Δημιουργία βασικού διαγράμματος ροής στο Visio.

Δημιουργία βασικού διαγράμματος ροής στο Visio.

Τα διαγράμματα ροής είναι διαγράμματα τα οποία εμφανίζουν τα βήματα σε μια διεργασία. Τα βασικά διαγράμματα ροής δημιουργούνται εύκολα και, επειδή τα σχήματα είναι απλά και οπτικά, γίνονται εύκολα κατανοητά.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αυτόματα ένα βασικό διάγραμμα ροής από δεδομένα, χρησιμοποιώντας ένα διάγραμμα της Απεικόνισης δεδομένων στο Visio. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία διαγράμματος Απεικόνισης δεδομένων.

Το πρότυπο βασικού διαγράμματος ροής στο Visio συνοδεύεται από σχήματα τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την παρουσίαση πολλών ειδών διεργασιών και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την εμφάνιση βασικών επιχειρηματικών διεργασιών, όπως η διεργασία ανάπτυξης προτάσεων που εμφανίζεται στην εικόνα που ακολουθεί.

Παράδειγμα διαγράμματος ροής που εμφανίζει μια διεργασία προτάσεων

Δημιουργία διαγράμματος ροής

 1. Εκκινήστε το Visio.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Διάγραμμα ροής.

 3. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Βασικό διάγραμμα ροής.

 4. Για κάθε βήμα στη διεργασία που καταγράφετε, σύρετε ένα σχήμα διαγράμματος ροής στο σχέδιό σας.

 5. Συνδέστε τα σχήματα διαγράμματος ροής, κρατώντας πατημένο το δείκτη του ποντικιού επάνω στο πρώτο σχήμα και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο μικρό βέλος που εμφανίζεται και το οποίο οδηγεί στο σχήμα που θέλετε να συνδεθείτε. Εάν το δεύτερο σχήμα δεν είναι ακριβώς απέναντι από το πρώτο, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού επάνω στο μικρό βέλος, σύρετέ το στο δεύτερο σχήμα και αποθέστε τη γραμμή σύνδεσης στο μέσο του δεύτερου σχήματος.

 6. Για να προσθέσετε κείμενο σε σχήμα ή γραμμή σύνδεσης, επιλέξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της σελίδας.

 7. Για να αλλάξετε την κατεύθυνση ενός βέλους γραμμής σύνδεσης, επιλέξτε τη γραμμή σύνδεσης και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Σχήμα, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βέλη και επιλέξτε την κατεύθυνση και το στυλ του βέλους που θέλετε.

Διόρθωση στοίχισης και απόστασης

 1. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία της σελίδας σχεδίου.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Θέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη στοίχιση και ορισμός διαστήματος.

Εάν αυτή η ενέργεια δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z για να αναιρέσετε την ενέργεια και, στη συνέχεια, δοκιμάστε κάποιες άλλες επιλογές των κουμπιών Στοίχιση και Θέση.

Παράδειγμα διαγράμματος ροής που εμφανίζει μια διεργασία προτάσεων

Τι αναπαριστούν τα σχήματα διαγράμματος ροής

Όταν ανοίγετε το πρότυπο Βασικό διάγραμμα ροής, ανοίγει επίσης και το στάμπο Βασικά σχήματα διαγράμματος ροής. Κάθε σχήμα του στάμπο αναπαριστά ένα διαφορετικό βήμα στη διεργασία. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια τυπική σημασία γενικής χρήσης για τα σχήματα – οποιοδήποτε σχήμα μπορεί να έχει οποιαδήποτε σημασία που συμφωνήθηκε εκ των προτέρων από τα άτομα που θα δημιουργήσουν και θα διαβάσουν τα διαγράμματα ροής. Τα περισσότερα διαγράμματα ροής τείνουν να χρησιμοποιούν μόνο τρία ή τέσσερα σχήματα, εκτός εάν υπάρχει σαφής επαγγελματικός λόγος για να χρησιμοποιήσετε περισσότερα.

Έχετε επίσης υπόψη ότι τα σχήματα του Visio έχουν ονόματα που αναπαριστούν τις πιο συνηθισμένες χρήσεις τους. Ακολουθούν ορισμένα από τα πιο συνήθη σχήματα:

 • Έναρξη/Λήξη    Χρησιμοποιήστε αυτό το σχήμα για το πρώτο και το τελευταίο βήμα της διεργασίας.

  Σχήμα τερματισμού

 • Διεργασία    Αυτά τα σχήματα αναπαριστούν ένα τυπικό βήμα της διεργασίας. Είναι το σχήμα που χρησιμοποιείται πιο συχνά, σχεδόν σε όλες τις διεργασίες.

