Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Project

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Project

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Project για το web με το πληκτρολόγιο και το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να κάνετε γρήγορα όλες τις βασικές βασικές εργασίες, όπως το άνοιγμα έργων ή χαρτών πορείας και η προσθήκη έργων ή χαρτών πορείας στα αγαπημένα. Το έχουμε εξετάσει με τον Αφηγητή, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Project για το web, συνιστάται να χρησιμοποιείτε το Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης Web. Επειδή το Project για το web εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης Web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι διαφορετικές από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις όπως F1 (Help) και Ctrl + O (Open) ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης Web – όχι Project για το web.

Σε αυτό το θέμα

Άνοιγμα και είσοδος στο Project για το Web

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web, μεταβείτε στο www.office.com. Εάν είναι απαραίτητο, πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στο Microsoft 365.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "έργο" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Εάν δεν ακούσετε "έργο", πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Εξερευνήστε όλες τις εφαρμογές σας" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δημιουργία σχεδίου έργου, ανάθεση εργασιών, παρακολούθηση προόδου και διαχείριση προϋπολογισμών" και πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  τοProject για το web ανοίγει σε Αρχική σελίδα του Project.

Άνοιγμα έργου ή χάρτη πορείας

Μπορείτε να ανοίξετε ένα έργο ή έναν χάρτη πορείας από τη λίστα "αγαπημένα " ή από τη λίστα "έργα και χάρτες πορείας".

Άνοιγμα έργου ή οδικού χάρτη από τη λίστα "Αγαπημένα"

Εάν έχετε προσθέσει το έργο ή τον χάρτη πορείας στα αγαπημένα σας, μπορείτε να περιηγηθείτε γρήγορα και να ανοίξετε το έργο ή τον χάρτη πορείας που θέλετε.

 1. Στο Αρχική σελίδα του Project, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το έργο ή τον χάρτη πορείας που θέλετε να ανοίξετε.

 2. Για να ανοίξετε το έργο ή τον χάρτη πορείας, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Άνοιγμα έργου ή χάρτη πορείας από τη λίστα έργα και χάρτες πορείας

Εάν δεν έχετε προσθέσει το έργο ή τον χάρτη πορείας στα αγαπημένα σας, μπορείτε να το ανοίξετε από τη λίστα έργα και χάρτες πορείας.

 1. Στο Αρχική σελίδα του Project, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το όνομα της τρέχουσας επιλεγμένης καρτέλας στη λίστα έργα και χάρτες πορείας, για παράδειγμα, "πρόσφατο στοιχείο καρτέλας".

 2. Για να μετακινηθείτε σε μια άλλη καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο δεξιού ή αριστερού βέλους μέχρι να φτάσετε στην καρτέλα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε και να την ανοίξετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB μία φορά για να μετακινήσετε την εστίαση στη λίστα έργων και χαρτών πορείας στην επιλεγμένη καρτέλα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο κάτω ή επάνω βέλους μέχρι να εντοπίσετε το έργο ή τον χάρτη πορείας που θέλετε να ανοίξετε.

 5. Για να ανοίξετε το έργο ή τον χάρτη πορείας, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Προσθήκη έργου ή χάρτη πορείας στα αγαπημένα

Για να βρίσκετε και να περιηγείστε εύκολα σε ένα έργο ή χάρτη πορείας στον οποίο εργάζεστε συχνά, προσθέστε το στα αγαπημένα σας.

 1. Στο Αρχική σελίδα του Project, μετακινήστε την εστίαση στο έργο ή τον χάρτη πορείας που θέλετε να προσθέσετε στα αγαπημένα σύμφωνα με τις οδηγίες στο θέμα Άνοιγμα έργου ή χάρτη πορείας.

 2. Όταν η εστίαση βρίσκεται στο σωστό έργο ή χάρτη πορείας, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Προσθήκη αυτού του στοιχείου στα αγαπημένα" και πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το στοιχείο προστίθεται στη λίστα "αγαπημένα ".

