Συγκεντρωτικοί Πίνακες

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα για την ανάλυση δεδομένων φύλλου εργασίας

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα για την ανάλυση δεδομένων φύλλου εργασίας

Ένας Συγκεντρωτικός πίνακας είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τον υπολογισμό, τη σύνοψη και την ανάλυση δεδομένων που σας επιτρέπει να βλέπετε συγκρίσεις, μοτίβα και τάσεις στα δεδομένα σας.

Οι Συγκεντρωτικούς πίνακες λειτουργούν λίγο διαφορετικά, ανάλογα με την πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε για την εκτέλεση του Excel.

Φωτογραφία συσκευής Surface Book

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα

 1. Επιλέξτε τα κελιά από τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα.

  Σημείωση:  Τα δεδομένα σας δεν θα πρέπει να περιέχουν κενές γραμμές ή στήλες. Πρέπει να έχουν μόνο μια επικεφαλίδα μίας γραμμής.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Συγκεντρωτικός Πίνακας.

  Συγκεντρωτικοί Πίνακες

 3. Στην περιοχή Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να αναλύσετε, επιλέξτε Επιλογή πίνακα ή περιοχής.  

  Συγκεντρωτικοί Πίνακες

 4. Στην ενότητα Πίνακας/περιοχή, επαληθεύστε την περιοχή κελιών.

 5. Στην περιοχή Επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να τοποθετηθεί η αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, επιλέξτε νέο φύλλο εργασίας για να τοποθετήσετε τον Συγκεντρωτικό πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας ή υπάρχον φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη θέση που θέλετε να εμφανίζεται ο Συγκεντρωτικός πίνακας.

 6. Επιλέξτε OK.

Δημιουργία του Συγκεντρωτικού πίνακα

 1. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στον Συγκεντρωτικό πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου "Όνομα πεδίου" στο παράθυρο Πεδία συγκεντρωτικών πινάκων.

  Σημείωση: Τα επιλεγμένα πεδία θα προστεθούν στις προεπιλεγμένες περιοχές: τα μη αριθμητικά πεδία προστίθενται σε Γραμμές, οι ιεραρχίες ημερομηνίας και             ώρας προστίθενται σε Στήλες και τα αριθμητικά πεδία προστίθενται σε Τιμές.

  Συγκεντρωτικοί Πίνακες

 2. Για να μετακινήσετε ένα πεδίο από μια περιοχή σε μια άλλη, σύρετε το πεδίο στην περιοχή προορισμού.

Προτού ξεκινήσετε:

 • Τα δεδομένα σας θα πρέπει να είναι οργανωμένα σε μορφή πίνακα και να μην έχουν κενές γραμμές ή στήλες. Ιδανικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα του Excel όπως στο παραπάνω παράδειγμα.

 • Οι πίνακες είναι μια εξαιρετική προέλευση δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα, επειδή οι γραμμές που προστίθενται σε έναν πίνακα συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, όταν ανανεώνετε τα δεδομένα και τυχόν νέες στήλες θα συμπεριληφθούν στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα. Διαφορετικά, πρέπει είτε να αλλάξετε τα δεδομένα προέλευσης για έναν Συγκεντρωτικό πίνακαείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο δυναμικής καθορισμένης περιοχής.

 • Οι τύποι δεδομένων στις στήλες πρέπει να είναι ίδιοι. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να συνδυάζετε ημερομηνίες και κείμενο στην ίδια στήλη.

 • Οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες λειτουργούν σε ένα στιγμιότυπο των δεδομένων σας, που ονομάζεται cache, ώστε τα πραγματικά δεδομένα να μην τροποποιούνται με κανέναν τρόπο.

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα

Εάν έχετε περιορισμένη εμπειρία με Συγκεντρωτικούς Πίνακες ή εάν δεν είστε βέβαιοι πώς να ξεκινήσετε, ένας Προτεινόμενος Συγκεντρωτικός Πίνακας είναι μια καλή επιλογή. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα, το Excel καθορίζει μια λογική διάταξη αντιστοιχίζοντας τα δεδομένα με τις πιο κατάλληλες περιοχές στο Συγκεντρωτικό Πίνακα. Αυτό σας βοηθά να έχετε ένα σημείο εκκίνησης για πρόσθετο πειραματισμό. Μετά τη δημιουργία ενός προτεινόμενου Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να εξερευνήσετε διαφορετικούς προσανατολισμούς και να αναδιατάξετε πεδία για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη του αλληλεπιδραστικού προγράμματος εκμάθησης Δημιουργήστε τον πρώτο σας Συγκεντρωτικό πίνακα.

