Ανάκληση ή αντικατάσταση ενός μηνύματος μετά από την αποστολή του

Ανάκληση ή αντικατάσταση ενός μηνύματος μετά από την αποστολή του

Με την ανάκληση μηνύματος, ένα μήνυμα που έχετε στείλει ανακτάται από τα γραμματοκιβώτια των παραληπτών που δεν το έχουν ανοίξει ακόμα. Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε ένα μήνυμα με ένα άλλο. Για παράδειγμα, εάν έχετε ξεχάσει να συμπεριλάβετε ένα συνημμένο, μπορείτε να δοκιμάσετε να ανακαλέσετε το μήνυμα και, στη συνέχεια, να στείλετε ένα μήνυμα αντικατάστασης το οποίο έχει το συνημμένο.

Η ανάκληση μηνυμάτων είναι διαθέσιμη αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Αποστολή και είναι διαθέσιμη μόνο εάν τόσο εσείς όσο και ο παραλήπτης έχετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουMicrosoft 365 ή του Microsoft Exchange στον ίδιο οργανισμό.

Για να ανακαλέσετε και να αντικαταστήσετε ένα μήνυμα

 1. Στο παράθυρο φακέλων στα αριστερά του παραθύρου του Outlook, επιλέξτε το φάκελο Απεσταλμένα .

 2. Ανοίξτε το μήνυμα που θέλετε να ανακαλέσετε. Θα πρέπει να κάνετε διπλό κλικ για να ανοίξετε το μήνυμα. Η επιλογή του μηνύματος ώστε να εμφανιστεί στο παράθυρο ανάγνωσης, δεν σας δίνει τη δυνατότητα ανάκλησής του.

 3. Από την καρτέλα μήνυμα , επιλέξτε ενέργειες > ανάκληση αυτού του μηνύματος.

  Ανάκληση μηνύματος

  Σημειώσεις: 

  • Εάν δεν βλέπετε την εντολή Ανάκληση του μηνύματος, μάλλον δεν διαθέτετε λογαριασμό του Exchange ή η δυνατότητα δεν διατίθεται εντός της εταιρείας σας.

  • Δεν μπορείτε να ανακαλέσετε ένα μήνυμα που προστατεύεται από την προστασία πληροφοριών του Azure.

  • Δεν μπορείτε να ανακαλέσετε ένα μήνυμα στο Outlook στο Web.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Διαγραφή μη αναγνωσμένων αντιγράφων του μηνύματος ή στο στοιχείο Διαγραφή μη αναγνωσμένων αντιγράφων και αντικατάστασή τους με νέο μήνυμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Πλαίσιο "Ανάκληση του μηνύματος"

 5. Εάν στέλνετε μήνυμα αντικατάστασης, συνθέστε το μήνυμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποστολή.

Για να ελέγξετε την ανάκληση

Η επιτυχία ή η αποτυχία μιας ανάκλησης μηνύματος εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του παραλήπτη στο Outlook. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται πέντε σενάρια:

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Στέλνετε ένα μήνυμα σε κάποιον. Ανακαλείτε το αρχικό μήνυμα και το αντικαθιστάτε με ένα νέο.

Στον υπολογιστή του παραλήπτη, στην περιοχή Παρακολούθηση, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη επεξεργασία προσκλήσεων και απαντήσεων σε προσκλήσεις σε συσκέψεις και ψηφοφορίες.

Σημείωση: Για προβολή αυτής της ρύθμισης, κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Αλληλογραφία. Πραγματοποιήστε κύλιση στην ενότητα Παρακολούθηση.

Τόσο το αρχικό μήνυμα όσο και το μήνυμα ανάκλησης λαμβάνονται στα "Εισερχόμενα" του παραλήπτη.

Υποθέτοντας ότι το αρχικό μήνυμα δεν έχει διαβαστεί, το αρχικό μήνυμα διαγράφεται και ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι εσείς, ο αποστολέας, διαγράψατε το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιό του.

