Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για προϊόντα του Microsoft Lync

Η υποστήριξη για το Office 2010 έληξε στις 13 Οκτωβρίου 2020

Κάντε αναβάθμιση στο Microsoft 365 για να εργαστείτε οπουδήποτε από οποιαδήποτε συσκευή και να συνεχίσετε να λαμβάνετε υποστήριξη.

Αναβάθμιση τώρα

Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2012

Για να κατανοήσετε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν του Microsoft Lync, πρέπει να διαβάσετε αυτήν τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τις συμπληρωματικές εκδόσεις της.

Γενικά

Η Microsoft έχει δεσμευτεί για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ παράλληλα σάς παρέχει λογισμικό που σας προσφέρει τις επιδόσεις, την ισχύ και την ευχρηστία που θέλετε κατά τη χρήση του προσωπικού σας υπολογιστή. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί πολλές από τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων που σχετίζονται με τα προϊόντα της Microsoft τα οποία παρατίθεται στη λίστα της ενότητας "Συμπληρωματικές εκδόσεις" αυτού του εγγράφου. Επικεντρώνεται στις δυνατότητες που επικοινωνούν με το Internet. Δεν ισχύει για άλλες ηλεκτρονικές ή μη τοποθεσίες, προϊόντα ή υπηρεσίες της Microsoft.

Συμπληρωματικές εκδόσεις - Εκδόσεις προϊόντων 2010

Συλλογή και χρήση των πληροφοριών

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς θα χρησιμοποιηθούν από τη Microsoft και τις ελεγχόμενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που χρησιμοποιείτε και για την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση των συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει. Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft.

Ενδέχεται να σας αποστείλουμε ορισμένα υποχρεωτικά μηνύματα υπηρεσίας όπως επιστολές υποδοχής, υπενθυμίσεις χρέωσης, πληροφορίες σχετικά με τεχνικά ζητήματα και ανακοινώσεις ασφάλειας. Ορισμένες υπηρεσίες της Microsoft ενδέχεται να αποστέλλουν περιοδικές επιστολές μέλους που θεωρούνται μέρος της υπηρεσίας. Ενδέχεται περιστασιακά να ζητάμε τα σχόλιά σας, να σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε έρευνες ή να σας στέλνουμε διαφημιστικά μηνύματα, για να σας ενημερώσουμε για άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται από τη Microsoft και τις συγγενείς εταιρείες της.

Προκειμένου να σας προσφέρουμε μια πιο συνεπή και εξατομικευμένη εμπειρία όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις σας με τη Microsoft, οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω μίας υπηρεσίας της Microsoft μπορούν να συνδυαστούν με πληροφορίες που συλλέγονται μέσω άλλων υπηρεσιών της Microsoft. Μπορεί επίσης να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί από άλλες εταιρείες. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες από άλλες εταιρείες που μας επιτρέπουν να συναγάγουμε μια γενική γεωγραφική περιοχή βάσει της διεύθυνσης IP σας, για να προσαρμόσουμε ορισμένες υπηρεσίες στη γεωγραφική περιοχή σας.

Εκτός εάν αναφέρεται σε αυτήν τη δήλωση, τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε δεν θα μεταφερθούν προς τρίτους χωρίς την έγκρισή σας. Περιστασιακά, προσλαμβάνουμε άλλες εταιρείες για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών εκ μέρους μας, όπως η απάντηση σε ερωτήσεις πελατών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες ή η εκτέλεση στατιστικής ανάλυσης των υπηρεσιών μας. Θα παράσχουμε στις εταιρείες αυτές μόνο τα προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τα στοιχεία αυτά απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Η Microsoft ενδέχεται να έχει πρόσβαση ή να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των επικοινωνιών σας, για: (α) συμμόρφωση με το νόμο ή απόκριση σε νόμιμα αιτήματα ή νομικές διαδικασίες, (β) προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Microsoft ή των πελατών της, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των συμφωνιών ή των πολιτικών που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς ή (γ) δράση καλή τη πίστει, επειδή η πρόσβαση ή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των υπαλλήλων της Microsoft, των πελατών της ή του κοινού.

