Δημιουργία φυλλαδίου ή βιβλίου στο Word

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα φυλλάδιο για ένα συμβάν ή να εκτυπώσετε ένα φιλόδοξο έργο βιβλίου, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τις προ-δομημένες ρυθμίσεις σελίδας για τα φυλλάδια που συνοδεύουν το Word. Η διάταξη "Εκτύπωση ως βιβλίο" ρυθμίζει την εκτύπωση του αριστουργήματός σας αυτόματα με τη σωστή σειρά, έτοιμο για δίπλωση και βιβλιοδεσία.

Για καλύτερα αποτελέσματα, αλλάξτε τη διάταξη του εγγράφου, προτού ξεκινήσετε το γραπτό έργο σας. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η εργασία τακτοποίησης που πρέπει να κάνετε όταν οι πίνακες ή άλλα αντικείμενα στο έγγραφό σας δεν ταιριάζουν σωστά.

Δημιουργία φυλλαδίου ή βιβλίου

 1. Μεταβείτε στη διάταξη και επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης του παραθύρου διαλόγου "Διαμόρφωση σελίδας" στην κάτω δεξιά γωνία.

  Στην καρτέλα "ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΛΙΔΑΣ", το εικονίδιο "Διαμόρφωση σελίδας" στην κάτω δεξιά πλευρά ανοίγει το παράθυρο "Διαμόρφωση σελίδας".
 2. Στην καρτέλα περιθώρια , αλλάξτε τη ρύθμιση για πολλές σελίδες για να κάνετε δίπτυχο. Ο προσανατολισμός μετατρέπεται αυτόματα σε οριζόντιο.

  Στην καρτέλα "Περιθώρια", στην περιοχή "Σελίδες", αλλάξτε τη ρύθμιση για το στοιχείο "Πολλές σελίδες:" σε "Εκτύπωση ως βιβλίο". Ο προσανατολισμός αλλάζει σε οριζόντιο.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ένα μακροσκελές έγγραφο, μπορείτε να το διαιρέσετε σε πολλά φυλλάδια, τα οποία, στη συνέχεια, μπορείτε να δέσετε σε βιβλίο. Στην περιοχή Φύλλα ανά φυλλάδιο, επιλέξτε πόσες σελίδες θα εκτυπωθούν ανά φυλλάδιο.

 3. Επιλέξτε και αυξήστε την τιμή του περιθωρίου βιβλιοδεσίας για να δεσμεύσετε χώρο στο εσωτερικό πάσο για τη σύνδεση.

 4. Μεταβείτε στην καρτέλα χαρτί και επιλέξτε το Μέγεθος χαρτιού. Το τελικό μέγεθος του φυλλαδίου είναι κατά ένα μισό πλάτος του μεγέθους χαρτιού.

  Στην καρτέλα Χαρτί, επιλέξτε Μέγεθος χαρτιού. Το τελικό μέγεθος του φυλλαδίου είναι το ήμισυ του μεγέθους χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι εφοδιασμένος με χαρτί σωστού μεγέθους.

  Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε πολλά διακοσμητικά στην εμφάνιση του φυλλαδίου σας. Για παράδειγμα, για να προσθέσετε περιγράμματα σε κάθε σελίδα, στην καρτέλα Διάταξη του παραθύρου Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν το έγγραφό σας έχει ήδη περιεχόμενο, το κείμενο μορφοποιείται αυτόματα, αλλά ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο αντικείμενα όπως εικόνες και πίνακες.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης για φυλλάδια

Όταν εκτυπώνετε το φυλλάδιο, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για να βεβαιωθείτε ότι εκτυπώνετε και στις δύο όψεις του χαρτιού και αναστρέψτε τις σελίδες σωστά ώστε να λειτουργήσει η εκτύπωση όπως αναμένεται.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Εκτύπωση.

 2. Εάν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει αυτόματη εκτύπωση και στις δύο πλευρές, αλλάξτε την εκτύπωση σε μία πλευρά, για να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές. Ορίστε την επιλογή Αναστροφή σελίδων στη μικρή ακμή για να αποτρέψετε την εκτύπωση της δεύτερης πλευράς κάθε φύλλου ανάποδα.

