Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης με κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Business Contact Manager δεν μπορεί να συνδεθεί στον απομακρυσμένο υπολογιστή

Βάση δεδομένων μου δεν είναι διαθέσιμη

Συμπτώματα

Έχει ως αποτέλεσμα

Λύσεις

Συμπτώματα

Έχει ως αποτέλεσμα

Λύσεις

Business Contact Manager δεν μπορεί να συνδεθεί στον απομακρυσμένο υπολογιστή

Όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με το κοινόχρηστη βάση δεδομένων από τον τοπικό σας υπολογιστή, λαμβάνετε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι:

Δεν είναι δυνατό να αποκτήσετε πρόσβαση στην κοινόχρηστη βάση δεδομένων στο όνομα του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια.

Σημείωση: Το όνομα του υπολογιστή είναι το όνομα του υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται η κοινόχρηστη βάση δεδομένων.

Τα παρακάτω σενάρια παρέχουν βοήθεια για τους χρήστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη σύνδεση σε ένα κοινόχρηστο βάση δεδομένων του Business Contact Manager. Κάντε κλικ στην πρόταση που περιγράφει καλύτερα το σενάριό σας:

Συνδέεστε με μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager για πρώτη φορά, χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εκκίνησης

 • Ελέγξτε τα παρακάτω (ίσως χρειαστεί να συμβουλευτείτε το κάτοχος βάσης δεδομένων ή το διαχειριστής του απομακρυσμένου υπολογιστή):

 • Είναι η εκκίνηση του απομακρυσμένου υπολογιστή;

 • Είναι τον υπολογιστή σας και στον απομακρυσμένο υπολογιστή και τα δύο συνδεδεμένος στο δίκτυο;

 • Είναι το Business Contact Manager για το Outlook στον απομακρυσμένο υπολογιστή;

 • Έχει κάτοχο της βάσης δεδομένων σε κοινή χρήση της βάσης δεδομένων;

 • Κάτοχος της βάσης δεδομένων σας εκχώρησε πρόσβαση στην κοινόχρηστη βάση δεδομένων;

 • Οι ρυθμίσεις τείχος προστασίας στον απομακρυσμένο υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί για να επιτρέψετε την πρόσβαση στην κοινόχρηστη βάση δεδομένων;

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή των ρυθμίσεων του τείχους προστασίας, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις των Windows, ώστε να μπορούν να μοιραστείτε τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager με χρήστες σε άλλους υπολογιστές;, ή ζητήστε από το διαχειριστή σας για να δείτε αυτές τις πληροφορίες.

 • Ο υπολογιστής σας εκτελεί την ίδια έκδοση του Business Contact Manager for Outlook ως στον απομακρυσμένο υπολογιστή; Για να συνδεθείτε με μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων, όλοι οι υπολογιστές πρέπει να εκτελεί την ίδια έκδοση του Business Contact Manager for Outlook.

Συνδέεστε ξανά με μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager

Ελέγξτε τα παρακάτω (ίσως χρειαστεί να συμβουλευθείτε κάτοχος της βάσης δεδομένων ή το διαχειριστή του απομακρυσμένου υπολογιστή):

 • Εκτελείται στον απομακρυσμένο υπολογιστή;

 • Είναι τον υπολογιστή σας και στον απομακρυσμένο υπολογιστή και τα δύο είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο της εταιρείας σας; Ζητήστε από το διαχειριστή σας για να τον επιβεβαιώσετε.

 • Η κοινόχρηστη βάση δεδομένων έχει γίνει επαναφορά σε προηγούμενη έκδοση ή ενημερωθεί σε μια νέα έκδοση;

 • Ελέγξτε τον αριθμό έκδοσης του Business Contact Manager για το Outlook στον υπολογιστή σας και στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Πώς γίνεται αυτό;

Ελέγξτε το Business Contact Manager for Outlook αριθμό έκδοσης στον τοπικό σας υπολογιστή   

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager.

 3. Στην ενότητα Σχετικά με το Business Contact Manager for Outlook, ανατρέξτε στο θέμα ο αριθμός έκδοσης του Business Contact Manager.

Ελέγξτε το Business Contact Manager for Outlook αριθμό έκδοσης στον απομακρυσμένο υπολογιστή   

 • Ζητήστε από τον κάτοχο της βάσης δεδομένων ή το διαχειριστή για τον αριθμό έκδοσης.

Οι αριθμοί έκδοσης του Business Contact Manager θα πρέπει να αντιστοιχεί σε όλους τους υπολογιστές που συνδέονται με την κοινόχρηστη βάση δεδομένων και στον απομακρυσμένο υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται η κοινόχρηστη βάση δεδομένων.

 1. Εάν οι αριθμοί έκδοσης δεν συμφωνούν, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Business Contact Manager for Outlook 2010 σε υπολογιστές που χρειάζεστε.

Εάν οι αριθμοί έκδοσης συμφωνούν, δοκιμάστε μια λύση διαφορετικό από αυτό το άρθρο.

