Αλλαγή των ειδοποιήσεων του Lync

Αν δεν σας αρέσει κάτι στον τρόπο με τον οποίο το Lync προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή σας, είναι πολύ πιθανό να μπορείτε να το αλλάξετε. Για παράδειγμα, αν διαπιστώσετε ότι χάνετε κάποια αιτήματα προειδοποίησης για την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM), μπορείτε να κάνετε ορισμένες ενέργειες ώστε να μην χάνονται τόσο εύκολα. Από την άλλη πλευρά, αν σας ενοχλούν οι ηχητικές ειδοποιήσεις που στέλνει το Lync, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Αν είστε πολύ απασχολημένοι, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις από οποιονδήποτε εκτός από τις βασικές επαφές σας. Επίσης, αν δεν σας ενδιαφέρει να μάθετε πότε σας έχει προσθέσει κάποιος ως επαφή, μπορείτε να επιλέξετε να μην συμπεριλαμβάνεστε στη συγκεκριμένη διαδικασία ειδοποίησης.

Σημείωση:  Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης σε ειδοποιήσεις για εισερχόμενα άμεσα μηνύματα, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων του Lync.

Δημιουργία πιο εμφανών ειδοποιήσεων

Αν χάνετε ειδοποιήσεις για αιτήματα συνομιλίας όταν σας αποστέλλονται και θέλετε να τις ρυθμίσετε ώστε να είναι πιο εμφανείς, δοκιμάστε τα εξής:

 • Ρυθμίστε την οθόνη σας ώστε το Lync να βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο: κάντε κλικ στο βέλος του αναπτυσσόμενου μενού δίπλα στο κουμπί Επιλογές Εικονίδιο "Επιλογές" , κάντε κλικ στο στοιχείο Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πάντα σε πρώτο πλάνο.

 • Επιβεβαιώστε ότι το Lync έχει ρυθμιστεί να στέλνει ηχητικές ειδοποιήσεις: κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, μετά στην επιλογή Ήχοι κουδ/τος και ήχοι, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναπαραγωγή στο Lync (κουδουνίσματα για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις ΙΜ) και επιβεβαιώστε ότι δεν έχουν επιλεγεί τα υπόλοιπα πλαίσια ελέγχου στον πίνακα.

  Αλλαγή ρυθμίσεων για τις ειδοποιήσεις του Lync

 • Βεβαιωθείτε ότι η ένταση των ηχείων του υπολογιστή σας και των άλλων συσκευών ήχου είναι αρκετά υψηλή.

 • Εάν χρησιμοποιείτε πολλές οθόνες, καλό είναι να μεταφέρετε το κύριο παράθυρο του Lync στην οθόνη στην οποία εργάζεστε.

 • Μπορείτε να επιλέξετε έναν πιο χαρακτηριστικό ή έντονο ήχο ειδοποίησης αντί για τον προεπιλεγμένο:

 • Ανοίξτε τις επιλογές "Ήχοι κουδ/τος και ήχοι", κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις ήχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Ήχοι.

 • Σύρετε το ρυθμιστικό στον πίνακα εμφάνισης "Συμβάντα προγραμμάτων" προς τα κάτω στη λίστα του Lync.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Εισερχόμενο άμεσο μήνυμα. Οι Ήχοι που εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου πρέπει να έχουν την ένδειξη COMMUNICATOR_iminvite.wav.

 • Τώρα, κάντε κλικ στο βέλος του αναπτυσσόμενου μενού δίπλα από αυτό το στοιχείο και ακούστε τα δείγματα ορισμένων από τους άλλους ήχους στη λίστα.

 • Όταν βρείτε τον ήχο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις ειδοποιήσεις των εισερχομένων άμεσων μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή. (Ο πίνακας εμφάνισης "Συμβάντα προγραμμάτων" πρέπει τώρα να έχει την ένδειξη "Εισερχόμενο άμεσο μήνυμα" και ο πίνακας "Ήχοι" πρέπει να εμφανίζει το όνομα του αρχείου .wav που έχετε επιλέξει). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. (Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε εγγραφή ενός προσωπικού σας αρχείου .wav για το σκοπό αυτό και, στη συνέχεια, να αναζητήσετε αυτό το αρχείο για να το επιλέξετε ως ειδοποίηση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.)

