Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος προσωρινού αποκλεισμού της εγκατάστασης του προφίλ υπολογιστή-πελάτη του.NET Framework 4 σε υπολογιστή ο οποίος εκτελεί Windows Vista ή Windows 7

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσωρινού αποκλεισμού της εγκατάστασης του προφίλ υπολογιστή-πελάτη του Microsoft .NET Framework 4. Ενδέχεται να χρειαστεί να εκτελέσετε αυτή την εργασία σε ένα περιβάλλον στο οποίο είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Αυτόματες Ενημερώσεις σε υπολογιστή ο οποίος εκτελεί Windows Vista ή σε υπολογιστή ο οποίος εκτελεί Windows 7.
Περισσότερες πληροφορίες
Το Microsoft .NET Framework 4 είναι η πιο πρόσφατη έκδοση του .NET Framework. Το .NET Framework είναι ένα πλήρες και σταθερό μοντέλο προγραμματισμού για τη δημιουργία εφαρμογών οι οποίες διαθέτουν εκπληκτικές εμπειρίες χρήστη, ομαλή και ασφαλή επικοινωνία, καθώς και την ικανότητα διαμόρφωσης επιχειρηματικών διαδικασιών μεγάλου εύρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Microsoft .NET Framework, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
829019 Πλεονεκτήματα του Microsoft .NET Framework
Το Microsoft .NET Framework 4 θα κυκλοφορήσει στο Windows Update (WU). Επιπλέον, θα διατεθεί στην υπηρεσία Windows Server Update Service (WSUS). Συγκεκριμένα, το προφίλ υπολογιστή-πελάτη του .NET Framework 4 θα κυκλοφορήσει ως συνιστώμενη ενημέρωση σε υπολογιστή ο οποίος εκτελεί Windows Vista και σε υπολογιστή ο οποίος εκτελεί Windows 7. Θα εγκατασταθεί αυτόματα μια συνιστώμενη ενημέρωση, ανάλογα με τις ρυθμίσεις Αυτόματων ενημερώσεων του συγκεκριμένου υπολογιστή. Το προφίλ υπολογιστή-πελάτη θα κυκλοφορήσει, επίσης, ως προαιρετική ενημέρωση για τα Windows XP. Με τα Windows XP, πρέπει να εκτελέστε το Windows Update με μη αυτόματο τρόπο και να επιλέξετε το προφίλ υπολογιστή-πελάτη του .NET Framework 4. Θα διατεθούν υπολογιστές που εκτελούν Windows Server 2003, Windows Server 2008 ή Windows Server 2008 R2 στο .NET Framework 4 ως προαιρετική ενημέρωση.

Σημαντικό Συνιστούμε να μην αποκλείσετε την εγκατάσταση του .NET Framework 4. Ωστόσο, εάν συντρέχει σοβαρός επιχειρησιακός λόγος για να εκτελέσετε τη συγκεκριμένη εργασία προσωρινά σε περιβάλλοντα στα οποία η δυνατότητα Αυτόματες Ενημερώσεις είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να τροποποιήσετε το μητρώο για να αποκλείσετε προσωρινά την εγκατάσταση του προφίλ υπολογιστή-πελάτη του .NET Framework 4.

Σημείωση Οι εταιρείες δεν χρειάζεται να τροποποιήσουν το μητρώο σε περιβάλλοντα των οποίων η διαχείριση εκτελείται χρησιμοποιώντας κάποια λύση διαχείρισης ενημερώσεων, όπως υπηρεσίες Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) ή Systems Management Server (SMS) 2003. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα προϊόντα για να διαχειρίζονται πλήρως την εφαρμογή των ενημερώσεων οι οποίες εκδίδονται μέσω του Windows Update και του Microsoft Update.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου προτού το τροποποιήσετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, επισκεφτείτε την κατάλληλη τοποθεσία της Microsoft στο Web για το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε.

Windows 7Windows VistaΓια να αποκλείσετε προσωρινά την εγκατάσταση του προφίλ υπολογιστή-πελάτη του .NET Framework 4 σε ένα περιβάλλον στο οποίο είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα Αυτόματες Ενημερώσεις σε υπολογιστή ο οποίος εκτελεί Windows Vista ή σε υπολογιστή ο οποίος εκτελεί Windows 7, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Αφού χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να αποκλείσετε προσωρινά την εγκατάσταση του .NET Framework 4, σας συνιστούμε να μην αφήνετε αυτές τις αλλαγές σε ισχύ για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω αναγκών των πελατών. Οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν ασφάλεια, σταθερότητα και εξυπηρέτηση.
 1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου.
 2. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ, για να επιλέξετε το εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\NET Framework Setup\NDP
 4. Αφού επιλέξετε το δευτερεύον κλειδί που καθορίζεται στο βήμα 3, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) του μενού Επεξεργασία (Edit) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
 5. Πληκτρολογήστε WU και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο WU, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New), και κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 7. Πληκτρολογήστε BlockNetFramework4 και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 8. Κάντε δεξί κλικ στο BlockNetFramework4και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.
 9. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 10. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
Σημείωση Όταν υπάρχει αυτό το κλειδί μητρώου, το Windows Update δεν θα παρέχει το .NET Framework 4. Δεν χρειάζεται να αποκρύψετε αυτή την ενημέρωση. Επιπλέον, δεν θα υπάρξει καμία προειδοποίηση ή μηνύματα λάθους.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προφίλ υπολογιστή-πελάτη του .NET Framework, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 982320 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/22/2011 22:29:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft .NET Framework 4.0

 • kbupgrade kbexpertiseinter kbsurveynew kbhowto KB982320
Σχόλια