Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με υπενθύμιση υπενθύμισης

Τα μηνύματα που στέλνετε μπορούν να φέρουν σημαία για να ειδοποιηθούν εσείς ή ο παραλήπτης ότι η ενέργεια είναι υποχρεωτική.

Σημαία για τον εαυτό σας

Στέλνετε ένα μήνυμα που απαιτεί απάντηση. Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι δεν θα ξεχάσετε την αίτηση και ότι θα λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Μια σημαία για τον εαυτό σας σάς ενημερώνει ότι ζητήσατε απάντηση από άλλους χρήστες. Με την προσθήκη μιας σημαίας, θα δείτε ένα στοιχείο της εργασίας στις "Εργασίες" και στην σύνοψη "Εργασίες".

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή > "Παρακολούθηση".

  Εντολή "Παρακολούθηση θέματος" στην Κορδέλα

 2. Κάντε κλικ στηνεπιλογή "Σήμερα","Αύριο","Αυτή την εβδομάδα","Επόμενη εβδομάδα", "Χωρίς ημερομηνία"ή "Προσαρμογή".

Δεδομένου ότι το μήνυμα δεν θα εμφανίζεται στο φάκελο "Απεσταλμένα", συνιστάται να προσθέσετε μια υπενθύμιση για τον εαυτό σας. Οι υπενθυμίσεις είναι παράθυρα διαλόγου ειδοποιήσεων που εμφανίζονται όταν έχει προθεσμία παρακολούθησης, ακριβώς όπως αυτά που βλέπετε για επερχόμενες συσκέψεις ή συναντήσεις.

Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση για τον εαυτό σας, κάντε κλικ στην επιλογή "Παρακολούθηση" > "Προσθήκη υπενθύμισης". Εισαγάγετε την ημερομηνία και την ώρα για το πότε θέλετε να εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου υπενθύμισης.

Σημαία για παραλήπτες

Μια σημαία σε ένα μήνυμα στους παραλήπτες προσθέτει επιπλέον έμφαση. Εμφανίζεται μια σημαία στη λίστα μηνυμάτων και το κείμενο εμφανίζεται επάνω από τη γραμμή "Από" στο μήνυμα. Εάν ο παραλήπτης χρησιμοποιεί επίσης Outlook, ένα στοιχείο θα προστεθεί στη λίστα των εργασιών του.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή > "Παρακολούθηση".

  Εντολή "Παρακολούθηση θέματος" στην Κορδέλα

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένη.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο "Σημαία για παραλήπτες".

  Πλαίσιο ελέγχου της εντολής "Σημαία για τους παραλήπτες" στο παράθυρο διαλόγου "Προσαρμογή"

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή, συνιστάμε την αλλαγή του προεπιλεγμένου κειμένου Σημαία σε μια περιγραφή ή ενέργεια. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να πληκτρολογήσετε Αποστολή απάντησης στην Άννα στο ερώτημα για την άδεια. Αυτό είναι το κείμενο που θα δει ο παραλήπτης επάνω από τη γραμμή "Από".

Για μεγαλύτερη ορατότητα, μπορείτε να συμπεριλάβετε μια υπενθύμιση. Οι υπενθυμίσεις είναι παράθυρα διαλόγου ειδοποιήσεων που εμφανίζονται όταν πρέπει να γίνει παρακολούθηση, όπως ακριβώς βλέπετε για μια σύσκεψη ή συνάντηση που πρόκειται να ξεκινήσει.

Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση για τους παραλήπτες, επιλέξτε το πλαίσιο "Σημαία για παραλήπτες" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ημερομηνία και την ώρα που θέλετε να εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου υπενθύμισης για τους παραλήπτες.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε διακριτική ευχέρεια κατά την προσθήκη μιας υπενθύμισης σε μια σημαία για τους παραλήπτες. Αναρωτηθείτε εάν θέλετε πραγματικά να διακόψετε τον παραλήπτη με ένα παράθυρο διαλόγου υπενθύμισης ή εάν μια σημαία είναι επαρκής.

Πώς λειτουργούν οι ημερομηνίες σημαίας στο μενού "Παρακολούθηση";

Χρησιμοποιήστε σημαίες για να επισημάνετε στοιχεία για παρακολούθηση και να συμπεριλάβετε υπενθυμίσεις. Οι ακόλουθες προεπιλεγμένες ημερομηνίες έναρξης, προθεσμίες και ώρες υπενθύμισης είναι διαθέσιμες για σημαίες. Μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε μία από τις ρυθμίσεις.

