Διαθέσιμοι τύποι γραφημάτων στο Office

Όταν δημιουργείτε ένα γράφημα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel, σε ένα έγγραφο του Word ή σε μια παρουσίαση του PowerPoint, έχετε πολλές επιλογές. Είτε πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα που συνιστάται για τα δεδομένα σας είτε πρόκειται να διαλέξετε από τη λίστα με όλα τα γραφήματα, καλό θα ήταν να γνωρίζετε λίγες περισσότερες πληροφορίες για κάθε τύπο γραφήματος.

Κάντε κλικ εδώ για να ξεκινήσετε τη δημιουργία ενός γραφήματος.

Για να δείτε μια περιγραφή για κάθε τύπο γραφήματος, επιλέξτε ένα στοιχείο από την αναπτυσσόμενη λίστα που ακολουθεί.

Τα δεδομένα που οργανώνονται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να παρουσιαστούν σε γράφημα στηλών. Το γράφημα στηλών συνήθως εμφανίζει κατηγορίες κατά μήκος του οριζόντιου άξονα (κατηγορία) και τιμές κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα (τιμή), όπως φαίνεται σε αυτό το γράφημα:

Γράφημα ομαδοποιημένων στηλών

Τύποι γραφημάτων στήλης

 • Ομαδοποιημένη στήλη και ομαδοποιημένη στήλη 3-Δ   

  Γραφήματα ομαδοποιημένης στηλών και ομαδοποιημένων στηλών 3-Δ

  Ένα γράφημα ομαδοποιημένων στηλών εμφανίζει τιμές σε στήλες 2-Δ. Το γράφημα ομαδοποιημένων στηλών 3-Δ εμφανίζει στήλες σε μορφή 3-Δ, αλλά δεν χρησιμοποιεί τρίτο άξονα τιμών (άξονας βάθους). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το γράφημα όταν έχετε κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν:

  • Περιοχές τιμών (π.χ. πλήθος στοιχείων).

  • Συγκεκριμένες διατάξεις κλίμακας (π.χ. μια κλίμακα Likert με καταχωρήσεις, όπως "Συμφωνώ απόλυτα", "Συμφωνώ", "Ουδέτερος/η", "Διαφωνώ", "Διαφωνώ απόλυτα").

  • Ονόματα που δεν βρίσκονται σε συγκεκριμένη σειρά (π.χ. ονόματα στοιχείων, γεωγραφικά ονόματα ή ονόματα προσώπων).

 • Σωρευμένη στήλη και σωρευμένη στήλη 3-Δ     Ένα γράφημα σωρευμένης στήλης εμφανίζει τιμές σε σωρευμένες στήλες 2-Δ. Το γράφημα σωρευμένων στηλών 3-Δ εμφανίζει τις σωρευμένες στήλες σε μορφή 3-Δ, αλλά δεν χρησιμοποιεί άξονα βάθους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το γράφημα όταν έχετε πολλαπλές σειρά δεδομένων και θέλετε να δώσετε έμφαση στο σύνολο.

  Γραφήματα σωρευμένων στηλών και σωρευμένων στηλών 3-Δ

 • 100% σωρευμένη στήλη και 100% σωρευμένη στήλη 3-Δ    Ένα γράφημα 100% σωρευμένης στήλης εμφανίζει τιμές σε στήλες 2-Δ που είναι σωρευμένες ώστε να αντιπροσωπεύουν το 100%. Το γράφημα 100% σωρευμένων στηλών 3-Δ εμφανίζει τις στήλες σε μορφή 3-Δ, αλλά δεν χρησιμοποιεί άξονα βάθους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το γράφημα όταν έχετε δύο ή περισσότερες σειρές δεδομένων και θέλετε να δώσετε έμφαση στις συνεισφορές στο σύνολο, ειδικά εάν το σύνολο είναι το ίδιο για κάθε κατηγορία.

  Γραφήματα 100% σωρευμένων στηλών και 100% σωρευμένων στηλών 3-Δ

 • Στήλη 3-Δ    Τα γραφήματα στηλών 3-Δ χρησιμοποιούν τρεις άξονες που μπορείτε να αλλάξετε (έναν οριζόντιο άξονα, έναν κατακόρυφο άξονα και έναν άξονα βάθους) και συγκρίνουν σημεία δεδομένων κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και του άξονα βάθους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το γράφημα όταν θέλετε να συγκρίνετε δεδομένα τόσο στις κατηγορίες όσο και στις σειρές δεδομένων.

  Γράφημα στηλών με απεικόνιση 3-Δ

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα γραμμών. Στο γράφημα γραμμών, τα δεδομένα κατηγορίας ισοκατανέμονται κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και όλα τα δεδομένα τιμών ισοκατανέμονται κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα. Τα γραφήματα γραμμών μπορούν να εμφανίσουν συνεχή δεδομένα στη διάρκεια του χρόνου σε ισοκατανεμημένο άξονα και, επομένως, είναι ιδανικά για την εμφάνιση τάσεων σε δεδομένα σε ίσα διαστήματα, όπως μήνες, τρίμηνα ή οικονομικά έτη.

Γράφημα γραμμών με δείκτες

Τύποι γραφημάτων γραμμών

 • Γραμμή και γραμμή με δείκτες    Τα γραφήματα γραμμών, τα οποία εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες ώστε να υποδεικνύουν μεμονωμένες τιμές δεδομένων, μπορούν να εμφανίσουν τάσεις στη διάρκεια του χρόνου ή ισοκατανεμημένες κατηγορίες, ειδικά όταν έχετε πολλά σημεία δεδομένων και η σειρά στην οποία παρουσιάζονται είναι σημαντική. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι προσεγγιστικές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα γραμμών χωρίς δείκτες.

