Δημιουργία μιας προβολής μόνο για το InfoPath για πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή στις προβολές μόνο για το InfoPath

Σενάρια για χρήση

Βήμα 1: Προσθήκη μιας προβολής μόνο για το InfoPath σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Βήμα 2: Εμφάνιση της προβολής μόνο για πρόγραμμα περιήγησης, όταν ανοίξει το πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης Web

Βήμα 3: Εμφάνιση της προβολής μόνο για το InfoPath όταν ανοίξει το πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης στο InfoPath

Εισαγωγή στις προβολές μόνο για το InfoPath

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που εξυπηρετεί δύο τύπους χρηστών — τα άτομα που έχουν εγκατεστημένο το Microsoft Office InfoPath και αυτούς που δεν. Αυτός ο τύπος του προτύπου φόρμας ονομάζεται πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, τις δυνατότητες του InfoPath, τις ρυθμίσεις και στοιχεία ελέγχου που δεν λειτουργούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web είναι κρυφή ή έχει απενεργοποιηθεί στο κατάσταση σχεδίασης. Με αυτόν τον τρόπο που δεν είναι τάση να τις χρησιμοποιήσετε στο σχεδιασμό σας.

Όταν είστε έτοιμοι να κάνετε κοινή χρήση ενός προτύπου φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης με χρήστες, πρέπει να δημοσιεύσετε σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, να είναι με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης. Εάν οι χρήστες έχουν εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους το InfoPath, η φόρμα θα ανοίξει στο InfoPath. Εάν δεν έχουν εγκατεστημένο το InfoPath, θα ανοίξει τη φόρμα σε πρόγραμμα περιήγησης Web. Σε κάθε περίπτωση, το πρότυπο φόρμας δεν περιλαμβάνει δυνατότητες του InfoPath, ρυθμίσεις ή στοιχεία ελέγχου που δεν λειτουργούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Εάν θεωρείτε ότι πολλές από τους χρήστες σας θα έχουν το InfoPath εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους, ενδέχεται να μην θέλετε να περιορίσετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας στο υποσύνολο των δυνατοτήτων που υποστηρίζονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να δημιουργήσετε δύο προβολές του προτύπου φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Μία προβολή θα είναι για χρήστες που ανοίγουν το πρότυπο φόρμας σε πρόγραμμα περιήγησης Web. Άλλη προβολή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από χρήστες που έχουν το InfoPath εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους. Αυτή η προβολή μόνο για το InfoPath ποτέ θα εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης Web. Επομένως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες του InfoPath σε αυτήν την προβολή που θα μπορούσατε διαφορετικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, όπως ρόλοι χρήστη ή τα στοιχεία ελέγχου κύριο/λεπτομέρειες.

Σε αυτό το θέμα, θα μάθετε πώς μπορείτε να σχεδιάσετε μια αποκλειστική προβολή μόνο για το InfoPath σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κανόνας που εντοπίζει το αν ο χρήστης που ανοίγει το πρότυπο φόρμας έχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους το InfoPath. Σε περίπτωση που εντοπιστεί InfoPath, ο χρήστης θα δείτε την προβολή αφορούν συγκεκριμένα το InfoPath. Εάν δεν εντοπιστεί InfoPath, ο χρήστης θα δείτε την προβολή αφορούν συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης Web.

Αρχή της σελίδας

Σενάρια για χρήση

Φανταστείτε ότι εργάζεστε για μια ασφαλιστική εταιρεία και ότι σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης για την επεξεργασία αιτημάτων ασφάλισης. Το πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης πρέπει να περιλαμβάνει τους κατόχους της πολιτικής που ανοίγουν και συμπληρώστε τη φόρμα αιτήματος από της εταιρείας σας τοποθεσία Web, καθώς και οι εσωτερικοί χρήστες που αναθεώρηση και έγκριση των δεδομένων στη φόρμα διεκδίκηση. Προσδοκίες σας είναι ότι εξωτερικοί χρήστες δεν έχουν το InfoPath εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους και ότι οι εσωτερικοί χρήστες έχουν το InfoPath. Για να συμπεριλάβετε τους χρήστες που κάνετε και δεν έχετε εγκατεστημένο το InfoPath, θα μπορούσατε να σχεδιάσετε δύο ξεχωριστά πρότυπα φόρμας — ένα που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης και ένα που δεν είναι. Ωστόσο, είναι πιο εύκολη και πιο αποτελεσματικό για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που περιλαμβάνει τις ακόλουθες προβολές:

Προβολή 1: εξωτερικών και συμπλήρωσης αιτήματος προβολή    Αυτή είναι η προβολή που τους κατόχους της πολιτικής δείτε όταν συνδεθείτε στην τοποθεσία σας στο Web και ανοίξτε μια φόρμα διεκδίκηση. Επειδή δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζετε αν συμπληρωθεί με χρήση έχει ένα αντίγραφο του InfoPath που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του, το πρότυπο φόρμας πρέπει να είναι συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η φόρμα μπορούν να συμπληρωθούν με τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης Web.

