Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του SharePoint Server 2007 (sts-x-none.msp): 29 Ιουνίου 2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί χρησιμοποιώντας λογισμικό μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και μπορείτε να το διορθώσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Community Translation Framework (CTF) (Πλαίσιο μετάφρασης κοινότητας). Η Microsoft παρέχει μηχανική μετάφραση, επεξεργασία μετά τη μηχανική μετάφραση από την κοινότητα και άρθρα μεταφρασμένα από επαγγελματίες προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης σε πολλές γλώσσες. Τα άρθρα μηχανικής μετάφρασης και αυτά που επεξεργάζονται ύστερα από μηχανική μετάφραση ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα στο λεξιλόγιο, στη σύνταξη ή/και στη γραμματική. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CTF, μεταβείτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/el.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη: 983307
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τα ζητήματα του Office SharePoint server 2007, η που διορθώνονται στο πακέτο επείγουσας επιδιόρθωσης που κυκλοφόρησε στις 29 Ιουνίου 2010.
ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Ζητήματα που διορθώνει το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων

 • Εκτελείτε ενός προσθέτου για υπηρεσίες SQL Server Reporting που δημιουργεί στοιχεία λίστας SharePoint 2007. Ωστόσο, όταν δημιουργούνται τα στοιχεία της λίστας τις σχετικές ροές εργασίας δεν έχουν ξεκινήσει με τον αναμενόμενο τρόπο. Επιπλέον, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής του αναφοράς υπηρεσίες κεντρικού υπολογιστή:
  Τύπος συμβάντος: σφάλμα
  Προέλευση συμβάντος: Windows SharePoint Services 3
  Κατηγορία συμβάντος: Γενικά το Αναγνωριστικό συμβάντος: 6875
  Ημερομηνία: 08/25/2009
  Διάρκεια: 1:57:56 μμ
  Χρήστης: δ/υ
  Υπολογιστή: NTXBOIF1W00
  Περιγραφή:
  Σφάλμα κατά τη φόρτωση και εκτέλεση του δέκτη συμβάντων Microsoft.SharePoint.Workflow.SPWorkflowAutostartEventReceiver σε Microsoft.SharePoint, έκδοση = 12.0.0.0, κουλτούρα = ουδέτερη, PublicKeyToken = 71e9bce111e9429c. Παρακάτω είναι πρόσθετες πληροφορίες.
  : Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. (Εξαίρεση από HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))


 • Μπορείτε να ρυθμίσετε μια ροή εργασίας να ξεκινά αυτόματα όταν προστίθεται ένα νέο στοιχείο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint Server 2007. Κατά την προσθήκη πολλών στοιχείων στη βιβλιοθήκη εγγράφων, δεν είναι όλες τις παρουσίες ροής εργασιών που αντιστοιχούν στα στοιχεία έχουν ξεκινήσει αυτόματα.

 • Το σύστημα παραλλαγών δεν καταργεί το τμήμα web από τοποθεσίες προορισμού όταν έχει καταργηθεί το τελευταίο τμήμα web από τη σελίδα προέλευσης.

 • Δεν υπάρχει καμία διασύνδεση API που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσετε πρόσβαση τα προστατευμένα αρχεία που προστατεύονται με Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών IRM κατά τρόπο που δεν είναι κρυπτογραφημένο.

 • Μπορείτε να συγχρονίσετε ένα περιοδικό συμβάν σε ένα ημερολόγιο των υπηρεσιών Windows SharePoint Services χρησιμοποιώντας το Outlook. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διαδοχικές τροποποιήσεις σε μια από τις εξαιρέσεις την επανάληψη δεν μπορούν να συγχρονιστούν με το ημερολόγιο WSS.

 • Είναι μέλος πολλών ομάδων του SharePoint που είχαν εκχωρηθεί μοναδικά δικαιώματα σε πολλά στοιχεία λίστας σε πολλές λίστες. Οι λίστες χρησιμοποιούνται ως στήλες αναζήτησης σε μια βιβλιοθήκη σελίδων. Όταν προστίθενται σε μια πρόσθετη ομάδα του SharePoint που θα αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των ορατών στοιχείων με μοναδικά δικαιώματα πάνω από 1000, η προεπιλεγμένη προβολή στη βιβλιοθήκη σελίδων θα εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  <!- Render failed->
  Αυτό το ζήτημα οφείλεται σε ένα εσφαλμένο ερώτημα SQL.

  Σημείωση Εάν καταργήσατε από την τελευταία ομάδα του SharePoint, τα στοιχεία θα εμφανίζονται σωστά.

 • Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή του τμήματος web ListViewWebPart για μια έρευνα για να <Summary view="">στον SharePoint Server 2007. Σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:</Summary>
  Παρουσιάστηκε ένα μη αναμενόμενο σφάλμα
 • Μπορείτε να αλλάξετε μια στήλη για το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται στη βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint Server 2007 από απαιτείται για κρυφό. Όταν προσπαθείτε να κάνετε μεταβίβαση ελέγχου ενός εγγράφου στη βιβλιοθήκη εγγράφων, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις απαιτούμενες ιδιότητες, προτού μεταβιβάσετε τον έλεγχο αυτού του εγγράφου.
 • Μια τμηματική ανάπτυξης περιεχομένου ενός πακέτου στον SharePoint Server 2007 αποτυγχάνει. Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν ισχύουν οι ακόλουθες συνθήκες:
  • Το πακέτο περιέχει μια τοποθεσία μετονομαστεί.
  • Μια δευτερεύουσα τοποθεσία περιέχει μια σύνδεση με την τοποθεσία που μετονομάστηκε.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια έρευνα που περιέχει τη λογική δημιουργίας κλάδων. Άμεσες προειδοποιήσεις δεν αποστέλλονται στους συνδρομητές, όταν μια νέα έρευνα είναι συμπληρωμένη.

 • Πληκτρολογήστε κείμενο στο πλαίσιο κειμένου Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα για να συμπεριληφθεί στην αίτησή σας όταν σχεδιάζετε μια ροή εργασίας έγκρισης στον SharePoint Server 2007. Κατά την εκτέλεση της ροής εργασίας, το κείμενο δεν εμφανίζεται.

 • Εάν μια στήλη αναζήτησης προστίθεται σε μια λίστα και, στη συνέχεια, η προβολή μετατρέπεται σε προβολή δεδομένων Extensible στυλ φύλλο γλώσσα μετασχηματισμούς (XSLT), τη διεύθυνση URL στη σελίδα DispForm.aspx οδηγεί πάντα στην πρώτη γραμμή του εγγράφου XML που επιστρέφεται για την προβολή δεδομένων.

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή που περιέχει μία από τις ακόλουθες στήλες σε μια τοποθεσία Web του SharePoint Server 2007:
  • Τύπος (εικονίδιο συνδεδεμένο με έγγραφο)
  • Επεξεργασία (σύνδεση για επεξεργασία στοιχείου)
  • Τίτλος (συνδεδεμένο με έγγραφο με μενού επεξεργασίας)
  • Τίτλος (σύνδεση με στοιχείο)
  Εάν κάνετε ομαδοποίηση την προβολή από μια στήλη ημερομηνίας δημιουργίας με μη αυτόματο τρόπο, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  <!-- #RENDER FAILED -->


 • Μετά τη διαγραφή μιας συλλογής τοποθεσιών του Office SharePoint, τα στοιχεία ελέγχου για τη συλλογή τοποθεσιών δεν αποκόπτεται εάν χρησιμοποιείτε το stsadm -o trimauditlog– orphanedentries η εντολή.Επιπλέον, ανατρέξτε στο θέμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντολή stsadm.

 • Ειδοποιήσεις που δημιουργούνται χρησιμοποιώντας μια προβολή που φιλτράρει τα στοιχεία χρησιμοποιώντας το Δημιουργίατο πεδίο ήΤροποποίησητο πεδίο δεν λειτουργούν.

 • Όταν εκτελούνται σε ένα σύμπλεγμα του SharePoint Server 2007 ProviderUserKey κατάσταση λειτουργίας, οι χρήστες δεν μπορεί να εισαχθεί.

 • Ένα στοιχείο βιβλιοθήκης εικόνων διαγράφεται, επαναφορά από τον Κάδο Ανακύκλωσης και, στη συνέχεια, να διαγράψετε ξανά. Σε αυτήν την περίπτωση, η παραβίαση του πρωτεύοντος κλειδιού δημιουργείται κατά τη διάρκεια μιας τμηματικής ανάπτυξης περιεχομένου.

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως την επόμενη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Microsoft και υποστήριξη για να αποκτήσετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση. Για μια πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Η φόρμα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη. Εάν δεν βλέπετε τη γλώσσα σας, είναι επειδή μια επείγουσα επιδιόρθωση δεν είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε το 2007 Microsoft Office Servers Service Pack 2 ή το 2007 Microsoft Office διακομιστές Service Pack 1 εγκατεστημένο για να εφαρμόσετε αυτό το πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
949583 Τον τρόπο απόκτησης του τελευταίου service pack για τα προϊόντα διακομιστή του Office 2007

Απαίτηση επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά μια επείγουσα επιδιόρθωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες μητρώου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το πακέτο της επείγουσας επιδιόρθωσης, δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στο μητρώο.

