Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Πριν από τους χρήστες σας να συμπληρώσετε μια φόρμα που βασίζεται σε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης Web, πρέπει να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, ενεργοποίηση της δυνατότητας του προτύπου φόρμας.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων

Δημοσίευση προτύπου φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Δημοσίευση του προτύπου φόρμας που απαιτεί έγκριση διαχειριστή

Επισκόπηση

Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services για να επιτρέψετε στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας σε πρόγραμμα περιήγησης Web. Εάν το πρότυπο φόρμας σας θα χρησιμοποιηθεί στα εξής σενάρια, θα χρειαστεί έγκριση διαχειριστή για να δημοσιεύσετε:

 • Το πρότυπο φόρμας περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα ή δέσμη ενεργειών.

  Σημείωση: Δέσμη ενεργειών θα πρέπει να μετατραπεί σε διαχειριζόμενο κώδικα πριν από το πρότυπο φόρμας είναι δυνατό να δημοσιευτεί.

 • Το πρότυπο φόρμας απαιτεί πλήρη αξιοπιστία ασφάλεια επιπέδου, που επιτρέπει στις φόρμες που προκύπτουν να έχουν πλήρη πρόσβαση στους πόρους συστήματος σε υπολογιστές των χρηστών, όπως τα αρχεία και τις ρυθμίσεις.

 • Το πρότυπο φόρμας χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων με διαχείριση από διαχειριστή.

 • Το πρότυπο φόρμας ενεργοποιείται ώστε να εμφανίζεται σε μια κινητή συσκευή.

Για να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας που απαιτεί έγκριση διαχειριστή, πρέπει πρώτα να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου, όπου μπορούν να αποστολή του προτύπου φόρμας σε διακομιστή στον οποίο εκτελείται InfoPath Forms Services ο διαχειριστής του διακομιστή και, στη συνέχεια, να αναπτύξετε τη φόρμα το πρότυπο. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ο διαχειριστής του διακομιστή να αναπτύξετε ένα πρότυπο φόρμας στην ενότητα Δείτε επίσης.

Εάν το πρότυπο φόρμας σας θα χρησιμοποιηθεί σε άλλα σενάρια, μπορείτε να το δημοσιεύσετε είτε σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή ως έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

Όταν το πρότυπο φόρμας δημοσιεύεται σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

 • Ως πρότυπο για όλες τις φόρμες σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων νέο ή υπάρχον     Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας που θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για όλες τις φόρμες σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων νέο ή υπάρχον. Το πρότυπο φόρμας να είναι η ψηφιακή υπογραφή, αλλά δεν πρέπει να περιέχουν δέσμη ενεργειών ή διαχειριζόμενο κώδικα.

 • Ως έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας για πολλές βιβλιοθήκες εγγράφων ή μια συλλογή τοποθεσιών     Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας που θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τις φόρμες σε πολλές βιβλιοθήκες εγγράφων ή μια συλλογή τοποθεσιών. Εάν πολλές βιβλιοθήκες σε μια συλλογή τοποθεσιών, θα χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η δημοσίευση προτύπου φόρμας ως έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας εάν περιέχει οποιαδήποτε δέσμη ενεργειών ή διαχειριζόμενο κώδικα. Τα πρότυπα φόρμας με δέσμη ενεργειών ή διαχειριζόμενο κώδικα πρέπει να πρώτα να δημοσιευτεί σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής μπορεί να αποστείλετε τα πρότυπα φόρμας στο διακομιστή και αναπτύξτε τους.

Πριν να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, χρησιμοποιήστε τον έλεγχο σχεδίασης για να ελέγξετε τα προβλήματα φόρμας του προτύπου φόρμας. Μετά την εύρεση και διόρθωση τυχόν προβλήματα με το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό δημοσίευσης για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services.

Δημοσίευση προτύπου φόρμας δεν είναι ίδια με την αποθήκευση ενός προτύπου φόρμας. Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας, τον Οδηγό δημοσίευσης προσθέτει τη θέση δημοσίευσης και τις οδηγίες στο πρότυπο φόρμας επεξεργασίας, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Όταν αποθηκεύετε ένα πρότυπο φόρμας, αποθηκεύετε ένα αντίγραφο του προτύπου φόρμας, όπως ακριβώς κάνετε όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τον Οδηγό δημοσίευσης όταν θέλετε να είναι διαθέσιμες για τους χρήστες σας να συμπληρώνουν του προτύπου φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Πριν να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services, κάντε τα εξής:

 • Επαληθεύστε με το διαχειριστή σας ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα στο διακομιστή για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας ως έναν νέο τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 • Επαληθεύστε με το διαχειριστή σας που Office InfoPath 2007 εκτελείται στο διακομιστή και ότι έχει ρυθμιστεί για να εμφανίσετε φόρμες του InfoPath ως σελίδες Web.

