Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου στο Windows Media Center

 • Η υποστήριξη για τα Windows 7 έληξε στις 14 Ιανουαρίου 2020

 • Σας συνιστούμε να μετακινηθείτε σε έναν υπολογιστή Windows 10, για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας από τη Microsoft.

 • Μαθετε περισσοτερα

Ακολουθούν λύσεις για ορισμένα συνήθη προβλήματα ήχου στο Windows Media Center.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων για να διαγνώσετε και να επιδιορθώσετε συνήθη προβλήματα αναπαραγωγής ήχου ή ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων για να διαγνώσετε και να επιδιορθώσετε συνήθη προβλήματα των μονάδων δίσκου CD ή DVD.

Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων αναπαραγωγής ήχου

 1. Επιλέξτε αυτό το κουμπί:

  Εικόνα κουμπιού Fix it  


  Επιδιόρθωση του προβλήματος

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, επιλέξτε Εκτέλεση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.

Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων μονάδων δίσκου CD ή DVD

 1. Επιλέξτε αυτό το κουμπί:

  Εικόνα κουμπιού Fix it  

  Επιδιόρθωση του προβλήματος

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου, επιλέξτε Εκτέλεση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό.


 

Τα αρχεία μουσικής ενδέχεται να μην εμφανίζονται στο Windows Media Center για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 

 • Δεν έχει προστεθεί μουσική στον υπολογιστή. Μπορείτε να τοποθετήσετε ένα CD στη μονάδα δίσκου CD-ROM και να επιλέξετε Αντιγραφή CD για να το προσθέσετε στον υπολογιστή.

 • Έχει προστεθεί μουσική στον υπολογιστή σας αλλά δεν έχουν εντοπιστεί θέσεις φακέλων μουσικής στο Windows Media Center. Για να προσθέσετε θέσεις φακέλων, είτε στον υπολογιστή σας είτε σε έναν φάκελο δικτύου, χρησιμοποιώντας το ποντίκι στην οθόνη Έναρξης, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή Μουσική και έπειτα επιλέξτε Μουσική βιβλιοθήκη.

 • Η θέση του φακέλου που περιέχει μουσική δεν είναι διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή, επειδή βρίσκεται σε ένα δίκτυο που είναι απενεργοποιημένο, ο υπολογιστής σας δεν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο ή η θέση δικτύου που περιέχει τη μουσική σας δεν είναι διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι υπολογιστές είναι ενεργοποιημένοι και συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

Οι πληροφορίες ή τα εξώφυλλα των άλμπουμ ενδέχεται να μην εμφανίζονται στο Windows Media Center, επειδή οι πληροφορίες και τα εξώφυλλα των άλμπουμ δεν ήταν διαθέσιμα όταν αντιγράψατε το άλμπουμ στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο Internet κατά την αντιγραφή των άλμπουμ στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να κάνετε λήψη των διαθέσιμων πληροφοριών και του εξωφύλλου του άλμπουμ χρησιμοποιώντας το Windows Media Player.

Ορισμένες φορές, τα εξώφυλλα των άλμπουμ ενδέχεται να μην εμφανίζονται επειδή δεν υποστηρίζεται η μορφή αρχείου τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player για να κάνετε λήψη μιας άλλης εικόνας εξωφύλλου σε διαφορετική μορφή αρχείου.  Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη του κατάλληλου κωδικοποιητή για αυτήν τη μορφή αρχείου (στο Windows Media Player, επιλέξτε Εργαλεία, έπειτα Λήψη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λήψη προσθηκών.)

Για να μεταβείτε στο Windows Media Player, κάντε τις εξής ενέργειες:

 

 1. Στο Windows Media Center, επιλέξτε Ελαχιστοποίηση Εικόνα του κουμπιού "Ελαχιστοποίηση" .

 2. Επιλέξτε Έναρξη 11899 στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε Windows Media Player.

Αν εμφανιστεί σφάλμα ένα κωδικοποιητή κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου, δοκιμάστε να ανοίξετε το αρχείο στο Windows Media Player. Αν έχετε ρυθμίσει το Windows Media Player έτσι ώστε να κάνει αυτόματη λήψη κωδικοποιητών και ο σωστός κωδικοποιητής είναι διαθέσιμος, θα γίνει λήψη του κωδικοποιητή όταν προσπαθήσετε να ανοίξετε το αρχείο ήχου στο Windows Media Player. Για να κάνετε λήψη του κωδικοποιητή, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet.

