Δημιουργία φόρμας στην Access

Δημιουργία φόρμας στην Access

Οι φόρμες στην Access είναι σαν τις βιτρίνες στα καταστήματα που σας διευκολύνουν να δείτε ή να επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε. Η σχεδίαση της φόρμας σας είναι μια σημαντική πτυχή, καθώς οι φόρμες είναι αντικείμενα μέσω των οποίων εσείς ή άλλοι χρήστες μπορείτε να προσθέτετε, να επεξεργάζεστε ή να εμφανίζετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων της Access. Εάν η βάση δεδομένων σας θα χρησιμοποιηθεί από πολλούς χρήστες, η καλή σχεδίαση των φορμών είναι σημαντική για την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια κατά την καταχώρηση δεδομένων.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να δημιουργήσετε μια φόρμα σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή της Access. Το άρθρο αυτό σας δείχνει ορισμένους από τους πιο συνηθισμένους τρόπους.

Σημείωση: Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο δεν ισχύουν για βάσεις δεδομένων web της Access ή εφαρμογές web της Access.

Τι θέλετε να κάνετε;

<link xlink:href="5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b#CreateFromQuery">Δημιουργία φόρμας από υπάρχοντα πίνακα ή υπάρχον ερώτημα στην Access</link>

<link xlink:href="5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b#CreateBlank">Δημιουργία κενής φόρμας στην Access</link>

<link xlink:href="5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b#CreateSplit">Δημιουργία διαιρεμένης φόρμας στην Access</link>

<link xlink:href="5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b#CreateContinuous">Δημιουργία φόρμας που εμφανίζει πολλαπλές εγγραφές στην Access</link>

<link xlink:href="5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b#CreateSubform">Δημιουργία φόρμας που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα στην Access</link>

<link xlink:href="5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b#CreateNavigation">Δημιουργία φόρμας περιήγησης στην Access</link>

<link xlink:href="5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b#MoreInfo">Πρόσθετες πληροφορίες</link>

Δημιουργία φόρμας από υπάρχοντα πίνακα ή υπάρχον ερώτημα στην Access

Για να δημιουργήσετε μια φόρμα από έναν πίνακα ή ένα ερώτημα στη βάση δεδομένων σας, κάντε κλικ στον πίνακα ή το ερώτημα που περιέχει τα δεδομένα για τη φόρμα σας στο παράθυρο περιήγησης. Στη συνέχεια, στην καρτέλα <legacyBold></legacyBold><ui>Δημιουργία</ui>, κάντε κλικ στην επιλογή <legacyBold></legacyBold><ui>Φόρμα</ui><legacyBold>.</legacyBold>

Η Access δημιουργεί μια φόρμα και την εμφανίζει σε Προβολή διάταξης. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές σχεδίασης, όπως για παράδειγμα να προσαρμόσετε το μέγεθος των πλαισίων κειμένου ώστε να χωρούν τα δεδομένα, εάν είναι απαραίτητο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο για τη <link xlink:href="f30f9c46-ca7c-4020-aaa7-f64045fca0fd">χρήση του εργαλείου φόρμας</link>.

Δημιουργία κενής φόρμας στην Access

 1. Για να δημιουργήσετε μια φόρμα χωρίς στοιχεία ελέγχου ή προμορφοποιημένα στοιχεία, στην καρτέλα <legacyBold></legacyBold><ui>Δημιουργία</ui> κάντε κλικ στην επιλογή <ui>Κενή φόρμα</ui>. Η Access ανοίγει μια κενή φόρμα σε Προβολή διάταξης και εμφανίζει το παράθυρο <ui>Λίστα πεδίων</ui>.

 2. Στο παράθυρο <legacyBold></legacyBold><ui>Λίστα πεδίων</ui>, κάντε κλικ στο σύμβολο "συν" (<legacyBold></legacyBold><ui>+</ui>) που βρίσκεται δίπλα στον πίνακα ή τους πίνακες που περιέχουν τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται στη φόρμα.

 3. Για να προσθέσετε ένα πεδίο στη φόρμα, κάντε διπλό κλικ επάνω του ή σύρετέ το στη φόρμα. Για να προσθέσετε πολλά πεδία ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ σε διάφορα πεδία και, στη συνέχεια, σύρετε ταυτόχρονα τα πεδία μέσα στη φόρμα.

