Δεσμευμένες λέξεις SQL

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει όλες τις δεσμευμένες λέξεις στον μηχανισμό βάσεων δεδομένων της Microsoft Access για χρήση σε προτάσεις SQL. Οι λέξεις στη λίστα που δεν αναγράφονται με όλα τα γράμματα κεφαλαία είναι επίσης δεσμευμένες και από άλλες εφαρμογές. Κατά συνέπεια, τα επιμέρους θέματα της Βοήθειας για αυτές τις λέξεις παρέχουν γενικές περιγραφές που δεν εστιάζονται στη χρήση της SQL.

Σημείωση: Οι λέξεις που ακολουθούνται από έναν αστερίσκο (*) είναι δεσμευμένες αλλά προς το παρόν δεν έχουν κάποια σημασία στο περιβάλλον μιας πρότασης SQL της Microsoft Access (για παράδειγμα, Level και TableID). Οι λέξεις χωρίς υπογράμμιση δεν διαθέτουν συνδεδεμένες επεξηγήσεις.

A

ABSOLUTE

ANY

ADD

ARE

ADMINDB

AS

ALL

ASC

Alphanumeric, βλ. TEXT

ASSERTION

ALTER

AUTHORIZATION

ALTER TABLE

AUTOINCREMENT, βλ. COUNTER

And

Avg

AS


B-C

BEGIN

COLLATION

Between

COLUMN

BINARY

COMMIT

BIT

COMP, COMPRESSION

BIT_LENGTH

CONNECT

BOOLEAN, βλ. BIT

CONNECTION

BOTH

CONSTRAINT, CONSTRAINTS

BY

CONTAINER

BYTE

CONTAINS

CASCADE

CONVERT

CATALOG

Count

CHAR, CHARACTER, βλ. TEXT

COUNTER

CHAR_LENGTH

CREATE

CHARACTER_LENGTH

CURRENCY

CHECK

CURRENT_DATE

CLOSE

CURRENT_TIME

CLUSTERED

CURRENT_TIMESTAMP

COALESCE

CURRENT_USER

COLLATE

CURSOR


D

DATABASE

DISALLOW

DATE, βλ. DATETIME

DISCONNECT

DATETIME

DISTINCT

DAY

DISTINCTROW

DEC, DECIMAL

DOMAIN

DECLARE

DOUBLE

DELETE

DROP

DESC


E-H

Eqv

FOREIGN

EXCLUSIVECONNECT

FROM

EXEC, EXECUTE

FROM, όρος

EXISTS

GENERAL, βλ. LONGBINARY

EXTRACT

GRANT

FALSE

GROUP

FETCH

GUID

FIRST

HAVING

FLOAT, FLOAT8, βλ. DOUBLE

HOUR

FLOAT4, βλ. SINGLE


I

IDENTITY

INPUT

IEEEDOUBLE, βλ. DOUBLE

INSENSITIVE

IEEESINGLE, βλ. SINGLE

INSERT

IGNORE

INSERT INTO

IMAGE

INT, INTEGER, INTEGER4, βλ. LONG

Imp

INTEGER1, βλ. BYTE

In

INTEGER2, βλ. SHORT

IN

INTERVAL

INDEX

INTO

INDEXCREATEDB

Is

INNER

ISOLATION


J-M

JOIN

LONGTEXT

KEY

LOWER

LANGUAGE

MATCH

LAST

Max

LEFT

MEMO, βλ. LONGTEXT

Level*

Min

Like

MINUTE

LOGICAL, LOGICAL1, βλ. BIT

Mod

LONG

MONEY, βλ. CURRENCY

LONGBINARY

MONTH

LONGCHAR


N-P

NATIONAL

Outer*

NCHAR

OUTPUT

NONCLUSTERED

OWNERACCESS

Not

PAD

NTEXT

PARAMETERS

NULL

PARTIAL

NUMBER, βλ. DOUBLE

PASSWORD

NUMERIC, βλ. DECIMAL

PERCENT

NVARCHAR

PIVOT

OCTET_LENGTH

POSITION

OLEOBJECT, βλ. LONGBINARY

PRECISION

ON

PREPARE

OPEN

PRIMARY

OPTION

PRIVILEGES

Or

PROC, PROCEDURE

ORDER

PUBLIC


Q-S

REAL, βλ. SINGLE

SMALLDATETIME

REFERENCES

SMALLINT, βλ. SHORT

RESTRICT

SMALLMONEY

REVOKE

SOME

RIGHT

SPACE

ROLLBACK

SQL

SCHEMA

SQLCODE, SQLERROR, SQLSTATE

SECOND

StDev

SELECT

StDevP

SELECTSCHEMA

STRING, βλ. TEXT

SELECTSECURITY

SUBSTRING

SET

Sum

SHORT

SYSNAME

SINGLE

SYSTEM_USER

SIZE


T-Z

TABLE

UPDATEOWNER

TableID*

UPDATESECURITY

TEMPORARY

UPPER

TEXT

USAGE

TIME, βλ. DATETIME

USER

TIMESTAMP

USING

TIMEZONE_HOUR

VALUE

TIMEZONE_MINUTE

VALUES

TINYINT

Var

TO

VARBINARY, βλ. BINARY

TOP

VARCHAR, βλ. TEXT

TRAILING

VarP

TRANSACTION

VARYING

TRANSFORM

VIEW

TRANSLATE

WHEN

TRANSLATION

WHENEVER

TRIM

WHERE

TRUE

WITH

UNION

WORK

UNIQUE

Xor

UNIQUEIDENTIFIER

YEAR

UNKNOWN

YESNO, βλ. BIT

UPDATE

ZONE

UPDATEIDENTITY



Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×