Σημαία

Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνία παράδοσης

Υπενθύμιση

Σήμερα

Τρέχουσα ημερομηνία

Τρέχουσα ημερομηνία

Μία ώρα πριν από τη λήξη της σημερινής ημέρας εργασίας

Αύριο

Τρέχουσα ημερομηνία συν μία ημέρα

Τρέχουσα ημερομηνία συν μία ημέρα

Ώρα έναρξης της τρέχουσας ημέρας συν μία ημέρα εργασίας

Αυτήν την εβδομάδα

Τρέχουσα ημερομηνία συν δύο ημέρες, αλλά όχι αργότερα από την τελευταία ημέρα εργασίας αυτής της εβδομάδας

Τελευταία ημέρα εργασίας αυτής της εβδομάδας

Ώρα έναρξης της τρέχουσας ημέρας συν δύο εργάσιμες ημέρες

Επόμενη εβδομάδα

Πρώτη ημέρα εργασίας της επόμενης εβδομάδας

Τελευταία ημέρα εργασίας της επόμενης εβδομάδας

Ώρα έναρξης της πρώτης ημέρας εργασίας της επόμενης εβδομάδας

Χωρίς ημερομηνία

Χωρίς ημερομηνία

Χωρίς ημερομηνία

Τρέχουσα ημερομηνία

Προσαρμογή

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ημερομηνία, εάν θέλετε

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ημερομηνία, εάν θέλετε

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ημερομηνία, εάν θέλετε

Δείτε επίσης

Ορισμός ή κατάργηση υπενθυμίσεων

Χρήση σημαίας στα εισερχόμενα μηνύματα για παρακολούθηση

Προσθήκη παρακολούθησης σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημαία για τον εαυτό σας

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Στην καρτέλα λίστα μηνυμάτων, κάντε κλικ στο μήνυμα που θέλετε. Στην καρτέλα "Μήνυμα", στην ομάδα "Ετικέτες", κάντε κλικ στην επιλογή "Παρακολούθηση" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο σημαίας που θέλετε να ορίσετε.

 • Σε ένα ανοιχτό μήνυμα, στην καρτέλα "Μήνυμα", στην ομάδα "Ετικέτες", κάντε κλικ στην επιλογή "Παρακολούθηση" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο σημαίας που θέλετε να ορίσετε.

Εάν θέλετε μια υπενθύμιση σχετικά με αυτό το μήνυμα με σημαία, στην καρτέλα "Μήνυμα", στην ομάδα "Ετικέτες", κάντε κλικ στην επιλογή "Παρακολούθηση" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη υπενθύμισης". Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα της υπενθύμισης.

Σημαία για παραλήπτες

Χρησιμοποιήστε διακριτικότητα όταν στέλνετε υπενθυμίσεις σε άλλα άτομα. Ορισμένοι παραλήπτες ενδέχεται να μην εκτιμήσουν τις υπενθυμίσεις ενώ εργάζονται. Μια άλλη επιλογή είναι να στείλετε ένα μήνυμα που έχει σημαία με ημερομηνίες έναρξης και προθεσμίας και περισσότερες πληροφορίες στη λίστα "Σημαία προς". Με αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους παραλήπτες στη γραμμή πληροφοριών του μηνύματος, χωρίς υπενθύμιση.

Για να στείλετε μια σημαία, ώστε να ζητείται από άλλους χρήστες να κάνουν κάτι, κάντε τα εξής πριν στείλετε το μήνυμα:

 1. Στο ανοιχτό μήνυμα, στην καρτέλα "Μήνυμα", στην ομάδα "Ετικέτες", κάντε κλικ στην επιλογή "Παρακολούθηση" και,στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Σημαία για παραλήπτες".

 2. Στην περιοχή "Σημαία για παραλήπτες",στη λίστα "Σημαία προς", κάντε κλικ στον τύπο σημαίας που θέλετε να στείλετε.

 3. Από προεπιλογή, τα μηνύματα με σημαία για τους παραλήπτες περιλαμβάνουν μια υπενθύμιση. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε την ημερομηνία και την ώρα. Εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε μια υπενθύμιση, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου "Υπενθύμιση".

