Έλεγχος της πρόσβασης στις πληροφορίες παρουσίας σας

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Με το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync 2010 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχέσεις εμπιστευτικότητας για να ελέγχετε πόσες από τις πληροφορίες παρουσίας σας βλέπουν οι υπόλοιποι χρήστες. Στις επαφές αντιστοιχίζεται μία από τις πέντε σχέσεις εμπιστευτικότητας και κάθε σχέση παρέχει πρόσβαση σε ένα διαφορετικό σύνολο πληροφοριών. Για παράδειγμα, οι Συνάδελφοι, που είναι η σχέση η οποία αντιστοιχίζεται σε όλες τις νέες επαφές κατά την προσθήκη τους, μπορούν να βλέπουν περισσότερες πληροφορίες για εσάς από τις Εξωτερικές επαφές, αλλά λιγότερες πληροφορίες από τη σχέση Φίλοι και συγγενείς. Αυτό το θέμα περιγράφει τις πληροφορίες στις οποίες παρέχει πρόσβαση κάθε σχέση εμπιστευτικότητας, πώς να αλλάξετε τη σχέση εμπιστευτικότητας που έχετε με μια επαφή και πώς να αποκρύψετε συγκεκριμένες λεπτομέρειες από όλους.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση της παρουσίας και των σχέσεων εμπιστευτικότητας

Αλλαγή της σχέσης εμπιστευτικότητας για μια επαφή

Απόκρυψη της τροφοδοσίας δραστηριότητας

Απόκρυψη της τοποθεσίας σας

Ενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αποκλεισμός μιας επαφής

Κατανόηση της παρουσίας και των σχέσεων εμπιστευτικότητας

Οι πληροφορίες παρουσίας περιλαμβάνουν την κατάσταση της διαθεσιμότητάς σας (όπως "Διαθέσιμος" ή "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή"), την ένδειξη παρουσίας (όπως πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο χρώμα), το χρονοδιάγραμμα, την τοποθεσία, τις προσωπικές σημειώσεις και τις σημειώσεις εκτός γραφείου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των πληροφοριών παρουσίας που είναι διαθέσιμα για μια δεδομένη σχέση εμπιστευτικότητας. Οι επαφές με τις οποίες έχετε τη σχέση Ομάδα εργασίας είναι πιθανότατα σημαντικές. Μόνο αυτές οι επαφές μπορούν να σας διακόπτουν, όταν έχετε ορίσει την κατάστασή σας σε "Μην ενοχλείτε".

Σημείωση:  Όταν βρίσκεστε στη βελτιωμένη λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στις επαφές σας και οι αποκλεισμένες επαφές θα βλέπουν μόνο το εμφανιζόμενο όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

.

Πληροφορίες παρουσίας

Εξωτερικές επαφές

Συνάδελφοι

Ομάδα εργασίας

Φίλοι και συγγενείς

Κατάσταση παρουσίας

Εμφανιζόμενο όνομα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τίτλος *

Τηλέφωνο εργασίας *

Κινητό τηλέφωνο *

Τηλέφωνο οικίας *

Άλλο τηλέφωνο

Εταιρεία *

Γραφείο *

Τοποθεσία SharePoint *

Τοποθεσία σύσκεψης #

Θέμα σύσκεψης #

Διαθεσιμότητα

Ώρες εργασίας

Τοποθεσία #

Σημειώσεις (Σημείωση εκτός γραφείου)

Σημειώσεις (Προσωπικές)

Τελευταία ενέργεια

Διεύθυνση Web προσωπικής φωτογραφίας

 • Ο αστερίσκος (*) δίπλα από κάποιο στοιχείο πληροφοριών παρουσίας στον παραπάνω πίνακα υποδεικνύει ότι εάν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό περιγράφεται στην υπηρεσία καταλόγου της εταιρείας, θα είναι ορατό σε όλες τις επαφές στην εταιρεία σας, ανεξάρτητα από τη σχέση εμπιστευτικότητας, και στις εξωτερικές επαφές (εφόσον έχει γίνει ρύθμιση των παραμέτρων τους και αναγνωρίζονται από το εταιρικό σας δίκτυο).

 • Το σύμβολο δίεσης (#) δίπλα από κάποιο στοιχείο πληροφοριών παρουσίας στον παραπάνω πίνακα υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι ορατό από προεπιλογή.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της σχέσης εμπιστευτικότητας για μια επαφή

Για να προβάλετε τις επαφές σας σύμφωνα με τις σχέσεις εμπιστευτικότητάς τους, κάντε τα εξής:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Σχέσεις στην περιοχή ακριβώς επάνω από τις επαφές σας (οι άλλες επιλογές είναι Ομάδες και Κατάσταση).

