Γιατί η Access θέλει να εισαγάγω μια τιμή παραμέτρου;

Ορισμένες φορές, όταν ανοίγετε ένα αντικείμενο της Access (όπως έναν πίνακα, ένα ερώτημα, μια φόρμα ή μια έκθεση), η Access εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου". Η Access εμφανίζει αυτό το παράθυρο διαλόγου όταν ανοίγετε ένα αντικείμενο που περιέχει ένα αναγνωριστικό ή ένα παράσταση που η Access δεν μπορεί να ερμηνεύσει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή είναι η συμπεριφορά που θέλετε. Για παράδειγμα, ο δημιουργός της βάσης δεδομένων μπορεί να έχει δημιουργήσει ένα ερώτημα που σας επιτρέπει να εισαγάγετε πληροφορίες κάθε φορά που εκτελείται το ερώτημα, όπως μια ημερομηνία έναρξης ή έναν αριθμό αναγνωριστικού υπαλλήλου. Μια τέτοια προτροπή μπορεί να μοιάζει ως εξής:

Εμφανίζει ένα παράδειγμα ενός παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου", με ένα αναγνωριστικό με την ετικέτα "Εισαγωγή αναγνωριστικού υπαλλήλου", ένα πεδίο στο οποίο θα εισαγάγετε μια τιμή και κουμπιά "OK" και "Άκυρο".

Ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις δεν θέλετε να εμφανίζεται αυτό το παράθυρο διαλόγου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε κάνει ορισμένες αλλαγές στη σχεδίαση της βάσης δεδομένων σας. Τώρα, όταν ανοίγετε ένα αντικείμενο, η Access εμφανίζει απροσδόκητα το παράθυρο διαλόγου με ένα μήνυμα που δεν κατανοείτε.

Εμφανίζει ένα παράδειγμα μη αναμενόμενου παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου", με ένα αναγνωριστικό με την ετικέτα "SomeIdentifier", ένα πεδίο στο οποίο θα εισαγάγετε μια τιμή και κουμπιά OK και Cancel.

Αυτό το άρθρο παρέχει διαδικασίες για να διερευνήσετε τους λόγους για τους οποίους η Access μπορεί να ζητά μια τιμή παραμέτρου και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διακόψετε τις αιτήσεις.

Σημείωση:  Αυτό το άρθρο δεν αφορά εφαρμογές web της Access - τον τύπο βάσης δεδομένων που σχεδιάζετε με την Access και δημοσιεύετε ηλεκτρονικά σε εφαρμογές Microsoft 365 sharePoint.

Διακοπή της αίτησης για μια τιμή παραμέτρου

Για να διακόψετε την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου", πρέπει να ελέγξετε τις παραστάσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο με το οποίο εργάζεστε και να βρείτε το αναγνωριστικό που προκαλεί την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου. Στη συνέχεια, πρέπει να διορθώσετε το αναγνωριστικό ή τη σύνταξη της παράστασης που περιέχει το αναγνωριστικό.

Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη παραστάσεων στην ενότητα "Δείτε επίσης".

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή ανεπιθύμητης τιμής παραμέτρου", σημειώστε το αναγνωριστικό ή την παράσταση που παρατίθενται στο παράθυρο διαλόγου. Για παράδειγμα, "SomeIdentifier" όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης.

Εμφανίζει ένα παράδειγμα μη αναμενόμενου παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου", με ροζ περίγραμμα γύρω από την ετικέτα αναγνωριστικού "SomeIdentifier", ένα πεδίο στο οποίο θα εισαγάγετε μια τιμή και τα κουμπιά OK και Cancel.

Στη συνέχεια, επιλέξτε "Άκυρο" και συνεχίστε με μία από τις παρακάτω διαδικασίες, ανάλογα με τον τύπο του αντικειμένου που ανοίγετε όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου. Οι διαδικασίες παρέχουν γενικές οδηγίες για τον έλεγχο των παραστάσεων σε διαφορετικούς τύπους αντικειμένων. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αλλαγές που πρέπει να κάνετε εξαρτώνται από τη δομή της βάσης δεδομένων σας.

