Αποθήκευση ολόκληρου ή μέρους ενός βιβλίου εργασίας σε μια στατική ιστοσελίδα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα ολόκληρο βιβλίο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των καρτελών για την περιήγηση σε φύλλα εργασίας ή των τμημάτων ενός βιβλίου εργασίας, όπως μια περιοχή ή ένα γράφημα, σε μια στατική ιστοσελίδα έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να δουν τα δεδομένα σας του Microsoft Office Excel στο World Wide Web. Για παράδειγμα, εάν έχετε στοιχεία πωλήσεων σε ένα φύλλο εργασίας του Excel, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία μαζί με ένα γράφημα που συγκρίνει αυτά τα στοιχεία και οι χρήστες μπορούν να δουν τις πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουν το Office Excel.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την αποθήκευση δεδομένων του Excel σε μια στατική ιστοσελίδα

Κατά την αποθήκευση δεδομένων του Excel σε μια στατική ιστοσελίδα, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη δυνατότητα Αυτόματης Αναδημοσίευσης, τη θέση που βρίσκονται τα αρχεία υποστήριξης, τον τρόπο ορισμού υπερ-συνδέσεων, καθώς και τις διαφορές μεταξύ ανοίγματος μιας αποθηκευμένης ιστοσελίδας και επανάληψης του ανοίγματος του αρχικού βιβλίου εργασίας.

Χρήση της δυνατότητας Αυτόματης Αναδημοσίευσης

Κάθε φορά που αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας σας, μπορείτε αυτόματα να το αναδημοσιεύσετε στο Web, επιλέγοντας Αυτόματη Αναδημοσίευση κάθε φορά που αποθηκεύεται αυτό το βιβλίο εργασίας στο παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως ιστοσελίδα. (Στην καρτέλα αρχείο (κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office στο Excel 2007), κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως, επιλέξτε μια μορφή ιστοσελίδας (. htm,. HTML,. mht,. mhtml) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση.)

Ωστόσο, ίσως υπάρχουν φορές που δεν θέλετε να αναδημοσιεύονται αυτόματα στοιχεία στο βιβλίο εργασίας σας, για παράδειγμα, όταν:

 • Έχετε εισαγάγει εμπιστευτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες που δεν πρέπει να είναι αποθηκευμένες σε μια δημόσια τοποθεσία

 • Είστε προσωρινά αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο ή από μια θέση όπου βρίσκεται ένας διακομιστής Web

 • Πρόκειται να αποθηκεύσετε ένα βιβλίο εργασίας που έχει δημιουργηθεί από κάποιον που δεν θεωρείται αξιόπιστη προέλευση (το βιβλίο εργασίας μπορεί να περιέχει μακροεντολές που συλλέγουν πληροφορίες από μια θέση δικτύου χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήριά σας και, στη συνέχεια, αποθηκεύουν αυτές τις πληροφορίες σε μια δημόσια τοποθεσία.)

Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ορίσετε την Αυτόματη Αναδημοσίευση ως μη διαθέσιμη προσωρινά (για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας ανοίγματος και κλεισίματος) ή μόνιμα μη διαθέσιμη (κάθε φορά που κάνετε άνοιγμα, αποθήκευση και κλείσιμο).

Πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες και τις υπερ-συνδέσεις υποστήριξης

Οι ιστοσελίδες συχνά περιέχουν εικόνες και άλλα αρχεία υποστήριξης καθώς και υπερ-συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες. Όταν τα αρχεία ή οι σελίδες υποστήριξης μετακινούνται, η ιστοσελίδα που αναφέρεται σε αυτά ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά πλέον.

Αρχεία υποστήριξης

Όταν αποθηκεύετε ένα βιβλίο ή φύλλο εργασίας του Excel ως ιστοσελίδα (.htm, .html), το Excel δημιουργεί ένα φάκελο υποστήριξης που ονομάζεται "όνομα αρχείου_ files" όπου αποθηκεύει όλα τα αρχεία υποστήριξης της σελίδας — όπως κουκκίδες, υφές φόντου και γραφικά. Για παράδειγμα, εάν το αρχείο σας ονομάζεται Page1.htm, το Excel δημιουργεί έναν υποφάκελο που ονομάζεται "Page1_ files". Επίσης το Excel εκχωρεί ονόματα, όπως image001.jpg και image002.gif, στα αρχεία υποστήριξης.