Εάν η κοινόχρηστη βάση δεδομένων έχει γίνει επαναφορά σε προηγούμενη έκδοση ή ενημερωθεί σε μια νέα έκδοση, πρέπει να απορρίψετε την τοπική βάση δεδομένων (ή βάση δεδομένων εκτός σύνδεσης ) — δηλαδή, να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ της τοπικής βάσης δεδομένων και την κοινόχρηστη βάση δεδομένων — και, στη συνέχεια, κάντε μια νέα σύνδεση με το cu τρέχουσες έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην απόρριψη μιας βάσης δεδομένων χωρίς σύνδεση ενότητας σε εργασία χωρίς σύνδεση με χρήση του Business Contact Manager.

Σημαντικό: Αλλαγές που κάνατε στη βάση δεδομένων σας δεν θα είναι διαθέσιμη μετά την απόρριψη. Για να διατηρήσετε αυτά τα αλλαγμένα δεδομένα, επιλέξτε το Εξαγωγή και διατήρηση των τοπικών δεδομένων πριν από την απόρριψη της βάσης δεδομένων χωρίς σύνδεση κατά τη διάρκεια της διεργασίας απόρριψης την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Βάση δεδομένων μου δεν είναι διαθέσιμη

Τα ακόλουθα σενάρια παρέχουν βοήθεια για τους χρήστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την εύρεση μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager για σύνδεση σε. Κάντε κλικ στην πρόταση που περιγράφει καλύτερα την περίπτωσή σας:

Συνδέεστε με μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager για πρώτη φορά, χρησιμοποιώντας τον Οδηγό εκκίνησης

Συμπτώματα

Στον Οδηγό εκκίνησης, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση σε απομακρυσμένη βάση δεδομένων, πληκτρολογήστε ένα όνομα υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση. Λαμβάνετε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι:

Δεν είναι δυνατή η εύρεση βάσεων δεδομένων του Business Contact Manager στο όνομα του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές αιτίες, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια.

Σημείωση: Cιακού όνομα είναι το όνομα του υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται η κοινόχρηστη βάση δεδομένων.

Έχει ως αποτέλεσμα

Υπάρχουν διάφορες πιθανές αιτίες για ποιο λόγο δεν μπορεί να βρεθεί η κοινόχρηστη βάση δεδομένων στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες για πιθανές αιτίες και λύσεις.

Λύσεις

Δοκιμάστε τα εξής:

 • Επειδή μπορείτε να συνδεθείτε με μια υπάρχουσα κοινόχρηστη βάση δεδομένων μόνο, επιβεβαιώστε με την κάτοχος βάσης δεδομένων ότι η βάση δεδομένων υπάρχει στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

 • Να μπορέσετε να συνδεθείτε με μια βάση δεδομένων σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, κάτοχος της βάσης δεδομένων πρέπει να κάνετε κοινή χρήση της βάσης δεδομένων και να σας εκχωρήσει το δικαίωμα πρόσβασης.

 • Εάν ο απομακρυσμένος υπολογιστής βρίσκεται σε διαφορετικό υποδίκτυο από τον υπολογιστή στον οποίο χρησιμοποιείτε Business Contact Manager για το Outlook, πρέπει να αλλάξει τις ρυθμίσεις τείχος προστασίας στον απομακρυσμένο υπολογιστή για να εκχωρήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε υπολογιστή. (Ένα υποδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου δικτύου του υπολογιστή σας. Δευτερεύοντα δίκτυα συνδέονται μέσω δρομολογητών. Κάθε υποδίκτυο έχει μια ξεχωριστή περιοχή διευθύνσεων IP.)

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή των ρυθμίσεων του τείχους προστασίας, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις των Windows, ώστε να μπορούν να μοιραστείτε τη βάση δεδομένων του Business Contact Manager με χρήστες σε άλλους υπολογιστές;

 • Εάν το τείχος προστασίας στον απομακρυσμένο υπολογιστή προέρχεται από μια εταιρεία τρίτων κατασκευαστών, Business Contact Manager for Outlook δεν μπορεί να κάνετε αλλαγές αυτόματα για την εκχώρηση πρόσβασης στους χρήστες στο δίκτυο. Ανατρέξτε στη Βοήθεια για το πρόγραμμα τείχους προστασίας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο.

 • Μπορείτε να συνδεθείτε μόνο σε μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί με την ίδια έκδοση του Business Contact Manager for Outlook που χρησιμοποιείτε.

 • Ελέγξτε τον αριθμό έκδοσης του Business Contact Manager για το Outlook στον υπολογιστή σας και στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Πώς γίνεται αυτό;

Ελέγξτε το Business Contact Manager for Outlook αριθμό έκδοσης στον τοπικό σας υπολογιστή   

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager.

 3. Στην ενότητα Σχετικά με το Business Contact Manager for Outlook, ανατρέξτε στο θέμα ο αριθμός έκδοσης του Business Contact Manager.

Ελέγξτε το Business Contact Manager for Outlook αριθμό έκδοσης στον απομακρυσμένο υπολογιστή   

 • Ζητήστε από τον κάτοχο της βάσης δεδομένων ή το διαχειριστή για τον αριθμό έκδοσης.

