ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η πλήρης διεύθυνση URL που απαιτείται από έναν υπολογιστή-πελάτη δεν καταγράφεται στα αρχεία καταγραφής του Forefront TMG 2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:980723
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Προγράμματος-πελάτη τείχους προστασίας Microsoft όταν κάνει μια αίτηση για μια διεύθυνση URL, αρχεία καταγραφής του Microsoft Forefront απειλή Διαχείριση πύλης (TMG) 2010 εμφανίζει μόνο τη διεύθυνση IP της τοποθεσίας Web που απαιτείται από έναν υπολογιστή-πελάτη. Η αναμενόμενη συμπεριφορά είναι ότι την πλήρη διεύθυνση URL που απαιτείται από ένα πρόγραμμα-πελάτης είναι συνδεδεμένος στο Forefront TMG 2010.
Αιτία
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή το πρόβλημα είναι η προεπιλεγμένη συμπεριφορά του Forefront TMG 2010 και των παλαιότερων εκδόσεων του Internet Security and Acceleration Server (ISA).
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς να παρέχει καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή/και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τον εντοπισμό σφαλμάτων κώδικα διαδικασιών. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετη λειτουργικότητα ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εγκατάσταση του Service Pack 1 (SP1) απειλή Forefront Διαχείριση πύλης 2010.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Forefront απειλή Διαχείριση πύλης 2010 Service Pack 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  981324Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνονται στο Forefront απειλή Διαχείριση πύλης 2010 Service Pack 1
 2. Ξεκινήστε το Notepad και στη συνέχεια αντίγραφο την ακόλουθη δέσμη ενεργειών σε ένα αρχείο του Σημειωματάριου (Notepad).

  Σημείωση
  Από προεπιλογή, είναι απενεργοποιημένη η επείγουσα επιδιόρθωση. Αυτή η δέσμη ενεργειών σας δίνει τη δυνατότητα επείγουσας επιδιόρθωσης.
  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"Const SE_VPS_NAME = "LogDomainNameForFWC"Const SE_VPS_VALUE = trueSub SetValue()  ' Create the root object.  Dim root ' The FPCLib.FPC root object  Set root = CreateObject("FPC.Root")  'Declare the other objects that are needed.  Dim array    ' An FPCArray object  Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection  Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object  ' Get references to the array object  ' and the network rules collection.  Set array = root.GetContainingArray  Set VendorSets = array.VendorParametersSets  On Error Resume Next  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )  If Err.Number <> 0 Then    Err.Clear    ' Add the item    Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )    CheckError    WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name  Else    WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)  End If  if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then    Err.Clear    VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE    If Err.Number <> 0 Then      CheckError    Else      VendorSets.Save false, true      CheckError      If Err.Number = 0 Then        WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"      End If    End If  Else    WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"  End IfEnd SubSub CheckError()  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description    Err.Clear  End IfEnd SubSetValue	Save the file as a Microsoft Visual Basic script file by using the .vbs file name extension. For example, use the following name to save the file: logdomainnameforfwc.vbs5. 	Start a command prompt, move to the location where you saved the logdomainnameforfwc.vbs file, and then run the following command: cscript logdomainnameforfwc.vbsHotfix removal information Important Before you remove the hotfix that is mentioned in KBXXXXX, you must first run the following script to remove the Dontlogdomainnameforfwc.vbs value.Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"Const SE_VPS_NAME = "LogDomainNameForFWC"Const SE_VPS_VALUE = falseSub SetValue()  ' Create the root obect.  Dim root ' The FPCLib.FPC root object  Set root = CreateObject("FPC.Root")  'Declare the other objects needed.  Dim array    ' An FPCArray object  Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection  Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object  ' Get references to the array object  ' and the network rules collection.  Set array = root.GetContainingArray  Set VendorSets = array.VendorParametersSets  On Error Resume Next  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )  If Err.Number <> 0 Then    Err.Clear    ' Add the item    Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )    CheckError    WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name  Else    WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)  End If  if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then    Err.Clear    VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE    If Err.Number <> 0 Then      CheckError    Else      VendorSets.Save false, true      CheckError      If Err.Number = 0 Then        WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"      End If    End If  Else    WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"  End IfEnd SubSub CheckError()  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description    Err.Clear  End IfEnd Sub
 3. Αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο δέσμης ενεργειών της Microsoft Visual Basic, χρησιμοποιώντας την επέκταση ονόματος αρχείου .vbs. Για παράδειγμα, αποθηκεύστε το αρχείο χρησιμοποιώντας το ακόλουθο όνομα:
  EnableHotfix980723.vbs
 4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .vbs για να εκτελέσει αυτό.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τα προϊόντα της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στην περιγραφή των ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 980723 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/12/2015 03:34:37 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Enterprise, Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 Standard

 • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbqfe kbfix kbsurveynew kbmt KB980723 KbMtel
Σχόλια