Πληροφορίες αρχείου

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν μπορεί να περιέχει όλα τα αρχεία που πρέπει να έχετε για να ενημερώσετε πλήρως ένα προϊόν στην πιο πρόσφατη έκδοση. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση περιέχει μόνο τα αρχεία που είναι απαραίτητα για να επιλύσετε το ζήτημα που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο.
Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου επείγουσας επιδιόρθωσης χρησιμοποιεί ένα πακέτο του Microsoft Windows Installer για την εγκατάσταση του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC) στον παρακάτω πίνακα. Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, η ημερομηνία μετατρέπεται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα " ζώνη ώρας " στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.


64-bit

Πληροφορίες λήψης
Όνομα αρχείουΗ έκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
WSS-kb983307-fullfile-x 64-glb.exe12.0.6539.500023,250,68811-Jun-1023:31x 86

Πληροφορίες αρχείου .msp του Windows Installer
Όνομα αρχείουΗ έκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
STS-x-none.mspΔεν ισχύει23,408,64011-Jun-1011:18Δεν ισχύει

πληροφορίες STS-x-none.msp

Όνομα αρχείουΗ έκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Dwdcw20.dll12.0.6500.50001,093,44826-Φεβ-092:02x 64
Microsoft.Internal.MIME.dll8.0.685.19564,13614-Aug-089:16x 86
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll12.0.6500.5000485,22426-Φεβ-092:57Δεν ισχύει
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll12.0.6500.5000268,13626-Φεβ-092:57x 86
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll12.0.6536.5000628,63227-Apr-1010:03x 86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6539.50009,570,16810-Ιουν-1014:07Δεν ισχύει
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6539.50009,570,16810-Ιουν-1014:07x 86
Microsoft.SharePoint.intl.dll12.0.6500.5000485,22426-Φεβ-092:57x 86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6517.5000128,87217-Sep-0914:32Δεν ισχύει
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6531.50001,564,0329-Mar-102:12Δεν ισχύει
Microsoft.SharePoint.Search.intl.dll12.0.6500.5000198,56026-Φεβ-093:24Δεν ισχύει
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6505.5000194,4565-Μαΐου-0923:15x 86
Msscntrs.dll12.0.6529.5000437,0802-Φεβ-1017:46Δεν ισχύει
MSSDMN.exe12.0.6539.5000797,0408-Jun-1015:58Δεν ισχύει
Mssearch.exe12.0.6539.5000572,3128-Jun-1015:58Δεν ισχύει
Mssph.dll12.0.6539.50001,956,1768-Jun-1015:58Δεν ισχύει
Mssrch.dll12.0.6539.50004,758,8648-Jun-1015:58Δεν ισχύει
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000228,19217-Ιουν-096:48Δεν ισχύει
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000387,95216-Μαρ-1020:57Δεν ισχύει
Offparser.dll12.0.6529.50001,760,1522-Φεβ-1017:25x 64
Oisimg.dll12.0.6500.500034,66426-Φεβ-092:57x 64
Oleparser.dll12.0.6500.500035,21626-Φεβ-092:57x 64
Onetnative.dll12.0.6500.5000953,73626-Φεβ-091:39x 64
Onetutil.dll12.0.6539.50003,385,2088-Jun-1014:45x 64
Owssvr.dll12.0.6539.50005,163,89610-Ιουν-1014:07Δεν ισχύει
Owstimer.exe12.0.6520.500089,44012-Οκτ-0915:03Δεν ισχύει
Prescan.exe12.0.6500.5000104,26426-Φεβ-092:57x 86
Psconfig.exe12.0.6500.5000575,40026-Φεβ-092:57x 86
Psconfigui.exe12.0.6500.5000821,16026-Φεβ-092:57x 86
Query.dll12.0.6510.5000219,45617-Ιουν-098:01Δεν ισχύει
Setup.exe12.0.6500.5000439,14426-Φεβ-097:24x 86
SPWriter.exe12.0.6500.500056,16826-Φεβ-092:57Δεν ισχύει
Stsadm.exe12.0.6539.5000571,29610-Ιουν-1014:07x 86
Stsmmc.dll12.0.6500.5000160,64026-Φεβ-092:57x 64
Stssoap.dll12.0.6535.5000313,2087-Apr-1020:41x 86
Stswel.dll12.0.6539.50003,328,88810-Ιουν-1014:07x 64
Tquery.dll12.0.6535.50004,783,9527-Apr-1021:32Δεν ισχύει
Wssadmin.exe12.0.6500.500015,25626-Φεβ-092:57Δεν ισχύει
Wsssetup.dll12.0.6500.50006,783,84826-Φεβ-097:24x 86
Wsstracing.exe12.0.6500.500084,32826-Φεβ-092:57x 64
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000204,13614-Aug-090:25Δεν ισχύει
32-bit