Εάν μετακινήσετε ή αντιγράψετε την ιστοσελίδα σας σε άλλη θέση, πρέπει επίσης να μετακινήσετε το φάκελο υποστήριξης ώστε να διατηρήσετε όλες τις συνδέσεις στην ιστοσελίδα σας. Όταν επαναλαμβάνετε την αποθήκευση σε άλλη θέση, το Excel αντιγράφει αυτόματα το φάκελο υποστήριξης για λογαριασμό σας.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε την ιστοσελίδα: http://example.microsoft.com/Page1.htm. Περιλαμβάνει κουκκίδες, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο φάκελο υποστήριξης: http://example.microsoft.com/Page1_ files. Οι σχετικές διαδρομές για τα αρχεία κουκκίδων είναι /Page1_ files/image001.gif και /Page1_ files/image002.gif. Εάν μετακινήσετε το αρχείο Page1.htm σε μια νέα θέση, όπως http://example.microsoft.com/, πρέπει επίσης να μετακινήσετε το φάκελο αρχείων υποστήριξης (Page1_ files) στη θέση http://example.microsoft.com/.

Σχετικές και απόλυτες υπερ-συνδέσεις

Όταν δημιουργείτε ιστοσελίδες, το Excel διαχειρίζεται αυτόματα τα σχετικά αρχεία και τις υπερ-συνδέσεις, έτσι ώστε οι εικόνες να εμφανίζονται και οι συνδέσεις να λειτουργούν όταν οι σελίδες τοποθετούνται στην τελική θέση που βρίσκεται ο διακομιστής Web.

Όταν όλα τα αρχεία — όπως κουκκίδες, κουμπιά περιήγησης, υφές φόντου, γραφικά και ιστοσελίδες προς τα οποία δημιουργείτε υπερ-συνδέσεις — τοποθετούνται ή αποθηκεύονται στον ίδιο διακομιστή Web, το Excel διατηρεί τις συνδέσεις ως σχετικές συνδέσεις.

Οι υπερ-συνδέσεις προς τοποθεσίες Web άλλων διακομιστών — για παράδειγμα, μια λίστα με τις αγαπημένες σας τοποθεσίες στο Web — διατηρούνται ως απόλυτες συνδέσεις — δηλαδή, ως σταθερές θέσεις αρχείων.

Όταν αποθηκεύετε τις ιστοσελίδες σας σε διαφορετική θέση, οι συνδέσεις που δεν μπορούν να μετατραπούν σε σχετικές συνδέσεις παραμένουν ως απόλυτες συνδέσεις.

Όταν διαγράφετε στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί ως σχετικές συνδέσεις, το Excel διαγράφει αυτόματα τα αντίστοιχα αρχεία υποστήριξης από το φάκελο υποστήριξης.

Ονόματα για συγκεκριμένες γλώσσες για τα αρχεία υποστήριξης ιστοσελίδας

Εμφανίζεται ένα πρόθεμα στη γλώσσα της έκδοσης του Microsoft Office System που χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση του αρχείου ως ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι χρησιμοποιείτε την ολλανδική έκδοση του Microsoft Office System για να αποθηκεύσετε ως ιστοσελίδα ένα αρχείο που ονομάζεται Page1. Το προεπιλεγμένο όνομα του φακέλου υποστήριξης θα ήταν Page1_bestanden. Η παρακάτω ενότητα περιέχει μια πλήρη λίστα των γλωσσών και τα προεπιλεγμένα ονόματα φακέλων.