  Σημείωση: Η σειρά των πινάκων στο παράθυρο <ui>Λίστα πεδίων</ui> μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με το τμήμα της φόρμας που είναι επιλεγμένο τη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα προσθήκης ενός πεδίου στη φόρμα, προσπαθήστε να επιλέξετε ένα διαφορετικό τμήμα της φόρμας και μετά προσπαθήστε να προσθέσετε ξανά το πεδίο.

 4. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της ομάδας <legacyBold></legacyBold><ui>Στοιχεία ελέγχου</ui> της καρτέλας <legacyBold></legacyBold><ui>Εργαλεία διάταξης φόρμας</ui> για να προσθέσετε ένα λογότυπο, έναν τίτλο, αριθμούς σελίδας ή την ημερομηνία και την ώρα στη φόρμα.

 5. Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία ελέγχου στη φόρμα, κάντε κλικ στην καρτέλα <legacyBold></legacyBold><ui>Σχεδίαση</ui> και χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της ομάδας <legacyBold></legacyBold><ui>Στοιχεία ελέγχου</ui>.

Δημιουργία διαιρεμένης φόρμας στην Access

Μια διαιρεμένη φόρμα σάς παρέχει δύο προβολές των δεδομένων ταυτόχρονα  — μια Προβολή φόρμας και μια Προβολή φύλλου δεδομένων. Η εργασία με διαιρεμένες φόρμες σάς δίνει τα πλεονεκτήματα και των δύο τύπων φορμών σε μία μόνο φόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τμήμα φύλλου δεδομένων της φόρμας για να εντοπίσετε γρήγορα μια εγγραφή και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το τμήμα της φόρμας για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε την εγγραφή. Οι δύο προβολές είναι συνδεδεμένες στην ίδια προέλευση δεδομένων και είναι πάντα συγχρονισμένες μεταξύ τους.

<mediaLinkInline><image xlink:href="c21dbd9a-f383-41bd-b04a-4ca1482cbede"></image></mediaLinkInline>

Για να δημιουργήσετε μια νέα διαιρεμένη φόρμα χρησιμοποιώντας το εργαλείο Διαιρεμένης φόρμας, κάντε κλικ στον πίνακα ή το ερώτημα που περιέχει τα δεδομένα στο παράθυρο περιήγησης. Στη συνέχεια, στην καρτέλα <ui>Δημιουργία</ui> κάντε κλικ στην επιλογή <ui>Περισσότερες φόρμες</ui> και, στη συνέχεια, επιλέξτε <ui>Διαιρεμένη φόρμα</ui>.

Η Access δημιουργεί τη φόρμα, στην οποία μπορείτε να κάνετε αλλαγές σχεδίασης. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος των πλαισίων κειμένου ώστε να χωρούν τα δεδομένα, εάν είναι απαραίτητο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας με μια διαιρεμένη φόρμα, ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με τη δημιουργία <link xlink:href="e8eb0efb-2fa6-4315-9d4b-86e79a1fbe1e">διαιρεμένης φόρμας</link>.

Δημιουργία φόρμας που εμφανίζει πολλαπλές εγγραφές στην Access

Μια φόρμα πολλαπλών στοιχείων, γνωστή επίσης και ως συνεχής φόρμα, είναι χρήσιμη εάν θέλετε μια φόρμα η οποία να εμφανίζει πολλαπλές εγγραφές και μπορείτε να την προσαρμόσετε ευκολότερα από ένα φύλλο δεδομένων, χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Πολλαπλά στοιχεία".

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στον πίνακα ή το ερώτημα που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να δείτε στη φόρμα.

 2. Στην καρτέλα <ui>Δημιουργία</ui> επιλέξτε <ui>Περισσότερες φόρμες</ui> > <ui>Πολλά στοιχεία</ui>.

Η Access δημιουργεί τη φόρμα και την εμφανίζει σε Προβολή διάταξης. Στην Προβολή διάταξης, μπορείτε να κάνετε αλλαγές σχεδίασης στη φόρμα ενώ εμφανίζονται δεδομένα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος των πλαισίων κειμένου ώστε να χωρούν τα δεδομένα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα <link xlink:href="75220c5e-9ea7-4f82-a905-a502a622cc7d">Δημιουργία φόρμας με τη χρήση του εργαλείου "Πολλά στοιχεία"</link>.