  Σχήμα διεργασίας

 • Απόφαση    Αυτό το σχήμα υποδηλώνει ένα σημείο κατά το οποίο το αποτέλεσμα μιας απόφασης υπαγορεύει το επόμενο βήμα. Ενδέχεται να υπάρχουν πολλά αποτελέσματα, αλλά συχνά υπάρχουν μόνο δύο — ναι και όχι.

  Σχήμα απόφασης

 • Υποδιεργασία    Χρησιμοποιήστε αυτό το σχήμα για ένα σύνολο βημάτων που συνδυάζονται για τη δημιουργία μιας υποδιεργασίας που προσδιορίζεται αλλού, συχνά σε άλλη σελίδα του ίδιου εγγράφου. Αυτό είναι χρήσιμο, εάν το διάγραμμα είναι πολύ μεγάλο και πολύπλοκο.

  Σχήμα προκαθορισμένης διεργασίας

 • Έγγραφο    Αυτό το σχήμα αναπαριστά ένα βήμα που έχει ως αποτέλεσμα ένα έγγραφο.

  Σχήμα εγγράφου

 • Δεδομένα    Αυτό το σχήμα υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες έρχονται στη διεργασία από έξω ή ότι εγκαταλείπουν τη διεργασία. Αυτό το σχήμα μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση υλικών και μερικές φορές αποκαλείται σχήμα εισόδου/εξόδου.

  Σχήμα δεδομένων

 • Αναφορά στη σελίδα    Αυτός ο μικρός κύκλος υποδεικνύει ότι το επόμενο (ή προηγούμενο) βήμα βρίσκεται κάπου αλλού στο σχέδιο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα μεγάλα διαγράμματα ροής όπου διαφορετικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη γραμμή σύνδεσης, την οποία θα είναι δύσκολο να ακολουθήσει κανείς.

  Σχήμα αναφοράς επάνω στη σελίδα

 • Αναφορά εκτός σελίδας    Όταν αποθέτετε αυτό το σχήμα στη σελίδα σχεδίου, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνολο υπερ-συνδέσεων ανάμεσα σε δύο σελίδες ενός διαγράμματος ροής ή ανάμεσα σε ένα σχήμα υπο-διεργασίας και μια ξεχωριστή σελίδα διαγράμματος ροής που εμφανίζει τα βήματα στη συγκεκριμένη υπο-διεργασία.

  Σχήμα αναφοράς εκτός σελίδας

Δείτε επίσης

Βίντεο: Δημιουργία διαγράμματος ροής

Προβολή online δειγμάτων προτύπων και διαγραμμάτων του Visio 

Δημιουργήστε διαγράμματα του Visio με οθόνη αφής

Δημιουργία ενός νέου διαγράμματος ροής

 1. Εκκινήστε το Visio για το Web​​​​.

 2. Στη Συλλογή στην αρχική σελίδα, κάντε κύλιση προς τα κάτω στην κατηγορία Βασικό διάγραμμα ροής.

  Επιλογές βασικού διαγράμματος ροής στην αρχική σελίδα του Visio.

 3. Ορίστε μια επιλογή από αυτή τη γραμμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία

  Η πρώτη επιλογή σάς δίνει στάμπο με τυποποιημένα σχήματα, καθώς και έναν κενό καμβά για να ξεκινήσετε. Οι άλλες επιλογές της γραμμής σας παρέχουν ένα στάμπο και επίσης ένα αρχικό διάγραμμα με διάφορα σχήματα που έχουν ήδη προστεθεί στον καμβά. 

Σχεδιάστε το διάγραμμα ροής

 1. Για κάθε βήμα στη διεργασία που καταγράφετε, σύρετε ένα σχήμα διαγράμματος ροής στο σχέδιό σας.

 2. Συνδέστε τα σχήματα διαγράμματος ροής, κρατώντας πατημένο το δείκτη του ποντικιού επάνω στο πρώτο σχήμα και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο μικρό βέλος που εμφανίζεται και το οποίο οδηγεί στο σχήμα που θέλετε να συνδεθείτε. Εάν το δεύτερο σχήμα δεν είναι ακριβώς απέναντι από το πρώτο, κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού επάνω στο μικρό βέλος, σύρετέ το στο δεύτερο σχήμα και αποθέστε τη γραμμή σύνδεσης στο μέσο του δεύτερου σχήματος.

 3. Για να προσθέσετε κείμενο σε σχήμα ή γραμμή σύνδεσης, επιλέξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, πατήστε το πλήκτρο ESC.