  Γραφήματα γραμμών και γραμμών με δείκτες

 • Σωρευμένη γραμμή και σωρευμένη γραμμή με δείκτες    Τα γραφήματα σωρευμένης γραμμής, τα οποία εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες ώστε να υποδεικνύουν μεμονωμένες τιμές δεδομένων, μπορούν να εμφανίσουν την τάση της συνεισφοράς κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε ισοκατανεμημένες κατηγορίες.

  Γραφήματα σωρευμένης γραμμής και σωρευμένης γραμμής με δείκτες

 • 100% σωρευμένης γραμμής και 100% σωρευμένης γραμμής με δείκτες    Τα γραφήματα 100% σωρευμένης γραμμής, τα οποία εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες ώστε να υποδεικνύουν μεμονωμένες τιμές δεδομένων, μπορούν να εμφανίσουν την τάση της συνεισφοράς κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε ισοκατανεμημένες κατηγορίες. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι προσεγγιστικές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα 100% σωρευμένης γραμμής χωρίς δείκτες.

  Γραφήματα 100% σωρευμένης γραμμής και 100% σωρευμένης γραμμής με δείκτες

 • Γραμμή 3-Δ    Τα γραφήματα γραμμής 3-Δ εμφανίζουν κάθε γραμμή ή στήλη δεδομένων ως κορδέλα 3-Δ. Το γράφημα γραμμής 3-Δ διαθέτει οριζόντιο άξονα, κατακόρυφο άξονα και άξονα βάθους τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε.

  Γράφημα γραμμών 3-Δ

  Σημειώσεις: 

  • Τα γραφήματα γραμμών έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν έχετε πολλαπλές σειρές δεδομένων στο γράφημά σας. Εάν έχετε μόνο μία σειρά δεδομένων, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα διασποράς.

  • Τα γραφήματα σωρευμένων διαγραμμάτων αθροίζουν τα δεδομένα, τα οποία μπορεί να μην είναι το αποτέλεσμα που θέλετε. Μπορεί να μην είναι εύκολο να δείτε ότι οι γραμμές είναι σωρευμένες, επομένως εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό τύπο γραφήματος γραμμής ή γράφημα σωρευμένης περιοχής αντ ' αυτού.

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε μία στήλη ή γραμμή ενός φύλλου εργασίας μπορούν να απεικονιστούν σε γράφημα πίτας. Τα γραφήματα πίτας εμφανίζουν το μέγεθος των στοιχείων σε μία σειρά σειρά δεδομένων, σε αναλογία με το σύνολο των στοιχείων. Τα σημεία δεδομένων σε ένα γράφημα πίτας εμφανίζονται ως ποσοστό ολόκληρης της πίτας.

Γράφημα πίτας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα πίτας όταν:

 • Έχετε μόνο μία σειρά δεδομένων.

 • Καμία από τις τιμές στα δεδομένα σας δεν είναι αρνητική.

 • Σχεδόν καμία από τις τιμές στα δεδομένα σας δεν είναι μηδενική.

 • Έχετε μέχρι επτά κατηγορίες και όλες αντιπροσωπεύουν τμήματα ολόκληρης της πίτας.

Τύποι γραφημάτων πίτας

 • Πίτα και πίτα 3-Δ    Τα γραφήματα πίτας εμφανίζουν τη συνεισφορά κάθε τιμής σε ένα σύνολο σε μορφή 2-Δ ή 3-Δ. Μπορείτε να αποσπάσετε φέτες από ένα γράφημα πίτας με μη αυτόματο τρόπο για να τους δώσετε έμφαση.

  Γραφήματα πίτας και πίτας 3-Δ

 • Πίτα από πίτα ή ράβδος από πίτα    Τα γραφήματα πίτας από πίτα ή ράβδου από πίτα εμφανίζουν γραφήματα πίτας με τις μικρότερες τιμές να έχουν αποσπαστεί σε μια δευτερεύουσα πίτα ή γράφημα σωρευμένων ράβδων, χάρη στο οποίο μπορείτε να τα ξεχωρίσετε ευκολότερα.

  Γραφήματα πίτας από πίτα ή ράβδου από πίτα

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές μόνο σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα δακτυλίου. Όπως και στο γράφημα πίτας, το γράφημα δακτυλίου εμφανίζει τη σχέση των τμημάτων ως προς το σύνολο, αλλά μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία σειρές σειρά δεδομένων.

Γράφημα δακτυλίου

Τύποι γραφημάτων δακτυλίου

 • Δακτύλιος    Τα γραφήματα δακτυλίου εμφανίζουν δακτυλίους δεδομένων, όπου κάθε δακτύλιος αντιπροσωπεύει μια σειρά δεδομένων. Εάν εμφανίζονται ποσοστά στις ετικέτες δεδομένων, κάθε δακτύλιος αθροίζεται στο 100%.

  Γράφημα δακτυλίου

  Σημείωση: Η ανάγνωση των γραφημάτων δακτυλίου δεν είναι εύκολη. Μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα σωρευμένων στηλών ή γράφημα σωρευμένων ράβδων αντ ' αυτού.

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα ράβδων. Τα γραφήματα ράβδων αναπαριστούν συγκρίσεις μεταξύ μεμονωμένων στοιχείων. Στο γράφημα ράβδων, οι κατηγορίες οργανώνονται συνήθως κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα και οι τιμές κατά μήκος του οριζόντιου άξονα.

Γράφημα ράβδων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα ράβδων όταν:

 • Οι ετικέτες του άξονα είναι μεγάλες.

 • Οι τιμές που εμφανίζονται είναι διάρκειες.

