Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook 2010 SQL Server 2008 Express Runtime

Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει συνήθη προβλήματα εγκατάστασης του SQL Server 2008 Express που αντιμετωπίζουν οι πελάτες του Business Contact Manager for Outlook 2010.

Σημείωση:  Οι προχωρημένοι ίσως νιώθουν πιο άνετα με τις λύσεις που αναφέρονται σε αυτό το θέμα.

Ποιο είναι το πρόβλημα εγκατάστασης που θέλετε να λύσετε;

Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του SQL Server 2008 μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας

Πρέπει να ξεκινήσετε την υπηρεσία SQL Server

Πρέπει να εγκαταστήσετε το SQL Server 2008 Express, επειδή το πρόγραμμα εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook 2010 δεν μπορεί να εγκαταστήσει τον SQL Server για εσάς

Το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν μπορεί να εγκαταστήσει το SQL Server 2008 Express, επειδή μια άλλη έκδοση του SQL Server είναι εγκατεστημένη

Το πρόγραμμα εγκατάστασης απέτυχε να εγκαταστήσει το SQL Server 2008 Express

Ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής του SQL Server

Γιατί το Business Contact Manager for Outlook εγκαθιστά και το SQL Server 2008 Express

Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης του SQL Server

Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του SQL Server 2008 μέχρι να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας

Το πρόγραμμα εγκατάστασης του SQL Server 2008 Express ελέγχει για ειδοποιήσεις "απαιτείται επανεκκίνηση" από την έκδοση των Windows που εκτελείται στον υπολογιστή σας. Εάν το πρόγραμμα εντοπίσει μια ειδοποίηση ότι θα πρέπει να γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, ο SQL Server δεν θα εγκατασταθεί. Πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, να εκκινήσετε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook.

Εάν, μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και του προγράμματος εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook, σας ζητηθεί ξανά να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, κάντε τα εξής:

 1. Ελέγξτε για να δείτε εάν το Windows Update περιλαμβάνει κάποια σημαντική ενημέρωση που πρέπει να εγκαταστήσετε. Σε αυτήν την περίπτωση, εγκαταστήστε την.

  Πώς μπορώ να ανοίξω το Windows Update;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και κατόπιν τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update.

 2. Εάν σας ζητηθεί, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

 3. Εκκινήστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης του Business Contact Manager.

Εάν το SQL Server 2008 Express εξακολουθεί να μην εγκαθίσταται, κάντε λήψη και εγκατάσταση του SQL Server 2008 Express Runtime από την τοποθεσία web της Microsoft. Στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook.

Καλό θα είναι επίσης να ελέγξετε το αρχείο καταγραφής του Business Contact Manager, Temp\BCMrebootcheck*.log, για πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Σημείωση: Ο αστερίσκος (*) αντιπροσωπεύει γράμματα και αριθμούς στο όνομα αρχείου.

Άνοιγμα του φακέλου Temp και του αρχείου καταγραφής BCMrebootcheck*.log

 1. Κάντε τα εξής:

  • Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση.

  • Στα Windows Vista και τα Windows 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

 2. Πληκτρολογήστε %temp% και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Σημείωση: Το %Temp% αντιπροσωπεύει τη διαδρομή, η οποία είναι συνήθως C:\Χρήστες\όνομα χρήστη\AppData\Local\Temp, στο φάκελο Temp.

 1. Ανοίξτε το αρχείο BCMrebootcheck*.log.

Αρχή της σελίδας

Πρέπει να ξεκινήσετε την υπηρεσία SQL Server

Μερικές φορές, παρόλο που ο SQL Server είναι εγκατεστημένος, η υπηρεσία SQL Server δεν είναι δυνατό να ξεκινήσει. Η υπηρεσία SQL Server πρέπει να εκτελείται για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook. Ένα μήνυμα θα σας ζητήσει να ξεκινήσετε την υπηρεσία SQL Server.

Πρέπει να ξεκινήσετε την υπηρεσία SQL Server (MSSMLBIZ) και να την ρυθμίσετε ώστε να ξεκινά αυτόματα.

 1. Ανοίξτε τα "Εργαλεία διαχείρισης" στον Πίνακα Ελέγχου.

Πώς;

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

 2. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την προβολή για να εμφανίσετε όλες τις επιλογές του Πίνακα Ελέγχου.

  • Στα Windows XP, στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε κλασική προβολή.

  • Στα Windows Vista, στην περιοχή Αρχική σελίδα Πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κλασική προβολή.

  • Στα Windows 7, κάντε κλικ στην επιλογή Κατηγορία και κατόπιν στην επιλογή Μεγάλα εικονίδια ή Μικρά εικονίδια.

 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης.

 1. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή SQL Server (MSSMLBIZ) και κατόπιν στην επιλογή Ιδιότητες.

 3. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε τα εξής:

  1. Στο πλαίσιο Τύπος εκκίνησης, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα.

  2. Στην ενότητα Κατάσταση υπηρεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

 5. Κλείστε τις Υπηρεσίες.

Αρχή της σελίδας

Πρέπει να εγκαταστήσετε το SQL Server 2008 Express, επειδή το πρόγραμμα εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook 2010 δεν μπορεί να εγκαταστήσει τον SQL Server για εσάς

Εάν ο SQL Server δεν είναι εγκατεστημένος, το Business Contact Manager for Outlook δεν μπορεί να εγκατασταθεί.

 1. Κάντε λήψη και εγκατάσταση του SQL Server 2008 Express Runtime από την τοποθεσία web της Microsoft.