 4. Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του βέλους μιας γραμμής σύνδεσης, επιλέξτε τη σύνδεση και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Σχήμα, επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Θα εμφανιστεί η συλλογή Περίγραμμα σχήματος.

 5. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Βέληκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ και την κατεύθυνση του βέλους που θέλετε. 

  Το Visio για το Web σας παρέχει πολλές επιλογές για την κατεύθυνση και το στυλ των βελών.

Δείτε επίσης

Προσθήκη γραμμών σύνδεσης μεταξύ σχημάτων

Επεξεργασία γραμμών σύνδεσης, βελών ή σημείων

Δημιουργία διαγράμματος ροής

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  Δεν εμφανίζεται η καρτέλα Αρχείο;

  Εάν δεν εμφανίζεται η καρτέλα Αρχείο, προχωρήστε στο επόμενο βήμα της διαδικασίας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία, επιλέξτε Διάγραμμα ροής και στην περιοχή Διαθέσιμα πρότυπα, επιλέξτε Βασικό διάγραμμα ροής.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 4. Για κάθε βήμα στη διεργασία που καταγράφετε, σύρετε ένα σχήμα διαγράμματος ροής στο σχέδιό σας.

  Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με το ποια σχήματα να χρησιμοποιήσετε για κάθε βήμα, ανατρέξτε στο θέμα Τι αναπαριστούν τα σχήματα διαγράμματος ροής.

 5. Σύνδεση σχημάτων διαγράμματος ροής με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους.

  Σύνδεση δύο σχημάτων μεταξύ τους:

  1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή σύνδεσης.

  2. Σύρετε από ένα σημείο σύνδεσης Μπλε X σημείου σύνδεσης στο πρώτο σχήμα σε ένα σημείο σύνδεσης στο δεύτερο σχήμα. Τα τελικά σημεία της γραμμής σύνδεσης μετατρέπονται σε κόκκινα όταν τα σχήματα είναι συνδεδεμένα.

   Ένα διάγραμμα ροής με τα σημεία σύνδεσης κόκκινα.

  Σύνδεση ενός σχήματος με πολλά από ένα μοναδικό σημείο σύνδεσης:

  Από προεπιλογή, οι γραμμές σύνδεσης έχουν οριστεί σε Ορθή γωνία έτσι, ώστε εάν συνδέσετε ένα μεμονωμένο σημείο σε ένα σχήμα με τρία άλλα σχήματα, θα εμφανίζεται όπως στην εικόνα που ακολουθεί.

  Σχήμα συνδεδεμένο σε τρία άλλα σχήματα με ορθογώνιες γραμμές σύνδεσης.

  Για να εκτείνεται κάθε γραμμή σύνδεσης απευθείας από το κεντρικό σημείο στο πρώτο σχήμα σε καθένα από τα σημεία των άλλων σχημάτων, πρέπει να ρυθμίσετε τις γραμμές σύνδεσης σεΕυθεία γραμμή σύνδεσης όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

  Ένα διάγραμμα ροής με ευθείες γραμμές σύνδεσης που εκτείνεται από ένα κεντρικό σημείο.

  1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εργαλεία, επιλέξτε Γραμμή σύνδεσης.

  2. Για κάθε σχήμα με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, σύρετε από το ίδιο σημείο σύνδεσης Μπλε X σημείου σύνδεσης στο πρώτο σχήμα σε ένα σημείο σύνδεσης σε κάθε ένα από τα άλλα σχήματα.

  3. Κάντε δεξιό κλικ σε κάθε γραμμή σύνδεσης και επιλέξτε Ευθεία γραμμή σύνδεσης.

 6. Για να επιστρέψετε στην κανονική επεξεργασία, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εργαλείο, επιλέξτε Εργαλείο κατάδειξης.

 7. Για την προσθήκη κειμένου σε σχήμα ή γραμμή σύνδεσης, επιλέξτε το και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της σελίδας.

 8. Για να αλλάξετε την κατεύθυνση ενός βέλους της γραμμής σύνδεσης, επιλέξτε τη σύνδεση και, στη συνέχεια, στην ομάδα Σχήμα, κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά της επιλογής Γραμμή, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού την επιλογή Βέλη και επιλέξτε την κατεύθυνση βέλους που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Εκτύπωση μεγάλου διαγράμματος ροής

Ο ευκολότερος τρόπος για να εκτυπώσετε ένα διάγραμμα ροής το οποίο είναι μεγαλύτερο από το χαρτί του εκτυπωτή είναι να το εκτυπώσετε σε πολλά κομμάτια χαρτιού και στη συνέχεια να ενώσετε τα κομμάτια μεταξύ τους.

Πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η σελίδα σχεδίου, έτσι όπως εμφανίζεται στο Visio, περιέχει ολόκληρο το διάγραμμα ροής. Τυχόν σχήματα που εκτείνονται πέρα από το άκρο της σελίδας σχεδίου του Visio δεν θα εκτυπωθούν.

Για να εκτυπώσετε ένα μεγάλο διάγραμμα ροής, κάντε τα εξής:

 1. Με το διάγραμμα ροής ανοιχτό, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας , κάντε κλικ στην επιλογή Μέγεθος και επιλέξτε Προσαρμογή στο σχέδιο.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  Δεν εμφανίζεται η καρτέλα Αρχείο;

  Εάν δεν εμφανίζεται η καρτέλα Αρχείο, προχωρήστε στο επόμενο βήμα της διαδικασίας.

 3. Επιλέξτε Εκτύπωσηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

  Στην Προεπισκόπηση εκτύπωσης, οι διάστικτες γραμμές διαχωρίζουν διαφορετικές σελίδες.
 4. Για να εκτυπώσετε το διάγραμμα ροής σε πολλά κομμάτια χαρτί, κάντε τα εξής:

  1. Στην Προεπισκόπηση εκτύπωσης, στην ομάδα Εκτύπωση, επιλέξτε Διαμόρφωση σελίδας.

  2. Στην καρτέλα Διαμόρφωση σελίδας, στο πλαίσιο Χαρτί του εκτυπωτή, επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε, εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  4. Στην ομάδα Προεπισκόπηση, κάντε κλικ στην επιλογή Μονή παράθεση για να δείτε πώς θα εκτυπωθεί το σχέδιό σας σε κάθε φύλλο. (Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των σελίδων, κάνοντας κλικ στις επιλογές Επόμενη παράθεση ή Προηγούμενη παράθεση.)

  5. Όταν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που εμφανίζεται το σχέδιό σας, στην ομάδα Εκτύπωση, επιλέξτε Εκτύπωση.

  6. Μετά την εκτύπωση του σχεδίου, μπορείτε να αποκόψετε τα περιθώρια, να επικαλύψετε τις σελίδες και να τις ενώσετε.

 5. Για να εκτυπώσετε το διάγραμμα ροής σε ένα μοναδικό κομμάτι χαρτί, κάντε τα εξής:

  1. Στην Προεπισκόπηση εκτύπωσης, στην ομάδα Εκτύπωση, επιλέξτε Διαμόρφωση σελίδας.

  2. Στην καρτέλα Διαμόρφωση σελίδας, στο πλαίσιο Χαρτί του εκτυπωτή, επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε, εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.

  3. Στην περιοχή Ζουμ εκτύπωσης, επιλέξτε Προσαρμογή σε.

  4. Στα δεξιά της επιλογής Προσαρμογή σε, πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο φύλλο(α) ανά πλάτος και πληκτρολογήστε 1 στο πλαίσιο δίπλα στο στοιχείο φύλλο(α) ανά ύψος .

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  6. Στην ομάδαΕκτύπωση, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.

Τι αναπαριστούν τα σχήματα διαγράμματος ροής

Όταν ανοίγετε το πρότυπο "Βασικό διάγραμμα ροής", ανοίγει επίσης το στάμπο "Σχήματα βασικού διαγράμματος ροής". Το κάθε σχήμα στο στάμπο αναπαριστά ένα διαφορετικό βήμα σε μια διεργασία.

Το TE000130250 περιλαμβάνει πολλά άλλα, εξειδικευμένα στάμπο και σχήματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο διάγραμμα ροής. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να βρείτε περισσότερα σχήματα, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του παραθύρου "Σχήματα" για την οργάνωση και εύρεση σχημάτων.

 • Έναρξη/Λήξη    Χρησιμοποιήστε αυτό το σχήμα για το πρώτο και το τελευταίο βήμα της διεργασίας.

  Σχήμα τερματισμού

 • Διεργασία    Αυτό το σχήμα αναπαριστά ένα βήμα στη διεργασία.

  Σχήμα διεργασίας

 • Υπο-διεργασία    Χρησιμοποιήστε αυτό το σχήμα για ένα σύνολο βημάτων που συνδυάζονται για τη δημιουργία μιας υπο-διεργασίας που προσδιορίζεται αλλού, συχνά σε άλλη σελίδα του ίδιου σχεδίου.

  Σχήμα προκαθορισμένης διεργασίας

 • Έγγραφο    Αυτό το σχήμα αναπαριστά ένα βήμα που έχει ως αποτέλεσμα ένα έγγραφο.

