Διατίθεται μια ενημέρωση για να καταργήσετε τη δυνατότητα λήξης των διακηρύξεων εφαρμογών από προγράμματα-πελάτες AD RMS

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πληροφορίες που περιγράφουν την κατάργηση της δυνατότητας λήξης διακηρύξεων στις υπηρεσίες AD RMS

Διατίθεται μια ενημέρωση για όλα τα προϊόντα της Microsoft που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων Active Directory (AD RMS). Αυτή η ενημέρωση αποτρέπει την εμφάνιση μηνυμάτων σφάλματος που σχετίζονται με τη δυνατότητα λήξης των διακηρύξεων εφαρμογών στα προγράμματα-πελάτες AD RMS.

Σε συνέχεια της ενημέρωσης της Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM) του Office 2003, η Microsoft έχει πραγματοποιήσει πρόσθετες αλλαγές στις υπηρεσίες AD RMS. Η δυνατότητα λήξης των διακηρύξεων εφαρμογών των υπηρεσιών AD RMS δεν απαιτείται πλέον.

Μετά από προσεκτική εξέταση της αρχικής σχεδίασης του προγράμματος-πελάτη AD RMS, η Microsoft διαπίστωσε ότι η δυνατότητα λήξης των διακηρύξεων εφαρμογών μπορεί να καταργηθεί εντελώς. Η δυνατότητα λήξης των διακηρύξεων εφαρμογών ήταν μια δυνατότητα παλαιού τύπου στο αρχικό προϊόν. Αυτή η δυνατότητα επέτρεπε πιο συγκεκριμένο έλεγχο των εφαρμογών που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε προστατευόμενο περιεχόμενο AD RMS. Η λειτουργία που παρεχόταν από αυτή τη δυνατότητα περιλαμβάνεται πλέον σε άλλες δυνατότητες που περιέχονται στις υπηρεσίες AD RMS, όπως στις πολιτικές Εξαίρεσης εφαρμογών και Περιορισμών λογισμικού των Windows. Αυτές οι νέες δυνατότητες παρέχουν μια νέα προσέγγιση ώστε να μπορείτε να ελέγχετε ποιες εφαρμογές μπορούν να εκτελούνται στην επιχείρησή σας. Η νέα προσέγγιση θέτει τον έλεγχο στα χέρια σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες ενημέρωσης

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Windows Update

Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη από την τοποθεσία του Microsoft Update στο Web:Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Λειτουργικό σύστημαΕνημέρωση
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows XP που βασίζονται σε τεχνολογία x86ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows XP που βασίζονται σε τεχνολογία x64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε x86ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε x64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista που βασίζονται σε τεχνολογία x86ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista που βασίζονται σε τεχνολογία x64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε x86ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε x64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε x86ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε x64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε x64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64ΛήψηΠραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε την ενημέρωση για τα Windows XP ή την ενημέρωση για τον Windows Server 2003, πρέπει να έχετε έναν υπολογιστή ο οποίος διαθέτει ήδη ένα εγκατεστημένο πρόγραμμα-πελάτη RMS.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε την ενημέρωση σε αυτό το πακέτο, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά μια ενημέρωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες αρχείου

