Δημιουργία και παρουσίαση προσαρμοσμένης προβολής

Ουσιαστικά, μπορείτε να προσθέσετε tag σε ένα υποσύνολο διαφανειών σε ένα αρχείο παρουσίασης, με σκοπό να δείξετε αυτό το υποσύνολο σε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο. Μπορείτε να το θεωρήσετε ως λίστα αναπαραγωγής. τοPowerPoint καλεί αυτή την προσαρμοσμένη προβολή.

Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη προβολή στο PowerPoint, μπορείτε να προσαρμόσετε μια παρουσίαση για διαφορετικά ακροατήρια. Χρησιμοποιήστε μια προσαρμοσμένη προβολή για να παρουσιάσετε μόνο ορισμένες διαφάνειες από την παρουσίασή σας ή για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση σε μια ομάδα διαφανειών στην παρουσίασή σας.

Υπάρχουν δύο είδη προσαρμοσμένων επιδείξεις: βασική και υπερ-σύνδεση. Μια βασική προσαρμοσμένη προβολή είναι μια ξεχωριστή παρουσίαση ή μια παρουσίαση που περιλαμβάνει ορισμένες από τις διαφάνειες του πρωτοτύπου. Μια προσαρμοσμένη προβολή με υπερ-σύνδεση είναι ένας γρήγορος τρόπος για να περιηγηθείτε σε μία ή περισσότερες ξεχωριστές παρουσιάσεις.

Βασικές προσαρμοσμένες προβολές

Χρησιμοποιήστε μια βασική προσαρμοσμένη προβολή για να παρουσιάσετε ένα υποσύνολο των διαφανειών σε ένα αρχείο παρουσίασης. Για παράδειγμα, εάν η παρουσίασή σας περιέχει ένα σύνολο πέντε διαφανειών, μια προσαρμοσμένη προβολή με το όνομα "τοποθεσία 1" μπορεί να περιέχει μόνο τις διαφάνειες 1, 3 και 5. Μια δεύτερη προσαρμοσμένη προβολή με το όνομα "τοποθεσία 2" μπορεί να περιλαμβάνει τις διαφάνειες 1, 2, 4 και 5. Όταν δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη προβολή από μια παρουσίαση, μπορείτε πάντα να εκτελέσετε ολόκληρη την παρουσίαση με την αρχική διαδοχική σειρά της.

Βασική προσαρμοσμένη προβολή

1 Διαφάνειες για την τοποθεσία 1

2 Διαφάνειες για την τοποθεσία 2

Προσαρμοσμένες προβολές με υπερ-σύνδεση

Χρησιμοποιήστε μια προσαρμοσμένη προβολή με υπερ-σύνδεση για να οργανώσετε το περιεχόμενο σε μια παρουσίαση. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μια κύρια προσαρμοσμένη προβολή σχετικά με τη νέα συνολική εταιρεία της εταιρείας σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή για κάθε τμήμα εντός του οργανισμού και να συνδεθείτε σε αυτές τις παραστάσεις από την κύρια παρουσίαση.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή με υπερ-σύνδεση για να δημιουργήσετε μια διαφάνεια πίνακα περιεχομένων. Μια διαφάνεια πίνακα περιεχομένων σάς επιτρέπει να περιηγηθείτε σε διαφορετικές ενότητες της παρουσίασής σας, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε ποιες ενότητες θα εμφανίζονται στο ακροατήριό σας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

προσαρμοσμένες προβολές

1 Διαφάνεια με υπερ-συνδέσεις

2 Προσαρμοσμένη προβολή για το τμήμα A

3 Προσαρμοσμένη προβολή για το τμήμα B

Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής και παρουσίαση της

 • Ποια έκδοση του Office για PC χρησιμοποιείτε;
 • Νεότερες εκδόσεις
 • 2010, 2007

Δημιουργία βασικής προσαρμοσμένης προβολής

 1. Μεταβείτε στην προβολή παρουσίασης > προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασηςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε προσαρμοσμένες προβολές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένες προβολές , επιλέξτε Δημιουργία.

  Συμβουλή: Για να κάνετε προεπισκόπηση μιας προσαρμοσμένης προβολής, κάντε κλικ στο όνομα της εμφάνισης στο παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένες προβολές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση.

 3. Στην περιοχή διαφάνειες σε παρουσίαση, επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι διαφάνειες, στην περιοχή διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, επιλέξτε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα βέλη για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής παρουσίασης, πληκτρολογήστε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε OK.

Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής με υπερ-σύνδεση

 1. Μεταβείτε στην προβολή παρουσίασης > προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασηςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε προσαρμοσμένες προβολές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένες προβολές , επιλέξτε Δημιουργία.

 3. Στην περιοχή διαφάνειες σε παρουσίαση, κάντε κλικ στις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην κύρια προσαρμοσμένη προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι διαφάνειες, στην περιοχή διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, επιλέξτε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα βέλη για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής παρουσίασης, πληκτρολογήστε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε OK.

 5. Για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση προς μια προβολή υποστήριξης στην παρουσίασή σας, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να είναι η σύνδεση.

 6. Μεταβείτε στο θέμα εισαγωγή > υπερ-σύνδεσης.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνδέσεων , στην περιοχή σύνδεση με, κάντε κλικ στην επιλογή θέση σε αυτό το έγγραφο.

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να συνδεθείτε σε μια προσαρμοσμένη προβολή, στη λίστα Επιλογή θέσης σε αυτό το έγγραφο , επιλέξτε την προσαρμοσμένη προβολή στην οποία θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση και επιστροφή .

  • Για να συνδεθείτε με μια θέση στην τρέχουσα παρουσίαση, στη λίστα Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο , επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να μεταβείτε.

Έναρξη προσαρμοσμένης προβολής μέσα από PowerPoint

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου ρύθμιση εμφάνισης , στην περιοχή Εμφάνιση διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην προσαρμοσμένη προβολή που θέλετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , στην ομάδα Έναρξη προβολής παρουσίασης , κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένες προβολές.

 5. Στη λίστα προσαρμοσμένες προβολές , επιλέξτε μια προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση.

Δημιουργία βασικής προσαρμοσμένης προβολής

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , στην ομάδα Έναρξη προβολής παρουσίασης , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένες προβολές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένες προβολές , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 3. Στην περιοχή Διαφάνειες σε παρουσίαση, επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλές διαδοχικές διαφάνειες, κάντε κλικ στην πρώτη διαφάνεια και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στην τελευταία διαφάνεια που θέλετε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε πολλές μη διαδοχικές διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε διαφάνεια που θέλετε να επιλέξετε.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι διαφάνειες, στην περιοχή διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα βέλη για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής παρουσίασης, πληκτρολογήστε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε OK. Για να δημιουργήσετε πρόσθετες προσαρμοσμένες προβολές με οποιεσδήποτε διαφάνειες της παρουσίασής σας, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5.

Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής με υπερ-σύνδεση

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , στην ομάδα Έναρξη προβολής παρουσίασης , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένες προβολές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένες προβολές , κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 3. Στην περιοχή διαφάνειες σε παρουσίαση, κάντε κλικ στις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην κύρια προσαρμοσμένη προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλές διαδοχικές διαφάνειες, κάντε κλικ στην πρώτη διαφάνεια και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στην τελευταία διαφάνεια που θέλετε να επιλέξετε. Για να επιλέξετε πολλές μη διαδοχικές διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε διαφάνεια που θέλετε να επιλέξετε.

 4. Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι διαφάνειες, στην περιοχή διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα από τα βέλη για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής παρουσίασης, πληκτρολογήστε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε OK. Για να δημιουργήσετε πρόσθετες προσαρμοσμένες προβολές με οποιεσδήποτε διαφάνειες της παρουσίασής σας, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5.

 6. Για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση από την κύρια παράσταση σε μια προβολή υποστήριξης, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να αντιπροσωπεύει την υπερ-σύνδεση.

 7. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση.

 8. Στην περιοχή Σύνδεση με, επιλέξτε Θέση μέσα στο έγγραφο.

 9. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να συνδεθείτε σε μια προσαρμοσμένη προβολή, στη λίστα Επιλογή θέσης σε αυτό το έγγραφο , επιλέξτε την προσαρμοσμένη προβολή στην οποία θέλετε να μεταβείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση και επιστροφή .

  • Για να συνδεθείτε με μια θέση στην τρέχουσα παρουσίαση, στη λίστα Επιλέξτε μια θέση σε αυτό το έγγραφο , επιλέξτε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να μεταβείτε.

