Γνωστά θέματα στο Lync

Η υποστήριξη για το Office 2011 για Mac έχει λήξει

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2014

Προβλήματα εισόδου στο Lync για Mac 2011 με το Office 365

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Lync για Mac μέσω του εταιρικός λογαριασμός.

Σημείωση: Αυτό το θέμα επιλύεται στην ενημέρωση 14.0.9 για το Lync 2011. Συνιστάται να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση. Οι ενημερώσεις είναι επίσης διαθέσιμες μέσω της Αυτόματης Ενημέρωσης της Microsoft. Η Αυτόματη Ενημέρωση είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διατηρεί αυτόματα το λογισμικό της Microsoft ενημερωμένο. Για να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Ενημέρωση, ξεκινήστε το Microsoft Lync ή μια άλλη εφαρμογή του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις από το μενού Βοήθεια.

Δεν είναι δυνατή η είσοδο στο Lync για Mac κατά τη σύνδεση μέσω VPN

Δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Lync για Mac όταν είστε συνδεδεμένοι μέσω ενός προγράμματος-πελάτη VPN Cisco ή Juniper.

Σημείωση: Αυτό το θέμα επιλύεται στην ενημέρωση 14.0.9 για το Lync 2011. Συνιστάται να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση. Οι ενημερώσεις είναι επίσης διαθέσιμες μέσω της Αυτόματης Ενημέρωσης της Microsoft. Η Αυτόματη Ενημέρωση είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διατηρεί αυτόματα το λογισμικό της Microsoft ενημερωμένο. Για να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Ενημέρωση, ξεκινήστε το Microsoft Lync ή μια άλλη εφαρμογή του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις από το μενού Βοήθεια.

Οι ρυθμίσεις χρήστη δεν μετεγκαθίστανται από το Communicator στο Lync

Το Lync δεν πραγματοποιεί αυτόματα μετεγκατάσταση των διαπιστευτηρίων χρήστη, του ιστορικού συνομιλίας και των προτιμήσεων από το Communicator. Εξακολουθείτε να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό συνομιλίας του Communicator από το φάκελο Χρήστες/<όνομα_χρήστη/Έγγραφα/Microsoft User Data/Microsoft Communicator History.

Το Lync έχει περιορισμένη υποστήριξη για συσκευές και ρυθμίσεις συσκευής

Σημείωση: Αυτό το θέμα επιλύεται στην ενημέρωση 14.0.9 για το Lync 2011. Συνιστάται να εγκαταστήσετε αυτή την ενημέρωση. Οι ενημερώσεις είναι επίσης διαθέσιμες μέσω της Αυτόματης Ενημέρωσης της Microsoft. Η Αυτόματη Ενημέρωση είναι ένα πρόγραμμα το οποίο διατηρεί αυτόματα το λογισμικό της Microsoft ενημερωμένο. Για να χρησιμοποιήσετε την Αυτόματη Ενημέρωση, ξεκινήστε το Microsoft Lync ή μια άλλη εφαρμογή του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερώσεις από το μενού Βοήθεια.

Ζητούνται δικαιώματα πρόσβασης αλυσίδας κλειδιών από τους χρήστες του Lync

Το Lync αποθηκεύει τα διαπιστευτήρια χρήστη στην αλυσίδα κλειδιών. Εάν δεν θέλετε να βλέπετε το παράθυρο διαλόγου αλυσίδας κλειδιών, κάντε κλικ στην επιλογή Να επιτρέπεται πάντα.

Δεν είναι δυνατή η είσοδος στο Lync, εάν η ημερομηνία του συστήματος του υπολογιστή έχει οριστεί σε παλαιότερη ημερομηνία

Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία του συστήματος του υπολογιστή σας είναι η τρέχουσα.

