Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Microsoft Outlook ή εμφανίζεται το σφάλμα "Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Microsoft Office Outlook. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του παραθύρου του Outlook."

Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Microsoft Outlook ή εμφανίζεται το σφάλμα "Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Microsoft Office Outlook. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του παραθύρου του Outlook."

Αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εκκίνηση του Outlook 2016, του Outlook 2013 ή του Outlook 2010 ή εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όπως "Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του Microsoft Outlook. Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του παραθύρου του Outlook;" Μπορούμε να διορθώσουμε εμείς το πρόβλημα για εσάς ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που παρέχουμε παρακάτω για να σας βοηθήσουμε να διορθώσετε αυτά τα προβλήματα κατά την εκκίνηση.

Μπορούμε να διαγνώσουμε και να διορθώσουμε πολλά συνήθη ζητήματα του Outlook για εσάς. Εάν το αυτοματοποιημένο εργαλείο μας δεν μπορεί να διορθώσει το ζήτημά σας ή, εάν θέλετε να το διορθώσετε μόνοι σας, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα.

Επιτρέψτε μας να διορθώσουμε το πρόβλημά σας
Λήψη του Βοηθού υποστήριξης και αποκατάστασης του Microsoft 365

Μερικές φορές τα πρόσθετα μπορεί να έρχονται σε διένεξη με το Outlook. Με την εκκίνηση του Outlook σε ασφαλή λειτουργία, η οποία εκκινεί το Outlook χωρίς τη φόρτωση πρόσθετων, μπορείτε να δείτε εάν το πρόβλημα προκαλείται από κάποιο πρόσθετο.

Σημείωση: Εάν έχετε ενεργοποιήσει ένα πρόσθετο ABBYY FineReader, μια παλιά έκδοση του λογισμικού ενδέχεται να προκαλεί σφάλμα εκκίνησης του Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τα προγράμματα του Office μπορεί να παρουσιάσουν σφάλμα όταν είναι εγκατεστημένο το πρόσθετο FineReader.

Έναρξη του Outlook σε ασφαλή λειτουργία

 1. Επιλέξτε Έναρξη > Εκτέλεση.

 2. Πληκτρολογήστε Outlook /safe και επιλέξτε OK.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή προφίλ, αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση του Outlook και επιλέξτε OK.

  Αποδοχή της προεπιλεγμένης ρύθμισης του Outlook στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογή προφίλ"

 4. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε Αποδοχή.

Συμβουλές: 

 • Πώς μπορείτε να γνωρίζετε ότι εργάζεστε σε ασφαλή λειτουργία; Θα δείτε μια ετικέτα παρόμοια με την παρακάτω στο επάνω μέρος της οθόνης.

  Μια ετικέτα στο επάνω μέρος του παραθύρου υποδεικνύει το όνομα του ατόμου που είναι κάτοχος των Εισερχομένων και προσδιορίζει ότι το Outlook λειτουργεί σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας

 • Το εικονίδιο του Outlook Εικονίδιο του Outlook επικαλυπτόμενο από ένα σύμβολο προσοχής στη γραμμή εργασιών σάς ειδοποιεί επίσης ότι το πρόγραμμα δεν λειτουργεί κανονικά.

Εάν το Outlook δεν ξεκινήσει σε ασφαλή λειτουργία, το πρόβλημα οφείλεται πιθανότατα σε ένα από τα πρόσθετα που έχετε. Θα πρέπει να απενεργοποιήσετε όλα τα πρόσθετα πριν από την επανεκκίνηση του Outlook.

Απενεργοποίηση πρόσθετων

 1. Στην επάνω αριστερή γωνία του Outlook, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Πρόσθετα.

 2. Στο κάτω μέρος της περιοχής Προβολή και διαχείριση προσθέτων του Office, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο Διαχείριση εμφανίζει το στοιχείο Πρόσθετα COM και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετάβαση.

 3. Ως προφύλαξη, μόλις ανοίξει η λίστα Πρόσθετα COM με τα τρέχοντα πρόσθετα που έχετε, κάντε ένα από τα εξής:

  • Καταγράψτε τον τίτλο κάθε επιλεγμένου προσθέτου που παρατίθεται στην περιοχή Διαθέσιμα πρόσθετα.

   ή

  • Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης του φύλλου ιδιοτήτων και αποθηκεύστε την εικόνα σε μια θέση της επιλογής σας.