Σημείωση: Εάν το αρχικό μήνυμα έχει επισημανθεί ως αναγνωσμένο (η προβολή στο παράθυρο ανάγνωσης δεν είναι ανάγνωση σε αυτό το σενάριο) όταν πραγματοποιείται επεξεργασία του μηνύματος ανάκλησης, ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι εσείς, ο αποστολέας, θέλετε να διαγράψετε το μήνυμα. Ωστόσο, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Outlook του παραλήπτη.

Στέλνετε ένα μήνυμα σε κάποιον. Ανακαλείτε το αρχικό μήνυμα και το αντικαθιστάτε με ένα νέο.

Στον υπολογιστή του παραλήπτη, στην περιοχή Παρακολούθηση, δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη επεξεργασία προσκλήσεων και απαντήσεων σε προσκλήσεις σε συσκέψεις και ψηφοφορίες.

Σημείωση: Για προβολή αυτής της ρύθμισης, κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Αλληλογραφία. Πραγματοποιήστε κύλιση στην ενότητα Παρακολούθηση.

Τόσο το αρχικό μήνυμα όσο και το μήνυμα ανάκλησης λαμβάνονται στα "Εισερχόμενα" του παραλήπτη.

Στον υπολογιστή του παραλήπτη, προκύπτει ένα από τα παρακάτω αποτελέσματα:

 • Εάν ο παραλήπτης ανοίξει πρώτα το μήνυμα ανάκλησης, το αρχικό μήνυμα διαγράφεται και ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι εσείς, ο αποστολέας, διαγράψατε το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιό του.

 • Εάν ο παραλήπτης ανοίξει πρώτα το αρχικό μήνυμα, η ανάκληση αποτυγχάνει και είναι διαθέσιμο τόσο το αρχικό μήνυμα όσο και το μήνυμα ανάκλησης.

Σημείωση: Εάν το αρχικό μήνυμα έχει επισημανθεί ως αναγνωσμένο (η προβολή στο παράθυρο ανάγνωσης δεν είναι ανάγνωση σε αυτό το σενάριο) όταν πραγματοποιείται επεξεργασία του μηνύματος ανάκλησης, ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι εσείς, ο αποστολέας, θέλετε να διαγράψετε το μήνυμα. Ωστόσο, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο Outlook του παραλήπτη.

Στέλνετε ένα μήνυμα σε κάποιον. Ανακαλείτε το αρχικό μήνυμα και το αντικαθιστάτε με ένα νέο.

Στον υπολογιστή του παραλήπτη, είτε λόγω κάποιου κανόνα είτε λόγω κάποιας ενέργειας του παραλήπτη, το αρχικό μήνυμα μετακινείται από τα Εισερχόμενα σε κάποιον άλλο φάκελο και το μήνυμα ανάκλησης παραμένει στα Εισερχόμενα (ή μετακινείται επίσης σε κάποιον άλλο φάκελο).

Αν το μήνυμα ανάκλησης και το αρχικό μήνυμα βρίσκονται σε ξεχωριστούς φακέλους, ο παραλήπτης λαμβάνει ένα μήνυμα που αναφέρει ότι μια προσπάθεια ανάκλησης απέτυχε. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από τη διαμόρφωση του Outlook και την κατάσταση ανάγνωσης του μηνύματος.

Το αρχικό μήνυμα και το νέο μήνυμα είναι και τα δύο διαθέσιμα στον παραλήπτη.

Στέλνετε ένα μήνυμα σε κάποιον. Ανακαλείτε το αρχικό μήνυμα και το αντικαθιστάτε με ένα νέο.

Στον υπολογιστή του παραλήπτη, είτε λόγω κάποιου κανόνα είτε λόγω κάποιας ενέργειας του παραλήπτη και τα δύο μηνύματα μετακινούνται στον ίδιο φάκελο. Αυτό έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την περίπτωση που το Outlook δεν έχει ρυθμιστεί να επεξεργάζεται αυτόματα τα μηνύματα.

