Έλεγχος της πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με την παρουσία σας

Με το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft® Lync™ Online, χρησιμοποιείτε τις σχέσεις εμπιστευτικότητας για να ελέγξετε πόσες από τις πληροφορίες παρουσίας σας βλέπουν άλλα άτομα. Σε κάθε επαφή αντιστοιχίζεται μία από τις πέντε σχέσεις εμπιστευτικότητας και κάθε σχέση παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε διαφορετικό σύνολο πληροφοριών. Για παράδειγμα, οι επαφές στις οποίες αντιστοιχίζεται η σχέση Συνάδελφοι, η οποία είναι η σχέση που δίνεται σε όλες τις νέες επαφές στους οργανισμούς σας κατά την προσθήκη τους, μπορούν να δουν περισσότερες πληροφορίες σας από ό,τι οι επαφές με σχέση Εξωτερικές επαφές, αλλά λιγότερες από τις επαφές που τους έχει εκχωρηθεί η σχέση Φίλοι και συγγενείς. Το παρόν θέμα περιγράφει τις πληροφορίες στις οποίες παρέχει πρόσβαση κάθε σχέση εμπιστευτικότητας, τον τρόπο αλλαγής της σχέσης εμπιστευτικότητας που έχετε με μια επαφή και τον τρόπο απόκρυψης ορισμένων λεπτομερειών από όλους.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση της παρουσίας και των σχέσεων εμπιστευτικότητας

Αλλαγή της σχέσης εμπιστευτικότητας για μια επαφή

Απόκρυψη της τροφοδοσίας δραστηριότητάς σας

Απόκρυψη της θέσης σας

Ενεργοποίηση λειτουργίας εμπιστευτικότητας

Κατανόηση της παρουσίας και των σχέσεων εμπιστευτικότητας

Οι πληροφορίες παρουσίας σας περιλαμβάνουν την κατάσταση διαθεσιμότητας (για παράδειγμα, διαθέσιμος ή δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή), την ένδειξη παρουσίας (για παράδειγμα, πράσινη, κίτρινη ή κόκκινη), το πρόγραμμα, τη θέση καθώς και σημειώσεις για προσωπικά στοιχεία και απουσία εκτός γραφείου. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποια χαρακτηριστικά πληροφοριών παρουσίας είναι διαθέσιμα για μια δεδομένη σχέση εμπιστευτικότητας. Οι επαφές με τις οποίες έχετε μια σχέση τύπου Ομάδα εργασίας πιθανώς να είναι σημαντικές. Όταν έχετε ορίσει την κατάστασή σας σε "Μην ενοχλείτε", μόνο αυτές οι επαφές θα μπορούν να σας διακόψουν.

Σημείωση:  Οι επαφές που δεν είναι φίλοι σας και βρίσκονται σε λειτουργία εμπλουτισμένης εμπιστευτικότητας καθώς και οι αποκλεισμένες επαφές θα βλέπουν μόνο το εμφανιζόμενο όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

.

Πληροφορίες παρουσίας

Εξωτερικές επαφές

Συνάδελφοι

Ομάδα εργασίας

Φίλοι και συγγενείς

Κατάσταση παρουσίας

Εμφανιζόμενο όνομα

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τίτλος *

Τηλέφωνο εργασίας *

Κινητό τηλέφωνο *

Τηλέφωνο οικίας *

Άλλο τηλέφωνο

Εταιρεία *

Γραφείο *

Διεύθυνση εργασίας *

Τοποθεσία SharePoint *

Αριθμός θέσης σύσκεψης

Αριθμός θέματος σύσκεψης

Διαθεσιμότητα

Εργάσιμες ώρες

Αριθμός θέσης

Σημειώσεις (σημείωση "Εκτός γραφείου")

Σημειώσεις (προσωπικές)

Τελευταία δραστηριότητα

Διεύθυνση Web προσωπικής φωτογραφίας

 • Οι πληροφορίες παρουσίας που συνοδεύονται από έναν αστερίσκο (*) δηλώνουν ότι εάν αυτά τα χαρακτηριστικά ορίζονται στην υπηρεσία καταλόγου της εταιρείας, είναι ορατά σε όλες τις επαφές στον οργανισμό σας, ανεξάρτητα από τη σχέση εμπιστευτικότητας. Επίσης, είναι ορατά σε εξωτερικές επαφές εκτός του οργανισμού σας (εάν έχουν ρυθμιστεί και αναγνωρίζονται από το δίκτυο του οργανισμού σας).