Οι αριθμοί έκδοσης του Business Contact Manager θα πρέπει να αντιστοιχεί σε όλους τους υπολογιστές που συνδέονται με την κοινόχρηστη βάση δεδομένων και στον απομακρυσμένο υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται η κοινόχρηστη βάση δεδομένων.

 1. Εάν οι αριθμοί έκδοσης δεν συμφωνούν, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Business Contact Manager for Outlook 2010 σε υπολογιστές που χρειάζεστε.

Εάν οι αριθμοί έκδοσης συμφωνούν, δοκιμάστε μια λύση διαφορετικό από αυτό το άρθρο.

Συνδέεστε ξανά με μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager

Συμπτώματα

Όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση στο τοπικό αντίγραφο της κοινόχρηστης βάσης δεδομένων, προσπαθείτε να συνδεθείτε ξανά με την κοινόχρηστη βάση δεδομένων στον απομακρυσμένο υπολογιστή και λαμβάνετε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι:

Δεν είναι δυνατή η εύρεση βάσεων δεδομένων του Business Contact Manager στο όνομα του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές αιτίες, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια.

Σημείωση: Το όνομα του υπολογιστή είναι το όνομα του υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται η κοινόχρηστη βάση δεδομένων.

Έχει ως αποτέλεσμα

Υπάρχουν διάφορες πιθανές αιτίες για ποιο λόγο δεν μπορεί να βρεθεί η κοινόχρηστη βάση δεδομένων στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες για πιθανές αιτίες και λύσεις.

Λύσεις

Δοκιμάστε τα εξής:

Η κοινόχρηστη βάση δεδομένων εξακολουθεί να υπάρχει στον απομακρυσμένο υπολογιστή;

Επιβεβαιώστε με τον κάτοχο της βάσης δεδομένων ότι η βάση δεδομένων δεν έχει διαγραφεί, καταργηθεί, ή ενημερωθεί στον απομακρυσμένο υπολογιστή. Εάν η βάση δεδομένων έχει ενημερωθεί, πρέπει να απορρίψετε τη βάση δεδομένων χωρίς σύνδεση πριν να συνδεθείτε ξανά με την πιο πρόσφατη βάση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην απόρριψη μιας βάσης δεδομένων χωρίς σύνδεση ενότητας σε εργασία χωρίς σύνδεση με χρήση του Business Contact Manager.

Εξακολουθείτε να έχετε δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων;

Επιβεβαιώστε με τον κάτοχο της βάσης δεδομένων ότι έχετε ακόμη δικαίωμα πρόσβασης στη βάση δεδομένων.

Εξακολουθείτε να έχετε δικαιώματα πρόσβασης σε απομακρυσμένο υπολογιστή;

Επιβεβαιώστε με το διαχειριστής του απομακρυσμένου υπολογιστή — ή του τομέας εάν ο υπολογιστής σας είναι μέρος ενός δικτύου — ότι εξακολουθείτε να έχετε δικαιώματα πρόσβασης σε απομακρυσμένο υπολογιστή.

Η έκδοση του Business Contact Manager για το Outlook στον τοπικό υπολογιστή σας είναι το ίδιο με αυτό στον απομακρυσμένο υπολογιστή;

 1. Ελέγξτε τον αριθμό έκδοσης του Business Contact Manager για το Outlook στον υπολογιστή σας και στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Πώς γίνεται αυτό;

Ελέγξτε το Business Contact Manager for Outlook αριθμό έκδοσης στον τοπικό σας υπολογιστή   

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager.

 3. Στην ενότητα Σχετικά με το Business Contact Manager for Outlook, ανατρέξτε στο θέμα ο αριθμός έκδοσης του Business Contact Manager.

Ελέγξτε το Business Contact Manager for Outlook αριθμό έκδοσης στον απομακρυσμένο υπολογιστή   

 • Ζητήστε από τον κάτοχο της βάσης δεδομένων ή το διαχειριστή για τον αριθμό έκδοσης.

Οι αριθμοί έκδοσης του Business Contact Manager θα πρέπει να αντιστοιχεί σε όλους τους υπολογιστές που συνδέονται με την κοινόχρηστη βάση δεδομένων και στον απομακρυσμένο υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται η κοινόχρηστη βάση δεδομένων.

 1. Εάν οι αριθμοί έκδοσης δεν συμφωνούν, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του Business Contact Manager for Outlook 2010 σε υπολογιστές που χρειάζεστε.

Εάν οι αριθμοί έκδοσης συμφωνούν, δοκιμάστε μια λύση διαφορετικό από αυτό το άρθρο.

Η βάση δεδομένων βρίσκεται στον τοπικό σας υπολογιστή

Εάν η βάση δεδομένων στον τοπικό σας υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι έχει ξεκινήσει η παρουσία MSSMLBIZ από την υπηρεσία SQL Server. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ξεκινήσετε μια παρουσία του SQL Server, ανατρέξτε Στη Βοήθεια του Microsoft SQL Server 2008.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×