 4. Αφού έχετε καταγράψει τους τίτλους των επιλεγμένων προσθέτων, καταργήστε όλα τα επιλεγμένα πλαίσια ελέγχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Προσοχή: Κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο ελέγχου για να καταργήσετε την επιλογή του. Μην επιλέξετε κάποιο πρόσθετο και μετά Κατάργηση. Εάν έχετε δικαιώματα διαχειριστή, μπορεί στην πραγματικότητα να διαγράψετε το πρόσθετο. Για αυτή την άσκηση αντιμετώπισης προβλημάτων, επιδιώκετε την απενεργοποίηση και όχι τη διαγραφή ενός πρόσθετου.

 5. Επιλέξτε Αρχείο > Έξοδος.

Επανεκκίνηση

 1. Επιλέξτε Έναρξη > Εκτέλεση και, στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε Outlook.

  Σημείωση: Εάν το πρόγραμμα φορτωθεί κανονικά, είναι πολύ πιθανό ότι ένα από τα πρόσθετα είναι η αιτία του σφάλματος και πρέπει να προσδιορίσετε ποιο. Για να διαπιστώσετε ποιο πρόσθετο είναι το πρόβλημα, ενεργοποιείτε ένα πρόσθετο κάθε φορά.

 2. Στην επάνω αριστερή γωνία του Outlook, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Πρόσθετα.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε ένα πρόσθετο που θέλετε να ενεργοποιήσετε ξανά και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 4. Επαναλάβετε όλα τα βήματα μέχρι να ενεργοποιήσετε εκ νέου όλα τα αρχικά πρόσθετα και να ανακαλύψετε την προέλευση του σφάλματος.

  Σημαντικό: Να θυμάστε ότι εάν το Outlook ανοίξει σε ασφαλή λειτουργία, έχετε ανακαλύψει ότι η προέλευση του σφάλματος είναι το πρόσθετο που μόλις ενεργοποιήσατε.

  • Επανεκκινήστε ξανά το Outlook και απενεργοποιήστε το πρόσθετο που ενεργοποιήσατε και που δημιουργεί το πρόβλημα και, στη συνέχεια, εκκινήστε το Outlook.

  • Βεβαιωθείτε ότι εκτελέσατε τη διαδικασία επανεκκίνησης-απενεργοποίησης-επανεκκίνησης για κάθε πρόσθετο που ήταν αρχικά ενεργοποιημένο στο Outlook. Το σφάλμα μπορεί να οφείλεται σε περισσότερα από ένα πρόσθετα.

Το προφίλ σας περιέχει τις ρυθμίσεις του Outlook. Μερικές φορές, αυτό το προφίλ μπορεί να καταστραφεί. Μπορείτε να προσδιορίσετε εάν είναι κατεστραμμένο, δημιουργώντας ένα νέο προφίλ και αλλάζοντας το προφίλ που χρησιμοποιείται κατά την εκκίνηση του Outlook.

 1. Για να ανοίξετε τον Πίνακα Ελέγχου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στα Windows Vista ή τα Windows 7, επιλέξτε Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου.

  • Στα Windows 8 και τα Windows 10, επιλέξτε Έναρξη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Πίνακας Ελέγχου.

   Σημείωση: Στα Windows 10, στον Πίνακα Ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο Προβολή κατά στην επάνω δεξιά γωνία έχει οριστεί σε Κατηγορία.

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση αλληλογραφίας - Outlook, επιλέξτε Εμφάνιση των προφίλ > Προσθήκη.

  Φύλλο ιδιοτήτων αλληλογραφίας που χρησιμοποιείται για να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα προφίλ για το λογαριασμό σας του Outlook

 4. Στο πλαίσιο Όνομα προφίλ, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το νέο προφίλ.

  Νέο προφίλ αλληλογραφίας Outlook που έχει οριστεί για τον χρήστη kerimills

 5. Στη σελίδα Αυτόματη εγκατάσταση λογαριασμού του Οδηγού προσθήκης λογαριασμού, στην περιοχή Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπληρώστε Το όνομά σας, τη Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον Κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  Χρήση της Αυτόματης ρύθμισης λογαριασμού για την προσθήκη λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως μέρος του προφίλ που μόλις δημιουργήθηκε για το Outlook

  Σημείωση: Ο Οδηγός προσθήκης λογαριασμού πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση για τις ρυθμίσεις του διακομιστή αλληλογραφίας.