Γλώσσες και προεπιλεγμένα ονόματα φακέλων

Γλώσσα

Προεπιλεγμένο όνομα φακέλου υποστήριξης

Αραβικά

.files

Βασκικά

_fitxategiak

Βραζιλιανικά

_arquivos

Βουλγαρικά

.files

Καταλανικά

_fitxers

Κινεζικά (Απλοποιημένα)

.files

Κινεζικά (Παραδοσιακά)

.files

Κροατικά

_datoteke

Τσεχικά

_soubory

Δανικά

-filer

Ολλανδικά

_bestanden

Αγγλικά

_files

Εσθονικά

_failid

Φινλανδικά

_tiedostot

Γαλλικά

_fichiers

Γερμανικά

-Dateien

Ελληνικά

.files

Εβραϊκά

.files

Χίντι

.files

Ουγγρικά

_elemei

Ιταλικά

-file

Ιαπωνικά

.files

Κορεατικά

.files

Λετονικά

_fails

Λιθουανικά

_bylos

Νορβηγικά

-filer

Πολωνικά

_pliki

Πορτογαλικά

_ficheiros

Ρουμανικά

.files

Ρωσικά

.files

Σερβικά (Κυριλλικά)

.files

Σερβικά (Λατινικά)

_fajlovi

Σλοβακικά

.files

Σλοβενικά

_datoteke

Ισπανικά

_archivos

Σουηδικά

-filer

Ταϊλανδικά

.files

Τουρκικά

_dosyalar

Ουκρανικά

.files

Βιετναμικά

.files

Σημείωση: Εάν αποθηκεύσετε την ιστοσελίδα με ένα σύντομο όνομα αρχείου (έως οκτώ χαρακτήρες, συν μια επέκταση αρχείου τριών χαρακτήρων), καταργώντας το πλαίσιο ελέγχου Χρήση μεγάλων ονομάτων αρχείων όποτε είναι δυνατό από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Web, ο φάκελος υποστήριξης είναι το όνομα της ιστοσελίδας χωρίς τη λέξη "files".

Εκ νέου άνοιγμα μιας αποθηκευμένης ιστοσελίδας στο Excel

Όταν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel ως ιστοσελίδα, μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο ιστοσελίδας που προκύπτει στο Excel, να κάνετε αλλαγές και να αποθηκεύσετε το αρχείο. Ωστόσο, το αρχείο διατηρεί λιγότερες δυνατότητες του Excel και ενδέχεται να μην μπορείτε να τις τροποποιήσετε όπως θα μπορούσατε αρχικά. Για παράδειγμα, όταν αποθηκεύετε ένα γράφημα ως ιστοσελίδα, το γράφημα μετατρέπεται σε μια ξεχωριστή εικόνα και δεν μπορεί πλέον να τροποποιηθεί στη σελίδα. Ωστόσο, όταν αποθηκεύετε ένα ολόκληρο βιβλίο εργασίας που περιέχει ένα γράφημα, αποθηκεύεται το πραγματικό γράφημα και όχι απλώς μια εικόνα και μπορείτε να το τροποποιήσετε όταν ανοίξετε ξανά το αρχείο.

Για καλύτερα αποτελέσματα, η Microsoft συνιστά να χρησιμοποιείτε το αρχικό βιβλίο εργασίας (*.xlsx) ως "κύριο" αντίγραφο, το οποίο μπορείτε να ανοίξετε, να τροποποιήσετε, να αποθηκεύσετε ως βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε ως ιστοσελίδα.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση δεδομένων του Excel σε μια στατική ιστοσελίδα

 1. Στην καρτέλα αρχείο (κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office στο Excel 2007), κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 2. Στο πλαίσιο λίστας, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποθηκεύσετε σε μια ιστοσελίδα και να δημιουργήσετε αρχεία και φακέλους υποστήριξης, επιλέξτε Σελίδα του Web (*.htm, *.html).

  • Για να αποθηκεύσετε μια ιστοσελίδα ενός αρχείου με αρχεία υποστήριξης που είναι ενσωματωμένα στην ιστοσελίδα, επιλέξτε Ιστοσελίδα ενός αρχείου (*.mht, *.mhl)

 3. Εάν έχετε ήδη επιλέξει το στοιχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και είστε έτοιμοι. Διαφορετικά, συνεχίστε με τα παρακάτω βήματα.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποθηκεύσετε ολόκληρο το βιβλίο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των καρτελών για την περιήγηση σε κάθε φύλλο του βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Όλο το βιβλίο εργασίας.

  • Για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα επιλογή στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή: Φύλλο.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημοσίευση ως ιστοσελίδα.

