Έλεγχος συμβατότητας με το Web: Σφάλματα σχέσης και αναζήτησης

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο παραθέτει σχέσης και αναζήτησης σφάλματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά την εκτέλεση του ελέγχου συμβατότητας και παρέχει πληροφορίες που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιλύσετε τα σφάλματα.

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με σφάλματα έλεγχο συμβατότητας, ανατρέξτε στο άρθρο Έλεγχος συμβατότητας στο Web: γενικά σφάλματα.

ACCWeb105000

ACCWeb105001

ACCWeb105002

ACCWeb105003

ACCWeb105004

ACCWeb105005

ACCWeb105006

ACCWeb105007

ACCWeb105008

ACCWeb105009

ACCWeb105010

ACCWeb105011

ACCWeb105012

ACCWeb105014

ACCWeb105015

ACCWeb105016

ACCWeb105017

ACCWeb105000

Κείμενο σφάλματος    Ο τύπος δεδομένων στήλης δεν είναι συμβατή με αναζητήσεις στο web.

Τι σημαίνει αυτό    Τον τύπο δεδομένων του πεδίου καθορισμένου αναζήτησης δεν υποστηρίζεται στο Web.

Τι πρέπει να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι το πεδίο αναζήτησης είναι ένα από τα εξής υποστηριζόμενοι τύποι δεδομένων:

  • Μία γραμμή κειμένου

  • Hμερομηνία/Ώρα

  • Αριθμός

  • Πεδίο υπολογισμού το οποίο επιστρέφει μία γραμμή κειμένου

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105001

Κείμενο σφάλματος    Η δεσμευμένη στήλη αναζήτησης πολλών τιμών πρέπει να είναι το πρωτεύον κλειδί για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Η δεσμευμένη στήλη του πεδίου καθορισμένου αναζήτησης δεν είναι το πρωτεύον κλειδί από τον πίνακα αναζήτησης προορισμού.

Τι πρέπει να κάνετε    Να δημιουργήσετε ξανά το πεδίο αναζήτησης με τη χρήση του Οδηγού αναζήτησης. Καθορίστε τη στήλη πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα αναζήτησης προορισμού ως δεσμευμένη στήλη.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105002

Κείμενο σφάλματος    Προελεύσεις γραμμών αναζήτησης πρέπει να είναι ολοκληρωμένες προτάσεις SQL με έναν πίνακα και πεδία πίνακα που καθορίζεται για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Ένα ή και τα δύο από τις ακόλουθες συνθήκες είναι αληθής:

  • Το ερώτημα για την αναζήτηση καθορισμένου χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν πίνακα ή ερωτήματος ως προέλευση δεδομένων.

  • Οι στήλες που χρησιμοποιούνται στο ερώτημα δεν είναι επιλεγμένο ρητά.

Τι πρέπει να κάνετε    Εκ νέου δημιουργία της αναζήτησης, εξασφαλίζοντας ότι:

  • Η αναζήτηση χρησιμοποιεί έναν πίνακα συμβατά web ως προέλευση δεδομένων.

    Συμβουλή: Κάθε πίνακα που δεν είναι συμβατή με το web θα πρέπει να έχετε δημιουργήσει μια γραμμή στον πίνακα Web θέματα συμβατότητας κατά την εκτέλεση του ελέγχου συμβατότητας.

  • Το ερώτημα αναζήτησης καθορίζει κάθε πεδίο ρητά (π.χ., μην κάνετε ΕΠΙΛΟΓΉ *).

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105003

Κείμενο σφάλματος    Οι αναζητήσεις πολλαπλών στηλών με γραμμή προέλευσης τον τύπο της λίστας τιμών πρέπει να είναι συνδεδεμένο με "Col1" για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Του καθορισμένου πεδίου αναζήτησης πολλών στηλών δεν είναι συνδεδεμένο σε Στ1.