Πληροφορίες που συλλέγονται ή αποστέλλονται στη Microsoft από προϊόντα που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπληρωματικές εκδόσεις" αυτού του εγγράφου ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα/περιοχή όπου η Microsoft ή οι θυγατρικές, οι συγγενείς εταιρείες της ή οι υπηρεσίες παροχής διαθέτουν εγκαταστάσεις. Η Microsoft τηρεί το πλαίσιο ασφαλούς διαφύλαξης, όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή σας

Όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό με δυνατότητες που επικοινωνούν με το Internet, οι πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή σας ("τυπικές πληροφορίες υπολογιστή") αποστέλλονται στις τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Η Microsoft χρησιμοποιεί τις τυπικές πληροφορίες υπολογιστή για την παροχή υπηρεσιών που επικοινωνούν με το Internet, τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και για στατιστική ανάλυση. Οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή, συνήθως, περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, η έκδοση λειτουργικού συστήματος, η έκδοση προγράμματος περιήγησης, καθώς και οι τοπικές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις γλώσσας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή ενδέχεται επίσης να περιέχουν αναγνωριστικό υλικού, το οποίο υποδεικνύει τον κατασκευαστή της συσκευής, το όνομα συσκευής και την έκδοση. Εάν μια συγκεκριμένη δυνατότητα ή υπηρεσία αποστέλλει πληροφορίες στη Microsoft, θα αποστέλλονται και οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή.

Ασφάλεια των πληροφοριών

Η Microsoft έχει αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύει την ασφάλεια των πληροφοριών σας. Χρησιμοποιεί μια ποικιλία τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας, για την προστασία των στοιχείων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Για παράδειγμα, αποθηκεύουμε τα στοιχεία που παρέχετε σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, τα οποία βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις.

Αλλαγές σε αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ή/και οι συμπληρωματικές εκδόσεις της θα ενημερώνονται περιστασιακά, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στα προϊόντα, τις υπηρεσίες μας και τα σχόλια των πελατών. Όταν δημοσιεύουμε αλλαγές, θα αναθεωρούμε την ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης" στο επάνω μέρος της σελίδας. Σας προτείνουμε να διαβάζετε τακτικά αυτήν τη δήλωση και τις συμπληρωματικές εκδόσεις της, για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Microsoft προστατεύει τα στοιχεία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Η Microsoft θεωρεί ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σας σχετικά με αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις συμπληρωματικές εκδόσεις της. Εάν έχετε ερωτήσεις ή πιστεύετε ότι δεν τηρήσαμε αυτά τα έγγραφα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτήν τη Φόρμα επικοινωνίας για Σχόλια περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των ενοποιημένων επικοινωνιών ή μέσω ταχυδρομείου, στην εξής διεύθυνση:

Microsoft Privacy – UC
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052 USA

Συγκεκριμένες δυνατότητες

Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η "Αναφορά σφαλμάτων" της Microsoft παρέχει μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να αναφέρετε στη Microsoft τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε και να λάβετε πληροφορίες που μπορεί να σας βοηθήσουν να αποφύγετε ή να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Για πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται από την "Αναφορά σφαλμάτων" της Microsoft, ανατρέξτε στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft στηΔήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για την Υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων της Microsoft.