 6. Στην περιοχή Στοιχείο προς δημοσίευση στο πλαίσιο Επιλογή, επιλέξτε ένα από τα εξής:

Στοιχείο

Ενέργεια

Όλο το βιβλίο εργασίας    

Επιλέξτε Όλο το βιβλίο εργασίας . Αποθηκεύεται ολόκληρο το βιβλίο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των καρτελών που ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει για να περιηγηθεί σε κάθε φύλλο εργασίας.

Όλο το φύλλο εργασίας    

Επιλέξτε Στοιχεία στο Όνομα_φύλλου, και, στη συνέχεια, επιλέξτε Όλα τα περιεχόμενα του Όνομα_φύλλου.

Στοιχεία    

Επιλέξτε Στοιχεία στο Όνομα_φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αποθηκεύσετε, όπως μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή ένα γράφημα. Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν περιοχές κελιών.

Περιοχές κελιών    

Επιλέξτε περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, εάν το πλαίσιο επιλογής δεν περιέχει την περιοχή που θέλετε, κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας (το παράθυρο διαλόγου θα καταρρεύσει σε ένα πλαίσιο επιλογής), επιλέξτε μια περιοχή κελιών από το βιβλίο εργασίας του Excel και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

Γραφήματα    

Επιλέξτε Στοιχεία στο Όνομα_φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γράφημα x.

Φιλτραρισμένες περιοχές    

Επιλέξτε Στοιχεία στο Όνομα_φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Αυτόματου φίλτρου που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Περιοχές εξωτερικών δεδομένων    

Επιλέξτε Στοιχεία στο Όνομα_φύλλου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Ερώτημα που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Αναδημοσίευση    

Για να αναδημοσιεύσετε ένα φύλλο εργασίας ή ένα στοιχείο που έχετε ήδη δημοσιεύσει, επιλέξτε Ήδη δημοσιευμένα στοιχεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε το φύλλο εργασίας ή το στοιχείο που θέλετε να αναδημοσιεύσετε. Για να αποτρέψετε την αναδημοσίευση ενός στοιχείου, επιλέξτε το στοιχείο και κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση. Για να συνεχίσετε τη δημοσίευση, κάντε κλικ σε ένα άλλο στοιχείο στη λίστα.

 1. Για να προσθέσετε έναν τίτλο που έχει κεντραριστεί επάνω από την επιλογή και στη γραμμή τίτλου του προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή στην περιοχή Δημοσίευση ως. Πληκτρολογήστε τον τίτλο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

 2. Δίπλα στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση και εντοπίστε το στοιχείο -μονάδα δίσκου, φάκελος, φάκελος Web, διακομιστής Web, τοποθεσία HTTP ή θέση FTP- όπου θέλετε να αποθηκεύσετε την ιστοσελίδα σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Μπορείτε επίσης να προσαρτήσετε ή να αντικαταστήσετε μια υπάρχουσα ιστοσελίδα με την προϋπόθεση ότι έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και έχετε πρόσβαση στο αρχείο.

  Συμβουλή: Όταν δημιουργείτε για πρώτη φορά την ιστοσελίδα σας, είναι καλό να αποθηκεύσετε την ιστοσελίδα στην τοπική μονάδα σκληρού δίσκου, ώστε να μπορείτε να κάνετε οποιεσδήποτε απαιτούμενες αλλαγές ή διορθώσεις πριν από τη δημοσίευση της ιστοσελίδας σε μια δημόσια ή κοινόχρηστη θέση.

 3. Για να προβάλετε την ιστοσελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε αφού την αποθηκεύσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Άνοιγμα δημοσιευμένης ιστοσελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης.

  Σημείωση: Για να κάνετε προεπισκόπηση της σελίδας χωρίς να την αποθηκεύσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Προεπισκόπηση ιστοσελίδας, την οποία μπορείτε να προσθέσετε στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

 4. Εάν σκοπεύετε να κάνετε αλλαγές στο βιβλίο εργασίας αργότερα και θέλετε να αναδημοσιεύονται αυτόματα τα στοιχεία κάθε φορά που αποθηκεύεται το βιβλίο εργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη Αναδημοσίευση κάθε φορά που αποθηκεύεται αυτό το βιβλίο εργασίας.

 5. Για να αλλάξετε πρόσθετες σχετικές επιλογές, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε τις επιλογές ιστοσελίδας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές ιστοσελίδας.