Προτεινόμενος Συγκεντρωτικός Πίνακας

Μη αυτόματη δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην προέλευση δεδομένων ή την περιοχή πίνακα.

 2. Μεταβείτε στην ενότητα Εισαγωγή > Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες.

  Μεταβείτε στην "Εισαγωγή" > "Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες" για να ζητήσετε από το Excel να δημιουργήσει έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα για εσάς

 3. Το Excel αναλύει τα δεδομένα σας και σας παρουσιάζει διάφορες επιλογές, όπως σε αυτό το παράδειγμα με τα δεδομένα εξόδων νοικοκυριού.

  Παράθυρο διαλόγου "Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες του Excel"
 4. Επιλέξτε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα που προτιμάτε και πατήστε OK. Το Excel θα δημιουργήσει έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα σε ένα νέο φύλλο και θα εμφανίσει τη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 1. Κάντε κλικ σε ένα κελί στην προέλευση δεδομένων ή την περιοχή πίνακα.

 2. Μεταβείτε στην ενότητα Εισαγωγή > Συγκεντρωτικός Πίνακας.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Excel για Mac 2011 και παλαιότερες εκδόσεις, το κουμπί "Συγκεντρωτικός Πίνακας" βρίσκεται στην καρτέλα Δεδομένα στην ομάδα Ανάλυση.

  Καρτέλα "Δεδομένα", ομάδα "Ανάλυση"

 3. Το Excel θα εμφανίσει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα με επιλεγμένο το όνομα της περιοχής ή του πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούμε έναν πίνακα που ονομάζεται "tbl_HouseholdExpenses".

 4. Στην ενότητα Επιλέξτε τη θέση της αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα, επιλέξτε Νέο φύλλο εργασίας ή Υπάρχον φύλλο εργασίας. Για την επιλογή Υπάρχον φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί όπου θέλετε να τοποθετηθεί ο Συγκεντρωτικός Πίνακας.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή OK και το Excel θα δημιουργήσει έναν κενό Συγκεντρωτικό Πίνακα και θα εμφανίσει τη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Στην περιοχή Όνομα πεδίου στο επάνω μέρος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε πεδίο που θέλετε να προσθέσετε στον Συγκεντρωτικό Πίνακά σας. Από προεπιλογή, τα μη αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή Γραμμή, τα πεδία ημερομηνίας και ώρας προστίθενται στην περιοχή Στήλη και τα αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή Τιμές. Μπορείτε επίσης να κάνετε μη αυτόματη μεταφορά και απόθεση τυχόν διαθέσιμου στοιχείου σε οποιοδήποτε από τα πεδία του Συγκεντρωτικού Πίνακα ή, αν δεν θέλετε πλέον ένα στοιχείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακά σας, να το σύρετε έξω από τη λίστα πεδίων ή να καταργήσετε την επιλογή του. Η δυνατότητα αναδιάταξης των στοιχείων πεδίων είναι μία από τις δυνατότητες Συγκεντρωτικού Πίνακα που διευκολύνει ιδιαίτερα τη γρήγορη αλλαγή της εμφάνισής του.

Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Αντίστοιχα πεδία σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Παράδειγμα του παραθύρου διαλόγου της λίστας "Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα του Excel"Παράδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα και πώς τα Πεδία συσχετίζονται με τη λίστα "Πεδία".

 • Σύνοψη κατά

  Από προεπιλογή, τα πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή Τιμές θα εμφανίζονται ως SUM. Εάν το Excel ερμηνεύσει τα δεδομένα σας ως κείμενο, θα εμφανίζονται ως COUNT. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι δεν συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους δεδομένων για τα πεδία τιμών. Μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο υπολογισμό κάνοντας πρώτα κλικ στο βέλος στα δεξιά του ονόματος του πεδίου και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Ρυθμίσεις πεδίου.

  Στη συνέχεια, αλλάξτε τον υπολογισμό στην ενότητα Σύνοψη κατά. Λάβετε υπόψη ότι όταν αλλάξετε τη μέθοδο υπολογισμού, το Excel θα την προσαρτήσει αυτόματα στην ενότητα Προσαρμοσμένο όνομα, με τη μορφή "Άθροισμα FieldName", αλλά μπορείτε να την αλλάξετε. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός..., μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή αριθμών για ολόκληρο το πεδίο.

