Έλεγχος πρόσβασης στις πληροφορίες παρουσίας σας στο Lync

Τι είναι η "παρουσία" στο Lync; Τι είναι η "σχέση εμπιστευτικότητας" στο Lync; Γιατί πρέπει να γνωρίζω για αυτά; Εάν έχετε αναρωτηθεί σχετικά με αυτές ή παρόμοιες ερωτήσεις, θα βρείτε απαντήσεις εδώ. Πρώτα θα ορίσουμε ορισμένους βασικούς όρους. Στη συνέχεια, θα συνοψίσουμε τις πληροφορίες στις οποίες παρέχει πρόσβαση κάθε σχέση εμπιστευτικότητας. Τέλος, θα εξηγήσουμε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις σχέσεις εμπιστευτικότητας που έχετε με τις επαφές σας και πώς μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στις πληροφορίες παρουσίας σας όταν χρειάζεται.

Τι ακριβώς είναι οι πληροφορίες παρουσίας;

Οι πληροφορίες παρουσίας σας περιλαμβάνουν την κατάσταση της διαθεσιμότητάς σας (όπως Διαθέσιμος ή Απουσιάζω), μια έγχρωμη ένδειξη παρουσίας (όπως πράσινη, κίτρινη ή κόκκινη), το χρονοδιάγραμμα, την τοποθεσία σας και τις προσωπικές σας σημειώσεις ή σημειώσεις εκτός γραφείου.

Τι είναι οι σχέσεις εμπιστευτικότητας;

Στο Lync, οι σχέσεις εμπιστευτικότητας ελέγχουν πόσες πληροφορίες παρουσίας σας βλέπουν τα άλλα άτομα. Κάθε μία από τις επαφές σας έχει μία από τις πέντε σχέσεις εμπιστευτικότητας με εσάς και κάθε σχέση παρέχει πρόσβαση σε διαφορετικό όγκο πληροφοριών. Για παράδειγμα, οι Συνάδελφοι, που είναι η σχέση που λαμβάνουν οι νέες επαφές από προεπιλογή κατά την προσθήκη τους, μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με το πού βρίσκεστε, πότε θα είστε διαθέσιμοι και πώς να επικοινωνήσουν μαζί σας σε σύγκριση με τις Εξωτερικές επαφές αλλά λιγότερα από την Ομάδα εργασίας. Οι Φίλοι και συγγενείς, όπως ίσως φαντάζεστε, μπορούν να δουν περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες από όλους τους άλλους. (Η μοναδική εξαίρεση εδώ είναι ότι οι επαφές με τις οποίες έχετε σχέση Ομάδα εργασίας μπορεί να χρειαστεί να σας βρουν στην τοποθεσία εργασίας σας, επομένως μόνο αυτές οι επαφές μπορούν να δουν τις τοποθεσίες συσκέψεων και να επικοινωνήσουν μαζί σας μέσω Lync, ακόμα και αν έχετε ορίσει την κατάστασή σας σε "Μην ενοχλείτε".)

Ποια επίπεδα προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχουν πρόσβαση σε ποιες πληροφορίες;

Αυτός ο πίνακας δείχνει ποιος μπορεί να δει τι:

Τύπος πληροφοριών:

Διαθέσιμος σε:

Εξωτερικές επαφές;

Συνάδελφοι;

Ομάδα εργασίας;

Φίλοι και συγγενείς;

Πληροφορίες παρουσίας

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κατάσταση παρουσίας

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Εμφανιζόμενο όνομα

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Τίτλος *

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Τηλέφωνο εργασίας *

Ναι

Ναι

Κινητό τηλέφωνο *

Ναι

Τηλέφωνο οικίας *

Ναι

Άλλο τηλέφωνο

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Εταιρεία *

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Γραφείο *

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Τοποθεσία SharePoint *

Ναι

Τοποθεσία σύσκεψης #

Ναι

Θέμα σύσκεψης #

Ναι

Ναι

Ναι

Διαθεσιμότητα

Ναι

Ναι

Ναι

Ώρες εργασίας

Ναι

Ναι

Ναι

Τοποθεσία #

Ναι

Ναι

Ναι

Σημειώσεις (Σημείωση εκτός γραφείου)

Ναι

Ναι

Ναι

Σημειώσεις (Προσωπικές)

Ναι

Ναι

Ναι

Τελευταία ενέργεια

Ναι

Ναι

Ναι

Διεύθυνση Web προσωπικής φωτογραφίας (εάν υπάρχει)

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

 • Ο αστερίσκος (*) παραπάνω υποδεικνύει ότι, εάν αυτές οι πληροφορίες έχουν οριστεί σε μια υπηρεσία καταλόγου της εταιρείας, θα είναι ορατές σε όλες τις επαφές στην εταιρεία σας, ανεξάρτητα από τη σχέση εμπιστευτικότητας, καθώς και στις εξωτερικές επαφές (εάν έχουν ρυθμιστεί και αναγνωρίζονται από το εταιρικό σας δίκτυο).