  • Για να αλλάξετε τις επιλογές συμπίεσης εικόνων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπίεση εικόνων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μείωση μεγέθους αρχείου εικόνας.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 7. Αν κάνετε αποθήκευση σε μια υπάρχουσα ιστοσελίδα, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αντιγράψετε επάνω από την υπάρχουσα σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση αρχείου.

  • Για να προσαρτήσετε τα δεδομένα σας στο τέλος της ιστοσελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στο αρχείο.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ή κατάργηση της διαθεσιμότητας της Αυτόματης Αναδημοσίευσης

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα Αυτόματη Αναδημοσίευση, θα εμφανίζεται ένα μήνυμα κάθε φορά που αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας. Μπορείτε να καταργήσετε προσωρινά ή μόνιμα τη διαθεσιμότητα της Αυτόματης Αναδημοσίευσης ή μπορείτε να την διατηρήσετε. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τον τρόπο εμφάνισης του μηνύματος.

Σημείωση: Μπορείτε να καταλάβετε εάν έχει οριστεί η Αυτόματη Αναδημοσίευση σε κάποιο βιβλίο εργασίας όταν δείτε το στοιχείο Δημοσίευση σε σελίδα: όνομα_αρχείου στο γραμμή κατάστασης κατά την αποθήκευση του βιβλίου εργασίας.

Προσωρινή κατάργηση της διαθεσιμότητας της Αυτόματης Αναδημοσίευσης

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα, κάντε ένα από τα εξής:

 1. Επιλέξτε τη δυνατότητα Απενεργοποίηση της δυνατότητας Αυτόματης Αναδημοσίευσης ενώ το βιβλίο εργασίας παραμένει ανοιχτό.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η Αυτόματη Αναδημοσίευση δεν είναι διαθέσιμη μόνο για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας του βιβλίου εργασίας ή μέχρι να κλείσετε το βιβλίο εργασίας. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το βιβλίο εργασίας, η Αυτόματη Αναδημοσίευση θα ενεργοποιηθεί.

Μόνιμη απενεργοποίηση της Αυτόματης Αναδημοσίευσης

 1. Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας το οποίο έχει ρυθμιστεί για αυτόματη αναδημοσίευση.

 2. Στην καρτέλα αρχείο (κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office στο Excel 2007), κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως, επιλέξτε μια μορφή ιστοσελίδας (. htm,. HTML,. mht,. mhtml) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση.

 3. Στη λίστα Επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή Ήδη δημοσιευμένα στοιχεία.

 4. Επιλέξτε το στοιχείο του οποίου θέλετε να διακόψετε την αυτόματη αναδημοσίευση και κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε στοιχείο που δεν θέλετε να δημοσιεύεται αυτόματα.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 6. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή στο βιβλίο εργασίας σας, στην καρτέλα αρχείο (κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office στο Excel 2007), κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Συνέχεια με την Αυτόματη Αναδημοσίευση

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα, κάντε ένα από τα εξής:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση της δυνατότητας Αυτόματης Αναδημοσίευσης στο μήνυμα που εμφανίζεται κάθε φορά που αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας.

Έλεγχος της εμφάνισης του μηνύματος "Αυτόματη Αναδημοσίευση"

Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται το μήνυμα κάθε φορά που αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα. Πρέπει να γνωρίζετε, ωστόσο, ότι αυτή η ρύθμιση, εφαρμόζεται, στη συνέχεια, σε όλα τα βιβλία εργασίας του Excel που έχουν ρυθμιστεί για Αυτόματη Αναδημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Σφάλματα και προειδοποιήσεις της Αυτόματης Αναδημοσίευσης

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Αυτόματης Αναδημοσίευσης, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο σφάλμα ή προειδοποιητικά μηνύματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι εξωτερικές αναφορές μετατράπηκαν σε τιμές στο <όνομα/διαδρομή αρχείου>

