Αναφορά διαθέσιμων πεδίων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να προσθέσετε πεδία σε προβολή ή πίνακας για να προσαρμόσετε τους τύπους των δεδομένων του έργου που εμφανίζει το Microsoft Project. Εάν είστε προγραμματιστής, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πεδίων σε συναρτήσεις και προβολές για να τροποποιήσετε το έργο για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εταιρείας σας.

Ένα πεδίο περιέχει ένα είδος πληροφοριών και είναι μέρος μιας πίνακας, μια προβολή φόρμα ή στην περιοχή χρονολογικής φάσης της προβολή χρήσης. Project 2013 περιλαμβάνει διάφορα είδη πεδίων:

Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα πεδίο σε μια προβολή, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή. Στην ομάδα Στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή στήλης.

 • Πεδία εργασίας και εργασίας χρονολογικής φάσης   

  Τα πεδία εργασίας εμφανίζουν πληροφορίες που σχετίζονται με την εργασία και μπορούν να εμφανιστούν στις προβολές εργασίας, όπως είναι οι προβολές "Γράφημα Gantt", "Φύλλο εργασίας" και "Διάγραμμα δικτύου".

  Τα πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε εργασία όπως κατανέμεται κατά τη διάρκειά της. Αυτά τα πεδία μπορούν να εμφανιστούν στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών".

 • Πεδία πόρου και πόρου χρονολογικής φάσης   

  Τα πεδία πόρου εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε πόρο, συμπεριλαμβανομένων των συνοπτικών πληροφοριών για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε πόρο. Εμφανίζονται στις προβολές πόρου, όπως είναι οι προβολές "Φύλλο πόρου" και "Χρήση πόρων".

  Τα πεδία πόρου χρονολογικής φάσης εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε πόρο όπως κατανέμεται κατά τη διάρκειά της διαθεσιμότητας του πόρου στο έργο. Αυτά τα πεδία εμφανίζονται στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων".

 • Πεδία ανάθεσης και ανάθεσης χρονολογικής φάσης   

  Τα πεδία ανάθεσης εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε ανάθεση. Εμφανίζονται στο τμήμα φύλλου των προβολών "Χρήση εργασιών" και "Χρήση πόρων", καθώς και στο κάτω μέρος των προβολών "Φόρμα εργασίας" και "Φόρμα πόρου". Μπορείτε να αλλάξετε το πεδίο ανάθεσης που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της προβολής "Φόρμα εργασίας" ή "Φόρμα πόρου", κάνοντας κλικ στην περιοχή, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Μορφή και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ σε μια εντολή.

  Τα πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε ανάθεση όπως κατανέμεται κατά τη διάρκειά της. Αυτά τα πεδία εμφανίζονται στο τμήμα χρονολογικής φάσης των προβολών "Χρήση πόρων" και "Χρήση εργασιών".

Σημείωση: Ορισμένα πεδία είναι διαθέσιμα μόνο εάν χρησιμοποιείτε Project Professional.

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2013.

Πεδίο

Περιγραφή

Ενεργό (πεδίο εργασίας)

Με το πεδίο "Ενεργό", μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις εργασίες ώστε να τις καταργήσετε από το σχέδιο του έργου. Οι ανενεργές εργασίες παραμένουν διαθέσιμες για χρήση σε μεταγενέστερη φάση, μεταγενέστερο έργο ή για σκοπούς αναφοράς ή διατήρησης ιστορικού. Οι ανενεργές εργασίες δεν επηρεάζουν πλέον άλλες εργασίες ή το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου.

Πραγματικό κόστος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που συσχετίζεται με την εργασία.

Πραγματική διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματική διάρκεια" εμφανίζει το διάστημα του πραγματικού εργάσιμου χρόνου για μια εργασία μέχρι το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, με βάση την προγραμματισμένη διάρκεια και τον τρέχοντα υπόλοιπο όγκο εργασίας ή το ποσοστό ολοκλήρωσης.

Πραγματική λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματική λήξη" εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που ολοκληρώθηκε μια εργασία ή μια ανάθεση.

Πραγματικό κόστος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος υπερωριών" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει από υπερωριακή απασχόληση η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε εργασίες από εκχωρημένους πόρους.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματική έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματική έναρξη" εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία ξεκίνησε πραγματικά μια εργασία ή ανάθεση, με βάση τις πληροφορίες προόδου που έχετε καταχωρήσει.

Πραγματική εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματική εργασία" εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Καθυστέρηση ανάθεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Καθυστέρηση ανάθεσης" εμφανίζει το χρόνο αναμονής που πρέπει να περιμένει ένας πόρος προτού ξεκινήσει την εργασία σε μια ανάθεση. Στην πραγματικότητα, καμία πληροφορία δεν εμφανίζεται στα πεδία "Καθυστέρηση ανάθεσης". Απλώς καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες του σχετικού πεδίου "Καθυστέρηση ανάθεσης".

Μονάδες ανάθεσης (πεδία εργασίας)

Το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" εμφανίζει την έκταση κατά την οποία οι ανατεθειμένοι πόροι έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, για έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης" περιέχει την ημερομηνία προγραμματισμένη Λήξη παραδοτέου που αποθηκεύονται με τη γραμμή βάσης έργου.
Project Professional μόνο

Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης" περιέχει την ημερομηνία αρχικά προγραμματισμένη Έναρξη παραδοτέου που αποθηκεύονται με τη γραμμή βάσης έργου.
Project Professional μόνο

Διάρκεια γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διάρκεια γραμμής βάσης" εμφανίζει το αρχικό χρονικό διάστημα που προγραμματίζεται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Λήξη γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Λήξη γραμμής βάσης" εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Έναρξη γραμμής βάσης" εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης" εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά κόστους προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικού που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1" έως "Κόστος γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης1" έως "Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης10" περιέχουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες λήξης παραδοτέου που αποθηκεύονται με τις αντίστοιχες γραμμές βάσης έργου.

Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης1" έως "Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης10" περιέχουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης παραδοτέου που αποθηκεύονται με τις αντίστοιχες γραμμές βάσης έργου.

Διάρκεια γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Διάρκεια γραμμής βάσης1" έως "Διάρκεια γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το εύρος του προγραμματισμένου χρόνου για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Εκτιμώμενη διάρκεια γραμμής βάσης0-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Εκτιμώμενη διάρκεια γραμμής βάσης0-10 " εμφανίζουν κατά προσέγγιση το χρονικό διάστημα που έχει σχεδιαστεί για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Όταν ορίζετε μια γραμμή βάσης, το Microsoft Project αντιγράφει τις τιμές "Προγραμματισμένη διάρκεια" για εργασίες και τις αποθηκεύει στα πεδία "Εκτιμώμενη διάρκεια γραμμής βάσης" ("Εκτιμώμενη διάρκεια γραμμής βάσης" σε "Εκτιμώμενη διάρκεια γραμμής βάσης1" έως "Εκτιμώμενη διάρκεια γραμμής βάσης10"). Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν οι εργασίες προγραμματίζονται με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο.

Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης0-10 (πεδία εργασίας)

Όταν ορίζετε μια γραμμή βάσης, το Microsoft Project αντιγράφει τις ημερομηνίες "Προγραμματισμένη λήξη" για μια εργασία ή ανάθεση και τις αποθηκεύει στα πεδία "Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης" ("Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης" σε "Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης1" έως "Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης10"). Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν οι εργασίες προγραμματίζονται με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο.

Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης0-10 (πεδία εργασίας)

Όταν ορίζετε μια γραμμή βάσης, το Microsoft Project αντιγράφει τις ημερομηνίες "Προγραμματισμένη έναρξη" για μια εργασία ή ανάθεση και τις αποθηκεύει στα πεδία "Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης" ("Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης" σε "Εκτιμώμενη έναρξη γραμμή βάσης1" έως "Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης10"). Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν οι εργασίες προγραμματίζονται με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο.

Λήξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Λήξη γραμμής βάσης1" έως "Λήξη γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης για μια εργασία ή μια ανάθεση πόρου κατά την αποθήκευση της αντίστοιχης γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Έναρξη γραμμής βάσης1" έως "Έναρξη γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης για μια εργασία ή μια ανάθεση κατά την αποθήκευση της αντίστοιχης γραμμής βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1" έως "Εργασία γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΠΚΥΕ" (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιέχει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΠΚΠΕ" (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιέχει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Ολοκλήρωση μέχρι (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ολοκλήρωση μέχρι" εμφανίζει την πρόοδο μιας εργασίας στην προβολή γραφήματος Gantt, υποδεικνύοντας το σημείο μέχρι το οποίο έχουν αναφερθεί πραγματικά στοιχεία για την εργασία.

Επιβεβαιώθηκε (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε" υποδηλώνει αν οι πόροι που έχουν ανατεθεί σε μια εργασία έχουν αποδεχτεί ή απορρίψει τις αναθέσεις εργασίας.

Ημερομηνία περιορισμού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ημερομηνία περιορισμού" εμφανίζει τη συγκεκριμένη ημερομηνία που συσχετίζεται με ορισμένους τύπους περιορισμών, όπως "Υποχρεωτική έναρξη στις", "Υποχρεωτική λήξη στις", "Έναρξη όχι νωρίτερα από", "Έναρξη όχι αργότερα από", "Λήξη όχι νωρίτερα από", "Λήξη όχι αργότερα από".

Τύπος περιορισμού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Τύπος περιορισμού" παρέχει επιλογές για τον τύπο του περιορισμού που μπορείτε να εφαρμόσετε για τον προγραμματισμό μιας εργασίας.

Επαφή (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Επαφή" περιλαμβάνει το όνομα ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για μια εργασία.

Κόστος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Πίνακα χρεώσεων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πίνακας χρεώσεων" παρέχει επιλογές για το ποιος πίνακας χρεώσεων θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση κόστους (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ανάθεσης "Διακύμανση κόστους" εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος βασικής γραμμής και το συνολικό κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Κόστος1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης.

ΔΑΚ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΔΑΚ" (Δείκτης απόδοσης κόστους) εμφανίζει την αναλογία του κόστους προϋπολογισμού (ή βασικής γραμμής) της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί προς το πραγματικό κόστος εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργήθηκε (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Δημιουργήθηκε" περιλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα κατά τις οποίες μια εργασία προστέθηκε στο έργο.

Κρίσιμη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κρίσιμη" υποδηλώνει εάν υπάρχει περιθώριο μετατόπισης στο χρονοδιάγραμμα για μια εργασία ή μια εργασία ανάθεσης ή εάν μια εργασία βρίσκεται στην κρίσιμη διαδρομή.

ΔΚ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ΔΚ (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο προβλεπόμενο κόστος και το πραγματικό κόστος που απαιτείται για την επίτευξη του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

% ΔΚ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "% ΔΚ" (ποσοστό διακύμανσης κόστους) εμφανίζει την αναλογία της διακύμανσης κόστους (ΔΚ) προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί (ΠΚΥΕ), εκφρασμένη ως ποσοστό.

Ημερομηνία1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Ημερομηνία1" έως "Ημερομηνία10" αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Προθεσμία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προθεσμία" εμφανίζει την ημερομηνία που καταχωρείτε ως προθεσμία για την εργασία. Η προθεσμία είναι μια ημερομηνία-στόχος που υποδηλώνει πότε θέλετε να ολοκληρωθεί μια εργασία.

Λήξη παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Για κάθε εργασία που έχει ένα παραδοτέο που σχετίζονται με αυτό, η λήξη παραδοτέου το πεδίο εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης το παραδοτέο.
Project Professional μόνο

GUID παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Για κάθε εργασία που έχει ένα παραδοτέο που σχετίζονται με αυτό, το πεδίο GUID παραδοτέου εμφανίζει τα καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό (GUID) για το παραδοτέο.
Project Professional μόνο

Όνομα παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Για κάθε εργασία που έχει ένα παραδοτέο που σχετίζονται με αυτό, το πεδίο Όνομα παραδοτέου εμφανίζει το όνομα ή τον τίτλο για το παραδοτέο.
Project Professional μόνο

Έναρξη παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Για κάθε εργασία που έχει ένα παραδοτέο που σχετίζονται με αυτό, το πεδίο Έναρξη παραδοτέου εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης για το παραδοτέο.
Project Professional μόνο

Τύπος παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Τύπος παραδοτέου" υποδηλώνει εάν η τρέχουσα εργασία έχει ένα συσχετισμένο παραδοτέο, καθώς και εάν το παραδοτέο είναι παράγονται από την τρέχουσα εργασία ή που παράγονται από ένα νέο έργο ή μια εργασία από την οποία εξαρτάται η τρέχουσα εργασία.
Project Professional μόνο

Διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διάρκεια" εμφανίζει το συνολικό διάστημα ενεργού εργάσιμου χρόνου για μια εργασία.

Διακύμανση διάρκειας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διακύμανση διάρκειας" περιέχει τη διαφορά μεταξύ της διάρκειας γραμμής βάσης μιας εργασίας και της συνολικής διάρκειας (τρέχουσα εκτίμηση) μιας εργασίας.

Διάρκεια1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Διάρκεια1" έως "Διάρκεια10" αποθηκεύουν τις πληροφορίες διάρκειας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

ΕΚΟ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο EKO (εκτίμηση ολοκλήρωσης) εμφανίζει το αναμενόμενο συνολικό κόστος μιας εργασίας με βάση την υλοποίηση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης.

Πρώιμη λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πρώιμη λήξη" περιέχει τη νωρίτερη ημερομηνία που είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί μια εργασία, με βάση τις νωρίτερες ημερομηνίες λήξης των προαπαιτούμενων και των εξαρτώμενων εργασιών, άλλους περιορισμούς, καθώς και τυχόν καθυστέρηση ισοστάθμισης.

Πρώιμη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πρώιμη έναρξη" περιέχει τη νωρίτερη ημερομηνία κατά την οποία είναι δυνατόν να ξεκινήσει η εργασία, με βάση τις νωρίτερες ημερομηνίες έναρξης των προαπαιτούμενων και των εξαρτώμενων εργασιών καθώς και άλλους περιορισμούς.

Μέθοδος εκτελεσθείσας αξίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Μέθοδος εκτελεσθείσας αξίας" παρέχει επιλογές για το εάν το πεδίο "% ολοκλήρωσης" ή "% φυσικής ολοκλήρωσης" πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του προϋπολογισμένου κόστους της υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ).

Καθοδήγηση μέσω προσπάθειας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Καθοδήγηση μέσω προσπάθειας" υποδηλώνει εάν ο προγραμματισμός της εργασίας γίνεται με καθοδήγηση μέσω προσπάθειας.

Εταιρικό κόστος1-10 (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν οποιαδήποτε προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης πληροφορίες κόστους όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Ημερομηνία1-30 (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Ημερομηνία1" έως Ημερομηνία30 πεδία μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης ημερομηνίας, όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Εταιρική διάρκεια1-10 (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις διάρκεια1 "έως" Διάρκεια10 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες διάρκειας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή έργου ή άλλου χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Σημαία1-20 (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Σημαία1" έως "Σημαία20 εταιρείας" μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης σημαία όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Αριθμός1-40 εταιρείας (πεδία εργασίας)

Αριθμός1 έργου μέσω πεδίων Αριθμός40 έργου να αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες αριθμού προσαρμοσμένου έργου όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Για μεγάλες επιχειρήσεις διάρθρωσης εργασίας Κωδικός1-30 (πεδία εργασίας)

Το Κωδικός1 διάρθρωσης εργασίας μέσω πεδίων Κωδικός30 διάρθρωσης εργασίας περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που αντιπροσωπεύει το επίπεδο λίστας ή ιεραρχική δομή των εργασιών (για παράδειγμα, τους κωδικούς λογιστικής που σχετίζεται με εργασίες κόστους).
Project Professional μόνο

Κείμενο1-40 εταιρείας (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κείμενο1 "έως" Κείμενο40 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες προσαρμοσμένου κειμένου για εργασίες, πόρους ή αναθέσεις όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή
Project Professionalμόνο

Μήνυμα σφάλματος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "μήνυμα σφάλματος" χρησιμοποιείται από τον Οδηγό εισαγωγής πόρων και Οδηγός εισαγωγής έργου για την εμφάνιση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών πόρων και εργασιών αντίστοιχα στον Project Server.
Project Professional μόνο

Εκτιμώμενη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εκτιμώμενη" υποδηλώνει εάν η διάρκεια της εργασίας έχει σημαία εκτίμησης.

Εξωτερική εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εξωτερική εργασία" υποδηλώνει εάν η εργασία συνδέεται από άλλο έργο ή εάν δημιουργήθηκε στο τρέχον έργο.

Λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Λήξη" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση της εργασίας.

Αδράνεια λήξης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αδράνεια λήξης" περιλαμβάνει τη διάρκεια μεταξύ των ημερομηνιών "Πρώιμη λήξη" και "Καθυστερημένη λήξη".

Διακύμανση λήξης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διακύμανση λήξης" περιέχει το χρόνο που αναπαριστά τη διαφορά ανάμεσα στην ημερομηνία λήξης βασικής γραμμής μιας εργασίας ή ανάθεσης και την τρέχουσα ημερομηνία λήξης.

Λήξη1-10 (πεδίο εργασίας)

Τα πεδία "Λήξη1" έως "Λήξη10" αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας λήξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Προσαύξηση σταθερού κόστους (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προσαύξηση σταθερού κόστους" παρέχει επιλογές για τον τρόπο και το χρόνο κατά τον οποίο τα σταθερά κόστη θα χρεωθούν ή θα προσαυξηθούν στο κόστος μιας εργασίας.

Σταθερό κόστος (πεδία εργασίας)

Το πεδίο "Σταθερό κόστος" εμφανίζει τυχόν έξοδα της εργασίας που δεν αφορούν τον πόρο.

Σημαία1-20 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Σημαία1" έως "Σημαία20" υποδηλώνουν εάν μια εργασία, ένας πόρος ή μια ανάθεση έχει επισημανθεί για πρόσθετες ενέργειες ή κάποιο είδος αναγνώρισης.

Ελεύθερη αδράνεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ελεύθερη αδράνεια" περιέχει το χρόνο που μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία χωρίς να καθυστερήσουν οι εξαρτώμενες εργασίες.

Ομαδοποίηση κατά σύνοψη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη" υποδηλώνει εάν η γραμμή στο φύλλο εργασιών ή πόρων είναι η γραμμή σύνοψης για εργασίες ή πόρους ομαδοποιημένους κατά μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Υγεία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "κατάσταση" περιέχει την τρέχουσα κατάσταση ή συνθήκη, όπως έγκαιρης ή ολοκληρώθηκαν, της τρέχουσας εργασίας ως επιλεγμένο στον πίνακα εύρυθμης λειτουργίας αναζήτησης, το οποίο διατίθεται με το Microsoft Project Server και μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει μετρήσεις συγκεκριμένες κατάστασης του οργανισμού .
Project Professional μόνο

Απόκρυψη γραμμής (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Απόκρυψη γραμμής" υποδηλώνει εάν οι γραμμές Gantt και οι γραμμές Ημερολογίου για μια εργασία είναι κρυφές.

Υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπερ-σύνδεση" εμφανίζει τον τίτλο ή το επεξηγηματικό κείμενο για μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει τη διεύθυνση για μια υπερ-σύνδεση που είναι συσχετισμένη με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

HREF υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Href υπερ-σύνδεσης" περιέχει το συνδυασμό ή τη συνένωση των πεδίων Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης και Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης που σχετίζονται με μια εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει τη συγκεκριμένη θέση εντός ενός εγγράφου μιας υπερ-σύνδεσης που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αναγνωριστικό (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αναγνωριστικό" περιέχει τον αναγνωριστικό αριθμό τον οποίο το Project εκχωρεί αυτόματα σε κάθε εργασία ή πόρο κατά την προσθήκη τους στο έργο.

Παράβλεψη ημερολογίου πόρου (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Παράβλεψη ημερολογίου πόρου" υποδηλώνει αν ο προγραμματισμός της εργασίας λαμβάνει υπόψη τα ημερολόγια των πόρων στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία.

Παράβλεψη προειδοποιήσεων (πεδίο εργασίας)

Όταν ανιχνεύσει το Microsoft Project μια πιθανή διένεξη προγραμματισμού με μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία, δημιουργεί μια προειδοποίηση και το πεδίο που περιέχει τα προβληματικά δεδομένα υπογραμμίζεται με κόκκινο χρώμα. Το πεδίο "Παράβλεψη προειδοποιήσεων" υποδηλώνει εάν έχετε επιλέξει την απόκρυψη του δείκτη προειδοποίησης διένεξης προγραμματισμού.

Δείκτες (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Δείκτες" εμφανίζει δείκτες που παρέχουν διαφορετικούς τύπους πληροφοριών σχετικά με μια εργασία ή έναν πόρο.

Καθυστερημένη λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Καθυστερημένη λήξη" περιέχει την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ολοκληρωθεί μια εργασία χωρίς να καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου.

Καθυστερημένη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Καθυστερημένη έναρξη" περιλαμβάνει την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ξεκινήσει μια εργασία χωρίς να καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου.

Αντιστοιχίσεις επιπέδων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αντιστοιχίσεις επιπέδων" υποδηλώνει εάν η λειτουργία ισοστάθμισης μπορεί να καθυστερήσει και να διαιρέσει μεμονωμένες αναθέσεις (αντί για ολόκληρη την εργασία) προκειμένου να διευθετηθούν οι υπερ-αναθέσεις.

Ισοστάθμιση είναι δυνατό να διαιρεθεί (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Η ισοστάθμιση είναι δυνατό να διαιρεθεί" υποδηλώνει εάν η λειτουργία ισοστάθμισης πόρων έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει διαιρέσεις στον υπόλοιπο όγκο εργασίας αυτής της εργασίας.

Καθυστέρηση ισοστάθμισης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Καθυστέρηση ισοστάθμισης" περιέχει το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση από την αρχική ημερομηνία έναρξης λόγω ισοστάθμισης πόρων.

Συνδεδεμένα πεδία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Συνδεδεμένα πεδία" υποδηλώνει εάν υπάρχουν συνδέσεις OLE με την εργασία, τον πόρο ή την ανάθεση, από κάποιο άλλο σημείο αυτού του αρχείου έργου, από άλλο αρχείο του Microsoft Project ή από διαφορετικό πρόγραμμα.

Με επισήμανση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο εργασίας "Με επισήμανση" υποδηλώνει εάν μια εργασία έχει επισημανθεί για πρόσθετες ενέργειες ή προσδιορισμό.

Ορόσημο (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ορόσημο" υποδηλώνει εάν μια εργασία είναι ορόσημο.

Όνομα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Όνομα" περιέχει το όνομα μιας εργασίας ή ενός πόρου.

