Ανάκτηση διαγραμμένων σημειώσεων

Αν χάσατε ορισμένες πρόσφατες σημειώσεις στις οποίες εργαζόσασταν, μπορεί να είστε ακόμα τυχεροί. Το OneNote διατηρεί ένα περιορισμένο σύνολο αυτομάτων αντιγράφων ασφαλείας από προεπιλογή. Το σημείο όπου ψάχνετε τις σημειώσεις σας εξαρτάται από το πού αποθηκεύονται.

Αυτά τα άρθρα ισχύουν για τις εκδόσεις υπολογιστή 2013 και 2016 του OneNote.

Εάν χρησιμοποιείτε το OneNote για το web, το OneNote για Windows 10, το OneNote για Mac, το OneNote για iPad ή το OneNote για Android, ανατρέξτε στις επιλογές βοήθειας από την εφαρμογή σας.

Σε αυτό το άρθρο

Αναζήτηση για αντίγραφα ασφαλείας στον υπολογιστή σας

Αναζήτηση για αντίγραφα ασφαλείας σε ένα σημειωματάριο στο OneDrive

Αναζήτηση για αντίγραφα ασφαλείας στον υπολογιστή σας

Αν εργάζεστε σε σημειώσεις που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε το σημειωματάριο από το οποίο χάσατε τις πρόσφατες σημειώσεις σας.

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Πληροφορίες > Άνοιγμα αντιγράφων ασφαλείας.

 3. Στο παράθυρο Άνοιγμα αντιγράφου ασφαλείας, σημειώστε τα ονόματα των φακέλων που εμφανίζονται. Κάθε φάκελος αντιπροσωπεύει ένα σημειωματάριο του OneNote το οποίο είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο του σημειωματαρίου που θέλετε να ανοίξετε.

 5. Επιλέξτε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας της ενότητας σημειωματαρίου που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

 6. Εάν οι διαγραμμένες σημειώσεις σας περιλαμβάνονται στο αντίγραφο ασφαλείας ενοτήτων ή σελίδων, κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα της ενότητας ή στην καρτέλα της μεμονωμένης σελίδας που θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την εντολή Μετακίνηση ή αντιγραφή για να τοποθετήσετε τις σημειώσεις στην αρχική τους θέση.

Σημαντικό: Για να αποφύγετε τυχόν σύγχυση των σημειώσεων αντιγράφων ασφαλείας με τις κανονικές σημειώσεις σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την ενότητα αντιγράφου ασφαλείας όταν ολοκληρώσετε τον έλεγχο. Στην προβολή Άνοιγμα ενοτήτων, κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα της ενότητας του αντιγράφου ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση για αντίγραφα ασφαλείας σε ένα σημειωματάριο στο OneDrive

Εάν εργάζεστε με σημειώσεις που έχουν αποθηκευτεί στο OneDrive, κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε το κοινόχρηστο σημειωματάριο από το οποίο χάσατε τις πρόσφατες σημειώσεις σας.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα "Προβολή" και τις "Διαγραμμένες σημειώσεις".

 3. Αν οι διαγραμμένες σημειώσεις σας βρίσκονται εκεί, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της σελίδας που θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την εντολή Μετακίνηση ή αντιγραφή για να τοποθετήσετε τις σημειώσεις στην αρχική τους θέση.

Οι σημειώσεις που διαγράφηκαν στη διάρκεια των τελευταίων 60 ημερών θα πρέπει να εμφανίζονται στον Κάδο ανακύκλωσης σημειωματαρίου, εκτός εάν κάποιος άδειασε τον Κάδο ανακύκλωσης σημειωματαρίου σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Σημαντικό: Για να αποφύγετε τυχόν σύγχυση των σημειώσεων αντιγράφων ασφαλείας με τις κανονικές σημειώσεις σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τον Κάδο ανακύκλωσης όταν ολοκληρώσετε τον έλεγχο των διαθέσιμων αντιγράφων ασφαλείας. Κάντε κλικ στο πράσινο βέλος με κατεύθυνση προς τα πάνω, δίπλα στην καρτέλα ενότητας Διαγραμμένες σημειώσεις για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Για να προστατευτείτε από μελλοντική απώλεια δεδομένων, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στο OneNote.