Τα τυπογραφικά σφάλματα στα ερωτήματα είναι μια συχνή αιτία ανεπιθύμητων προτροπών παραμέτρων. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όταν ένα ερώτημα έχει σχεδιαστεί για να ζητά μια τιμή παραμέτρου κατά την εκτέλεση, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου" εκ της σχεδίασης. Ωστόσο, εάν είστε βέβαιοι ότι το ερώτημα δεν θα πρέπει να ζητάει τιμή παραμέτρου, χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να ελέγξετε το ερώτημα για εσφαλμένες παραστάσεις.

  1. Κάντε δεξί κλικ στο ερώτημα στο Παράθυρο περιήγησης και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

  2. Εξετάστε τα αναγνωριστικά και τις παραστάσεις στη γραμμή "Πεδίο" και στις γραμμές "Κριτήρια" και προσδιορίστε εάν οποιοδήποτε από το κείμενο συμφωνεί με το κείμενο που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου". Συγκεκριμένα, εάν ένα από τα κελιά στη γραμμή "Πεδίο" περιέχει μια τιμή όπως Expr1: [αναγνωριστικό], αυτό μπορεί να είναι η προέλευση της προτροπής παραμέτρου.

    Ερώτημα που περιέχει μια παράσταση που προκαλεί την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου".

Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ερωτημάτων παραμέτρων στην ενότητα "Δείτε επίσης".

Αρχή της σελίδας

Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου" όταν ανοίγετε μια έκθεση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε τις ιδιότητες της έκθεσης:

  1. Κάντε δεξί κλικ στην έκθεση στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Προβολή σχεδίασης".

    Σημείωση: Προτού συνεχίσετε, προσδιορίστε εάν οποιοδήποτε από τα στοιχεία ελέγχου στην έκθεση εμφανίζει ένα πράσινο τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία. Το τρίγωνο σημαίνει ότι η Access δεν μπορεί να αξιολογήσει ένα αναγνωριστικό ή μια παράσταση στην ιδιότητα "Προέλευση στοιχείου ελέγχου" αυτού του στοιχείου ελέγχου. Εάν κάποια στοιχεία ελέγχου εμφανίζουν το πράσινο τρίγωνο, δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου καθώς συνεχίζετε σε αυτά τα βήματα.

    Έκθεση η οποία περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου με ανορθόγραφο αναγνωριστικό

  2. Εάν το παράθυρο εργασιών "Φύλλο ιδιοτήτων" δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

  3. Στο παράθυρο εργασιών "Φύλλο ιδιοτήτων", επιλέξτε την καρτέλα "Όλα".

  4. Επιλέξτε ένα στοιχείο ελέγχου που εμφανίζει δεδομένα στην έκθεση (όπως ένα πλαίσιο κειμένου, ένα πλαίσιο ελέγχου ή ένα σύνθετο πλαίσιο). Εάν κάποια στοιχεία ελέγχου εμφανίζουν το πράσινο τρίγωνο που αναφέρεται στο βήμα 1, κάντε πρώτα κλικ σε ένα από αυτά τα στοιχεία ελέγχου.

  5. Στο παράθυρο εργασιών "Φύλλο ιδιοτήτων", εξετάστε την ιδιότητα "Προέλευση στοιχείου ελέγχου" για το αναγνωριστικό που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου" και, στη συνέχεια, τροποποιήστε την παράσταση, εάν είναι απαραίτητο.

  6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για άλλα στοιχεία ελέγχου στην έκθεση, μέχρι να βρείτε την παράσταση που προκαλεί το πρόβλημα.

  7. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να βρείτε το πρόβλημα, ελέγξτε για εσφαλμένες παραστάσεις στο παράθυρο "Ομαδοποίηση, ταξινόμηση και σύνολο":

    • Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο "Ομαδοποίηση, ταξινόμηση και σύνολο", στην καρτέλα "Σχεδίαση", στην ομάδα &", επιλέξτε "Ομαδοποίηση & ταξινόμηση".

    • Εάν εμφανίζεται η φράση "Ομαδοποίηση κατά παράσταση" ή "Ταξινόμηση κατά παράσταση" σε μια γραμμή στο παράθυρο "Ομαδοποίηση, ταξινόμηση και σύνολο", επιλέξτε τη λέξη "παράσταση" για να ανοίξετε τη Δόμηση παραστάσεων, όπου μπορείτε να εξετάσετε την παράσταση και να την τροποποιήσετε, εάν είναι απαραίτητο.