Έναρξη προσαρμοσμένης προβολής μέσα από PowerPoint

 1. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην ομάδα Ρύθμιση, επιλέξτε Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου ρύθμιση εμφάνισης , στην περιοχή Εμφάνιση διαφανειών, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην προσαρμοσμένη προβολή που θέλετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , στην ομάδα Έναρξη προβολής παρουσίασης , κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένες προβολές.

 5. Στη λίστα προσαρμοσμένες προβολές , επιλέξτε μια προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση.

 • Ποια έκδοση του Office για Mac χρησιμοποιείτε;
 • Νεότερες εκδόσεις
 • 2011

Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή.

 2. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή +.

 4. Στην περιοχή Διαφάνειες σε παρουσίαση, επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο καθώς κάνετε κλικ στις διαφάνειες.

 5. Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των διαφανειών, στην ενότητα Διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ή το για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα επάνω ή κάτω στη λίστα.

 6. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής παρουσίασης, πληκτρολογήστε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε OK. Για να δημιουργήσετε πρόσθετες προσαρμοσμένες προβολές με οποιεσδήποτε διαφάνειες της παρουσίασής σας, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

  Συμβουλή: Για να δείτε πώς θα εμφανίζεται μια προσαρμοσμένη προβολή στην προβολή παρουσίασης, στο παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένες προβολές , κάντε κλικ στο όνομα της προβολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη προβολής.

Σύνδεση με άλλες τελωνειακές εκπομπές

Μια προσαρμοσμένη προβολή με υπερ-σύνδεση είναι ένας γρήγορος τρόπος για να μεταβείτε σε άλλες προβολές από την κύρια παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια διαφάνεια πίνακα περιεχομένων για να συνδέεστε από αυτήν. Η σχεδίαση της παρουσίασής σας με τον τρόπο αυτό σάς επιτρέπει να μεταβείτε από τη διαφάνεια πίνακα περιεχομένων σε διαφορετικές ενότητες της παρουσίασής σας, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε ποιες ενότητες θα εμφανίζονται στο ακροατήριό σας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι ακόλουθες οδηγίες εξηγούν πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία ή περισσότερες προσαρμοσμένες προβολές και, στη συνέχεια, να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση από την κύρια παρουσίαση στις προσαρμοσμένες προβολές.

Σημείωση: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση από μία παρουσίαση σε μια εντελώς διαφορετική παρουσίαση, μπορείτε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο άλλο έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, επεξεργασία ή κατάργηση υπερ-σύνδεσης.

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να αντιπροσωπεύει την υπερ-σύνδεση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων και μια υπερ-σύνδεση από κάθε καταχώρηση κειμένου, ως ένα τρόπο μετακίνησης στην προσαρμοσμένη προβολή. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια στην παρουσίασή σας, πληκτρολογήστε έναν πίνακα περιεχομένων και, στη συνέχεια, συνδεθείτε από κάθε καταχώρηση.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργεια.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, επιλέξτε τον τρόπο για να ξεκινήσετε την ενέργεια, κάνοντας ένα από τα εξής:

  Για να ξεκινήσετε μια ενέργεια

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με κλικ του ποντικιού

  Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με τη διέλευση του ποντικιού

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση με και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη προβολή.

 5. Στην περιοχή Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε την προσαρμοσμένη προβολή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

  Για να επιστρέψετε στη διαφάνεια από την οποία ξεκινήσατε την προσαρμοσμένη προβολή μετά την αναπαραγωγή της προσαρμοσμένης προβολής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση και επιστροφή. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη εάν έχετε μια διαφάνεια που λειτουργεί ως πίνακας περιεχομένων σε προσαρμοσμένες προβολές.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK

  Για να προσθέσετε επιπλέον συνδέσεις σε άλλες προσαρμοσμένες προβολές, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

Αναπαραγωγή μιας προσαρμοσμένης προβολής

 • Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην προσαρμοσμένη προβολή που θέλετε να αναπαραγάγετε.

  Σημείωση: Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμα μια προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή +.

Δημιουργία προσαρμοσμένης προβολής

 1. Ανοίξτε την παρουσίαση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή.

 2. Στην καρτέλα Παρουσίαση, στην περιοχή Αναπαραγωγή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένες προβολές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προσαρμοσμένων προβολών.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 4. Στην περιοχή Διαφάνειες σε παρουσίαση, επιλέξτε τις διαφάνειες που θέλετε να συμπεριλάβετε στην προσαρμοσμένη προβολή και κατόπιν επιλέξτε Προσθήκη.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλές διαφάνειες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο καθώς κάνετε κλικ στις διαφάνειες.