Αρνητική αδράνεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αρνητική αδράνεια" εμφανίζει την ποσότητα της αρνητικής αδράνειας μιας εργασίας στην προβολή γραφήματος Gantt και υποδηλώνει το χρόνο που πρέπει να εξοικονομηθεί ώστε να μην καθυστερήσουν οι εξαρτώμενες εργασίες.

Σημειώσεις (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Σημειώσεις" περιέχει σχόλια που μπορείτε να καταχωρήσετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αριθμός1-20 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Αριθμός1" έως "Αριθμός20" αποθηκεύουν αριθμητικές πληροφορίες τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας και αφορούν εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Αντικείμενα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αντικείμενα" περιέχει τον αριθμό των αντικειμένων που έχουν επισυναφθεί σε μια εργασία ή που σχετίζονται με έναν πόρο.

Κωδικός διάρθρωσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Κωδικός διάρθρωσης1" έως "Κωδικός διάρθρωσης10" περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που ορίζετε για να απεικονίζει την ιεραρχική δομή των εργασιών και των πόρων.

Επίπεδο διάρθρωσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Επίπεδο διάρθρωσης" υποδηλώνει τη θέση μιας εργασίας ή ανάθεσης στην ιεραρχία διάρθρωσης του έργου.

Αριθμός διάρθρωσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αριθμός διάρθρωσης" περιέχει τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη θέση μιας εργασίας στη δομή της ιεραρχικής διάρθρωσης.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπερ-ανάθεση" υποδηλώνει εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερη εργασία από όση μπορεί να ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη εργασία ή για όλες τις εργασίες, στα πλαίσια των φυσιολογικών δυνατοτήτων εργασίας.

Κόστος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος υπερωριών" εμφανίζει το συνολικό κόστος υπερωριών για μια εργασία, για έναν πόρο σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για μια ανάθεση σε πόρο.

Όγκος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές χρέωσης υπερωριών των εμπλεκόμενων πόρων.

Κορύφωση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κορύφωση" υποδηλώνει το μέγιστο ποσοστό ή αριθμό μονάδων για τις οποίες λειτουργεί ένας πόρος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή σε μια ανάθεση.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "% ολοκλήρωσης" περιέχει την τρέχουσα κατάσταση μιας εργασίας, που εκφράζεται ως το ποσοστό της διάρκειας εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης εργασίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" περιέχει την τρέχουσα κατάσταση εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, που εκφράζεται ως το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "%φυσικής ολοκλήρωσης" εμφανίζει μια καταχωρημένη τιμή ολοκλήρωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά για τον υπολογισμό του προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ).

Σύμβολο κράτησης θέσης (πεδίο εργασίας)

Οι εργασίες με σύμβολο κράτησης θέσης είναι μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για να προγραμματιστούν. Όταν καταχωρείτε προγραμματισμό εργασιών με μη αυτόματο τρόπο χωρίς έγκυρη ημερομηνία έναρξης ή λήξης και χωρίς έγκυρη διάρκεια, το Microsoft Project καθορίζει την εργασία ως εργασία με σύμβολο κράτησης θέσης.

Προαπαιτούμενες εργασίες (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προαπαιτούμενες εργασίες" εμφανίζει σε λίστα τους αριθμούς των αναγνωριστικών εργασίας των προαπαιτούμενων εργασιών από τις οποίες εξαρτάται η έναρξη ή η λήξη της εργασίας.

Λήξη προ της εξισορρόπησης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Λήξη προ της εξισορρόπησης" περιέχει την ημερομηνία λήξης μιας εργασίας όπως ήταν πριν από την ισοστάθμιση πόρων.

Έναρξη προ της εξισορρόπησης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Έναρξη προ της εξισορρόπησης" περιέχει την ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας όπως ήταν πριν από την ισοστάθμιση πόρων.

Προτεραιότητα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προτεραιότητα" υποδηλώνει το επίπεδο σπουδαιότητας που έχει αποδοθεί σε μια εργασία, το οποίο με τη σειρά του υποδηλώνει πόσο εύκολα μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση, ή να διαιρεθεί κατά την ισοστάθμιση πόρων.

Έργο (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Έργο" εμφανίζει το όνομα των δευτερευόντων έργων από όπου προέρχονται οι εργασίες, οι πόροι ή οι αναθέσεις.

Δημοσίευση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Δημοσίευση" υποδηλώνει εάν η τρέχουσα εργασία θα πρέπει να δημοσιευτεί στον Project Server με το υπόλοιπο του έργου. Από προεπιλογή, αυτό το πεδίο έχει οριστεί σε Ναι.
Project Professional μόνο

Περιοδική (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Περιοδική" δηλώνει αν μια εργασία αποτελεί τμήμα μιας σειράς περιοδικών εργασιών.

Κανονική εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κανονική εργασία" εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπο κόστος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος" εμφανίζει το υπόλοιπο των προγραμματισμένων εξόδων που θα προκύψουν για την ολοκλήρωση της υπόλοιπης προγραμματισμένης εργασίας.

Υπόλοιπη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπόλοιπη διάρκεια" εμφανίζει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του μέρους της εργασίας που δεν έχει ολοκληρωθεί.

Υπόλοιπο κόστος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος υπερωριών" εμφανίζει τα υπόλοιπα προγραμματισμένα έξοδα υπερωριών για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπόλοιπος όγκος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπόλοιπος όγκος υπερωριών" εμφανίζει το σύνολο των υπόλοιπων προγραμματισμένων υπερωριών.

Υπόλοιπη εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" εμφανίζει το χρόνο, όπως ανθρωποώρες ή ημέρες, που απαιτείται ακόμα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή ενός συνόλου εργασιών.

Ομάδα πόρων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ομάδα πόρων" περιέχει τις ομάδες στις οποίες ανήκουν οι πόροι.

Αρχικά πόρων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αρχικά πόρων" εμφανίζει τις συντομεύσεις των ονομάτων των πόρων.

Ονόματα πόρων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ονόματα πόρων" εμφανίζει σε λίστα τα ονόματα όλων των πόρων που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Φωνητικά πόρων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Φωνητικά πόρων" χρησιμοποιείται μόνο στην ιαπωνική έκδοση του Project.

Τύπος πόρου (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Τύπος πόρου" υποδηλώνει εάν οι πόροι που έχουν εκχωρηθεί σε αυτήν την εργασία είναι πόροι εργασίας ή υλικού.

Απόκριση σε εκκρεμότητα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" υποδηλώνει εάν έχει ληφθεί μια βεβαίωση λήψης από τα μέλη της ομάδας που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες.

Συνέχιση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Συνέχιση" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η συνέχιση του υπόλοιπου τμήματος μιας εργασίας αφού καταχωρήσετε κάποια πρόοδο, για παράδειγμα "% ολοκλήρωσης", "% ολοκλήρωσης εργασίας", "Πραγματική εργασία", "Πραγματική διάρκεια" ή "Πραγματική έναρξη".

Συνάθροιση (πεδίο εργασίας)

Για δευτερεύουσες εργασίες, το πεδίο "Συνάθροιση" υποδηλώνει εάν οι πληροφορίες για τις γραμμές Gantt των δευτερευουσών εργασιών θα συναθροιστούν στη γραμμή εργασιών σύνοψης.

Προγραμματισμένη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προγραμματισμένη διάρκεια" εμφανίζει το συνολικό χρονικό διάστημα του ενεργού χρόνου εργασίας για μια εργασία όπως έχει καταχωρηθεί ή έχει υπολογιστεί από το Microsoft Project βάσει της ημερομηνίας έναρξης, της ημερομηνίας λήξης, των ημερολογίων και άλλων παραγόντων προγραμματισμού.

Προγραμματισμένη λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προγραμματισμένη λήξη" υποδηλώνει την ημερομηνία κατά την οποία προγραμματίζεται η ολοκλήρωση εργασιών σε μια εργασία, σύμφωνα με τον υπολογισμό του Microsoft Project βάσει της ημερομηνίας έναρξης, της διάρκειας, των εξαρτήσεων, των ημερολογίων και άλλων παραγόντων προγραμματισμού.

Προγραμματισμένη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προγραμματισμένη έναρξη" υποδηλώνει την ημερομηνία κατά την οποία προγραμματίζεται η έναρξη εργασιών σε μια εργασία, σύμφωνα με τον υπολογισμό του Microsoft Project βάσει των εξαρτήσεων, των περιορισμών, των ημερολογίων και άλλων παραγόντων προγραμματισμού.

ΔΕΧ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΔΕΧ" (δείκτης εκτέλεσης χρονοδιαγράμματος) εμφανίζει το λόγο του κόστους προϋπολογισμού της εργασίας που έχει εκτελεστεί προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει προγραμματιστεί (ΠΚΥΕ/ΠΚΠΕ).

Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Έναρξη" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία ένας εκχωρημένος πόρος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει να εργάζεται σε μια εργασία.

Αδράνεια έναρξης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αδράνεια έναρξης" περιλαμβάνει τη διάρκεια μεταξύ των ημερομηνιών "Πρώιμη έναρξη" και "Καθυστερημένη έναρξη".

Διακύμανση έναρξης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διακύμανση έναρξης" περιέχει το χρόνο που αντιστοιχεί στη διαφορά ανάμεσα σε μια ημερομηνία έναρξης γραμμής βάσης μιας εργασίας ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξής της.

Έναρξη1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Έναρξη1" έως "Έναρξη10" εμφανίζουν πληροφορίες ημερομηνίας έναρξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση που θέλετε να καταχωρήσετε και να αποθηκεύσετε ξεχωριστά στο έργο σας.

Κατάσταση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κατάσταση" υποδηλώνει την τρέχουσα κατάσταση μιας εργασίας: Ολοκληρωμένη, Εμπρόθεσμη, Εκπρόθεσμη ή Μελλοντική.

Δείκτης κατάστασης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Δείκτης κατάστασης" εμφανίζει ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα κατάσταση μιας εργασίας.

Διαχείριση κατάστασης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διαχείριση κατάστασης" περιέχει το όνομα του εταιρικού πόρου που θα λαμβάνει ενημερώσεις κατάστασης για την τρέχουσα εργασία από πόρους που εργάζονται στο Microsoft Project Web App.

Διακοπή (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διακοπή" εμφανίζει την ημερομηνία που αντιπροσωπεύει το τέλος του πραγματικού τμήματος μιας εργασίας.

Αρχείο δευτερεύοντος έργου (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αρχείο δευτερεύοντος έργου" περιέχει το όνομα ενός έργου που έχει εισαχθεί στο ενεργό αρχείο έργου.

Δευτερεύον έργο μόνο για ανάγνωση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Δευτερεύον έργο μόνο για ανάγνωση" υποδηλώνει εάν το δευτερεύον έργο αυτής της εργασίας είναι έργο μόνο για ανάγνωση.

Εξαρτώμενες εργασίες (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εξαρτώμενες εργασίες" εμφανίζει σε λίστα τους αριθμούς των αναγνωριστικών εργασίας για τις εξαρτώμενες εργασίες μιας εργασίας.

Σύνοψη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Σύνοψη" υποδηλώνει εάν μια εργασία είναι εργασία σύνοψης.

Πρόοδος σύνοψης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πρόοδος σύνοψης" εμφανίζει την πρόοδο σε μια εργασία σύνοψης, με βάση την πρόοδο των δευτερευουσών εργασιών της και το πού έχουν προγραμματιστεί αυτές οι δευτερεύουσες εργασίες.

ΔΧ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΔΧ" (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Ποσοστό ΔΧ (%) (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "% ΔΧ" (ποσοστό διακύμανσης χρονοδιαγράμματος) εμφανίζει το λόγο της διακύμανσης χρονοδιαγράμματος (ΔΧ) προς το προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας (ΠΚΠΕ) σε ποσοστό.

Ημερολόγιο εργασιών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ημερολόγιο εργασιών" εμφανίζει σε λίστα όλα τα ημερολόγια που είναι διαθέσιμα για εφαρμογή σε μια εργασία.

GUID ημερολογίου εργασιών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "GUID ημερολογίου εργασιών" περιέχει τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης που δημιουργήθηκαν για κάθε ημερολόγιο εργασιών στο έργο σας. Δεν υπάρχουν δύο ημερολόγια εργασιών που να έχουν το ίδιο GUID ημερολογίου εργασιών.

GUID εργασίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "GUID εργασίας" περιέχει τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης που δημιουργήθηκαν για κάθε εργασία στο έργο σας.

Λειτουργία εργασίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Λειτουργία εργασίας" υποδηλώνει εάν μια εργασία έχει προγραμματιστεί με μη αυτόματο τρόπο ή αυτόματα, πράγμα που σας παρέχει την επιλογή να αποφασίσετε πόσο έλεγχο θέλετε στον προγραμματισμό εργασιών σε ένα έργο. Από προεπιλογή, οι εργασίες ορίζονται ως προγραμματισμένες με μη αυτόματο τρόπο, με ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης και διάρκεια που καθορίζετε εσείς.

Όνομα σύνοψης εργασιών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Όνομα σύνοψης εργασιών" περιέχει τα ονόματα των εργασιών σύνοψης που σχετίζονται με κάθε εργασία. Είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές Project Online.

ΔΕΠΟ (πεδίο εργασίας)

Στο πεδίο "ΔΕΠΟ" (δείκτης εκτέλεσης για την ολοκλήρωση) εμφανίζεται η αναλογία του υπόλοιπου όγκου εργασίας που πρέπει να πραγματοποιηθεί προς τα κονδύλια που απομένουν να ξοδευτούν από την ημερομηνία κατάστασης και μετά.

Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα" υποδεικνύει εάν έχετε λάβει απάντηση σε ένα αίτημα προόδου που έχετε στείλει σε έναν πόρο σχετικά με τις εργασίες που έχουν ανατεθεί.

Κείμενο πάνω (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κείμενο πάνω" υποδηλώνει πού εμφανίζεται κείμενο στις γραμμές Gantt των δευτερευουσών εργασιών όταν συναθροίζονται στη γραμμή εργασιών σύνοψης.

Κείμενο1-30 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Κείμενο1" έως "Κείμενο30" αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες κειμένου θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας σχετικά με εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Συνολική αδράνεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Συνολική αδράνεια" περιέχει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να καθυστερήσει η ημερομηνία λήξης μιας εργασίας, χωρίς να καθυστερήσει η ημερομηνία λήξης του έργου.

Τύπος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Τύπος" παρέχει επιλογές οι οποίες ελέγχουν την επίδραση που έχει στους υπολογισμούς των άλλων δύο πεδίων η επεξεργασία εργασίας, μονάδων ανάθεσης ή διάρκειας.

Μοναδικό Αναγνωριστικό (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Μοναδικό αναγνωριστικό" περιέχει τον αριθμό τον οποίο το Project αντιστοιχίζει αυτόματα κάθε φορά που δημιουργείται μια νέα εργασία, πόρος ή ανάθεση στο τρέχον έργο.

Προαπαιτούμενες εργασίες μοναδικού Αναγνωριστικού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προαπαιτούμενες εργασίες μοναδικού αναγνωριστικού" εμφανίζει σε λίστα τους αριθμούς των μοναδικών αναγνωριστικών των προαπαιτούμενων εργασιών από τις οποίες εξαρτάται η έναρξη ή η λήξη μιας εργασίας.

Εξαρτώμενες εργασίες μοναδικού Αναγνωριστικού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εξαρτώμενες εργασίες μοναδικού αναγνωριστικού" εμφανίζει σε λίστα τους αριθμούς των μοναδικών αναγνωριστικών για τις εξαρτώμενες εργασίες μιας εργασίας.

Απαιτείται ενημέρωση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Απαιτείται ενημέρωση" υποδηλώνει εάν μια ενημέρωση του Project Server πρέπει να σταλεί στα εκχωρημένα μέλη της ομάδας, λόγω αλλαγών στην ημερομηνία έναρξης, στην ημερομηνία λήξης ή στην εκχώρηση πόρων μιας εργασίας.

ΔΚΟ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΔΚΟ" εμφανίζει τη διακύμανση κατά την ολοκλήρωση, που είναι η διαφορά ανάμεσα στο πεδίο ΠΚΟ (προϋπολογισμός ολοκλήρωσης) ή στο κόστος γραμμής βάσης και το EKO (εκτίμηση ολοκλήρωσης) για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση σε μια εργασία.

Προειδοποίηση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προειδοποίηση" υποδηλώνει εάν το Microsoft Project έχει εντοπίσει μια δυνητική διένεξη προγραμματισμού με την ημερομηνία έναρξης μιας μη αυτόματα προγραμματισμένης εργασίας, την ημερομηνία λήξης ή τη διάρκεια, για παράδειγμα, ένα πρόβλημα με μια σύνδεση εργασίας ή έναν περιορισμό ημερομηνίας. Οι πληροφορίες με το δυνητικό πρόβλημα υπογραμμίζονται με κόκκινο χρώμα. Στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στο πεδίο για να διαβάσετε την προειδοποίηση ή την υπόδειξη για να βελτιώσετε το έργο.

WBS (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο WBS περιέχει κωδικούς δομής ανάλυσης εργασίας (WBS).

Προαπαιτούμενες εργασίες δομής ανάλυσης Εργασίας (πεδίο εργασίας)

Στο πεδίο "Προαπαιτούμενες εργασίες WBS" εμφανίζονται σε λίστα οι κωδικοί δομής ανάλυσης εργασίας (WBS) που συσχετίζονται με τις προαπαιτούμενες εργασίες από τις οποίες εξαρτάται η έναρξη ή η λήξη της εργασίας.

Εξαρτώμενες εργασίες δομής ανάλυσης Εργασίας (πεδίο εργασίας)

Στο πεδίο "Εξαρτώμενες εργασίες WBS" εμφανίζονται σε λίστα οι κωδικοί δομής ανάλυσης εργασίας (WBS) που συσχετίζονται με τις εξαρτώμενες εργασίες.

Εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία" εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Καμπύλη εργασίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Καμπύλη όγκου εργασίας" παρέχει επιλογές για το σχήμα της καμπύλης που θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση εργασίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει τη διαφορά ανάμεσα στην εργασία γραμμής βάσης μιας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία.

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2013.

Πεδίο

Περιγραφή

Πραγματικό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που συσχετίζεται με την εργασία.

Πραγματικό σταθερό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματικό σταθερό κόστος" εμφανίζει το πραγματικό κόστος της εργασίας χρονολογικής φάσης χωρίς πόρους, που χρεώνεται με το χρόνο, ανάλογα με τη μέθοδο προσαύξησης κόστους που έχετε επιλέξει.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματική εργασία" εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, για έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης" εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
πεδίο αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10 (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τα πεδία "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0" έως "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης10" περιέχουν τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα, όταν ορίστηκε η γραμμή βάσης.

Δημιουργία
πεδίο Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10 (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τα πεδία "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0" έως "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης10" περιέχουν τον υπόλοιπο προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα, όταν ορίστηκε η γραμμή βάσης.

Δημιουργία
πεδίο υπόλοιπες εργασίες γραμμής βάσης0-10 (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τα πεδία "Υπόλοιπες εργασίες γραμμής βάσης0" έως "Υπόλοιπες εργασίες γραμμής βάσης10" περιέχουν τον αριθμό των προγραμματισμένων δευτερευουσών εργασιών που απομένουν να ολοκληρωθούν σε μια δεδομένη ημέρα για μια εργασία σύνοψης, όταν ορίστηκε η γραμμή βάσης. Επίσης, περιέχουν τον αριθμό των προγραμματισμένων εργασιών που απομένουν να ολοκληρωθούν σε μια δεδομένη ημέρα για ένα δευτερεύον έργο, όταν ορίστηκε η γραμμή βάσης.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά κόστους προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικού που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1" έως "Κόστος γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1" έως "Εργασία γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΚΥΕ" (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιέχει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΚΠΕ" (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιέχει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

ΔΑΚ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "ΔΑΚ" (Δείκτης απόδοσης κόστους) εμφανίζει την αναλογία του κόστους προϋπολογισμού (ή βασικής γραμμής) της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί προς το πραγματικό κόστος εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
πεδίο αθροιστική πραγματική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Αθροιστική πραγματική εργασία" περιέχει την πραγματική εργασία που πραγματοποιήθηκε από όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

Συγκεντρωτικό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Συγκεντρωτικό κόστος" εμφανίζει το προγραμματισμένο συγκεντρωτικό κόστος χρονολογικής φάσης για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση μέχρι σήμερα.

Αθροιστικό ποσοστό (%) ολοκλήρωσης (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Αθροιστικό % ολοκλήρωσης" εμφανίζει τις τιμές του αθροιστικού ποσοστού ολοκλήρωσης για μια εργασία, όπως κατανέμεται μέσα στο χρόνο.

Αθροιστική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" περιέχει τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

ΔΚ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "ΔΚ" (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

% ΔΚ (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "% ΔΚ" (ποσοστό διακύμανσης κόστους) εμφανίζει την αναλογία της διακύμανσης κόστους (ΔΚ) προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί (ΠΚΥΕ), εκφρασμένη ως ποσοστό.

Σταθερό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Σταθερό κόστος" εμφανίζει τυχόν έξοδα της εργασίας που δεν αφορούν τον πόρο.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Υπερ-ανάθεση" υποδηλώνει εάν σε κάποιον από τους εκχωρημένους πόρους σε μια εργασία έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος στην εργασία ή εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος σε όλες τις ανατεθειμένες εργασίες από αυτόν που μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των φυσιολογικών δυνατοτήτων εργασίας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές χρέωσης υπερωριών των εμπλεκόμενων πόρων.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "% ολοκλήρωσης" περιέχει την τρέχουσα κατάσταση μιας εργασίας, που εκφράζεται ως το ποσοστό της διάρκειας εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Κανονική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Κανονική εργασία" εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Δημιουργία
πεδίο υπόλοιπες πραγματικές εργασίες (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Υπόλοιπες πραγματικές εργασίες" εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των πραγματικών δευτερευουσών εργασιών που απομένουν να ολοκληρωθούν για μια εργασία σύνοψης σε μια δεδομένη ημέρα. Αυτό το πεδίο εμφανίζει επίσης τον συνολικό αριθμό των πραγματικών εργασιών που απομένουν να ολοκληρωθούν για ένα δευτερεύον έργο σε μια δεδομένη ημέρα.

Δημιουργία
πεδίο Υπόλοιπη αθροιστική πραγματική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική πραγματική εργασία" περιέχει την εργασία που εξακολουθεί να πρέπει να ολοκληρωθεί σε μια εργασία ή από έναν πόρο στον οποίο έχει ανατεθεί μια εργασία.