Η καθολική έκδοση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης εγκαθιστά αρχεία με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με τις δικές σας ρυθμίσεις θερινής ώρας. Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελέσετε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων για Windows Vista και Windows Server 2008
 • Τα αρχεία που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο προϊόν, SR_Level (RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσίας (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα. ).
  ΈκδοσηΠροϊόνSR_LevelΚλάδος υπηρεσίας
  6.0.600 0 . 17xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.600 0 . 21xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.600 1 . 18xxxWindows Vista και Windows Server 2008SP1GDR
  6.0.600 1 . 22xxxWindows Vista και Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2 . 18xxxWindows Vista και Windows Server 2008SP2GDR
  6.0.600 2 . 22xxxWindows Vista και Windows Server 2008SP2LDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων και εξαιρετικά σημαντικών ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
 • Το Service Pack 1 είναι ενσωματωμένο στην τελική έκδοση του Windows Server 2008. Επομένως, τα αρχεία του ορόσημου RTM ισχύουν μόνο για τα Windows Vista. Τα αρχεία ορόσημων RTM έχουν αριθμό έκδοσης 6.0.0000.xxxxxx.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 και των Windows Vista που βασίζονται σε τεχνολογία x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msdrm.dll6.0.6000.17008312,32025-Jan-201012:56x86
Msdrm.dll6.0.6000.21210312,83225-Jan-201012:34x86
Msdrm.dll6.0.6001.18411329,21625-Jan-201012:45x86
Msdrm.dll6.0.6001.22613336,38425-Jan-201012:31x86
Msdrm.dll6.0.6002.18193332,28825-Jan-201011:58x86
Msdrm.dll6.0.6002.22321352,76825-Jan-201012:35x86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις x64 του Windows Server 2008 και των Windows Vista
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msdrm.dll6.0.6000.17008433,66425-Jan-201013:01x64
Msdrm.dll6.0.6000.21210434,17625-Jan-201013:12x64
Msdrm.dll6.0.6001.18411457,21625-Jan-201013:00x64
Msdrm.dll6.0.6001.22613465,40825-Jan-201013:04x64
Msdrm.dll6.0.6002.18193460,28825-Jan-201012:08x64
Msdrm.dll6.0.6002.22321486,91225-Jan-201012:17x64
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Msdrm.dll6.0.6001.18411772,60825-Jan-201012:42IA-64
Msdrm.dll6.0.6001.22613788,99225-Jan-201012:28IA-64
Msdrm.dll6.0.6002.18193778,75225-Jan-201011:51IA-64
Msdrm.dll6.0.6002.22321827,90425-Jan-201012:06IA-64
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2
 • Τα αρχεία που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο προϊόν, ορόσημο (RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσίας
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων και εξαιρετικά σημαντικών ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.16506277,50418-Jan-201023:28x86
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.1650685,50418-Jan-201023:29x86
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.20621277,50419-Jan-201011:54x86
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.2062185,50419-Jan-201011:55x86
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.16506324,60818-Jan-201023:28x86
Secproc_isv.dll6.1.7600.16506365,56818-Jan-201023:29x86
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.20621324,60819-Jan-201011:54x86
Secproc_isv.dll6.1.7600.20621365,56819-Jan-201011:55x86
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.16506280,06418-Jan-201023:28x86
Secproc_ssp.dll6.1.7600.1650685,50418-Jan-201023:29x86
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.20621280,06419-Jan-201011:54x86
Secproc_ssp.dll6.1.7600.2062185,50419-Jan-201011:55x86
Rmactivate.exe6.1.7600.16506320,51218-Jan-201023:28x86
Secproc.dll6.1.7600.16506369,15218-Jan-201023:29x86
Rmactivate.exe6.1.7600.20621320,51219-Jan-201011:54x86
Secproc.dll6.1.7600.20621369,15219-Jan-201011:55x86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows 7 και Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.16506305,15219-Jan-201009:00x64
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.16506121,85619-Jan-201009:05x64
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.20621305,15219-Jan-201010:25x64
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.20621121,85619-Jan-201010:30x64
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.16506357,88819-Jan-201009:00x64
Secproc_isv.dll6.1.7600.16506422,91219-Jan-201009:05x64
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.20621357,88819-Jan-201010:25x64
Secproc_isv.dll6.1.7600.20621422,91219-Jan-201010:30x64
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.16506306,68819-Jan-201009:00x64
Secproc_ssp.dll6.1.7600.16506121,85619-Jan-201009:05x64
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.20621306,68819-Jan-201010:24x64
Secproc_ssp.dll6.1.7600.20621121,85619-Jan-201010:30x64
Rmactivate.exe6.1.7600.16506356,35219-Jan-201009:00x64
Secproc.dll6.1.7600.16506424,96019-Jan-201009:05x64
Rmactivate.exe6.1.7600.20621356,35219-Jan-201010:24x64
Secproc.dll6.1.7600.20621424,96019-Jan-201010:30x64
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.16506297,98419-Jan-201007:31IA-64
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.16506285,69619-Jan-201007:37IA-64
Rmactivate_ssp_isv.exe6.1.7600.20621297,98419-Jan-201008:55IA-64
Secproc_ssp_isv.dll6.1.7600.20621285,69619-Jan-201009:02IA-64
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.16506335,87219-Jan-201007:31IA-64
Secproc_isv.dll6.1.7600.16506595,45619-Jan-201007:37IA-64
Rmactivate_isv.exe6.1.7600.20621335,87219-Jan-201008:55IA-64
Secproc_isv.dll6.1.7600.20621595,45619-Jan-201009:02IA-64
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.16506300,03219-Jan-201007:31IA-64
Secproc_ssp.dll6.1.7600.16506285,69619-Jan-201007:37IA-64
Rmactivate_ssp.exe6.1.7600.20621300,03219-Jan-201008:55IA-64
Secproc_ssp.dll6.1.7600.20621285,69619-Jan-201009:02IA-64
Rmactivate.exe6.1.7600.16506334,33619-Jan-201007:31IA-64
Secproc.dll6.1.7600.16506593,40819-Jan-201007:37IA-64
Rmactivate.exe6.1.7600.20621334,33619-Jan-201008:55IA-64
Secproc.dll6.1.7600.20621593,40819-Jan-201009:01IA-64
Αναφορές

