Δήλωση PARAMETERS

Δηλώνει το όνομα και τον τύπο δεδομένων κάθε παραμέτρου σε ένα ερώτημα παραμέτρων.

Σύνταξη

PARAMETERS όνομα τύπος_δεδομένων [, όνομα τύπος_δεδομένων [, ...]]

Η δήλωση PARAMETERS έχει τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

όνομα

Το όνομα της παραμέτρου. Εκχωρείται στην ιδιότητα Name του αντικειμένου Parameter και χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό αυτής της παραμέτρου στη συλλογή Parameters. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα ως συμβολοσειρά που εμφανίζεται σε ένα παράθυρο διαλόγου ενώ η εφαρμογή σας εκτελεί το ερώτημα. Χρησιμοποιήστε αγκύλες ([ ]) για να περικλείσετε κείμενο που περιέχει κενά διαστήματα ή σημεία στίξης. Για παράδειγμα, τα ορίσματα [Χαμηλή τιμή] και [Από ποιον μήνα θα ξεκινά η αναφορά;] είναι έγκυρα ορίσματα όνομα.

τύπος_δεδομένων

Ένας από τους κύριους τύπους δεδομένων SQL της Microsoft SQL ή τα συνώνυμά τους.


Παρατηρήσεις

Για τα ερωτήματα που εκτελείτε τακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δήλωση PARAMETERS για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα παραμέτρων. Ένα ερώτημα παραμέτρων μπορεί να σας βοηθήσει να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία αλλαγής για τα κριτήρια του ερωτήματος. Με ένα ερώτημα παραμέτρων, ο κώδικάς σας θα πρέπει να παρέχει τις παραμέτρους κάθε φορά που εκτελείται το ερώτημα.

Η δήλωση PARAMETERS είναι προαιρετική, αλλά, όταν περιλαμβάνεται, προηγείται οποιασδήποτε άλλης πρότασης, συμπεριλαμβανομένης της SELECT.

Εάν η δήλωση περιέχει περισσότερες από μία παραμέτρους, διαχωρίστε τις με ελληνικά ερωτηματικά. Το παρακάτω παράδειγμα περιλαμβάνει δύο παραμέτρους:

PARAMETERS [Low price] Currency, [Beginning date] DateTime;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όρισμα όνομα αλλά όχι το όρισμα τύπος_δεδομένων σε έναν όρο WHERE ή HAVING. Το παρακάτω παράδειγμα αναμένει την παροχή δύο παραμέτρων και, στη συνέχεια, εφαρμόζει τα κριτήρια σε εγγραφές στον πίνακα Orders:

PARAMETERS [Low price] Currency, [Beginning date] DateTime;

SELECT OrderID, OrderAmount FROM Orders WHERE OrderAmount > [Low price] AND OrderDate >= [Beginning date];Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×