 • Εάν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που απαιτεί έγκριση διαχειριστή, ζητήστε από το διαχειριστή σας για τη θέση του κοινόχρηστου φακέλου δικτύου όπου θα πρέπει να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας. Αυτός ο φάκελος είναι στον οποίο θα δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας. Μετά τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας, ο διαχειριστής θα αποστολή του προτύπου φόρμας από αυτήν τη θέση στο διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων

Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάθε φόρμα που δημιουργείται στη βιβλιοθήκη που θα βασίζεται στο ίδιο πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό δημοσίευσης για να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Τον Οδηγό δημοσίευσης τροποποιεί το πρότυπο φόρμας για χρήση σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, δημιουργεί τη νέα βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, αποθηκεύει το πρότυπο φόρμας ως του προεπιλεγμένου προτύπου φόρμας για αυτή τη βιβλιοθήκη εγγράφων. Μετά τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας, πρέπει να ρυθμίσετε την τοποθεσία Microsoft Windows SharePoint Services για να εμφανίσετε φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας σε πρόγραμμα περιήγησης Web. Εάν ρυθμίσετε την τοποθεσία του SharePoint, οι χρήστες που δεν έχουν εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους Office InfoPath 2007 θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος, όταν προσπαθούν να ανοίξετε μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, κάντε κλικ στην επιλογή " Έλεγχος σχεδίασης " στο μενού Εργαλεία.

 4. Εάν υπάρχουν σφάλματα, εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, διορθώσετε αυτά τα σφάλματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση για να προσδιορίσετε εάν τα σφάλματα υπάρχουν ακόμη.

 5. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 6. Στον Οδηγό δημοσίευσης, κάντε κλικ σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή υπηρεσίες InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint όπου θέλετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αυτής της φόρμας να συμπληρωθούν με ένα πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας βιβλιοθήκης εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα και μια περιγραφή για τη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Επιλέξτε τα πεδία στο πρότυπο φόρμας που θέλετε να εμφανίζονται ως στήλες στην προεπιλεγμένη προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων.

  Πώς γίνεται αυτό;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε ως στήλη στη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Επιλέξτε τη στήλη στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα όνομα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Σημείωση: Εάν έχετε επιλέξει ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση δεδομένων σε στήλες σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στην ενότητα Δείτε επίσης.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 13. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι σωστά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 14. Για να προσδιορίσετε εάν έχετε δημοσιεύσει το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα αυτής της βιβλιοθήκης εγγράφων. Εάν έχετε δημοσιεύσει το πρότυπο φόρμας, θα ανοίξει το πρόγραμμα περιήγησης Web με μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας.

 15. Ρύθμιση παραμέτρων στην τοποθεσία του SharePoint για να εμφανίσετε φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας σε πρόγραμμα περιήγησης Web.

  Πώς γίνεται αυτό;

  1. Ανοίξτε την τοποθεσία του SharePoint σε πρόγραμμα περιήγησης Web.

  2. Στο μενού " Ενέργειες τοποθεσίας " στην επάνω δεξιά γωνία της τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων τοποθεσίας.

  3. Στην περιοχή Διαχείριση τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή λίστες και βιβλιοθήκες της τοποθεσίας.

  4. Κάντε κλικ στο όνομα της τοποθεσίας Προσαρμογή.

  5. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

  6. Στα έγγραφα με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ως ιστοσελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση προτύπου φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Κατά τη δημοσίευση προτύπου φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας, τον Οδηγό δημοσίευσης τροποποιεί του προτύπου φόρμας για χρήση ως έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας. Όπως ακριβώς κάνετε όταν δημιουργείτε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να μετατρέψετε το πρότυπο φόρμας σε ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης στον Οδηγό δημοσίευσης. Ο οδηγός, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το πρότυπο φόρμας στο διακομιστή ως έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, κάντε κλικ στην επιλογή " Έλεγχος σχεδίασης " στο μενού Εργαλεία.

 4. Εάν υπάρχουν σφάλματα, εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, διορθώσετε αυτά τα σφάλματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση για να προσδιορίσετε εάν τα σφάλματα υπάρχουν ακόμη.

 5. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 6. Στον Οδηγό δημοσίευσης, κάντε κλικ σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή υπηρεσίες InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint όπου θέλετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αυτής της φόρμας να συμπληρωθούν με ένα πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Τύπου περιεχομένου τοποθεσίας (για προχωρημένους) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου τύπου περιεχομένου.