Το βιβλίο εργασίας που αναδημοσιεύετε περιέχει αναφορές σε άλλα βιβλία εργασίας, σελίδες ή έγγραφα, όπως μια σύνδεση από το Βιβλίο1.xls που λαμβάνει την τιμή του κελιού A1 του Βιβλίου2.xls. Επειδή οι εξωτερικές αναφορές δεν υποστηρίζονται στη δημοσιευμένη ιστοσελίδα που προκύπτει, η αναφορά μετατρέπεται στην τελευταία τιμή που ανακτήθηκε στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, η αναφορά στο βιβλίο εργασίας, παραμένει ανέπαφη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι κρυφοί τύποι δεν προστατεύονται πλέον στο <όνομα/διαδρομή αρχείου>

Οι κρυφοί τύποι εμφανίζονται στις δημοσιευμένες ιστοσελίδες. Εάν δεν θέλετε οι κρυφοί τύποι να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, καταργήστε τους πριν από την αποθήκευση και την αναδημοσίευση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακρίβεια ως εμφανιζόμενη επιλογή δεν υποστηρίζεται στο < όνομα/διαδρομή αρχείου>

Αυτό το βιβλίο εργασίας χρησιμοποιεί την επιλογή " ακρίβεια ως εμφανίζεται ", η οποία είναι διαθέσιμη στην ενότητα " Επιλογές υπολογισμού " στην κατηγορία " τύποι " στο παράθυρο διαλόγου " επιλογές του Excel " (στην καρτέλα " αρχείο " (κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office στο Excel 2007), κάντε κλικ στο στοιχείο επιλογές του Excel). Αυτό σημαίνει ότι οι αποθηκευμένες τιμές στα κελιά δεν έχουν πλέον ακρίβεια 15 ψηφίων, αλλά είναι ακριβείς ως προς την τιμή που εμφανίζεται στο κελί. Επειδή το στοιχείο Ακρίβεια όπως εμφανίζεται δεν υποστηρίζεται σε ιστοσελίδες, τα αποτελέσματα των τύπων ή των τιμών που εισάγετε ή αλλάζετε στην ιστοσελίδα που δημοσιεύεται από αυτό το βιβλίο εργασίας δεν θα διαθέτουν πλέον την επιλογή Ακρίβεια όπως εμφανίζεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύστημα ημερομηνίας 1904 μετατράπηκε στο σύστημα ημερομηνίας 1900 στο <όνομα/διαδρομή αρχείου>

Αυτό το βιβλίο εργασίας χρησιμοποιεί το σύστημα ημερομηνιών 1904, μια επιλογή που είναι διαθέσιμη στην ενότητα " κατά τον υπολογισμό αυτού του βιβλίου εργασίας " στην κατηγορία "για προχωρημένους " στο παράθυρο διαλόγου " επιλογές του Excel " (στην καρτέλα αρχείο (κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office στο Excel 2007), κάντε κλικ στο στοιχείο επιλογές του Excel). Η δυνατότητα αυτή που χρησιμοποιείται συνήθως για συμβατότητα με Macintosh, αλλάζει την ημερομηνίας έναρξης από την οποία υπολογίζονται όλες οι ημερομηνίες στο Microsoft Excel από την 1η Ιανουαρίου 1900 έως τις 2 Ιανουαρίου 1904. Επειδή οι ιστοσελίδες δεν υποστηρίζουν το σύστημα ημερομηνίας 1904, οι ημερομηνίες σας θα μετατραπούν στο σύστημα ημερομηνίας 1900 στην ιστοσελίδα και μπορεί να εμφανίζουν μια διαφορά περίπου τεσσάρων ετών.

ΣΦΑΛΜΑ: Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο <όνομα/διαδρομή αρχείου>

Τα στοιχεία που αναδημοσιεύετε δεν είναι δυνατό να αποθηκευτούν στη θέση όπου ήταν προηγουμένως δημοσιευμένα.

 • Ελέγξτε εάν η τοποθεσία ή ο διακομιστής Web όπου δημοσιεύετε λειτουργούν σωστά.

 • Ελέγξτε εάν η θέση στην οποία έχετε ήδη δημοσιεύσει έχει αλλάξει ονόματα ή έχει μετακινηθεί.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα για τη θέση στην οποία έχουν δημοσιευτεί προηγουμένως τα στοιχεία σας.