Αρχή της σελίδας

Εάν το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου" εμφανίζεται κάθε φορά που ανοίγετε μια φόρμα, η εσφαλμένη παράσταση μπορεί να βρίσκεται στο υποκείμενο ερώτημα. Εξετάστε το υποκείμενο ερώτημα για να βρείτε τη λανθασμένη παράσταση.

  1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Προβολή σχεδίασης".

  2. Εάν το παράθυρο εργασιών "Φύλλο ιδιοτήτων" δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

  3. Βεβαιωθείτε ότι η φόρμα είναι επιλεγμένη στη λίστα στο επάνω μέρος του παραθύρου εργασιών "Φύλλο ιδιοτήτων" και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα "Όλα".

  4. Εξέταση της ιδιότητας "Προέλευση εγγραφών". Εάν περιέχει το όνομα ενός ερωτήματος ή μια πρόταση SQL, τότε ένα από τα αναγνωριστικά στην πρόταση μπορεί να είναι εσφαλμένο και να προκαλεί την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου". Επιλέξτε το πλαίσιο ιδιότητας "Προέλευση εγγραφών" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί " Κουμπί "Δόμηση" ".

  5. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία της ενότητας "Έλεγχος παραστάσεων" σε ένα ερώτημα για να βρείτε τη λανθασμένη παράσταση.

    Σημαντικό: Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας στο ερώτημα όταν τελειώσετε, κλείστε το ερώτημα και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη φόρμα πριν να μεταβείτε ξανά στην προβολή φόρμας. Διαφορετικά, τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει στο ερώτημα θα χαθούν.

Αρχή της σελίδας

Μια εσφαλμένη παράσταση στην ιδιότητα "Προέλευση γραμμής" ενός στοιχείου ελέγχου σύνθετου πλαισίου ή πλαισίου λίστας μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου". Σε ορισμένες περιπτώσεις, το παράθυρο διαλόγου δεν εμφανίζεται μέχρι να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου. Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να ελέγξετε την ιδιότητα "Προέλευση γραμμής" του στοιχείου ελέγχου:

  1. Κάντε δεξί κλικ στη φόρμα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Προβολή σχεδίασης".

  2. Κάντε κλικ στο σύνθετο πλαίσιο ή το πλαίσιο λίστας που θέλετε να ελέγξετε.

  3. Εάν το παράθυρο εργασιών "Φύλλο ιδιοτήτων" δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F4 για να το εμφανίσετε.

  4. Επιλέξτε την καρτέλα "Δεδομένα" και, στη συνέχεια, εξετάστε την ιδιότητα "Προέλευση γραμμής" και προσδιορίστε εάν οποιοδήποτε κείμενο ταιριάζει με το κείμενο στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου".

Αρχή της σελίδας

Εάν η Access εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου" κάθε φορά που ανοίγετε έναν πίνακα, η εσφαλμένη παράσταση είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται στην ιδιότητα "Προέλευση γραμμής" ενός πεδίου αναζήτησης σε αυτόν τον πίνακα.

  1. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Προβολή σχεδίασης".

  2. Για να προσδιορίσετε εάν ένα πεδίο είναι πεδίο αναζήτησης, επιλέξτε το όνομα του πεδίου και, στη συνέχεια, στην περιοχή "Ιδιότητεςπεδίου", επιλέξτε την καρτέλα "Αναζήτηση". Εάν η καρτέλα περιέχει ένα πλαίσιο ιδιότητας "Προέλευση γραμμής", τότε το πεδίο είναι ένα πεδίο αναζήτησης. Εξετάστε την ιδιότητα "Προέλευση γραμμής". Εάν περιέχει μια πρόταση SQL, τότε ένα από τα αναγνωριστικά στην πρόταση ενδέχεται να είναι εσφαλμένο και να προκαλεί την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή τιμής παραμέτρου".

Σημείωση: Ένας πίνακας μπορεί να έχει πολλά πεδία αναζήτησης, επομένως βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε την καρτέλα αναζήτησης για κάθε πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Οδηγός για τη σύνταξη παραστάσεων

Προσθήκη συναρτήσεων σε παραστάσεις της Access

παραμέτρων ώστε να ζητείται εισαγωγή δεδομένων κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×