 6. Επιλέξτε Τέλος και το νέο όνομα προφίλ που προσθέσατε θα προστεθεί στην καρτέλα Γενικά του παραθύρου διαλόγου Αλληλογραφία.

 7. Στην περιοχή Εκκίνηση του Microsoft Outlook με αυτό το προφίλ, επιλέξτε Να ζητείται το προφίλ χρήσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Χρήση διαφορετικού προφίλ

 1. Επανεκκινήστε το Outlook

 2. Στην αναπτυσσόμενη λίστα του παραθύρου διαλόγου Επιλογή προφίλ, επιλέξτε το νέο όνομα προφίλ που δημιουργήσατε.

  Παράθυρο διαλόγου "Επιλογή προφίλ" με το όνομα του νέου προφίλ

 3. Επιλέξτε OK.

  Σημείωση: Εάν το Outlook ξεκινήσει κανονικά, τότε το προφίλ σας του Outlook είχε καταστραφεί και αυτό ήταν η αιτία του προβλήματος.

Εάν θέλετε να καταργήσετε ένα προφίλ, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων δεδομένων πρώτα. Όλο το περιεχόμενο στο cache για εργασία χωρίς σύνδεση θα διαγραφεί όταν επιλέξετε Κατάργηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στα αρχεία δεδομένων του Outlook (.pst και .ost).

Το Outlook αποθηκεύει όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις συσκέψεις και τα συμβάντα, τις επαφές και τις εργασίες σε αρχεία δεδομένων. Αυτά τα αρχεία μπορεί να καταστραφούν κάποιες φορές. Μπορείτε να εκτελέσετε το Εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων (scanpst.exe) για να σαρώσετε τα αρχεία δεδομένων του Outlook για σφάλματα και να τα επιδιορθώσετε.

 1. Πραγματοποιήστε έξοδο από το Outlook για να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο επιδιόρθωσης εισερχομένων.

  Σημείωση: Το περιεχόμενο στο αριστερό τμήμα παραθύρου προσδιορίζεται από την έκδοση του Outlook που χρησιμοποιείτε.

 2. Επισκεφθείτε τις παρακάτω συνδέσεις για οδηγίες ανάλογα με την έκδοση του Outlook που έχετε.

Το παράθυρο περιήγησης είναι το πιο αριστερό τμήμα παραθύρου του Outlook όπου μπορείτε να βρείτε τη λίστα φακέλων και εικονίδια για να μετακινηθείτε ανάμεσα στην Αλληλογραφία, το Ημερολόγιο, τις Επαφές και τις Εργασίες. Για να καταργήσετε όλες τις προσαρμογές του παραθύρου περιήγησης, εκτελέστε την εντολή /resetnavpane.

 1. Κλείστε το Outlook.

 2. Επιλέξτε Έναρξη > Εκτέλεση.

 3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε Outlook.exe /resetnavpane και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Η κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην εκτέλεση ενός προγράμματος σε ένα παλαιότερο λειτουργικό σύστημα. Εάν το Outlook εκτελείται σε κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την κατάσταση λειτουργίας και να δείτε εάν αυτό διορθώνει το πρόβλημα.

Σημείωση: Αυτό το βήμα είναι για το Outlook 2013 ή το Outlook 2010. Το Outlook 2016 δεν διαθέτει καρτέλα "Συμβατότητα".

 1. Βρείτε το αρχείο Outlook.exe στον υπολογιστή σας.

  • Στο Outlook 2013, μπορείτε να βρείτε αυτό το αρχείο στο φάκελο C:\Program Files\Microsoft Office\Office 15\ ή στο φάκελο C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office 15\

  • Στο Outlook 2010, μπορείτε να βρείτε αυτό το αρχείο στο φάκελο C:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\ ή στο φάκελο C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office 14\

 2. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο Outlook.exe, επιλέξτε Ιδιότητες και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Συμβατότητα.

 3. Εάν είναι επιλεγμένα οποιοδήποτε από τα πλαίσια στην καρτέλα "Συμβατότητα", καταργήστε την επιλογή τους και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εφαρμογή > OK.

 4. Επανεκκινήστε το Outlook.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×