Αποδοχή ή απόρριψη εντοπισμένων αλλαγών στο Word

Πριν από την κοινή χρήση του εγγράφου σας, καταργήστε οποιαδήποτε σήμανση με την αποδοχή ή την απόρριψη εντοπισμένων αλλαγών και τη διαγραφή σχολίων.

Σημαντικό:  Ο μόνος τρόπος για να καταργήσετε τις εντοπισμένες αλλαγές είναι να τις αποδεχθείτε ή να τις απορρίψετε και ο μόνος τρόπος για να καταργήσετε σχόλια είναι να τους διαγράψετε. Η επιλογή της προβολής χωρίς σήμανση μόνο αποκρύπτει προσωρινά τις αλλαγές και τα σχόλια και θα εμφανιστεί ξανά την επόμενη φορά που κάποιος θα ανοίξει το έγγραφο.

Αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών μία κάθε φορά

 1. Κάντε κλικ ή πατήστε στην αρχή του εγγράφου και επιλέξτε αναθεώρηση.

 2. Επιλέξτε Επόμενο.

  Κουμπί "επόμενη αλλαγή"

 3. Επιλέξτε Αποδοχή ή Απόρριψη για να διατηρήσετε ή να καταργήσετε την αλλαγή. Στη συνέχεια, το Word μετακινείται στην επόμενη εντοπισμένη αλλαγή.

  Κουμπί "αποδοχή αλλαγών"

  Επαναλάβετε μέχρι να αναθεωρήσετε όλες τις αλλαγές στο έγγραφό σας.

Αποδοχή ή απόρριψη όλων των αλλαγών

 1. Κάντε κλικ ή πατήστε στην αρχή του εγγράφου και μεταβείτε στο > αναθεώρηση.

 2. Επιλέξτε το βέλος κάτω από το πλαίσιο Αποδοχή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποδοχή όλων των αλλαγών.

  Επιλογή "αποδοχή όλων των αλλαγών"

Διαγραφή σχολίων ένα κάθε φορά

 1. Επιλέξτε ένα σχόλιο.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή αναθεώρηση και επιλέξτε Διαγραφή.

  Κουμπί "Διαγραφή σχολίου"

Διαγραφή όλων των σχολίων

 1. Επιλογή σχολίου

 2. Μεταβείτε στην επιλογή αναθεώρηση και επιλέξτε το βέλος κάτω από την επιλογή Διαγραφή.

 3. Επιλέξτε Διαγραφή όλων των σχολίων στο έγγραφο.

  Διαγραφή όλων των σχολίων

Αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών μία προς μία

 1. Κάντε κλικ ή πατήστε στην αρχή του εγγράφου και επιλέξτε αναθεώρηση.

 2. Επιλέξτε Επόμενο για να μεταβείτε στην πρώτη εντοπισμένη αλλαγή.

  Κουμπί "επόμενη αλλαγή"

 3. Επιλέξτε Αποδοχή ή Απόρριψη για να διατηρήσετε ή να καταργήσετε την αλλαγή. Στη συνέχεια, το Word μετακινείται στην επόμενη εντοπισμένη αλλαγή.

  Κουμπί "Αποδοχή αλλαγής"

  Επαναλάβετε μέχρι να αναθεωρήσετε όλες τις αλλαγές στο έγγραφό σας.

Αποδοχή ή απόρριψη όλων των αλλαγών

 1. Κάντε κλικ ή πατήστε στην αρχή του εγγράφου και επιλέξτε αναθεώρηση.

 2. Επιλέξτε το βέλος με Αποδοχήκαι επιλέξτε Αποδοχή όλων των αλλαγών.

  Αποδοχή όλων των αλλαγών

Διαγραφή σχολίων ένα προς ένα

 1. Επιλέξτε ένα σχόλιο.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή αναθεώρηση και επιλέξτε Διαγραφή.

  Κουμπί "Διαγραφή σχολίου"

Διαγραφή όλων των σχολίων

 1. Επιλέξτε ένα σχόλιο.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή αναθεώρηση και επιλέξτε το βέλος με Διαγραφή.

 3. Επιλέξτε Διαγραφή όλων των σχολίων στο έγγραφο.

  Διαγραφή όλων των σχολίων

Κατάργηση εντοπισμένων αλλαγών

Αποδεχθείτε ή απορρίψτε εντοπισμένες αλλαγές για να τις καταργήσετε από το έγγραφό σας:

 • Για να δείτε κάθε αναθεώρηση, μία κάθε φορά, στην καρτέλα αναθεώρηση , στην περιοχή αλλαγές, επιλέξτε Επόμενοκαι, στη συνέχεια, Αποδοχή ή Απόρριψη.