Μήνυμα σφάλματος που ενδέχεται να εμφανιστεί κατά την πρόσβαση σε προστατευόμενο περιεχόμενο AD RMS

Το ακόλουθο είναι ένα παράδειγμα μηνύματος σφάλματος το οποίο ενδέχεται να εμφανιστεί κατά την πρόσβαση σε προστατευόμενο περιεχόμενο AD RMS.

Αν χρησιμοποιήσετε το Πρόσθετο διαχείρισης δικαιωμάτων για τον Internet Explorer, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος αν έχει λήξει η διακήρυξη:
Δεν μπορείτε να ανοίξετε αυτό το έγγραφο επειδή δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τον υπολογιστή σας να ανοίγει έγγραφα που έχουν περιορισμένο δικαίωμα.
Αν κάνετε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για προχωρημένους (Advanced Information) στο μήνυμα σφάλματος, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος:
Tο πρόγραμμα-πελάτης Διαχείρισης δικαιωμάτων επέστρεψε τον ακόλουθο κωδικό αποτελέσματος: 0x80004005(-2147467259).
Tο πρόγραμμα-πελάτης Διαχείρισης δικαιωμάτων επέστρεψε τον ακόλουθο κωδικό αποτελέσματος: E_DRM_SERVICE_NOT_FOUND.
Tο πρόγραμμα-πελάτης Διαχείρισης δικαιωμάτων επέστρεψε τον ακόλουθο κωδικό αποτελέσματος: E_DRM_BIND_VALIDITY_TIME_VIOLATED.
Αφού εφαρμόσετε αυτή την ενημέρωση, η δυνατότητα λήξης των διακηρύξεων καταργείται. Επομένως, οι εφαρμογές του προγράμματος-πελάτη AD RMS δεν θα χρειάζεται πλέον να ανανεώνουν τις διακηρύξεις τους. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφεται επίσης και η πιθανότητα λήξης των διακηρύξεων κατά λάθος.

Σημείωση Αυτή η ενημέρωση ισχύει τόσο για νέα όσο και για υπάρχοντα προϊόντα AD RMS. Οι εφαρμογές των υπηρεσιών RMS AD θα εξακολουθήσουν ακόμα να χρειάζονται μια διακήρυξη. Οι ανεξάρτητοι προμηθευτές λογισμικού (ISV) AD RMS με τους οποίους συνεργαζόμαστε θα εξακολουθήσουν ακόμα να χρειάζονται ένα πιστοποιητικό παραγωγής από τη Microsoft για τη δημιουργία αυτής της διακήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες AD RMS και την παλαιού τύπου δυνατότητα λήξης των διακηρύξεων εφαρμογών

Δυνατότητες των υπηρεσιών AD RMS

Οι υπηρεσίες AD RMS χρησιμοποιούνται για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων. Οι εφαρμογές AD RMS που επίσης χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα μοιράζονται την ευθύνη προστασίας αυτών των δεδομένων.

