Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για το Microsoft OneNote για Android

Επειδή η ομάδα του Microsoft Office σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα, θέλουμε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς. Έχουμε δεσμευτεί να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να εξασφαλίζουμε ότι έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης και της κοινής χρήσης των πληροφοριών σας.

Γενικά

Στη Microsoft, εργαζόμαστε σκληρά για να εξασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και για να προσφέρουμε προϊόντα που σας παρέχουν τις επιδόσεις, την ισχύ και την ευκολία που θέλετε κατά τη χρήση του προσωπικού σας υπολογιστή. Αυτή η Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τις πρακτικές συλλογής και χρήσης πληροφοριών του Microsoft OneNote.

Όπως συμβαίνει με όλα τα προϊόντα του Microsoft Office, η έκδοση είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο ώστε να σας επιτρέπει να συγκεντρώνετε, να εμφανίζετε και να μοιράζεστε γρήγορα τις πληροφορίες σας με άλλα άτομα. Η Microsoft δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πληροφοριών σας και να εξασφαλίζει ότι θα έχετε τον πλήρη έλεγχο της χρήσης και της διανομής τους.

Συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για να ενεργοποιήσουμε τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε και να σας προσφέρουμε υπηρεσίες ή να διεκπεραιώσουμε τις αιτήσεις σας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για την αίτηση σχολίων, την παροχή κρίσιμων ενημερώσεων και ειδοποιήσεων σχετικά με το λογισμικό, τη βελτίωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, για παράδειγμα, ερωτήματα φόρμας για σφάλματα και έρευνα, την παροχή εκ των προτέρων ειδοποιήσεων για συμβάντα ή την ενημέρωσή σας σχετικά με νέες εκδόσεις προϊόντων.

Ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που εισάγετε ενδέχεται να περιλαμβάνονται στα αρχεία σας του Microsoft Office με τη μορφή μετα-δεδομένων (δεδομένα που αφορούν δεδομένα). Αυτά τα μετα-δεδομένα χρησιμοποιούνται από τα προγράμματα του Office για να βελτιώσουν τη συνεργασία στα αρχεία σας με άλλους χρήστες. Για παράδειγμα, μαζί με κάθε επεξεργασία αποθηκεύονται τα ονόματα των συντακτών, ώστε η συνεργασία να είναι ευκολότερη για τους συντάκτες.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα δήλωση, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συναίνεσή σας. Περιστασιακά, μπορεί να αναθέσουμε σε άλλες εταιρείες την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών εκ μέρους μας, όπως η παροχή υποστήριξης πελατών. Στις εταιρείες αυτές παρέχουμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας. Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να διατηρούν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα αυτών των πληροφοριών και απαγορεύεται να τις χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται ή αποστέλλονται στη Microsoft ενδέχεται να έχουν αποθηκευτεί και να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη χώρα/περιοχή στην οποία η Microsoft ή οι θυγατρικές, οι συγγενείς εταιρείες της ή οι υπηρεσίες παροχής διαθέτουν εγκαταστάσεις. Η Microsoft τηρεί το πλαίσιο της συμφωνίας "Ασφαλούς λιμένα", όπως ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α., σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση και τη διατήρηση δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ελβετία.

Η Microsoft ενδέχεται να έχει πρόσβαση ή να κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου επικοινωνιών για: (α) συμμόρφωση με το νόμο ή απόκριση σε νόμιμα αιτήματα ή νομικές διαδικασίες, (β) προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας της Microsoft ή των πελατών της, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των συμφωνιών ή των πολιτικών που διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς ή (γ) δράση καλή τη πίστει επειδή η πρόσβαση ή η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των υπαλλήλων της Microsoft, των πελατών της ή του κοινού.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή σας

Το OneNote περιλαμβάνει δυνατότητες με πρόσβαση στο Internet για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή για την κοινή χρήση πληροφοριών με άλλους. Αυτές οι δυνατότητες είναι διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή έχετε μια ενεργή σύνδεση στο Internet.

