Αλλαγή της προεπιλεγμένης γλώσσας εισόδου για τα Windows

Το Office χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου του λειτουργικού συστήματος Windows για να καθορίσει την προεπιλεγμένη γλώσσα για τα προγράμματα του Office. Για παράδειγμα, εάν η προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου για το λειτουργικό σύστημα Windows είναι Ιαπωνικά, η προεπιλεγμένη γλώσσα για όλα τα προγράμματα του Office είναι επίσης Ιαπωνικά.

Σημαντικό: 

 • Συνήθως ΔΕΝ είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη γλώσσα εισόδου των Windows για να εργαστείτε με πολλές γλώσσες στο Office. Οι περισσότερες γλωσσικές ανάγκες μπορούν να καλυφθούν, πραγματοποιώντας μία από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις γλώσσες και δεν είστε βέβαιοι εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα των Windows, διαβάστε πρώτα το θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων με τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο σε πολλές γλώσσες.

Εάν έχετε συνδρομή στο Microsoft 365 για Οικογένειες ή για Προσωπική χρήση ή μια έκδοση εφάπαξ αγοράς του Office 2016 και θέλετε να αλλάξετε μόνιμα τη γλώσσα εγκατάστασης του Office, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή ή αλλαγή της γλώσσας εγκατάστασης του Office για να επιλέξετε κάποια άλλη γλώσσα.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης γλώσσας εισόδου για τα Windows

 1. Από το μενού Έναρξη, κάντε αναζήτηση για Πίνακας Ελέγχου και ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου.

 2. Στην περιοχή Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή μεθόδων εισαγωγής.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγορία στο μενού Προβολή κατά στο επάνω μέρος της σελίδας.

 3. Προαιρετικά: Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γλώσσας για να προσθέσετε μια νέα γλώσσα. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να προσθέσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 4. Επιλέξτε τη γλώσσα σας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μεθόδου εισαγωγής για να προσθέσετε τη γλώσσα εισόδου που θέλετε. Η προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου θα είναι η πρώτη γλώσσα στη λίστα γλωσσών.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου.

 2. Στην περιοχή Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή, επιλέξτε Αλλαγή πληκτρολογίων ή άλλων μεθόδων εισόδου.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγορία στο μενού Προβολή κατά στο επάνω μέρος της σελίδας.

 3. Στο παράθυρο Περιοχή και Γλώσσα, στην καρτέλα Πληκτρολόγια και γλώσσες, επιλέξτε Αλλαγή πληκτρολογίων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισαγωγής, στην περιοχή Προεπιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα.

  Αν η γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου δεν εμφανίζεται, ακολουθήστε τα βήματα 5 έως 8.

 5. Στο πλαίσιο Εγκαταστημένες υπηρεσίες, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 6. Αναπτύξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο Πληκτρολόγιο.

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το πληκτρολόγιο ή την Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Η γλώσσα προστίθεται στη λίστα Προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου.

  Για προεπισκόπηση της διάταξης πληκτρολογίου, επιλέξτε Προεπισκόπηση.

 8. Στην περιοχή Προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου.

 2. Στην περιοχή Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή, επιλέξτε Αλλαγή πληκτρολογίων ή άλλων μεθόδων εισόδου.

  Σημείωση: Στην Κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Πληκτρολόγια και γλώσσες.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Περιοχή και γλώσσα, στην καρτέλα Πληκτρολόγια και γλώσσες, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή πληκτρολογίων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισαγωγής, στην περιοχή Προεπιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα.

  Εάν η γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου δεν εμφανίζεται, ακολουθήστε τα βήματα 5 έως 8.

  Σημείωση: Η προεπιλεγμένη γλώσσα που ενεργοποιείτε επιλέγεται για όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούν αυτήν τη ρύθμιση στον υπολογιστή σας, καθώς και τα προγράμματα άλλων εταιρειών.

 5. Στο πλαίσιο Εγκαταστημένες υπηρεσίες, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 6. Αναπτύξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο Πληκτρολόγιο.

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το πληκτρολόγιο ή την Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Η γλώσσα προστίθεται στη λίστα Προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου.

  Για προεπισκόπηση της διάταξης πληκτρολογίου, επιλέξτε Προεπισκόπηση.

 8. Στην περιοχή Προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα.

Αρχή της σελίδας

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Έναρξη > Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ημερομηνία, Ώρα, Γλώσσα και Τοπικές ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

  Σημείωση: Στην Κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

 3. Στο παράθυρο Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας, κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσες. Στην περιοχή Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισόδου, επιλέξτε Λεπτομέρειες.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισαγωγής, στην περιοχή Προεπιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα.

  Αν η γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου δεν εμφανίζεται, ακολουθήστε τα βήματα 5 έως 7.

  Σημείωση: Η προεπιλεγμένη γλώσσα που ενεργοποιείτε επιλέγεται για όλα τα προγράμματα που χρησιμοποιούν αυτήν τη ρύθμιση στον υπολογιστή σας, καθώς και τα προγράμματα άλλων εταιρειών.

 5. Στο πλαίσιο Εγκαταστημένες υπηρεσίες, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 6. Στο παράθυρο Προσθήκη γλώσσας εισόδου, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα Γλώσσα εισόδου και πατήστε OK.

 7. Στην περιοχή Προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Προσθήκη γλώσσας ή καθορισμός προτιμήσεων γλώσσας στο Office

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε διαφορετική γλώσσα στο Office

Ενεργοποίηση ή αλλαγή της γλώσσας διάταξης πληκτρολογίου

αλλαγή ή ρύθμιση της προεπιλεγμένης γραμματοσειράς στο Outlook

αλλαγή ή ορίστε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά στο Word

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×