Δημιουργία
πεδίο Υπόλοιπη αθροιστική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τα πεδία "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" περιέχουν τον υπόλοιπο προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

Δημιουργία
πεδίο υπόλοιπες εργασίες (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Υπόλοιπες εργασίες" εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των προγραμματισμένων δευτερευουσών εργασιών που απομένουν να ολοκληρωθούν για μια εργασία σύνοψης σε μια δεδομένη ημέρα. Το πεδίο "Υπόλοιπες εργασίες" εμφανίζει επίσης τον συνολικό αριθμό των προγραμματισμένων εργασιών που απομένουν να ολοκληρωθούν για ένα δευτερεύον έργο σε μια δεδομένη ημέρα.

ΔΕΧ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "ΔΕΧ" (δείκτης εκτέλεσης χρονοδιαγράμματος) εμφανίζει το λόγο του κόστους προϋπολογισμού της εργασίας που έχει εκτελεστεί προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει προγραμματιστεί (ΠΚΥΕ/ΠΚΠΕ).

ΔΧ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "ΔΧ" (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Ποσοστό ΔΧ (%) (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "% ΔΧ" (ποσοστό διακύμανσης χρονοδιαγράμματος) εμφανίζει το λόγο της διακύμανσης χρονοδιαγράμματος (ΔΧ) προς το προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας (ΠΚΠΕ) σε ποσοστό.

Εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία" εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2013.

Πεδίο

Περιγραφή

Προσαύξηση σε (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Προσαύξηση σε" παρέχει επιλογές για τον τρόπο και το χρόνο χρέωσης ή προσαύξησης του βασικού κόστους και του κόστους υπερωριών στο κόστος μιας εργασίας.

Πραγματικό κόστος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματική λήξη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πραγματική λήξη" εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που ολοκληρώθηκε μια εργασία ή μια ανάθεση.

Πραγματικό κόστος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος υπερωριών" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει από υπερωριακή απασχόληση η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε εργασίες από εκχωρημένους πόρους.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματική έναρξη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πραγματική έναρξη" εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία ξεκίνησε πραγματικά μια εργασία ή ανάθεση, με βάση τις πληροφορίες προόδου που έχετε καταχωρήσει.

Πραγματική εργασία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πραγματική εργασία" εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Ανάθεση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Ανάθεση" υποδηλώνει εάν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, αντί για γραμμή εργασίας ή πόρου.

Καθυστέρηση ανάθεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Καθυστέρηση ανάθεσης" εμφανίζει το χρόνο αναμονής που πρέπει να περιμένει ένας πόρος προτού ξεκινήσει την εργασία σε μια ανάθεση. Στην πραγματικότητα, καμία πληροφορία δεν εμφανίζεται στα πεδία "Καθυστέρηση ανάθεσης". Απλώς καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες του σχετικού πεδίου "Καθυστέρηση ανάθεσης".

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" εμφανίζει την έκταση κατά την οποία οι ανατεθειμένοι πόροι έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διαθέσιμο από (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Διαθέσιμο από" εμφανίζει την ημερομηνία έναρξης της διαθεσιμότητας ενός πόρου για εργασία στις μονάδες που έχουν καθοριστεί για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Διαθέσιμο έως (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Διαθέσιμο έως" εμφανίζει την ημερομηνία λήξης της διαθεσιμότητας ενός πόρου για εργασία στις μονάδες που έχουν καθοριστεί για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Ημερολόγιο βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Ημερολόγιο βάσης" υποδηλώνει ποιο ημερολόγιο είναι το ημερολόγιο βάσης για ένα ημερολόγιο πόρων.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, για έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Λήξη γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Λήξη γραμμής βάσης" εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Έναρξη γραμμής βάσης" εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης" εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά κόστους προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικού που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1" έως "Κόστος γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Λήξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Λήξη γραμμής βάσης1" έως "Λήξη γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης για μια εργασία ή μια ανάθεση πόρου κατά την αποθήκευση της αντίστοιχης γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία έναρξης γραμμής βάσης (Έναρξη γραμμής βάσης1 έως Έναρξη γραμμής βάσης10) αποθηκεύουν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης για μια εργασία ή ανάθεση την ώρα που αποθηκεύετε την αντίστοιχη γραμμή βάσης.

Πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1-10"

Τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1" έως "Εργασία γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "ΠΚΥΕ" (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιέχει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "ΠΚΠΕ" (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιέχει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Προϋπολογισμός (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Προϋπολογισμός" χρησιμοποιείται για την προβολή ή την αλλαγή εάν ένας πόρος εργασίας, υλικού ή κόστους είναι πόρος προϋπολογισμού, δηλαδή ένας πόρος του οποίου η εργασία, τα υλικά ή το κόστος θα πρέπει να παρακολουθούνται στο έργο.

Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Επίπεδο ικανότητας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Επίπεδο ικανότητας" υποδηλώνει εάν μπορεί να γίνει ισοστάθμιση πόρων σε έναν πόρο.

Κωδικός (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κωδικός" περιλαμβάνει οποιονδήποτε κωδικό, συντόμευση ή αριθμό που θέλετε να καταχωρήσετε ως μέρος των πληροφοριών πόρου.

Επιβεβαιώθηκε (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε" υποδηλώνει αν οι πόροι που έχουν ανατεθεί σε μια εργασία έχουν αποδεχτεί ή απορρίψει τις αναθέσεις εργασίας.

Κόστος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κόστος" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Κόστος ανά χρήση (πεδίο πόρου)

Για έναν πόρο εργασίας (άτομα και εξοπλισμός), το πεδίο "Κόστος ανά χρήση" εμφανίζει το κόστος που προστίθεται κάθε φορά που χρησιμοποιείται ένας πόρος. Προστίθεται κάθε φορά που εκχωρείται μια μονάδα πόρου εργασίας σε μια εργασία.

Πίνακα χρεώσεων (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πίνακας χρεώσεων" παρέχει επιλογές για το ποιος πίνακας χρεώσεων θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Τύπος Κόστους (πεδίο πόρου)

Το πεδίο Τύπος Κόστους εμφανίζει τον τύπο του κόστους, ως επιλεγμένο στον πίνακα αναζήτησης τύπος κόστους, το οποίο διατίθεται με το Microsoft Project Server και μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τύποι συγκεκριμένες κόστους της εταιρείας.
Project Professional μόνο

Διακύμανση κόστους (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Διακύμανση κόστους" εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος γραμμής βάσης και το συνολικό κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Κόστος1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης.

Δημιουργήθηκε (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Δημιουργήθηκε" περιέχει την ημερομηνία και την ώρα προσθήκης ενός πόρου στο έργο.

ΔΚ (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "ΔΚ" (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Ημερομηνία1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Ημερομηνία1" έως "Ημερομηνία10" αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Προεπιλεγμένος κάτοχος ανάθεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "προεπιλεγμένος κάτοχος ανάθεσης" περιέχει το όνομα του χρήστη για μεγάλες επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή της κατάστασης μιας δεδομένης ανάθεσης.
Project Professional μόνο

Διάρκεια1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Διάρκεια1" έως "Διάρκεια10" αποθηκεύουν τις πληροφορίες διάρκειας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" περιέχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός πόρου.

Εταιρεία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Εταιρεία" εμφανίζει εάν ένας πόρος προέρχεται από το χώρο συγκέντρωσης εταιρικών πόρων (Ναι) ή τον τοπικό χώρο συγκέντρωσης πόρων (Όχι).

Ημερολόγιο βάσης εταιρείας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Ημερολόγιο βάσης εταιρείας" υποδηλώνει εάν ο πόρος είναι αντιστοιχισμένος σε ένα ημερολόγιο βάσης από το καθολικό εταιρικό πρότυπο.

Εταιρικό κόστος1-10 (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν οποιαδήποτε προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης πληροφορίες κόστους όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Ημερομηνία1-30 (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Ημερομηνία1" έως Ημερομηνία30 πεδία μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης ημερομηνίας, όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Εταιρική διάρκεια1-10 (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις διάρκεια1 "έως" Διάρκεια10 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες διάρκειας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή έργου ή άλλου χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Σημαία1-20 (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Σημαία1" έως "Σημαία20 εταιρείας" μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης σημαία όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Αριθμός1-40 εταιρείας (πεδία πόρου)

Αριθμός1 έργου μέσω πεδίων Αριθμός40 έργου να αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες αριθμού προσαρμοσμένου έργου όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Απαιτούμενες τιμές εταιρείας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "απαιτούμενες τιμές εταιρείας" υποδηλώνει εάν ο πόρος έχει τις απαραίτητες απαιτούμενες τιμές για Project Server 2013.

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κωδικός1-29 διάρθρωσης πόρων (πεδία πόρου)

Το Κωδικός1 διάρθρωσης πόρων μέσω πεδίων Κωδικός29 διάρθρωσης πόρων περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που αντιπροσωπεύει το επίπεδο λίστας ή ιεραρχική δομή των πόρων (για παράδειγμα, κωδικοί δεξιοτήτων ή κωδικούς εργασίας).
Project Professional μόνο

Μέλος εταιρικής ομάδας (πεδίο πόρου)

Όταν υπάρχουν ανοιχτά πολλά εταιρικά έργα, οι προβολές πόρων εμφανίζουν όλους τους πόρους από όλα τα ανοιχτά έργα της ίδιας έκδοσης (για παράδειγμα, όλες τις δημοσιευμένες εκδόσεις των ανοιχτών έργων).

Κείμενο1-40 εταιρείας (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κείμενο1 "έως" Κείμενο40 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες προσαρμοσμένου κειμένου για εργασίες, πόρους ή αναθέσεις όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή
Project Professionalμόνο

Μοναδικό Αναγνωριστικό εταιρείας (πεδίο πόρου)

Οι εταιρικοί πόροι είναι διαθέσιμοι σε όλα τα έργα στον Project Server.

Μήνυμα σφάλματος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο μηνύματος σφάλματος χρησιμοποιείται από τον Οδηγό εισαγωγής πόρων και Οδηγός εισαγωγής έργου για την εμφάνιση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών πόρων και εργασιών αντίστοιχα στον Project Server.
Project Professional μόνο

Λήξη1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Λήξη1" έως "Λήξη10" αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας λήξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Λήξη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Λήξη" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία ένας πόρος έχει προγραμματιστεί να ολοκληρώσει την εργασία για όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί.

Σημαία1-20 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Σημαία 1" έως "Σημαία 20" υποδηλώνουν εάν μια εργασία, ένας πόρος ή μια ανάθεση έχει επισημανθεί για πρόσθετες ενέργειες ή κάποιο είδος αναγνώρισης.

Γενικό (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Γενικό" υποδηλώνει εάν ένας πόρος είναι γενικής χρήσης ή όχι.

Ομάδα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Ομάδα" περιλαμβάνει το όνομα της ομάδας στην οποία ανήκει ένας πόρος.

Ομαδοποίηση κατά σύνοψη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη" υποδηλώνει εάν η γραμμή στο φύλλο εργασιών ή πόρων είναι η γραμμή σύνοψης για εργασίες ή πόρους ομαδοποιημένους κατά μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υπερ-σύνδεση" εμφανίζει τον τίτλο ή το επεξηγηματικό κείμενο για μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει τη διεύθυνση για μια υπερ-σύνδεση που είναι συσχετισμένη με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

HREF υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Href υπερ-σύνδεσης" περιέχει το συνδυασμό ή τη συνένωση των πεδίων Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης και Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης που σχετίζονται με μια εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει τη συγκεκριμένη θέση εντός ενός εγγράφου μιας υπερ-σύνδεσης που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αναγνωριστικό (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Αναγνωριστικό" περιέχει τον αναγνωριστικό αριθμό τον οποίο το Project εκχωρεί αυτόματα σε κάθε εργασία ή πόρο κατά την προσθήκη τους στο έργο.

Εισαγωγή (πεδίο πόρου)

Το πεδίο εισαγωγής Καθορίζει εάν ένας πόρος πρέπει να εισάγονται στον Project Server ως εταιρικός πόρος. Αποτελεί μέρος του Οδηγού εισαγωγής πόρων.
Project Professional μόνο

Ανενεργός (πεδίο πόρου)

Οι εταιρικοί πόροι δεν διαγράφονται. Αντί για αυτό, καθίστανται ανενεργοί από χρήστη που διαθέτει δικαιώματα διαχείρισης.

Δείκτες (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Δείκτες" εμφανίζει δείκτες που παρέχουν διαφορετικούς τύπους πληροφοριών σχετικά με μια εργασία ή έναν πόρο.

Αρχικά (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Αρχικά" εμφανίζει τη συντομογραφία για ένα όνομα πόρου.

Καθυστέρηση ισοστάθμισης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Καθυστέρηση ισοστάθμισης" περιέχει το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση από την αρχική ημερομηνία έναρξης λόγω ισοστάθμισης πόρων.

Συνδεδεμένα πεδία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Συνδεδεμένα πεδία" υποδηλώνει εάν υπάρχουν συνδέσεις OLE με την εργασία, τον πόρο ή την ανάθεση, από κάποιο άλλο σημείο αυτού του αρχείου έργου, από άλλο αρχείο του Microsoft Project ή από διαφορετικό πρόγραμμα.

Ετικέτα υλικού (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Ετικέτα υλικού" περιλαμβάνει τη μονάδα μέτρησης που καταχωρείτε για έναν πόρο υλικού, για παράδειγμα, τόνοι, κιβώτια ή κυβικά μέτρα.

Μέγιστες μονάδες (πεδία πόρου)

Το πεδίο "Μέγιστες μονάδες" περιέχει το μέγιστο ποσοστό ή τον μέγιστο αριθμό των μονάδων που αναπαριστούν τη μέγιστη δυνατότητα για την οποία ένας πόρος είναι διαθέσιμος να εκτελέσει οποιεσδήποτε εργασίες κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Όνομα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Όνομα" περιέχει το όνομα μιας εργασίας ή ενός πόρου.

Σημειώσεις (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Σημειώσεις" περιέχει σχόλια που μπορείτε να καταχωρήσετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αριθμός1-20 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Αριθμός1" έως "Αριθμός20" αποθηκεύουν αριθμητικές πληροφορίες τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας και αφορούν εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Αντικείμενα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Αντικείμενα" περιέχει τον αριθμό των αντικειμένων που έχουν επισυναφθεί σε μια εργασία ή που σχετίζονται με έναν πόρο.

Κωδικός διάρθρωσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Κωδικός διάρθρωσης1" έως "Κωδικός διάρθρωσης10" περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που ορίζετε για να απεικονίζει την ιεραρχική δομή των εργασιών και των πόρων.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υπερ-ανάθεση" υποδηλώνει εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερη εργασία από όση μπορεί να ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη εργασία ή για όλες τις εργασίες, στα πλαίσια των φυσιολογικών δυνατοτήτων εργασίας.

Κόστος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κόστος υπερωριών" εμφανίζει το συνολικό κόστος υπερωριών για μια εργασία, για έναν πόρο σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για μια ανάθεση σε πόρο.

Χρέωση υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Χρέωση υπερωριών" εμφανίζει τη χρέωση προς πληρωμή για τον όγκο υπερωριών που εκτελείται από έναν πόρο.

Όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές χρέωσης υπερωριών των εμπλεκόμενων πόρων.

Κορύφωση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κορύφωση" περιέχει το μέγιστο ποσοστό ή αριθμό μονάδων για τις οποίες εκχωρείται ένας πόρος οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης εργασίας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" περιέχει την τρέχουσα κατάσταση εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, που εκφράζεται ως το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Φωνητικά (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Φωνητικά" χρησιμοποιείται μόνο στην ιαπωνική έκδοση του Project.

Έργο (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Έργο" εμφανίζει το όνομα των δευτερευόντων έργων από όπου προέρχονται οι εργασίες, οι πόροι ή οι αναθέσεις.

RBS (πεδίο πόρου)

Το πεδίο RBS περιέχει τη δομή ανάλυσης πόρων, γνωστή και ως δομή ανάλυσης χρήστη.

Κανονική εργασία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κανονική εργασία" εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπο κόστος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος" εμφανίζει το υπόλοιπο των προγραμματισμένων εξόδων που θα προκύψουν για την ολοκλήρωση της υπόλοιπης προγραμματισμένης εργασίας.

Υπόλοιπο κόστος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος υπερωριών" εμφανίζει τα υπόλοιπα προγραμματισμένα έξοδα υπερωριών για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπόλοιπος όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υπόλοιπος όγκος υπερωριών" εμφανίζει το σύνολο των υπόλοιπων προγραμματισμένων υπερωριών.

Υπόλοιπη εργασία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" εμφανίζει το χρόνο, όπως ανθρωποώρες ή ημέρες, που απαιτείται ακόμα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή ενός συνόλου εργασιών.

GUID ημερολογίου πόρου (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "GUID ημερολογίου πόρου" περιέχει τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης που δημιουργήθηκαν για κάθε ημερολόγιο πόρου στο έργο σας. Δεν υπάρχουν δύο ημερολόγια πόρων που να έχουν το ίδιο GUID ημερολογίου πόρου.

Τμήματα πόρων (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "τμήματα πόρων" περιέχει το όνομα του τμήματος με την οποία σχετίζεται ο πόρος επιλεγμένο, όπως το επιλέξατε στον πίνακα αναζήτησης τμήμα, το οποίο διατίθεται με το Microsoft Project Server και μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει ειδικά της εταιρείας ονόματα τμήμα.
Project Professional μόνο

GUID πόρου (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "GUID πόρου" περιέχει τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που δημιουργήθηκε για κάθε πόρο στο έργο σας. Δεν υπάρχουν δύο πόροι που να έχουν το ίδιο GUID πόρου.

Απόκριση σε εκκρεμότητα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" υποδηλώνει εάν έχει ληφθεί μια βεβαίωση λήψης από τα μέλη της ομάδας που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες.

Τυπική χρέωση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Τυπική χρέωση" εμφανίζει τη χρέωση πληρωμής για κανονική, μη υπερωριακή εργασία που έχει εκτελεστεί από έναν πόρο.

Έναρξη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Έναρξη" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία ένας εκχωρημένος πόρος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει να εργάζεται σε μια εργασία.

Έναρξη1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Έναρξη1" έως "Έναρξη10" εμφανίζουν πληροφορίες ημερομηνίας έναρξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση που θέλετε να καταχωρήσετε και να αποθηκεύσετε ξεχωριστά στο έργο σας.

Σύνοψη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Σύνοψη" υποδηλώνει εάν οι πληροφορίες ανάθεσης για τους πόρους που χρησιμοποιούνται στο τρέχον έργο προέρχονται από ανοιχτό έργο ή από άλλο έργο που χρησιμοποιεί τους ίδιους πόρους.

ΔΧ (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "ΔΧ" (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Χώρος συγκέντρωσης αναθέσεων ομάδων (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "χώρος συγκέντρωσης αναθέσεων ομάδας" εμφανίζει εάν η τρέχουσα πόρος είναι πόρος ομάδας.
Project Professional μόνο

Όνομα σύνοψης εργασιών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Όνομα σύνοψης εργασιών" περιέχει τα ονόματα των εργασιών σύνοψης για την εργασία που σχετίζεται με μια εκχώρηση πόρου.

Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα" υποδηλώνει εάν έχετε λάβει απόκριση σε ένα αίτημα προόδου που έχετε στείλει σε έναν πόρο σχετικά με τις εργασίες που έχουν ανατεθεί.

Κείμενο1-30 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Κείμενο1" έως "Κείμενο30" αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες κειμένου θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας σχετικά με εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Τύπος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Τύπος" παρέχει επιλογές οι οποίες ελέγχουν την επίδραση που έχει στους υπολογισμούς των άλλων δύο πεδίων η επεξεργασία εργασίας, μονάδων ανάθεσης ή διάρκειας.

Μοναδικό Αναγνωριστικό (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Μοναδικό αναγνωριστικό" περιέχει τον αριθμό τον οποίο το Project αντιστοιχίζει αυτόματα κάθε φορά που δημιουργείται μια νέα εργασία, πόρος ή ανάθεση στο τρέχον έργο.

Απαιτείται ενημέρωση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Απαιτείται ενημέρωση" υποδηλώνει εάν μια ενημέρωση του Project Server πρέπει να σταλεί στα εκχωρημένα μέλη της ομάδας, λόγω αλλαγών στην ημερομηνία έναρξης, στην ημερομηνία λήξης ή στην εκχώρηση πόρων μιας εργασίας.

ΔΚΟ (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "ΔΚΟ" εμφανίζει τη διακύμανση κατά την ολοκλήρωση, που είναι η διαφορά ανάμεσα στο πεδίο ΠΚΟ (προϋπολογισμός ολοκλήρωσης) ή στο κόστος γραμμής βάσης και το EKO (εκτίμηση ολοκλήρωσης) για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση σε μια εργασία.

Λογαριασμός χρήστη των Windows (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Λογαριασμός χρήστη των Windows" περιέχει το όνομα χρήστη των Microsoft Windows που εισάγετε για έναν πόρο εργασίας.

Εργασία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Εργασία" εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Καμπύλη εργασίας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Καμπύλη όγκου εργασίας" παρέχει επιλογές για το σχήμα της καμπύλης που θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση εργασίας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει τη διαφορά ανάμεσα στην εργασία γραμμής βάσης μιας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία.

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2013.

Πεδίο

Περιγραφή

Πραγματικό κόστος (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματική εργασία (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματική εργασία" εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, για έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης" εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
πεδίο αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10 (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Τα πεδία "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0" έως "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης10" περιέχουν τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα, όταν ορίστηκε η γραμμή βάσης.

Δημιουργία
πεδίο Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10 (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Τα πεδία "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0" έως "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης10" περιέχουν τον υπόλοιπο προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα, όταν ορίστηκε η γραμμή βάσης.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά κόστους προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικού που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1" έως "Κόστος γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1" έως "Εργασία γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΚΥΕ" (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιέχει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΚΠΕ" (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιέχει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να εκχωρηθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Πόρος προϋπολογισμού

Κόστος (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Δημιουργία
πεδίο αθροιστική πραγματική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Αθροιστική πραγματική εργασία" περιέχει την πραγματική εργασία που πραγματοποιήθηκε από όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

Συγκεντρωτικό κόστος (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Συγκεντρωτικό κόστος" εμφανίζει το προγραμματισμένο συγκεντρωτικό κόστος χρονολογικής φάσης για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση μέχρι σήμερα.

Αθροιστική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" περιέχει τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

ΔΚ (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "ΔΚ" (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Υπερ-ανάθεση" υποδηλώνει εάν σε κάποιον από τους εκχωρημένους πόρους σε μια εργασία έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος στην εργασία ή εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος εργασίας σε όλες τις ανατεθειμένες εργασίες από αυτόν που μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των φυσιολογικών δυνατοτήτων εργασίας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές χρέωσης υπερωριών των εμπλεκόμενων πόρων.

