Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος εκτέλεση καθαρισμός οθόνης (CLS) σε μια εφαρμογή κονσόλας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:99261
Περίληψη
Ορισμένες εκδόσεις από τη Microsoft C++ παρέχουν μια συνάρτηση clrscr για την απενεργοποίηση της οθόνης σε μια εφαρμογή του DOS. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία συνάρτηση Win32 Application Programming Interface (API) ή C-χρόνου εκτέλεσης που θα εκτελέσει αυτήν τη λειτουργία.

Για να πραγματοποιήσετε αυτήν την εργασία για μια εφαρμογή κονσόλας Win32, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Χρησιμοποιήστε μια λειτουργία του συστήματος.
 • Γράψτε μια συνάρτηση η οποία μέσω προγραμματισμού θα γίνει απαλοιφή της οθόνης.
Αυτές οι μέθοδοι περιγράφονται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" παρακάτω.
Περισσότερες πληροφορίες

Χρησιμοποιήστε μια λειτουργία του συστήματος

#include <stdlib.h>void main(){  system("cls");}				

Γράψτε μια συνάρτηση η οποία μέσω προγραμματισμού θα γίνει απαλοιφή της οθόνης

Η παρακάτω συνάρτηση Καθαρίζει την οθόνη:
 /* Standard error macro for reporting API errors */ #define PERR(bSuccess, api){if(!(bSuccess)) printf("%s:Error %d from %s \   on line %d\n", __FILE__, GetLastError(), api, __LINE__);} void cls( HANDLE hConsole ) {  COORD coordScreen = { 0, 0 };  /* here's where we'll home the                    cursor */   BOOL bSuccess;  DWORD cCharsWritten;  CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to get buffer info */   DWORD dwConSize;         /* number of character cells in                    the current buffer */   /* get the number of character cells in the current buffer */   bSuccess = GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );  PERR( bSuccess, "GetConsoleScreenBufferInfo" );  dwConSize = csbi.dwSize.X * csbi.dwSize.Y;  /* fill the entire screen with blanks */   bSuccess = FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) ' ',    dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );  PERR( bSuccess, "FillConsoleOutputCharacter" );  /* get the current text attribute */   bSuccess = GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );  PERR( bSuccess, "ConsoleScreenBufferInfo" );  /* now set the buffer's attributes accordingly */   bSuccess = FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes,    dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );  PERR( bSuccess, "FillConsoleOutputAttribute" );  /* put the cursor at (0, 0) */   bSuccess = SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );  PERR( bSuccess, "SetConsoleCursorPosition" );  return; }				
clearscreen

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 99261 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/18/2010 04:25:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Win32 Application Programming Interface

 • kbapi kbcode kbconsole kbhowto kbkernbase kbmt KB99261 KbMtel
Σχόλια