  Στην περιοχή "Ρυθμίσεις", αλλάξτε το στοιχείο "Εκτύπωση μονής όψης" σε "Εκτύπωση και στις δύο πλευρές".
 3. Εάν ο εκτυπωτής σας δεν υποστηρίζει την αυτόματη εκτύπωση και στις δύο πλευρές, επιλέξτε Εκτύπωση με μη αυτόματο τρόπο και στις δύο πλευρές και τοποθετήστε τις σελίδες ξανά στον εκτυπωτή όταν σας ζητηθεί. Για να αποφύγετε την εκτύπωση των σελίδων ανάποδα, αναποδογυρίστε τις σελίδες από τη μικρή ακμή του χαρτιού σύμφωνα με τις οδηγίες του εκτυπωτή σας.

  Συμβουλή: Για να δώσετε επαγγελματική αίσθηση στο έγγραφο, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε αριθμούς σελίδας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη αριθμών σελίδας.

Δείτε επίσης

Δημιουργία φυλλαδίου με χρήση ενός προτύπου του Word

Φυλλάδιο: συμβουλές αρίθμησης σελίδων.

Δημιουργία διαφορετικών κεφαλίδων ή υποσέλιδων για μονές και ζυγές σελίδες

Δημιουργία φυλλαδίου ή βιβλίου

 1. Μεταβείτε στη διάταξη > περιθώρια > Προσαρμοσμένα περιθώρια.

 2. Αλλάξτε τη ρύθμιση για πολλές σελίδες για να κάνετε δίπτυχο. Ο προσανατολισμός μετατρέπεται αυτόματα σε οριζόντιο.

  Συμβουλή: Εάν έχετε ένα μακροσκελές έγγραφο, μπορείτε να το διαιρέσετε σε πολλά φυλλάδια, τα οποία, στη συνέχεια, μπορείτε να δέσετε σε βιβλίο. Στην περιοχή Φύλλα ανά φυλλάδιο, επιλέξτε πόσες σελίδες θα εκτυπωθούν ανά φυλλάδιο.

 3. Για να δεσμεύσετε χώρο στο εσωτερικό της δίπλωσης για βιβλιοδεσία, αυξήστε το πλάτος της ρύθμισης Περιθώριο βιβλιοδεσίας.

 4. Μπορείτε να προσθέσετε πολλά διακοσμητικά στην εμφάνιση του φυλλαδίου σας. Για παράδειγμα, για να προσθέσετε περιγράμματα σε κάθε σελίδα, στην καρτέλα διάταξη του παραθύρου Προσαρμοσμένα περιθώρια , επιλέξτε περιγράμματα.

 5. Επιλέξτε OK.

  Εάν το έγγραφό σας έχει ήδη περιεχόμενο, το κείμενο μορφοποιείται αυτόματα, αλλά ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο αντικείμενα όπως εικόνες και πίνακες.

 6. Μεταβείτε στο αρχείο > Διαμόρφωση σελίδας και επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού. Να θυμάστε ότι το τελικό μέγεθος του φυλλαδίου είναι το μισό από το μέγεθος του χαρτιού. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι εφοδιασμένος με χαρτί σωστού μεγέθους.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης για φυλλάδια

Όταν εκτυπώνετε το φυλλάδιο, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης για να βεβαιωθείτε ότι εκτυπώνετε και στις δύο όψεις του χαρτιού και αναστρέψτε τις σελίδες σωστά ώστε να λειτουργήσει η εκτύπωση όπως αναμένεται. Εάν ο εκτυπωτής σας υποστηρίζει αυτόματη εκτύπωση και στις δύο πλευρές, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Εκτύπωση.

 2. Στην περιοχή διπλής όψης, επιλέξτε φυλλάδιο.

  Συμβουλή: Για να δώσετε επαγγελματική αίσθηση στο έγγραφο, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε αριθμούς σελίδας στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη αριθμών σελίδας.

Σημείωση: Εάν ο εκτυπωτής σας δεν υποστηρίζει την αυτόματη εκτύπωση και στις δύο πλευρές, θα πρέπει να εκτυπώσετε κάθε σελίδα με μη αυτόματο τρόπο.

Δείτε επίσης

Δημιουργία φυλλαδίου με χρήση ενός προτύπου του Word

Φυλλάδιο: συμβουλές αρίθμησης σελίδων.

Δημιουργία διαφορετικών κεφαλίδων ή υποσέλιδων για μονές και ζυγές σελίδες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×