Προβολή 2: προβολή εσωτερικό, διεκδίκηση επεξεργασίας    Αυτή η προβολή είναι για τους επεξεργαστές αξιώσεων, που εξετάστε τη φόρμα που έχει υποβληθεί διεκδίκηση και να δρομολογήσετε σε ένας ασφαλιστής για έγκριση. Όλους τους υπαλλήλους ασφαλιστική εταιρεία έχουν το InfoPath εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους. Γι ' αυτό, μπορείτε να σχεδιάσετε μια αποκλειστική προβολή μόνο για το InfoPath για τους. Σε αντίθεση με την προβολή συμπλήρωσης αιτήματος, η οποία είναι προσβάσιμη από τους κατόχους της πολιτικής χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, το InfoPath συγκεκριμένη ποτέ προβολή εμφανίζει σε οποιοδήποτε σημείο εκτός από το InfoPath και, επομένως, μπορεί να περιέχει οποιαδήποτε από τις δυνατότητες, στοιχεία ελέγχου, και ρυθμίσεις που δεν είναι διαθέσιμη στο πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 1: Προσθήκη μιας προβολής μόνο για το InfoPath σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Για να δημιουργήσετε μια προβολή μόνο για το InfoPath σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, μπορείτε να αλλάξετε μια ρύθμιση στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προβολής. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν την προβολή του InfoPath, αλλά δεν επιτρέπει την προβολή εμφάνιση σε πρόγραμμα περιήγησης Web.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

 2. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προβολών.

 3. Στην περιοχή Ενέργειες, στο παράθυρο εργασιών " προβολές ", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας προβολής.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη προβολής, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Στη λίστα Επιλέξτε μια προβολή, κάντε διπλό κλικ στην προβολή που μόλις δημιουργήσατε.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 7. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στο μενού Προβολή κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

  Σημείωση: Κατάργηση αυτού του πλαισίου ελέγχου εμποδίζει τους χρήστες που δεν έχουν εγκατεστημένο το InfoPath από προσπαθείτε να μεταβείτε στην προβολή μόνο για το InfoPath.

 8. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπονται μόνο για το InfoPath δυνατότητες (η προβολή δεν θα είναι διαθέσιμες σε προγράμματα περιήγησης Web) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 9. Σχεδιάστε την προβολή σας, όπως θα κάνατε κανονικά.

  Τώρα, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλά από τα δυνατότητες, στοιχεία ελέγχου και τις ρυθμίσεις στην προβολή μόνο για το InfoPath που δεν θα ήταν διαθέσιμα σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, που είναι δωρεάν για να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα στοιχεία ελέγχου στο παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, σε αντίθεση με αυτά που λειτουργούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Επιπλέον, δεν θα βλέπετε τυχόν σφάλματα συμβατότητα προγράμματος περιήγησης ή μηνύματα στο παράθυρο εργασιών " Έλεγχος σχεδίασης ".

  Σημείωση: Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων του InfoPath στην προβολή μόνο για το InfoPath, ορισμένες δυνατότητες και τις ρυθμίσεις που ισχύουν για το πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης ως σύνολο, παραμένουν απενεργοποιημένα ή κρυφά. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές για ολόκληρο το πρότυπο φόρμας ή να χρησιμοποιήσετε δέσμη ενεργειών στην προβολή σας, επειδή το μία από τις προβολές του προτύπου φόρμας είναι συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης.

 10. Για να προσθέσετε επιπλέον προβολές μόνο για το InfoPath στο πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, επαναλάβετε τα βήματα 2-9.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Εμφάνιση της προβολής μόνο για πρόγραμμα περιήγησης, όταν ανοίξει το πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης Web

Σε αυτήν τη διαδικασία, θα μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που καθορίζει την προβολή που βλέπει ο χρήστης κατά το πρώτο άνοιγμα μιας φόρμας που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Ο κανόνας εκτελείται κατά το πρώτο άνοιγμα της φόρμας και όταν ικανοποιείται μια συγκεκριμένη συνθήκη. Η συνθήκη έχει σε αυτήν την περίπτωση να κάνετε με το εάν οι χρήστες ανοίγουν το πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης Web. Εάν Ναι, στη συνέχεια, εμφανίζεται η προβολή μόνο για πρόγραμμα περιήγησης του προτύπου φόρμας. Αυτή η προβολή περιορίζεται στο σύνολο των δυνατοτήτων που υποστηρίζονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που περιέχει την προβολή μόνο για το InfoPath.

 2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

 3. Στη λίστα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και αποθήκευση.