  Επιλογές στην περιοχή "αλλαγές" στην καρτέλα "αναθεώρηση"

  Το Word διατηρεί την αλλαγή ή την καταργεί και στη συνέχεια, προχωρά στην επόμενη αλλαγή.

 • Για να αποδεχτείτε όλες τις αλλαγές ταυτόχρονα, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Αποδοχήκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποδοχή όλων των αλλαγών στο έγγραφο.

 • Για να απορρίψετε όλες τις αλλαγές την ίδια στιγμή, επιλέξτε το βέλος δίπλα στην επιλογή Απόρριψηκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Απόρριψη όλων των αλλαγών στο έγγραφο.

Κατάργηση σχολίων

Εάν το έγγραφό σας έχει σχόλια, δεν θα καταργηθούν κατά την αποδοχή ή την απόρριψη των εντοπισμένων αλλαγών. Θα πρέπει να τα διαγράψετε ξεχωριστά.

 1. Στην καρτέλα αναθεώρηση , στην περιοχή σχόλια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο για να επιλέξετε ένα σχόλιο.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, επιλέξτε Διαγραφή.

  Για να διαγράψετε όλα τα σχόλια ταυτόχρονα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Διαγραφήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή όλων των σχολίων στο έγγραφο.

  Επιλογές στην περιοχή σχόλια στην καρτέλα "αναθεώρηση"

Επίλυση αλλαγών σε διένεξη

Όταν δύο ή περισσότερα άτομα εργάζονται σε ένα έγγραφο ταυτόχρονα, ενδέχεται να κάνουν αλλαγές που είναι έρχονται σε διένεξη μεταξύ τους. Οι διενέξεις μπορούν να προκύψουν όταν ένα άτομο λειτουργεί χωρίς σύνδεση και, στη συνέχεια, αποθηκεύει το έγγραφο στο διακομιστή ή όταν δύο άτομα εργάζονται στο ίδιο τμήμα ενός εγγράφου και τα αποθηκεύουν στο διακομιστή πριν να ανανεώσουν το έγγραφο με τις ενημερώσεις που έχουν γίνει από άλλους συντάκτες.

Όταν παρουσιάζονται διενέξεις, πρέπει πρώτα να τις επιλύσετε για να μπορείτε να αποθηκεύσετε το έγγραφο στο διακομιστή. Όλες οι αλλαγές στο έγγραφο αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας στο Κέντρο αποστολής της Microsoft, ακόμη και όταν το έγγραφο περιέχει διενέξεις. Ωστόσο, οι αλλαγές δεν αποθηκεύονται στο διακομιστή έως ότου επιλυθούν οι διενέξεις. Όταν υπάρχουν διενέξεις, το Word σάς ειδοποιεί, εμφανίζοντας μια γραμμή μηνυμάτων στο επάνω μέρος του παραθύρου του εγγράφου και μια ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης.

 1. Στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Επίλυση διενέξεων.

  Το Word εμφανίζει το τμήμα παραθύρου Αλλαγές σε διένεξη που παραθέτει τις διενέξεις και η καρτέλα Διενέξεις εμφανίζεται στην κορδέλα.

 2. Στο τμήμα παραθύρου Αλλαγές σε διένεξη, κάντε κλικ σε μια αλλαγή σε διένεξη για να επισημάνετε το τμήμα του εγγράφου που είναι σε διένεξη.

  Το Word χρησιμοποιεί ροζ επισήμανση για τις αλλαγές σε διένεξη που έχετε κάνει εσείς και πράσινη επισήμανση για τις αλλαγές που έχουν γίνει από άλλους συντάκτες. Τυχόν άλλες εντοπισμένες αλλαγές που βρίσκονται στο έγγραφο αποκρύπτονται προσωρινά.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να

  Κάντε το εξής

  Διατήρηση της δικής σας αλλαγής

  Στην καρτέλα Διενέξεις, στην περιοχή Αλλαγές σε διένεξη, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή της δικής σας αλλαγής.

  Απόρριψη της δικής σας αλλαγής

  Στην καρτέλα Διενέξεις, στην περιοχή Αλλαγές σε διένεξη, κάντε κλικ στην επιλογή Απόρριψη της δικής σας αλλαγής.

 4. Καρτέλα "Διένεξη", ομάδα "Διενέξεις"

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×