Κάθε φορά που το OneNote επικοινωνεί με ένα διακομιστή της Microsoft, οι πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή σας ("τυπικές πληροφορίες υπολογιστή") αποστέλλονται στις τοποθεσίες Web που επισκέπτεστε και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε. Η Microsoft χρησιμοποιεί τις τυπικές πληροφορίες υπολογιστή για την παροχή υπηρεσιών με δυνατότητες Internet, τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και για στατιστική ανάλυση. Οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή, συνήθως, περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, η έκδοση λειτουργικού συστήματος, η έκδοση προγράμματος περιήγησης, καθώς και οι τοπικές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις γλώσσας. Εάν μια συγκεκριμένη δυνατότητα ή υπηρεσία αποστέλλει πληροφορίες στη Microsoft, αποστέλλονται επίσης και οι τυπικές πληροφορίες υπολογιστή.

Μετά την εγκατάσταση του OneNote, οι μελλοντικές αιτήσεις Internet από τη συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να περιέχουν τυπικές πληροφορίες τηλεμετρίας που περιλαμβάνουν το όνομα του προϊόντος λογισμικού και τον αριθμό της έκδοσης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τοποθεσίες Web για την παροχή υλικού που είναι συμβατό με το OneNote.

Κατά καιρούς, η Microsoft ενδέχεται να αλλάξει ορισμένες από τις διευθύνσεις Internet (διευθύνσεις URL) των υπηρεσιών Internet που παρέχει. Για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών, η Microsoft ενδέχεται να κάνει λήψη στον υπολογιστή σας ενός αρχείου που περιέχει τις νέες διευθύνσεις Internet στις οποίες χρειάζεται να πραγματοποιεί πρόσβαση το OneNote, ώστε να σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες Internet.

Όταν επιλέγετε για πρώτη φορά μια δυνατότητα που απαιτεί τη σύνδεση του λογισμικού με μια υπηρεσία Internet, το λογισμικό αποστέλλει μια αίτηση για να λάβει ένα αρχείο XML, καθώς και το όνομα της εφαρμογής σας, τις τοπικές ρυθμίσεις και τη γλώσσα που έχετε επιλέξει και την έκδοση της εφαρμογής που διαθέτετε. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η Microsoft αποστέλλει στον υπολογιστή-πελάτη σας ένα αρχείο XML που περιέχει μια λίστα με διευθύνσεις URL για τις υπηρεσίες Internet του Microsoft Office.

Έλεγχος ταυτότητας λογαριασμού Microsoft

Το OneNote απαιτεί να συνδεθείτε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που συσχετίζονται με το λογαριασμό Microsoft που έχετε. Όταν πραγματοποιείτε είσοδο στο OneNote με το λογαριασμό Microsoft που έχετε, οι σημειώσεις που δημιουργείτε στο OneNote αποθηκεύονται αυτόματα στο Microsoft OneDrive.

Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό Microsoft, μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet, στην υπηρεσία λογαριασμών της Microsoft, για να δημιουργήσετε έναν.

Όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό Microsoft μέσω του Microsoft Office ή του Office.com, οι πληροφορίες εγγραφής που παρέχετε αποθηκεύονται στο προφίλ του λογαριασμού Microsoft και ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να αποθηκευτούν από την υπηρεσία Office.com. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την υπηρεσία λογαριασμών Microsoft, τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο προφίλ λογαριασμού Microsoft, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο λογαριασμός Microsoft χρησιμοποιεί και προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες σας, διαβάστε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό Microsoft.

Έλεγχος ταυτότητας του Office 365

Το αναγνωριστικό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο Microsoft Office 365 σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο του Office 365 με το OneNote. Για να το κάνετε αυτό, υποβάλλετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης που σχετίζεται με το λογαριασμό του Office 365.

Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών (CEIP) της εταιρείας μας, για τη βελτίωση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της απόδοσης του λογισμικού και των υπηρεσιών της Microsoft. Όταν κάνετε λήψη του OneNote, μπορείτε να επιλέξετε τις "Γρήγορες ρυθμίσεις", που επιτρέπουν την εγγραφή σας στο πρόγραμμα CEIP.

Εάν δεν ενεργοποιήσετε την επιλογή "Γρήγορες ρυθμίσεις", στην περιοχή "Ρυθμίσεις συστήματος", μπορείτε να επιλέξετε "Αποστολή δεδομένων χρήσης" για να βοηθήσετε στη βελτίωση του OneNote για εγγραφή στο πρόγραμμα CEIP.