Για να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player για λήψη του κωδικοποιητή, κάντε τις εξής ενέργειες:

 

 1. Στο Windows Media Center, επιλέξτε Ελαχιστοποίηση Εικόνα του κουμπιού "Ελαχιστοποίηση" .

 2. Επιλέξτε Έναρξη 11899 στη γραμμή εργασιών και έπειτα επιλέξτε Windows Media Player.

 3. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Λήψη και έπειτα επιλέξτε Λήψη προσθηκών.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην έχετε ήχο. Δοκιμάστε τα εξής:

 • Ελέγξτε αν η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή δυναμώνοντάς την (επιλέξτε VOL + Εικόνα των κουμπιών ρύθμισης έντασης ).

 • Ελέγξτε αν έχει γίνει σίγαση του ήχου. (Επιλέξτε Σίγαση Εικόνα του κουμπιού "Σίγαση" για να ενεργοποιήσετε τον ήχο.)

 • Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία σας είναι συνδεδεμένα στην κατάλληλη υποδοχή στον υπολογιστή σας και ότι λειτουργούν σωστά.

 • Ελέγξτε αν η ένταση συστήματος των Microsoft Windows χρειάζεται προσαρμογή.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει οι κατάλληλες επιλογές στις ρυθμίσεις DVD. (Στην οθόνη Έναρξη, μεταβείτε με κύλιση στην περιοχή Εργασίες, επιλέξτε "Ρυθμίσεις", έπειτα DVD, μετά Γλώσσα DVD και, στη συνέχεια, επιλέξτε – ή + στην περιοχή Κομμάτι ήχου.)

  Για να λειτουργεί κανονικά ο ήχος, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της επιλογής Ήχος DVD.

 • Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τα ηχεία σας χρησιμοποιώντας την επιλογή Ρύθμιση των ηχείων σας στο Windows Media Center. (Στην οθόνη Έναρξης, μεταβείτε με κύλιση στην περιοχή Εργασίες, επιλέξτε Ρυθμίσεις, έπειτα Γενικά, μετά Εγκατάσταση του Windows Media Center και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρύθμιση των ηχείων σας.)

 • Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα ήχου αναγνωρίζεται και διαθέτει τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης.

Ένα αρχείο μουσικής ενδέχεται να μην αναπαράγεται στο Windows Media Center για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 • Η μορφή του αρχείου δεν υποστηρίζεται.

 • Το αρχείο ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο.

 • Το αρχείο ενδέχεται να βρίσκεται σε μια θέση δικτύου που δεν είναι διαθέσιμη αυτήν τη στιγμή. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι υπολογιστές είναι ενεργοποιημένοι και συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

 • Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην έχει ενημερωμένα δικαιώματα χρήσης πολυμέσων για την αναπαραγωγή του αρχείου. Το Windows Media Center σάς προτρέπει να κάνετε λήψη δικαιωμάτων χρήσης πολυμέσων, πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του αρχείου.

Η αναπαραγωγή ενός CD ενδέχεται να μην είναι δυνατή, αν η μονάδα δίσκου CD-ROM έχει απενεργοποιηθεί. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα δίσκου CD-ROM είναι ενεργοποιημένη.

Επίσης, ένα CD ενδέχεται να μην ξεκινάει αυτόματα, αν η δυνατότητα Αυτόματης εκτέλεσης είναι απενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις των Windows.
 

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 

 1. Ανοίξετε την Αυτόματη εκτέλεση, επιλέγοντας με τη σειρά το κουμπί Έναρξης11899, τον Πίνακα ελέγχου, την επιλογή Υλικό και ήχος και, στη συνέχεια, την Αυτόματη εκτέλεση.

 2. Για να μην εμφανίζεται ποτέ το παράθυρο διαλόγου της Αυτόματης εκτέλεσης, επιλέξτε Καμία ενέργεια δίπλα στη συσκευή ή τον δίσκο. Για να επιλέγετε μια ενέργεια κάθε φορά που συνδέετε μια συσκευή ή εισάγετε έναν δίσκο, επιλέξτε Να γίνεται πάντα ερώτηση. Για να ανοίγει αυτόματα ένα πρόγραμμα κάθε φορά, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε.


Παραμείνετε ένα βήμα μπροστά με το Microsoft 365

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×