Εγκατάσταση του MODI για χρήση με το Microsoft Office 2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Microsoft Office Document Imaging (MODI) έχει καταργηθεί στο Microsoft Office 2010. Αυτό το άρθρο σάς προσφέρει μεθόδους που μπορείτε να ακολουθήσετε για να εγκαταστήσετε το MODI στον υπολογιστή. Περιγράφει επίσης τις εναλλακτικές μεθόδους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ανακτήσετε τη λειτουργικότητα ορισμένων δυνατοτήτων του MODI.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να εγκαταστήσετε το Microsoft Office Document Imaging (MODI) για χρήση με το Microsoft Office 2010, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1: Λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος μετατροπής MDI to TIFF File Converter

Για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος μετατροπής MDI to TIFF File Converter, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Μέθοδος 2: Εγκατάσταση του MODI εγκαθιστώντας το SharePoint Designer 2007

Το SharePoint Designer 2007 προσφέρεται ως δωρεάν λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft. Για να κάνετε λήψη του SharePoint Designer 2007 και να συμπεριλάβετε μόνο το MODI κατά την εγκατάσταση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε λήψη και εκτελέστε το αρχείο SharePointDesigner.exe από αυτήν την τοποθεσία:

  Λήψη του SharePoint Designer 2007

 2. Διαβάστε και αποδεχτείτε την άδεια χρήσης του λογισμικού.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή (Customize) για να ανοίξετε τις επιλογές εγκατάστασης.
 4. Στην καρτέλα Επιλογές εγκατάστασης (Installation Options), κάντε κλικ στο κάτω βέλος και επιλέξτε Μη διαθέσιμο (Not Available) για τις ακόλουθες τρεις ενότητες.
  • Microsoft Office SharePoint Designer
  • Κοινόχρηστες δυνατότητες του Office
  • Εργαλεία του Office

 5. Αναπτύξτε το στοιχείο Εργαλεία του Office (Office Tools).
 6. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω για την επιλογή Microsoft Office Document Imaging και επιλέξτε Εκτέλεση όλων από τον υπολογιστή μου (Run all from my computer).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Άμεση εγκατάσταση (Install Now) και κατόπιν στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
Στιγμιότυπο οθόνης που δείχνει τη θέση του MODI κατά τη διάρκεια μιας εγκατάστασης του SharePoint Designer 2007:
Για να εκκινήσετε το Microsoft Office Document Imaging, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και επιλέξτε (Όλα τα προγράμματα) All Programs.
 2. Κάντε κλικ στο Microsoft Office και επιλέξτε Εργαλεία του Microsoft Office (Microsoft Office Tools).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office Document Imaging.

Μέθοδος 3: Εγκατάσταση του MODI με τα μέσα του συστήματος του Office 2007

Για να χρησιμοποιήσετε το MODI στο σύστημα του Office 2007 μαζί με το Office 2010, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκκινήστε τη διαδικασία εγκατάστασης του Office 2007.
 2. Διαβάστε και αποδεχτείτε την άδεια χρήσης του λογισμικού.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή (Customize) για να ανοίξετε τις επιλογές εγκατάστασης.
 4. Στην καρτέλα Επιλογές εγκατάστασης (Installation Options), κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω και επιλέξτε Μη διαθέσιμο (Not Available) για όλες τις επιλογές.
 5. Αναπτύξτε το στοιχείο Εργαλεία του Office (Office Tools).
 6. Κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω για την επιλογή Microsoft Office Document Imaging και επιλέξτε Εκτέλεση όλων από τον υπολογιστή μου (Run all from my computer).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Άμεση εγκατάσταση (Install Now) και κατόπιν στο κουμπί Κλείσιμο (Close).
Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει τη θέση του MODI κατά την εγκατάσταση του συστήματος Office 2007:
Για να εκκινήσετε το Microsoft Office Document Imaging, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και επιλέξτε (Όλα τα προγράμματα) All Programs.
 2. Κάντε κλικ στο Microsoft Office και επιλέξτε Εργαλεία του Microsoft Office (Microsoft Office Tools).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office Document Imaging.
Σημείωση: Δεν παρέχεται υποστήριξη για παράλληλες εγκαταστάσεις των εκδόσεων 64-bit και 32-bit του Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις 64-bit του Office 2010, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Εκδόσεις 64-bit του Office 2010


Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστεί επιδιόρθωση του Office 2010 μετά την εγκατάσταση του MODI με τη χρήση μέσων του Office 2007. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Office 2010 μαζί με άλλες εγκατεστημένες εκδόσεις του Office, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

2121447 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των οικογενειών προγραμμάτων και των προγραμμάτων του Office 2010 σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί μια άλλη έκδοση του Office

Περισσότερες πληροφορίες
Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το MODI με χρήση κάποιας από τις μεθόδους που παρέχονται στην ενότητα "Επίλυση" αυτού του άρθρου, υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ανακτήσετε ορισμένες από τις λειτουργίες του Microsoft Office Document Imaging.