 2. Εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook.

Αρχή της σελίδας

Το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν μπορεί να εγκαταστήσει το SQL Server 2008 Express, επειδή μια άλλη έκδοση του SQL Server είναι εγκατεστημένη

Εάν ο SQL Server είναι ήδη εγκατεστημένος στον υπολογιστή σας, το πρόγραμμα εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook μπορεί να μην είναι δυνατό να εγκαταστήσει το SQL Server 2008 Express.

Καταργήστε την εγκατάσταση της άλλης έκδοσης του SQL Server και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook 2010.

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να καταργήσετε την υπάρχουσα έκδοση του SQL Server.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και έπειτα στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε τα εξής:

  • Στα Windows XP, εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε κλασική προβολή και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

  • Στα Windows Vista και τα Windows 7, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου και κατόπιν στην περιοχή Προγράμματα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server 2008 και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης.

  Εάν άλλα προγράμματα χρησιμοποιούν επίσης τον SQL Server 2008, θα σας ζητηθεί να καθορίσετε την παρουσία που θέλετε να καταργήσετε. Επιλέξτε την παρουσία MSSMLBIZ.

Το SQL Server 2008 Express ενδέχεται να μην εγκατασταθεί εάν υπάρχει κάποια άλλη έκδοση του SQL Server στον υπολογιστή σας για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, εάν η υπάρχουσα έκδοση του SQL Server είναι σε διαφορετική γλώσσα από την έκδοση του SQL Server 2008 Express που έχει εγκατασταθεί, η εγκατάσταση θα αποτύχει. Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η εγκατάσταση μπορεί να αποτύχει είναι επειδή τα δικαιώματα στην έκδοση του SQL Server που είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή εμποδίζουν το πρόγραμμα εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook να ενημερώσει ορισμένα αρχεία του SQL Server.

Αρχή της σελίδας

Το πρόγραμμα εγκατάστασης απέτυχε να εγκαταστήσει το SQL Server 2008 Express

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται μερικές φορές εάν η μονάδα δίσκου όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το Business Contact Manager for Outlook 2010 είναι συμπιεσμένη ή κρυπτογραφημένη χρησιμοποιώντας κανονική κρυπτογράφηση ή το BitLocker.

Αποσυμπιέστε ή καταργήστε την κρυπτογράφηση από το φάκελο ή τη μονάδα δίσκου όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το Business Contact Manager for Outlook και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να εγκαταστήσετε ξανά το Business Contact Manager for Outlook.

Αρχή της σελίδας

Ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής του SQL Server

Το πρόγραμμα εγκατάστασης του SQL Server δημιουργεί διάφορα αρχεία καταγραφής κατά την εγκατάσταση του SQL Server. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κατά την εγκατάσταση του SQL Server, ανοίξτε πρώτα ένα αρχείο με το όνομα Summary.txt. Το αρχείο υποδεικνύει ποια αρχεία καταγραφής περιέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το λόγο για τον οποίο δεν ήταν δυνατή η εγκατάσταση του SQL Server. Αναζητήστε το αρχείο Summary.txt στον παρακάτω φάκελο:

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\

Εάν το αρχείο Summary.txt του SQL Server αναφέρει ότι το πρόγραμμα εγκατάστασης του SQL Server ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αλλά το πρόγραμμα εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook σάς ενημερώνει ότι ο SQL Server δεν είναι εγκατεστημένος, κάντε τα εξής.

 1. Ανοίξτε το φάκελο %Temp%.

  1. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Στα Windows XP, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση.

   • Στα Windows Vista και τα Windows 7, κάντε κλικ στο κουμπί "Έναρξη".

  2. Πληκτρολογήστε %temp% και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.

   Σημείωση: Το %Temp% αντιπροσωπεύει τη διαδρομή, η οποία είναι συνήθως, C:\Χρήστες\όνομα χρήστη\App Data\Local\Temp.

 2. Ανοίξτε το αρχείο BCMSetupWizardtmp*.log με την πιο πρόσφατη ημερομηνία.

  Σημείωση:  Ο αστερίσκος (*) αντιπροσωπεύει γράμματα και αριθμούς στο όνομα αρχείου.

 3. Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τυχόν σφάλματα που έχουν προκύψει.

Άλλοι φάκελοι όπου δημιουργούνται αρχεία καταγραφής του SQL Server

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSMLBIZ\MSSQL\Log

Σημείωση: Σε εκδόσεις 64 bit των Windows, η διαδρομή θα ξεκινάει με C: \Program Files (x86).

Αρχή της σελίδας

Γιατί το Business Contact Manager for Outlook εγκαθιστά και το SQL Server 2008 Express

Το Business Contact Manager for Outlook αποθηκεύει τα δεδομένα σας σε μια βάση δεδομένων του SQL Server με όνομα MSSMLBIZ. Η βάση δεδομένων είναι μια παρουσία του SQL Server. Άλλα προγράμματα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν τον SQL Server, αλλά όχι την ίδια παρουσία που χρησιμοποιείται από το Business Contact Manager for Outlook.

Κατά την εκκίνηση του προγράμματος εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook, ελέγχει εάν ο SQL Server είναι ήδη εγκατεστημένος. Εάν δεν είναι, εκτελείται πρώτα το πρόγραμμα εγκατάστασης του SQL Server 2008 Express. Στη συνέχεια, εκτελείται το πρόγραμμα εγκατάστασης του Business Contact Manager for Outlook.

Αρχή της σελίδας

Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης του SQL Server

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×