Τύποι γραφημάτων ράβδου

 • Ομαδοποιημένη ράβδος και ομαδοποιημένη γραμμή 3-δ    Το γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων εμφανίζει ράβδους σε μορφή 2-Δ. Ένα γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων 3-δ εμφανίζει γραμμές σε μορφή 3-δ. δεν χρησιμοποιεί άξονα βάθους.

  Γραφήματα ομαδοποιημένων ράβδων και ομαδοποιημένων ράβδων 3-Δ

 • Σωρευμένη ράβδος και Σωρευμένη ράβδος 3-δ    Τα γραφήματα σωρευμένων ράβδων εμφανίζουν τη σχέση μεμονωμένων στοιχείων με το σύνολο σε γραμμές 2-δ. Ένα γράφημα σωρευμένων ράβδων 3-δ εμφανίζει γραμμές σε μορφή 3-δ. δεν χρησιμοποιεί άξονα βάθους.

  Γραφήματα σωρευμένων ράβδων και σωρευμένων ράβδων 3-Δ

 • Σωρευμένη ράβδος 100% και 3-D 100% σωρευμένη ράβδος    Το γράφημα 100% σωρευμένων ράβδων εμφανίζει ράβδους 2-Δ που συγκρίνουν το ποσοστό συνεισφοράς κάθε τιμής σε ένα σύνολο μεταξύ των κατηγοριών. Ένα γράφημα σωρευμένων ράβδων 3-δ 100% εμφανίζει ράβδους σε μορφή 3-δ. δεν χρησιμοποιεί άξονα βάθους.

  Γραφήματα 100% σωρευμένων ράβδων και 100% σωρευμένων ράβδων 3-Δ

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα περιοχών. Τα γραφήματα περιοχών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απεικόνιση της αλλαγής στη διάρκεια του χρόνου και την έμφαση στη συνολική τιμή σε μια τάση. Με την εμφάνιση του αθροίσματος των σχεδιασμένων τιμών, ένα γράφημα περιοχών εμφανίζει επίσης τη σχέση των τμημάτων ως προς ένα σύνολο.

Γράφημα περιοχής

Τύποι γραφημάτων περιοχών

 • Περιοχή και περιοχή 3-Δ    Τα γραφήματα περιοχών, τα οποία εμφανίζονται σε μορφή 2-Δ ή 3-Δ, εμφανίζουν την τάση τιμών στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Τα γραφήματα περιοχών 3-Δ χρησιμοποιούν τρεις άξονες (οριζόντιος, κατακόρυφος και βάθους) τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε. Ως κανόνα, θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα γραμμών αντί για ένα γράφημα μη σωρευμένων περιοχών, καθώς τα δεδομένα μιας σειράς μπορούν να κρυφτούν πίσω από άλλες σειρές.

  Γραφήματα περιοχών και περιοχών 3-Δ

 • Σωρευμένη περιοχή και σωρευμένη περιοχή 3-Δ    Τα γραφήματα σωρευμένης περιοχής εμφανίζουν την τάση της συνεισφοράς κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας σε μορφή 2-Δ. Το γράφημα σωρευμένης περιοχής 3-Δ έχει την ίδια λειτουργία, αλλά εμφανίζει περιοχές σε μορφή 3-Δ χωρίς τη χρήση άξονα βάθους.

  Γραφήματα σωρευμένης περιοχής και σωρευμένης περιοχής 3-Δ

 • 100% σωρευμένης περιοχής και 100% σωρευμένης περιοχής 3-Δ    Τα γραφήματα 100% σωρευμένης περιοχής εμφανίζουν την τάση του ποσοστού συνεισφοράς κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Το γράφημα 100% σωρευμένης περιοχής 3-Δ έχει την ίδια λειτουργία, αλλά εμφανίζει περιοχές σε μορφή 3-Δ χωρίς τη χρήση άξονα βάθους.

  Γραφήματα 100% σωρευμένης περιοχής και 100% σωρευμένης περιοχής 3-Δ

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα xy (διασποράς). Τοποθετήστε τις τιμές x σε μια γραμμή ή στήλη και κατόπιν εισαγάγετε τις αντίστοιχες τιμές y στις γειτονικές γραμμές ή στήλες.

Το γράφημα διασποράς έχει δύο άξονες τιμών: Έναν οριζόντιο (x) και έναν κατακόρυφο (y) άξονα τιμών. Συνδυάζει τις τιμές x και y σε μεμονωμένα σημεία δεδομένων και τα εμφανίζει σε ακανόνιστα διαστήματα ή συσσωρεύσεις. Τα γραφήματα διασποράς χρησιμοποιούνται συνήθως για την εμφάνιση και τη σύγκριση αριθμητικών τιμών, όπως επιστημονικών, στατιστικών και μηχανολογικών δεδομένων.

Γράφημα διασποράς

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα διασποράς όταν:

 • Θέλετε να αλλάξετε την κλίμακα του οριζόντιου άξονα.

 • Θέλετε να μετατρέψετε αυτόν τον άξονα σε λογαριθμική κλίμακα.

 • Οι τιμές του οριζόντιου άξονα δεν είναι ισοκατανεμημένες.

 • Υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων στον οριζόντιο άξονα.

 • Θέλετε να προσαρμόσετε τις ανεξάρτητες κλίμακες των αξόνων ενός γραφήματος διασποράς ώστε να αποκαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δεδομένα που περιλαμβάνουν ζεύγη ή ομαδοποιημένα σύνολα τιμών.

 • Θέλετε να παρουσιάσετε ομοιότητες μεταξύ μεγάλων συνόλων δεδομένων αντί για διαφορές μεταξύ σημείων δεδομένων.