  Συμβουλή: Δεδομένου ότι η αλλαγή του υπολογισμού στην ενότητα Σύνοψη κατά θα αλλάξει το όνομα του πεδίου Συγκεντρωτικού Πίνακα, είναι προτιμότερο να μην μετονομάσετε τα πεδία του Συγκεντρωτικού Πίνακα προτού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του Συγκεντρωτικού Πίνακα. Μια λύση είναι να κάνετε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση (στο μενού Επεξεργασία) >Εύρεση του > "Άθροισμα" και, στη συνέχεια, Αντικατάσταση με > αφήστε κενό για να αντικαταστήσετε όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα, αντί να τα πληκτρολογήσετε ξανά με μη αυτόματο τρόπο.

 • Εμφάνιση δεδομένων ως

  Αντί να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογισμό για να συνοψίσετε τα δεδομένα, μπορείτε επίσης να τα εμφανίσετε ως ποσοστό ενός πεδίου. Στο παρακάτω παράδειγμα, αλλάξαμε τα ποσά εξόδων του νοικοκυριού για να εμφανίζονται ως % του γενικού συνόλου αντί για το άθροισμα των τιμών.

  Παράδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα με τις τιμές να εμφανίζονται ως ποσοστό του γενικού συνόλου

  Αφού έχετε ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου, μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας από την καρτέλα Εμφάνιση δεδομένων ως.

 • Εμφανίστε μια τιμή ως υπολογισμό και ποσοστό ταυτόχρονα.

  Απλώς σύρετε το στοιχείο δύο φορές στην ενότητα Τιμές, κάντε δεξιό κλικ στην τιμή και επιλέξτε Ρυθμίσεις πεδίου και έπειτα ορίστε τις επιλογές Σύνοψη κατά και Εμφάνιση δεδομένων ως για κάθε μία.

Αν προσθέσετε νέα δεδομένα στην προέλευση δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα, τυχόν Συγκεντρωτικοί Πίνακες που έχουν δημιουργηθεί με βάση αυτή την προέλευση δεδομένων πρέπει να ανανεωθούν. Για να ανανεώσετε μόνο έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής του Συγκεντρωτικού Πίνακα και, στη συνέχεια, να επιλέξετε Ανανέωση. Εάν έχετε πολλούς Συγκεντρωτικούς Πίνακες, πρώτα επιλέξτε οποιοδήποτε κελί σε οποιονδήποτε Συγκεντρωτικό Πίνακα, στη συνέχεια, στην Κορδέλα μεταβείτε στην επιλογή Ανάλυση Συγκεντρωτικού Πίνακα > κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το κουμπί Ανανέωση και επιλέξτε Ανανέωση όλων.

Αν έχετε δημιουργήσει έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα και αποφασίσετε ότι δεν τον θέλετε πλέον, μπορείτε απλώς να επιλέξετε ολόκληρη την περιοχή Συγκεντρωτικού Πίνακα και, στη συνέχεια, να πατήσετε Delete. Αυτή η ενέργεια δεν θα έχει καμία επίδραση σε άλλα δεδομένα, Συγκεντρωτικούς Πίνακες ή γραφήματα γύρω από αυτόν. Εάν ο Συγκεντρωτικός Πίνακας βρίσκεται σε χωριστό φύλλο το οποίο δεν έχει άλλα δεδομένα που να θέλετε να διατηρήσετε, η διαγραφή του συγκεκριμένου φύλλου είναι ένας γρήγορος τρόπος για να καταργήσετε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Φωτογραφία συσκευής Surface Book

Σημείωση: Εργαζόμαστε συνεχώς για να βελτιώσουμε τους Συγκεντρωτικούς πίνακες στο Excel για το Web. Αυτό που βλέπετε στο παραπάνω βίντεο μπορεί να διαφέρει από αυτό που βλέπετε στην πραγματικότητα κατά την ανανέωση της εμπειρίας.

 1. Επιλέξτε έναν πίνακα ή μια περιοχή στο υπολογιστικό φύλλο σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε εισαγωγή > Συγκεντρωτικόςπίνακας.


  Το τμήμα παραθύρου " Εισαγωγή Συγκεντρωτικού πίνακα " εμφανίζει την προέλευση δεδομένων και τον προορισμό όπου θα εισαχθεί ο Συγκεντρωτικός πίνακας και προσφέρει ορισμένους προτεινόμενους Συγκεντρωτικούς πίνακες.

