Αλλαγή της κατάστασης παρουσίας στο Lync

Εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή με το Microsoft 365

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να το χρησιμοποιείτε οπουδήποτε με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και ενημερώσεις.

Αναβάθμιση τώρα

Η κατάσταση της παρουσίας σας βασίζεται στο Ημερολόγιο του Microsoft Outlook ή στις δραστηριότητές σας στο Lync. Για παράδειγμα, εάν τη δεδομένη στιγμή έχετε προγραμματίσει μια σύσκεψη στο Outlook, η κατάσταση που εμφανίζεται στο Lync είναι "Σε σύσκεψη". Όταν συμμετέχετε σε μια κλήση βίντεο ή ήχου στο Lync, η ένδειξη παρουσίας σας εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, ως "Απασχολημένος" και η κατάσταση ενημερώνεται στην ένδειξη "Σε κλήση". Ωστόσο, μπορείτε επίσης να ορίσετε μη αυτόματα την κατάσταση παρουσίας σας για να ελέγξετε πώς ή εάν θέλετε οι χρήστες να επικοινωνούν μαζί σας. Επιπλέον, η παρουσία σας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μια προσωπική σημείωση που εμφανίζεται στη λίστα επαφών και στην κάρτα επαφής σας. Η δυνατότητα αυτή προσφέρει στους χρήστες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνετε.

Αλλαγή της κατάστασης παρουσίας σας

  • Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος του μενού κατάστασης κάτω από το όνομά σας στο κύριο παράθυρο του Lync και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην κατάσταση που θέλετε να εμφανίζεται στους άλλους.

Στιγμιότυπο οθόνης αναπτυσσόμενης λίστας αλλαγής παρουσίας με μερική λίστα επιλογών

Για να αλλάξετε από την κατάσταση που ορίσατε και να ρυθμίσετε το Lync να ενημερώνει αυτόματα την κατάστασή σας, κάντε κλικ στο μενού κατάστασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά κατάστασης.

Επιλογή της κατάλληλης κατάστασης

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει την κατάστασή σας με ακρίβεια. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις καταστάσεις παρουσίας που εμφανίζονται στους υπόλοιπους χρήστες, τι σημαίνει κάθε κατάσταση και ποιες καταστάσεις μπορείτε να ορίσετε εσείς οι ίδιοι.

Περιγραφή

Τρόπος ορισμού αυτής της κατάστασης

Διαθέσιμος Διαθέσιμος

Είστε συνδεδεμένοι και διαθέσιμοι για επικοινωνία.

Το Lync ορίζει αυτήν την κατάσταση όταν εντοπίζει ότι χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε αυτήν την κατάσταση όταν θέλετε οι άλλοι να γνωρίζουν ότι βρίσκεστε στο γραφείο σας, ακόμα και αν ο υπολογιστής σας παραμένει αδρανής.

Απασχολημένος Απασχολημένος

Είστε απασχολημένοι και δεν θέλετε να σας διακόψουν.

Το Lync ορίζει αυτήν την κατάσταση όταν, σύμφωνα με το ημερολόγιο του Outlook, έχετε μια συνάντηση. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτήν την κατάσταση από το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού.

Απασχολημένος Σε κλήση

Συμμετέχετε σε κλήση στο Lync (μια αμφίδρομη κλήση ήχου) και δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν.

Το Lync ορίζει αυτήν την κατάσταση όταν εντοπίσει ότι βρίσκεστε σε κλήση στο Lync.

Απασχολημένος Σε σύσκεψη

Βρίσκεστε σε σύσκεψη και δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν.

Το Lync ορίζει αυτήν την κατάσταση όταν εντοπίσει ότι συμμετέχετε σε μια σύσκεψη στο Lync ή όταν, σύμφωνα με το ημερολόγιο του Outlook, έχετε προγραμματίσει να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη.

Απασχολημένος Σε κλήση διάσκεψης

Συμμετέχετε σε κλήση διάσκεψης στο Lync (μια σύσκεψη στο Lync με ήχο) και δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν.

Το Lync ορίζει αυτήν την κατάσταση όταν εντοπίσει ότι συμμετέχετε σε μια κλήση διάσκεψης στο Lync.

Μην ενοχλείτε Κάνει παρουσίαση

Κάνετε μια παρουσίαση και δεν είναι δυνατό να σας ενοχλήσουν.

Το Lync ορίζει αυτήν την κατάσταση όταν εντοπίζει ότι κάνετε κοινή χρήση της οθόνης σας ή χρήση προβολέα.

Μην ενοχλείτε Μην ενοχλείτε

Δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν και οι ειδοποιήσεις συνομιλίας θα εμφανίζονται μόνο αν αποστέλλονται από κάποιον που ανήκει στην Ομάδα εργασίας σας.

Επιλέγετε αυτήν την κατάσταση από το αναπτυσσόμενο βέλος.

Απουσιάζω Επιστρέφω αμέσως

Βρίσκεστε μακριά από τον υπολογιστή για λίγα λεπτά.

Επιλέγετε αυτήν την κατάσταση από το αναπτυσσόμενο βέλος.

Απουσιάζω Ανενεργός/Απουσιάζω

Είστε συνδεδεμένος, αλλά ο υπολογιστής σας παραμένει αδρανής ή δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή σας για ένα συγκεκριμένο (καθορισμένο από εσάς) χρονικό διάστημα.