 • Θέλετε να συγκρίνετε πολλά σημεία δεδομένων ανεξάρτητα από το χρόνο — όσο περισσότερα δεδομένα περιλαμβάνετε σε ένα γράφημα διασποράς, τόσο καλύτερες είναι οι συγκρίσεις που μπορείτε να κάνετε.

Τύποι γραφημάτων διασποράς

 • Διασπορά    Αυτό το γράφημα εμφανίζει σημεία δεδομένων χωρίς συνδετικές γραμμές για τη σύγκριση ζευγών τιμών.

  Γράφημα διασποράς

 • Διασπορά με ομαλές γραμμές και δείκτες και διασπορά με ομαλές γραμμές    Αυτό το γράφημα εμφανίζει μια ομαλή καμπύλη που συνδέει τα σημεία δεδομένων. Οι ομαλές γραμμές μπορούν να εμφανιστούν με ή χωρίς δείκτες. Χρησιμοποιήστε μια ομαλή γραμμή χωρίς δείκτες εάν υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων.

  Γραφήματα διασποράς με ομαλές γραμμές και δείκτες και διασποράς με ομαλές γραμμές

 • Διασπορά με ευθείες γραμμές και δείκτες και διασποράς με ευθείες γραμμές    Αυτό το γράφημα εμφανίζει ευθείες γραμμές σύνδεσης μεταξύ των σημείων δεδομένων. Οι ευθείες γραμμές μπορούν να εμφανιστούν με ή χωρίς δείκτες.

  Γραφήματα διασποράς με ευθείες γραμμές και δείκτες και διασποράς με ευθείες γραμμές

Όπως και το γράφημα διασποράς, το γράφημα φυσαλίδων προσθέτει μια τρίτη στήλη, προκειμένου να καθοριστεί το μέγεθος των φυσαλίδων που εμφανίζει ώστε να αντιπροσωπεύει τα σημεία δεδομένων στη σειρά δεδομένων.

Γράφημα φυσαλίδων

Τύποι γραφημάτων φυσαλίδων

 • Φυσαλίδα ή φυσαλίδα με εφέ 3-Δ    Και τα δύο γραφήματα φυσαλίδων συγκρίνουν σύνολα τριών τιμών αντί για δύο, εμφανίζοντας φυσαλίδες σε μορφή 2-Δ ή 3-Δ (χωρίς τη χρήση άξονα βάθους). Η τρίτη τιμή καθορίζει το μέγεθος του δείκτη φυσαλίδων.

  Γραφήματα φυσαλίδας και φυσαλίδας με εφέ 3-Δ

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές με μια συγκεκριμένη σειρά σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα μετοχών. Όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, τα γραφήματα μετοχών μπορούν να απεικονίσουν διακυμάνσεις σε τιμές μετοχών. Ωστόσο, αυτό το γράφημα μπορεί επίσης να απεικονίσει διακυμάνσεις σε άλλα δεδομένα, όπως την ημερήσια βροχόπτωση ή τις ετήσιες θερμοκρασίες. Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα μετοχών, βεβαιωθείτε ότι έχετε οργανώσει τα δεδομένα σας στη σωστή σειρά.

Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα γράφημα μετοχών "ανώτερη-κατώτερη-κλεισίματος", θα πρέπει να τακτοποιήσετε τα δεδομένα σας κάτω από τις επικεφαλίδες στήλης "Ανώτερη", "Κατώτερη", "Κλεισίματος", με αυτή τη σειρά.

Γράφημα μετοχών

Τύποι γραφημάτων μετοχών

 • Ανώτερη-Κατώτερη-Κλεισίματος    Αυτό το γράφημα μετοχών χρησιμοποιεί τρεις σειρές τιμών με την εξής σειρά: ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος.

  Γράφημα μετοχών "ανώτερη-κατώτερη-κλεισίματος"

 • Ανοίγματος-Ανώτερη-Κατώτερη-Κλεισίματος    Αυτό το γράφημα μετοχών χρησιμοποιεί τέσσερις σειρές τιμών με την εξής σειρά: ανοίγματος, ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος.

  Γράφημα μετοχών "ανοίγματος-ανώτερη-κατώτερη-κλεισίματος"

 • Όγκος-Ανώτερη-Κατώτερη-Κλεισίματος    Αυτό το γράφημα μετοχών χρησιμοποιεί τέσσερις σειρές τιμών με την εξής σειρά: όγκος, ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος. Υπολογίζει τον όγκο των συναλλαγών χρησιμοποιώντας δύο άξονες τιμών: έναν για τις στήλες που υπολογίζουν τον όγκο των συναλλαγών και έναν άλλο για τις τιμές των μετοχών.

  Γράφημα μετοχών "όγκος-ανώτερη-κατώτερη-κλεισίματος"

 • Όγκος-Ανοίγματος-Ανώτερη-Κατώτερη-Κλεισίματος    Αυτό το γράφημα μετοχών χρησιμοποιεί πέντε σειρές τιμών με την εξής σειρά: όγκος, ανοίγματος, ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος.

  Γράφημα μετοχών "όγκος-ανοίγματος-ανώτερη-κατώτερη-κλεισίματος"

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε γράφημα επιφάνειας. Αυτό το γράφημα είναι χρήσιμο όταν θέλετε να βρείτε τους βέλτιστους συνδυασμούς ανάμεσα σε δύο σύνολα δεδομένων. Όπως και σε έναν τοπογραφικό χάρτη, τα χρώματα και τα μοτίβα υποδεικνύουν περιοχές που βρίσκονται στην ίδια περιοχή τιμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα επιφάνειας όταν τόσο οι κατηγορίες όσο και οι σειρές δεδομένων είναι αριθμητικές τιμές.