Τι πρέπει να κάνετε    Χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να δημιουργήσετε ξανά το πεδίο αναζήτησης. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε με Στ1 την τιμή αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105004

Κείμενο σφάλματος    Τιμή λίστας αναζητήσεις πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία γραμμή δεδομένων για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Λίστα τιμών για την αναζήτηση καθορισμένου είναι κενό και επομένως δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι πρέπει να κάνετε    Δώστε τουλάχιστον μία γραμμή δεδομένων σε λίστα τιμών για το πεδίο αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105005

Κείμενο σφάλματος    Λίστες τιμών με κενές τιμές δεν είναι συμβατά με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Αυτό συμβαίνει όταν λείπουν τιμές της στήλης σε μία γραμμή μιας αναζήτησης τιμή. Αυτό είναι συμβατό με το web.

Τι πρέπει να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι έχουν καθοριστεί τα πεδία στην καθολική γραμμή της λίστας τιμών. Είτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή σχεδίασης για να ορίσετε αυτήν την προέλευση γραμμής ή να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό αναζήτησης. (Στην καρτέλα πεδία, στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση αναζήτησης ).

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105006

Κείμενο σφάλματος    Στον πίνακα για την προέλευση γραμμής αναζήτησης δεν είναι δυνατό να βρεθεί.

Τι σημαίνει αυτό    Ο πίνακας που έχουν καθοριστεί ως την προέλευση γραμμής του καθορισμένου αναζήτησης δεν υπάρχει.

Τι πρέπει να κάνετε    Καθορίστε μια έγκυρη γραμμή προέλευσης για την αναζήτηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να δημιουργήσετε ξανά την αναζήτηση.


Κείμενο σφάλματος    Προτάσεις SQL που περιέχουν στήλες υπολογιζόμενων αποτελεσμάτων για προελεύσεις γραμμών αναζήτησης δεν είναι συμβατά με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Το πεδίο που υποδεικνύεται αναζήτησης έχει μια παράσταση στο το προέλευσης γραμμής, το οποίο δεν είναι συμβατή με το web. Για παράδειγμα, η παρακάτω δεν είναι μια έγκυρη γραμμή προέλευσης για ένα πεδίο αναζήτησης web: ΕΠΙΛΈΞΤΕ ([όνομα] & "" & [Επώνυμο]) από επαφές.

Τι πρέπει να κάνετε    Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπολογιζόμενη στήλη στον υποκείμενο πίνακα και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ξανά το πεδίο αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105007

Κείμενο σφάλματος    Προελεύσεις γραμμών αναζήτησης να μόνο αναφορά έναν πίνακα για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Την προέλευση γραμμής για το πεδίο αναζήτησης που υποδεικνύεται περιέχει πολλούς πίνακες.

Τι πρέπει να κάνετε    Χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να δημιουργήσετε ξανά την αναζήτηση ώστε να παραπέμπει μόνο έναν πίνακα. Αυτό μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε το μοντέλο δεδομένων σας.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105008

Κείμενο σφάλματος    Ενεργοποίηση ακεραιότητας αναφορών πρέπει να είναι False, εάν η δυνατότητα πολλών τιμών έχει την τιμή True για μια αναζήτηση.

Τι σημαίνει αυτό    Το πεδίο αναζήτησης που υποδεικνύεται επιτρέπει πολλών τιμών, αλλά τη σχέση το μοντέλα ενεργοποιεί την ακεραιότητα αναφορών, που απαιτεί μια μοναδική τιμή για την αναζήτηση.

Τι πρέπει να κάνετε    Κατάργηση της ακεραιότητας αναφορών στη σχέση ή δημιουργήστε ξανά το πεδίο αναζήτησης χωρίς να επιτρέπετε πολλαπλές τιμές.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105009

Κείμενο σφάλματος    Περιορισμός σε λίστα πρέπει να είναι True εάν η δυνατότητα πολλών τιμών είναι True.

Τι σημαίνει αυτό    Η ιδιότητα αναζήτησης Περιορισμός σε λίστα έχει οριστεί σε False για το πεδίο καθορισμένου αλλά δυνατότητα πολλών τιμών έχει οριστεί στην τιμή True.

Τι πρέπει να κάνετε    Ρυθμίστε το όριο σε λίστα ιδιοτήτων για το πεδίο αναζήτησης να τιμή True. Εναλλακτικά, ορίστε δυνατότητα πολλών τιμών σε False.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105010

Κείμενο σφάλματος    Αναζητήσεις απαιτούν συσχετιστεί με μια σχέση για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Το πεδίο αναζήτησης που υποδεικνύεται δεν έχει συσχετιστεί με μια σχέση.

