Περιγραφή της επείγουσας επιδιόρθωσης του Office Excel 2007 πακέτου (Excel-x-none.msp, Graph-x-none.msp, Xlconv-x-none.msp, Xlview-x-none.msp): 27 Απριλίου, 2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:981046
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα θέματα του Microsoft Office Excel 2007 που επιδιορθώνονται στο πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης που κυκλοφόρησε στις 27 Απριλίου, 2010.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ζητήματα που διορθώνει το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

 • Μπορείτε να αλλάξετε τις στήλες κλειδιού μιας διάστασης από πολλές με μοναδικό σε έναν κύβο βάσης δεδομένων υπηρεσιών ανάλυσης. Όταν αναπτύσσετε το επίπεδο ιεραρχίας σταδιακά στα βιβλία εργασίας του Microsoft Office Excel 2007 που χρησιμοποιούν τη διάσταση, τα βιβλία εργασίας είναι κατεστραμμένα.

 • Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα που βασίζεται σε μια προέλευση δεδομένων OLAP.
  • Αφού γίνουν αλλαγές στον κύβο, ανοίγετε το βιβλίο και ανανέωση του Συγκεντρωτικού πίνακα.
  • Αποθηκεύστε και κλείστε το βιβλίο.
  • Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το βιβλίο "Μη αναγνώσιμο περιεχομένου" σφάλματα και μετά την αποκατάσταση του Συγκεντρωτικού Πίνακα δεν λειτουργεί πλέον.


 • Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να έχετε ένα ενσωματωμένο αντικείμενο φύλλου εργασίας του Office Excel σε μια άλλη εφαρμογή σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Windows Vista ή Windows 7. Το αντικείμενο φύλλου εργασίας του Office Excel φαίνονται σωστά σε αυτό το σημείο.
  • Άνοιγμα και στη συνέχεια να επεξεργαστείτε το αντικείμενο φύλλου εργασίας του Excel στο Office Excel 2007.
  • Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αντικείμενο φύλλου εργασίας του Office Excel.
  • Κλείστε το αντικείμενο φύλλου εργασίας του Office Excel και πίσω στην κύρια εφαρμογή.
  Σε αυτό το σενάριο, κάτω ή στην πλευρά του αντικειμένου φύλλου εργασίας του Office Excel είναι περικομμένη.

 • Έχετε ένα γράφημα που περιέχει τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο τοποθετούνται ετικέτες για τη σειρά που εμφανίζονται στο Office Excel 2007. Όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο σε μορφή .xls, αιφνίδιες διακοπές του Office Excel 2007.

 • Έχετε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το Service Pack 1 το 2007 Microsoft Office system. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοIndexλειτουργεί ως τμήμα ενός τύπου πίνακα σε ένα φύλλο εργασίας του Office Excel 2007. Όταν επαναλαμβάνεται ο υπολογισμός του τύπου, αιφνίδιες διακοπές του Office Excel 2007. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή το πρώτο όρισμα τουIndexδεν υπολογίζεται η συνάρτηση.
 • Που δεν είναι δυνατό να παρακάμπτουν την αυτόματη εκτέλεση μακροεντολών σε ένα βιβλίο εργασίας του Office Excel 2007, διατηρώντας το πλήκτρο SHIFT πατημένο. Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται, εάν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Το βιβλίο εργασίας είναι μια διαδρομή UNC ή μια μονάδα δίσκου δικτύου.
  • Το βιβλίο εργασίας ανοίγει από είτε το αρχείο ανοικτό παράθυρο διαλόγου ή από τη λίστα πρόσφατων αρχείων.
  • Το βιβλίο εργασίας περιέχει ένα"Auto_Open"η διαδικασία σε μια λειτουργική μονάδα, ή έναWorkbook_Openη διαδικασία ρουτίνας στο αντικείμενο βιβλίου εργασίας.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εικόνα (μετα-αρχείο των Windows) ή τη δυνατότητα εικόνα (εμπλουτισμένο μετα-αρχείο) για να επικολλήσετε ορισμένα κελιά από το Office Excel 2007 Office Word 2007. Σε αυτήν την περίπτωση, η προέλευση της μορφοποίησης διατηρείται στον προορισμό. Η μορφοποίηση προέλευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  • Γραμμές πλέγματος
  • Οι δείκτες σχολίων
  • Κουμπιά αυτόματο φίλτρο
  • Χρώμα κειμένου
  • Χρώμα κελιού
 • Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
  • Έχετε ένα βιβλίο εργασίας του Office Excel 2007 που περιέχει ένα αντικείμενο κάμερα ή μια σύνδεση εικόνας.
  • Εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου στο βιβλίο εργασίας.
  • Μπορείτε να πληκτρολογήσετε χαρακτήρες στο πλαίσιο κειμένου.
  Σε αυτό το σενάριο, η καθυστέρηση παρουσιάζεται κατά την εμφάνιση των χαρακτήρων που πληκτρολογούνται.