  Το τμήμα παραθύρου "Εισαγωγή Συγκεντρωτικού πίνακα" σάς επιτρέπει να ορίζετε την προέλευση, τον προορισμό και άλλα στοιχεία του Συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να δημιουργήσετε τον Συγκεντρωτικό πίνακα με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε δημιουργία του δικού σας Συγκεντρωτικού πίνακα.

 • Για να χρησιμοποιήσετε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, κάντε κύλιση μέχρι να δείτε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε + Εισαγωγή.

  Ο Συγκεντρωτικός πίνακας εμφανίζεται στον προορισμό και εμφανίζεται το παράθυρο " πεδία Συγκεντρωτικού πίνακα ".

Αλλαγή των δεδομένων προέλευσης ή του κελιού προορισμού

Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε την προέλευση για τα δεδομένα του Συγκεντρωτικού πίνακα και το κελί προορισμού στο σημείο όπου θέλετε να τοποθετηθεί ο Συγκεντρωτικός πίνακας. Το κελί προορισμού πρέπει να βρίσκεται εκτός του πίνακα ή της περιοχής προέλευσης.

 1. Στο παράθυρο "Εισαγωγή Συγκεντρωτικού πίνακα", επιλέξτε τη σύνδεση δίπλα στο στοιχείο προέλευση ή τη σύνδεση δίπλα στο στοιχείο προορισμός. Το παράθυρο "Εισαγωγή Συγκεντρωτικού πίνακα" αλλάζει:

  Εισαγωγή παραθύρου Συγκεντρωτικού πίνακα που ζητά έναν πίνακα ή μια περιοχή που θα χρησιμοποιηθεί ως προέλευση και σας επιτρέπει να αλλάξετε τον προορισμό.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να αλλάξετε την προέλευση, επιλέξτε Επιλογή πίνακα ή περιοχής για ανάλυση: και ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται.

 • Για να αλλάξετε τον προορισμό, επιλέξτε νέο φύλλο εργασίας ή υπάρχον φύλλο εργασίας στην περιοχή επιλογή προορισμού για τον Συγκεντρωτικό πίνακακαι, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα κενό φύλλο στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται ο Συγκεντρωτικός πίνακας (προορισμός). Σε αυτήν την περίπτωση, ή εάν επιλέξετε μια μη έγκυρη προέλευση, όταν επιλέγετε την επιλογή Εισαγωγή > Συγκεντρωτικού πίνακα, εμφανίζεται το παράθυρο Εισαγωγή Συγκεντρωτικού πίνακα και σας ζητά να καθορίσετε την προέλευση

Στην περιοχή Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα στο επάνω μέρος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για κάθε πεδίο που θέλετε να προσθέσετε στον Συγκεντρωτικό Πίνακά σας. Από προεπιλογή, τα μη αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή Γραμμή, τα πεδία ημερομηνίας και ώρας προστίθενται στην περιοχή Στήλη και τα αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή Τιμές. Μπορείτε επίσης να κάνετε μη αυτόματη μεταφορά και απόθεση τυχόν διαθέσιμου στοιχείου σε οποιοδήποτε από τα πεδία του Συγκεντρωτικού Πίνακα ή, αν δεν θέλετε πλέον ένα στοιχείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακά σας, να το σύρετε έξω από τη λίστα πεδίων ή να καταργήσετε την επιλογή του. Η δυνατότητα αναδιάταξης των στοιχείων πεδίων είναι μία από τις δυνατότητες Συγκεντρωτικού Πίνακα που διευκολύνει ιδιαίτερα τη γρήγορη αλλαγή της εμφάνισής του.

Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Αντίστοιχα πεδία σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο "πεδία Συγκεντρωτικού πίνακα" για να επιλέξετε τα πεδία που θα μετατίθενται στον Συγκεντρωτικό πίνακα.


Ένας Συγκεντρωτικός πίνακας με τα τμήματά του χαρακτηρισμένα (στήλες, γραμμές, τιμές).

 • Σύνοψη τιμών κατά

  Από προεπιλογή, τα πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή Τιμές θα εμφανίζονται ως SUM. Εάν το Excel ερμηνεύσει τα δεδομένα σας ως κείμενο, θα εμφανίζονται ως COUNT. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι δεν συνδυάζετε διαφορετικούς τύπους δεδομένων για τα πεδία τιμών. Μπορείτε να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο υπολογισμό κάνοντας πρώτα κλικ στο βέλος στα δεξιά του ονόματος του πεδίου και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Ρυθμίσεις πεδίου τιμών.

  Παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις πεδίου τιμών του Excel"

  Στη συνέχεια, αλλάξτε τον υπολογισμό στην ενότητα Σύνοψη τιμών κατά. Λάβετε υπόψη ότι όταν αλλάξετε τη μέθοδο υπολογισμού, το Excel θα την προσαρτήσει αυτόματα στην ενότητα Προσαρμοσμένο όνομα, με τη μορφή "Άθροισμα FieldName", αλλά μπορείτε να την αλλάξετε. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή αριθμών, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή αριθμών για ολόκληρο το πεδίο.

  Παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις πεδίου τιμών του Excel" για τις επιλογές "Σύνοψη τιμών κατά"

  Συμβουλή: Δεδομένου ότι η αλλαγή του υπολογισμού στην ενότητα Σύνοψη τιμών κατά θα αλλάξει το όνομα του πεδίου Συγκεντρωτικού Πίνακα, είναι προτιμότερο να μην μετονομάσετε τα πεδία του Συγκεντρωτικού Πίνακα προτού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του Συγκεντρωτικού Πίνακα. Μια λύση είναι να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Εύρεση και αντικατάσταση (Ctrl+H) > Εύρεση του > "Άθροισμα" και, στη συνέχεια, Αντικατάσταση με > αφήστε κενό για να αντικαταστήσετε όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα, αντί να τα πληκτρολογήσετε ξανά με μη αυτόματο τρόπο.

 • Εμφάνιση τιμών ως

  Αντί να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογισμό για να συνοψίσετε τα δεδομένα, μπορείτε επίσης να τα εμφανίσετε ως ποσοστό ενός πεδίου. Στο παρακάτω παράδειγμα, αλλάξαμε τα ποσά εξόδων του νοικοκυριού για να εμφανίζονται ως % του γενικού συνόλου αντί για το άθροισμα των τιμών.

  Παράδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα με τις τιμές να εμφανίζονται ως ποσοστό του γενικού συνόλου

  Αφού έχετε ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση πεδίου τιμών, μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας από την καρτέλα Εμφάνιση τιμών ως.

  Ρυθμίσεις πεδίου τιμών Συγκεντρωτικού Πίνακα > παράθυρο διαλόγου "Εμφάνιση τιμών ως"
 • Εμφανίστε μια τιμή ως υπολογισμό και ποσοστό ταυτόχρονα.

  Απλώς σύρετε το στοιχείο δύο φορές στην ενότητα Τιμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές Σύνοψη τιμών κατά και Εμφάνιση τιμών ως για κάθε μία.

Εάν προσθέσετε νέα δεδομένα στην προέλευση δεδομένων του Συγκεντρωτικού Πίνακα, τυχόν συγκεντρωτικοί πίνακες που έχουν δημιουργηθεί με βάση αυτή την προέλευση δεδομένων θα πρέπει να ανανεωθούν. Για να ανανεώσετε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα, μπορείτε να κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής του Συγκεντρωτικού Πίνακα και έπειτα να επιλέξτε Ανανέωση.

Ανανέωση Συγκεντρωτικού Πίνακα

Αν έχετε δημιουργήσει έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα και αποφασίσετε ότι δεν τον θέλετε πλέον, μπορείτε απλώς να επιλέξετε ολόκληρη την περιοχή Συγκεντρωτικού Πίνακα και, στη συνέχεια, να πατήσετε Delete. Αυτή η ενέργεια δεν θα έχει καμία επίδραση σε άλλα δεδομένα, Συγκεντρωτικούς Πίνακες ή γραφήματα γύρω από αυτόν. Εάν ο Συγκεντρωτικός Πίνακας βρίσκεται σε χωριστό φύλλο το οποίο δεν έχει άλλα δεδομένα που να θέλετε να διατηρήσετε, η διαγραφή του συγκεκριμένου φύλλου είναι ένας γρήγορος τρόπος για να καταργήσετε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Χρήση αναλυτών για φιλτράρισμα δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα 

Δημιουργία λωρίδας χρόνου Συγκεντρωτικού Πίνακα για το φιλτράρισμα ημερομηνιών

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα με το μοντέλο δεδομένων για την ανάλυση δεδομένων σε πολλούς πίνακες

Δημιουργία Συγκεντρωτικού πίνακα που είναι συνδεδεμένος με σύνολα δεδομένων του Power BI

Χρήση της λίστας πεδίων για την τακτοποίηση πεδίων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Αλλαγή δεδομένων προέλευσης για Συγκεντρωτικό Πίνακα

Υπολογισμός τιμών σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Διαγραφή Συγκεντρωτικού Πίνακα

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×