Μονάδες κορύφωσης (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Μονάδες κορύφωσης" περιέχει το ποσοστό ή τον αριθμό μονάδων που εκχωρούνται σε έναν πόρο οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες όπως είναι κατανεμημένες στο χρόνο.

Ποσοστό (%) Εκχώρησης (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Ποσοστό εκχώρησης" περιέχει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το σύνολο της ικανότητας ενός πόρου που έχει εκχωρηθεί σε εργασίες.

Κανονική εργασία (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κανονική εργασία" εμφανίζει το συνολικό ποσό των nonscheduled για να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπη διαθεσιμότητα (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Υπόλοιπη διαθεσιμότητα" περιέχει τον υπόλοιπο χρόνο κατά τον οποίο ένας πόρος θα είναι διαθέσιμος για εργασία.

Δημιουργία
πεδίο Υπόλοιπη αθροιστική πραγματική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική πραγματική εργασία" περιέχει την εργασία που εξακολουθεί να πρέπει να ολοκληρωθεί σε μια εργασία ή από έναν πόρο στον οποίο έχει ανατεθεί μια εργασία.

Δημιουργία
πεδίο Υπόλοιπη αθροιστική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Τα πεδία "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" περιέχουν τον υπόλοιπο προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

ΔΧ (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "ΔΧ" (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Διαθεσιμότητα μονάδας (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Διαθεσιμότητα μονάδας" περιλαμβάνει το ποσοστό ή τον αριθμό των μέγιστων μονάδων που είναι διαθέσιμος να εκτελέσει ένας πόρος εργασίας σε οποιεσδήποτε εργασίες, σε οποιαδήποτε επιλεγμένη χρονική περίοδο, όπως κατανέμονται χρονικά.

Το πεδίο "Εργασία" εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Διαθεσιμότητα εργασίας (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Διαθεσιμότητα εργασίας" περιέχει τον μέγιστο χρόνο για τον οποίο ένας πόρος εργασίας είναι διαθέσιμος για προγραμματισμό όγκου εργασίας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επιλεγμένης χρονικής περιόδου, όπως κατανέμεται χρονικά.

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2013.

Πεδίο

Περιγραφή

Πραγματικό κόστος (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματική λήξη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πραγματική λήξη" εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που ολοκληρώθηκε μια εργασία ή μια ανάθεση.

Πραγματικό κόστος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος υπερωριών" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει από υπερωριακή απασχόληση η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε εργασίες από εκχωρημένους πόρους.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματική έναρξη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πραγματική έναρξη" εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία ξεκίνησε πραγματικά μια εργασία ή ανάθεση, με βάση τις πληροφορίες προόδου που έχετε καταχωρήσει.

Πραγματική εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πραγματική εργασία" εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Ανάθεση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Ανάθεση" υποδηλώνει εάν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, αντί για γραμμή εργασίας ή πόρου.

Καθυστέρηση ανάθεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Καθυστέρηση ανάθεσης" εμφανίζει το χρόνο αναμονής που πρέπει να περιμένει ένας πόρος προτού ξεκινήσει την εργασία σε μια ανάθεση. Στην πραγματικότητα, καμία πληροφορία δεν εμφανίζεται στα πεδία "Καθυστέρηση ανάθεσης". Απλώς καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες του σχετικού πεδίου "Καθυστέρηση ανάθεσης".

Κάτοχος ανάθεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "κάτοχος ανάθεσης" περιέχει το όνομα του χρήστη που είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή της κατάστασης στο Project Web App για την τρέχουσα ανάθεση.
Project Professional μόνο

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" εμφανίζει την έκταση κατά την οποία οι ανατεθειμένοι πόροι έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, για έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Λήξη γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Λήξη γραμμής βάσης" εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Έναρξη γραμμής βάσης" εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης" εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά κόστους προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικού που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1" έως "Κόστος γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης0-10 (πεδία ανάθεσης)

Όταν ορίζετε μια γραμμή βάσης, το Microsoft Project αντιγράφει τις ημερομηνίες "Προγραμματισμένη λήξη" για μια εργασία ή ανάθεση και τις αποθηκεύει στα πεδία "Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης" ("Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης" σε "Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης1" έως "Εκτιμώμενη λήξη γραμμής βάσης10"). Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν οι εργασίες προγραμματίζονται με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο.

Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης0-10 (πεδία ανάθεσης)

Όταν ορίζετε μια γραμμή βάσης, το Microsoft Project αντιγράφει τις ημερομηνίες "Προγραμματισμένη έναρξη" για μια εργασία ή ανάθεση και τις αποθηκεύει στα πεδία "Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης" ("Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης" σε "Εκτιμώμενη έναρξη γραμμή βάσης1" έως "Εκτιμώμενη έναρξη γραμμής βάσης10"). Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το εάν οι εργασίες προγραμματίζονται με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο.

Λήξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Λήξη γραμμής βάσης1" έως "Λήξη γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης για μια εργασία ή μια ανάθεση πόρου κατά την αποθήκευση της αντίστοιχης γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία έναρξης γραμμής βάσης (Έναρξη γραμμής βάσης1 έως Έναρξη γραμμής βάσης10) αποθηκεύουν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης για μια εργασία ή ανάθεση την ώρα που αποθηκεύετε την αντίστοιχη γραμμή βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1" έως "Εργασία γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "ΠΚΥΕ" (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιέχει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "ΠΚΠΕ" (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιέχει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Επιβεβαιώθηκε (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε" υποδηλώνει αν οι πόροι που έχουν ανατεθεί σε μια εργασία έχουν αποδεχτεί ή απορρίψει τις αναθέσεις εργασίας.

Κόστος (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κόστος" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Πίνακα χρεώσεων (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πίνακας χρεώσεων" παρέχει επιλογές για το ποιος πίνακας χρεώσεων θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση κόστους (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ανάθεσης "Διακύμανση κόστους" εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος βασικής γραμμής και το συνολικό κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Κόστος1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης.

Κρίσιμη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κρίσιμη" υποδηλώνει εάν υπάρχει περιθώριο μετατόπισης στο χρονοδιάγραμμα για μια εργασία ή μια εργασία ανάθεσης ή εάν μια εργασία βρίσκεται στην κρίσιμη διαδρομή.

ΔΚ (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "ΔΚ" (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Ημερομηνία1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Ημερομηνία1" έως "Ημερομηνία10" αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Διάρκεια1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Διάρκεια1" έως "Διάρκεια10" αποθηκεύουν τις πληροφορίες διάρκειας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Εταιρικό κόστος1-10 (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν οποιαδήποτε προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης πληροφορίες κόστους όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Ημερομηνία1-30 (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Ημερομηνία1" έως Ημερομηνία30 πεδία μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης ημερομηνίας, όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Εταιρική διάρκεια1-10 (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις διάρκεια1 "έως" Διάρκεια10 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες διάρκειας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή έργου ή άλλου χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Σημαία1-20 (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Σημαία1" έως "Σημαία20 εταιρείας" μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης σημαία όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Αριθμός1-40 εταιρείας (πεδία ανάθεσης)

Αριθμός1 έργου μέσω πεδίων Αριθμός40 έργου να αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες αριθμού προσαρμοσμένου έργου όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Project Professional μόνο

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κωδικός1-29 διάρθρωσης πόρων (πεδία ανάθεσης)

Το Κωδικός1 διάρθρωσης πόρων μέσω πεδίων Κωδικός29 διάρθρωσης πόρων περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που αντιπροσωπεύει το επίπεδο λίστας ή ιεραρχική δομή των πόρων (για παράδειγμα, κωδικοί δεξιοτήτων ή κωδικούς εργασίας).
Project Professional μόνο

Κείμενο1-40 εταιρείας (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κείμενο1 "έως" Κείμενο40 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες προσαρμοσμένου κειμένου για εργασίες, πόρους ή αναθέσεις όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή
Project Professionalμόνο

Λήξη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Λήξη" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία ένας εκχωρημένος πόρος έχει προγραμματιστεί να ολοκληρώσει τον όγκο εργασίας μιας εργασίας.

Διακύμανση λήξης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Διακύμανση λήξης" περιέχει το χρόνο που αναπαριστά τη διαφορά ανάμεσα στην ημερομηνία λήξης βασικής γραμμής μιας εργασίας ή ανάθεσης και την τρέχουσα ημερομηνία λήξης.

Λήξη1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Λήξη1" έως "Λήξη10" αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας λήξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Σημαία1-20 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Σημαία1" έως "Σημαία20" υποδηλώνουν εάν μια εργασία, ένας πόρος ή μια ανάθεση έχει επισημανθεί για πρόσθετες ενέργειες ή κάποιο είδος αναγνώρισης.

Υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υπερ-σύνδεση" εμφανίζει τον τίτλο ή το επεξηγηματικό κείμενο για μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει τη διεύθυνση για μια υπερ-σύνδεση που είναι συσχετισμένη με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

HREF υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Href υπερ-σύνδεσης" περιέχει το συνδυασμό ή τη συνένωση των πεδίων Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης και Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης που σχετίζονται με μια εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει τη συγκεκριμένη θέση εντός ενός εγγράφου μιας υπερ-σύνδεσης που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Καθυστέρηση ισοστάθμισης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Καθυστέρηση ισοστάθμισης" περιέχει το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση από την αρχική ημερομηνία έναρξης λόγω ισοστάθμισης πόρων.

Συνδεδεμένα πεδία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Συνδεδεμένα πεδία" υποδηλώνει εάν υπάρχουν συνδέσεις OLE με την εργασία, τον πόρο ή την ανάθεση, από κάποιο άλλο σημείο αυτού του αρχείου έργου, από άλλο αρχείο του Microsoft Project ή από διαφορετικό πρόγραμμα.

Σημειώσεις (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Σημειώσεις" περιέχει σχόλια που μπορείτε να καταχωρήσετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αριθμός1-20 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Αριθμός1" έως "Αριθμός20" αποθηκεύουν αριθμητικές πληροφορίες τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας και αφορούν εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Επίπεδο διάρθρωσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Επίπεδο διάρθρωσης" υποδηλώνει τη θέση μιας εργασίας ή ανάθεσης στην ιεραρχία διάρθρωσης του έργου.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υπερ-ανάθεση" υποδηλώνει εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερη εργασία από όση μπορεί να ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη εργασία ή για όλες τις εργασίες, στα πλαίσια των φυσιολογικών δυνατοτήτων εργασίας.

Κόστος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κόστος υπερωριών" εμφανίζει το συνολικό κόστος υπερωριών για μια εργασία, για έναν πόρο σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για μια ανάθεση σε πόρο.

Όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές χρέωσης υπερωριών των εμπλεκόμενων πόρων.

Κορύφωση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κορύφωση" περιέχει το μέγιστο ποσοστό ή αριθμό μονάδων για τις οποίες εκχωρείται ένας πόρος οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" περιέχει την τρέχουσα κατάσταση εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, που εκφράζεται ως το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Προτεραιότητα (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Προτεραιότητα" υποδηλώνει το επίπεδο σπουδαιότητας που έχει αποδοθεί σε μια εργασία, το οποίο με τη σειρά του υποδηλώνει πόσο εύκολα μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση, ή να διαιρεθεί κατά την ισοστάθμιση πόρων.

Έργο (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Έργο" εμφανίζει το όνομα των δευτερευόντων έργων από όπου προέρχονται οι εργασίες, οι πόροι ή οι αναθέσεις.

RBS (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο RBS περιέχει τη δομή ανάλυσης πόρων, γνωστή και ως δομή ανάλυσης χρήστη.

Κανονική εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κανονική εργασία" εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπο κόστος (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος" εμφανίζει το υπόλοιπο των προγραμματισμένων εξόδων που θα προκύψουν για την ολοκλήρωση της υπόλοιπης προγραμματισμένης εργασίας.

Υπόλοιπο κόστος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος υπερωριών" εμφανίζει τα υπόλοιπα προγραμματισμένα έξοδα υπερωριών για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπόλοιπος όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υπόλοιπος όγκος υπερωριών" εμφανίζει το σύνολο των υπόλοιπων προγραμματισμένων υπερωριών.

Υπόλοιπη εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" εμφανίζει το χρόνο, όπως ανθρωποώρες ή ημέρες, που απαιτείται ακόμα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή ενός συνόλου εργασιών.

Αίτηση/ζήτηση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Αίτηση/Ζήτηση" παρέχει επιλογές για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανάθεση στους πόρους όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό υποκατάστασης πόρων".

Ομάδα πόρων (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Ομάδα πόρων" περιέχει τις ομάδες στις οποίες ανήκουν οι πόροι.

Αναγνωριστικό πόρου (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Αναγνωριστικό πόρου" περιλαμβάνει τον αναγνωριστικό αριθμό που αναθέτει το Project σε κάθε πόρο.

Αρχικά πόρων (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Αρχικά πόρων" εμφανίζει τις συντομεύσεις των ονομάτων των πόρων.

Όνομα πόρου (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Όνομα πόρου" περιέχει το όνομα του πόρου στον οποίο ανήκει μια ανάθεση.

Τύπος πόρου (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Τύπος πόρου" υποδηλώνει εάν ο πόρος για αυτήν την ανάθεση είναι πόρος εργασίας ή υλικού.

Απόκριση σε εκκρεμότητα (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" υποδηλώνει εάν έχει ληφθεί μια βεβαίωση λήψης από τα μέλη της ομάδας που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες.

Έναρξη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Έναρξη" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία ένας εκχωρημένος πόρος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει να εργάζεται σε μια εργασία.

Διακύμανση έναρξης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Διακύμανση έναρξης" περιέχει το χρόνο που αντιστοιχεί στη διαφορά ανάμεσα σε μια ημερομηνία έναρξης γραμμής βάσης μιας εργασίας ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξής της.

Έναρξη1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Έναρξη1" έως "Έναρξη10" εμφανίζουν πληροφορίες ημερομηνίας έναρξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση που θέλετε να καταχωρήσετε και να αποθηκεύσετε ξεχωριστά στο έργο σας.

ΔΧ (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "ΔΧ" (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Αναγνωριστικό εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Αναγνωριστικό εργασίας" περιέχει τον αριθμό που εκχωρεί το Project σε κάθε εργασία, καθώς την προσθέτετε στο έργο.

Όνομα εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Όνομα εργασίας" περιέχει το όνομα της εργασίας στην οποία ανήκει μια ανάθεση.

Αριθμός διάρθρωσης εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Αριθμός διάρθρωσης εργασίας" περιέχει τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη θέση της συσχετισμένης εργασίας στη δομή της ιεραρχικής διάρθρωσης.

Όνομα σύνοψης εργασιών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Όνομα σύνοψης εργασιών" περιέχει τα ονόματα των εργασιών σύνοψης για την εργασία που σχετίζεται με μια εκχώρηση πόρου.

Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα" υποδηλώνει εάν έχετε λάβει απόκριση σε ένα αίτημα προόδου που έχετε στείλει σε έναν πόρο σχετικά με τις εργασίες που έχουν ανατεθεί.

Κείμενο1-30 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Κείμενο1" έως "Κείμενο30" αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες κειμένου θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας σχετικά με εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Μοναδικό Αναγνωριστικό (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Μοναδικό αναγνωριστικό" περιέχει τον αριθμό τον οποίο το Project αντιστοιχίζει αυτόματα κάθε φορά που δημιουργείται μια νέα εργασία, πόρος ή ανάθεση στο τρέχον έργο.

Απαιτείται ενημέρωση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Απαιτείται ενημέρωση" υποδηλώνει εάν μια ενημέρωση του Project Server πρέπει να σταλεί στα εκχωρημένα μέλη της ομάδας, λόγω αλλαγών στην ημερομηνία έναρξης, στην ημερομηνία λήξης ή στην εκχώρηση πόρων μιας εργασίας.

ΔΚΟ (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "ΔΚΟ" εμφανίζει τη διακύμανση κατά την ολοκλήρωση, που είναι η διαφορά ανάμεσα στο πεδίο ΠΚΟ (προϋπολογισμός ολοκλήρωσης) ή στο κόστος γραμμής βάσης και το EKO (εκτίμηση ολοκλήρωσης) για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση σε μια εργασία.

WBS (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο WBS περιέχει κωδικούς για τη δομή ανάλυσης εργασίας (WBS), οι οποίοι είναι αλφαριθμητικοί κωδικοί που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να απεικονίσετε τη θέση της συσχετισμένης εργασίας μέσα στην ιεραρχική δομή του έργου.

Εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Εργασία" εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Καμπύλη εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Καμπύλη όγκου εργασίας" παρέχει επιλογές για το σχήμα της καμπύλης που θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει τη διαφορά ανάμεσα στην εργασία γραμμής βάσης μιας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία.

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2013.

Πεδίο

Περιγραφή

Πραγματικό κόστος (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματική εργασία" εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, για έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης" εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
πεδίο αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10 (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0" έως "Αθροιστική εργασία γραμμής βάσης10" περιέχουν τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα, όταν ορίστηκε η γραμμή βάσης.

Δημιουργία
πεδίο Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0-10 (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης0" έως "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία γραμμής βάσης10" περιέχουν τον υπόλοιπο προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα, όταν ορίστηκε η γραμμή βάσης.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά κόστους προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικού που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1" έως "Κόστος γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1" έως "Εργασία γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΚΥΕ" (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιέχει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΚΠΕ" (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιέχει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Δημιουργία
πεδίο αθροιστική πραγματική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Αθροιστική πραγματική εργασία" περιέχει την πραγματική εργασία που πραγματοποιήθηκε από όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

Συγκεντρωτικό κόστος (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Συγκεντρωτικό κόστος" εμφανίζει το προγραμματισμένο συγκεντρωτικό κόστος χρονολογικής φάσης για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση μέχρι σήμερα.

Αθροιστική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" περιέχει τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

ΔΚ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΔΚ" (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Υπερ-ανάθεση" υποδηλώνει εάν σε κάποιον από τους εκχωρημένους πόρους σε μια εργασία έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος στην εργασία ή εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος εργασίας σε όλες τις ανατεθειμένες εργασίες από αυτόν που μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των φυσιολογικών δυνατοτήτων εργασίας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές χρέωσης υπερωριών των εμπλεκόμενων πόρων.

Μονάδες κορύφωσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Μονάδες κορύφωσης" περιέχει το ποσοστό ή τον αριθμό μονάδων που εκχωρούνται σε έναν πόρο οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες όπως είναι κατανεμημένες στο χρόνο.

Ποσοστό (%) Εκχώρησης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Ποσοστό εκχώρησης" περιέχει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το σύνολο της ικανότητας ενός πόρου που έχει εκχωρηθεί σε εργασίες.

Κανονική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κανονική εργασία" εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπη διαθεσιμότητα (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Υπόλοιπη διαθεσιμότητα" περιέχει τον υπόλοιπο χρόνο κατά τον οποίο ένας πόρος θα είναι διαθέσιμος για εργασία.

Δημιουργία
πεδίο Υπόλοιπη αθροιστική πραγματική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Υπόλοιπη αθροιστική πραγματική εργασία" περιέχει την εργασία που εξακολουθεί να πρέπει να ολοκληρωθεί σε μια εργασία ή από έναν πόρο στον οποίο έχει ανατεθεί μια εργασία.

Δημιουργία
πεδίο Υπόλοιπη αθροιστική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Υπόλοιπη αθροιστική εργασία" περιέχουν τον υπόλοιπο προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

ΔΧ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΔΧ" (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Εργασία" εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2013.