Γράφημα επιφάνειας

Τύποι γραφημάτων επιφάνειας

 • Επιφάνεια 3-Δ    Αυτό το γράφημα εμφανίζει μια προβολή δεδομένων 3-Δ, την οποία μπορείτε να φανταστείτε ως ένα ελαστικό φύλλο που έχει τυλιχτεί γύρω από ένα γράφημα στηλών 3-Δ. Χρησιμοποιείται συνήθως για την εμφάνιση σχέσεων μεταξύ μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων που δεν μπορείτε να δείτε εύκολα. Οι λωρίδες χρώματος σε ένα γράφημα επιφάνειας δεν αναπαριστούν τις σειρές δεδομένων, αλλά υποδεικνύουν τις διαφορές μεταξύ των τιμών.

  Γράφημα επιφάνειας 3-Δ

 • Επιφάνεια επιφάνειας 3-δ    Εμφανίζεται χωρίς χρώμα στην επιφάνεια, ένα γράφημα επιφάνειας 3-δ ονομάζεται γράφημα επιφάνειας 3-δ. Αυτό το γράφημα εμφανίζει μόνο τις γραμμές. Ένα γράφημα επιφανειακής επιφάνειας 3-δ δεν είναι εύκολο να διαβαστεί, αλλά μπορεί να σχεδιάσει μεγάλα σύνολα δεδομένων πολύ γρηγορότερα από ένα γράφημα επιφάνειας 3-δ.

  Γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας 3-Δ

 • Άποψη επιφάνειας    Τα γραφήματα άποψης επιφάνειας είναι γραφήματα επιφάνειας που προβάλλονται σε κάτοψη και μοιάζουν με τοπογραφικούς χάρτες 2-Δ. Σε ένα γράφημα άποψης επιφάνειας, οι λωρίδες χρώματος αναπαριστούν συγκεκριμένες περιοχές τιμών. Οι γραμμές σε ένα γράφημα άποψης επιφάνειας συνδέουν παρεμβαλλόμενα σημεία ίσης τιμής.

  Γράφημα άποψης επιφάνειας

 • Άποψη περιγράμματος επιφάνειας    Τα γραφήματα άποψης περιγράμματος επιφάνειας είναι επίσης γραφήματα επιφάνειας που προβάλλονται σε κάτοψη. Χωρίς λωρίδες χρώματος στην επιφάνεια, το γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας εμφανίζει μόνο γραμμές. Η ανάγνωση των γραφημάτων άποψης περιγράμματος επιφάνειας δεν είναι εύκολη. Ίσως να χρησιμοποιήσετε καλύτερα ένα γράφημα επιφάνειας 3-Δ.

  Γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε αραχνοειδές γράφημα. Τα αραχνοειδή γραφήματα συγκρίνουν τις συγκεντρωτικές τιμές αρκετών σειρά δεδομένων.

Αραχνοειδές γράφημα

Τύποι αραχνοειδών γραφημάτων

 • Αραχνοειδές και αραχνοειδές με δείκτες    Με ή χωρίς δείκτες για μεμονωμένα σημεία δεδομένων, τα αραχνοειδή γραφήματα εμφανίζουν αλλαγές στις τιμές σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο.

  Αραχνοειδή γραφήματα και αραχνοειδή γραφήματα με δείκτες

 • Αραχνοειδές με γέμισμα    Σε ένα αραχνοειδές γράφημα με γέμισμα, η περιοχή που καλύπτεται από μια σειρά δεδομένων περιέχει γέμισμα με χρώμα.

  Αραχνοειδές γράφημα με γέμισμα

Το γράφημα treemap παρέχει μια ιεραρχική προβολή των δεδομένων σας και έναν εύκολο τρόπο για να συγκρίνετε διαφορετικά επίπεδα κατηγοριοποίησης. Το γράφημα treemap εμφανίζει κατηγορίες κατά χρώμα και εγγύτητα και μπορεί εύκολα να εμφανίσει πολλά δεδομένα που θα ήταν δύσκολα με άλλους τύπους γραφημάτων. Το γράφημα treemap μπορεί να σχεδιαστεί όταν υπάρχουν κενά (κενά) κελιά εντός της ιεραρχικής δομής και τα γραφήματα Treemap είναι καλά για τη σύγκριση αναλογιών εντός της ιεραρχίας.

Παράδειγμα γραφήματος Treemap στο Office 2016 για Windows

Σημείωση: Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα Treemap.

Το γράφημα ηλιοφάνειας είναι ιδανικό για την εμφάνιση ιεραρχικών δεδομένων και μπορεί να σχεδιαστεί όταν υπάρχουν κενά (κενά) κελιά εντός της ιεραρχικής δομής. Κάθε επίπεδο της ιεραρχίας αντιπροσωπεύεται από έναν δακτύλιο ή κύκλο, με τον εσωτερικό κύκλο να αντιπροσωπεύει το ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας. Ένα γράφημα Sunburst χωρίς ιεραρχική δομή δεδομένων (ένα επίπεδο κατηγοριών) μοιάζει με γράφημα δακτυλίου. Ωστόσο, ένα γράφημα Sunburst με πολλά επίπεδα κατηγοριών εμφανίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εξωτερικοί δακτύλιοι σχετίζονται με τους εσωτερικούς δακτυλίους. Το γράφημα Sunburst είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό για την εμφάνιση του τρόπου με τον οποίο ένας δακτύλιος διασπάται στα μέρη που τον αποτελούν.

Εικόνα γραφήματος Sunburst στο Office 2016 για Windows

Σημείωση: Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα Sunburst.