  Σχήμα εγγράφου

 • Δεδομένα    Αυτό το σχήμα υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες έρχονται στη διεργασία από έξω ή ότι εγκαταλείπουν τη διεργασία. Αυτό το σχήμα μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση υλικών και μερικές φορές αποκαλείται σχήμα εισόδου/εξόδου.

  Σχήμα δεδομένων

 • Αναφορά στη σελίδα    Αυτός ο μικρός κύκλος υποδεικνύει ότι το επόμενο (ή προηγούμενο) βήμα βρίσκεται κάπου αλλού στο σχέδιο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα μεγάλα διαγράμματα ροής όπου διαφορετικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη γραμμή σύνδεσης, την οποία θα είναι δύσκολο να ακολουθήσει κανείς.

  Σχήμα αναφοράς επάνω στη σελίδα

 • Αναφορά εκτός σελίδας    Όταν αποθέτετε αυτό το σχήμα στη σελίδα σχεδίου, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνολο υπερ-συνδέσεων ανάμεσα σε δύο σελίδες ενός διαγράμματος ροής ή ανάμεσα σε ένα σχήμα υπο-διεργασίας και μια ξεχωριστή σελίδα διαγράμματος ροής που εμφανίζει τα βήματα στη συγκεκριμένη υπο-διεργασία.

  Σχήμα αναφοράς εκτός σελίδας

Σημείωση: Δεν μπορείτε να βρείτε το σχήμα που θέλετε;     Για να μάθετε πώς μπορείτε να βρείτε άλλα σχήματα, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του παραθύρου "Σχήματα" για την οργάνωση και εύρεση σχημάτων.

Δημιουργία διαγράμματος ροής

 1. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δημιουργία, κατόπιν στην επιλογή Διάγραμμα ροής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Βασικό διάγραμμα ροής.

 2. Για κάθε βήμα στη διεργασία που καταγράφετε, σύρετε ένα σχήμα διαγράμματος ροής στο σχέδιό σας.

 3. Σύνδεση σχημάτων διαγράμματος ροής με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους.

  Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με άλλους τρόπους για τη σύνδεση σχημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη γραμμών σύνδεσης μεταξύ σχημάτων στο Visio.

  Σύνδεση δύο σχημάτων μεταξύ τους

  1. Κάντε κλικ στο εργαλείο Γραμμή σύνδεσης Εικόνα κουμπιού στη Βασική γραμμή εργαλείων.

  2. Σύρετε από ένα σημείο σύνδεσης Μπλε X σημείου σύνδεσης στο πρώτο σχήμα σε ένα σημείο σύνδεσης στο δεύτερο σχήμα. Τα τελικά σημεία της γραμμής σύνδεσης μετατρέπονται σε κόκκινα όταν τα σχήματα είναι συνδεδεμένα.

   Τα άκρα γραμμής σύνδεσης είναι κόκκινα όταν τα σχήματα έχουν επικολληθεί

  Σύνδεση ενός σχήματος με πολλά από ένα μοναδικό σημείο σύνδεσης

  Από προεπιλογή, οι γραμμές σύνδεσης έχουν οριστεί σε Ορθή γωνία έτσι, ώστε εάν συνδέσετε ένα μεμονωμένο σημείο σε ένα σχήμα με τρία άλλα σχήματα, θα εμφανίζεται όπως στην εικόνα που ακολουθεί.

  Σχήμα συνδεδεμένο σε τρία άλλα σχήματα με ορθογώνιες γραμμές σύνδεσης.

  Για να εκτείνεται κάθε γραμμή σύνδεσης απευθείας από το κεντρικό σημείο στο πρώτο σχήμα σε καθένα από τα σημεία των άλλων σχημάτων, πρέπει να ρυθμίσετε τις γραμμές σύνδεσης σεΕυθεία γραμμή σύνδεσης όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα.

  Σχήμα συνδεδεμένο με άλλα τρία σχήματα με ευθείες γραμμές σύνδεσης.

  1. Κάντε κλικ στο εργαλείο Γραμμή σύνδεσης Εικόνα κουμπιού στη Βασική γραμμή εργαλείων.

  2. Για κάθε σχήμα με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, σύρετε από το ίδιο σημείο σύνδεσης Μπλε X σημείου σύνδεσης στο πρώτο σχήμα σε ένα σημείο σύνδεσης σε κάθε ένα από τα άλλα σχήματα.

  3. Κάντε δεξί κλικ σε κάθε γραμμή σύνδεσης και επιλέξτε Ευθεία γραμμή σύνδεσης.