Αρχή της σελίδας

Σε αυτό το άρθρο

Αναζήτηση για αντίγραφα ασφαλείας στον υπολογιστή σας

Αναζήτηση για αντίγραφα ασφαλείας σε ένα κοινόχρηστο σημειωματάριο

Αναζήτηση για αντίγραφα ασφαλείας στον υπολογιστή σας

Αν εργάζεστε σε σημειώσεις που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε το σημειωματάριο από το οποίο χάσατε τις πρόσφατες σημειώσεις σας.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Πληροφορίες > Άνοιγμα αντιγράφων ασφαλείας.

 3. Στο παράθυρο Άνοιγμα αντιγράφου ασφαλείας, σημειώστε τα ονόματα των φακέλων που εμφανίζονται. Κάθε φάκελος αντιπροσωπεύει ένα σημειωματάριο του OneNote το οποίο είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο του σημειωματαρίου που θέλετε να ανοίξετε.

 5. Επιλέξτε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας της ενότητας σημειωματαρίου που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 6. Αν οι διαγραμμένες σημειώσεις σας περιλαμβάνονται στο αντίγραφο ασφαλείας ενοτήτων ή σελίδων, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας ή στην καρτέλα της μεμονωμένης σελίδας που θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την εντολή Μετακίνηση ή αντιγραφή για να τοποθετήσετε τις σημειώσεις στην αρχική τους θέση.

Σημαντικό: Για να αποφύγετε τυχόν σύγχυση των σημειώσεων αντιγράφων ασφαλείας με τις κανονικές σημειώσεις σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει την ενότητα αντιγράφου ασφαλείας όταν ολοκληρώσετε τον έλεγχο. Στη προβολή Άνοιγμα ενοτήτων, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας από το αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση για αντίγραφα ασφαλείας σε ένα κοινόχρηστο σημειωματάριο

Αν εργάζεστε με σημειώσεις που έχουν αποθηκευτεί σε ένα κοινόχρηστο σημειωματάριο, κάντε τα εξής:

 1. Ανοίξτε το κοινόχρηστο σημειωματάριο από το οποίο χάσατε τις πρόσφατες σημειώσεις σας.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Ιστορικό > Κάδος ανακύκλωσης σημειωματαρίου > Κάδος ανακύκλωσης σημειωματαρίου.

 3. Αν οι διαγραμμένες σημειώσεις σας βρίσκονται εκεί, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της σελίδας που θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την εντολή Μετακίνηση ή αντιγραφή για να τοποθετήσετε τις σημειώσεις στην αρχική τους θέση.

Οι σημειώσεις που διαγράφηκαν στη διάρκεια των τελευταίων 60 ημερών θα πρέπει να εμφανίζονται στον Κάδο ανακύκλωσης σημειωματαρίου, εκτός αν ο κάτοχος του σημειωματαρίου ή άλλος συντάκτης άδειασε τον Κάδο ανακύκλωσης σημειωματαρίου σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Σημαντικό: Για να αποφύγετε τυχόν σύγχυση των σημειώσεων αντιγράφων ασφαλείας με τις κανονικές σημειώσεις σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει τον Κάδο ανακύκλωσης όταν ολοκληρώσετε τον έλεγχο των διαθέσιμων αντιγράφων ασφαλείας. Κάντε κλικ στο πράσινο βέλος με κατεύθυνση προς τα πάνω, δίπλα στην καρτέλα ενότητας Διαγραμμένες σημειώσεις για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.

Για να προστατευτείτε από μελλοντική απώλεια δεδομένων, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στο OneNote.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×