Πεδίο

Περιγραφή

Περιοχές που επηρεάζονται (πεδίο έργου)

Το πεδίο περιοχές επηρεάζεται περιέχει παραδείγματα των περιοχών που μπορεί να επηρεάζεται από μια πρόταση, όπως το επιλέξατε στη επηρεάζεται περιοχές πίνακα αναζήτησης, το οποίο διατίθεται με το Microsoft Project Server και μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει συγκεκριμένες περιοχές της εταιρείας. Αυτό το πεδίο ελέγχεται από τη ροή εργασίας.
Project Professional μόνο

Υποθέσεις (πεδίο έργου)

Το πεδίο υποθέσεις περιέχει βασικές υποθέσεις για την τρέχουσα πρόταση. Αυτό το πεδίο ελέγχεται από τη ροή εργασίας.
Project Professional μόνο

Επαγγελματική ανάγκη (πεδίο έργου)

Το πεδίο επιχειρηματική ανάγκη χρησιμοποιείται για να καθορίσετε την απαίτηση επιχειρήσεις για την τρέχουσα πρόταση. Όταν προσθέτετε πληροφορίες, φροντίστε να είναι όσο πιο σαφείς. Αυτό το πεδίο ελέγχεται από τη ροή εργασίας.
Project Professional μόνο

Δεσμευμένη προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης (πεδίο έργου)

Το πεδίο "δεσμευμένη προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης" Καθορίζει την ημερομηνία λήξης του έργου ως δεσμευμένη σε ένα σενάριο επιλογής χαρτοφυλακίου κατά την ανάλυση περιορισμών πόρων.
Project Professional μόνο

Δεσμευμένη, προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης (πεδίο έργου)

Το πεδίο "δεσμευμένη, προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης" εμφανίζει την ημερομηνία έναρξης του έργου ως δεσμευμένη σε ένα σενάριο επιλογής χαρτοφυλακίου κατά την ανάλυση περιορισμών πόρων.
Project Professional μόνο

Απόφαση επιλογής δεσμευμένου χαρτοφυλακίου (κόστος) (πεδίο έργου)

Το πεδίο δεσμευμένου απόφαση επιλογής χαρτοφυλακίου (κόστος) εμφανίζει το αποτέλεσμα από μια ανάλυση περιορισμών κόστους σε ένα έργο. Μπορείτε να επιλέξετε επιλεγμένη, δεν είναι επιλεγμένο, προσαρμοσμένο μεταβίβασης/ανάληψης, ή προσαρμοσμένο Forced-In/Out.
Project Professional μόνο

Απόφαση επιλογής δεσμευμένου χαρτοφυλακίου (χρονοδιάγραμμα) (πεδίο έργου)

Το πεδίο δεσμευμένου απόφαση επιλογής χαρτοφυλακίου (χρονοδιάγραμμα) εμφανίζει την ημερομηνία δέσμευσης ενός σεναρίου επιλογής χαρτοφυλακίου όπως προσδιορίζεται κατά την ανάλυση περιορισμών χρονοδιάγραμμα.
Project Professional μόνο

Ημερομηνία απόφασης επιλογής δεσμευμένου χαρτοφυλακίου (κόστος) (πεδίο έργου)

Το πεδίο δεσμευμένου ημερομηνία απόφασης του επιλογής χαρτοφυλακίου (κόστος) εμφανίζει την ημερομηνία δέσμευσης ενός σεναρίου επιλογής χαρτοφυλακίου όπως προσδιορίζεται κατά την ανάλυση περιορισμών κόστους.
Project Professional μόνο

Ημερομηνία απόφασης επιλογής δεσμευμένου χαρτοφυλακίου (χρονοδιάγραμμα) (πεδίο έργου)

Το πεδίο δεσμευμένου ημερομηνία απόφασης του επιλογής χαρτοφυλακίου (χρονοδιάγραμμα) εμφανίζει το αποτέλεσμα από μια ανάλυση περιορισμών χρονοδιαγράμματος σε ένα έργο. Μπορείτε να επιλέξετε επιλεγμένη, δεν είναι επιλεγμένο, προσαρμοσμένο μεταβίβασης/ανάληψης, ή προσαρμοσμένο Forced-In/Out.
Project Professional μόνο

Πρόταση συμβατότητας (πεδίο έργου)

Το πεδίο "πρόταση συμβατότητας" υποδηλώνει εάν η τρέχουσα πρόταση είναι για ένα έργο που σας βοηθά να πληροί ένα στόχο συμμόρφωσης, δηλαδή, εάν απαιτείται το έργο από το νόμο, κανονισμών ή άλλες απαιτήσεις.
Project Professional μόνο

Στόχοι (πεδίο έργου)

Το πεδίο στόχους περιέχει το μετρήσιμους στόχους της τρέχουσας πρότασης. Αυτό το πεδίο ελέγχεται από τη ροή εργασίας.
Project Professional μόνο

Ημερομηνία μετά την υλοποίηση αναθεώρηση (πεδίο έργου)

Το πεδίο ημερομηνία αξιολόγησης υλοποίηση δημοσίευση υποδεικνύει κατά την αξιολόγηση μετά την υλοποίηση σύσκεψη έχει ή θα είναι σε αναμονή. Αυτό το πεδίο ελέγχεται από τη ροή εργασίας.
Project Professional μόνο

Σημειώσεις μετά την υλοποίηση αναθεώρηση (πεδίο έργου)

Το πεδίο Καταχώρηση υλοποίηση αναθεώρηση σημειώσεων αποθηκεύει αναθεώρηση σημειώσεις σύσκεψης ή μια σύνδεση σε μια σύσκεψη σημειώσεων δημοσίευσης για αναθεώρηση μετά την εφαρμογή. Αυτό το πεδίο ελέγχεται από τη ροή εργασίας.
Project Professional μόνο

Πρωτεύοντες στόχοι (πεδίο έργου)

Το πεδίο πρωτεύοντες στόχοι περιέχει το πρωτεύοντες στόχοι για την τρέχουσα πρόταση, ως επιλεγμένο στον πίνακα αναζήτησης πρωτεύοντος στόχος, το οποίο διατίθεται με το Microsoft Project Server και μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει συγκεκριμένο στόχο της εταιρείας δηλώσεις. Αυτό το πεδίο ελέγχεται από τη ροή εργασίας.
Project Professional μόνο

Τμήματα έργου (πεδίο έργου)

Το πεδίο τμήματα έργου περιέχει το όνομα του τμήματος με την οποία σχετίζεται το επιλεγμένο έργο, όπως το επιλέξατε στον πίνακα αναζήτησης τμήμα, το οποίο διατίθεται με το Microsoft Project Server και μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει ειδικά της εταιρείας ονόματα τμήμα.
Project Professional μόνο

Κόστος πρότασης (πεδίο έργου)

Το πεδίο Κόστος πρότασης αποθηκεύει την εκτιμώμενη τιμή κόστους για το προτεινόμενο έργο. Αυτό το πεδίο ελέγχεται από τη ροή εργασίας.
Project Professional μόνο

Προτεινόμενη ημερομηνία λήξης (πεδίο έργου)

Το πεδίο "Προτεινόμενη ημερομηνία λήξης" περιέχει την ημερομηνία Εκτιμώμενη λήξη για την τρέχουσα πρόταση. Αυτό το πεδίο ελέγχεται από τη ροή εργασίας.
Project Professional μόνο

Προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης (πεδίο έργου)

Το πεδίο "Προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης" περιέχει την ημερομηνία έναρξης εκτιμώμενη για την τρέχουσα πρόταση. Αυτό το πεδίο ελέγχεται από τη ροή εργασίας.
Project Professional μόνο

Όνομα φάσης ροής εργασίας (πεδίο έργου)

Το πεδίο Όνομα φάσης ροής εργασίας καθορίζει την τρέχουσα φάση της ροής εργασίας για ένα επιλεγμένο έργο. Μια φάση αντιπροσωπεύει μια συλλογή από στάδια ομαδοποιημένα για να προσδιορίσετε ένα κοινό σύνολο δραστηριοτήτων στον κύκλου ζωής του έργου. Τυπικές των φάσεων είναι δημιουργία, επιλέξτε, Σχεδιασμός και διαχείριση, παρόλο που μπορεί να προσαρμοστεί αυτά τα ονόματα φάση. Αυτό το πεδίο είναι ένα στοιχείο από το πλαίσιο ροής εργασίας του Microsoft Project Server.
Project Professional μόνο

Πληροφορίες σταδίου ροής εργασίας (πεδίο έργου)

Το πεδίο "Πληροφορίες σταδίου ροής εργασίας" περιγράφει του τρέχοντος σταδίου ροής εργασίας για ένα επιλεγμένο έργο. Ένα στάδιο αναπαριστά ένα βήμα εντός κύκλου ζωής ενός έργου, και να κάνετε ένα ή περισσότερα στάδια του φάσης ροής εργασίας. Αυτό το πεδίο είναι ένα στοιχείο από το πλαίσιο ροής εργασίας του Microsoft Project Server.
Project Professional μόνο

Όνομα σταδίου ροής εργασίας (πεδίο έργου)

Το πεδίο Όνομα σταδίου ροής εργασίας καθορίζει το τρέχον όνομα σταδίου ροής εργασίας για ένα επιλεγμένο έργο. Ένα στάδιο αναπαριστά ένα βήμα εντός κύκλου ζωής ενός έργου, και να κάνετε ένα ή περισσότερα στάδια του φάσης ροής εργασίας. Αυτό το πεδίο είναι ένα στοιχείο από το πλαίσιο ροής εργασίας του Microsoft Project Server.
Project Professional μόνο

Κατάσταση ροής εργασίας (πεδίο έργου)

Το πεδίο "Κατάσταση ροής εργασίας" υποδηλώνει μια επιλεγμένη πρόταση ή την τρέχουσα κατάσταση ροής εργασίας του έργου — για παράδειγμα, αναμονή για έγκριση ή ολοκληρώθηκαν. Αυτό το πεδίο είναι ένα στοιχείο από το πλαίσιο ροής εργασίας του Microsoft Project Server.
Project Professional μόνο

Ένα πεδίο περιέχει ένα είδος πληροφοριών και είναι μέρος μιας πίνακας, μια προβολή φόρμα ή στην περιοχή χρονολογικής φάσης της προβολή χρήσης. Project 2007 περιλαμβάνει διάφορα είδη πεδίων:

 • Πεδία εργασίας και εργασίας χρονολογικής φάσης

  Τα πεδία εργασίας εμφανίζουν πληροφορίες που σχετίζονται με την εργασία και μπορούν να εμφανιστούν στις προβολές εργασίας, όπως είναι οι προβολές "Γράφημα Gantt", "Φύλλο εργασίας" και "Διάγραμμα δικτύου".

  Τα πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε εργασία όπως κατανέμεται κατά τη διάρκειά της. Αυτά τα πεδία μπορούν να εμφανιστούν στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών".

 • Πεδία πόρου και πόρου χρονολογικής φάσης

  Τα πεδία πόρου εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε πόρο, συμπεριλαμβανομένων των συνοπτικών πληροφοριών για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε κάθε πόρο. Εμφανίζονται στις προβολές πόρου, όπως είναι οι προβολές "Φύλλο πόρου" και "Χρήση πόρων".

  Τα πεδία πόρου χρονολογικής φάσης εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε πόρο όπως κατανέμεται κατά τη διάρκειά της διαθεσιμότητας του πόρου στο έργο. Αυτά τα πεδία εμφανίζονται στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων".

 • Πεδία ανάθεσης και ανάθεσης χρονολογικής φάσης

  Πεδία ανάθεσης εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε ανάθεση. Μπορούν να εμφανίζονται στο τμήμα φύλλου των προβολών "Χρήση εργασιών" και "Χρήση πόρων" και στο κάτω μέρος των προβολών φόρμα εργασίας και της φόρμας πόρων. Μπορείτε να αλλάξετε το πεδίο ανάθεσης που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της προβολής φόρμα εργασίας ή πόρου φόρμα " Λεπτομέρειες στο μενού μορφή " και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ σε μια εντολή.

  Τα πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης εμφανίζουν πληροφορίες για κάθε ανάθεση όπως κατανέμεται κατά τη διάρκειά της. Αυτά τα πεδία εμφανίζονται στο τμήμα χρονολογικής φάσης των προβολών "Χρήση πόρων" και "Χρήση εργασιών".

Για να προσθέσετε ένα πεδίο σε μια προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή στηλών από το μενού Εισαγωγή.

Σημείωση: Ορισμένα πεδία είναι διαθέσιμα μόνο εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Office Project Professional 2007.

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2007.

Πεδίο

Περιγραφή

Πραγματικό κόστος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που συσχετίζεται με την εργασία.

Πραγματική διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματική διάρκεια" εμφανίζει το διάστημα του πραγματικού εργάσιμου χρόνου για μια εργασία μέχρι το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, με βάση την προγραμματισμένη διάρκεια και τον τρέχοντα υπόλοιπο όγκο εργασίας ή το ποσοστό ολοκλήρωσης.

Πραγματική λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματική λήξη" εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που ολοκληρώθηκε μια εργασία ή μια ανάθεση.

Πραγματικό κόστος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος υπερωριών" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει από υπερωριακή απασχόληση η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε εργασίες από εκχωρημένους πόρους.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματική έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματική έναρξη" εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία ξεκίνησε πραγματικά μια εργασία ή ανάθεση, με βάση τις πληροφορίες προόδου που έχετε καταχωρήσει.

Πραγματική εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματική εργασία" εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Καθυστέρηση ανάθεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Καθυστέρηση ανάθεσης" εμφανίζει το χρόνο αναμονής που πρέπει να περιμένει ένας πόρος προτού ξεκινήσει την εργασία σε μια ανάθεση. Στην πραγματικότητα, καμία πληροφορία δεν εμφανίζεται στα πεδία "Καθυστέρηση ανάθεσης". Απλώς καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες του σχετικού πεδίου "Καθυστέρηση ανάθεσης".

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" εμφανίζει την έκταση κατά την οποία οι ανατεθειμένοι πόροι έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, για έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Δημιουργία
Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης" περιέχει την ημερομηνία προγραμματισμένη Λήξη παραδοτέου που αποθηκεύονται με τη γραμμή βάσης έργου.
Office Project Professional 2007 μόνο

Δημιουργία
Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης" περιέχει την ημερομηνία αρχικά προγραμματισμένη Έναρξη παραδοτέου που αποθηκεύονται με τη γραμμή βάσης έργου.
Office Project Professional 2007 μόνο

Διάρκεια γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διάρκεια γραμμής βάσης" εμφανίζει το αρχικό χρονικό διάστημα που προγραμματίζεται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Λήξη γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Λήξη γραμμής βάσης" εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Έναρξη γραμμής βάσης" εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης" εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Γραμμής βάσης1 έως πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10 αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα κόστους ποσά προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικού που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1" έως "Κόστος γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης1" έως "Λήξη παραδοτέου γραμμής βάσης10" περιέχουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες λήξης παραδοτέου που αποθηκεύονται με τις αντίστοιχες γραμμές βάσης έργου.

Δημιουργία
Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης1" έως "Έναρξη παραδοτέου γραμμής βάσης10" περιέχουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης παραδοτέου που αποθηκεύονται με τις αντίστοιχες γραμμές βάσης έργου.

Διάρκεια γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Διάρκεια γραμμής βάσης1" έως "Διάρκεια γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το εύρος του προγραμματισμένου χρόνου για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.

Λήξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Λήξη γραμμής βάσης1" έως "Λήξη γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης για μια εργασία ή μια ανάθεση πόρου κατά την αποθήκευση της αντίστοιχης γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Έναρξη γραμμής βάσης1" έως "Έναρξη γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες έναρξης για μια εργασία ή μια ανάθεση κατά την αποθήκευση της αντίστοιχης γραμμής βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1" έως "Εργασία γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΠΚΥΕ" (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιέχει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΠΚΠΕ" (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιέχει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Ολοκλήρωση μέχρι (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ολοκλήρωση μέχρι" εμφανίζει την πρόοδο μιας εργασίας στην προβολή γραφήματος Gantt, υποδεικνύοντας το σημείο μέχρι το οποίο έχουν αναφερθεί πραγματικά στοιχεία για την εργασία.

Επιβεβαιώθηκε (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε" υποδηλώνει αν οι πόροι που έχουν ανατεθεί σε μια εργασία έχουν αποδεχτεί ή απορρίψει τις αναθέσεις εργασίας.

Ημερομηνία περιορισμού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ημερομηνία περιορισμού" εμφανίζει τη συγκεκριμένη ημερομηνία που συσχετίζεται με ορισμένους τύπους περιορισμών, όπως "Υποχρεωτική έναρξη στις", "Υποχρεωτική λήξη στις", "Έναρξη όχι νωρίτερα από", "Έναρξη όχι αργότερα από", "Λήξη όχι νωρίτερα από", "Λήξη όχι αργότερα από".

Τύπος περιορισμού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Τύπος περιορισμού" παρέχει επιλογές για τον τύπο του περιορισμού που μπορείτε να εφαρμόσετε για τον προγραμματισμό μιας εργασίας.

Επαφή (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Επαφή" περιλαμβάνει το όνομα ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για μια εργασία.

Κόστος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Πίνακα χρεώσεων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πίνακας χρεώσεων" παρέχει επιλογές για το ποιος πίνακας χρεώσεων θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση κόστους (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ανάθεσης "Διακύμανση κόστους" εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος βασικής γραμμής και το συνολικό κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Κόστος1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης.

ΔΑΚ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΔΑΚ" (Δείκτης απόδοσης κόστους) εμφανίζει την αναλογία του κόστους προϋπολογισμού (ή βασικής γραμμής) της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί προς το πραγματικό κόστος εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργήθηκε (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Δημιουργήθηκε" περιλαμβάνει την ημερομηνία και την ώρα κατά τις οποίες μια εργασία προστέθηκε στο έργο.

Κρίσιμη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κρίσιμη" υποδηλώνει εάν υπάρχει περιθώριο μετατόπισης στο χρονοδιάγραμμα για μια εργασία ή μια εργασία ανάθεσης ή εάν μια εργασία βρίσκεται στην κρίσιμη διαδρομή.

ΔΚ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο ΔΚ (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο προβλεπόμενο κόστος και το πραγματικό κόστος που απαιτείται για την επίτευξη του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

% ΔΚ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "% ΔΚ" (ποσοστό διακύμανσης κόστους) εμφανίζει την αναλογία της διακύμανσης κόστους (ΔΚ) προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί (ΠΚΥΕ), εκφρασμένη ως ποσοστό.

Ημερομηνία1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Ημερομηνία1" έως "Ημερομηνία10" αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Προθεσμία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προθεσμία" εμφανίζει την ημερομηνία που καταχωρείτε ως προθεσμία για την εργασία. Η προθεσμία είναι μια ημερομηνία-στόχος που υποδηλώνει πότε θέλετε να ολοκληρωθεί μια εργασία.

Δημιουργία
Λήξη παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Για κάθε εργασία που έχει ένα παραδοτέο που σχετίζονται με αυτό, η λήξη παραδοτέου το πεδίο εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης το παραδοτέο.
Office Project Professional 2007 μόνο

Δημιουργία
GUID παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Για κάθε εργασία που έχει ένα παραδοτέο που σχετίζονται με αυτό, το πεδίο GUID παραδοτέου εμφανίζει τα καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό (GUID) για το παραδοτέο.
Office Project Professional 2007 μόνο

Δημιουργία
Όνομα παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Για κάθε εργασία που έχει ένα παραδοτέο που σχετίζονται με αυτό, το πεδίο Όνομα παραδοτέου εμφανίζει το όνομα ή τον τίτλο για το παραδοτέο.
Office Project Professional 2007 μόνο

Δημιουργία
Έναρξη παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Για κάθε εργασία που έχει ένα παραδοτέο που σχετίζονται με αυτό, το πεδίο Έναρξη παραδοτέου εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης για το παραδοτέο.
Office Project Professional 2007 μόνο

Δημιουργία
Τύπος παραδοτέου (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Τύπος παραδοτέου" υποδηλώνει εάν η τρέχουσα εργασία έχει ένα συσχετισμένο παραδοτέο, καθώς και εάν το παραδοτέο είναι παράγονται από την τρέχουσα εργασία ή που παράγονται από ένα νέο έργο ή μια εργασία από την οποία εξαρτάται η τρέχουσα εργασία.
Office Project Professional 2007 μόνο

Διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διάρκεια" εμφανίζει το συνολικό διάστημα ενεργού εργάσιμου χρόνου για μια εργασία.

Διακύμανση διάρκειας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διακύμανση διάρκειας" περιέχει τη διαφορά μεταξύ της διάρκειας γραμμής βάσης μιας εργασίας και της συνολικής διάρκειας (τρέχουσα εκτίμηση) μιας εργασίας.

Διάρκεια1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Διάρκεια1" έως "Διάρκεια10" αποθηκεύουν τις πληροφορίες διάρκειας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

ΕΚΟ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο EKO (εκτίμηση ολοκλήρωσης) εμφανίζει το αναμενόμενο συνολικό κόστος μιας εργασίας με βάση την υλοποίηση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης.

Πρώιμη λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πρώιμη λήξη" περιέχει τη νωρίτερη ημερομηνία που είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί μια εργασία, με βάση τις νωρίτερες ημερομηνίες λήξης των προαπαιτούμενων και των εξαρτώμενων εργασιών, άλλους περιορισμούς, καθώς και τυχόν καθυστέρηση ισοστάθμισης.

Πρώιμη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πρώιμη έναρξη" περιέχει τη νωρίτερη ημερομηνία κατά την οποία είναι δυνατόν να ξεκινήσει η εργασία, με βάση τις νωρίτερες ημερομηνίες έναρξης των προαπαιτούμενων και των εξαρτώμενων εργασιών καθώς και άλλους περιορισμούς.

Μέθοδος εκτελεσθείσας αξίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Μέθοδος εκτελεσθείσας αξίας" παρέχει επιλογές για το εάν το πεδίο "% ολοκλήρωσης" ή "% φυσικής ολοκλήρωσης" πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του προϋπολογισμένου κόστους της υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ).

Καθοδήγηση μέσω προσπάθειας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Καθοδήγηση μέσω προσπάθειας" υποδηλώνει εάν ο προγραμματισμός της εργασίας γίνεται με καθοδήγηση μέσω προσπάθειας.

Εταιρικό κόστος1-10 (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν οποιαδήποτε προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης πληροφορίες κόστους όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Ημερομηνία1-30 (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Ημερομηνία1" έως Ημερομηνία30 πεδία μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης ημερομηνίας, όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Εταιρική διάρκεια1-10 (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις διάρκεια1 "έως" Διάρκεια10 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες διάρκειας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή έργου ή άλλου χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Σημαία1-20 (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Σημαία1" έως "Σημαία20 εταιρείας" μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης σημαία όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Αριθμός1-40 εταιρείας (πεδία εργασίας)

Αριθμός1 έργου μέσω πεδίων Αριθμός40 έργου να αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες αριθμού προσαρμοσμένου έργου όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Για μεγάλες επιχειρήσεις διάρθρωσης εργασίας Κωδικός1-30 (πεδία εργασίας)

Το Κωδικός1 διάρθρωσης εργασίας μέσω πεδίων Κωδικός30 διάρθρωσης εργασίας περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που αντιπροσωπεύει το επίπεδο λίστας ή ιεραρχική δομή των εργασιών (για παράδειγμα, τους κωδικούς λογιστικής που σχετίζεται με εργασίες κόστους).
Office Project Professional 2007 μόνο

Κείμενο1-40 εταιρείας (πεδία εργασίας)

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κείμενο1 "έως" Κείμενο40 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες προσαρμοσμένου κειμένου για εργασίες, πόρους ή αναθέσεις όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή
Office Project Professional 2007μόνο

Δημιουργία
Μήνυμα σφάλματος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "μήνυμα σφάλματος" χρησιμοποιείται από τον Οδηγό εισαγωγής πόρων και Οδηγός εισαγωγής έργου για την εμφάνιση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών πόρων και εργασιών αντίστοιχα σε Microsoft Office Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 μόνο

Εκτιμώμενη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εκτιμώμενη" υποδηλώνει εάν η διάρκεια της εργασίας έχει σημαία εκτίμησης.

Αναμενόμενη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο αναμενόμενη διάρκεια περιέχει το συνολικό διάστημα ενεργού εργάσιμου χρόνου αναμένεται για μια εργασία. Αυτό σημαίνει ότι το χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο Έναρξη για να αναμένεται λήξης μιας εργασίας.

Αναμενόμενη λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αναμενόμενη λήξη" περιέχει την ημερομηνία κατά την οποία η εργασία είναι αναμένεται να ολοκληρωθεί.

Αναμενόμενη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο Αναμενόμενη έναρξη περιέχει την ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται για να ξεκινήσετε την εργασία.

Εξωτερική εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εξωτερική εργασία" υποδηλώνει εάν η εργασία συνδέεται από άλλο έργο ή εάν δημιουργήθηκε στο τρέχον έργο.

Λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Λήξη" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η ολοκλήρωση της εργασίας.

Αδράνεια λήξης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αδράνεια λήξης" περιλαμβάνει τη διάρκεια μεταξύ των ημερομηνιών "Πρώιμη λήξη" και "Καθυστερημένη λήξη".

Διακύμανση λήξης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διακύμανση λήξης" περιέχει το χρόνο που αναπαριστά τη διαφορά ανάμεσα στην ημερομηνία λήξης βασικής γραμμής μιας εργασίας ή ανάθεσης και την τρέχουσα ημερομηνία λήξης.

Λήξη1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Λήξη1" έως "Λήξη10" αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας λήξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Προσαύξηση σταθερού κόστους (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προσαύξηση σταθερού κόστους" παρέχει επιλογές για τον τρόπο και το χρόνο κατά τον οποίο τα σταθερά κόστη θα χρεωθούν ή θα προσαυξηθούν στο κόστος μιας εργασίας.