Εάν αποφασίσετε να συμμετάσχετε, η Microsoft συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων του υλικού σας και τον τρόπο χρήσης του λογισμικού και των υπηρεσιών μας για τον προσδιορισμό τάσεων και μοτίβων χρήσης. Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το CEIP, μεταβείτε στην τοποθεσία Web του Προγράμματος βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft.

Ασφάλεια

Η Microsoft έχει αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιεί μια ποικιλία τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση.

Πληροφορίες συντάκτη

Όλα τα σημειωματάρια του OneNote περιέχουν το όνομα του συντάκτη ο οποίος δημιούργησε το σημειωματάριο, τις ενότητες του σημειωματαρίου ή τις σημειώσεις του.

Το OneNote αποθηκεύει επίσης χρονικές σημάνσεις στο αρχείο, συμπεριλαμβανομένης της ώρας δημιουργίας και της ώρας της τελευταίας τροποποίησης.

Το OneNote σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα σημειωματάριο σε μια κοινόχρηστη θέση ή τοποθεσία του SharePoint και, στη συνέχεια, να συγχωνεύετε περιοδικά τις αλλαγές σας με τις αλλαγές των άλλων χρηστών.

Αλλαγές στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η Microsoft ενδέχεται να ενημερώνει περιοδικά την παρούσα Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης στο επάνω μέρος της Δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων ενημερώνεται με κάθε αναθεώρηση. Συνιστάμε να διαβάζετε κατά καιρούς αυτήν τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Microsoft προστατεύει τις πληροφορίες σας. Αν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα δήλωση ή στον τρόπο με τον οποίο η Microsoft πρόκειται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας μια ανακοίνωση για αυτές τις αλλαγές πριν να εφαρμοστούν ή με άμεση ειδοποίηση.

Σχόλια

Μπορείτε να μας στείλετε σχόλια μέσω της φόρμας σχολίων. Η φόρμα σχολίων σάς επιτρέπει να στείλετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα σχόλιά σας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που η Microsoft χρειάζεται περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επιλύσετε τυχόν προβλήματα για τα οποία υποβάλλετε σχόλια. Η Microsoft δεν εγγυάται απάντηση στα σχόλια που λαμβάνει. Η φόρμα σχολίων σάς επιτρέπει, επίσης, να στείλετε σχόλια στη Microsoft και, εάν θέλετε, να συμπεριλάβετε αρχεία καταγραφής ή στιγμιότυπα οθόνης που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα σχόλια που έχετε. Παρόλο που αυτή η φόρμα σχολίων δεν συλλέγει σκόπιμα πληροφορίες που σας προσδιορίζουν προσωπικά, είναι πιθανό τέτοιου είδους πληροφορίες να καταγράφονται στο πεδίο κειμένου, στα στιγμιότυπα οθόνης ή στα αρχεία καταγραφής που παρέχετε. Η Microsoft δεν χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς χρησιμοποιούνται από τη Microsoft και τις ελεγχόμενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της για την παροχή των υπηρεσιών ή τη διεξαγωγή των συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή εξουσιοδοτήσει και ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για την αίτηση πρόσθετων πληροφοριών για σχόλια που παρέχετε, την παροχή κρίσιμων ενημερώσεων και ειδοποιήσεων όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού, τη βελτίωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά εδώ, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη συναίνεσή σας. Περιστασιακά, προσλαμβάνουμε άλλες εταιρείες για την παροχή περιορισμένων υπηρεσιών εκ μέρους μας. Θα παράσχουμε στις εταιρείες αυτές μόνο τα προσωπικά στοιχεία που χρειάζονται για να παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία και τα στοιχεία αυτά απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Τρόποι επικοινωνίας

Η Microsoft θεωρεί ευπρόσδεκτα τα σχόλιά σας σχετικά με αυτήν τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη Δήλωση ή πιστεύετε ότι δεν την τηρούμε, επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τη φόρμα Web Επικοινωνία: Σχόλια σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA. Για να βρείτε πληροφορίες επικοινωνίας για τη θυγατρική ή συγγενή εταιρεία της Microsoft στη χώρα/περιοχή σας, ανατρέξτε στην τοποθεσία Microsoft Worldwide.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×