Εξαγωγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφών και δεδομένων ημερολογίου του Windows Live Mail στο Outlook

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν και οι εκδόσεις του Microsoft Outlook 2003 έως το Outlook 2013 και το Windows Live Mail μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω Internet, δεν μπορείτε να συγχρονίζετε αυτόματα τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά τα προγράμματα. Συγκεκριμένα, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένο στο Windows Live Mail δεν είναι αυτόματα διαθέσιμο στο Outlook. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο εξαγωγής μηνυμάτων από το Windows Live Mail στο Outlook.

Για να ολοκληρώσετε τα βήματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το Microsoft Outlook έχοντας δημιουργήσει ένα προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αν χρειάζεστε βοήθεια για την εγκατάσταση του Microsoft Outlook ή τη δημιουργία προφίλ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαβάστε το εξής άρθρο:
Τρόπος δημιουργίας και ρύθμισης παραμέτρων ενός προφίλ στο Outlook 2010, το Outlook 2007 και το Outlook 2003:
http://support.microsoft.com/kb/829918
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Μετακίνηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Windows Live Mail στο Microsoft Outlook:Η διαδικασία αυτή μετακινεί το Windows Live Mail σας απευθείας στα αρχεία αλληλογραφίας του Outlook.
 1. Ανοίξτε το Microsoft Outlook.
 2. Ανοίξτε το Windows Live Mail.
 3. Στο παράθυρο του Windows Live Mail, κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο (File), επιλέξτε Εξαγωγή (Export) και, στη συνέχεια, Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email messages).
 4. Επιλέξτε Microsoft Exchange ως τη μορφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Θα δείτε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα εξαχθούν στο Microsoft Outlook ή το Microsoft Exchange. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να συνεχίσετε.
 6. Μπορείτε να εξαγάγετε όλους τους φακέλους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να επιλέξετε τους κατάλληλους φακέλους που θέλετε να εξαγάγετε, χρησιμοποιώντας το στοιχείο Επιλογή φακέλων (Select folders).
 7. Αφού ενεργοποιήσετε την κατάλληλη επιλογή, κάντε κλικ στο κουμπί OK και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής.
 8. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Η εξαγωγή ολοκληρώθηκε (Export Complete), κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

  Σημείωση: Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά, ανάλογα με τον αριθμό των μηνυμάτων που εξάγετε.
Σημαντικό: Η εξαγωγή αλληλογραφίας Windows Live Mail ή Outlook Express στο Outlook 2013 απαιτεί έκδοση 32-bit του Outlook 2013. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα: Προβλήματα σχετικά με τη μετακίνηση της αλληλογραφίας και των διευθύνσεων Internet στο Outlook 2013 (64 bit)

Εξαγωγή επαφών από το Windows Live Mail στο Microsoft Outlook 2003 έως 2010:

 1. Ανοίξτε το Windows Live Mail.
 2. Κάντε κλικ στο φάκελο Επαφές (Contacts), επιλέξτε Εξαγωγή (Export) και τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (.CSV) (comma separated values (.CSV)).
 3. Στο παράθυρο εξαγωγής CSV, κάντε κλικ στην επιλογή αναζήτηση (browse) και επιλέξτε το φάκελο στην επιφάνεια εργασίας.
 4. Πληκτρολογήστε "WLMContacts" στο πεδίο όνομα αρχείου (file name) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και επιλέξτε όλα τα πεδία που θέλετε να εξαγάγετε, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής.

  Σημείωση: Τα συνηθέστερα πεδία είναι Όνομα (First Name), Επώνυμο (Last Name), Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email address) και Τηλέφωνο (Telephone). Αν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τις πληροφορίες, απλώς επιλέξτε όλα τα πεδία.

  Σημείωση: Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά, ανάλογα με τον αριθμό των μηνυμάτων που εξάγετε.
 6. Κλείστε το Windows Live Mail.
 7. Ανοίξτε το Microsoft Outlook.
 8. Επιλέξτε το φάκελο Επαφές (Contacts), κάντε κλικ στο στοιχείο Αρχείο (File), επιλέξτε Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή (Import).
 9. Ενεργοποιήστε την επιλογή Εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο (Import from another program or file) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 10. Επιλέξτε Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (Windows) (Comma Separated Values (Windows)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 11. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αναζήτηση (Browse), επιλέξτε το φάκελο που έχετε εξαγάγει “WLMContacts” στο φάκελο της επιφάνειας εργασίας σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).

  Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένες πρόσθετες επιλογές για να αντικαταστήσετε ή να μην εισαγάγετε τις διπλότυπες επαφές.
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος Επαφές (Contacts) είναι επισημασμένος. Αν ο φάκελος Επαφές (Contacts) δεν είναι επισημασμένος, τότε επιλέξτε το φάκελο Επαφές (Contacts) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 13. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής.

  Σημείωση: Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά, ανάλογα με τον αριθμό των μηνυμάτων που εξάγετε.