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία νέου έργου στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξέταση ή επεξεργασία ενός υπάρχοντος έργου στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εργασία με την προβολή πλέγματος στο Project

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Χρησιμοποιήστε το Project Online με το πληκτρολόγιο και το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης, για να κάνετε γρήγορα όλες τις βασικές βασικές εργασίες, όπως η είσοδος, η αναζήτηση για έργα, το άνοιγμα έργων και η εξαγωγή έργων σε Excel. Το δοκιμάσαμε με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, εφόσον ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Microsoft 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Microsoft 365, επομένως μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες πιο γρήγορα, δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα Office Insider.

 • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, μεταβείτε στην ενότητα Λειτουργία των προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft Office.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Project Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Project Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Project Online.

Σε αυτό το θέμα

Είσοδος στο Project Online

Είσοδος για πρώτη φορά

 1. Κατά την εκκίνηση του Project Online, θα ακούσετε τη φράση: "Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας."

 2. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο ή όνομα Skype." Πληκτρολογήστε τις απαραίτητες πληροφορίες.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Επόμενο'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης." Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Είσοδος'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Είσοδος μετά την πρώτη χρήση

 1. Κατά την εκκίνηση του Project Online, θα ακούσετε τη φράση: "Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας."

 2. Θα ακούσετε τη φράση: "Πραγματοποιήστε είσοδο με" ακολουθούμενο από τα διαπιστευτήρια σύνδεσης που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως. Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 3. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης." Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Είσοδος'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Είσοδος με διαφορετικά διαπιστευτήρια

 1. Κατά την εκκίνηση του Project Online, θα ακούσετε τη φράση: "Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας."

 2. Θα ακούσετε τη φράση: "Πραγματοποιήστε είσοδο με" ακολουθούμενο από τα διαπιστευτήρια σύνδεσης που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Χρήση άλλου κουμπιού λογαριασμού" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Θα ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο ή όνομα Skype." Πληκτρολογήστε τις απαραίτητες πληροφορίες.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Επόμενο'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης." Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

 6. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Κουμπί 'Είσοδος'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αναζήτηση για έργα

 1. Σε οποιαδήποτε από τις κύριες προβολές του Project Online, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση: "Αναζήτηση σε αυτή την τοποθεσία."

 2. Πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης στο πλαίσιο κειμένου αναζήτησης και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Για να περιηγηθείτε στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε το όνομα του έργου που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο Enter για να το ανοίξετε.

Άνοιγμα έργου

Μπορείτε να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε το έργο σας στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στην έκδοση υπολογιστή του Microsoft Project.

 1. Σε οποιαδήποτε από τις κύριες προβολές του Project Online, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Έργα" και, στη συνέχεια πατήστε Enter. Θα ανοίξει η προβολή Κέντρο έργων.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε το όνομα του έργου που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το επιλέξετε στη λίστα έργα.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab μέχρι να ακούσετε "Καρτέλα 'Έργα'" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Κουμπί 'Άνοιγμα'" και έπειτα πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ανοίξετε το έργο σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Στο πρόγραμμα περιήγησης" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ανοίξετε το έργο σε λειτουργία για επεξεργασία, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Στο πρόγραμμα περιήγησης για επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ανοίξετε το έργο στο Microsoft Project, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Microsoft Project" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Για να ανοίξετε το έργο στο Microsoft Project για επεξεργασία, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε τη φράση "Microsoft Project για επεξεργασία" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Εξαγωγή στο Excel

 1. Στην προβολή Κέντρο έργων του Project Online, πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Λεπτομέρειες έργου" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Ομάδα εργαλείων προγραμματισμού επιλογών" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε "Εξαγωγή στο Excel" και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Το πρόγραμμα περιήγησης ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας παρέχει την επιλογή να ανοίξετε το αρχείο ή να το αποθηκεύσετε σε μια θέση στον υπολογιστή σας. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο παράθυρο διαλόγου, πατήστε Alt+N. Επιλέξτε μεταξύ των δυνατοτήτων πατώντας το πλήκτρο Tab μέχρι να ακούσετε αυτό που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για τη δημιουργία νέου έργου στο Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξέταση ή επεξεργασία ενός υπάρχοντος έργου στο Project

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Project

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και πλοήγηση στο Project

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×