Αποθήκευση βιβλίου εργασίας σε άλλη μορφή αρχείου

Αποθήκευση βιβλίου εργασίας σε άλλη μορφή αρχείου

Τις περισσότερες φορές θέλετε να αποθηκεύετε τα βιβλία εργασίας σας στην τρέχουσα μορφή αρχείου (.xlsx). Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε άλλη μορφή, όπως στη μορφή αρχείου μιας παλαιότερης έκδοσης του Excel, ως αρχείο κειμένου ή ως αρχείο PDF ή XPS. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει απλώς να γνωρίζετε ότι, κάθε φορά που αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας σε μια άλλη μορφή αρχείου, ορισμένα στοιχεία μορφοποίησης, δεδομένα και δυνατότητες ενδέχεται να μην αποθηκεύονται.

Για να δείτε μια λίστα των μορφών αρχείου (ή των τύπων αρχείου) που μπορείτε ή δεν μπορείτε να ανοίγετε και να αποθηκεύετε στο Excel 2013, ανατρέξτε στην ενότητα Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται στο Excel, στο τέλος αυτού του άρθρου.

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που θέλετε να αποθηκεύσετε.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Αποθήκευση ως.

  Επιλογή "Αποθήκευση ως" στην καρτέλα "Αρχείο"

 3. Στην περιοχή Θέσεις, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας. Για παράδειγμα, επιλέξτε OneDrive για να το αποθηκεύσετε στην τοποθεσία Web ή Υπολογιστής για να το αποθηκεύσετε σε έναν τοπικό φάκελο, όπως στα Έγγραφα.

  Επιλογή "Επιλέξτε μια θέση"

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στη θέση που θέλετε.

  Παράθυρο διαλόγου "Αποθήκευση ως"

 5. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου που θέλετε. Κάντε κλικ στα βέλη για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις μορφές αρχείου που δεν είναι ορατές στη λίστα.

  Σημείωση: Οι μορφές αρχείου που βλέπετε ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο του φύλλου που είναι ενεργό στο βιβλίο εργασίας σας (φύλλο εργασίας, φύλλο γραφήματος ή άλλος τύπος φύλλου).

 6. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, αποδεχτείτε το προτεινόμενο όνομα ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το βιβλίο εργασίας.

Εάν ανοίξατε ένα βιβλίο εργασίας του Excel 97-2003, αλλά δεν χρειάζεται να το διατηρήσετε σε αυτήν τη μορφή, μπορείτε απλώς να το μετατρέψετε στην τρέχουσα μορφή αρχείου (.xlsx).

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Πληροφορίες.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή.

Κουμπί "Μετατροπή"

Στο Excel 2013, μπορείτε να ανοίγετε και να αποθηκεύετε αρχεία στις μορφές αρχείων που ακολουθούν:

Μορφές αρχείων του Excel

Μορφή

Επέκταση

Περιγραφή

Βιβλίο εργασίας του Excel

.xlsx

Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου που βασίζεται σε XML για το Excel 2007-2013. Δεν έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης κώδικα μακροεντολών Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ή φύλλων μακροεντολών του Microsoft Office Excel 4.0 (.xlm).

Υπολογιστικό φύλλο Strict Open XML

.xlsx

Μια βασική έκδοση ISO για τη μορφή αρχείων βιβλίου εργασίας Excel (.xlsx).

Βιβλίο εργασίας του Excel (κώδικας)

.xlsm

Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου που βασίζεται σε XML με δυνατότητα μακροεντολών για το Excel 2007-2013. Αποθηκεύει κώδικα μακροεντολών VBA ή φύλλων μακροεντολών του Excel 4.0 (.xlm).

Βιβλίο εργασίας δυαδικών δεδομένων του Excel

.xlsb

Η δυαδική μορφή αρχείου (BIFF12) για το Excel 2007-2013.

Πρότυπο

.xltx

Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου για ένα πρότυπο του Excel στο Excel 2007-2013. Δεν έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης κώδικα μακροεντολών VBA ή φύλλων μακροεντολών του Excel 4.0 (.xlm).