Microsoft Office Document Scanning

Το στοιχείο Microsoft Office Document Scanning του MODI χρησιμοποιείται για τη σάρωση εγγράφων, προκειμένου να καταστούν τα έγγραφα διαθέσιμα στον υπολογιστή με τη χρήση κάποιου εγκατεστημένου σαρωτή. Για τη σάρωση εγγράφων, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία Φαξ και σάρωση των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Φαξ και σάρωση των Windows, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό σάρωσης τρίτης εταιρείας ή λογισμικό σάρωσης το οποίο συμπεριλαμβανόταν μαζί με τη συσκευή σάρωσης ή εκτύπωσης που διαθέτετε, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Microsoft Office Document Image Writer

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης Microsoft Office Document Image Writer περιλαμβάνεται στο MODI. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης σάς επιτρέπει την αποθήκευση εγγράφων του Microsoft Office σε μορφή .tiff ή .mdi. Σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της εφαρμογής δημιουργίας εγγράφων XPS της Microsoft ή το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή φαξ των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή δημιουργίας εγγράφων XPS της Microsoft, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Προβολή αρχείων .tiff ή .mdi

Εάν θέλετε να προβάλετε αρχεία .tiff, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες εφαρμογές:
 • Windows XP: Πρόγραμμα προβολής εικόνων και φαξ των Windows
 • Windows Vista και νεότερες εκδόσεις: Πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών των Windows ή Συλλογή φωτογραφιών των Windows
Προς το παρόν, δεν υπάρχει διαθέσιμο πρόγραμμα προβολής από την Microsoft για την προβολή αρχείων .mdi στο Office 2010. Για να ανοίξετε ένα αρχείο .mdi, χρησιμοποιήστε κάποιο πρόγραμμα μετατροπής τρίτης εταιρείας ή μετατρέψτε το αρχείο σε μορφή .tiff και κατόπιν προβάλετε το αρχείο στο MODI από το Office 2003 ή το σύστημα Office 2007.

Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων

Το MODI παρέχει επίσης τη δυνατότητα εκτέλεσης οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Εκτελώντας τη λειτουργία OCR, μπορείτε να κάνετε αντιγραφή κειμένου από μια σαρωμένη εικόνα ή ένα φαξ σε άλλη θέση. Για την υλοποίηση αυτής της λειτουργίας, χρησιμοποιήστε το Microsoft OneNote 2010. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Στο OneNote 2010, στην καρτέλα Εισαγωγή (Insert), κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα (Picture).
 2. Εντοπίστε το σαρωμένο αρχείο και ανοίξτε το. Το αρχείο εισάγεται στο OneNote 2010 ως εικόνα.
 3. Κάντε δεξιό κλικ στην εικόνα , κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή κειμένου από εικόνα (Copy Text from Picture) και, στη συνέχεια, κάντε επικόλληση των πληροφοριών σε άλλη θέση.
Το OneNote 2010 χρησιμοποιεί το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή της εφαρμογής δημιουργίας εγγράφων XPS για την εκτύπωση στο OneNote.

iFilter

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
ΛήψηΠραγματοποιήστε λήψη του πακέτου Windows TIFF IFilter Installation and Operations Guide.doc τώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Live Meeting

Σε προηγούμενες εκδόσεις, το Microsoft Live Meeting χρησιμοποιούσε το MODI για την αποστολή ενός εγγράφου Microsoft Word σε μια σύσκεψη. Πλέον, το Live Meeting εγκαθιστά μια έκδοση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή MODI. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
940842 Δεν μπορείτε να εισάγετε έγγραφα σε μια σύσκεψη, αφού εγκαταστήσετε το πρόγραμμα-πελάτη Live Meeting 2007 που βασίζεται σε Windows (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 982760 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/05/2014 12:31:00 - Αναθεώρηση: 6.0

Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010

 • kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbinfo vkbportal107 vkbportal230 KB982760
Σχόλια