 4. Κάντε κλικ στο εργαλείο Δείκτης Κουμπί δείκτη στη Βασική γραμμή εργαλείων για να επιστρέψετε στην κανονική επεξεργασία.

 5. Για να προσθέσετε κείμενο σε σχήμα ή γραμμή σύνδεσης, επιλέξτε το στοιχείο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση, κάντε κλικ σε μια κενή περιοχή της σελίδας.

 6. Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του βέλους μιας γραμμής σύνδεσης, επιλέξτε τη σύνδεση και, στη συνέχεια, στο μενού Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λειτουργίες και κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστροφή άκρων.

Τι αναπαριστούν τα σχήματα διαγράμματος ροής

Όταν ανοίγετε το πρότυπο "Βασικό διάγραμμα ροής", ανοίγει επίσης το στάμπο "Σχήματα βασικού διαγράμματος ροής". Κάθε σχήμα στο στάμπο αναπαριστά ένα διαφορετικό βήμα σε μια διεργασία.

Από όλα τα σχήματα στο στάμπο "Βασικά σχήματα διαγράμματος ροής", μόνο λίγα χρησιμοποιούνται συχνά. Αυτά τα σχήματα που χρησιμοποιούνται συχνά περιγράφονται εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σχήματα που χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά συνήθως, ανοίξτε τη αναπτυσσόμενη σύνδεση (Σχήματα διαγράμματος ροής που χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά) στο τέλος αυτής της ενότητας.

 • Τερματιστής    Χρησιμοποιήστε αυτό το σχήμα για το πρώτο και το τελευταίο βήμα της διεργασίας.

  Σχήμα τερματισμού

 • Διεργασία    Αυτό το σχήμα αναπαριστά ένα βήμα στη διεργασία.

  Σχήμα διεργασίας

 • Προκαθορισμένη διεργασία    Χρησιμοποιήστε αυτό το σχήμα για ένα σύνολο βημάτων που συνδυάζονται για τη δημιουργία μιας υπο-διεργασίας που προσδιορίζεται αλλού, συχνά σε άλλη σελίδα του ίδιου σχεδίου.

  Σχήμα προκαθορισμένης διεργασίας

 • Απόφαση    Αυτό το σχήμα υποδηλώνει ένα σημείο κατά το οποίο το αποτέλεσμα μιας απόφασης υπαγορεύει το επόμενο βήμα. Ενδέχεται να υπάρχουν πολλά αποτελέσματα, αλλά συχνά υπάρχουν μόνο δύο, ναι και όχι.

  Σχήμα απόφασης

 • Έγγραφο    Αυτό το σχήμα αναπαριστά ένα βήμα που έχει ως αποτέλεσμα ένα έγγραφο.

  Σχήμα εγγράφου

 • Δεδομένα    Αυτό το σχήμα υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες έρχονται στη διεργασία από έξω ή ότι εγκαταλείπουν τη διεργασία. Αυτό το σχήμα μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για την αναπαράσταση υλικών και μερικές φορές αποκαλείται σχήμα εισόδου/εξόδου.

  Σχήμα δεδομένων

 • Σχήματα διαγράμματος ροής    Κάντε δεξί κλικ σε αυτό το πολλαπλό σχήμα για να ορίσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω σχήματα: Διεργασία, Απόφαση, Έγγραφο ή Δεδομένα. Το κείμενο που πληκτρολογείτε επάνω στο σχήμα ή οι πληροφορίες που προσθέτετε στα "Δεδομένα σχήματος", διατηρούνται μαζί με το σχήμα.

  Αυτή είναι η εμφάνιση του σχήματος στο στάμπο:

  Σχήματα διαγράμματος ροής

  Αυτό εμφανίζεται όταν σύρετε το σχήμα στη σελίδα σχεδίου και κάνετε δεξί κλικ σε αυτό:

  Σχήματα διαγράμματος ροής με μενού δεξιού κλικ

 • Αποθηκευμένα δεδομένα    Χρησιμοποιήστε αυτό το σχήμα για ένα βήμα που έχει ως αποτέλεσμα την αποθήκευση πληροφοριών.

  Αποθηκευμένο σχήμα δεδομένων

 • Αναφορά στη σελίδα    Αυτός ο μικρός κύκλος υποδεικνύει ότι το επόμενο (ή προηγούμενο) βήμα βρίσκεται κάπου αλλού στο σχέδιο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα μεγάλα διαγράμματα ροής όπου διαφορετικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη γραμμή σύνδεσης, την οποία θα είναι δύσκολο να ακολουθήσει κανείς.