Τα δεδομένα που σχεδιάζονται σε ένα γράφημα ιστογράμματος δείχνουν τις συχνότητες μέσα σε μια κατανομή. Κάθε στήλη του γραφήματος ονομάζεται θέση αποθήκευσης και μπορεί να αλλάξει, για περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων σας.

Δείγμα ιστογράμματος

Τύποι γραφημάτων ιστογράμματος

 • Ιστόγραμμα    Το γράφημα ιστογράμματος εμφανίζει την κατανομή των δεδομένων σας ομαδοποιημένα σε θέσεις αποθήκευσης συχνότητας.

  Γράφημα ιστογράμματος στο δευτερεύοντα τύπο ιστογράμματος
 • Γράφημα Pareto    Ένα γράφημα Pareto είναι ένα ταξινομημένο γράφημα ιστογράμματος που περιέχει και τις δύο στήλες ταξινομημένες σε φθίνουσα σειρά, καθώς και μια γραμμή που αντιπροσωπεύει το αθροιστικό συνολικό ποσοστό.

  Δευτερεύων τύπος γραφήματος Pareto στα διαθέσιμα γραφήματα ιστογράμματος

Ένα γράφημα "Πλαίσιο και Whisker" εμφανίζει την κατανομή δεδομένων σε τεταρτημόρια, επισημαίνοντας τον αριθμητικό μέσο και τα έκτοπα. Τα πλαίσια μπορεί να έχουν γραμμές που εκτείνονται κατακόρυφα, οι οποίες ονομάζονται "whisker". Αυτές οι γραμμές υποδεικνύουν τη μεταβλητότητα εκτός των επάνω και κάτω τεταρτημορίων και οποιοδήποτε σημείο εκτός αυτών των γραμμών ή whisker θεωρείται έκτοπο. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο γραφήματος, όταν έχετε πολλά σύνολα δεδομένων που σχετίζονται με κάποιον τρόπο μεταξύ τους.

Δείγμα γραφήματος πλαισίου και Whisker

Σημείωση: Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα Πλαίσιο και Whisker.

Ένα γράφημα καταρράκτη εμφανίζει ένα τρέχον σύνολο των χρηματοοικονομικών δεδομένων σας, καθώς προστίθενται ή αφαιρούνται τιμές. Είναι χρήσιμο για την κατανόηση του τρόπου μια αρχική τιμή επηρεάζεται από μια σειρά από θετικές και αρνητικές τιμές. Οι στήλες έχουν χρωματική κωδικοποίηση, ώστε να μπορείτε να ξεχωρίζετε γρήγορα τους θετικούς από τους αρνητικούς αριθμούς.

Παράδειγμα γραφήματος καταρράκτη

Σημείωση: Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα καταρράκτη.

Τα γραφήματα ομαδοποίησης εμφανίζουν τιμές σε πολλά στάδια σε μια διεργασία.

Γράφημα ομαδοποίησης που εμφανίζει μια διοχέτευση πωλήσεων: τα στάδια περιλαμβάνονται στην πρώτη στήλη, οι τιμές στη δεύτερη

Συνήθως, οι τιμές μειώνονται σταδιακά, επιτρέποντας στις ράβδους να μοιάζουν με χωνί. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα γραφήματα ομαδοποίησης εδώ.

Τα δεδομένα που είναι τακτοποιημένα σε στήλες και γραμμές μπορούν να σχεδιάζονται σε ένα σύνθετο γράφημα. Τα σύνθετα γραφήματα συνδυάζουν δύο ή περισσότερους τύπους γραφημάτων για να κάνουν τα δεδομένα εύκολα κατανοητά, ειδικά όταν τα δεδομένα είναι ευρέως ποικίλα. Εμφανίζεται με έναν δευτερεύοντα άξονα, αυτό το γράφημα είναι ακόμα πιο ευανάγνωστο. Σε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε ένα γράφημα στηλών για να δείξουμε τον αριθμό των κατοικιών που πωλήθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε ένα γράφημα line για να διευκολύνουμε τους αναγνώστες να προσδιορίζουν γρήγορα τον μέσο όρο των τιμών πώλησης ανά μήνα.

Σύνθετο γράφημα με δευτερεύοντα άξονα

Τύποι σύνθετων γραφημάτων

 • Ομαδοποιημένη στήλη – γραμμή και ομαδοποιημένη στήλη – γραμμή σε δευτερεύοντα άξονα    Με ή χωρίς δευτερεύοντα άξονα, αυτό το γράφημα συνδυάζει μια ομαδοποιημένη στήλη και ένα γράφημα γραμμών, εμφανίζοντας ορισμένες σειρές δεδομένων ως στήλες και άλλες ως γραμμές στο ίδιο γράφημα.

  Γραφήματα ομαδοποιημένων στηλών

 • Σωρευμένη περιοχή - ομαδοποιημένη στήλη    Αυτό το γράφημα συνδυάζει ένα γράφημα σωρευμένης περιοχής και ένα γράφημα ομαδοποιημένης στήλης, εμφανίζοντας ορισμένες σειρές δεδομένων ως σωρευμένες περιοχές και άλλες ως στήλες στο ίδιο γράφημα.

  Σωρευμένη περιοχή - γράφημα ομαδοποιημένων στηλών

 • Προσαρμοσμένο σύνθετο    Αυτό το γράφημα σας επιτρέπει να συνδυάσετε τα γραφήματα που θέλετε να εμφανίσετε στο ίδιο γράφημα.

  Προσαρμοσμένο σύνθετο γράφημα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα χάρτη για να συγκρίνετε τιμές και να εμφανίσετε κατηγορίες σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Χρησιμοποιήστε το όταν έχετε γεωγραφικές περιοχές στα δεδομένα σας, όπως χώρες/περιοχές, νομούς, επαρχίες ή ταχυδρομικούς κώδικες.