Πληροφορίες λήψης
Όνομα αρχείουΗ έκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
WSS-kb983307-fullfile-x 86-glb.exe12.0.6539.500019,150,80011-Jun-1022:11x 86

Πληροφορίες αρχείου .msp του Windows Installer
Όνομα αρχείουΗ έκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
STS-x-none.mspΔεν ισχύει19,289,60011-Jun-1011:23Δεν ισχύει


πληροφορίες STS-x-none.msp
Όνομα αρχείουΗ έκδοση του αρχείουΜέγεθος αρχείουΗμ/νίαΏραΠλατφόρμα
Dwdcw20.dll12.0.6500.5000438,61626-Φεβ-098:58x 86
Microsoft.Internal.MIME.dll8.0.685.19564,12814-Aug-089:16x 86
Microsoft.SharePoint.administrationoperation.dll12.0.6500.5000485,24026-Φεβ-094:11Δεν ισχύει
Microsoft.SharePoint.applicationpages.Administration.dll12.0.6500.5000268,13626-Φεβ-094:11x 86
Microsoft.SharePoint.applicationpages.dll12.0.6536.5000628,63227-Apr-1010:16x 86
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6539.50009,570,16810-Ιουν-1013:24Δεν ισχύει
Microsoft.SharePoint.dll12.0.6539.50009,570,16810-Ιουν-1013:24x 86
Microsoft.SharePoint.intl.dll12.0.6500.5000485,24026-Φεβ-094:11x 86
Microsoft.SharePoint.Library.dll12.0.6517.5000128,87217-Sep-0914:41Δεν ισχύει
Microsoft.SharePoint.Search.dll12.0.6531.50001,461,6329-Mar-102:03Δεν ισχύει
Microsoft.SharePoint.Search.intl.dll12.0.6500.5000198,57626-Φεβ-094:43Δεν ισχύει
Microsoft.SharePoint.workflowactions.dll12.0.6505.5000194,4405-Μαΐου-0923:35x 86
Msscntrs.dll12.0.6529.500088,4082-Φεβ-1018:24Δεν ισχύει
MSSDMN.exe12.0.6539.5000280,9448-Jun-1017:49Δεν ισχύει
Mssearch.exe12.0.6539.5000156,0568-Jun-1017:49Δεν ισχύει
Mssph.dll12.0.6539.5000701,2648-Jun-1017:49Δεν ισχύει
Mssrch.dll12.0.6539.50002,063,6968-Jun-1017:49Δεν ισχύει
Nlhtml.dll2008.1231.6510.5000123,24021-Ιουν-0920:59Δεν ισχύει
Offfilt.dll2008.1231.6532.5000199,53619-Μαρ-1018:15Δεν ισχύει
Offparser.dll12.0.6529.50001,133,4642-Φεβ-1017:20x 86
Oisimg.dll12.0.6500.500022,88826-Φεβ-094:11x 86
Oleparser.dll12.0.6500.500025,48826-Φεβ-094:11x 86
Onetnative.dll12.0.6500.5000354,69626-Φεβ-091:46x 86
Onetutil.dll12.0.6539.50001,980,2808-Jun-1014:39x 86
Owssvr.dll12.0.6539.50003,024,24810-Ιουν-1013:24Δεν ισχύει
Owstimer.exe12.0.6520.500054,62412-Οκτ-0915:14Δεν ισχύει
Prescan.exe12.0.6500.5000104,27226-Φεβ-094:11x 86
Psconfig.exe12.0.6500.5000575,40026-Φεβ-094:11x 86
Psconfigui.exe12.0.6500.5000821,16026-Φεβ-094:11x 86
Query.dll12.0.6510.500081,21617-Ιουν-098:27Δεν ισχύει
Setup.exe12.0.6500.5000439,14426-Φεβ-097:24x 86
SPWriter.exe12.0.6500.500034,16826-Φεβ-094:11Δεν ισχύει
Stsadm.exe12.0.6539.5000571,29610-Ιουν-1013:24x 86
Stsmmc.dll12.0.6500.500096,64826-Φεβ-094:11x 86
Stssoap.dll12.0.6535.5000313,2087-Apr-1020:57x 86
Stswel.dll12.0.6539.50001,936,76010-Ιουν-1013:24x 86
Tquery.dll12.0.6535.50002,357,5847-Apr-1023:44Δεν ισχύει
Wssadmin.exe12.0.6500.500015,25626-Φεβ-094:11Δεν ισχύει
Wsssetup.dll12.0.6500.50006,783,84826-Φεβ-097:24x 86
Wsstracing.exe12.0.6500.500045,41626-Φεβ-094:11x 86
Xmlfilter.dll2008.1231.6514.5000102,24817-Aug-0916:42Δεν ισχύει


Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 983307 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/12/2015 04:39:38 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbautohotfix kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixserver kbmt KB983307 KbMtel
Σχόλια