Πρότυπο (κώδικας)

.xltm

Η μορφή αρχείου με δυνατότητα μακροεντολών για ένα πρότυπο του Excel στο Excel 2007-2013. Αποθηκεύει κώδικα μακροεντολών VBA ή φύλλων μακροεντολών του Excel 4.0 (.xlm).

Βιβλίο εργασίας του Excel 97 - Excel 2003

.xls

Η δυαδική μορφή αρχείου Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8).

Πρότυπο του Excel 97 - Excel 2003

.xlt

Η δυαδική μορφή αρχείου Excel 97 - Excel 2003 (BIFF8) για ένα πρότυπο του Excel.

Βιβλίο εργασίας Microsoft Excel 5.0/95

.xls

Η δυαδική μορφή αρχείου Excel 5.0/95 (BIFF5).

Υπολογιστικό φύλλο XML 2003

.xml

Μορφή αρχείου υπολογιστικού φύλλου XML 2003 (XMLSS).

Δεδομένα XML

.xml

Μορφή δεδομένων XML.

Πρόσθετο Excel

.xlam

Η μορφή προσθέτου που βασίζεται σε XML με δυνατότητα μακροεντολών για το Excel 2007-2013. Ένα πρόσθετο αποτελεί συμπληρωματικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για την εκτέλεση πρόσθετου κώδικα. Υποστηρίζει τη χρήση έργων VBA και φύλλων μακροεντολών Excel 4.0 (.xlm).

Πρόσθετο του Excel 97-2003

.xla

Το Πρόσθετο του Excel 97-2003, ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για την εκτέλεση πρόσθετου κώδικα. Υποστηρίζει τη χρήση έργων VBA.

Βιβλίο εργασίας Excel 4.0

.xlw

Μια μορφή αρχείου Excel 4.0 που αποθηκεύει μόνο φύλλα εργασίας, φύλλα γραφημάτων και φύλλα μακροεντολών. Μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας σε αυτήν τη μορφή αρχείου στο Excel 2013, αλλά δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Excel σε αυτήν τη μορφή αρχείου.

Μορφές αρχείων κειμένου

Μορφή

Επέκταση

Περιγραφή

Μορφοποιημένο κείμενο (οριοθετημένο με διαστήματα)

.prn

Μορφή Lotus οριοθετημένη με διαστήματα. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Κείμενο (οριοθετημένο με στηλοθέτες)

.txt

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με στηλοθέτες, για να χρησιμοποιηθεί σε άλλο λειτουργικό σύστημα των Microsoft Windows και εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία των χαρακτήρων tab, των αλλαγών γραμμής και άλλων χαρακτήρων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Κείμενο (Macintosh)

.txt

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με στηλοθέτες, για να χρησιμοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα Macintosh και εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία των χαρακτήρων tab, των αλλαγών γραμμής και άλλων χαρακτήρων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Κείμενο (MS-DOS)

.txt

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με στηλοθέτες, για να χρησιμοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα MS-DOS και εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία των χαρακτήρων tab, των αλλαγών γραμμής και άλλων χαρακτήρων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Κείμενο Unicode

.txt

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου Unicode, ένα πρότυπο κωδικοποίησης χαρακτήρων, το οποίο σχεδιάστηκε από τον οργανισμό Unicode Consortium.