Εξαγωγή ημερολογίου από το Windows Live Mail στο Microsoft Outlook 2003 έως 2010:

 1. Ανοίξτε το Windows Live Mail.
 2. Επιλέξτε το φάκελο Ημερολόγιο (Calendar) και βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι με το Windows Live ID σας.
 3. Επιλέξτε Αποστολή/Παραλαβή (Send/Receive), για να συγχρονίσετε το ημερολόγιό σας.
 4. Κλείστε το Windows Live Mail.
 5. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ημερολογίου του Windows Live http://calendar.live.com και συνδεθείτε, χρησιμοποιώντας το Windows Live ID σας.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση (Share) και επιλέξτε το ημερολόγιο που θέλετε να εξαγάγετε.
 7. Ενεργοποιήστε την επιλογή Κοινή χρήση αυτού του ημερολογίου (Share this calendar).
 8. Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής στο θέμα Αποστολή σύνδεσης σε άτομα μόνο για προβολή του ημερολογίου σας (Send people a view-only link to your calendar).
 9. Θα δείτε ορισμένες συνδέσεις για να κάνετε κοινή χρήση του ημερολογίου σας. Αν οι συνδέσεις δεν εμφανίζονται, επιλέξτε “Ενεργοποίηση των συνδέσεων του ημερολογίου σας (με αυτήν την επιλογή θα αποθηκευτούν επίσης οι ρυθμίσεις σας)” (Get your calendar links (this will also save your settings)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK για επιβεβαίωση.
 10. Στην κατηγορία Συνδέσεις που δείχνουν λεπτομέρειες συμβάντος (Links that show event details), επιλέξτε ICS: Εισαγωγή σε άλλη εφαρμογή ημερολογίου (ICS: Import into another calendar application).
 11. Επιλέξτε και αντιγράψτε τη διεύθυνση URL που εμφανίζεται χωρίς το πρόθημα webcal://.
 12. Ανοίξτε ένα νέο παράθυρο του Internet Explorer, επικολλήστε τη διεύθυνση URL χωρίς το πρόθημα webcal:// στη γραμμή διευθύνσεων και πατήστε Enter.
 13. Αποθηκεύστε το αρχείο ημερολογίου .ICS στην επιφάνεια εργασίας σας.
 14. Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 13 για κάθε ημερολόγιο που θέλετε να εξαγάγετε.

  Σημείωση: Αφού ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, οι ρυθμίσεις του Ημερολογίου του Windows Live από την ιστοσελίδα αποθηκεύονται ως κοινόχρηστες. Μπορείτε να κάνετε ξανά ιδιωτικό το ημερολόγιο, ακολουθώντας τα βήματα 5 έως 7 παραπάνω. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Να μην γίνει κοινή χρήση αυτού του ημερολογίου (διατήρηση ως ιδιωτικού)" (Don't share this calendar (keep it private)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση" (Save).
 15. Κλείστε το παράθυρο του Internet Explorer αφού αποθηκεύσετε όλα τα αρχεία .ICS που θέλετε.
 16. Ανοίξτε το Microsoft Outlook.
 17. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αρχείο (File), επιλέξτε Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, την επιλογή Εισαγωγή (Import).
 18. Ενεργοποιήστε την επιλογή Εισαγωγή αρχείου iCalendar (.ics) ή vCalendar (.vcs) (Import an iCalendar (.ics) or vCalendar file (.vcs)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 19. Επιλέξτε το αρχείο ημερολογίου .ICS στο φάκελο της επιφάνειας εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 20. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή (Import) στο παράθυρο διαλόγου και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής.
 21. Επαναλάβετε τα βήματα 17 έως 20 για κάθε ημερολόγιο που θέλετε να εισαγάγετε.

Εξαγωγή επαφών από το Windows Live Mail στο Microsoft Outlook 2013:

 1. Ανοίξτε το Windows Live Mail.
 2. Κάντε κλικ στο φάκελο Contacts (Επαφές) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Export (Εξαγωγή).
 3. Επιλέξτε Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (.CSV).
 4. Στο παράθυρο Εξαγωγή CSV, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (browse) και επιλέξτε το φάκελο στην επιφάνεια εργασίας.
 5. Πληκτρολογήστε "WLMContacts" στο πεδίο όνομα αρχείου (file name) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και επιλέξτε όλα τα πεδία που θέλετε να εξαγάγετε, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαγωγής.

  Σημείωση: Τα συνηθέστερα πεδία είναι Όνομα (First Name), Επώνυμο (Last Name), Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email address) και Τηλέφωνο (Telephone). Αν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με τις πληροφορίες, απλώς επιλέξτε όλα τα πεδία.