Σταθερό κόστος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Σταθερό κόστος" εμφανίζει τυχόν έξοδα της εργασίας που δεν αφορούν τον πόρο.

Σημαία1-20 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Σημαία1" έως "Σημαία20" υποδηλώνουν εάν μια εργασία, ένας πόρος ή μια ανάθεση έχει επισημανθεί για πρόσθετες ενέργειες ή κάποιο είδος αναγνώρισης.

Ελεύθερη αδράνεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ελεύθερη αδράνεια" περιέχει το χρόνο που μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία χωρίς να καθυστερήσουν οι εξαρτώμενες εργασίες.

Ομαδοποίηση κατά σύνοψη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη" υποδηλώνει εάν η γραμμή στο φύλλο εργασιών ή πόρων είναι η γραμμή σύνοψης για εργασίες ή πόρους ομαδοποιημένους κατά μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Απόκρυψη γραμμής (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Απόκρυψη γραμμής" υποδηλώνει εάν οι γραμμές Gantt και οι γραμμές Ημερολογίου για μια εργασία είναι κρυφές.

Υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπερ-σύνδεση" εμφανίζει τον τίτλο ή το επεξηγηματικό κείμενο για μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει τη διεύθυνση για μια υπερ-σύνδεση που είναι συσχετισμένη με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

HREF υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Href υπερ-σύνδεσης" περιέχει το συνδυασμό ή τη συνένωση των πεδίων Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης και Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης που σχετίζονται με μια εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει τη συγκεκριμένη θέση εντός ενός εγγράφου μιας υπερ-σύνδεσης που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αναγνωριστικό (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αναγνωριστικό" περιέχει τον αναγνωριστικό αριθμό που Project 2007 εκχωρεί αυτόματα σε κάθε εργασία ή πόρο κατά την προσθήκη τους στο έργο.

Παράβλεψη ημερολογίου πόρου (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Παράβλεψη ημερολογίου πόρου" υποδηλώνει αν ο προγραμματισμός της εργασίας λαμβάνει υπόψη τα ημερολόγια των πόρων στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία.

Δείκτες (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Δείκτες" εμφανίζει δείκτες που παρέχουν διαφορετικούς τύπους πληροφοριών σχετικά με μια εργασία ή έναν πόρο.

Καθυστερημένη λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Καθυστερημένη λήξη" περιέχει την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ολοκληρωθεί μια εργασία χωρίς να καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου.

Καθυστερημένη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Καθυστερημένη έναρξη" περιλαμβάνει την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ξεκινήσει μια εργασία χωρίς να καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου.

Αντιστοιχίσεις επιπέδων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αντιστοιχίσεις επιπέδων" υποδηλώνει εάν η λειτουργία ισοστάθμισης μπορεί να καθυστερήσει και να διαιρέσει μεμονωμένες αναθέσεις (αντί για ολόκληρη την εργασία) προκειμένου να διευθετηθούν οι υπερ-αναθέσεις.

Ισοστάθμιση είναι δυνατό να διαιρεθεί (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Η ισοστάθμιση είναι δυνατό να διαιρεθεί" υποδηλώνει εάν η λειτουργία ισοστάθμισης πόρων έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει διαιρέσεις στον υπόλοιπο όγκο εργασίας αυτής της εργασίας.

Καθυστέρηση ισοστάθμισης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Καθυστέρηση ισοστάθμισης" περιέχει το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση από την αρχική ημερομηνία έναρξης λόγω ισοστάθμισης πόρων.

Συνδεδεμένα πεδία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "συνδεδεμένα πεδία" υποδεικνύει εάν υπάρχουν συνδέσεις OLE με την εργασία, πόρο ή ανάθεση, είτε από κάπου αλλού σε αυτό το αρχείο έργου από άλλο αρχείο Project 2007, ή από άλλο πρόγραμμα.

Με επισήμανση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο εργασίας "Με επισήμανση" υποδηλώνει εάν μια εργασία έχει επισημανθεί για πρόσθετες ενέργειες ή προσδιορισμό.

Ορόσημο (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ορόσημο" υποδηλώνει εάν μια εργασία είναι ορόσημο.

Όνομα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Όνομα" περιέχει το όνομα μιας εργασίας ή ενός πόρου.

Αρνητική αδράνεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αρνητική αδράνεια" εμφανίζει την ποσότητα της αρνητικής αδράνειας μιας εργασίας στην προβολή γραφήματος Gantt και υποδηλώνει το χρόνο που πρέπει να εξοικονομηθεί ώστε να μην καθυστερήσουν οι εξαρτώμενες εργασίες.

Σημειώσεις (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Σημειώσεις" περιέχει σχόλια που μπορείτε να καταχωρήσετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αριθμός1-20 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Αριθμός1" έως "Αριθμός20" αποθηκεύουν αριθμητικές πληροφορίες τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας και αφορούν εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Αντικείμενα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αντικείμενα" περιέχει τον αριθμό των αντικειμένων που έχουν επισυναφθεί σε μια εργασία ή που σχετίζονται με έναν πόρο.

Αισιόδοξη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο αισιόδοξη διάρκεια περιλαμβάνει την πιθανότητα καλύτερης για το συνολικό διάστημα ενεργού εργάσιμου χρόνου αναμένεται για μια εργασία, δηλαδή, την ώρα από την αισιόδοξη Έναρξη για να τις αισιόδοξες λήξης μιας εργασίας.

Αισιόδοξη λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αισιόδοξη λήξη" περιέχει την ημερομηνία που αντιπροσωπεύει την πιθανότητα καλύτερης για το πότε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μια εργασία.

Αισιόδοξη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αισιόδοξη Έναρξη" περιέχει την ημερομηνία που αντιπροσωπεύει την πιθανότητα καλύτερης για το πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει μια εργασία.

Κωδικός διάρθρωσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Κωδικός διάρθρωσης1" έως "Κωδικός διάρθρωσης10" περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που ορίζετε για να απεικονίζει την ιεραρχική δομή των εργασιών και των πόρων.

Επίπεδο διάρθρωσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Επίπεδο διάρθρωσης" υποδηλώνει τη θέση μιας εργασίας ή ανάθεσης στην ιεραρχία διάρθρωσης του έργου.

Αριθμός διάρθρωσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αριθμός διάρθρωσης" περιέχει τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη θέση μιας εργασίας στη δομή της ιεραρχικής διάρθρωσης.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπερ-ανάθεση" υποδηλώνει εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερη εργασία από όση μπορεί να ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη εργασία ή για όλες τις εργασίες, στα πλαίσια των φυσιολογικών δυνατοτήτων εργασίας.

Κόστος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος υπερωριών" εμφανίζει το συνολικό κόστος υπερωριών για μια εργασία, για έναν πόρο σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για μια ανάθεση σε πόρο.

Όγκος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές χρέωσης υπερωριών των εμπλεκόμενων πόρων.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "% ολοκλήρωσης" περιέχει την τρέχουσα κατάσταση μιας εργασίας, που εκφράζεται ως το ποσοστό της διάρκειας εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης εργασίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" περιέχει την τρέχουσα κατάσταση εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, που εκφράζεται ως το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Απαισιόδοξη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο Απαισιόδοξη διάρκεια περιλαμβάνει την πιθανότητα χειρότερης περίπτωσης για το συνολικό διάστημα ενεργού εργάσιμου χρόνου αναμένεται για μια εργασία, δηλαδή, την ώρα από την έναρξη Απαισιόδοξη για να την απαισιόδοξη λήξης μιας εργασίας. Μπορείτε να εισαγάγετε αυτή την ημερομηνία ως μέρος ενός υπολογισμού ανάλυσης PERT.

Απαισιόδοξη λήξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Απαισιόδοξη λήξη" περιέχει την ημερομηνία που αντιπροσωπεύει την πιθανότητα χειρότερης περίπτωσης για το πότε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μια εργασία. Μπορείτε να εισαγάγετε αυτή την ημερομηνία ως μέρος ενός υπολογισμού ανάλυσης PERT.

Απαισιόδοξη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Απαισιόδοξη Έναρξη" περιέχει την ημερομηνία που αντιπροσωπεύει την πιθανότητα χειρότερης περίπτωσης για το πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει μια εργασία. Μπορείτε να εισαγάγετε αυτή την ημερομηνία ως μέρος ενός υπολογισμού ανάλυσης PERT.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "%φυσικής ολοκλήρωσης" εμφανίζει μια καταχωρημένη τιμή ολοκλήρωσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά για τον υπολογισμό του προϋπολογισμένου κόστους υλοποιημένης εργασίας (ΠΚΥΕ).

Προαπαιτούμενες εργασίες (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προαπαιτούμενες εργασίες" εμφανίζει σε λίστα τους αριθμούς των αναγνωριστικών εργασίας των προαπαιτούμενων εργασιών από τις οποίες εξαρτάται η έναρξη ή η λήξη της εργασίας.

Λήξη προ της εξισορρόπησης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Λήξη προ της εξισορρόπησης" περιέχει την ημερομηνία λήξης μιας εργασίας όπως ήταν πριν από την ισοστάθμιση πόρων.

Έναρξη προ της εξισορρόπησης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Έναρξη προ της εξισορρόπησης" περιέχει την ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας όπως ήταν πριν από την ισοστάθμιση πόρων.

Προτεραιότητα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προτεραιότητα" υποδηλώνει το επίπεδο σπουδαιότητας που έχει αποδοθεί σε μια εργασία, το οποίο με τη σειρά του υποδηλώνει πόσο εύκολα μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση, ή να διαιρεθεί κατά την ισοστάθμιση πόρων.

Έργο (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Έργο" εμφανίζει το όνομα των δευτερευόντων έργων από όπου προέρχονται οι εργασίες, οι πόροι ή οι αναθέσεις.

Δημιουργία
Δημοσίευση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Δημοσίευση" υποδηλώνει εάν η τρέχουσα εργασία θα πρέπει να δημοσιευτεί σε Project Server 2007 με το υπόλοιπο του έργου. Από προεπιλογή, αυτό το πεδίο έχει οριστεί σε Ναι.
Office Project Professional 2007 μόνο

Περιοδική (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Περιοδική" δηλώνει αν μια εργασία αποτελεί τμήμα μιας σειράς περιοδικών εργασιών.

Κανονική εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κανονική εργασία" εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπο κόστος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος" εμφανίζει το υπόλοιπο των προγραμματισμένων εξόδων που θα προκύψουν για την ολοκλήρωση της υπόλοιπης προγραμματισμένης εργασίας.

Υπόλοιπη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπόλοιπη διάρκεια" εμφανίζει το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση του μέρους της εργασίας που δεν έχει ολοκληρωθεί.

Υπόλοιπο κόστος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος υπερωριών" εμφανίζει τα υπόλοιπα προγραμματισμένα έξοδα υπερωριών για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπόλοιπος όγκος υπερωριών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπόλοιπος όγκος υπερωριών" εμφανίζει το σύνολο των υπόλοιπων προγραμματισμένων υπερωριών.

Υπόλοιπη εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" εμφανίζει το χρόνο, όπως ανθρωποώρες ή ημέρες, που απαιτείται ακόμα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή ενός συνόλου εργασιών.

Ομάδα πόρων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ομάδα πόρων" περιέχει τις ομάδες στις οποίες ανήκουν οι πόροι.

Αρχικά πόρων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αρχικά πόρων" εμφανίζει τις συντομεύσεις των ονομάτων των πόρων.

Ονόματα πόρων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ονόματα πόρων" εμφανίζει σε λίστα τα ονόματα όλων των πόρων που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Φωνητικά πόρων (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Φωνητικά πόρων" χρησιμοποιείται μόνο στην ιαπωνική έκδοση του Project 2007.

Τύπος πόρου (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Τύπος πόρου" υποδηλώνει εάν οι πόροι που έχουν εκχωρηθεί σε αυτήν την εργασία είναι πόροι εργασίας ή υλικού.

Απόκριση σε εκκρεμότητα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" υποδηλώνει εάν έχει ληφθεί μια βεβαίωση λήψης από τα μέλη της ομάδας που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες.

Συνέχιση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Συνέχιση" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η συνέχιση του υπόλοιπου τμήματος μιας εργασίας αφού καταχωρήσετε κάποια πρόοδο, για παράδειγμα "% ολοκλήρωσης", "% ολοκλήρωσης εργασίας", "Πραγματική εργασία", "Πραγματική διάρκεια" ή "Πραγματική έναρξη".

Συνάθροιση (πεδίο εργασίας)

Για δευτερεύουσες εργασίες, το πεδίο "Συνάθροιση" υποδηλώνει εάν οι πληροφορίες για τις γραμμές Gantt των δευτερευουσών εργασιών θα συναθροιστούν στη γραμμή εργασιών σύνοψης.

ΔΕΧ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΔΕΧ" (δείκτης εκτέλεσης χρονοδιαγράμματος) εμφανίζει το λόγο του κόστους προϋπολογισμού της εργασίας που έχει εκτελεστεί προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει προγραμματιστεί (ΠΚΥΕ/ΠΚΠΕ).

Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Έναρξη" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία ένας εκχωρημένος πόρος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει να εργάζεται σε μια εργασία.

Αδράνεια έναρξης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αδράνεια έναρξης" περιλαμβάνει τη διάρκεια μεταξύ των ημερομηνιών "Πρώιμη έναρξη" και "Καθυστερημένη έναρξη".

Διακύμανση έναρξης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διακύμανση έναρξης" περιέχει το χρόνο που αντιστοιχεί στη διαφορά ανάμεσα σε μια ημερομηνία έναρξης γραμμής βάσης μιας εργασίας ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξής της.

Έναρξη1-10 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Έναρξη1" έως "Έναρξη10" εμφανίζουν πληροφορίες ημερομηνίας έναρξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση που θέλετε να καταχωρήσετε και να αποθηκεύσετε ξεχωριστά στο έργο σας.

Κατάσταση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κατάσταση" υποδηλώνει την τρέχουσα κατάσταση μιας εργασίας: Ολοκληρωμένη, Εμπρόθεσμη, Εκπρόθεσμη ή Μελλοντική.

Δείκτης κατάστασης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Δείκτης κατάστασης" εμφανίζει ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα κατάσταση μιας εργασίας.

Δημιουργία
Διαχείριση κατάστασης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διαχείριση κατάστασης" περιέχει το όνομα του εταιρικού πόρου που θα λαμβάνει ενημερώσεις κατάστασης για την τρέχουσα εργασία από πόρους που εργάζονται στο Microsoft Office Project Web Access.

Διακοπή (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διακοπή" εμφανίζει την ημερομηνία που αντιπροσωπεύει το τέλος του πραγματικού τμήματος μιας εργασίας.

Αρχείο δευτερεύοντος έργου (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Αρχείο δευτερεύοντος έργου" περιέχει το όνομα ενός έργου που έχει εισαχθεί στο ενεργό αρχείο έργου.

Δευτερεύον έργο μόνο για ανάγνωση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Δευτερεύον έργο μόνο για ανάγνωση" υποδηλώνει εάν το δευτερεύον έργο αυτής της εργασίας είναι έργο μόνο για ανάγνωση.

Εξαρτώμενες εργασίες (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εξαρτώμενες εργασίες" εμφανίζει σε λίστα τους αριθμούς των αναγνωριστικών εργασίας για τις εξαρτώμενες εργασίες μιας εργασίας.

Σύνοψη (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Σύνοψη" υποδηλώνει εάν μια εργασία είναι εργασία σύνοψης.

Πρόοδος σύνοψης (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Πρόοδος σύνοψης" εμφανίζει την πρόοδο σε μια εργασία σύνοψης, με βάση την πρόοδο των δευτερευουσών εργασιών της και το πού έχουν προγραμματιστεί αυτές οι δευτερεύουσες εργασίες.

ΔΧ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΔΧ" (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Ποσοστό ΔΧ (%) (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "% ΔΧ" (ποσοστό διακύμανσης χρονοδιαγράμματος) εμφανίζει το λόγο της διακύμανσης χρονοδιαγράμματος (ΔΧ) προς το προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας (ΠΚΠΕ) σε ποσοστό.

Ημερολόγιο εργασιών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Ημερολόγιο εργασιών" εμφανίζει σε λίστα όλα τα ημερολόγια που είναι διαθέσιμα για εφαρμογή σε μια εργασία.

Δημιουργία
GUID ημερολογίου εργασιών (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "GUID ημερολογίου εργασιών" περιέχει τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης που δημιουργήθηκαν για κάθε ημερολόγιο εργασιών στο έργο σας. Δεν υπάρχουν δύο ημερολόγια εργασιών που να έχουν το ίδιο GUID ημερολογίου εργασιών.

Δημιουργία
GUID εργασίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "GUID εργασίας" περιέχει τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης που δημιουργήθηκαν για κάθε εργασία στο έργο σας.

ΔΕΠΟ (πεδίο εργασίας)

Στο πεδίο "ΔΕΠΟ" (δείκτης εκτέλεσης για την ολοκλήρωση) εμφανίζεται η αναλογία του υπόλοιπου όγκου εργασίας που πρέπει να πραγματοποιηθεί προς τα κονδύλια που απομένουν να ξοδευτούν από την ημερομηνία κατάστασης και μετά.

Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα" υποδεικνύει εάν έχετε λάβει απάντηση σε ένα αίτημα προόδου που έχετε στείλει σε έναν πόρο σχετικά με τις εργασίες που έχουν ανατεθεί.

Κείμενο πάνω (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Κείμενο πάνω" υποδηλώνει πού εμφανίζεται κείμενο στις γραμμές Gantt των δευτερευουσών εργασιών όταν συναθροίζονται στη γραμμή εργασιών σύνοψης.

Κείμενο1-30 (πεδία εργασίας)

Τα πεδία "Κείμενο1" έως "Κείμενο30" αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες κειμένου θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας σχετικά με εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Συνολική αδράνεια (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Συνολική αδράνεια" περιέχει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορεί να καθυστερήσει η ημερομηνία λήξης μιας εργασίας, χωρίς να καθυστερήσει η ημερομηνία λήξης του έργου.

Τύπος (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Τύπος" παρέχει επιλογές οι οποίες ελέγχουν την επίδραση που έχει στους υπολογισμούς των άλλων δύο πεδίων η επεξεργασία εργασίας, μονάδων ανάθεσης ή διάρκειας.

Μοναδικό Αναγνωριστικό (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Μοναδικό Αναγνωριστικό" περιέχει τον αριθμό που Project 2007 αντιστοιχίζει αυτόματα κάθε φορά που μια νέα εργασία, πόρο ή μια ανάθεση έχει δημιουργηθεί στο τρέχον έργο.

Προαπαιτούμενες εργασίες μοναδικού Αναγνωριστικού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Προαπαιτούμενες εργασίες μοναδικού αναγνωριστικού" εμφανίζει σε λίστα τους αριθμούς των μοναδικών αναγνωριστικών των προαπαιτούμενων εργασιών από τις οποίες εξαρτάται η έναρξη ή η λήξη μιας εργασίας.

Εξαρτώμενες εργασίες μοναδικού Αναγνωριστικού (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εξαρτώμενες εργασίες μοναδικού αναγνωριστικού" εμφανίζει σε λίστα τους αριθμούς των μοναδικών αναγνωριστικών για τις εξαρτώμενες εργασίες μιας εργασίας.

Απαιτείται ενημέρωση (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "απαιτείται" υποδηλώνει εάν μια ενημερωμένη έκδοση Project Server 2007 πρέπει να σταλεί στα μέλη της ομάδας που του έχουν ανατεθεί λόγω αλλαγών στην ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας, η ενημερωμένη έκδοση ημερομηνία λήξης ή αναθέσεις.

ΔΚΟ (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "ΔΚΟ" εμφανίζει τη διακύμανση κατά την ολοκλήρωση, που είναι η διαφορά ανάμεσα στο πεδίο ΠΚΟ (προϋπολογισμός ολοκλήρωσης) ή στο κόστος γραμμής βάσης και το EKO (εκτίμηση ολοκλήρωσης) για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση σε μια εργασία.

WBS (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο WBS περιέχει κωδικούς δομής ανάλυσης εργασίας (WBS).

Προαπαιτούμενες εργασίες δομής ανάλυσης Εργασίας (πεδίο εργασίας)

Στο πεδίο "Προαπαιτούμενες εργασίες WBS" εμφανίζονται σε λίστα οι κωδικοί δομής ανάλυσης εργασίας (WBS) που συσχετίζονται με τις προαπαιτούμενες εργασίες από τις οποίες εξαρτάται η έναρξη ή η λήξη της εργασίας.

Εξαρτώμενες εργασίες δομής ανάλυσης Εργασίας (πεδίο εργασίας)

Στο πεδίο "Εξαρτώμενες εργασίες WBS" εμφανίζονται σε λίστα οι κωδικοί δομής ανάλυσης εργασίας (WBS) που συσχετίζονται με τις εξαρτώμενες εργασίες.

Εργασία (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία" εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Καμπύλη εργασίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Καμπύλη όγκου εργασίας" παρέχει επιλογές για το σχήμα της καμπύλης που θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση εργασίας (πεδίο εργασίας)

Το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει τη διαφορά ανάμεσα στην εργασία γραμμής βάσης μιας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2007.

Πραγματικό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που συσχετίζεται με την εργασία.

Πραγματικό σταθερό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματικό σταθερό κόστος" εμφανίζει το πραγματικό κόστος της εργασίας χρονολογικής φάσης χωρίς πόρους, που χρεώνεται με το χρόνο, ανάλογα με τη μέθοδο προσαύξησης κόστους που έχετε επιλέξει.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Πραγματική εργασία" εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, για έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης" εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Γραμμής βάσης1 έως πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10 αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα κόστους ποσά προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικού που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1" έως "Κόστος γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1" έως "Εργασία γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΚΥΕ" (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιέχει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΚΠΕ" (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιέχει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Κόστος" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

ΔΑΚ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "ΔΑΚ" (Δείκτης απόδοσης κόστους) εμφανίζει την αναλογία του κόστους προϋπολογισμού (ή βασικής γραμμής) της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί προς το πραγματικό κόστος εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Συγκεντρωτικό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Συγκεντρωτικό κόστος" εμφανίζει το προγραμματισμένο συγκεντρωτικό κόστος χρονολογικής φάσης για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση μέχρι σήμερα.

Αθροιστικό ποσοστό (%) ολοκλήρωσης (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Αθροιστικό % ολοκλήρωσης" εμφανίζει τις τιμές του αθροιστικού ποσοστού ολοκλήρωσης για μια εργασία, όπως κατανέμεται μέσα στο χρόνο.

Αθροιστική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" περιέχει τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

ΔΚ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "ΔΚ" (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

% ΔΚ (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "% ΔΚ" (ποσοστό διακύμανσης κόστους) εμφανίζει την αναλογία της διακύμανσης κόστους (ΔΚ) προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί (ΠΚΥΕ), εκφρασμένη ως ποσοστό.