CSV (οριοθετημένο με κόμματα)

.csv

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με κόμματα, για να χρησιμοποιηθεί σε άλλο λειτουργικό σύστημα των Windows και εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία των χαρακτήρων tab, των αλλαγών γραμμής και άλλων χαρακτήρων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

CSV (Macintosh)

.csv

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με κόμματα, για να χρησιμοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα Macintosh και εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία των χαρακτήρων tab, των αλλαγών γραμμής και άλλων χαρακτήρων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

CSV (MS-DOS)

.csv

Αποθηκεύει ένα βιβλίο εργασίας ως αρχείο κειμένου, οριοθετημένο με κόμματα, για να χρησιμοποιηθεί στο λειτουργικό σύστημα MS-DOS και εξασφαλίζει τη σωστή ερμηνεία των χαρακτήρων tab, των αλλαγών γραμμής και άλλων χαρακτήρων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

DIF

.dif

Μορφή ανταλλαγής δεδομένων. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

SYLK

.slk

Μορφή συμβολικής σύνδεσης. Αποθηκεύει μόνο το ενεργό φύλλο.

Σημείωση: Εάν αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε οποιαδήποτε μορφή κειμένου, η μορφοποίηση θα χαθεί.

Άλλες μορφές αρχείων

Μορφή

Επέκταση

Περιγραφή

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III και IV. Μπορείτε να ανοίξετε αυτές τις μορφές αρχείων στο Excel, αλλά δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο του Excel σε μορφή dBase.

Υπολογιστικό φύλλο OpenDocument

.ods

Υπολογιστικό φύλλο OpenDocument. Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία του Excel 2010, ώστε να είναι δυνατό το άνοιγμά τους σε εφαρμογές υπολογιστικών φύλλων που χρησιμοποιούν τη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument, όπως τα Google Docs και OpenOffice.org Calc. Επίσης, στο Excel 2010 μπορείτε να ανοίγετε υπολογιστικά φύλλα σε μορφή .ods. Όταν αποθηκεύετε και ανοίγετε αρχεία .ods, κάποια στοιχεία μορφοποίησης ενδέχεται να χαθούν.

PDF

.pdf

Portable Document Format (PDF). Αυτή η μορφή αρχείου διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων. Όταν το αρχείο μορφής PDF προβάλλεται ηλεκτρονικά ή εκτυπώνεται, διατηρεί τη μορφοποίηση που θέλετε. Τα δεδομένα στο αρχείο δεν αλλάζουν εύκολα. Η μορφή PDF είναι επίσης χρήσιμη για έγγραφα που θα αναπαραχθούν με τη χρήση εμπορικών μεθόδων εκτύπωσης.

Έγγραφο XPS

.xps

XML Paper Specification (XPS). Αυτή η μορφή αρχείου διατηρεί τη μορφοποίηση του εγγράφου και επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων. Όταν το αρχείο XPS προβάλλεται ηλεκτρονικά ή εκτυπώνεται, διατηρεί ακριβώς τη μορφοποίηση που θέλετε και τα δεδομένα στο αρχείο δεν μπορούν να αλλαχθούν εύκολα.

Μορφές αρχείων που χρησιμοποιούν το Πρόχειρο

Εάν έχετε αντιγράψει δεδομένα στο Πρόχειρο σε μία από τις παρακάτω μορφές αρχείων, μπορείτε να τα επικολλήσετε στο Excel χρησιμοποιώντας την εντολή Επικόλληση ή Ειδική επικόλληση (Κεντρική > Πρόχειρο > Επικόλληση).

Μορφή

Επέκταση

Αναγνωριστικά τύπου Προχείρου

Εικόνα

.wmf ή .emf

Εικόνες σε μορφή μετα-αρχείου των Windows (WMF) ή σε μορφή εμπλουτισμένου μετα-αρχείου των Windows (EMF).

Σημείωση: Εάν αντιγράψετε ένα μετα-αρχείο εικόνας των Windows από άλλο πρόγραμμα, το Excel επικολλά την εικόνα ως εμπλουτισμένο μετα-αρχείο.

Bitmap

.bmp

Εικόνες αποθηκευμένες σε μορφή Bitmap (BMP).

Μορφές αρχείων του Microsoft Excel

.xls

Μορφές δυαδικών αρχείων για τις εκδόσεις του Excel 5.0/95 (BIFF5), το Excel 97-2003 (BIFF8) και το Excel 2013 (BIFF12).

SYLK

.slk

Μορφή συμβολικής σύνδεσης.