 4. Στην περιοχή συμπεριφορά ανοίγματος, κάντε κλικ στην επιλογή " κανόνες ".

 5. Στο παράθυρο διαλόγου κανόνες για το άνοιγμα φορμών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου κανόνα, πληκτρολογήστε ένα χαρακτηριστικό όνομα για τον κανόνα σας, όπως είναι οι Κανόνας 1: Μετάβαση σε προβολή προγράμματος περιήγησης.

 7. Για να καθορίσετε πότε θα πρέπει να εκτελέσετε τον κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός συνθήκης.

 8. Στο πρώτο πλαίσιο στην περιοχή εφαρμογή του κανόνα, όταν αυτή η συνθήκη είναι αληθής, κάντε κλικ στην επιλογή η παράσταση.

 9. Στο δεύτερο πλαίσιο, πληκτρολογήστε xdEnvironment:IsBrowser()και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 11. Στη λίστα ενεργειών, κάντε κλικ στο κουμπί Εναλλαγή προβολών.

 12. Στη λίστα Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή του προγράμματος περιήγησης που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 13. Για να αποτρέψετε τους κανόνες από την εκτέλεση μετά από αυτόν τον κανόνα (για το τρέχον συμβάν), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή επεξεργασίας κανόνων με την ολοκλήρωση αυτού του κανόνα στο παράθυρο διαλόγου κανόνα.

  Ο κανόνας που μόλις δημιουργήσατε θα εκτελεστεί όταν ανοίξει το πρότυπο φόρμας και η συνθήκη που καθορίσατε — δηλαδή, ότι το περιβάλλον του χρήστη είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης Web — ικανοποιείται.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 3: Εμφάνιση της προβολής μόνο για το InfoPath όταν ανοίξει το πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης στο InfoPath

Τώρα θα μπορείτε να προσθέσετε έναν άλλο κανόνα στο πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Αυτός ο κανόνας εκτελείται κατά το πρώτο άνοιγμα της φόρμας και όταν ικανοποιείται μια συγκεκριμένη συνθήκη. Η συνθήκη έχει σε αυτήν την περίπτωση να κάνετε με το εάν ο χρήστης που ανοίγει το πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης έχει εγκαταστήσει στον υπολογιστή του InfoPath. Εάν είναι εγκατεστημένο το Infopath, στη συνέχεια, εμφανίζει την προβολή μόνο για το InfoPath του προτύπου φόρμας. Επειδή αυτή η προβολή μόνο είναι ορατές μέσα από το InfoPath, μπορεί να περιέχει το πλήρες εύρος των δυνατοτήτων του InfoPath.

 1. Ανοίξτε το πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που περιέχει την προβολή μόνο για το InfoPath.

 2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

 3. Στη λίστα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και αποθήκευση.

 4. Στην περιοχή συμπεριφορά ανοίγματος, κάντε κλικ στην επιλογή " κανόνες ".

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου κανόνα, πληκτρολογήστε ένα χαρακτηριστικό όνομα για τον κανόνα σας, όπως είναι οι Κανόνας 1: Μετάβαση σε προβολή InfoPath

 7. Για να καθορίσετε πότε θα πρέπει να εκτελέσετε τον κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός συνθήκης.

 8. Στο πρώτο πλαίσιο στην περιοχή εφαρμογή του κανόνα, όταν αυτή η συνθήκη είναι αληθής, κάντε κλικ στην επιλογή η παράσταση.

 9. Στο δεύτερο πλαίσιο, πληκτρολογήστε δεν (xdEnvironment:IsBrowser()).

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή και.

 11. Στο πρώτο πλαίσιο κάτω από την πρώτη συνθήκη, κάντε κλικ στην επιλογή η παράσταση.

 12. Στο δεύτερο πλαίσιο, πληκτρολογήστε δεν (xdEnvironment:IsMobile()), και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 13. Στο παράθυρο διαλόγου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 14. Στη λίστα ενεργειών, στο παράθυρο διαλόγου " ενέργεια ", κάντε κλικ στο κουμπί Εναλλαγή προβολών.

 15. Στη λίστα Προβολή, κάντε κλικ στην προβολή μόνο για το InfoPath που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 16. Για να αποτρέψετε τους κανόνες από την εκτέλεση μετά από αυτόν τον κανόνα (για το τρέχον συμβάν), επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διακοπή επεξεργασίας κανόνων με την ολοκλήρωση αυτού του κανόνα στο παράθυρο διαλόγου κανόνα.

  Ο κανόνας που μόλις δημιουργήσατε θα εκτελεστεί όταν ανοίξει το πρότυπο φόρμας και η συνθήκη που καθορίσατε — δηλαδή, ότι το περιβάλλον του χρήστη είναι το InfoPath και όχι ένα πρόγραμμα περιήγησης Web ή μια κινητή συσκευή — ικανοποιείται.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×