ΣΦΑΛΜΑ: Υπάρχουν προστατευμένα δεδομένα στο <όνομα/διαδρομή αρχείου>

Τα προστατευμένα δεδομένα δεν είναι δυνατό να αποθηκευτούν σε μια ιστοσελίδα. Για να αναδημοσιεύσετε το βιβλίο εργασίας, πρέπει να πρώτα να καταργήσετε την προστασία των δεδομένων και να καταργήσετε όλους τους κωδικούς πρόσβασης. Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να μετακινήσετε τυχόν εμπιστευτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες σε ένα βιβλίο εργασίας που δεν δημοσιεύετε.

ΣΦΑΛΜΑ: Αυτό το αρχείο δεν είναι στην κατάλληλη μορφή <όνομα/διαδρομή αρχείου>

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αυτόματης Αναδημοσίευσης για τη δημοσίευση δεδομένων του Microsoft Excel σε ένα αρχείο που δεν είναι σε μορφή ιστοσελίδας (.htm, .html, .mht, .mhtml). Βεβαιωθείτε ότι κάνετε δημοσίευση σε μια σελίδα που είναι σε μορφή HTML.

ΣΦΑΛΜΑ: Δεδομένα που είχαν δημοσιευτεί στο παρελθόν διαγράφηκαν από το <όνομα/διαδρομή αρχείου>

Τα στοιχεία που είχαν ρυθμιστεί για Αυτόματη αναδημοσίευση δεν υπάρχουν πλέον στο αρχείο.

ΣΦΑΛΜΑ: Η μνήμη δεν επαρκεί για τη δημοσίευση του <όνομα/διαδρομή αρχείου>

 • Κλείστε όλα τα περιττά προγράμματα ή παράθυρα στον υπολογιστή σας για να ανακτήσετε διαθέσιμη μνήμη συστήματος.

 • Ελέγξτε την ποσότητα του διαθέσιμου χώρου στο δίσκο στη θέση στην οποία προσπαθείτε να δημοσιεύσετε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος για την ιστοσελίδα σας.

 • Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε υπερβεί το όριο του χώρου που σας έχει εκχωρηθεί στη θέση στην οποία δημοσιεύετε.

 • Δοκιμάστε να μειώσετε το μέγεθος του βιβλίου εργασίας, καταργώντας φύλλα, αντικείμενα ή στοιχεία που δεν χρειάζονται.

 • Ελέγξτε το μέγεθος του χώρου στο δίσκο στον υπολογιστή σας. Διαγράψτε από το σκληρό δίσκο τα στοιχεία που δεν είναι απαραίτητα.

 • Ελέγξτε τη μνήμη τυχαίας προσπέλασης (RAM) του συστήματος και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και ότι διαθέτετε το προτεινόμενο μέγεθος για την έκδοση του Microsoft Office ή του Office Excel.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του τίτλου της ιστοσελίδας κατά την αποθήκευση

Ο τίτλος της ιστοσελίδας σας εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων του προγράμματος περιήγησης, παρέχει έναν τίτλο για τη σελίδα όταν προστίθεται στα αγαπημένα και εμφανίζει έναν τίτλο για τη σελίδα στα αποτελέσματα του μηχανισμού αναζήτησης. Είναι σημαντικό για το SEO να χρησιμοποιεί έναν τίτλο ο οποίος απεικονίζει με ακρίβεια αυτό που περιέχει η σελίδα και δεν είναι πολύ σύντομο ή πολύ μεγάλο.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Αποθήκευση ως > Αναζήτηση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως , επιλέξτε ιστοσελίδα ενός αρχείου.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τίτλουκαι, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή κειμένου , πληκτρολογήστε τον τίτλο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προβλήματα με την αποθήκευση σε ιστοσελίδα

Όταν αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας σε μια ιστοσελίδα, μπορεί να αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα προβλήματα:

Πρόβλημα: Δεν βλέπω μορφοποιήσεις υπό όρους

Η μορφοποίηση υπό όρους δεν υποστηρίζεται με σελίδες ενός αρχείου ιστοσελίδα (. mht,. mhtml). αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε τη μορφή αρχείου ιστοσελίδα (. htm,. HTML). Οι ράβδοι δεδομένων, οι κλίμακες χρωμάτων και τα σύνολα εικονιδίων δεν υποστηρίζονται σε καμία από τις δύο μορφές.

