Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Σκοπός του αρχείου BOOT.INI στα Windows 2000 ή στα Windows NT

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows XP, ανατρέξτε στο άρθρο 314081.
Περίληψη
Τα Windows (ιδιαίτερα το Ntldr) χρησιμοποιούν το αρχείο Boot.ini για να προσδιορίσουν τις επιλογές του λειτουργικού συστήματος που θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκίνησης. Από προεπιλογή, το αρχείο Boot.ini επισημαίνεται ως αρχείο συστήματος μόνο για ανάγνωση και δεν θα πρέπει να απαιτεί καμία τροποποίηση με μη αυτόματο τρόπο. Για να αλλάξετε εύκολα τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου, χρησιμοποιείστε το Εργαλείο συστήματος (System tool) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Περισσότερες πληροφορίες
Το ακόλουθο είναι ένα τυπικό αρχείο Boot.ini:
[boot loader] timeout=30 default=scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt
[operating systems] scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt = "Windows NT" /NODEBUG C:\ = "Previous Operating System on C:\"
Η ακόλουθη λίστα περιγράφει τα δεδομένα στο προηγούμενο αρχείο Boot.ini:
 • Το στοιχείο Timeout προσδιορίζει το χρονικό διάστημα που περιμένουν τα Windows πριν να επιλέξουν το προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα
 • Το στοιχείο Default προσδιορίζει το προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το λειτουργικό σύστημα είναι τα Windows NT, χρησιμοποιείται η καινούρια σύνταξη διαδρομής αποθήκευσης. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτήν τη σύνταξη, πραγματοποιήστε αναζήτηση για τις ακόλουθες λέξεις στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):

  • NT
  • GEOMETRY

 • Το στοιχείο Scsi(0) σημαίνει ότι ο πρωτεύων ελεγκτής (συνήθως είναι και ο μοναδικός ελεγκτής) είναι υπεύθυνος για τη συσκευή. Εάν υπάρχουν δύο κάρτες SCSI και ο δίσκος απέκλειε τη δεύτερη, θα ονομαζόταν scsi(1).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το σύστημα χρησιμοποιεί μονάδες δίσκου IDE, EIDE, ESDI ή έναν προσαρμογέα SCSI χωρίς ενσωματωμένο BIOS αντικαταστήστε το SCSI με Multi.
 • Το στοιχείο disk(0) αναφέρεται στον φυσικό δίσκο 1.
 • Η παράμετρος rdisk() αναφέρεται στην επιλογή χρήσης λογικής μονάδας SCSI (LUN), που θα μπορούσε να είναι ξεχωριστός δίσκος, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των εγκαταστάσεων SCSI έχουν μόνο μία LUN για κάθε SCSI ID.
 • Το στοιχείο Partition(1) σε αυτό το παράδειγμα είναι το μοναδικό διαμέρισμα στην πρώτη μονάδα δίσκου του υπολογιστή. Εάν υπήρχαν δύο διαμερίσματα, C και D, το C θα ήταν το διαμέρισμα(1) και το D θα ήταν το διαμέρισμα(2).
 • Η πολλαπλή εκκίνηση θα πραγματοποιήσει αναζήτηση στο φάκελο \Winnt για γίνει εκκίνηση από έναν από τους καθορισμένους δίσκους και διαμέρισμα κάρτας SCSI.
 • Το στοιχείο /NODEBUG προσδιορίζει ότι δεν έχουν καταγραφεί πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων. Οι πληροφορίες εντοπισμού σφαλμάτων χρησιμεύουν μόνο στους προγραμματιστές και δεν επιβραδύνουν τα Windows NT.
 • Μπορεί να προστεθεί ο διακόπτης /SOS, για να εμφανιστούν ονόματα προγραμμάτων οδήγησης κατά τη διάρκεια της φόρτωσής τους, ενώ γίνεται εκκίνηση των Windows. Από προεπιλογή, η οθόνη φόρτωσης λειτουργικού συστήματος επαναλαμβάνει μόνο τελείες που δείχνουν ότι η λειτουργία είναι σε εξέλιξη.
 • Η παράμετρος Previous Operating System on C:\ δηλώνει ότι είναι το MS-DOS, επειδή το C:\ είναι μια διαδρομή του MS-DOS.
prodnt
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 99743 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/21/2003 15:48:00 - Αναθεώρηση: 2.1

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • kbinfo kbother KB99743
Σχόλια