Τι πρέπει να κάνετε    Δημιουργήστε μια σχέση μεταξύ του πεδίου αναζήτησης και το πεδίο που αναφέρεται.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105011

Κείμενο σφάλματος    Πρόταση SQL προέλευσης γραμμής αναζήτησης πρέπει να περιλαμβάνει την προέλευση πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού πίνακα και αυτό το πεδίο πρέπει να είναι η δεσμευμένη στήλη.

Τι σημαίνει αυτό    Το ερώτημα για το πεδίο αναζήτησης που υποδεικνύεται δεν περιέχει το πρωτεύον κλειδί στον πίνακα προέλευσης, και επομένως δεν comatible με το web.

Τι πρέπει να κάνετε    Χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να δημιουργήσετε ξανά το πεδίο αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105012

Κείμενο σφάλματος    Πρόταση SQL για την προέλευση γραμμής αναζήτησης δεν είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Την πρόταση SQL για την προέλευση γραμμής του πεδίου αναζήτησης καθορισμένου είναι είτε εσφαλμένη ή δεν είναι συμβατό με το Web για διάφορους λόγους, όπως περιλαμβάνει έναν τελεστή SQL που δεν υποστηρίζονται.

Τι πρέπει να κάνετε    Χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να δημιουργήσετε ξανά το πεδίο αναζήτησης.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105014

Κείμενο σφάλματος    Οι πίνακες με στήλες αναζήτησης πρέπει να έχει ένα πρωτεύον κλειδί και το πρωτεύον κλειδί πρέπει να είναι ένας τύπος δεδομένων μεγάλου μήκους.

Τι σημαίνει αυτό    Το εξωτερικό κλειδί αναζήτησης προορισμού πίνακα ή το πρωτεύον κλειδί πίνακα προέλευσης δεν είναι ένας ακέραιος αριθμός, ή και τα δύο.

Τι πρέπει να κάνετε    Βεβαιωθείτε ότι τα πεδία προέλευσης και προορισμού του αναζήτησης είναι πολύ ακεραίων. Ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε νέα πεδία για το σκοπό.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105015

Κείμενο σφάλματος    Πρέπει να είναι τύπου αναζήτησης ' | 0' ή ' | 1' για να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Το πεδίο αναζήτησης που υποδεικνύεται αναφέρεται σε μια λίστα πεδίων ως προέλευση γραμμής.

Τι πρέπει να κάνετε    Χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό αναζήτησης" για να δημιουργήσετε ξανά το πεδίο αναζήτησης. Αυτό μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε το μοντέλο δεδομένων σας.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105016

Κείμενο σφάλματος    Οι σχέσεις που δεν σχετίζονται με ένα πεδίο αναζήτησης έγκυρη είναι συμβατό με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Τη σχέση δεν υποστηρίζεται από ένα πεδίο αναζήτησης και, συνεπώς, δεν είναι συμβατή με μια βάση δεδομένων web.

Τι πρέπει να κάνετε    Δημιουργήστε ένα πεδίο αναζήτησης μεταξύ τους σχετικούς πίνακες. Χρήση του Οδηγού αναζήτησης για να δημιουργήσετε την αναζήτηση.

Αρχή της σελίδας

ACCWeb105017

Κείμενο σφάλματος    Υπολογιζόμενη στήλη Τύπος δεδομένων των αποτελεσμάτων για αναζητήσεις πρέπει να είναι το κείμενο να είναι συμβατή με το Web.

Τι σημαίνει αυτό    Η πρώτη στήλη εμφάνισης του πεδίου αναζήτησης καθορισμένου είναι μια υπολογιζόμενη στήλη με έναν τύπο δεδομένων εκτός από το κείμενο.

Τι πρέπει να κάνετε    Αλλάξτε τον τύπο δεδομένων του πεδίου υπολογισμού σε κείμενο, ή να δημιουργήσετε ξανά το πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε ένα διαφορετικό πρέπει πρώτα να εμφανίσετε στήλης.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×