Δημιουργία φόρμας που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα στην Access

Όταν εργάζεστε με σχετιζόμενα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε ξεχωριστούς πίνακες, συχνά χρειάζεται να προβάλετε δεδομένα από πολλούς πίνακες ή ερωτήματα στην ίδια φόρμα. Οι δευτερεύουσες φόρμες είναι ένας εύχρηστος τρόπος για να το κάνετε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσθήκης μιας δευτερεύουσας φόρμας, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο <link xlink:href="ddf3822f-8aba-49cb-831a-1e74d6f5f06b">Δημιουργία φόρμας που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα (φόρμα τύπου ένα προς πολλά)</link>.

Δημιουργία φόρμας περιήγησης στην Access

Η φόρμα περιήγησης είναι απλώς μια φόρμα που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου περιήγησης. Οι φόρμες περιήγησης είναι μια εξαιρετική προσθήκη για κάθε βάση δεδομένων, αλλά η δημιουργία μιας φόρμας περιήγησης είναι ιδιαιτέρως σημαντική εάν σκοπεύετε να δημοσιεύσετε μια βάση δεδομένων στο web, καθώς το παράθυρο περιήγησης της Access δεν εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης.

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φόρμα περιήγησης.

 2. Στην καρτέλα <ui>Δημιουργία</ui>, στην ομάδα <ui>Φόρμες</ui>, κάντε κλικ στην επιλογή <ui>Περιήγηση</ui> και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη φόρμα περιήγησης που θέλετε.

Η Access δημιουργεί τη φόρμα, προσθέτει το στοιχείο ελέγχου περιήγησης και εμφανίζει τη φόρμα σε Προβολή διάταξης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο <link xlink:href="32e50477-3039-4503-9cd6-210a1a836007">Δημιουργία φόρμας περιήγησης</link>.

Πρόσθετες πληροφορίες

Υπάρχουν διάφορες επιλογές τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσαρμόσετε τις φόρμες σας. Δείτε αν κάποιες από τις ακόλουθες εξυπηρετούν τις ανάγκες σας:

Επιλογές

Ανατρέξτε σε αυτόν τον πόρο

Εάν θέλετε να μπορείτε να επιλέγετε ποια πεδία θα εμφανίζονται στη φόρμα, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό φορμών για να δημιουργήσετε τη φόρμα σας.

<link xlink:href="2786d31a-7241-4c11-9747-1ecf88b4d04b">Δημιουργία φόρμας με τον Οδηγό φορμών</link>

Η προσθήκη καρτελών σε μια φόρμα μπορεί να την κάνει πιο οργανωμένη και πιο εύχρηστη, ειδικά εάν η φόρμα περιέχει πολλά στοιχεία ελέγχου.

<link xlink:href="6869dee9-3ab7-4f3d-8e65-3a84183c9815">Δημιουργία φόρμας με καρτέλες</link>

Ένα στοιχείο ελέγχου προγράμματος περιήγησης Web σάς παρέχει τη δυνατότητα να εμφανίσετε ιστοσελίδες σε μια φόρμα. Μπορείτε να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου με πεδία ή στοιχεία ελέγχου της βάσης δεδομένων σας, ώστε να καθορίζετε δυναμικά ποια σελίδα εμφανίζεται. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες διεύθυνσης από μια βάση δεδομένων για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους χάρτες σε μια τοποθεσία Internet για χάρτες ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες προϊόντων από μια βάση δεδομένων για να αναζητήσετε στοιχεία στην τοποθεσία Web ενός προμηθευτή.

<link xlink:href="8ec2fe67-1b19-4f04-92b6-eb7660c1fd53">Προσθήκη περιήγησης Web σε μια φόρμα</link>

Η Access τοποθετεί τα στοιχεία ελέγχου σε οδηγούς που ονομάζονται διατάξεις, ώστε να διευκολύνει τη στοίχιση των στοιχείων ελέγχου σε μια φόρμα. Μάθετε πώς να μετακινείτε και να αλλάζετε το μέγεθος στοιχείων ελέγχου ανεξάρτητα.

<link xlink:href="3d0bebde-592d-4191-adc8-f8db0650a761">Μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους στοιχείων ελέγχου ανεξάρτητα</link>

<link xlink:href="5d550a3d-92e1-4f38-9772-7e7e21e80c6b#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×