DIF

.dif

Μορφή ανταλλαγής δεδομένων.

Κείμενο (οριοθετημένο με στηλοθέτες)

.txt

Μορφή κειμένου, οριοθετημένο με στηλοθέτες.

CSV (Οριοθετημένο με κόμματα)

.csv

Μορφή τιμών, οριοθετημένων με κόμματα.

Μορφοποιημένο κείμενο (οριοθετημένο με διαστήματα)

.rtf

Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (RTF). Μόνο από το Excel.

Ενσωματωμένο αντικείμενο

.gif, .jpg, .doc, .xls ή .bmp

Αντικείμενα του Microsoft Excel, αντικείμενα από προγράμματα κανονικά καταχωρημένα στο μητρώο που υποστηρίζουν δυνατότητες OLE 2.0 (OwnerLink), καθώς και μορφή εικόνας ή άλλη μορφή παρουσίασης.

Συνδεδεμένο αντικείμενο

.gif, .jpg, .doc, .xls ή .bmp

Μορφή OwnerLink, ObjectLink, σύνδεσης, εικόνας ή άλλη μορφή.

Αντικείμενο σχεδίου Office

.emf

Μορφή αντικειμένου σχεδίου Office ή εικόνας (μορφή εμπλουτισμένου μετα-αρχείου των Windows, EMF).

Κείμενο

.txt

Κείμενο εμφάνισης, Κείμενο OEM.

Ιστοσελίδα ενός αρχείου

.mht, .mhtml

Ιστοσελίδα ενός αρχείου (MHT ή MHTML). Αυτή η μορφή αρχείου ενσωματώνει εσωτερικά γραφικά, βοηθητικές εφαρμογές, συνδεδεμένα έγγραφα και άλλα στοιχεία υποστήριξης στα οποία γίνεται αναφορά μέσα στο έγγραφο.

Ιστοσελίδα

.htm, .html

Hypertext Markup Language (HTML).

Σημείωση: Όταν αντιγράφετε κείμενο από άλλο πρόγραμμα, το Excel εκτελεί την επικόλληση κειμένου σε μορφή HTML, ανεξάρτητα από τη μορφή του αρχικού κειμένου.

Μορφές αρχείων που δεν υποστηρίζονται στο Excel 2013

Οι παρακάτω μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται πλέον, επομένως δεν είναι δυνατό το άνοιγμα ή η αποθήκευση αρχείων σε αυτές τις μορφές.

Για να εργαστείτε με δεδομένα του βιβλίου εργασίας σας σε ένα πρόγραμμα που δεν υποστηρίζεται πλέον, δοκιμάστε να κάνετε τα εξής:

 • Πραγματοποιήστε αναζήτηση στο Web για μια εταιρεία που κατασκευάζει μετατροπείς μορφής αρχείων για μορφές αρχείων που δεν υποστηρίζονται από το Excel.

 • Αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας σας σε άλλη μορφή αρχείου, ώστε να μπορείτε να το ανοίξετε σε διαφορετικό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, αποθηκεύστε το αρχείο ως υπολογιστικό φύλλο XML ή σε μορφή αρχείου κειμένου που ενδέχεται να υποστηρίζεται από το άλλο πρόγραμμα.

Μορφή

Επέκταση

Αναγνωριστικά τύπου Προχείρου

Γράφημα του Excel

.xlc

Μορφές αρχείων Excel 2.0, 3.0 και 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks

Μορφές αρχείων Lotus 1-2-3 (όλες οι εκδόσεις)

Microsoft Works

.wks

Μορφή αρχείου Microsoft Works (όλες οι εκδόσεις)