Εάν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε σημαία σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για παρακολούθηση, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τις απαντήσεις.

Πώς λειτουργούν οι ημερομηνίες σημαίας στο μενού "Παρακολούθηση";

Χρησιμοποιήστε σημαίες για να επισημάνετε στοιχεία για παρακολούθηση και να συμπεριλάβετε υπενθυμίσεις. Οι ακόλουθες προεπιλεγμένες ημερομηνίες έναρξης, προθεσμίες και ώρες υπενθύμισης είναι διαθέσιμες για σημαίες. Μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε μία από τις ρυθμίσεις.

Σημαία

Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνία παράδοσης

Υπενθύμιση

Σήμερα

Τρέχουσα ημερομηνία

Τρέχουσα ημερομηνία

Μία ώρα πριν από τη λήξη της σημερινής ημέρας εργασίας

Αύριο

Τρέχουσα ημερομηνία συν μία ημέρα

Τρέχουσα ημερομηνία συν μία ημέρα

Ώρα έναρξης της τρέχουσας ημέρας συν μία ημέρα εργασίας

Αυτήν την εβδομάδα

Τρέχουσα ημερομηνία συν δύο ημέρες, αλλά όχι αργότερα από την τελευταία ημέρα εργασίας αυτής της εβδομάδας

Τελευταία ημέρα εργασίας αυτής της εβδομάδας

Ώρα έναρξης της τρέχουσας ημέρας συν δύο εργάσιμες ημέρες

Επόμενη εβδομάδα

Πρώτη ημέρα εργασίας της επόμενης εβδομάδας

Τελευταία ημέρα εργασίας της επόμενης εβδομάδας

Ώρα έναρξης της πρώτης ημέρας εργασίας της επόμενης εβδομάδας

Χωρίς ημερομηνία

Χωρίς ημερομηνία

Χωρίς ημερομηνία

Τρέχουσα ημερομηνία

Προσαρμογή

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ημερομηνία, εάν θέλετε

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ημερομηνία, εάν θέλετε

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ημερομηνία, εάν θέλετε

Δείτε επίσης

Ορισμός ή κατάργηση υπενθυμίσεων

Παρακολούθηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απαιτούν υπενθύμιση

Αναθεώρηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σημαία

Προσθήκη παρακολούθησης σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Προσθήκη μιας σημαίας υπενθύμισης

Σημαία για τον εαυτό σας

 1. Στο νέο μήνυμα, στην καρτέλα "Μήνυμα", στην ομάδα "Επιλογές", κάντε κλικ στην επιλογή "Παρακολούθηση Κουμπί 'Κατάργηση υπερ-σύνδεσης' ".

 2. Στο μενού "Παρακολούθηση", κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη υπενθύμισης".

 3. Για να επιλέξετε τον τύπο της υπενθύμισης, επιλέξτε μία από τη λίστα "Σημαία σε".

  Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια πιο συγκεκριμένη φράση για να μεταβείτε στην υπενθύμιση, όπως "Κλήση", "Να μην γίνει προώθηση","Προς ενημέρωση"ή "Αναθεώρηση". Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται Γραμμή πληροφοριών στο μήνυμα.

 4. Επιλέξτε μια ημερομηνία και ώρα στις λίστες δίπλα στο πλαίσιο "Υπενθύμιση".

  Αφού επιλέξετε την ημερομηνία και την ώρα, η υπενθύμιση εμφανίζεται επίσης στη γραμμή πληροφοριών.

 5. Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο ήχο υπενθύμισης, κάντε Εικόνα κουμπιού και αναζητήστε ένα αρχείο ήχου. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Αναπαραγωγή αυτού του ήχου" εάν δεν είναι επιλεγμένο.

Σημαία για παραλήπτες

Χρησιμοποιήστε διακριτικότητα όταν στέλνετε υπενθυμίσεις σε άλλα άτομα. Ορισμένοι παραλήπτες ενδέχεται να μην εκτιμήσουν την ενεργοποίηση υπενθυμίσεων ενώ εργάζονται. Μια άλλη επιλογή είναι να στείλετε ένα μήνυμα που έχει σημαία με ημερομηνίες έναρξης και προθεσμίας και περισσότερες πληροφορίες στη λίστα "Σημαία προς". Με αυτόν τον τρόπο, οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους παραλήπτες στη γραμμή πληροφοριών του μηνύματος, χωρίς υπενθύμιση.