  Σχήμα αναφοράς επάνω στη σελίδα

 • Αναφορά εκτός σελίδας    Όταν αποθέτετε αυτό το σχήμα στη σελίδα σχεδίου, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνολο υπερ-συνδέσεων ανάμεσα σε δύο σελίδες ενός διαγράμματος ροής ή ανάμεσα σε ένα σχήμα υπο-διεργασίας και μια ξεχωριστή σελίδα διαγράμματος ροής που εμφανίζει τα βήματα στη συγκεκριμένη υπο-διεργασία.

  Σχήμα αναφοράς εκτός σελίδας

Σχήματα διαγράμματος ροής που χρησιμοποιούνται λιγότερο συχνά

 • Δυναμική γραμμή σύνδεσης    Αυτή η γραμμή σύνδεσης σχεδιάζει μια διαδρομή γύρω από τα σχήματα που συναντά.

  Σχήμα δυναμικής σύνδεσης

 • Καμπύλη γραμμή σύνδεσης    Αυτή η γραμμή σύνδεσης διαθέτει προσαρμόσιμες καμπύλες.

  Καμπύλη γραμμή σύνδεσης

 • Αυτόματη προσαρμογή ύψους πλαισίου     Πρόκειται για ένα πλαίσιο κειμένου με περίγραμμα που προσαρμόζεται ώστε να χωρέσει την ποσότητα του κειμένου που πληκτρολογείτε. Μπορείτε να ορίσετε το πλάτος, σύροντας τις πλευρές του σχήματος. Παρόλο που αυτό το σχήμα δεν αναπαριστά ένα βήμα σε μια διεργασία, είναι ένας εύχρηστος τρόπος για να προσθέσετε ένα πλαίσιο κειμένου στο διάγραμμα ροής.

  Αυτόματη προσαρμογή ύψους πλαισίου

 • Σχόλιο     Αυτό το πλαίσιο κειμένου σε αγκύλες προσαρμόζεται ώστε να χωρέσει την ποσότητα του κειμένου που πληκτρολογείτε. Μπορείτε να ορίσετε το πλάτος, σύροντας τις πλευρές του σχήματος. Όπως και το σχήμα "Αυτόματη προσαρμογή ύψους πλαισίου", αυτό το σχήμα δεν αναπαριστά ένα βήμα σε μια διεργασία. Χρησιμοποιήστε το για να προσθέσετε σχόλια σχετικά με τα σχήματα του διαγράμματος ροής.

  Σχήμα σχολίου

 • Μη αυτόματη είσοδος    Αυτό είναι το βήμα κατά το οποίο ένα άτομο παρέχει πληροφορίες για τη διεργασία.

  Μη αυτόματη εισαγωγή σχήματος

 • Μη αυτόματη λειτουργία    Αυτό είναι ένα βήμα που πρέπει να εκτελεστεί από ένα άτομο.

  Σχήμα μη αυτόματης λειτουργίας

 • Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης    Αυτό το σχήμα αναπαριστά πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε υπολογιστή.

  Σχήμα εσωτερικής αποθήκευσης

 • Άμεσα δεδομένα    Αυτό το σχήμα αναπαριστά πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση σε οποιαδήποτε επιμέρους εγγραφή. Αυτό αναπαριστά τον τρόπο αποθήκευσης σε σκληρό δίσκο υπολογιστή.

  Σχήμα άμεσων δεδομένων

 • Σειριακά δεδομένα    Αυτό το σχήμα αναπαριστά πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σειριακά, όπως τα δεδομένα σε μια μαγνητική ταινία. Όταν τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σειριακά, πρέπει να ανακτώνται σειριακά. Για παράδειγμα, για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εγγραφή 7 θα πρέπει πρώτα να περάσετε από τις εγγραφές 1 έως 6.

  Σχήμα διαδοχικών δεδομένων

 • Κάρτα και χαρτοταινία    Αυτό το σχήμα αναπαριστά μια φυσική κάρτα ή χαρτοταινία. Τα αρχικά συστήματα υπολογιστών χρησιμοποιούσαν ένα σύστημα διάτρητων καρτών και χαρτοταινιών για την αποθήκευση και ανάκτηση των δεδομένων καθώς και για την αποθήκευση και την εκτέλεση των προγραμμάτων.

  Σχήμα κάρτας

 • Οθόνη    Αυτό το σχήμα αναπαριστά τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε ένα άτομο, συνήθως σε μια οθόνη υπολογιστή.

  Εμφάνιση σχήματος

 • Προετοιμασία    Αυτό το σχήμα δείχνει το σημείο στο οποίο γίνεται η αρχικοποίηση των μεταβλητών κατά την προετοιμασία για μια διαδικασία.

