Αλλαγή μεγέθους ενός πίνακα στο Word ή το PowerPoint για Mac

Η υποστήριξη για το Office 2016 για Mac έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ολόκληρου του πίνακα για να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα ή για να βελτιώσετε την απεικόνιση του εγγράφου σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε μέγεθος μία ή περισσότερες γραμμές, στήλες ή μεμονωμένα κελιά σε έναν πίνακα.

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

 • Τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα μέχρι να εμφανιστεί Δρομέας αλλαγής μεγέθους πίνακα και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο του πίνακα, μέχρι ο πίνακας έχει το μέγεθος που θέλετε.

Αλλαγή μεγέθους γραμμών, στηλών ή κελιών

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.

  Οι καρτέλες με βάση τα συμφραζόμενα, Σχεδίαση πίνακα και διάταξη, εμφανίζονται στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", μπορείτε να καθορίσετε το προσαρμοσμένο ύψος και πλάτος.

  Για να αλλάξετε το μέγεθος συγκεκριμένων γραμμών ή στηλών, κάντε κλικ σε ένα κελί και, στη συνέχεια, προσαρμόστε τη γραμμή/στήλη.

  Καρτέλα "Σχεδίαση πίνακα" στο Office για Mac

  Για να εφαρμόσετε το ίδιο μέγεθος σε πολλές γραμμές ή στήλες, επιλέξτε τις στήλες ή τις γραμμές και κάντε κλικ στην επιλογή Κατανομή γραμμών ή Κατανομή στηλών.

  Γραμμή πίνακα και Ύψος και πλάτος στήλης στο PowerPoint για Mac

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Word

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ενός ολόκληρου πίνακα για να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα ή για να βελτιώσετε την οπτική εντύπωση του εγγράφου σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος μίας ή περισσότερων γραμμών, στηλών ή μεμονωμένων κελιών σε έναν πίνακα.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης ή Διάταξη δημοσίευσης.

 2. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Δρομέας αλλαγής μεγέθους πίνακα και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο του πίνακα μέχρι ο πίνακας να έχει το μέγεθος που θέλετε.

Αλλαγή του ύψους γραμμής σε έναν πίνακα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης ή Διάταξη δημοσίευσης.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στο όριο της γραμμής που θέλετε να μετακινήσετε μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Οριζόντιο βέλος διαίρεσης και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο μέχρι η γραμμή να έχει το ύψος που θέλετε.

  Εάν έχετε κείμενο σε ένα κελί του πίνακα, η γραμμή πρέπει να έχει το ίδιο ύψος με το κείμενο ή μεγαλύτερο.

  Συμβουλή: Για να εμφανίσετε τις διαστάσεις ύψους γραμμής στον κατακόρυφο χάρακα, κάντε κλικ σε ένα κελί και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION καθώς σύρετε το όριο.

Αλλαγή του πλάτους στήλης σε έναν πίνακα

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης ή Διάταξη δημοσίευσης.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στο όριο της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Κατακόρυφο βέλος διαίρεσης και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο μέχρι η στήλη να έχει το πλάτος που θέλετε.

  Εάν έχετε κείμενο σε ένα κελί του πίνακα, η στήλη πρέπει να έχει το ίδιο πλάτος με το κείμενο ή μεγαλύτερο.

  Συμβουλή: Για να εμφανίσετε τις διαστάσεις πλάτους στήλης στον οριζόντιο χάρακα, κάντε κλικ σε ένα κελί και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION καθώς σύρετε το όριο.

Ορισμός του ίδιου μεγέθους για πολλές γραμμές ή στήλες

 1. Επιλέξτε τις στήλες ή γραμμές που θέλετε να έχουν το ίδιο μέγεθος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα.

 2. Στην περιοχή Μέγεθος κελιού, κάντε κλικ στην επιλογή Κατανομή γραμμών ή Κατανομή στηλών.

  Καρτέλα "Διάταξη πίνακα", ομάδα "Μέγεθος κελιού"

Αλλαγή της απόστασης μεταξύ των κελιών σε έναν πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα.

 2. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Καρτέλα "Διάταξη πίνακα", ομάδα "Ρυθμίσεις"

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πίνακας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές.

 4. Στην περιοχή Προεπιλεγμένη απόσταση κελιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με απόσταση μεταξύ κελιών και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διάσταση που θέλετε.

PowerPoint

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ενός ολόκληρου πίνακα για να βελτιώσετε την αναγνωσιμότητα ή για να βελτιώσετε την οπτική εντύπωση του εγγράφου σας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το μέγεθος μίας ή περισσότερων γραμμών, στηλών ή μεμονωμένων κελιών σε έναν πίνακα.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη σε οποιαδήποτε γωνία του πίνακα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Δρομέας αλλαγής μεγέθους πίνακα και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο του πίνακα μέχρι ο πίνακας να έχει το μέγεθος που θέλετε.

Αλλαγή του ύψους γραμμής σε έναν πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δείκτη στο όριο της γραμμής που θέλετε να μετακινήσετε μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Οριζόντιο βέλος διαίρεσης και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο μέχρι η γραμμή να έχει το ύψος που θέλετε.

  Εάν έχετε κείμενο σε ένα κελί του πίνακα, η γραμμή πρέπει να έχει το ίδιο ύψος με το κείμενο ή μεγαλύτερο.

Αλλαγή του πλάτους στήλης σε έναν πίνακα

 1. Τοποθετήστε το δείκτη στο όριο της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Κατακόρυφο βέλος διαίρεσης και, στη συνέχεια, σύρετε το όριο μέχρι η στήλη να έχει το πλάτος που θέλετε.

  Εάν έχετε κείμενο σε ένα κελί του πίνακα, η στήλη πρέπει να έχει το ίδιο πλάτος με το κείμενο ή μεγαλύτερο.

Προσαρμογή της γραμμής ή στήλης στο κείμενο

 • Τοποθετήστε το δείκτη στο όριο της στήλης μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Κατακόρυφο βέλος διαίρεσης ή στο όριο της γραμμής μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Οριζόντιο βέλος διαίρεσης και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε αυτό.

Ορισμός του ίδιου μεγέθους για πολλές γραμμές ή στήλες

 1. Επιλέξτε τις στήλες ή γραμμές που θέλετε να έχουν το ίδιο μέγεθος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη πίνακα.

 2. Στην περιοχή Κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Κατανομή γραμμών ή Κατανομή στηλών.

  Καρτέλα "Διάταξη πινάκων", ομάδα "Κελιά"

Δείτε επίσης

Προσθήκη ή διαγραφή γραμμών ή στηλών σε έναν πίνακα

Συγχώνευση ή διαίρεση κελιών σε έναν πίνακα στο PowerPoint

Προσθήκη περιγράμματος σε πίνακα

Εισαγωγή πίνακα στο Word

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×