Δημιουργία ή διαγραφή πεδίου λίστας τιμών

Χρησιμοποιήστε ένα πεδίο λίστας τιμών, όταν έχετε ένα περιορισμένο σύνολο τιμών που δεν αλλάζουν συχνά, όπως κλίμακες αξιολόγησης ή κατηγορίες δαπανών.

Σημείωση    Η Access έχει άλλους τύπους πεδίων λίστας: ένα πεδίο αναζήτησης που αναζητά δεδομένα που ταιριάζουν με τα δεδομένα σε έναν πίνακα (όπως ένα πεδίο "Αναγνωριστικό" που αναζητά ένα πλήρες όνομα) και ένα πεδίο πολλών τιμών που μπορεί να αποθηκεύσει έως και 100 τιμές σε ένα πεδίο, διαχωρισμένες με κόμμα (,). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Δημιουργία ή διαγραφή πεδίου αναζήτησης και Δημιουργία ή διαγραφή πεδίου πολλών τιμών.

Σε αυτό το άρθρο

Δημιουργία πεδίου λίστας τιμών

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε κλικ στο κελί στη στήλη Τύπος δεδομένων που αντιστοιχεί στη στήλη που θέλετε να ορίσετε ως πεδίο αναζήτησης, κάντε κλικ στο βέλος προς τα κάτω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Οδηγός αναζήτησης".

  Σημείωση   Ο "Οδηγός αναζήτησης" δημιουργεί τρεις τύπους λιστών αναλόγως με τις επιλογές που έχετε ορίσει στον οδηγό: ένα πεδίο αναζήτησης, ένα πεδίο τιμών λίστας και ένα πεδίο πολλών τιμών.

 3. Ακολουθήστε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα του οδηγού:

  1. Στην πρώτη σελίδα, επιλέξτε Θα πληκτρολογήσω τις τιμές που επιθυμώ, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

  2. Στη δεύτερη σελίδα, κρατήστε επιλεγμένη 1 στήλη, πληκτρολογήστε διάφορες τιμές, μία σε κάθε γραμμή κάτω από την κεφαλίδα της στήλης, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο.

  3. Στην τρίτη σελίδα, στην περιοχή Θέλετε να περιορίσετε τις καταχωρήσεις στις επιλογές;, επιλέξτε Περιορισμός σε λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος.

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Ενημέρωση των ιδιοτήτων ενός πεδίου λίστας τιμών

Όταν χρησιμοποιείτε τον Οδηγό αναζήτησης για να δημιουργήσετε ένα πεδίο λίστας τιμών, οι ιδιότητες του πεδίου αναζήτησης έχουν ήδη ορισθεί για εσάς. Για να αλλάξετε τη σχεδίαση του πεδίου λίστας τιμών, ορίστε τις ιδιότητες Αναζήτησης του.

 1. Ανοίξτε έναν πίνακα στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου αναζήτησης στην στήλη Όνομα πεδίου.

 3. Στην ενότητα Ιδιότητες πεδίου, κάντε κλικ στην καρτέλα Αναζήτηση.

 4. Ορίστε την ιδιότητα Στοιχείο ελέγχου εμφάνισης σε Σύνθετο πλαίσιο για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές ιδιοτήτων που ανταποκρίνονται στην επιλογή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ιδιότητες πεδίου αναζήτησης.

 5. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα τιμών απευθείας στην ιδιότητα Προέλευση γραμμής.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή πεδίου λίστας τιμών

Σημαντικό    Όταν διαγράφετε ένα πεδίο λίστας τιμών που περιέχει δεδομένα, τα δεδομένα αυτά χάνονται οριστικά. Δεν μπορείτε να αναιρέσετε τη διαγραφή. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων σας προτού διαγράψετε οποιοδήποτε πεδίο πίνακα ή άλλο στοιχείο της βάσης δεδομένων.

Διαγραφή από την Προβολή φύλλου δεδομένων

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Εντοπίστε το πεδίο λίστας τιμών, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή κεφαλίδας και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή πεδίου.

 3. Επιλέξτε Ναι για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διαγραφή από την Προβολή σχεδίασης

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Κάντε κλικ στον επιλογέα γραμμής δίπλα στο πεδίο λίστας τιμών και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE ή κάντε δεξί κλικ στον επιλογέα γραμμής και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή γραμμών.

 3. Επιλέξτε Ναι για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Ιδιότητες πεδίου αναζήτησης

Ορίσετε αυτήν την ιδιότητα

Προς

Στοιχείο ελέγχου εμφάνισης

Ορίστε αυτή την ιδιότητα για να ελέγξετε ποιες ιδιότητες θα εμφανίζονται:

 • Το Σύνθετο πλαίσιο παραθέτει όλες τις διαθέσιμες ιδιότητες.

 • Το Πλαίσιο λίστας παραθέτει όλες τις διαθέσιμες ιδιότητες εκτός από τις εξής: Γραμμές λίστας, Πλάτος λίστας και Περιορισμός στη λίστα.