Χρήση των πληροφοριών: Τα δεδομένα αναφοράς σφαλμάτων που υποβάλλετε μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση προβλημάτων των πελατών και τη βελτίωση του λογισμικού και των υπηρεσιών της Microsoft.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στην "Αναφορά σφαλμάτων της Microsoft" την πρώτη φορά που θα προκύψει σφάλμα. Όταν επιλέξετε να την ενεργοποιήσετε, η "Αναφορά σφαλμάτων" της Microsoft θα αναφέρει αυτόματα τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στη Microsoft.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όπως προβλήματα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιλυθούν, η Microsoft ενδέχεται να ζητήσει πρόσθετα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ενοτήτων μνήμης (οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν μνήμη που χρησιμοποιείται από κοινού από κάποιες ή όλες τις εφαρμογές που εκτελούνταν τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα), ορισμένες ρυθμίσεις μητρώου και ένα ή περισσότερα αρχεία από τον υπολογιστή σας. Ενδέχεται, επίσης, να περιλαμβάνονται τα τρέχοντα έγγραφά σας. Όταν ζητηθούν πρόσθετα δεδομένα, θα έχετε την ευκαιρία να προβάλετε τις πληροφορίες που περιέχονται στην αναφορά σφαλμάτων, πριν να επιλέξετε εάν θα αποστείλετε την αναφορά στη Microsoft.

Σημαντικές πληροφορίες: Οι εταιρικοί πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την "Πολιτική ομάδας", για να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του τρόπου λειτουργίας της "Αναφοράς σφαλμάτων" της Microsoft στους υπολογιστές τους. Οι επιλογές ρύθμισης παραμέτρων περιλαμβάνουν τη δυνατότητα απενεργοποίησης της "Αναφοράς σφαλμάτων" της Microsoft. Εάν είστε διαχειριστής και θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της Πολιτικής ομάδας για την "Αναφορά σφαλμάτων" της Microsoft, υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικές λεπτομέρειες στο Windows Server Group Policy TechCenter.

Υπηρεσία ειδοποιήσεων push του Microsoft Lync Server

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η Υπηρεσία ειδοποιήσεων push του Lync Server είναι η υπηρεσία που χρησιμοποιείται για την προώθηση των ειδοποιήσεων ενημέρωσης, όπως οι ειδοποιήσεις άμεσων μηνυμάτων και οι προσκλήσεις, οι ειδοποιήσεις μηνυμάτων σε αναμονή και οι ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων, σε κινητές συσκευές με εγκατεστημένο το Microsoft Lync 2010 ή πρόγραμμα-πελάτη νεότερης έκδοσης για κινητές συσκευές, οι παράμετροι των οποίων έχουν ρυθμιστεί για τη λήψη ειδοποιήσεων push.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όλες οι ειδοποιήσεις άμεσων μηνυμάτων και οι προσκλήσεις, οι ειδοποιήσεις μηνυμάτων σε αναμονή και οι ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων που αποστέλλονται στο Microsoft Lync, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κινητές συσκευές, προωθούνται για παράδοση στον προοριζόμενο παραλήπτη της κινητής συσκευής μέσω της Υπηρεσίας ειδοποιήσεων push του Lync Server. Οι επιπρόσθετες πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω της Υπηρεσίας ειδοποιήσεων push του Lync Server ενδέχεται να περιλαμβάνουν το εμφανιζόμενο όνομα του αποστολέα, την προεπισκόπηση του μηνύματος και το αναγνωριστικό της συνομιλίας. Από τη στιγμή έναρξης μιας συνομιλίας μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων, τα άμεσα μηνύματα δεν χρησιμοποιούν πλέον την Υπηρεσία ειδοποιήσεων push του Lync Server.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που αποστέλλονται στην Υπηρεσία ειδοποιήσεων push του Lync Server χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και την παροχή ειδοποιήσεων άμεσων μηνυμάτων, μηνυμάτων σε αναμονή και αναπάντητων κλήσεων στον προοριζόμενο παραλήπτη. Η Microsoft δεν αποθηκεύει δεδομένα που αποστέλλονται στην Υπηρεσία ειδοποιήσεων push του Lync Server. Οι ειδοποιήσεις θα παρέχονται στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη μέσω Υπηρεσιών ειδοποιήσεων push τρίτων, ανάλογα με την κινητή συσκευή του χρήστη. Για παράδειγμα, τα μηνύματα που στέλνονται προς ή από μια συσκευή Apple θα μεταδίδονται μέσω της Υπηρεσίας ειδοποιήσεων push της Apple. Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για δεδομένα τα οποία συλλέγονται από αυτές τις υπηρεσίες ειδοποιήσεων push τρίτων. Για πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και τις πολιτικές χρήσης τους, ανατρέξτε στη "Συμπληρωματική έκδοση δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων" που ισχύει για την κινητή συσκευή σας (παρατίθεται στην αρχή αυτής της σελίδας).