Στον υπολογιστή του παραλήπτη, προκύπτει ένα από τα παρακάτω αποτελέσματα:

 • Εάν ο παραλήπτης ανοίξει πρώτα το μήνυμα ανάκλησης, το αρχικό μήνυμα διαγράφεται και ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι εσείς, ο αποστολέας, διαγράψατε το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιό του.

 • Εάν ο παραλήπτης ανοίξει πρώτα το αρχικό μήνυμα, η ανάκληση αποτυγχάνει και είναι διαθέσιμο τόσο το παλιό όσο και το νέο μήνυμα.

Στέλνετε ένα μήνυμα σε έναν δημόσιο φάκελο. Ανακαλείτε το αρχικό μήνυμα και το αντικαθιστάτε με ένα νέο.

Συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

 • Εάν ο παραλήπτης που διαβάζει το μήνυμα ανάκλησης έχει πρόσβαση ανάγνωσης σε όλα τα στοιχεία του δημόσιου φακέλου αλλά δεν διάβασε το αρχικό μήνυμα, η ανάκληση επιτυγχάνει και παραμένει μόνο το νέο μήνυμα. Εσείς, ο αποστολέας, λαμβάνετε ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η ανάκληση πέτυχε.

 • Εάν ο παραλήπτης έχει ήδη σημειώσει το αρχικό μήνυμα ως αναγνωσμένο, ειδοποιείται ότι η ανάκληση απέτυχε και διαγράφεται μόνο το μήνυμα ανάκλησης.

Εάν κάποιος χρήστης με άλλα δικαιώματα στο δημόσιο φάκελο ανοίξει το μήνυμα ανάκλησης, η ανάκληση αποτυγχάνει και ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η ανάκληση απέτυχε. Στον δημόσιο φάκελο παραμένει τόσο το παλιό όσο και το νέο μήνυμα.

 • Εάν ο παραλήπτης διαβάσει το αρχικό μήνυμα και, στη συνέχεια, το επισημάνει ως μη αναγνωσμένο, θεωρείται ότι δεν αναγνώστηκε ποτέ και η ανάκληση είναι επιτυχής.

 • Στο δημόσιο φάκελο, τα δικαιώματα του αναγνώστη και όχι του αποστολέα είναι εκείνα που καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία της ανάκλησης.

Για να ανακαλέσετε και να αντικαταστήσετε ένα μήνυμα

 1. Στην Αλληλογραφία, στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Απεσταλμένα.

 2. Ανοίξτε το μήνυμα που θέλετε να ανακαλέσετε και να αντικαταστήσετε.

 3. Στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλες ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάκληση του μηνύματος.

  Καρτέλα "Ενέργειες"

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Διαγραφή μη αναγνωσμένων αντιγράφων και αντικατάστασή τους με νέο μήνυμα ή στο στοιχείο Διαγραφή μη αναγνωσμένων αντιγράφων και αντικατάστασή τους με νέο μήνυμα.

  Σημείωση: Εάν στέλνετε το μήνυμα σε μεγάλο αριθμό χρηστών, ίσως θέλετε να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ειδοποίηση για επιτυχή/ανεπιτυχή ανάκληση για κάθε παραλήπτη.

 5. Εάν στέλνετε μήνυμα αντικατάστασης, συνθέστε το μήνυμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποστολή.

Εάν δεν βλέπετε την εντολή Ανάκληση του μηνύματος, τότε πιθανώς δεν έχετε ή δεν χρησιμοποιείτε λογαριασμό Exchange Server για Microsoft Office Outlook 2007. Και τα δύο είναι υποχρεωτικό για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα ανάκλησης.

Μπορείτε να ελέγξετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις λογαριασμού του Outlook για τους τύπους λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο προφίλ σας στο Outlook.

 1. Στο μενού Tools, κάντε κλικ στην επιλογή Account Settings.

 2. Στην καρτέλα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η στήλη Τύπος παραθέτει τον τύπο λογαριασμού για κάθε καταχώρηση.