Πρόβλημα: Το κείμενο σε ένα κελί περικόπτεται όταν κάνω αποθήκευση δεδομένων ως ιστοσελίδα

Εάν παρατηρήσετε ότι το κείμενο σε ένα κελί έχει περικοπεί ή δεν εμφανίζεται ολόκληρο, δοκιμάστε τα εξής:

Τροποποίηση κελιών που περιέχουν κείμενο με αυτόματη αναδίπλωση     Ίσως έχετε μορφοποιήσει κελιά με αναδιπλωμένο κείμενο πριν από την αποθήκευση των δεδομένων ως ιστοσελίδα. Για να αποτρέψετε την περικοπή ενός κειμένου κατά την αποθήκευσή του, μπορείτε να μικρύνετε το κείμενο, να χρησιμοποιήσετε πολλά κελιά για κείμενο ή να αυξήσετε το πλάτος στήλης στο φύλλο εργασίας σας και, στη συνέχεια, να αποθηκεύσετε τα δεδομένα.

Αύξηση του πλάτους στήλης όπου βρίσκεται το κείμενο     Στα σημεία όπου το κείμενο ενός κελιού επικαλύπτει ένα άλλο κελί, το επικαλυπτόμενο τμήμα ενδέχεται να μην αποθηκευτεί. Αυξήστε το πλάτος της στήλης στην οποία υπάρχει το κείμενο, έτσι ώστε να μην επικαλύπτει άλλα κελιά.

Επαναστοίχιση του κειμένου     Εάν βλέπετε κείμενο που έχει περικοπεί σε ένα κελί, το κείμενο είχε μήκος μεγαλύτερο από το μήκος του κελιού κατά την αποθήκευση και στοιχίστηκε δεξιά ή στο κέντρο. Επεξεργαστείτε το αρχικό βιβλίο εργασίας και στοιχίστε ξανά το κείμενο στα αριστερά (εσοχή).

Πρόβλημα: Κείμενο που έχει περιστραφεί δεν εμφανίζεται σωστά όταν αποθηκεύω δεδομένα ως ιστοσελίδα

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κείμενο που έχει περιστροφή ή κατακόρυφο κείμενο κατά την αποθήκευση δεδομένων του Excel ως ιστοσελίδα. Το κείμενο που έχει περιστραφεί και το κατακόρυφο κείμενο μετατρέπονται σε οριζόντιο κείμενο.

Πρόβλημα: Τα στοιχεία που αποθηκεύω σε μια υπάρχουσα ιστοσελίδα εμφανίζονται πάντα στο κάτω μέρος της σελίδας

Κατά την αποθήκευση δεδομένων του Excel σε μια υπάρχουσα ιστοσελίδα, το Excel προσαρτά πάντοτε τα δεδομένα στο κάτω μέρος της σελίδας.

Για να μετακινήσετε τα δεδομένα του Excel σε μια άλλη θέση στην ιστοσελίδα, μπορείτε να ανοίξετε την ιστοσελίδα σε ένα πρόγραμμα σχεδίασης, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer και να τα αναδιατάξετε.

Πρόβλημα: Μετακίνησα την ιστοσελίδα μου σε άλλη θέση και τώρα ορισμένες από τις συνδέσεις έχουν διακοπεί

Όταν αποθηκεύετε μια ιστοσελίδα, το Excel αποθηκεύει από προεπιλογή όλα τα αρχεία υποστήριξης — όπως κουκκίδες, υφές φόντου και γραφικά — σε ένα δευτερεύοντα φάκελο υποστήριξης. Εάν μετακινήσετε ή αντιγράψετε την ιστοσελίδα σας σε άλλη θέση, πρέπει επίσης να μετακινήσετε το φάκελο υποστήριξης, έτσι ώστε να διατηρήσετε όλες τις συνδέσεις στην ιστοσελίδα σας.

Πρόβλημα: Βλέπω ένα κόκκινο X στην ιστοσελίδα μου

Ένα κόκκινο X υποδεικνύει ένα γραφικό που λείπει. Εάν μετακινήσετε ή αντιγράψετε την ιστοσελίδα σας σε μια νέα θέση χωρίς να μετακινήσετε τα αρχεία υποστήριξης, οι συνδέσεις σε γραφικά — όπως φωτογραφίες, κουκκίδες και υφές φόντου — ενδέχεται να καταστραφούν.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×