 • Το Πλαίσιο κειμένου δεν εμφανίζει ιδιότητες και μετατρέπει το πεδίο σε πεδίο μόνο για ανάγνωση.

Τύπος προέλευσης γραμμής

Επιλέξτε εάν θέλετε να συμπληρώσετε το πεδίο αναζήτησης με τιμές από έναν άλλο πίνακα ή ερώτημα ή από μια λίστα τιμών που εσείς θα καθορίσετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να συμπληρώσετε τη λίστα με τα ονόματα των πεδίων σε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα.

Προέλευση γραμμής

Καθορίστε τον πίνακα, το ερώτημα ή τη λίστα τιμών που παρέχει τις τιμές στο πεδίο αναζήτησης. Όταν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμήςέχει οριστεί σε Πίνακας/Ερώτημα ή σε Λίστα πεδίων, η ιδιότητα αυτή πρέπει να οριστεί είτε σε ένα όνομα πίνακα ή ερωτήματος είτε σε μια πρόταση SQL η οποία αντιπροσωπεύει το ερώτημα. Όταν η ιδιότητα Τύπος προέλευσης γραμμής έχει οριστεί σε Λίστα τιμών, η ιδιότητα αυτή πρέπει να περιέχει μια λίστα τιμών διαχωρισμένων με ελληνικά ερωτηματικά.

Δεσμευμένη στήλη

Καθορίστε την στήλη στην προέλευση γραμμής που παρέχει την τιμή που έχει αποθηκεύσει το πεδίο αναζήτησης. Αυτή η τιμή μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως τον αριθμό των στηλών στη γραμμή προέλευσης.

Η στήλη που παρέχει την προς αποθήκευση τιμή δεν χρειάζεται να είναι η ίδια με την εμφανιζόμενη στήλη.

Πλήθος στηλών

Καθορίστε τον αριθμό των στηλών στην προέλευση γραμμής που μπορούν να εμφανιστούν στο πεδίο αναζήτησης. Για να επιλέξετε ποιες στήλες θα εμφανίζονται, ορίστε ένα πλάτος στήλης στην ιδιότητα Πλάτος στήλης.

Κεφαλίδες στηλών

Καθορίστε εάν θέλετε να εμφανίζονται οι κεφαλίδες των στηλών.

Πλάτος στηλών

Εισαγάγετε το πλάτος στήλης για κάθε μία από τις στήλες. Η εμφανιζόμενη τιμή σε ένα πεδίο αναζήτησης είναι η στήλη ή οι στήλες για τις οποίες έχει οριστεί στην ιδιότητα Πλάτος στήληςμη μηδενικό πλάτος.

Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται μια στήλη, λ.χ. μια στήλη αριθμού αναγνωριστικού, ορίστε το πλάτος της σε 0.

Γραμμές λίστας

Καθορίστε τον αριθμό των γραμμών που προβάλλονται όταν εμφανίζεται το πεδίο αναζήτησης.

Πλάτος λίστας

Καθορίστε το πλάτος του στοιχείου ελέγχου που προβάλλεται όταν εμφανίζεται το πεδίο αναζήτησης.

Περιορισμός στη λίστα

Επιλέξτε εάν επιτρέπετε την εισαγωγή τιμής που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα.

Να επιτρέπονται πολλαπλές τιμές

Υποδεικνύει εάν το πεδίο αναζήτησης επιτρέπει την επιλογή πολλαπλών τιμών.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε την τιμή αυτής της ιδιότητας από Ναι σε Όχι.

Να επιτρέπεται η επεξεργασία της λίστας τιμών

Καθορίστε εάν επιτρέπετε την επεξεργασία των στοιχείων σε ένα πεδίο αναζήτησης που βασίζεται σε λίστα τιμών. Όταν αυτή η ιδιότητα έχει οριστεί σε Ναι και κάνετε δεξί κλικ σε ένα πεδίο αναζήτησης που βασίζεται σε λίστα τιμών μίας μοναδικής στήλης, τότε θα εμφανιστεί η επιλογή μενού Επεξεργασία στοιχείων λίστας. Εάν το πεδίο αναζήτησης έχει περισσότερες από μία στήλες, η ιδιότητα αυτή παραβλέπεται.

Φόρμα επεξεργασίας στοιχείων λίστας

Ορίστε μία υπάρχουσα φόρμα που θα χρησιμοποιήσετε για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία της λίστας σε ένα πεδίο αναζήτησης που βασίζεται σε πίνακα ή ερώτημα.

Εμφάνιση μόνο των τιμών της προέλευσης γραμμής

Εμφανίζονται μόνο τιμές που αντιστοιχούν στην τρέχουσα προέλευση γραμμής όταν η επιλογή Να επιτρέπονται πολλαπλές τιμές έχει οριστεί σε Ναι.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×