 1. Σε ένα νέο μήνυμα, στην καρτέλα "Μήνυμα", στην ομάδα "Επιλογές", κάντε κλικ στην επιλογή "Παρακολούθηση Κουμπί 'Κατάργηση υπερ-σύνδεσης' ".

 2. Στο μενού "Παρακολούθηση", κάντε κλικ στην επιλογή "Σημαία για παραλήπτες".

 3. Στην ενότητα "Σημαία για παραλήπτες", για να επιλέξετε τον τύπο της υπενθύμισης( η υπενθύμιση είναι η προεπιλογή), επιλέξτε τη σημαία που θέλετε στη λίστα "Σημαία προς".

  Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε μια πιο συγκεκριμένη φράση για να μεταβείτε στην υπενθύμιση, όπως "Κλήση", "Να μην γίνει προώθηση","Προς ενημέρωση"ή "Αναθεώρηση". Αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται στη γραμμή πληροφοριών στο μήνυμα.

 4. Επιλέξτε μια ημερομηνία και ώρα στις λίστες δίπλα στο πλαίσιο "Υπενθύμιση".

  Αφού επιλέξετε την ημερομηνία και την ώρα, η υπενθύμιση εμφανίζεται επίσης στη γραμμή πληροφοριών.

  Συμβουλή: Για να συμπεριλάβετε μια σημαία και μια υπενθύμιση για εσάς, καθώς και για άλλα άτομα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Σημαία για εμένα", επιλέξτε τις πληροφορίες για τη σημαία και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές για μια υπενθύμιση.

Μετά την αποστολή των μηνυμάτων με σημαία, μπορείτε να παρακολουθείτε τους παραλήπτες. Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό Microsoft Exchange, μπορείτε ακόμη και να βρείτε και να παρακολουθήσετε τις απαντήσεις που λαμβάνετε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα στην "Εύρεση μηνυμάτων με σημαία".

Πώς λειτουργούν οι ημερομηνίες σημαίας στο μενού "Παρακολούθηση";

Χρησιμοποιήστε σημαίες για να επισημάνετε στοιχεία για παρακολούθηση και να συμπεριλάβετε υπενθυμίσεις. Οι ακόλουθες προεπιλεγμένες ημερομηνίες έναρξης, προθεσμίες και ώρες υπενθύμισης είναι διαθέσιμες για σημαίες. Μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε μία από τις ρυθμίσεις.

Σημαία

Ημερομηνία έναρξης

Ημερομηνία παράδοσης

Υπενθύμιση

Σήμερα

Τρέχουσα ημερομηνία

Τρέχουσα ημερομηνία

Μία ώρα πριν από τη λήξη της σημερινής ημέρας εργασίας

Αύριο

Τρέχουσα ημερομηνία συν μία ημέρα

Τρέχουσα ημερομηνία συν μία ημέρα

Ώρα έναρξης της τρέχουσας ημέρας συν μία ημέρα εργασίας

Αυτήν την εβδομάδα

Τρέχουσα ημερομηνία συν δύο ημέρες, αλλά όχι αργότερα από την τελευταία ημέρα εργασίας αυτής της εβδομάδας

Τελευταία ημέρα εργασίας αυτής της εβδομάδας

Ώρα έναρξης της τρέχουσας ημέρας συν δύο εργάσιμες ημέρες

Επόμενη εβδομάδα

Πρώτη ημέρα εργασίας της επόμενης εβδομάδας

Τελευταία ημέρα εργασίας της επόμενης εβδομάδας

Ώρα έναρξης της πρώτης ημέρας εργασίας της επόμενης εβδομάδας

Χωρίς ημερομηνία

Χωρίς ημερομηνία

Χωρίς ημερομηνία

Τρέχουσα ημερομηνία

Προσαρμογή

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ημερομηνία, εάν θέλετε

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ημερομηνία, εάν θέλετε

Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη ημερομηνία, εάν θέλετε

Δείτε επίσης

Ορισμός ή κατάργηση υπενθυμίσεων

Παρακολούθηση αλλαγών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απαιτούν υπενθύμιση

Εύρεση μηνυμάτων με σημαία

Προσθήκη ή κατάργηση μιας σημαίας υπενθύμισης

Προσθήκη δυνατοτήτων παρακολούθησης στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

×