  Σχήμα προετοιμασίας

 • Παράλληλη λειτουργία    Αυτό το σχήμα δείχνει το σημείο στο οποίο δύο διαφορετικές διεργασίες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα.

  Σχήμα παράλληλης λειτουργίας

 • Όριο βρόχου    Αυτό το σχήμα επισημαίνει το μέγιστο αριθμό επαναλήψεων που είναι δυνατό να εκτελεστεί ένας βρόχος πριν μεταβεί στο επόμενο βήμα.

  Σχήμα ορίου βρόχου

 • Μεταφορά ελέγχου    Αυτό το σχήμα δείχνει ένα βήμα που μεταβαίνει σε διαφορετικό βήμα από το τυπικό επόμενο βήμα όταν πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες.

  Σχήμα μεταφοράς στοιχείου ελέγχου

Εκτύπωση μεγάλων διαγραμμάτων ροής

Ο ευκολότερος τρόπος για να εκτυπώσετε ένα διάγραμμα ροής το οποίο είναι μεγαλύτερο από το χαρτί του εκτυπωτή είναι να το εκτυπώσετε σε πολλά κομμάτια χαρτιού και, στη συνέχεια, να ενώσετε τα κομμάτια μεταξύ τους.

Ωστόσο, πριν ξεκινήσετε την εκτύπωση, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι η σελίδα σχεδίου, έτσι όπως εμφανίζεται στο Visio, περιέχει ολόκληρο το διάγραμμα ροής. Τυχόν σχήματα που εκτείνονται πέρα από το άκρο της σελίδας σχεδίου του Visio δεν θα εκτυπωθούν. Μπορείτε να δείτε εάν η σελίδα σχεδίου είναι αρκετά μεγάλη για το διάγραμμα ροής από την προεπισκόπηση στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας (μενού Αρχείο, Διαμόρφωση σελίδας, καρτέλα Παράμετροι εκτύπωσης).

Ένα διάγραμμα ροής που είναι πολύ μεγάλο για τη σελίδα σχεδίου του Visio δίπλα σε ένα διάγραμμα ροής που προσαρμόζεται στη σελίδα σχεδίου του Visio

1. Ένα διάγραμμα ροής που είναι πολύ μεγάλο για τη σελίδα σχεδίου του Visio.

2. Ένα διάγραμμα ροής που χωράει στη σελίδα σχεδίου του Visio.

Προσαρμογή του διαγράμματος ροής στη σελίδα σχεδίου του Visio

 1. Με το διάγραμμα ροής ανοιχτό, στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος σελίδας.

 3. Στην περιοχή Μέγεθος σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή μεγέθους σύμφωνα με τα περιεχόμενα του σχεδίου.

Για να δείτε πώς θα εκτυπωθεί το διάγραμμα ροής, δείτε την Προεπισκόπηση εκτύπωσης στο μενού Αρχείο. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα διάγραμμα ροής που εκτυπώνεται σε τέσσερα φύλλα χαρτιού μεγέθους Letter.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης ενός μεγάλου διαγράμματος ροής που θα εκτυπωθεί σε 4 κομμάτια χαρτιού

Εκτύπωση μεγάλου διαγράμματος ροής σε πολλά φύλλα χαρτιού

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση σελίδας.

 2. Στην καρτέλα Διαμόρφωση σελίδας, στο πλαίσιο Χαρτί εκτυπωτή, επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού που θέλετε, εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένο. Μην κάνετε κλικ στο κουμπί OK ακόμη.

 3. Στην καρτέλα Μέγεθος σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή μεγέθους σύμφωνα με τα περιεχόμενα του σχεδίου. Η προεπισκόπηση εμφανίζει τώρα τη διαφορά μεταξύ της νέας σελίδας και του χαρτιού του εκτυπωτή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Για να δείτε πώς θα εκτυπωθεί το διάγραμμα ροής, από το μενού Αρχείο, επιλέξτε Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

  Σημείωση: Εάν υπάρχουν περιθώρια με σκίαση μεταξύ των σελίδων, αυτά επισημαίνουν περιοχές που εκτυπώνονται και στα δύο φύλλα χαρτιού, έτσι ώστε όταν ενώσετε τα φύλλα να μην υπάρχουν κενά στο διάγραμμα ροής.

 6. Μετά την εκτύπωση του σχεδίου, μπορείτε να αποκόψετε τα περιθώρια, να επικαλύψετε τις σελίδες και να τις ενώσετε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×