Οι υπηρεσίες AD RMS παρέχουν δύο κύριες δυνατότητες:
 • Οι υπηρεσίες AD RMS παρέχουν μόνιμο έλεγχο κρυπτογραφημένης πρόσβασης σε επίπεδο αρχείου. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε περιεχόμενο.
 • Οι υπηρεσίες AD RMS παρέχουν επιβολή πολιτικής χρήσης που μπορεί να καθορίσει συγκεκριμένα δικαιώματα ή περιορισμούς στην πρόσβαση σε περιεχόμενο. Για παράδειγμα, "μόνο για ανάγνωση"ή "μην προωθείτε".

  Προκειμένου να παρέχουν τη δυνατότητα επιβολής πολιτικής χρήσης, οι υπηρεσίες AD RMS περιορίζουν την πρόσβαση σε προστατευμένο περιεχόμενο. Μόνο αξιόπιστες εφαρμογές AD RMS που μπορούν να επιβάλουν αυτή την πολιτική χρήσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό το προστατευμένο περιεχόμενο.

Μηχανισμός της δυνατότητας λήξης των διακηρύξεων εφαρμογών

Η Microsoft εκδίδει ένα πιστοποιητικό υπογραφής εφαρμογών για τους προγραμματιστές που δημιουργούν εφαρμογές AD RMS. Οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν αυτό το πιστοποιητικό για να υπογράψουν μια διακήρυξη εφαρμογής για κάθε εφαρμογή AD RMS. Κάθε εφαρμογή AD RMS που δημιουργεί ή αποκτά πρόσβαση σε προστατευόμενο περιεχόμενο AD RMS περιλαμβάνει αυτή την υπογεγραμμένη διακήρυξη εφαρμογής. Αυτή η διακήρυξη εφαρμογής επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή έχει μια αξιόπιστη κατάσταση. Το πρόγραμμα-πελάτης AD RMS ελέγχει την υπογεγραμμένη διακήρυξη εφαρμογής και το πιστοποιητικό υπογραφής της εφαρμογής προτού προσφέρει στην εφαρμογή τη δυνατότητα δημιουργίας ή πρόσβασης σε προστατευόμενο περιεχόμενο.

Το πιστοποιητικό υπογραφής της εφαρμογής περιέχει μια ημερομηνία λήξης. Όταν αυτή η ημερομηνία λήξης παρέλθει, το πρόγραμμα-πελάτης AD RMS παύει να αναγνωρίζει την κατάσταση αξιοπιστίας της εφαρμογής AD RMS. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα-πελάτης AD RMS δεν παρέχει τη δυνατότητα στην εφαρμογή AD RMS δημιουργίας ή πρόσβασης στο προστατευμένο περιεχόμενο. Αυτή η ημερομηνία λήξης είναι ένας μηχανισμός παλαιού τύπου που χρησιμοποιείται για την επαλήθευση της κατάστασης αξιοπιστίας μιας εφαρμογής. Προηγουμένως, τα νέα πιστοποιητικά υπογραφής εφαρμογών και οι νέες υπογεγραμμένες διακηρύξεις εφαρμογών διανέμονταν με τις ενημερώσεις των εφαρμογών. Αυτό συνέβαινε ειδικά με τις ενημερώσεις που σχετίζονταν με τη διόρθωση θεμάτων ευπάθειας. Αυτός ο μηχανισμός παλαιού τύπου στη συνέχεια απέτρεπε τη χρήση παλαιότερων ή μη ενημερωμένων εφαρμογών από έναν εισβολέα με σκοπό την πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο.

Ο μηχανισμός αυτός αντικαθίσταται από μια δυνατότητα που παρέχει στο διαχειριστή συστήματος AD RMS τον έλεγχο της κατάστασης αξιοπιστίας της εφαρμογής αντί να βασίζεται στις ημερομηνίες λήξης. Ο διαχειριστής AD RMS μπορεί να καθορίσει ως αναξιόπιστες συγκεκριμένες εφαρμογές AD RMS ή συγκεκριμένες εκδόσεις εφαρμογών AD RMS. Οι εφαρμογές που ορίζονται ως αναξιόπιστες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ή πρόσβαση σε προστατευόμενο περιεχόμενο AD RMS.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 979099 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/06/2011 14:40:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Service Pack 1 για Windows Vista, Service Pack 2 για Windows Vista, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows HPC Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbexpertiseinter kbinfo atdownload kbsurveynew kbhowto KB979099
Σχόλια