  Σημείωση: Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετά, ανάλογα με τον αριθμό των μηνυμάτων που εξάγετε.
 7. Κλείστε το Windows Live Mail.
 8. Ανοίξτε το Excel, επιλέξτε Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 9. Επιλέξτε το φάκελο στην επιφάνεια εργασίας και να επιλέξετε να εμφανιστούν Όλα τα αρχεία.
 10. Επιλέξτε και ανοίξτε το αρχείο WLMContacts.csv που δημιουργήσατε στο βήμα 5.
 11. Επιλέξτε Αρχείο (File) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση ως (Save As).
 12. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως (Save As), αλλάξτε τη μορφή Αποθήκευση ως τύπος: (Save as type:) σε CSV (οριοθετημένο με κόμματα) (*.csv) (CSV (Comma delimited) (*.csv)) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 13. Εάν σας ζητηθεί να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο. κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 14. Εάν σας ζητηθεί να διατηρήσετε τη μορφή CSV, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 15. Κλείστε το Excel.
 16. Ανοίξτε το Outlook, επιλέξτε Επαφές (Contacts) και κάντε κλικ στο κουμπί Αρχείο (File).
 17. Επιλέξτε Άνοιγμα (Open)&Εξαγωγή (Export) και κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή/Εξαγωγή (Import/Export).
 18. Στο παράθυρο που ανοίγει, επιλέξτε Εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο (Import from another program or file) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 19. Επισημάνετε την ένδειξη Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (Comma Separated Values) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 20. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) και επιλέξτε το φάκελο στην επιφάνεια εργασίας.
 21. Επιλέξτε το αρχείο WLMContacts.csv και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένες πρόσθετες επιλογές για να αντικαταστήσετε ή να μην εισαγάγετε τις διπλότυπες επαφές. 
 22. Στο επόμενο παράθυρο, επισημάνετε το φάκελο Επαφές (Contacts) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 23. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish) στο παράθυρο που ανοίγει.

Σημαντικό: Η εξαγωγή αλληλογραφίας Windows Live Mail ή Outlook Express στο Outlook 2013 απαιτεί έκδοση 32-bit του Outlook 2013. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες: Προβλήματα σχετικά με τη μετακίνηση της αλληλογραφίας και των διευθύνσεων Internet στο Outlook 2013 (64 bit)

Εξαγωγή ημερολογίου από το Windows Live Mail στο Microsoft Outlook 2013:

 1. Ανοίξτε το Windows Live Mail.
 2. Επιλέξτε το φάκελο Ημερολόγιο (Calendar) και βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι με το Windows Live ID σας.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή χρήση (Share) και επιλέξτε το λογαριασμό Windows Live. Εάν έχετε λογαριασμό Outlook θα εμφανιστεί και αυτός επίσης.
 4. Θα σας δοθεί η επιλογή να κάνετε κοινή χρήση ή όχι του ημερολογίου. Επιλέξτε Κοινή χρήση αυτού του ημερολογίου (Share this calendar) και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 5. Τοποθετήστε ένα σημάδι επιλογής στο Αποστολή σύνδεσης σε άτομα μόνο για προβολή του ημερολογίου σας (Send people a view-only link to your calendar)  και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση των συνδέσεων του ημερολογίου σας (με αυτήν την επιλογή θα αποθηκευτούν επίσης οι ρυθμίσεις σας) (Get your calendar links (This will also save your settings)) και κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο προειδοποίησης που ανοίγει.
 7. Θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τις ανενεργές συνδέσεις. Κάντε κλικ στη σύνδεση που περιγράφει καλύτερα το πόσες πληροφορίες ημερολογίου θέλετε να μοιραστείτε.
 8. Θα ανοίξει ένα παράθυρο με μια σύνδεση που μπορείτε να στείλετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες που θέλετε να μπορούν να προβάλουν το ημερολόγιό σας ή να εισαγάγουν τα δεδομένα του ημερολογίου σας.

Σημαντικό: Η εξαγωγή αλληλογραφίας Windows Live Mail ή Outlook Express στο Outlook 2013 απαιτεί έκδοση 32-bit του Outlook 2013. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες: Προβλήματα σχετικά με τη μετακίνηση αλληλογραφίας και διευθύνσεων Internet στο Outlook 2013 (64 bit)

Περισσότερες πληροφορίες
Τρόπος αναβάθμισης από το Outlook Express στο Outlook 2010, το Outlook 2007, το Outlook 2003 ή το Outlook 2002
http://support.microsoft.com/kb/291602/el

Χρησιμοποιήστε έναν λογαριασμό Outlook.com στο Outlook
http://office.microsoft.com/el-gr/outlook-help/use-a-windows-live-hotmail-account-in-outlook-HA010354935.aspx?CTT=1

Πού αποθηκεύει τις πληροφορίες και τις ρυθμίσεις παραμέτρων μου το Microsoft Outlook;
http://office.microsoft.com/el-gr/outlook-help/locating-the-outlook-data-files-HA103412630.aspx?CTT=1

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Αλληλογραφία των Windows, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
196347 Τρόπος εξαγωγής των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα Windows Mail και Outlook Express στο Outlook
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 980534 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/21/2015 15:29:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Outlook 2016, Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office Outlook 2003 με Business Contact Manager

 • kbemail kbexpertisebeginner kbhowto kbsurveynew kbinfo KB980534
Σχόλια