Για παράδειγμα, οι χώρες κατά πληθυσμό χρησιμοποιούν τιμές. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν τον συνολικό πληθυσμό σε κάθε χώρα και κάθε μία απεικονίζεται με ένα φάσμα διαβαθμίσεων δύο χρωμάτων. Το χρώμα κάθε περιοχής καθορίζεται από το σημείο του φάσματος στο οποίο βρίσκεται η τιμή σε σχέση με τις άλλες.

Γράφημα χάρτη του Excel με δεδομένα τιμών

Στο παρακάτω παράδειγμα, χώρες ανά κατηγορία, οι κατηγορίες εμφανίζονται με ένα τυπικό υπόμνημα για την εμφάνιση ομάδων ή συνδέσεων. Κάθε σημείο δεδομένων απεικονίζεται με εντελώς διαφορετικό χρώμα.

Γράφημα χάρτη του Excel κατά κατηγορία

Αλλαγή τύπου γραφήματος

Εάν έχετε ήδη ένα γράφημα, αλλά απλώς θέλετε να αλλάξετε τον τύπο του:

 1. Επιλέξτε το γράφημα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση και επιλέξτε Αλλαγή τύπου γραφήματος.

  Αλλαγή τύπου γραφήματος

 2. Επιλέξτε έναν νέο τύπο γραφήματος στο πλαίσιο Αλλαγή τύπου γραφήματος.

Διατίθενται πολλοί τύποι γραφημάτων για να σας βοηθήσουν να εμφανίζετε τα δεδομένα με τρόπους που έχουν κάποιο νόημα για το ακροατήριό σας. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των πιο κοινών τύπων γραφημάτων και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Στήλη γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα στηλών. Στα γραφήματα στηλών, οι κατηγορίες οργανώνονται συνήθως κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και οι τιμές κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα.

Τα γραφήματα στηλών είναι χρήσιμα όταν θέλετε να δείξετε πώς αλλάζουν τα δεδομένα στη διάρκεια του χρόνου ή να εμφανίσετε συγκρίσεις μεταξύ στοιχείων.

Τα γραφήματα στηλών έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα ομαδοποιημένων στηλών     Συγκρίνει τις τιμές μεταξύ των κατηγοριών. Ένα γράφημα ομαδοποιημένων στηλών εμφανίζει τιμές σε κατακόρυφα ορθογώνια 2-Δ. Μια ομαδοποιημένη στήλη σε ένα γράφημα 3-Δ εμφανίζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προοπτική 3-Δ.

 • Γράφημα σωρευμένων στηλών     Απεικονίζει τη σχέση μεμονωμένων στοιχείων με το σύνολο, συγκρίνοντας μεταξύ των κατηγοριών τη συμβολή κάθε τιμής σε ένα σύνολο. Ένα γράφημα σωρευμένων στηλών εμφανίζει τιμές σε κατακόρυφα σωρευμένα ορθογώνια 2-Δ. Ένα γράφημα σωρευμένων στηλών με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμής (άξονας βάθους).

 • Γράφημα 100% σωρευμένων στηλών     Συγκρίνει μεταξύ των κατηγοριών το ποσοστό συμβολής κάθε τιμής σε ένα σύνολο. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων στηλών εμφανίζει τιμές σε κατακόρυφα 100% σωρευμένα ορθογώνια 2-Δ. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων στηλών με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμών (άξονας βάθους).

 • Γράφημα στηλών 3-Δ     Χρησιμοποιεί τρεις άξονες τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε (έναν οριζόντιο άξονα, έναν κατακόρυφο άξονα και έναν άξονα βάθους). Συγκρίνει σημεία δεδομένων κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και του άξονα βάθους.

Γραμμή γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα γραμμών. Τα γραφήματα γραμμών μπορούν να εμφανίσουν συνεχή δεδομένα στη διάρκεια του χρόνου, τα οποία τοποθετούνται σε μια κοινή κλίμακα και είναι, επομένως, ιδανικά για την παρουσίαση τάσεων στα δεδομένα σε ίσα διαστήματα. Σε ένα γράφημα γραμμών, τα δεδομένα κατηγορίας ισοκατανέμονται κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και όλα τα δεδομένα τιμών ισοκατανέμονται κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα.

Τα γραφήματα γραμμών λειτουργούν καλά όταν οι ετικέτες κατηγοριών είναι κείμενο και αντιπροσωπεύουν τιμές κατανεμημένες σε ίσα διαστήματα, όπως μήνες, τρίμηνα ή οικονομικά έτη.

Τα γραφήματα γραμμών έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα γραμμών με ή χωρίς δείκτες     Παρουσιάζει τάσεις στη διάρκεια του χρόνου ή σε κατηγορίες σε σειρά, ειδικά όταν υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων και η σειρά με την οποία παρουσιάζονται είναι σημαντική. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα γραμμών χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα σωρευμένων γραμμών με ή χωρίς δείκτες     Παρουσιάζει την τάση της συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε κατηγορίες σε σειρά. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα σωρευμένων γραμμών χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα 100% σωρευμένων γραμμών με ή χωρίς δείκτες     Εμφανίζει την τάση του ποσοστού συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε κατηγορίες σε σειρά. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα 100% σωρευμένων γραμμών χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα γραμμών 3-Δ     Εμφανίζει κάθε γραμμή ή στήλη δεδομένων ως κορδέλα 3-Δ. Το γράφημα γραμμών 3-Δ έχει οριζόντιο άξονα, κατακόρυφο άξονα και άξονα βάθους τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε.

