Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Η λειτουργία μιας εφαρμογής DirectX 9.0 τερματίζεται σε έναν υπολογιστή στον οποίο έχουν ρυθμιστεί περισσότεροι από 16 λογικοί επεξεργαστές

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Ρυθμίζετε περισσότερους από 16 λογικούς επεξεργαστές σε έναν υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Κατά την εκτέλεση μιας εφαρμογής DirectX 9.0 σε αυτόν τον υπολογιστή, η λειτουργία της εφαρμογής τερματίζεται.

Για παράδειγμα, γίνεται αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής στο Microsoft Windows Media Player. Όταν προσπαθείτε να κλείσετε το Windows Media Player, η λειτουργία της εφαρμογής τερματίζεται.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφάλειας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον παρακάτω αριθμό άρθρου για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις ακόλουθες μεθόδους για τη δημιουργία ή την τροποποίηση ενός κλειδιού μητρώου το οποίο θα αλλάξει τις ρυθμίσεις διοχέτευσης γραφικών για το συγκεκριμένο επεξεργαστή.

Ρύθμιση του αριθμού των λογικών επεξεργαστών που χρησιμοποιούν διοχέτευση γραφικών συγκεκριμένου επεξεργαστή (PSGP)

Για να ορίσουμε εμείς τον αριθμό των λογικών επεξεργαστών που χρησιμοποιούν διοχέτευση γραφικών συγκεκριμένου επεξεργαστή (PSGP) για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Αν προτιμάτε να ορίσετε μόνοι σας τον αριθμό των λογικών επεξεργαστών που χρησιμοποιούν διοχέτευση γραφικών συγκεκριμένου επεξεργαστή (PSGP), μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

αυτόματη επίλυση

Για να ορίσετε αυτόματα τον αριθμό των λογικών επεξεργαστών που χρησιμοποιούν διοχέτευση γραφικών συγκεκριμένου επεξεργαστή (PSGP) σε 16, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος (Fix this problem). Στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.Σημείωση Αυτή η αυτόματη επίλυση ρυθμίζει τον αριθμό των λογικών επεξεργαστών που χρησιμοποιούν διοχέτευση γραφικών συγκεκριμένου επεξεργαστή (PSGP) σε 16.

Σημείωση Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να παρέχεται μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα flash ή σε ένα CD για να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Επίλυση από το χρήστη

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start)κουμπί έναρξη, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιοΑναζήτηση σε προγράμματα και αρχεία (Search programs and files) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Πληκτρολογήστε PSGPNumThreads και πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο PSGPNumThreads και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify).
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε τον αριθμό των νημάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή για να εφαρμοστεί η αλλαγή.
Σημείωση
 • Εάν γίνεται εκτέλεση μιας εφαρμογής 32 bit σε υπολογιστή που βασίζεται σε τεχνολογία x64, θα πρέπει να προσθέσετε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου εκτός από την καταχώρηση του μητρώου που περιγράφεται πιο πάνω σε αυτήν την ενότητα:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Direct3D
  Κατόπιν, ρυθμίστε το στοιχείο PSGPNumThreads στον αριθμό των νημάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 • Ο αριθμός των νημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό του λογικού επεξεργαστή που υποστηρίζει έως και 16 νήματα.

Απενεργοποίηση της διοχέτευσης γραφικών συγκεκριμένου επεξεργαστή

Για να απενεργοποιήσετε μόνοι σας τη διοχέτευση γραφικών συγκεκριμένου επεξεργαστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start)κουμπί έναρξη, πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιοΑναζήτηση σε προγράμματα και αρχεία (Search programs and files) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Direct3D
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Πληκτρολογήστε DisablePSGP και, στη συνέχεια, πατήστε ENTER.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο DisablePSGP και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση (Modify).
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή για να εφαρμοστεί η αλλαγή.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

 • Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το ζήτημα. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες σας σε αυτή την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
 • Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα οποιαδήποτε σχόλιά σας. Για να στείλετε σχόλια ή για να αναφέρετε τυχόν ζητήματα που αφορούν αυτήν τη λύση, καταχωρήστε το σχόλιό σας στο ιστολόγιο "Αυτόματη επίλυση" ή στείλτε μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του παρακάτω άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 982485 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/19/2012 12:47:00 - Αναθεώρηση: 8.0

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Service Pack 2 για Windows Vista, Windows HPC Server 2008, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Web Server 2008, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows HPC Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbsurveynew kbfea kbfixme kbmsifixme KB982485
Σχόλια