  Εικόνα οθόνης

Για να ελέγξετε την ανάκληση

Η επιτυχία ή αποτυχία της ανάκλησης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των παραληπτών στο Microsoft Outlook. Τα παρακάτω τέσσερα σενάρια εξηγούν τι συμβαίνει σε διάφορες περιπτώσεις, ενώ ένα επιπλέον σενάριο περιγράφει την ανάκληση ενός μηνύματος που αποστέλλεται σε έναν δημόσιο φάκελο του Microsoft Exchange.

Ενέργεια

Αποτέλεσμα

Στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποιον. Ανακαλείτε το αρχικό μήνυμα και το αντικαθιστάτε με ένα νέο.

Στον υπολογιστή του παραλήπτη, στην περιοχή Επιλογές παρακολούθησης, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Επεξεργασία προσκλήσεων και απαντήσεων κατά την άφιξη.

(Για να προβάλετε αυτή τη ρύθμιση, από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στις Επιλογές, κάντε κλικ στις Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές παρακολούθησης.)

Τόσο το αρχικό μήνυμα όσο και το μήνυμα ανάκλησης λαμβάνονται στα "Εισερχόμενα" του παραλήπτη.

Υποθέτοντας ότι το αρχικό μήνυμα δεν έχει διαβαστεί, το αρχικό μήνυμα διαγράφεται και ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι εσείς, ο αποστολέας, διαγράψατε το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιό του.

Σημείωση: Εάν το αρχικό μήνυμα έχει επισημανθεί ως αναγνωσμένο (η προβολή στο παράθυρο ανάγνωσης δεν αποτελεί ανάγνωση σε αυτό το σενάριο) όταν πραγματοποιείται επεξεργασία του μηνύματος ανάκλησης, ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι εσείς, ο αποστολέας, θέλετε να διαγράψετε το μήνυμα, όμως, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο του παραλήπτη στο Outlook.

Στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποιον. Ανακαλείτε το αρχικό μήνυμα και το αντικαθιστάτε με ένα νέο.

Στον υπολογιστή του παραλήπτη, στην περιοχή Επιλογές παρακολούθησης, το πλαίσιο ελέγχου Επεξεργασία προσκλήσεων και απαντήσεων κατά την άφιξη δεν είναι επιλεγμένο.

(Για να προβάλετε αυτή τη ρύθμιση, από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στις Επιλογές, κάντε κλικ στις Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές παρακολούθησης.)

Τόσο το αρχικό μήνυμα όσο και το μήνυμα ανάκλησης λαμβάνονται στα "Εισερχόμενα" του παραλήπτη.

Στον υπολογιστή του παραλήπτη, συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

 • Εάν ο παραλήπτης ανοίξει πρώτα το μήνυμα ανάκλησης, το αρχικό μήνυμα διαγράφεται και ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι εσείς, ο αποστολέας, διαγράψατε το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιό του.

 • Εάν ο παραλήπτης ανοίξει πρώτα το αρχικό μήνυμα, η ανάκληση αποτυγχάνει και είναι διαθέσιμο τόσο το αρχικό μήνυμα όσο και το μήνυμα ανάκλησης.

Σημείωση: Εάν το αρχικό μήνυμα έχει επισημανθεί ως αναγνωσμένο (η προβολή στο παράθυρο ανάγνωσης δεν αποτελεί ανάγνωση σε αυτό το σενάριο) όταν πραγματοποιείται επεξεργασία του μηνύματος ανάκλησης, ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι εσείς, ο αποστολέας, θέλετε να διαγράψετε το μήνυμα, όμως, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο του παραλήπτη στο Outlook.

Στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποιον. Ανακαλείτε το αρχικό μήνυμα και το αντικαθιστάτε με ένα νέο.

Στον υπολογιστή του παραλήπτη, είτε λόγω κάποιου κανόνα είτε λόγω κάποιας ενέργειας του παραλήπτη, το αρχικό μήνυμα μετακινείται σε κάποιον άλλο φάκελο και το μήνυμα ανάκλησης παραμένει στα εισερχόμενα (ή μετακινείται επίσης σε κάποιον άλλο φάκελο).