 • Στο Office Excel 2007, μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας που δημιουργήθηκε στο Office Excel 2003 ή παλαιότερη έκδοση. Όταν αντιγράφετε και, στη συνέχεια, επικολλήσετε ένα γράφημα από το βιβλίο εργασίας σε ένα έγγραφο του Office Word, το επικολλημένο γράφημα ενδέχεται να εμφανίζονται εσφαλμένα. Αυτό το ζήτημα είναι πιο πιθανό να προκύψει όταν το μέγεθος του γραφήματος είναι μικρή.

 • Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να έχετε μια στήλη σε ένα φύλλο εργασίας του Office Excel 2007 που περιέχει κενά διαστήματα και κενά κελιά.
  • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φιλτράρισμα της στήλης.
  • Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από δύο κριτήρια. Είναι ένα από τα κριτήρια(Κενά).
  Σε αυτό το σενάριο, τα κελιά που περιέχουν κενά διαστήματα δεν εμφανίζονται όπως αναμένεται.

 • Όταν μέσω προγραμματισμού, απόκρυψη ή Επανεμφάνιση γραμμών σε ένα βιβλίο εργασίας του Office Excel 2007, οι επιδόσεις μειώνονται. Αυτό το ζήτημα προκύπτει μετά την εφαρμογή του συστήματος Microsoft Office 2007 Service Pack 2.

 • Έχετε ένα φύλλο εργασίας του Office Excel 2007 που περιέχει έναν πίνακα δεδομένων που αναφέρεται σε έναν τύπο υπολογισμού στο ίδιο φύλλο εργασίας. Το φύλλο εργασίας αντιγράφονται σε ένα νέο φύλλο εργασίας όταν το Office Excel 2007 είναι σε κατάσταση λειτουργίας μη αυτόματου υπολογισμού. Σε νέο φύλλο εργασίας, αλλάζει τα δεδομένα προέλευσης του τύπου που εξαρτάται από τον πίνακα δεδομένων. Εάν πιέσετε το πλήκτρο F9 ή SHIFT + F9, ο πίνακας δεδομένων δεν υπολογίζεται με τον αναμενόμενο τρόπο.

 • Έχετε ένα βιβλίο εργασίας του Office Excel 2007 που περιέχει δύο ή περισσότερους τύπους που εξαρτώνται έμμεσα από ένα άλλο. Για παράδειγμα, οι τύποι που περιέχουν τοVLOOKUPλειτουργούν και περιλαμβάνονται στην περιοχή που αναφέρεται στο ίδιοVLOOKUPFunction. Όταν το βιβλίο εργασίας υπολογίζεται, το Office Excel 2007 ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται. Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Για ναΕνεργοποίηση πολυνηματικού υπολογισμούτο πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο στο Office Excel 2007.
  • Για ναRange.Calculateη μέθοδος χρησιμοποιείται στην περιοχή που αναφέρεται στους τύπους.
 • Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
  • Έχετε ένα αρχείο .xlsx ή .xlsb αρχείο που περιέχει μια εξωτερική σύνδεση σε ένα έγγραφο.
  • Κάνετε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή τουΑποθήκευση τιμών εξωτερικής σύνδεσηςΠλαίσιο ελέγχου.
  • Αποθηκεύστε το αρχείο.
  Σε αυτό το σενάριο, το περιεχόμενο του παραστατικού αναφοράς αποθηκεύονται στο αρχείο απροσδόκητα.

 • Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
  • Έχετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει ένα γράφημα πίτας στο Office Excel 2007.
  • Για ναΟι ετικέτες δεδομένωνη δυνατότητα του γραφήματος έχει οριστεί σεΕξωτερική τέλους.
  • Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια ετικέτα δεδομένων για το γράφημα.
  • Μπορείτε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας με τοΒιβλίο εργασίας του Excel 97-2003 (*.xls)η μορφή και, στη συνέχεια, κλείστε το βιβλίο εργασίας.
  • Ανοίξετε το βιβλίο εργασίας.
  Σε αυτό το σενάριο, εμφανίζεται στην ετικέτα δεδομένων που επεξεργαστήκατε μέσα στο γράφημα.

 • Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να επικολλήσετε ένα γράφημα από ένα βιβλίο εργασίας του Office Excel 2007 σε ένα έγγραφο του Microsoft Office Word 2007 ως σύνδεση. Το γράφημα του Office Excel 2007 είναι off-screen.
  • Κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο του Office Word 2007, τοποθετήστε το δείκτηΣυνδεδεμένο αντικείμενο φύλλου εργασίας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΆνοιγμα σύνδεσηςΓια να ανοίξετε το αντικείμενο στο Excel 2007.
  • Κάντε δεξιό κλικ στο αντικείμενο του Office Word 2007 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπίΕνημέρωση σύνδεσης.
  Σε αυτό το σενάριο, το γράφημα δεν εμφανίζεται στο Office Word 2007.

 • Μετά την εφαρμογή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 978382, δεν μπορούν να κάνουν κοινή χρήση ενός βιβλίου εργασίας του Office Excel 2007.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια ενημερωμένη έκδοση 978382, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  978382MS10-017: Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας για το Excel 2007: 9 Μαρτίου, 2010
Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια άμεση επιδιόρθωση που υποστηρίζεται είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Αυτή η άμεση επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το πρόβλημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστούμε να περιμένετε την επόμενη ενημέρωση λογισμικού που περιέχει αυτήν την άμεση επιδιόρθωση.

Εάν η άμεση επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, θα υπάρχει μια ενότητα με τίτλο "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή του άρθρου της Γνωσιακής βάσης (Knowledge Base). Εάν δεν εμφανίζεται αυτή η ενότητα, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) για λάβετε την άμεση επιδιόρθωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΕάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή εάν είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη άμεση επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια ολοκληρωμένη λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνων της Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web:ΣΗΜΕΙΩΣΗΗ φόρμα "Λήψης επείγουσας επιδιόρθωσης είναι διαθέσιμες" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, τότε η άμεση επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη σε αυτήν τη γλώσσα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πρέπει να έχετε οικογένεια προγραμμάτων Microsoft Office 2007 Service Pack 2 ή την οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office 2007 Service Pack 1 εγκατεστημένο για να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
949585Τρόπος λήψης του πιο πρόσφατου Service Pack για την οικογένεια προγραμμάτων του Office 2007

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια επείγουσα επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις άμεσες επιδιορθώσεις αυτού του πακέτου, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αυτή η άμεση επιδιόρθωση ενδέχεται να μην περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η άμεση επιδιόρθωση περιέχει μόνο τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να διορθώσετε τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο.

Η καθολική έκδοση αυτού του πακέτου άμεσης επιδιόρθωσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για την εγκατάσταση του πακέτου άμεσης επιδιόρθωσης. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε τηνΖώνη ώραςστην καρτέλα με το στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΗΨΗΣ

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Το Office-kb981046-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6535.500025,390,88009-Απρ-201013: 00X86


Πληροφορίες αρχείου .msp του Microsoft Windows Installer

Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Excel-x-none.mspΔεν εφαρμόζεται9,127,42409-Απρ-201015: 17Δεν εφαρμόζεται
Γράφημα-x-none.mspΔεν εφαρμόζεται1,799,16809-Απρ-201015: 17Δεν εφαρμόζεται
Xlconv-x-none.mspΔεν εφαρμόζεται8,486,40009-Απρ-201015: 17Δεν εφαρμόζεται
Xlview-x-none.mspΔεν εφαρμόζεται7,335,42409-Απρ-201015: 17Δεν εφαρμόζεται


Excel-x-none.msp πληροφορίες
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Excel.exe.manifestΔεν εφαρμόζεται79108-Apr-201003: 23Δεν εφαρμόζεται
Excel.exe12.0.6535.500018,350,44009-Απρ-201019: 02X86
Xlcall32.dll12.0.6500.500010,12026-Feb-200913: 09X86


Γράφημα-x-none.msp πληροφορίες
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Graph.exe12.0.6535.50002,532,22409-Απρ-201018: 45X86


Πληροφορίες Xlconv-x-none.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Excelcnv.exe12.0.6535.500015,129,44808-Apr-201003: 38X86
Excelcnvpxy.dll12.0.6500.500071,52026-Feb-200918: 43X86


Πληροφορίες Xlview-x-none.msp
Όνομα αρχείουΈκδοση αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμερομηνίαΏραΠλατφόρμα
Xlview.exe12.0.6535.500013,233,01607-Απρ-201019: 56X86
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 981046 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/12/2015 03:38:03 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Office Excel 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixrollup kbautohotfix kbhotfixserver kbmt KB981046 KbMtel
Σχόλια