 • Οι πληροφορίες παρουσίας που συνοδεύονται από το σύμβολο της δίεσης (#) είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της σχέσης εμπιστευτικότητας για μια επαφή

Για να αλλάξετε τη σχέση εμπιστευτικότητας που έχετε με μια επαφή, κάντε τα εξής:

 • Ανοίξτε το Lync Online και στη λίστα "Επαφές", κάντε δεξιό κλικ σε μια επαφή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή σχέσης εμπιστευτικότητας και κατόπιν επιλέξτε μια νέα σχέση εμπιστευτικότητας για την επαφή.

Προσαρμογή των στοιχείων επικοινωνίας

Από προεπιλογή, όταν προσθέτετε επαφές στη λίστα επαφών σας, τους εκχωρείται η σχέση εμπιστευτικότητας Συνάδελφοι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πρόσβαση μόνο στο Τηλέφωνο εργασίας σας. Εάν δημοσιεύσετε άλλους αριθμούς τηλεφώνου (κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογές από το κύριο παράθυρο του Lync, επιλέγοντας Τηλέφωνα και, στη συνέχεια, πληκτρολογώντας τους αριθμούς), ειδικά έναν αριθμό τηλεφώνου οικίας ή κινητού τηλεφώνου, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι σχέσεις εμπιστευτικότητας έχουν οριστεί για:

 • Διαθεσιμότητα του αριθμού στις επαφές που θέλετε να έχουν πρόσβαση στον αριθμό.

 • Μη διαθεσιμότητα του αριθμού στις επαφές που δεν θέλετε να έχουν πρόσβαση στον αριθμό.

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη της τροφοδοσίας δραστηριότητάς σας

Από προεπιλογή, για όλες τις επαφές εκτός από τις Αποκλεισμένες επαφές και τις Εξωτερικές επαφές, οι ενημερώσεις στην προσωπική σας σημείωση θα εμφανίζονται στη λίστα "Τροφοδοσία δραστηριότητας". Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, κάνοντας τα εξής:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Lync - Επιλογές, επιλέξτε Προσωπικά στοιχεία.

 3. Κοντά στο κάτω μέρος του δεξιού τμήματος παραθύρου, στην ενότητα Τροφοδοσία δραστηριότητας καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση όλων των ενημερώσεών μου στην τροφοδοσία δραστηριότητας. Οι αλλαγές στην κατάστασή σας θα εμφανίζονται μόνο μαζί με την κατάσταση παρουσίας σας, για παράδειγμα, στη λίστα "Επαφές" των άλλων ατόμων.

Απόκρυψη τροφοδοσίας δραστηριότητας

Αρχή της σελίδας

Απόκρυψη της θέσης σας

Από προεπιλογή, το Lync Online ενημερώνει την τοποθεσία σας όταν συνδέεστε από διαφορετικά μέρη. Μπορείτε να αποκρύψετε αυτή την πληροφορία από άλλα άτομα, κάνοντας τα εξής:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο μενού τοποθεσίας, κάτω από το όνομά σας.

 2. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της θέσης μου σε άλλους.

Ορισμός τοποθεσίας για το Lync

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση λειτουργίας εμπιστευτικότητας

Από προεπιλογή, όλοι εκτός από τις Αποκλεισμένες επαφές μπορούν να δουν την κατάσταση παρουσίας σας. Για επιπλέον εμπιστευτικότητα, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 1. Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Lync - Επιλογές, επιλέξτε Κατάσταση και κατόπιν κάντε ένα από τα εξής:

 3. Επιλέξτε Να μπορούν όλοι να βλέπουν την παρουσία μου ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις του συστήματός μου (παράκαμψη προεπιλεγμένων ρυθμίσεων)

 4. Επιλέξτε Να αποφασίσει ο διαχειριστής συστήματος - αυτήν τη στιγμή όλοι μπορούν να βλέπουν την παρουσία μου, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον

  Κατάσταση εμπιστευτικότητας

Ο οργανισμός σας μπορεί να έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία εμπιστευτικότητας στο Lync Online. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε, εάν θα περιορίσετε την ορατότητα των πληροφοριών παρουσίας σας μόνο στα άτομα που έχετε προσθέσει στη λίστα "Επαφές":

 • Να μπορούν όλοι να βλέπουν την παρουσία μου

 • Μόνο τα άτομα στις Επαφές μου να μπορούν να βλέπουν την παρουσία μου

Σημαντικό:  Εάν εκτελείτε το Lync Online σε λειτουργία εμπιστευτικότητας, οι παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Communicator θα αποκλειστούν.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×