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η χρήση της Υπηρεσίας ειδοποιήσεων push απαιτείται για να επωφεληθείτε από τη δυνατότητα ειδοποιήσεων push του Microsoft Lync που έχει αναπτυχθεί στις κινητές συσκευές εντός της εταιρείας σας. Για να διαπιστώσετε εάν αυτή η δυνατότητα έχει ενεργοποιηθεί στην εταιρεία σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της εταιρείας. Εάν οι ειδοποιήσεις push είναι ενεργοποιημένες στην εταιρεία σας και η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα λήψης και εμφάνισής τους, θα μπορείτε να τις ενεργοποιείτε ή να τις απενεργοποιείτε στη συσκευή σας. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι με την απενεργοποίησή τους απενεργοποιούνται μόνο τα αναδυόμενα παράθυρα ειδοποιήσεων ή το ηχητικό σήμα που χρησιμοποιεί η συσκευή σας για την παροχή ειδοποιήσεων και δεν διακόπτεται η λήψη νέων μηνυμάτων και ειδοποιήσεων από τη συσκευή σας.

Ηλεκτρονικά σχόλια

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Η δυνατότητα "Ηλεκτρονικά σχόλια" σάς επιτρέπει να παράσχετε σχόλια σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες απευθείας στη Microsoft.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τα Ηλεκτρονικά σχόλια, θα αποσταλούν στη Microsoft το περιεχόμενο του μηνύματός σας και τυπικές πληροφορίες υπολογιστή.

Χρήση των πληροφοριών: Οι πληροφορίες που υποβάλλετε μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση τοποθεσιών, προϊόντων ή υπηρεσιών της Microsoft. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αίτηση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με σχόλια που παρέχετε για το προϊόν ή την υπηρεσία που χρησιμοποιείτε.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Η χρήση των Ηλεκτρονικών σχολίων είναι προαιρετική.

Ηλεκτρονική βοήθεια

Τι κάνει αυτή η δυνατότητα: Κάνοντας κλικ στην επιλογή "Ηλεκτρονική βοήθεια" ή "Βοήθεια" συνδέεστε με υλικά ηλεκτρονικής υποστήριξης, που σας παρέχουν το πιο ενημερωμένο περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο.

Πληροφορίες που συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταδίδονται: Όταν χρησιμοποιείτε την Ηλεκτρονική βοήθεια ή τη Βοήθεια, το αίτημά σας αποστέλλεται στη Microsoft, καθώς και τυχόν αξιολογήσεις ή σχόλια που επιλέγετε να παράσχετε σχετικά με τα θέματα της Βοήθειας που παρουσιάζονται. Εάν πληκτρολογήσετε προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο αναζήτησης ή σχολίων, οι πληροφορίες θα αποσταλούν στη Microsoft αλλά δεν θα χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σας ή για επικοινωνία μαζί σας.

Χρήση των πληροφοριών: Η Ηλεκτρονική βοήθεια και η Βοήθεια χρησιμοποιούν τις πληροφορίες της αναζήτησής σας για την επιστροφή σχετικότερων αποτελεσμάτων, την ανάπτυξη νέου περιεχομένου και τη βελτίωση του υπάρχοντος περιεχομένου.

Επιλογή/Στοιχείο ελέγχου: Μην κάνετε κλικ στην επιλογή "Ηλεκτρονική βοήθεια" ή "Βοήθεια", εάν δεν θέλετε να συνδεθείτε με υλικά ηλεκτρονικής υποστήριξης.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×