Σταθερό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Σταθερό κόστος" εμφανίζει τυχόν έξοδα της εργασίας που δεν αφορούν τον πόρο.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Υπερ-ανάθεση" υποδηλώνει εάν σε κάποιον από τους εκχωρημένους πόρους σε μια εργασία έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος στην εργασία ή εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος σε όλες τις ανατεθειμένες εργασίες από αυτόν που μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των φυσιολογικών δυνατοτήτων εργασίας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές χρέωσης υπερωριών των εμπλεκόμενων πόρων.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωση (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "% ολοκλήρωσης" περιέχει την τρέχουσα κατάσταση μιας εργασίας, που εκφράζεται ως το ποσοστό της διάρκειας εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Κανονική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Κανονική εργασία" εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

ΔΕΧ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "ΔΕΧ" (δείκτης εκτέλεσης χρονοδιαγράμματος) εμφανίζει το λόγο του κόστους προϋπολογισμού της εργασίας που έχει εκτελεστεί προς το προϋπολογισμένο κόστος της εργασίας που έχει προγραμματιστεί (ΠΚΥΕ/ΠΚΠΕ).

ΔΧ (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "ΔΧ" (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Ποσοστό ΔΧ (%) (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "% ΔΧ" (ποσοστό διακύμανσης χρονοδιαγράμματος) εμφανίζει το λόγο της διακύμανσης χρονοδιαγράμματος (ΔΧ) προς το προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας (ΠΚΠΕ) σε ποσοστό.

Εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Το πεδίο "Εργασία" εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2007.

Πεδίο

Περιγραφή

Προσαύξηση σε (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Προσαύξηση σε" παρέχει επιλογές για τον τρόπο και το χρόνο χρέωσης ή προσαύξησης του βασικού κόστους και του κόστους υπερωριών στο κόστος μιας εργασίας.

Πραγματικό κόστος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματική λήξη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πραγματική λήξη" εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που ολοκληρώθηκε μια εργασία ή μια ανάθεση.

Πραγματικό κόστος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος υπερωριών" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει από υπερωριακή απασχόληση η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε εργασίες από εκχωρημένους πόρους.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματική έναρξη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πραγματική έναρξη" εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία ξεκίνησε πραγματικά μια εργασία ή ανάθεση, με βάση τις πληροφορίες προόδου που έχετε καταχωρήσει.

Πραγματική εργασία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πραγματική εργασία" εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Ανάθεση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Ανάθεση" υποδηλώνει εάν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, αντί για γραμμή εργασίας ή πόρου.

Καθυστέρηση ανάθεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Καθυστέρηση ανάθεσης" εμφανίζει το χρόνο αναμονής που πρέπει να περιμένει ένας πόρος προτού ξεκινήσει την εργασία σε μια ανάθεση. Στην πραγματικότητα, καμία πληροφορία δεν εμφανίζεται στα πεδία "Καθυστέρηση ανάθεσης". Απλώς καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες του σχετικού πεδίου "Καθυστέρηση ανάθεσης".

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" εμφανίζει την έκταση κατά την οποία οι ανατεθειμένοι πόροι έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διαθέσιμο από (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Διαθέσιμο από" εμφανίζει την ημερομηνία έναρξης της διαθεσιμότητας ενός πόρου για εργασία στις μονάδες που έχουν καθοριστεί για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Διαθέσιμο έως (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Διαθέσιμο έως" εμφανίζει την ημερομηνία λήξης της διαθεσιμότητας ενός πόρου για εργασία στις μονάδες που έχουν καθοριστεί για την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Ημερολόγιο βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Ημερολόγιο βάσης" υποδηλώνει ποιο ημερολόγιο είναι το ημερολόγιο βάσης για ένα ημερολόγιο πόρων.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, για έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Λήξη γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Λήξη γραμμής βάσης" εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Έναρξη γραμμής βάσης" εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης" εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Γραμμής βάσης1 έως πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10 αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα κόστους ποσά προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικού που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1" έως "Κόστος γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Λήξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Λήξη γραμμής βάσης1" έως "Λήξη γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης για μια εργασία ή μια ανάθεση πόρου κατά την αποθήκευση της αντίστοιχης γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία έναρξης γραμμής βάσης (Έναρξη γραμμής βάσης1 έως Έναρξη γραμμής βάσης10) αποθηκεύουν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης για μια εργασία ή ανάθεση την ώρα που αποθηκεύετε την αντίστοιχη γραμμή βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1" έως "Εργασία γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "ΠΚΥΕ" (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιέχει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "ΠΚΠΕ" (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιέχει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
προϋπολογισμού (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Προϋπολογισμός" χρησιμοποιείται για την προβολή ή την αλλαγή εάν ένας πόρος εργασίας, υλικού ή κόστους είναι πόρος προϋπολογισμού, δηλαδή ένας πόρος του οποίου η εργασία, τα υλικά ή το κόστος θα πρέπει να παρακολουθούνται στο έργο.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Επίπεδο ικανότητας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Επίπεδο ικανότητας" υποδηλώνει εάν μπορεί να γίνει ισοστάθμιση πόρων σε έναν πόρο.

Κωδικός (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κωδικός" περιλαμβάνει οποιονδήποτε κωδικό, συντόμευση ή αριθμό που θέλετε να καταχωρήσετε ως μέρος των πληροφοριών πόρου.

Επιβεβαιώθηκε (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε" υποδηλώνει αν οι πόροι που έχουν ανατεθεί σε μια εργασία έχουν αποδεχτεί ή απορρίψει τις αναθέσεις εργασίας.

Κόστος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κόστος" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Κόστος ανά χρήση (πεδίο πόρου)

Για έναν πόρο εργασίας (άτομα και εξοπλισμός), το πεδίο "Κόστος ανά χρήση" εμφανίζει το κόστος που προστίθεται κάθε φορά που χρησιμοποιείται ένας πόρος. Προστίθεται κάθε φορά που εκχωρείται μια μονάδα πόρου εργασίας σε μια εργασία.

Πίνακα χρεώσεων (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Πίνακας χρεώσεων" παρέχει επιλογές για το ποιος πίνακας χρεώσεων θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση κόστους (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Διακύμανση κόστους" εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος γραμμής βάσης και το συνολικό κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Κόστος1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης.

Δημιουργία
δημιουργήθηκε (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Δημιουργήθηκε" περιέχει την ημερομηνία και την ώρα προσθήκης ενός πόρου στο έργο.

ΔΚ (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "ΔΚ" (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Ημερομηνία1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Ημερομηνία1" έως "Ημερομηνία10" αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Δημιουργία
Προεπιλεγμένος κάτοχος ανάθεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "προεπιλεγμένος κάτοχος ανάθεσης" περιέχει το όνομα του χρήστη για μεγάλες επιχειρήσεις που είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή της κατάστασης μιας δεδομένης ανάθεσης.
Office Project Professional 2007 μόνο

Διάρκεια1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Διάρκεια1" έως "Διάρκεια10" αποθηκεύουν τις πληροφορίες διάρκειας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" περιέχει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός πόρου.

Εταιρεία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Εταιρεία" εμφανίζει εάν ένας πόρος προέρχεται από το χώρο συγκέντρωσης εταιρικών πόρων (Ναι) ή τον τοπικό χώρο συγκέντρωσης πόρων (Όχι).

Ημερολόγιο βάσης εταιρείας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Ημερολόγιο βάσης εταιρείας" υποδηλώνει εάν ο πόρος είναι αντιστοιχισμένος σε ένα ημερολόγιο βάσης από το καθολικό εταιρικό πρότυπο.

Εταιρικό κόστος1-10 (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν οποιαδήποτε προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης πληροφορίες κόστους όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Ημερομηνία1-30 (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Ημερομηνία1" έως Ημερομηνία30 πεδία μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης ημερομηνίας, όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Εταιρική διάρκεια1-10 (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις διάρκεια1 "έως" Διάρκεια10 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες διάρκειας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή έργου ή άλλου χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Σημαία1-20 (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Σημαία1" έως "Σημαία20 εταιρείας" μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης σημαία όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Αριθμός1-40 εταιρείας (πεδία πόρου)

Αριθμός1 έργου μέσω πεδίων Αριθμός40 έργου να αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες αριθμού προσαρμοσμένου έργου όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Απαιτούμενες τιμές εταιρείας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "απαιτούμενες τιμές εταιρείας" υποδηλώνει εάν ο πόρος έχει τις απαραίτητες απαιτούμενες τιμές για Project Server 2007.

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κωδικός1-29 διάρθρωσης πόρων (πεδία πόρου)

Το Κωδικός1 διάρθρωσης πόρων μέσω πεδίων Κωδικός29 διάρθρωσης πόρων περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που αντιπροσωπεύει το επίπεδο λίστας ή ιεραρχική δομή των πόρων (για παράδειγμα, κωδικοί δεξιοτήτων ή κωδικούς εργασίας).
Office Project Professional 2007 μόνο

Μέλος εταιρικής ομάδας (πεδίο πόρου)

Όταν υπάρχουν ανοιχτά πολλά εταιρικά έργα, οι προβολές πόρων εμφανίζουν όλους τους πόρους από όλα τα ανοιχτά έργα της ίδιας έκδοσης (για παράδειγμα, όλες τις δημοσιευμένες εκδόσεις των ανοιχτών έργων).

Κείμενο1-40 εταιρείας (πεδία πόρου)

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κείμενο1 "έως" Κείμενο40 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες προσαρμοσμένου κειμένου για εργασίες, πόρους ή αναθέσεις όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή
Office Project Professional 2007μόνο

Μοναδικό Αναγνωριστικό εταιρείας (πεδίο πόρου)

Εταιρικοί πόροι είναι διαθέσιμοι σε όλα τα έργα στο Project Server 2007.

Δημιουργία
Μήνυμα σφάλματος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο μηνύματος σφάλματος χρησιμοποιείται από τον Οδηγό εισαγωγής πόρων και Οδηγός εισαγωγής έργου για την εμφάνιση σφαλμάτων κατά την εισαγωγή πληροφοριών πόρων και εργασιών αντίστοιχα σε Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 μόνο

Λήξη1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Λήξη1" έως "Λήξη10" αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας λήξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Λήξη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Λήξη" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία ένας πόρος έχει προγραμματιστεί να ολοκληρώσει την εργασία για όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί.

Σημαία1-20 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Σημαία 1" έως "Σημαία 20" υποδηλώνουν εάν μια εργασία, ένας πόρος ή μια ανάθεση έχει επισημανθεί για πρόσθετες ενέργειες ή κάποιο είδος αναγνώρισης.

Γενικό (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Γενικό" υποδηλώνει εάν ένας πόρος είναι γενικής χρήσης ή όχι.

Ομάδα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Ομάδα" περιλαμβάνει το όνομα της ομάδας στην οποία ανήκει ένας πόρος.

Ομαδοποίηση κατά σύνοψη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη" υποδηλώνει εάν η γραμμή στο φύλλο εργασιών ή πόρων είναι η γραμμή σύνοψης για εργασίες ή πόρους ομαδοποιημένους κατά μια συγκεκριμένη κατηγορία.

Υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υπερ-σύνδεση" εμφανίζει τον τίτλο ή το επεξηγηματικό κείμενο για μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει τη διεύθυνση για μια υπερ-σύνδεση που είναι συσχετισμένη με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

HREF υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Href υπερ-σύνδεσης" περιέχει το συνδυασμό ή τη συνένωση των πεδίων Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης και Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης που σχετίζονται με μια εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει τη συγκεκριμένη θέση εντός ενός εγγράφου μιας υπερ-σύνδεσης που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αναγνωριστικό (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Αναγνωριστικό" περιέχει τον αναγνωριστικό αριθμό που Project 2007 εκχωρεί αυτόματα σε κάθε εργασία ή πόρο κατά την προσθήκη τους στο έργο.

Δημιουργία
Εισαγωγή (πεδίο πόρου)

Το πεδίο εισαγωγής Καθορίζει εάν ένας πόρος πρέπει να εισάγονται στην Project Server 2007 ως εταιρικός πόρος. Αποτελεί μέρος του Οδηγού εισαγωγής πόρων.
Office Project Professional 2007 μόνο

Ανενεργός (πεδίο πόρου)

Οι εταιρικοί πόροι δεν διαγράφονται. Αντί για αυτό, καθίστανται ανενεργοί από χρήστη που διαθέτει δικαιώματα διαχείρισης.

Δείκτες (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Δείκτες" εμφανίζει δείκτες που παρέχουν διαφορετικούς τύπους πληροφοριών σχετικά με μια εργασία ή έναν πόρο.

Αρχικά (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Αρχικά" εμφανίζει τη συντομογραφία για ένα όνομα πόρου.

Καθυστέρηση ισοστάθμισης (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Καθυστέρηση ισοστάθμισης" περιέχει το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση από την αρχική ημερομηνία έναρξης λόγω ισοστάθμισης πόρων.

Συνδεδεμένα πεδία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "συνδεδεμένα πεδία" υποδεικνύει εάν υπάρχουν συνδέσεις OLE με την εργασία, πόρο ή ανάθεση, είτε από κάπου αλλού σε αυτό το αρχείο έργου από άλλο αρχείο Project 2007, ή από άλλο πρόγραμμα.

Ετικέτα υλικού (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Ετικέτα υλικού" περιλαμβάνει τη μονάδα μέτρησης που καταχωρείτε για έναν πόρο υλικού, για παράδειγμα, τόνοι, κιβώτια ή κυβικά μέτρα.

Μέγιστες μονάδες (πεδία πόρου)

Το πεδίο "Μέγιστες μονάδες" περιέχει το μέγιστο ποσοστό ή τον μέγιστο αριθμό των μονάδων που αναπαριστούν τη μέγιστη δυνατότητα για την οποία ένας πόρος είναι διαθέσιμος να εκτελέσει οποιεσδήποτε εργασίες κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Όνομα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Όνομα" περιέχει το όνομα μιας εργασίας ή ενός πόρου.

Σημειώσεις (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Σημειώσεις" περιέχει σχόλια που μπορείτε να καταχωρήσετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αριθμός1-20 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Αριθμός1" έως "Αριθμός20" αποθηκεύουν αριθμητικές πληροφορίες τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας και αφορούν εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Αντικείμενα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Αντικείμενα" περιέχει τον αριθμό των αντικειμένων που έχουν επισυναφθεί σε μια εργασία ή που σχετίζονται με έναν πόρο.

Κωδικός διάρθρωσης1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Κωδικός διάρθρωσης1" έως "Κωδικός διάρθρωσης10" περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που ορίζετε για να απεικονίζει την ιεραρχική δομή των εργασιών και των πόρων.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υπερ-ανάθεση" υποδηλώνει εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερη εργασία από όση μπορεί να ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη εργασία ή για όλες τις εργασίες, στα πλαίσια των φυσιολογικών δυνατοτήτων εργασίας.

Κόστος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κόστος υπερωριών" εμφανίζει το συνολικό κόστος υπερωριών για μια εργασία, για έναν πόρο σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για μια ανάθεση σε πόρο.

Χρέωση υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Χρέωση υπερωριών" εμφανίζει τη χρέωση προς πληρωμή για τον όγκο υπερωριών που εκτελείται από έναν πόρο.

Όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές χρέωσης υπερωριών των εμπλεκόμενων πόρων.

Κορύφωση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κορύφωση" περιέχει το μέγιστο ποσοστό ή αριθμό μονάδων για τις οποίες εκχωρείται ένας πόρος οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης εργασίας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" περιέχει την τρέχουσα κατάσταση εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, που εκφράζεται ως το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Φωνητικά (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Φωνητικά" χρησιμοποιείται μόνο στην ιαπωνική έκδοση του Project 2007.

Έργο (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Έργο" εμφανίζει το όνομα των δευτερευόντων έργων από όπου προέρχονται οι εργασίες, οι πόροι ή οι αναθέσεις.

RBS (πεδίο πόρου)

Το πεδίο RBS περιέχει τη δομή ανάλυσης πόρων, γνωστή και ως δομή ανάλυσης χρήστη.

Κανονική εργασία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κανονική εργασία" εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπο κόστος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος" εμφανίζει το υπόλοιπο των προγραμματισμένων εξόδων που θα προκύψουν για την ολοκλήρωση της υπόλοιπης προγραμματισμένης εργασίας.

Υπόλοιπο κόστος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος υπερωριών" εμφανίζει τα υπόλοιπα προγραμματισμένα έξοδα υπερωριών για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπόλοιπος όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υπόλοιπος όγκος υπερωριών" εμφανίζει το σύνολο των υπόλοιπων προγραμματισμένων υπερωριών.

Υπόλοιπη εργασία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" εμφανίζει το χρόνο, όπως ανθρωποώρες ή ημέρες, που απαιτείται ακόμα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή ενός συνόλου εργασιών.

Δημιουργία
GUID ημερολογίου πόρου (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "GUID ημερολογίου πόρου" περιέχει τους μοναδικούς κωδικούς αναγνώρισης που δημιουργήθηκαν για κάθε ημερολόγιο πόρου στο έργο σας. Δεν υπάρχουν δύο ημερολόγια πόρων που να έχουν το ίδιο GUID ημερολογίου πόρου.

Δημιουργία
GUID πόρου (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "GUID πόρου" περιέχει τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης που δημιουργήθηκε για κάθε πόρο στο έργο σας. Δεν υπάρχουν δύο πόροι που να έχουν το ίδιο GUID πόρου.

Απόκριση σε εκκρεμότητα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" υποδηλώνει εάν έχει ληφθεί μια βεβαίωση λήψης από τα μέλη της ομάδας που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες.

Τυπική χρέωση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Τυπική χρέωση" εμφανίζει τη χρέωση πληρωμής για κανονική, μη υπερωριακή εργασία που έχει εκτελεστεί από έναν πόρο.

Έναρξη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Έναρξη" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία ένας εκχωρημένος πόρος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει να εργάζεται σε μια εργασία.

Έναρξη1-10 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Έναρξη1" έως "Έναρξη10" εμφανίζουν πληροφορίες ημερομηνίας έναρξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση που θέλετε να καταχωρήσετε και να αποθηκεύσετε ξεχωριστά στο έργο σας.

Δημιουργία
Σύνοψη (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Σύνοψη" υποδηλώνει εάν οι πληροφορίες ανάθεσης για τους πόρους που χρησιμοποιούνται στο τρέχον έργο προέρχονται από ανοιχτό έργο ή από άλλο έργο που χρησιμοποιεί τους ίδιους πόρους.

ΔΧ (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "ΔΧ" (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Δημιουργία
Χώρος συγκέντρωσης αναθέσεων ομάδων (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "χώρος συγκέντρωσης αναθέσεων ομάδας" εμφανίζει εάν η τρέχουσα πόρος είναι πόρος ομάδας.
Office Project Professional 2007 μόνο

Όνομα σύνοψης εργασιών (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Όνομα σύνοψης εργασιών" περιέχει τα ονόματα των εργασιών σύνοψης για την εργασία που σχετίζεται με μια εκχώρηση πόρου.

Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα" υποδηλώνει εάν έχετε λάβει απόκριση σε ένα αίτημα προόδου που έχετε στείλει σε έναν πόρο σχετικά με τις εργασίες που έχουν ανατεθεί.

Κείμενο1-30 (πεδία πόρου)

Τα πεδία "Κείμενο1" έως "Κείμενο30" αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες κειμένου θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας σχετικά με εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Τύπος (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Τύπος" παρέχει επιλογές οι οποίες ελέγχουν την επίδραση που έχει στους υπολογισμούς των άλλων δύο πεδίων η επεξεργασία εργασίας, μονάδων ανάθεσης ή διάρκειας.

Μοναδικό Αναγνωριστικό (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Μοναδικό Αναγνωριστικό" περιέχει τον αριθμό που Project 2007 αντιστοιχίζει αυτόματα κάθε φορά που μια νέα εργασία, πόρο ή μια ανάθεση έχει δημιουργηθεί στο τρέχον έργο.

Απαιτείται ενημέρωση (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "απαιτείται" υποδηλώνει εάν μια ενημερωμένη έκδοση Project Server 2007 πρέπει να σταλεί στα μέλη της ομάδας που του έχουν ανατεθεί λόγω αλλαγών στην ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας, η ενημερωμένη έκδοση ημερομηνία λήξης ή αναθέσεις.

ΔΚΟ (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "ΔΚΟ" εμφανίζει τη διακύμανση κατά την ολοκλήρωση, που είναι η διαφορά ανάμεσα στο πεδίο ΠΚΟ (προϋπολογισμός ολοκλήρωσης) ή στο κόστος γραμμής βάσης και το EKO (εκτίμηση ολοκλήρωσης) για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση σε μια εργασία.

Λογαριασμός χρήστη των Windows (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Λογαριασμός χρήστη των Windows" περιέχει το όνομα χρήστη των Microsoft Windows που εισάγετε για έναν πόρο εργασίας.

Εργασία (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Εργασία" εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Ομάδα εργασίας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "ομάδα εργασίας" παρέχει επιλογές για την ηλεκτρονική ενημέρωση μέθοδο που χρησιμοποιείτε για να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με κάθε πόρο εργασίας στην ομάδα του έργου σας.

Καμπύλη εργασίας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Καμπύλη όγκου εργασίας" παρέχει επιλογές για το σχήμα της καμπύλης που θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση εργασίας (πεδίο πόρου)

Το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει τη διαφορά ανάμεσα στην εργασία γραμμής βάσης μιας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2007.

Πραγματικό κόστος (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματική εργασία (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματική εργασία" εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, για έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης" εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Γραμμής βάσης1 έως πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10 αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα κόστους ποσά προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικού που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1" έως "Κόστος γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1" έως "Εργασία γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΚΥΕ" (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιέχει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΚΠΕ" (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιέχει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να εκχωρηθούν μόνο σε εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Πόρος προϋπολογισμού

Κόστος (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Συγκεντρωτικό κόστος (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Συγκεντρωτικό κόστος" εμφανίζει το προγραμματισμένο συγκεντρωτικό κόστος χρονολογικής φάσης για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση μέχρι σήμερα.

Αθροιστική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" περιέχει τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

ΔΚ (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "ΔΚ" (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Υπερ-ανάθεση" υποδηλώνει εάν σε κάποιον από τους εκχωρημένους πόρους σε μια εργασία έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος στην εργασία ή εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος εργασίας σε όλες τις ανατεθειμένες εργασίες από αυτόν που μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των φυσιολογικών δυνατοτήτων εργασίας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές χρέωσης υπερωριών των εμπλεκόμενων πόρων.