 10. Στη λίστα Τύπος βάσης του περιεχομένου σε, κάντε κλικ στο κουμπί φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα και μια περιγραφή για αυτόν τον νέο τύπο περιεχομένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Καθορίστε μια θέση και το όνομα αρχείου για το πρότυπο φόρμας, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 13. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση, μεταβείτε στη θέση του διακομιστή όπου θέλετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας, και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα του προτύπου φόρμας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 14. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 15. Επιλέξτε τα πεδία στο πρότυπο φόρμας που θέλετε να εμφανίζονται ως στήλες στην προεπιλεγμένη προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων.

  Πώς γίνεται αυτό;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε ως στήλη στη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Επιλέξτε τη στήλη στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα όνομα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Σημείωση: Εάν έχετε επιλέξει ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση δεδομένων σε στήλες σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στην ενότητα Δείτε επίσης.

 16. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 17. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι σωστά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 18. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο φόρμας είναι τύπος περιεχομένου στην τοποθεσία του SharePoint.

  Πώς γίνεται αυτό;

  1. Ανοίξτε την τοποθεσία του SharePoint σε πρόγραμμα περιήγησης Web.

  2. Στο μενού " Ενέργειες τοποθεσίας " στην επάνω δεξιά γωνία της τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  3. Στις Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην ενότητα συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

   Το πρότυπο φόρμας σας θα πρέπει να παρατίθενται στην περιοχή Τύποι περιεχομένου InfoPath στη Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση του προτύπου φόρμας που απαιτεί έγκριση διαχειριστή

Τα παρακάτω σενάρια απαιτείται έγκριση διαχειριστή για να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services:

 • Το πρότυπο φόρμας περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα.

  Σημείωση: Δέσμη ενεργειών θα πρέπει να μετατραπεί σε διαχειριζόμενο κώδικα πριν από το πρότυπο φόρμας είναι δυνατό να δημοσιευτεί.

 • Το πρότυπο φόρμας απαιτεί πλήρη αξιοπιστία ασφάλεια επιπέδου, που επιτρέπει στις φόρμες που προκύπτουν να έχουν πλήρη πρόσβαση στους πόρους συστήματος σε υπολογιστές των χρηστών, όπως τα αρχεία και τις ρυθμίσεις.

 • Το πρότυπο φόρμας χρησιμοποιεί μια σύνδεση δεδομένων με διαχείριση από διαχειριστή.

 • Το πρότυπο φόρμας ενεργοποιείται ώστε να εμφανίζεται σε μια κινητή συσκευή.

Για να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας που απαιτεί έγκριση διαχειριστή, πρέπει πρώτα να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου, όπου μπορούν να αποστολή του προτύπου φόρμας σε διακομιστή στον οποίο εκτελείται InfoPath Forms Services ο διαχειριστής του διακομιστή και, στη συνέχεια, να αναπτύξετε τη φόρμα το πρότυπο. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ο διαχειριστής του διακομιστή να αναπτύξετε ένα πρότυπο φόρμας στην ενότητα Δείτε επίσης.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, κάντε κλικ στην επιλογή " Έλεγχος σχεδίασης " στο μενού Εργαλεία.

 4. Εάν υπάρχουν σφάλματα, εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, διορθώσετε αυτά τα σφάλματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση για να προσδιορίσετε εάν τα σφάλματα υπάρχουν ακόμη.

 5. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 6. Στον Οδηγό δημοσίευσης, κάντε κλικ σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή υπηρεσίες InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint όπου θέλετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτό το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στο Πρότυπο φόρμας για έγκριση διαχειριστή (για προχωρημένους) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Καθορίστε μια θέση και το όνομα αρχείου για το πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση, εντοπίστε τη θέση του κοινόχρηστου φακέλου δικτύου, και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα του προτύπου φόρμας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Επιλέξτε τα πεδία στο πρότυπο φόρμας που θέλετε να εμφανίζονται ως στήλες στην προεπιλεγμένη προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων.

  Πώς γίνεται αυτό;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε ως στήλη στη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Επιλέξτε τη στήλη στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα όνομα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Σημείωση: Εάν έχετε επιλέξει ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση δεδομένων σε στήλες σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων στην ενότητα Δείτε επίσης.

 13. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 14. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι σωστά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Μετά τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας, ζητήστε από το διαχειριστή του διακομιστή για την αποστολή του προτύπου φόρμας στο διακομιστή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το πρότυπο φόρμας σε μια συλλογή τοποθεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποστολή και την ανάπτυξη ενός προτύπου φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services, κάντε κλικ στη σύνδεση στην ενότητα Δείτε επίσης σχετικά με την ανάπτυξη προτύπων φόρμας που περιέχει κώδικα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×