 • Για να ρυθμίσετε τις προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις για επικοινωνίες εκτός από την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων, επιστρέψτε στο βήμα 3, κάντε κλικ σε μια λειτουργία επικοινωνίας του Lync εκτός από το "Εισερχόμενο άμεσο μήνυμα" (για παράδειγμα, Εισερχόμενη κλήση, Εισερχόμενη κλήση βίντεο, Εισερχόμενη ομαδική κλήση) και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τα βήματα 4 και 5 για αυτόν τον τύπο επικοινωνίας.

Απενεργοποίηση ηχητικών ειδοποιήσεων

 • Στο κύριο παράθυρο του Lync, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Ήχοι κουδ/τος και ήχοι και, στη συνέχεια, στην περιοχή Ήχοι, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αναπαραγωγή στο Lync (κουδουνίσματα για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις ΙΜ).

Ορισμός των επιλογών "Μην ενοχλείτε"

Όταν είστε πραγματικά απασχολημένοι, η ρύθμιση της κατάστασής σας σε "Μην ενοχλείτε" είναι χρήσιμη για τη μείωση του αριθμού των διακοπών που δέχεστε. Ωστόσο, ενδέχεται να εξακολουθείτε να θέλετε να παραμείνετε σε επαφή με σημαντικές επαφές. Μπορείτε να κάνετε εξαιρέσεις για τις επαφές στις οποίες έχετε αντιστοιχίσει τη σχέση "Ομάδα εργασίας" (συνήθως πρόκειται για τους στενότερους συνεργάτες σας).

Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδοποιήσεις, και, στην περιοχή Όταν η κατάστασή μου είναι "Μην ενοχλείτε", κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να αποκρύψετε όλες τις ειδοποιήσεις του Lync, ώστε να μην είναι δυνατό να σας διακόπτουν όταν η κατάστασή σας οριστεί σε "Μην ενοχλείτε", κάντε κλικ στην επιλογή Να μην εμφανίζονται ειδοποιήσεις.

 • Για να βλέπετε μόνο προσκλήσεις συνομιλίας από μέλη της ομάδας εργασίας σας και να αποκρύψετε όλες τις άλλες ειδοποιήσεις όταν η κατάστασή σας οριστεί σε "Μην ενοχλείτε", κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση μόνο ειδοποιήσεων συνομιλίας από "Ομάδα εργασίας".

 • Για να βλέπετε όλες τις ειδοποιήσεις, αλλά να περιορίσετε τις προσκλήσεις συνομιλίας σε εκείνες που στέλνονται από μέλη της ομάδας εργασίας σας όταν η κατάστασή σας οριστεί σε "Μην ενοχλείτε", κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των ειδοποιήσεων, αλλά μόνο συνομιλίας από "Ομάδα εργασίας".

Αλλαγή της ειδοποίησης όταν προστίθεστε ως επαφή

Από προεπιλογή, όταν κάποιο άτομο σας προσθέσει ως επαφή, το Lync θα το προσθέσει σε μια τρέχουσα λίστα ατόμων που μπορεί να θέλετε να προσθέσετε στη δική σας λίστα επαφών. Μπορείτε να δείτε αυτήν τη λίστα κάνοντας κλικ στην καρτέλα Δημιουργία στην προβολή επαφών του κύριου παραθύρου του Lync. Αποφασίστε ποιον θα προσθέσετε στη δική σας λίστα επαφών και αντιστοιχίστε σχέσεις εμπιστευτικότητας και ιδιότητες μελών ομάδας σε αυτές τις νέες επαφές.

Ωστόσο, αν προτιμάτε να μην ασχοληθείτε με αυτήν την εργασία, μπορείτε να ρυθμίσετε το Lync να προσθέτει αυτόματα στη λίστα επαφών σας οποιοδήποτε άτομο σάς έχει προσθέσει ως επαφή. Το άτομο αυτό θα αντιστοιχιστεί στη σχέση εμπιστευτικότητας συναδέλφου. Για να αρχίσετε να προσθέτετε αυτές τις επαφές αυτόματα:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, επιλέξτε Ειδοποιήσεις και κατόπιν καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να ειδοποιούμαι όταν κάποιος με προσθέτει στη λίστα επαφών του.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×