Δημιουργία στοιχείου ελέγχου που αναφέρεται σε στοιχείο ελέγχου άλλης φόρμας

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσθήκης ενός στοιχείου ελέγχου πλαισίου κειμένου σε μια φόρμα της Access και, στη συνέχεια, τον ορισμό των ιδιοτήτων για αυτό το πλαίσιο κειμένου, ώστε να εμφανίζει μια τιμή από ένα στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται σε άλλη φόρμα. Αυτό είναι χρήσιμο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Έχετε μια κύρια φόρμα, η οποία περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα. Η δευτερεύουσα φόρμα περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου υπολογισμού (για παράδειγμα, ένα σύνολο με τιμές στοιχείων), τα αποτελέσματα του οποίου θέλετε να εμφανίσετε στην κύρια φόρμα.

 • Έχετε μια φόρμα που περιέχει ένα κουμπί εντολής το οποίο ανοίγει μια δεύτερη φόρμα και θέλετε σε ένα πλαίσιο κειμένου της δεύτερης φόρμας να εμφανίζεται η τιμή ενός στοιχείου ελέγχου που υπάρχει στην πρώτη φόρμα.

Δημιουργία του στοιχείου ελέγχου

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή σχεδίασης ή Προβολή διάταξης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη συλλογή Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 3. Κάντε κλικ στη φόρμα όπου θέλετε να δημιουργήσετε το πλαίσιο κειμένου.

 4. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο μόνο το πλαίσιο κειμένου. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε ένα διαφορετικό στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο πλαίσιο κειμένου.

 5. Εάν το φύλλο ιδιοτήτων δεν εμφανίζεται ήδη, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Ιδιότητες.

 6. Στο παράθυρο εργασιών Φύλλο ιδιοτήτων, κάντε κλικ στην καρτέλα Όλα.

 7. Ορίστε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου χρησιμοποιώντας την παρακάτω σύνταξη:

  = [Forms]![όνομα φόρμας]![όνομα στοιχείου ελέγχου]

  Όπου όνομα φόρμας είναι το όνομα της φόρμας που περιέχει το στοιχείο ελέγχου του οποίου την τιμή θέλετε να εμφανίσετε και όνομα στοιχείου ελέγχου είναι το όνομα του στοιχείου ελέγχου.

  Η αναφορά σε ένα στοιχείο ελέγχου σε μια δευτερεύουσα φόρμα είναι λίγο πιο περίπλοκη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη:

  =[Forms]![όνομα κύριας φόρμας]![όνομα του στοιχείου ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας στην κύρια φόρμα].[Form]![όνομα του στοιχείου ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας]

  Όπου όνομα κύριας φόρμας είναι το όνομα της κύριας φόρμας, όνομα του στοιχείου ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας στην κύρια φόρμα είναι το όνομα του στοιχείου ελέγχου στην κύρια φόρμα που περιέχει τη δευτερεύουσα φόρμα, και όνομα του στοιχείου ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας είναι το όνομα του στοιχείου ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας που περιέχει το στοιχείο ελέγχου του οποίου την τιμή θέλετε να εμφανίσετε.

Σημείωση: Σε όλες τις περιπτώσεις, η φόρμα στην οποία θέλετε να γίνεται αναφορά πρέπει να είναι ανοιχτή προκειμένου η Access να διαβάσει την τιμή της. Αυτή η φόρμα μπορεί να είναι κρυφή, ωστόσο πρέπει να παραμείνει ανοιχτή.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Αναφορά σε άλλη φόρμα

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια κύρια φόρμα που ονομάζεται "Παραγγελίες" και θέλετε να εμφανίσετε την τιμή ενός στοιχείου ελέγχου που ονομάζεται "Όνομα" και βρίσκεται σε μια φόρμα που ονομάζεται "Λεπτομέρειες υπαλλήλου". Για να εμφανίσετε την τιμή από το στοιχείο ελέγχου "Όνομα" στη φόρμα "Λεπτομέρειες υπαλλήλου", πρέπει να προσθέσετε ένα πλαίσιο κειμένου στη φόρμα "Παραγγελίες" και να καθορίσετε την ιδιότητα Προέλευση στοιχείου ελέγχου ως εξής:

=[Forms]![Λεπτομέρειες υπαλλήλου]![Όνομα]

Παράδειγμα 2: Κάντε αναφορά σε ένα στοιχείο ελέγχου σε μια δευτερεύουσα φόρμα από την κύρια φόρμα

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια κύρια φόρμα που ονομάζεται "Παραγγελίες". Αυτή η φόρμα περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου δευτερεύουσας φόρμας που ονομάζεται "Δευτερεύουσα φόρμα παραγγελιών" και η δευτερεύουσα φόρμα περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου υπολογισμού που ονομάζεται "Μερικό σύνολο παραγγελίας". Για να εμφανίσετε την τιμή από το στοιχείο ελέγχου "Μερικό σύνολο παραγγελίας" στην κύρια φόρμα "Παραγγελίες", θα προσθέσετε ένα πλαίσιο κειμένου στην κύρια φόρμα "Παραγγελίες" και θα καθορίσετε την ιδιότητά του Προέλευση στοιχείου ελέγχου ως εξής:

=[Forms]![Παραγγελίες]![Δευτερεύουσα φόρμα παραγγελιών].[Form]![Μερικό σύνολο Παραγγελίας]

Σημείωση: Σε όλες τις περιπτώσεις, η φόρμα στην οποία θέλετε να γίνεται αναφορά πρέπει να είναι ανοιχτή προκειμένου η Access να διαβάσει την τιμή της. Αυτή η φόρμα μπορεί να είναι κρυφή, ωστόσο πρέπει να παραμείνει ανοιχτή.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×