Βασικές εργασίες με χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με την αναζήτηση

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Χρησιμοποιήστε το Microsoft Office με το πληκτρολόγιό σας και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης για να βρείτε γρήγορα αυτό που αναζητάτε με το Microsoft Search. Το δοκιμάσαμε με τον Αφηγητή, το JAWS και το NVDA, αλλά μπορεί να λειτουργεί με άλλα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, αρκεί να ακολουθούν κοινά πρότυπα και τεχνικές προσβασιμότητας. Η Microsoft Search σάς επιτρέπει να έχετε απευθείας πρόσβαση στις εντολές καρτελών της κορδέλας, στα αρχεία, σε άλλους χρήστες και στη βοήθεια, πληκτρολογώντας απλώς αυτό που θέλετε.

Σημειώσεις: 

Σε αυτό το θέμα

Χρήση της Αναζήτησης της Microsoft

Το πλαίσιο "Αναζήτηση" αποτελείται από το πλαίσιο κειμένου για την πληκτρολόγηση του όρου αναζήτησης και το αναπτυσσόμενο μενού των προτάσεων που ανοίγουν αυτόματα όταν η εστίαση μετακινείται στο πλαίσιο αναζήτησης. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο αναζήτησης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + Q.

Η λίστα με τις προτάσεις μπορεί να περιέχει προτάσεις σε διάφορες κατηγορίες, όπως " Εύρεση σε έγγραφο", " πρόσφατα χρησιμοποιημένο", " άτομα", " έγγραφα", " Προτεινόμενες" και " Βοήθεια". Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης ανακοινώνει το όνομα κάθε κατηγορίας καθώς περιηγείστε στη λίστα. Το περιεχόμενο του μενού "προτάσεις" ενημερώνεται αυτόματα καθώς πληκτρολογείτε τον όρο αναζήτησης.

Για να περιηγηθείτε στις προτάσεις, πατήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε αυτό που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να το επιλέξετε.

Χρήση της αναζήτησης για εργασία με επαφές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Search για να περιηγηθείτε σε πρόσφατες επαφές ή για να αναζητήσετε άλλες επαφές. Μπορείτε εύκολα να δείτε την κάρτα επαφής για κάθε επαφή ή να κάνετε κοινή χρήση του τρέχοντος εγγράφου μαζί τους.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για εταιρικούς πελάτες του Office.

 1. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο αναζήτησης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + Q. Η λίστα των προτεινόμενων ενεργειών, ατόμων και εγγράφων ανοίγει αυτόματα. Εάν θέλετε να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη επαφή, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου που θέλετε. Διαφορετικά, το μενού προτάσεις παραθέτει τις πρόσφατες επαφές.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "άτομα".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της επαφής που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος για την επαφή.

 4. Στο μενού περιβάλλοντος, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε.

Χρήση της αναζήτησης για εργασία με αρχεία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση της Microsoft για να περιηγηθείτε σε πρόσφατα αρχεία ή για να αναζητήσετε άλλα αρχεία. Μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία απευθείας.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για εταιρικούς πελάτες του Office.

Σημείωση: Ανάλογα με το Office εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, μπορείτε επίσης να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες αρχείων στο μενού προτάσεις αναζήτησης, όπως η εισαγωγή περιεχομένου από το επιλεγμένο έγγραφο στο τρέχον ανοιχτό έγγραφο.

 1. Για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο αναζήτησης, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + Q. Η λίστα των προτεινόμενων ενεργειών, ατόμων και εγγράφων ανοίγει αυτόματα. Εάν θέλετε να αναζητήσετε ένα συγκεκριμένο αρχείο, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε. Διαφορετικά, το μενού προτάσεις παραθέτει τις πρόσφατες επαφές.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση: "αρχεία".

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα του αρχείου που θέλετε. Πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε το μενού περιβάλλοντος για το αρχείο.

 4. Στο μενού περιβάλλοντος, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε.

Χρήση του παραθύρου "Αναζήτηση"

Το παράθυρο " Αναζήτηση " σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε ακόμη περισσότερους πόρους με βάση τον όρο αναζήτησης. Το παράθυρο περιέχει τις καρτέλες " όλα", " αρχεία", " Web" και " εικόνες ". Για να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο αναζήτησης :

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + Q για να μετακινήσετε την εστίαση στο πλαίσιο αναζήτησης και πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε τη φράση "Δείτε περισσότερα αποτελέσματα αναζήτησης για" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER. Το παράθυρο αναζήτησης ανοίγει και η εστίαση μετακινείται στην καρτέλα όλα στο παράθυρο.

 3. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών, πατήστε τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε το όνομα της καρτέλας που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να την επιλέξετε.

 4. Για να περιηγηθείτε στα περιεχόμενα της καρτέλας, πατήστε το πλήκτρο TAB μέχρι να ακούσετε "Εμφάνιση <ονόματος καρτέλας> αποτελέσματα για <όρο αναζήτησης>" και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των περιεχομένων της καρτέλας.

 5. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο από την καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για τα αποτελέσματα της καρτέλας " αρχεία ", μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ ανοίγματος, σύνδεσηςκαι επαναχρησιμοποίησης περιεχομένου με τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους και να επιλέξετε αυτό που θέλετε πατώντας το πλήκτρο ENTER.

  • Για τα αποτελέσματα της καρτέλας Web , μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ ανοικτών, συνδέσεωνκαι περισσότερων ενεργειών με τα πλήκτρα αριστερού και δεξιού βέλους και να επιλέξετε αυτό που θέλετε πατώντας το πλήκτρο ENTER.

  • Για τα αποτελέσματα της καρτέλας " εικόνες ", μπορείτε να εισαγάγετε την εικόνα στο έγγραφό σας πατώντας το πλήκτρο ENTER.

Δείτε επίσης

Ρύθμιση της συσκευής σας για λειτουργία με προσβασιμότητα στο Microsoft 365

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×