Η ενεργοποίηση της καταγραφής μπορεί να προκαλέσει θέματα απόδοσης

Απενεργοποιήστε την καταγραφή όταν ολοκληρωθεί η αντιμετώπιση προβλημάτων. Εάν δεν απενεργοποιήσετε την καταγραφή, τα αρχεία καταγραφής συνεχίζουν να αυξάνουν σε μέγεθος και μπορεί να προκαλέσουν θέματα απόδοσης.

Ο έλεγχος ταυτότητας του Kerberos αποτυγχάνει, όταν ο χρήστης που πραγματοποιεί είσοδο είναι διαφορετικός από τον ενεργό χρήστη του Kerberos

Κατά τη διαδικασία εισόδου, το Lync χρησιμοποιεί πάντα το δελτίο του ενεργού χρήστη για τον έλεγχο ταυτότητας και, εάν τα διαπιστευτήρια δεν ταιριάζουν, η είσοδος αποτυγχάνει. Πρέπει να κάνετε εναλλαγή των πληροφοριών του ενεργού χρήστη με μη αυτόματο τρόπο στο λειτουργικό σύστημα.

Δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία σε χρήστες που βρίσκονται εκτός του εταιρικού δικτύου

Μπορείτε να στείλετε αρχεία σε χρήστες μόνο εντός του εταιρικού σας δικτύου.

Δεν μπορείτε να κάνετε αίτηση ελέγχου μιας επιφάνειας εργασίας της οποίας κάνετε κοινή χρήση με ένα χρήστη που χρησιμοποιεί το Lync για Mac

Οι συσκευές που χρησιμοποιούν το Lync για Mac 2011 με κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας δεν μπορούν να ζητήσουν τον έλεγχο ή να παραχωρήσουν τον έλεγχο σε άλλη συσκευή.

Δεν είναι δυνατή η μετατροπή μιας συνάντησης στο Outlook σε ηλεκτρονική σύσκεψη

Για να δημιουργήσετε μια ηλεκτρονική σύσκεψη από το Outlook, πρέπει να ανοίξετε μια νέα πρόσκληση σε σύσκεψη του Outlook.

Δεν είναι δυνατή η εύρεση της επιλογής "Ηλεκτρονική σύσκεψη" στο Outlook

Μετά την εγκατάσταση του Lync, κάντε επανεκκίνηση του Outlook. Η επιλογή "Ηλεκτρονική σύσκεψη" είναι διαθέσιμη όταν δημιουργείτε νέες προσκλήσεις σε σύσκεψη.

Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας με ένα χρήστη που χρησιμοποιεί το Communicator Web Access

Για να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας μεταξύ μιας συσκευής που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα περιήγησης και μιας συσκευής που χρησιμοποιεί το Lync για Mac, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιεί το Lync Web App αντί για το Communicator Web Access.

Το Lync δεν υποστηρίζει διακομιστές μεσολάβησης που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας

Εάν ο διακομιστής μεσολάβησης απαιτεί κωδικό πρόσβασης, δεν μπορείτε να εισέλθετε στο Lync. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

Οι κινήσεις δεν λειτουργούν κατά την περίοδο λειτουργίας κοινής χρήσης του PowerPoint

Οι χρήστες του Windows Lync δεν μπορούν να δουν τις κινήσεις στο PowerPoint κατά την περίοδο λειτουργίας κοινής χρήσης του PowerPoint που παρουσιάζεται από χρήστες του Lync για Mac.

Αντί για την περίοδο λειτουργίας κοινής χρήσης του PowerPoint, εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας και να εκτελέσετε την παρουσίαση του PowerPoint με κινήσεις.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή αρχείων του PowerPoint για κοινή χρήση από το Lync για Mac

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας σας και να εκτελέσετε μια παρουσίαση του PowerPoint.

Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε σε μια σύσκεψη με παρουσίαση του PowerPoint που έχει ξεκινήσει από υπολογιστή που βασίζεται σε Windows και, εάν είναι απαραίτητο, να αναλάβετε τον έλεγχο ως παρουσιαστής της σύσκεψης.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×