Άνοιγμα εφαρμογών του Office σε ασφαλή λειτουργία σε έναν υπολογιστή με Windows

Η εκκίνηση μιας εφαρμογής του Microsoft Office για Windows σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας του Office μπορεί να σας επιτρέψει να την χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε ορισμένα προβλήματα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ανοίξετε ένα αρχείο που δεν μπορείτε στην κανονική λειτουργία επειδή η εφαρμογή παρουσιάζει σφάλμα ή εάν χρειάζεστε βοήθεια για να αναγνωρίσετε ένα πρόσθετο ή μια επέκταση που μπορεί να προκαλεί κάποιο πρόβλημα κατά την εκκίνηση.

Σημαντικό: 30 Απριλίου 2016: Μια πρόσφατη ενημέρωση κυκλοφόρησε για να διορθώσει το σφάλμα "Λυπούμαστε …" κατά την εκκίνηση εφαρμογών του Office 2016 σε ασφαλή λειτουργία στα Windows 7. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην επικεφαλίδα Το Office 2016 στα Windows δεν εκκινείται στην ασφαλή λειτουργία [ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ] σε ένα από αυτά τα πρόσφατα άρθρα ζητημάτων για το Word, το Excel, το PowerPoint ή το Outlook.

Πώς μπορείτε να εκκινήσετε τις εφαρμογές του Office για Windows σε ασφαλή λειτουργία του Office

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να εκκινήσετε μια εφαρμογή του Office σε ασφαλή λειτουργία του Office σε έναν υπολογιστή με Windows:

Αυτή η μέθοδος λειτουργεί για τις περισσότερες εκδόσεις του Office σε έναν υπολογιστή με Windows:

 1. Εντοπίστε το εικονίδιο συντόμευσης για την εφαρμογή του Office.

 2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο CTRL και κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση της εφαρμογής.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι όταν εμφανιστεί ένα παράθυρο που σας ρωτά αν θέλετε να εκκινήσετε την εφαρμογή σε ασφαλή λειτουργία.

Σημείωση: Για να τερματίσετε την ασφαλή λειτουργία του Office, πραγματοποιήστε έξοδο και επανεκκινήστε την εφαρμογή του Office. Θα εκκινηθεί σε κανονική λειτουργία εκτός εάν υπάρχει πρόβλημα κατά το άνοιγμα της εφαρμογής.

Αυτή η μέθοδος λειτουργεί για τις περισσότερες εκδόσεις του Office σε έναν υπολογιστή με Windows:

 1. Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί "Έναρξη" (κάτω αριστερή γωνία) των Windows και επιλέξτε Εκτέλεση.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο του λογότυπου των Windows και το πλήκτρο R στο πληκτρολόγιό σας.

 2. Στο πλαίσιο Εκτέλεση, πληκτρολογήστε μια από τις εξής εντολές:

  • Για το Excel: Πληκτρολογήστε excel /safe και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  • Για το Outlook: Πληκτρολογήστε outlook /safe και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  • Για το Word: Πληκτρολογήστε winword /safe και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  • Για το PowerPoint: Πληκτρολογήστε powerpnt /safe και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  • Για το Publisher: Πληκτρολογήστε mspub /safe και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

  • Για το Visio: Πληκτρολογήστε visio /safe και κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Σημείωση: Για να τερματίσετε την ασφαλή λειτουργία του Office, πραγματοποιήστε έξοδο και επανεκκινήστε την εφαρμογή του Office. Θα εκκινηθεί σε κανονική λειτουργία εκτός εάν υπάρχει πρόβλημα κατά το άνοιγμα της εφαρμογής.

Εάν δεν μπορείτε να εκκινήσετε μια εφαρμογή του Microsoft Office σε ασφαλή λειτουργία του Office ή εάν έχετε επαναλαμβανόμενα προβλήματα κατά το άνοιγμα εφαρμογών στην κανονική λειτουργία, μπορείτε να δοκιμάσετε να επιδιορθώσετε το Office. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιδιόρθωση μιας εφαρμογής του Office

Σημείωση: Η ασφαλής λειτουργία του Office είναι διαφορετική από την ασφαλή λειτουργία των Windows. Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία των Windows, ανατρέξτε στο θέμα Εκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία.