 • Το σύμβολο δίεσης (#) παραπάνω υποδεικνύει ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ορατές από προεπιλογή.

Αλλαγή σχέσης εμπιστευτικότητας με μια επαφή

Για να προβάλετε τις επαφές σας σύμφωνα με τις σχέσεις εμπιστευτικότητας:

 • Ανοίξτε το Lync και, στη λίστα επαφών σας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχέσεις στην περιοχή ακριβώς επάνω από τις επαφές (οι άλλες επιλογές είναι Ομάδες, Κατάσταση και Νέα).

Για να αλλάξετε τη σχέση εμπιστευτικότητας που έχετε με μια επαφή:

 • Στη λίστα επαφών σας, κάντε δεξί κλικ στο όνομα μιας επαφής, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αλλαγή σχέσης εμπιστευτικότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια νέα σχέση εμπιστευτικότητας για την επαφή.

Στις επαφές που προσθέτετε στη λίστα επαφών σας αντιστοιχίζεται από προεπιλογή η σχέση εμπιστευτικότητας Συνάδελφοι. Εάν έχετε επαφές στις οποίες έχετε αντιστοιχίσει στη συνέχεια μια άλλη σχέση, μπορείτε να αλλάξετε ξανά τη σχέση εμπιστευτικότητας σε Συνάδελφοι, κάνοντας κλικ στην επιλογή Συνάδελφοι ή στην επιλογή Σχέση αυτόματης ανάθεσης.

Απόκρυψη της τοποθεσίας σας

Από προεπιλογή, το Lync ενημερώνει αυτά τα στοιχεία όταν συνδέεστε από διαφορετικά σημεία. Μπορείτε να αποκρύψετε αυτές τις πληροφορίες από τους άλλους κάνοντας τα εξής:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο μενού τοποθεσίας κάτω από το όνομά σας.

 2. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Εμφάνιση της τοποθεσίας μου στους άλλους.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας προσωπικών δεδομένων

Όλοι οι χρήστες εκτός από τις Αποκλεισμένες επαφές μπορούν να δουν από προεπιλογή την κατάσταση παρουσίας σας. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Lync - Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Θέλω όλοι να μπορούν να βλέπουν την παρουσία μου ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις του συστήματος (παράκαμψη προεπιλεγμένων ρυθμίσεων).

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Θέλω ο διαχειριστής του συστήματος να αποφασίσει - αυτήν τη στιγμή όλοι μπορούν να βλέπουν την παρουσία μου, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον.

Σχετικά με τη λειτουργία βελτιωμένης προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εάν η εταιρεία σας έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία βελτιωμένης προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Lync, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να περιορίσετε την ορατότητα των πληροφοριών παρουσίας σας μόνο στα άτομα που έχετε προσθέσει στη λίστα επαφών σας. Μπορείτε να το κάνετε, επιλέγοντας ένα από τα παρακάτω στο παράθυρο Επιλογές->Κατάσταση:

 • Θέλω όλοι να μπορούν να βλέπουν την παρουσία μου

 • Θέλω μόνο οι επαφές μου να βλέπουν την παρουσία μου

Σημαντικό: Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων του Lync, θα αποκλειστούν οι παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Communicator.

Αποκλεισμός μιας επαφής

Για να μην επιτρέπετε σε μια επαφή να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας μέσω άμεσων μηνυμάτων ή τηλεφωνικών κλήσεων στο Lync:

 1. Στη λίστα των επαφών σας, κάντε δεξί κλικ στο όνομα της επαφής που θέλετε να αποκλείσετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σχέσης εμπιστευτικότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκλεισμένες επαφές.

Σημείωση: Το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα εξακολουθούν να είναι ορατά σε μια αποκλεισμένη επαφή.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

×