DBF 2

.dbf

Μορφή αρχείου DBASE II

WQ1

.wq1

Μορφή αρχείου Quatro Pro για MS-DOS

WB1, WB3

.wb1, .wb3

Quattro Pro 5.0 και 7.0 για Windows.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα βιβλίο Excel 2007 ή νεότερη έκδοση σε μορφή αρχείου παλαιότερης έκδοσης του Excel, σε μορφή αρχείου κειμένου και σε άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF ή XPS. Από προεπιλογή, τα αρχεία αποθηκεύονται στη .xlsx αρχείων, αλλά μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη μορφή αρχείου για την αποθήκευση. Εάν χρησιμοποιείτε συχνά την εντολή "Αποθήκευση ως", μπορεί να θέλετε να την προσθέσετε στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Σημαντικό: Εάν αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε μορφή αρχείου που δεν είναι η τρέχουσα μορφή αρχείου του Excel, οι μορφές και οι δυνατότητες που είναι μοναδικές για το Excel 2007 και νεότερες εκδόσεις δεν θα διατηρηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Excel με παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

 1. Στο Excel, ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που θέλετε να αποθηκεύσετε για χρήση σε άλλο πρόγραμμα.

 2. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Για να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας σε διαφορετική θέση, καθορίστε τη μονάδα δίσκου και τη θέση στα πλαίσια διαδρομής αρχείου και φακέλων.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, αποδεχτείτε το προτεινόμενο όνομα ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το βιβλίο εργασίας.

 5. Στη λίστα "Αποθήκευση ως τύπου", κάντε κλικ στη μορφή που γνωρίζετε ότι μπορείτε να ανοίξετε στο άλλο πρόγραμμα.

Εάν είναι απαραίτητο, κάντε κλικ στα βέλη για να μετακινηθείτε στις μορφές αρχείων που δεν είναι ορατές στη λίστα.

Σημείωση: Οι μορφές αρχείων που είναι διαθέσιμες ποικίλλουν, ανάλογα με τον τύπο του φύλλου που είναι ενεργός (φύλλο εργασίας, φύλλο γραφήματος ή άλλος τύπος φύλλου).

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης ενός βιβλίου εργασίας σε μορφές αρχείων PDF (.pdf) ή XPS (.xps), ανατρέξτε στο θέμα Αποθήκευση ως PDF ή XPS.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε μορφή αρχείου που μπορείτε να ανοίξετε στο Excel 2007 και νεότερες εκδόσεις στην τρέχουσα μορφή αρχείου Excel βιβλίου εργασίας (.xlsx). Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νέες δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται από άλλες μορφές αρχείων.

Σημείωση: Όταν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας που δημιουργήθηκε σε προηγούμενη έκδοση του Excel ως βιβλίο εργασίας του Excel 2007 και νεότερες εκδόσεις, ορισμένες μορφές και δυνατότητες ενδέχεται να μην διατηρούνται. Για πληροφορίες σχετικά με τις μη υποστηριζόμενες Excel 97-2003, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση Excel με προηγούμενες εκδόσεις Excel.

 1. Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε στην τρέχουσα μορφή αρχείου.

 2. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Για να αποθηκεύσετε το αρχείο σε διαφορετική θέση, καθορίστε τη μονάδα δίσκου και τη θέση στα πλαίσια διαδρομής αρχείου και φακέλων.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, αποδεχτείτε το προτεινόμενο όνομα ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το βιβλίο εργασίας.

 5. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Εάν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας που δημιουργήθηκε σε προηγούμενη έκδοση του Excel και το βιβλίο εργασίας περιέχει μακροεντολές που θέλετε να διατηρήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Excel Macro-Enabled Βιβλίο εργασίας (*.xlsm).

  • Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας ως πρότυπο, κάντε Excel "Πρότυπο" (*.xltx).

  • Εάν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας που δημιουργήθηκε σε προηγούμενη έκδοση του Excel, το βιβλίο εργασίας περιέχει μακροεντολές που θέλετε να διατηρήσετε και θέλετε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας ως πρότυπο, κάντε κλικ στην επιλογή Excel Macro-Enabled Template.xltm.

  • Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στην τρέχουσα μορφή αρχείου Excel βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Excel βιβλίο εργασίας (*.xlsx).

  • Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη νέα δυαδική μορφή αρχείου, κάντε κλικ Excel δυαδικό βιβλίο εργασίας (*.xslb).

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο αρχείου που χρησιμοποιείται από προεπιλογή κατά την αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας.

 1. Στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

 2. Στην κατηγορία "Αποθήκευση", στην περιοχή "Αποθήκευση βιβλίων εργασίας",στο πλαίσιο "Αποθήκευση αρχείων σε αυτήν τη μορφή", κάντε κλικ στη μορφή αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από προεπιλογή.

Η εντολή "Αποθήκευση ως" δεν είναι διαθέσιμη ως κουμπί στην κορδέλα. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε την εντολή στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

 1. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Περισσότερες εντολές".

  Βέλος γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

 2. Στο πλαίσιο "Επιλογή εντολών από", βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο "Δημοφιλείς εντολές".

 3. Στο πλαίσιο λίστας, κάντε κύλιση στο κουμπί "Αποθήκευση ως" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα Microsoft Office Excel 2007 βιβλίο εργασίας σε διαφορετική μορφή αρχείου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας σε μορφή αρχείου παλαιότερης έκδοσης, σε μορφή αρχείου κειμένου και σε άλλες μορφές αρχείων, όπως PDF ή XPS. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε μορφή αρχείου που μπορείτε να ανοίξετε σε Office Excel 2007 ως Excel 2007 εργασίας. Από προεπιλογή, Excel 2007 αρχεία στη .xlsx αρχείων, αλλά μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη μορφή αρχείου για την αποθήκευση.

Εάν χρησιμοποιείτε συχνά την εντολή "Αποθήκευση ως", μπορεί να θέλετε να την προσθέσετε στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε μορφή αρχείου που μπορείτε να ανοίξετε σε Excel 2007 στην τρέχουσα μορφή αρχείου Excel βιβλίου εργασίας (.xlsx). Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις νέες δυνατότητες Excel 2007, όπως το μεγαλύτερο πλέγμα, που δεν υποστηρίζονται από άλλες μορφές αρχείων.

Σημείωση: Όταν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας που έχει δημιουργηθεί σε προηγούμενη έκδοση του Excel ως βιβλίο εργασίας Excel 2007, ορισμένες μορφές και δυνατότητες ενδέχεται να μην διατηρούνται.

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας που θέλετε να αποθηκεύσετε ως Excel 2007 εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, αποδεχτείτε το προτεινόμενο όνομα ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για το βιβλίο εργασίας.

 4. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Εάν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας που δημιουργήθηκε σε προηγούμενη έκδοση του Excel και το βιβλίο εργασίας περιέχει μακροεντολές που θέλετε να διατηρήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή .xlsm.

  • Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας ως πρότυπο, κάντε κλικ στην επιλογή .xltx.

  • Εάν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας που δημιουργήθηκε σε προηγούμενη έκδοση του Excel, το βιβλίο εργασίας περιέχει μακροεντολές που θέλετε να διατηρήσετε και θέλετε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας ως πρότυπο, κάντε κλικ στην επιλογή .xltm.

  • Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στην τρέχουσα μορφή αρχείου Excel βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ .xlsx.

  • Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο στη νέα δυαδική μορφή αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή .xslb.

  • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές αρχείων, ανατρέξτε στο θέμα Μορφές αρχείων που υποστηρίζονται Excel.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο αρχείου που χρησιμοποιείται από προεπιλογή κατά την αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Στην κατηγορία "Αποθήκευση", στην περιοχή "Αποθήκευση βιβλίων εργασίας",στο πλαίσιο "Αποθήκευση αρχείων σε αυτήν τη μορφή", κάντε κλικ στη μορφή αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από προεπιλογή.

Η εντολή "Αποθήκευση ως" δεν είναι διαθέσιμη ως κουμπί στην Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office κορδέλας. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε την εντολή στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office .

 2. Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση ως" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή "Προσθήκη στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης".

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×