Μονάδες κορύφωσης (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Μονάδες κορύφωσης" περιέχει το ποσοστό ή τον αριθμό μονάδων που εκχωρούνται σε έναν πόρο οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες όπως είναι κατανεμημένες στο χρόνο.

Ποσοστό (%) Εκχώρησης (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Ποσοστό εκχώρησης" περιέχει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το σύνολο της ικανότητας ενός πόρου που έχει εκχωρηθεί σε εργασίες.

Κανονική εργασία (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κανονική εργασία" εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπη διαθεσιμότητα (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Υπόλοιπη διαθεσιμότητα" περιέχει τον υπόλοιπο χρόνο κατά τον οποίο ένας πόρος θα είναι διαθέσιμος για εργασία.

ΔΧ (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "ΔΧ" (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Διαθεσιμότητα μονάδας (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Διαθεσιμότητα μονάδας" περιλαμβάνει το ποσοστό ή τον αριθμό των μέγιστων μονάδων που είναι διαθέσιμος να εκτελέσει ένας πόρος εργασίας σε οποιεσδήποτε εργασίες, σε οποιαδήποτε επιλεγμένη χρονική περίοδο, όπως κατανέμονται χρονικά.

Εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Το πεδίο "Εργασία" εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Διαθεσιμότητα εργασίας (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Διαθεσιμότητα εργασίας" περιέχει τον μέγιστο χρόνο για τον οποίο ένας πόρος εργασίας είναι διαθέσιμος για προγραμματισμό όγκου εργασίας κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επιλεγμένης χρονικής περιόδου, όπως κατανέμεται χρονικά.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2007.

Πεδίο

Περιγραφή

Πραγματικό κόστος (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματική λήξη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πραγματική λήξη" εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα που ολοκληρώθηκε μια εργασία ή μια ανάθεση.

Πραγματικό κόστος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος υπερωριών" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει από υπερωριακή απασχόληση η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί σε εργασίες από εκχωρημένους πόρους.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματική έναρξη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πραγματική έναρξη" εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία ξεκίνησε πραγματικά μια εργασία ή ανάθεση, με βάση τις πληροφορίες προόδου που έχετε καταχωρήσει.

Πραγματική εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πραγματική εργασία" εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Ανάθεση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Ανάθεση" υποδηλώνει εάν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, αντί για γραμμή εργασίας ή πόρου.

Καθυστέρηση ανάθεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Καθυστέρηση ανάθεσης" εμφανίζει το χρόνο αναμονής που πρέπει να περιμένει ένας πόρος προτού ξεκινήσει την εργασία σε μια ανάθεση. Στην πραγματικότητα, καμία πληροφορία δεν εμφανίζεται στα πεδία "Καθυστέρηση ανάθεσης". Απλώς καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες του σχετικού πεδίου "Καθυστέρηση ανάθεσης".

Δημιουργία
Κάτοχος ανάθεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "κάτοχος ανάθεσης" περιέχει το όνομα του χρήστη που είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή της κατάστασης στο Office Project Web Access για την τρέχουσα ανάθεση.
Office Project Professional 2007 μόνο

Μονάδες ανάθεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Μονάδες ανάθεσης" εμφανίζει την έκταση κατά την οποία οι ανατεθειμένοι πόροι έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, για έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Λήξη γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Λήξη γραμμής βάσης" εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Έναρξη γραμμής βάσης" εμφανίζει την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας ή ανάθεσης κατά την αποθήκευση μιας γραμμής βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης" εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Γραμμής βάσης1 έως πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10 αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα κόστους ποσά προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικού που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1" έως "Κόστος γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Λήξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Λήξη γραμμής βάσης1" έως "Λήξη γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις προγραμματισμένες ημερομηνίες ολοκλήρωσης για μια εργασία ή μια ανάθεση πόρου κατά την αποθήκευση της αντίστοιχης γραμμής βάσης.

Έναρξη γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία έναρξης γραμμής βάσης (Έναρξη γραμμής βάσης1 έως Έναρξη γραμμής βάσης10) αποθηκεύουν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης για μια εργασία ή ανάθεση την ώρα που αποθηκεύετε την αντίστοιχη γραμμή βάσης.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1" έως "Εργασία γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "ΠΚΥΕ" (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιέχει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "ΠΚΠΕ" (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιέχει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Επιβεβαιώθηκε (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε" υποδηλώνει αν οι πόροι που έχουν ανατεθεί σε μια εργασία έχουν αποδεχτεί ή απορρίψει τις αναθέσεις εργασίας.

Κόστος (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κόστος" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Πίνακα χρεώσεων (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Πίνακας χρεώσεων" παρέχει επιλογές για το ποιος πίνακας χρεώσεων θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση κόστους (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο ανάθεσης "Διακύμανση κόστους" εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος βασικής γραμμής και το συνολικό κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Κόστος1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης.

Κρίσιμη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κρίσιμη" υποδηλώνει εάν υπάρχει περιθώριο μετατόπισης στο χρονοδιάγραμμα για μια εργασία ή μια εργασία ανάθεσης ή εάν μια εργασία βρίσκεται στην κρίσιμη διαδρομή.

ΔΚ (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "ΔΚ" (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Ημερομηνία1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Ημερομηνία1" έως "Ημερομηνία10" αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Διάρκεια1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Διάρκεια1" έως "Διάρκεια10" αποθηκεύουν τις πληροφορίες διάρκειας για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Εταιρικό κόστος1-10 (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Κόστος1" έως "Κόστος10" αποθηκεύουν οποιαδήποτε προσαρμοσμένης εργασίας, πόρου ή ανάθεσης πληροφορίες κόστους όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Ημερομηνία1-30 (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Ημερομηνία1" έως Ημερομηνία30 πεδία μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης ημερομηνίας, όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Εταιρική διάρκεια1-10 (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις διάρκεια1 "έως" Διάρκεια10 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες διάρκειας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, όπως ορίζονται από το διαχειριστή έργου ή άλλου χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Σημαία1-20 (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις "Σημαία1" έως "Σημαία20 εταιρείας" μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε προσαρμοσμένες πληροφορίες εργασίας, πόρου ή ανάθεσης σημαία όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Αριθμός1-40 εταιρείας (πεδία ανάθεσης)

Αριθμός1 έργου μέσω πεδίων Αριθμός40 έργου να αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες αριθμού προσαρμοσμένου έργου όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή.
Office Project Professional 2007 μόνο

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κωδικός1-29 διάρθρωσης πόρων (πεδία ανάθεσης)

Το Κωδικός1 διάρθρωσης πόρων μέσω πεδίων Κωδικός29 διάρθρωσης πόρων περιέχουν έναν αλφαριθμητικό κωδικό που αντιπροσωπεύει το επίπεδο λίστας ή ιεραρχική δομή των πόρων (για παράδειγμα, κωδικοί δεξιοτήτων ή κωδικούς εργασίας).
Office Project Professional 2007 μόνο

Κείμενο1-40 εταιρείας (πεδία ανάθεσης)

Για μεγάλες επιχειρήσεις Κείμενο1 "έως" Κείμενο40 μπορούν να αποθηκεύουν οποιεσδήποτε πληροφορίες προσαρμοσμένου κειμένου για εργασίες, πόρους ή αναθέσεις όπως ορίζεται από το διαχειριστή έργου ή άλλον χρήστη που έχει δικαιώματα διαχειριστή
Office Project Professional 2007μόνο

Λήξη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Λήξη" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία ένας εκχωρημένος πόρος έχει προγραμματιστεί να ολοκληρώσει τον όγκο εργασίας μιας εργασίας.

Διακύμανση λήξης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Διακύμανση λήξης" περιέχει το χρόνο που αναπαριστά τη διαφορά ανάμεσα στην ημερομηνία λήξης βασικής γραμμής μιας εργασίας ή ανάθεσης και την τρέχουσα ημερομηνία λήξης.

Λήξη1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Λήξη1" έως "Λήξη10" αποθηκεύουν πληροφορίες ημερομηνίας λήξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Σημαία1-20 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Σημαία1" έως "Σημαία20" υποδηλώνουν εάν μια εργασία, ένας πόρος ή μια ανάθεση έχει επισημανθεί για πρόσθετες ενέργειες ή κάποιο είδος αναγνώρισης.

Υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υπερ-σύνδεση" εμφανίζει τον τίτλο ή το επεξηγηματικό κείμενο για μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει τη διεύθυνση για μια υπερ-σύνδεση που είναι συσχετισμένη με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

HREF υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Href υπερ-σύνδεσης" περιέχει το συνδυασμό ή τη συνένωση των πεδίων Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης και Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης που σχετίζονται με μια εργασία, πόρο ή ανάθεση.

Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει τη συγκεκριμένη θέση εντός ενός εγγράφου μιας υπερ-σύνδεσης που σχετίζεται με μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Καθυστέρηση ισοστάθμισης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Καθυστέρηση ισοστάθμισης" περιέχει το χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση από την αρχική ημερομηνία έναρξης λόγω ισοστάθμισης πόρων.

Συνδεδεμένα πεδία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "συνδεδεμένα πεδία" υποδεικνύει εάν υπάρχουν συνδέσεις OLE με την εργασία, πόρο ή ανάθεση, είτε από κάπου αλλού σε αυτό το αρχείο έργου από άλλο αρχείο Project 2007, ή από άλλο πρόγραμμα.

Σημειώσεις (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Σημειώσεις" περιέχει σχόλια που μπορείτε να καταχωρήσετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Αριθμός1-20 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Αριθμός1" έως "Αριθμός20" αποθηκεύουν αριθμητικές πληροφορίες τις οποίες θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας και αφορούν εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Επίπεδο διάρθρωσης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Επίπεδο διάρθρωσης" υποδηλώνει τη θέση μιας εργασίας ή ανάθεσης στην ιεραρχία διάρθρωσης του έργου.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υπερ-ανάθεση" υποδηλώνει εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερη εργασία από όση μπορεί να ολοκληρωθεί για μια συγκεκριμένη εργασία ή για όλες τις εργασίες, στα πλαίσια των φυσιολογικών δυνατοτήτων εργασίας.

Κόστος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κόστος υπερωριών" εμφανίζει το συνολικό κόστος υπερωριών για μια εργασία, για έναν πόρο σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για μια ανάθεση σε πόρο.

Όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές χρέωσης υπερωριών των εμπλεκόμενων πόρων.

Κορύφωση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κορύφωση" περιέχει το μέγιστο ποσοστό ή αριθμό μονάδων για τις οποίες εκχωρείται ένας πόρος οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες.

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" περιέχει την τρέχουσα κατάσταση εργασίας, πόρου ή ανάθεσης, που εκφράζεται ως το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί.

Προτεραιότητα (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Προτεραιότητα" υποδηλώνει το επίπεδο σπουδαιότητας που έχει αποδοθεί σε μια εργασία, το οποίο με τη σειρά του υποδηλώνει πόσο εύκολα μπορεί να καθυστερήσει μια εργασία ή ανάθεση, ή να διαιρεθεί κατά την ισοστάθμιση πόρων.

Έργο (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Έργο" εμφανίζει το όνομα των δευτερευόντων έργων από όπου προέρχονται οι εργασίες, οι πόροι ή οι αναθέσεις.

RBS (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο RBS περιέχει τη δομή ανάλυσης πόρων, γνωστή και ως δομή ανάλυσης χρήστη.

Κανονική εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κανονική εργασία" εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπο κόστος (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος" εμφανίζει το υπόλοιπο των προγραμματισμένων εξόδων που θα προκύψουν για την ολοκλήρωση της υπόλοιπης προγραμματισμένης εργασίας.

Υπόλοιπο κόστος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υπόλοιπο κόστος υπερωριών" εμφανίζει τα υπόλοιπα προγραμματισμένα έξοδα υπερωριών για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπόλοιπος όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υπόλοιπος όγκος υπερωριών" εμφανίζει το σύνολο των υπόλοιπων προγραμματισμένων υπερωριών.

Υπόλοιπη εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Υπόλοιπη εργασία" εμφανίζει το χρόνο, όπως ανθρωποώρες ή ημέρες, που απαιτείται ακόμα για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή ενός συνόλου εργασιών.

Αίτηση/ζήτηση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Αίτηση/Ζήτηση" παρέχει επιλογές για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανάθεση στους πόρους όταν χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό υποκατάστασης πόρων".

Ομάδα πόρων (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Ομάδα πόρων" περιέχει τις ομάδες στις οποίες ανήκουν οι πόροι.

Αναγνωριστικό πόρου (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Αναγνωριστικό πόρου" περιέχει τον αναγνωριστικό αριθμό που Project 2007 αναθέτει σε κάθε πόρο.

Αρχικά πόρων (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Αρχικά πόρων" εμφανίζει τις συντομεύσεις των ονομάτων των πόρων.

Όνομα πόρου (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Όνομα πόρου" περιέχει το όνομα του πόρου στον οποίο ανήκει μια ανάθεση.

Τύπος πόρου (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Τύπος πόρου" υποδηλώνει εάν ο πόρος για αυτήν την ανάθεση είναι πόρος εργασίας ή υλικού.

Απόκριση σε εκκρεμότητα (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" υποδηλώνει εάν έχει ληφθεί μια βεβαίωση λήψης από τα μέλη της ομάδας που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες.

Έναρξη (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Έναρξη" εμφανίζει την ημερομηνία κατά την οποία ένας εκχωρημένος πόρος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει να εργάζεται σε μια εργασία.

Διακύμανση έναρξης (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Διακύμανση έναρξης" περιέχει το χρόνο που αντιστοιχεί στη διαφορά ανάμεσα σε μια ημερομηνία έναρξης γραμμής βάσης μιας εργασίας ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξής της.

Έναρξη1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Έναρξη1" έως "Έναρξη10" εμφανίζουν πληροφορίες ημερομηνίας έναρξης για εργασία, πόρο ή ανάθεση που θέλετε να καταχωρήσετε και να αποθηκεύσετε ξεχωριστά στο έργο σας.

ΔΧ (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "ΔΧ" (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Αναγνωριστικό εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Αναγνωριστικό εργασίας" περιέχει τον αριθμό που Project 2007 εκχωρεί σε κάθε εργασία, καθώς την προσθέτετε στο έργο.

Όνομα εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Όνομα εργασίας" περιέχει το όνομα της εργασίας στην οποία ανήκει μια ανάθεση.

Αριθμός διάρθρωσης εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Αριθμός διάρθρωσης εργασίας" περιέχει τον αριθμό που αντιπροσωπεύει τη θέση της συσχετισμένης εργασίας στη δομή της ιεραρχικής διάρθρωσης.

Όνομα σύνοψης εργασιών (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Όνομα σύνοψης εργασιών" περιέχει τα ονόματα των εργασιών σύνοψης για την εργασία που σχετίζεται με μια εκχώρηση πόρου.

Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα" υποδηλώνει εάν έχετε λάβει απόκριση σε ένα αίτημα προόδου που έχετε στείλει σε έναν πόρο σχετικά με τις εργασίες που έχουν ανατεθεί.

Κείμενο1-30 (πεδία ανάθεσης)

Τα πεδία "Κείμενο1" έως "Κείμενο30" αποθηκεύουν όποιες πληροφορίες κειμένου θέλετε να συμπεριλάβετε στο έργο σας σχετικά με εργασίες, πόρους ή αναθέσεις.

Μοναδικό Αναγνωριστικό (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Μοναδικό Αναγνωριστικό" περιέχει τον αριθμό που Project 2007 αντιστοιχίζει αυτόματα κάθε φορά που μια νέα εργασία, πόρο ή μια ανάθεση έχει δημιουργηθεί στο τρέχον έργο.

Απαιτείται ενημέρωση (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "απαιτείται" υποδηλώνει εάν μια ενημερωμένη έκδοση Project Server 2007 πρέπει να σταλεί στα μέλη της ομάδας που του έχουν ανατεθεί λόγω αλλαγών στην ημερομηνία έναρξης μιας εργασίας, η ενημερωμένη έκδοση ημερομηνία λήξης ή αναθέσεις.

ΔΚΟ (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "ΔΚΟ" εμφανίζει τη διακύμανση κατά την ολοκλήρωση, που είναι η διαφορά ανάμεσα στο πεδίο ΠΚΟ (προϋπολογισμός ολοκλήρωσης) ή στο κόστος γραμμής βάσης και το EKO (εκτίμηση ολοκλήρωσης) για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση σε μια εργασία.

WBS (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο WBS περιέχει κωδικούς για τη δομή ανάλυσης εργασίας (WBS), οι οποίοι είναι αλφαριθμητικοί κωδικοί που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να απεικονίσετε τη θέση της συσχετισμένης εργασίας μέσα στην ιεραρχική δομή του έργου.

Εργασία (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Εργασία" εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Καμπύλη εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Καμπύλη όγκου εργασίας" παρέχει επιλογές για το σχήμα της καμπύλης που θα χρησιμοποιηθεί για τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία.

Διακύμανση εργασίας (πεδίο ανάθεσης)

Το πεδίο "Διακύμανση εργασίας" περιέχει τη διαφορά ανάμεσα στην εργασία γραμμής βάσης μιας εργασίας, πόρου ή ανάθεσης και την τρέχουσα προγραμματισμένη εργασία.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία υποδεικνύει ότι το πεδίο είναι νέο στο Project 2007.

Πραγματικό κόστος (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματικό κόστος" εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για τον όγκο εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που είναι συσχετισμένο με την εργασία.

Πραγματικός όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματικός όγκος υπερωριών" περιέχει τον πραγματικό χρόνο υπερωριών που έχουν πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Πραγματική εργασία" εμφανίζει την εργασία που έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΡΑΚYΕ" (πραγματικό κόστος υλοποιημένης εργασίας) εμφανίζει το κόστος που προκύπτει για όγκο εργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί για μια εργασία, μέχρι την ημερομηνία κατάστασης του έργου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τον αρχικά προγραμματισμένο προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης" εμφανίζει τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας για πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος γραμμής βάσης" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, για έναν πόρο με όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή για την απασχόληση ενός πόρου σε μια εργασία.

Εργασία γραμμής βάσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Εργασία γραμμής βάσης" εμφανίζει τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Γραμμής βάσης1 έως πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης 10 αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα κόστους ποσά προϋπολογισμού για πόρους κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Δημιουργία
Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" έως "Εργασία προϋπολογισμού γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα ποσά εργασίας προϋπολογισμού για πόρους εργασίας και υλικού που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού.

Κόστος γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1" έως "Κόστος γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν το συνολικό προγραμματισμένο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Εργασία γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τα πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1" έως "Εργασία γραμμής βάσης10" αποθηκεύουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

ΠΚΥΕ (Εκτελεσθείσα αξία ή ΕΑ) (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΚΥΕ" (προϋπολογισμένο κόστος υλοποιημένης εργασίας) περιέχει την αθροιστική τιμή του ποσοστού ολοκλήρωσης της εργασίας, του πόρου ή της ανάθεσης πολλαπλασιασμένο με το κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης.

ΠΚΠΕ (προγραμματισμένη αξία ή ΠΑ) (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΠΚΠΕ" (προϋπολογισμένο κόστος προγραμματισμένης εργασίας) περιέχει το αθροιστικό κόστος γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Δημιουργία
Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για τους πόρους κόστους του προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Δημιουργία Εργασία προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού" χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ή την αναθεώρηση της εργασίας προϋπολογισμού για τους πόρους εργασίας και υλικού προϋπολογισμού. Οι πόροι προϋπολογισμού μπορούν να ανατεθούν μόνο στην εργασία σύνοψης έργου.

Κόστος (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κόστος" εμφανίζει το συνολικό προγραμματισμένο ή υπολογιζόμενο κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση, με βάση το κόστος που προκύπτει ήδη για εργασία που έχει πραγματοποιηθεί από τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες, επιπρόσθετα στο κόστος που έχει προγραμματιστεί για την υπόλοιπη εργασία.

Συγκεντρωτικό κόστος (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Συγκεντρωτικό κόστος" εμφανίζει το προγραμματισμένο συγκεντρωτικό κόστος χρονολογικής φάσης για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση μέχρι σήμερα.

Αθροιστική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" περιέχει τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

ΔΚ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΔΚ" (διακύμανση κόστους εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος που θα έπρεπε να δαπανηθεί και το κόστος που πραγματικά δαπανήθηκε για την απόκτηση του τρέχοντος επιπέδου ολοκλήρωσης μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Υπερ-ανάθεση (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Υπερ-ανάθεση" υποδηλώνει εάν σε κάποιον από τους εκχωρημένους πόρους σε μια εργασία έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος στην εργασία ή εάν σε έναν πόρο έχει ανατεθεί περισσότερος όγκος εργασίας σε όλες τις ανατεθειμένες εργασίες από αυτόν που μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια των φυσιολογικών δυνατοτήτων εργασίας.

Όγκος υπερωριών (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Όγκος υπερωριών" περιέχει την ποσότητα των υπερωριών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν από όλους τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, για όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή από έναν πόρο σε μια εργασία, και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές χρέωσης υπερωριών των εμπλεκόμενων πόρων.

Μονάδες κορύφωσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Μονάδες κορύφωσης" περιέχει το ποσοστό ή τον αριθμό μονάδων που εκχωρούνται σε έναν πόρο οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες όπως είναι κατανεμημένες στο χρόνο.

Ποσοστό (%) Εκχώρησης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Ποσοστό εκχώρησης" περιέχει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το σύνολο της ικανότητας ενός πόρου που έχει εκχωρηθεί σε εργασίες.

Κανονική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Κανονική εργασία" εμφανίζει τον συνολικό όγκο μη υπερωριακής εργασίας που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί από τους πόρους.

Υπόλοιπη διαθεσιμότητα (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Υπόλοιπη διαθεσιμότητα" περιέχει τον υπόλοιπο χρόνο κατά τον οποίο ένας πόρος θα είναι διαθέσιμος για εργασία.

ΔΧ (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "ΔΧ" (διακύμανση χρονοδιαγράμματος εκτελεσθείσας αξίας) εμφανίζει τη διαφορά κόστους ανάμεσα στην τρέχουσα πρόοδο και το σχέδιο γραμμής βάσης μιας εργασίας, όλων των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε έναν πόρο ή για μια ανάθεση μέχρι την ημερομηνία κατάστασης ή τη σημερινή ημερομηνία.

Εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Το πεδίο "Εργασία" εμφανίζει τον συνολικό χρόνο που έχει προγραμματιστεί σε μια εργασία για όλους τους εκχωρημένους πόρους, τον συνολικό χρόνο στον οποίο προγραμματίστηκε ένας πόρος σε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί ή τον συνολικό χρόνο που προγραμματίστηκε για έναν πόρο σε μια εργασία.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×