 5. Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των διαφανειών, στην ενότητα Διαφάνειες σε προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ή το για να μετακινήσετε τη διαφάνεια προς τα επάνω ή κάτω στη λίστα.

 6. Στο πλαίσιο Όνομα προβολής παρουσίασης, πληκτρολογήστε ένα όνομα και κατόπιν επιλέξτε OK. Για να δημιουργήσετε πρόσθετες προσαρμοσμένες προβολές με οποιεσδήποτε διαφάνειες της παρουσίασής σας, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

  Συμβουλή: Για να δείτε πώς θα εμφανίζεται μια προσαρμοσμένη προβολή στην προβολή παρουσίασης, στο παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένες προβολές , κάντε κλικ στο όνομα της προβολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση.

Σύνδεση με άλλες τελωνειακές εκπομπές

Μια προσαρμοσμένη προβολή με υπερ-σύνδεση είναι ένας γρήγορος τρόπος για να μεταβείτε σε άλλες προβολές από την κύρια παρουσίαση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια διαφάνεια πίνακα περιεχομένων για να συνδέεστε από αυτήν. Η σχεδίαση της παρουσίασής σας με τον τρόπο αυτό σάς επιτρέπει να μεταβείτε από τη διαφάνεια πίνακα περιεχομένων σε διαφορετικές ενότητες της παρουσίασής σας, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε ποιες ενότητες θα εμφανίζονται στο ακροατήριό σας σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι ακόλουθες οδηγίες εξηγούν πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μία ή περισσότερες προσαρμοσμένες προβολές και, στη συνέχεια, να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση από την κύρια παρουσίαση στις προσαρμοσμένες προβολές.

Σημείωση: Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση από μία παρουσίαση σε μια εντελώς διαφορετική παρουσίαση, μπορείτε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο άλλο έγγραφο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, επεξεργασία ή κατάργηση υπερ-σύνδεσης.

 1. Για να δημιουργήσετε μια υπερ-σύνδεση από την κύρια παρουσίαση σε μια προσαρμοσμένη προβολή υποστήριξης, στην παρουσίασή σας, επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο που θέλετε να αντιπροσωπεύει την υπερ-σύνδεση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων και μια υπερ-σύνδεση από κάθε καταχώρηση κειμένου, ως ένα τρόπο μετακίνησης στην προσαρμοσμένη προβολή. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια στην παρουσίασή σας, πληκτρολογήστε έναν πίνακα περιεχομένων και, στη συνέχεια, συνδεθείτε από κάθε καταχώρηση.

 2. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην περιοχή Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ενέργειας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, επιλέξτε τον τρόπο για να ξεκινήσετε την ενέργεια, κάνοντας ένα από τα εξής:

  Για να ξεκινήσετε μια ενέργεια

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με κλικ του ποντικιού

  Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με τη διέλευση του ποντικιού

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπερ-σύνδεση με και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη προβολή.

 5. Στην περιοχή Προσαρμοσμένες προβολές, επιλέξτε την προσαρμοσμένη προβολή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

  Για να επιστρέψετε στη διαφάνεια από την οποία ξεκινήσατε την προσαρμοσμένη προβολή μετά την αναπαραγωγή της προσαρμοσμένης προβολής, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση και επιστροφή. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη εάν έχετε μια διαφάνεια που λειτουργεί ως πίνακας περιεχομένων σε προσαρμοσμένες προβολές.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK

  Για να προσθέσετε επιπλέον συνδέσεις σε άλλες προσαρμοσμένες προβολές, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6.

Αναπαραγωγή μιας προσαρμοσμένης προβολής

 • Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης , στην περιοχή Αναπαραγωγή παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή προσαρμοσμένες προβολέςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην προσαρμοσμένη προβολή που θέλετε να αναπαραγάγετε.

  Σημείωση: Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμα μια προσαρμοσμένη προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προσαρμοσμένων προβολώνκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

Δείτε επίσης

Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση μεταβάσεων μεταξύ διαφανειών

τοPowerPoint για το Web δεν υποστηρίζει προσαρμοσμένες προβολές. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια έκδοση του PowerPoint για υπολογιστή για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη προβολή.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×