Εφόσον το μήνυμα ανάκλησης και το αρχικό μήνυμα βρίσκονται σε ξεχωριστούς φακέλους, ο παραλήπτης λαμβάνει ένα μήνυμα που αναφέρει ότι μια προσπάθεια ανάκλησης απέτυχε. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από τη διαμόρφωση του Outlook και την κατάσταση ανάγνωσης του μηνύματος.

Το αρχικό μήνυμα και το νέο μήνυμα είναι και τα δύο διαθέσιμα στον παραλήπτη.

Σημείωση: Εάν ο παραλήπτης διαβάσει το αρχικό μήνυμα και, στη συνέχεια, το επισημάνει ως μη αναγνωσμένο, το Outlook το αντιμετωπίζει ως μη αναγνωσμένο και το ανακαλεί με επιτυχία.

Στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε κάποιον. Ανακαλείτε το αρχικό μήνυμα και το αντικαθιστάτε με ένα νέο.

Στον υπολογιστή του παραλήπτη, είτε λόγω κάποιου κανόνα είτε λόγω κάποιας ενέργειας του παραλήπτη και τα δύο μηνύματα μετακινούνται στον ίδιο φάκελο. Αυτό έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την περίπτωση που το Outlook δεν έχει ρυθμιστεί να επεξεργάζεται αυτόματα τα μηνύματα.

Στον υπολογιστή του παραλήπτη, συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

 • Εάν ο παραλήπτης ανοίξει πρώτα το μήνυμα ανάκλησης, το αρχικό μήνυμα διαγράφεται και ο παραλήπτης ενημερώνεται ότι εσείς, ο αποστολέας, διαγράψατε το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιό του.

 • Εάν ο παραλήπτης ανοίξει πρώτα το αρχικό μήνυμα, η ανάκληση αποτυγχάνει και είναι διαθέσιμο τόσο το παλιό όσο και το νέο μήνυμα.

Σημείωση: Εάν ο παραλήπτης διάβασε το αρχικό μήνυμα και, στη συνέχεια, το επισήμανε ως μη αναγνωσμένο, το Outlook το αντιμετωπίζει ως μη αναγνωσμένο και το ανακαλεί με επιτυχία.

Στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν δημόσιο φάκελο. Ανακαλείτε το αρχικό μήνυμα και το αντικαθιστάτε με ένα νέο.

Συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

 • Εάν ο παραλήπτης που διαβάζει το μήνυμα ανάκλησης έχει πρόσβαση ανάγνωσης σε όλα τα στοιχεία του δημόσιου φακέλου αλλά δεν διάβασε το αρχικό μήνυμα, η ανάκληση επιτυγχάνει και παραμένει μόνο το νέο μήνυμα. Εσείς, ο αποστολέας, λαμβάνετε ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η ανάκληση πέτυχε.

 • Εάν ο παραλήπτης έχει ήδη σημειώσει το αρχικό μήνυμα ως αναγνωσμένο, ειδοποιείται ότι η ανάκληση απέτυχε και διαγράφεται μόνο το μήνυμα ανάκλησης.

Εάν κάποιος χρήστης με άλλα δικαιώματα στο δημόσιο φάκελο ανοίξει το μήνυμα ανάκλησης, η ανάκληση αποτυγχάνει και ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η ανάκληση απέτυχε. Στον δημόσιο φάκελο παραμένει τόσο το παλιό όσο και το νέο μήνυμα.

 • Εάν ο παραλήπτης διαβάσει το αρχικό μήνυμα και, στη συνέχεια, το επισημάνει ως μη αναγνωσμένο, το Outlook το αντιμετωπίζει ως μη αναγνωσμένο και το ανακαλεί με επιτυχία.

 • Στο δημόσιο φάκελο, τα δικαιώματα του αναγνώστη και όχι του αποστολέα είναι εκείνα που καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία της ανάκλησης.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×