Το Lync ορίζει την κατάστασή σας σε "Ανενεργός" όταν ο υπολογιστής σας παραμένει αδρανής για πέντε λεπτά και σε "Απουσιάζω" όταν η κατάστασή σας είναι "Ανενεργός" για πέντε λεπτά. (Για να αλλάξετε αυτές τις προεπιλεγμένες τιμές, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Εικονίδιο "Επιλογές" , κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα βέλη δίπλα στο στοιχείο Να εμφανίζομαι ως "Ανενεργός" όταν ο υπολογιστής μου βρίσκεται σε αδράνεια για τον ακόλουθο αριθμό λεπτών και Να εμφανίζομαι ως "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή" όταν η κατάστασή μου είναι "Ανενεργός" για τον ακόλουθο αριθμό λεπτών.) Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτήν την κατάσταση από το αναπτυσσόμενο βέλος.

Απουσιάζω Εκτός γραφείου

Δεν εργάζεστε και δεν είστε διαθέσιμος για επικοινωνία.

Επιλέγετε αυτήν την κατάσταση από το αναπτυσσόμενο βέλος.

Εκτός σύνδεσης Εκτός σύνδεσης

Δεν είστε συνδεδεμένοι. Θα εμφανίζεστε με την κατάσταση "Εκτός σύνδεσης" στα άτομα τα οποία έχετε αποκλείσει από την προβολή της παρουσίας σας.

Το Lync ορίζει αυτήν την κατάσταση όταν αποσυνδέεστε από τον υπολογιστή σας.

Άγνωστη κατάσταση Άγνωστη κατάσταση

Η παρουσία σας δεν είναι γνωστή.

Αυτή η κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί σε επαφές που δεν χρησιμοποιούν το Lync ως πρόγραμμα ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

Σημείωση:  Όταν ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση "Εκτός γραφείου" στο Outlook, η σημείωση που συντάσσετε στο Outlook θα εμφανίζεται και στο Lync ταυτόχρονα, ενώ θα εμφανιστεί επίσης ένα κόκκινο αστέρι ή αστερίσκος (*) δίπλα από την κατάσταση παρουσίας σας, στο κάτω μέρος της περιοχής εμφάνισης της φωτογραφίας σας.

Προσθήκη ή κατάργηση προσωπικής σημείωσης

Οι καταστάσεις παρουσίας του Lync είναι προκαθορισμένες, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέες, να επιλέξετε διαφορετικά χρώματα ή να αλλάξετε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές. Ωστόσο, μπορείτε να δώσετε στις επαφές σας περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκεστε και τι κάνετε, χρησιμοποιώντας μια προσωπική σημείωση, όπως "Εργασία από το σπίτι", στο επάνω μέρος του κύριου παραθύρου του Lync. Η σημείωση θα εμφανίζεται μαζί με την κάρτα επαφής σας. Μπορείτε να αλλάζετε τη σημείωση όσο συχνά θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την προσωπική σας σημείωση, στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο πλαίσιο σημείωσης επάνω από το όνομά σας και πληκτρολογήστε μια σημείωση, όπως "Εργασία από το σπίτι" ή "Πρέπει να προλάβω προθεσμία — αν θέλετε κάτι, στείλτε άμεσο μήνυμα".

  • Για να καταργήσετε την προσωπική σημείωση, διαγράψτε την, ώστε να είναι κενή. Το κείμενο στο πλαίσιο θα επανέλθει στο προεπιλεγμένο μήνυμα: "Τι πρόκειται να συμβεί σήμερα;"

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ειδοποίησης "Εκτός γραφείου"

Αν ο λογαριασμός σας στο Lync είναι συγχρονισμένος με το ημερολόγιο του Outlook, ένα μήνυμα "Εκτός γραφείου" θα εμφανίζεται ως προσωπική σας σημείωση στο Lync κάθε φορά που ενεργοποιείτε την ειδοποίηση "Εκτός γραφείου" στο Outlook. Επομένως, όταν πρόκειται να λείψετε για διακοπές, για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε την ειδοποίηση "Εκτός γραφείου" στο Outlook για να δηλώσετε ότι είστε σε διακοπές (και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, όπως τις αντίστοιχες ημερομηνίες και το αν θα ελέγχετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Αυτή η ειδοποίηση θα χρησιμοποιηθεί στην κάρτα επαφής σας και στις άλλες λίστες επαφών που εμφανίζονται στις επαφές σας στο Lync.

Σημαντικό: Μην ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση "Εκτός γραφείου", όταν επιστρέψετε από τις διακοπές σας. Για να το κάνετε, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Outlook. Δεν μπορείτε να διαγράψτε τη σημείωση από το Lync.

Για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση στο Outlook

  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο στο Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματες απαντήσεις, επιλέξτε το στοιχείο Να αποστέλλονται αυτόματες απαντήσεις και, στη συνέχεια, συντάξτε το μήνυμα "Εκτός γραφείου" και προγραμματίστε την εμφάνισή του.

Για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση στο Outlook και συνεπώς να καταργήσετε το μήνυμα από την οθόνη του Lync

  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο στο Outlook και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση στον πίνακα "Αυτόματες απαντήσεις". (Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 30 λεπτά για να εξαφανιστεί η σημείωση από την οθόνη του Lync.)

Για να συγχρονίσετε τους λογαριασμούς σας στο Lync και στο Outlook

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές στο κύριο παράθυρο του Lync.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Προσωπικά στοιχεία.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση της παρουσίας μου βάσει των πληροφοριών ημερολογίου μου.

  • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της πληροφορίας "Εκτός γραφείου" σε επαφές που ανήκουν στις σχέσεις εμπιστευτικότητας "Φίλοι και συγγενείς", "Ομάδα εργασίας" και "Συνάδελφοι" για να συγχρονίσετε τους λογαριασμούς σας στο Lync και στο Outlook. (Για να μη γίνει συγχρονισμός, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.)

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×