Περισσότερες πληροφορίες

Η αυτοματοποιημένη ασφαλής λειτουργία ενεργοποιείται εάν μια εφαρμογή του Microsoft Office δεν ήταν δυνατό να εκκινηθεί λόγω συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως ένα πρόσθετο ή μια επέκταση που δεν είναι δυνατό να εκκινηθεί ή ένας κατεστραμμένος πόρος, αρχείο, μητρώο ή πρότυπο. Εμφανίζεται ένα μήνυμα για να εντοπίσετε το πρόβλημα και σας ρωτά αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το τμήμα της εφαρμογής που έχει πρόβλημα. Εάν εξακολουθούν να εμφανίζονται προβλήματα κατά το άνοιγμα της εφαρμογής του Office, η αυτοματοποιημένη ασφαλής λειτουργία ενδέχεται να σας ζητήσει να απενεργοποιήσετε περισσότερες λειτουργίες που μπορεί να αποτρέπουν την κανονική εκκίνηση της εφαρμογής του Office.

Για να δείτε τη λίστα των απενεργοποιημένων στοιχείων, εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου Απενεργοποιημένα στοιχεία, κάνοντας τα εξής στην εφαρμογή του Microsoft Office που χρησιμοποιείτε:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Πρόσθετα.

 4. Στο μενού Διαχείριση, κάντε κλικ στην εντολή Ανενεργά στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προβάλετε ή να αλλάξετε απενεργοποιημένα στοιχεία στο Microsoft SharePoint Workspace.

Αφού προβάλλετε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράθυρο διαλόγου Απενεργοποιημένα στοιχεία, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο στοιχείο και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση για να το ενεργοποιήσετε ξανά. Η ενεργοποίηση ορισμένων στοιχείων ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς την εκ νέου φόρτωση ή εγκατάσταση ενός πρόσθετου προγράμματος ή το νέο άνοιγμα ενός αρχείου. Μετά την ενεργοποίηση του στοιχείου, είναι πιθανόν το πρόγραμμα να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα την επόμενη φορά που θα γίνει εκκίνηση. Σε αυτήν την περίπτωση, σας ζητείται να απενεργοποιήσετε πάλι το στοιχείο.

Σημείωση: Για να διακόψετε την ασφαλή λειτουργία με ενεργοποίηση από το χρήστη, κλείστε το πρόγραμμα και, στη συνέχεια, εκκινήστε το πάλι κανονικά.

Οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν όταν εκκινείτε μια εφαρμογή του Office σε ασφαλή λειτουργία:

Σημείωση: Ορισμένα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω δεν ισχύουν για όλα τα προγράμματα του Microsoft Office.

 • Τα πρότυπα δεν μπορούν να αποθηκευτούν.

 • Στο Office SharePoint Designer, δεν ανοίγει η τελευταία τοποθεσία Web που χρησιμοποιήσατε.

 • Στο Microsoft SharePoint Workspace, οι παρακάτω δυνατότητες είναι απενεργοποιημένες: συγχρονισμός, αναγνώριση, ειδοποίηση, ανταλλαγή μηνυμάτων και το χρονοδιάγραμμα εργασιών.

 • Δεν γίνεται φόρτωση των προσαρμογών σε γραμμές εργαλείων ή εντολών και δεν είναι δυνατό να αποθηκευτούν προσαρμογές.

 • Δεν γίνεται φόρτωση της λίστας Αυτόματης Διόρθωσης και δεν αποθηκεύονται αλλαγές.

 • Δεν γίνεται αυτόματο άνοιγμα των ανακτημένων εγγράφων.

 • Παραβλέπονται όλες οι επιλογές της γραμμής εντολών, εκτός από τις επιλογές /a και "/n"/n.

 • Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αρχείων στον εναλλακτικό κατάλογο εκκίνησης.

 • Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση προτιμήσεων.

 • Δεν γίνεται αυτόματα φόρτωση πρόσθετων δυνατοτήτων και προγραμμάτων.

 • Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ή το άνοιγμα εγγράφων με περιορισμένα δικαιώματα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×