Για να αλλάξετε τη σχέση εμπιστευτικότητας που έχετε με μια επαφή, κάντε τα εξής:

 • Ανοίξτε το Lync 2010 και, στη λίστα επαφών σας, κάντε δεξί κλικ στο όνομα μιας επαφής, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή σχέσης εμπιστευτικότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια νέα σχέση εμπιστευτικότητας για την επαφή.

Προσαρμογή των στοιχείων επικοινωνίας

Στις επαφές που προσθέτετε στη λίστα επαφών σας αντιστοιχίζεται από προεπιλογή η σχέση εμπιστευτικότητας Συνάδελφοι. Εάν έχετε επαφές στις οποίες έχετε αντιστοιχίσει στη συνέχεια μια άλλη σχέση, μπορείτε να αλλάξετε ξανά τη σχέση εμπιστευτικότητας σε Συνάδελφοι, κάνοντας κλικ στην επιλογή Συνάδελφοι ή στην επιλογή Σχέση αυτόματης ανάθεσης.

Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των αριθμών τηλεφώνου και με τον τρόπο που αυτό επηρεάζει τις σχέσεις εμπιστευτικότητας, ανατρέξτε στο άρθρο Ρύθμιση επιλογών τηλεφώνων και αριθμών.

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη της τροφοδοσίας δραστηριότητας

Από προεπιλογή, οι ενημερώσεις στην προσωπική σας σημείωση θα εμφανίζονται στη λίστα τροφοδοσίας δραστηριότητας για όλους τους χρήστες, εκτός από τις Αποκλεισμένες επαφές και τις Εξωτερικές επαφές. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, κάντε τα εξής:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Lync - Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσωπικά στοιχεία.

 3. Κοντά στο κάτω μέρος του δεξιού παραθύρου, στην περιοχή Τροφοδοσία δραστηριότητας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση όλων των ενημερώσεών μου στην τροφοδοσία δραστηριότητας. Οι αλλαγές της κατάστασής σας θα εμφανιστούν μόνο με την κατάσταση παρουσίας σας, για παράδειγμα, στη λίστα επαφών άλλων χρηστών.

Απόκρυψη τροφοδοσίας δραστηριότητας

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη της τοποθεσίας σας

Από προεπιλογή, το Lync ενημερώνει αυτά τα στοιχεία όταν συνδέεστε από διαφορετικά σημεία. Μπορείτε να αποκρύψετε αυτές τις πληροφορίες από τους άλλους κάνοντας τα εξής:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο μενού τοποθεσίας κάτω από το όνομά σας.

 2. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση της τοποθεσίας μου σε άλλα άτομα.

Ορισμός τοποθεσίας για το Lync

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας προσωπικών δεδομένων

Όλοι οι χρήστες εκτός από τις Αποκλεισμένες επαφές μπορούν να δουν από προεπιλογή την κατάσταση παρουσίας σας. Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Lync - Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Να μπορούν όλοι να βλέπουν την παρουσία μου ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις του συστήματός μου (παράκαμψη προεπιλεγμένων ρυθμίσεων)

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Να αποφασίσει ο διαχειριστής συστήματος - αυτήν τη στιγμή όλοι μπορούν να βλέπουν την παρουσία μου, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον

  Κατάσταση εμπιστευτικότητας

Η εταιρεία σας ίσως έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων στο Lync. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα περιορίσετε την ορατότητα των πληροφοριών παρουσίας σας μόνο στα άτομα που έχετε προσθέσει στη λίστα των επαφών σας:

 • Να μπορούν όλοι να βλέπουν την παρουσία μου

 • Μόνο τα άτομα στις Επαφές μου να μπορούν να βλέπουν την παρουσία μου

Σημαντικό:  Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία προστασίας προσωπικών δεδομένων του Lync, θα αποκλειστούν οι παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Communicator.

Αρχή της σελίδας

Αποκλεισμός μιας επαφής

Για να μην επιτρέπετε σε μια επαφή να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας μέσω άμεσων μηνυμάτων ή τηλεφωνικών κλήσεων στο Lync:

 1. Στη λίστα των επαφών σας, κάντε δεξί κλικ στο όνομα της επαφής που θέλετε να αποκλείσετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σχέσης εμπιστευτικότητας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκλεισμένες επαφές.

Σημείωση:  Η συγκεκριμένη επαφή θα εξακολουθεί να βλέπει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×