πίτα γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε μία στήλη ή γραμμή μόνο σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν σε ένα γράφημα πίτας. Τα γραφήματα πίτας εμφανίζουν το μέγεθος των στοιχείων σε μία σειρά δεδομένων, σε αναλογία με το άθροισμα των στοιχείων. Τα σημεία δεδομένων σε ένα γράφημα πίτας εμφανίζονται ως ποσοστό της συνολικής πίτας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα πίτας όταν έχετε μόνο μία σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε γραφικά, καμία από τις τιμές που θέλετε να απεικονίσετε γραφικά δεν είναι αρνητικός αριθμός, σχεδόν καμία από τις τιμές που θέλετε να απεικονίσετε γραφικά δεν είναι μηδενική, δεν έχετε περισσότερες από επτά κατηγορίες και οι κατηγορίες αντιπροσωπεύουν τμήματα της συνολικής πίτας.

Τα γραφήματα πίτας έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα πίτας     Εμφανίζει τη συμβολή κάθε τιμής σε ένα σύνολο σε μορφή 2-Δ ή 3-Δ. Μπορείτε να αποσπάσετε φέτες από ένα γράφημα πίτας με μη αυτόματο τρόπο για να τους δώσετε έμφαση.

 • Γράφημα πίτας από πίτα ή ράβδων από πίτα     Εμφανίζει γραφήματα πίτας με τιμές οριζόμενες από το χρήστη οι οποίες εξάγονται από το κύριο γράφημα πίτας και συνδυάζονται σε ένα δευτερεύον γράφημα πίτας ή σε ένα γράφημα σωρευμένων ράβδων. Αυτοί οι τύποι γραφημάτων είναι χρήσιμοι όταν θέλετε να είναι πιο ευδιάκριτες οι μικρές φέτες στο κύριο γράφημα πίτας.

 • Γράφημα δακτυλίου     Όπως και το γράφημα πίτας, το γράφημα δακτυλίου εμφανίζει τη σχέση των μερών με ένα σύνολο. Ωστόσο, μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία σειρές δεδομένων. Κάθε δακτύλιος του γραφήματος δακτυλίου αντιπροσωπεύει μια σειρά δεδομένων. Εμφανίζει δεδομένα σε δακτυλίους, όπου κάθε δακτύλιος αντιπροσωπεύει μια σειρά δεδομένων. Εάν εμφανίζονται ποσοστά στις ετικέτες δεδομένων, κάθε δακτύλιος θα έχει άθροισμα 100%.

  γράφημα δακτυλίου

Γραμμή γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα ράβδων.

Χρησιμοποιήστε τα γραφήματα ράβδων για να εμφανίσετε συγκρίσεις μεταξύ μεμονωμένων στοιχείων.

Τα γραφήματα ράβδων έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων και ομαδοποιημένων ράβδων 3-δ     Συγκρίνει τις τιμές μεταξύ των κατηγοριών. Σε ένα γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων, οι κατηγορίες οργανώνονται συνήθως κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα και οι τιμές κατά μήκος του οριζόντιου άξονα. Ένα γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα οριζόντια ορθογώνια σε μορφή 3-Δ. Δεν εμφανίζει τα δεδομένα σε τρεις άξονες.

 • Γράφημα σωρευμένων ράβδων και σωρευμένων ράβδων 3-δ     Εμφανίζει τη σχέση των μεμονωμένων στοιχείων με το σύνολο. Ένα γράφημα σωρευμένων ράβδων με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα οριζόντια ορθογώνια σε μορφή 3-Δ. Δεν εμφανίζει τα δεδομένα σε τρεις άξονες.

 • γράφημα σωρευμένων ράβδων 100% και γράφημα σωρευμένων ράβδων 100% σε 3-δ     Συγκρίνει μεταξύ των κατηγοριών το ποσοστό συμβολής κάθε τιμής σε ένα σύνολο. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων ράβδων με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα οριζόντια ορθογώνια σε μορφή 3-Δ. Δεν εμφανίζει τα δεδομένα σε τρεις άξονες.

γράφημα διασποράς

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες και γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε ένα γράφημα XY (διασποράς). Ένα γράφημα διασποράς έχει δύο άξονες τιμών. Εμφανίζει ένα σύνολο αριθμητικών δεδομένων κατά μήκος του οριζόντιου άξονα (άξονας Χ) και ένα άλλο σύνολο κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα (άξονας Y). Συνδυάζει αυτές τις τιμές σε μεμονωμένα σημεία δεδομένων και τα εμφανίζει σε ακανόνιστα διαστήματα ή σε συμπλέγματα.

Τα γραφήματα διασποράς απεικονίζουν τις σχέσεις μεταξύ των αριθμητικών τιμών σε πολλές σειρές δεδομένων ή απεικονίζουν γραφικά δύο ομάδες αριθμών ως μία σειρά συντεταγμένων ΧY. Τα γραφήματα διασποράς χρησιμοποιούνται συνήθως για την εμφάνιση και τη σύγκριση αριθμητικών τιμών, όπως επιστημονικών, στατιστικών και μηχανολογικών δεδομένων.

Τα γραφήματα διασποράς έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα διασποράς     Συγκρίνει ζεύγη τιμών. Χρησιμοποιήστε ένα γράφημα διασποράς με δείκτες δεδομένων αλλά χωρίς γραμμές εάν έχετε πολλά σημεία δεδομένων και οι γραμμές σύνδεσης θα δυσκόλευαν την ανάγνωση των δεδομένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο γραφήματος όταν δεν χρειάζεται να δείξετε τη σύνδεση των σημείων δεδομένων.

 • Γράφημα διασποράς με ομαλές γραμμές και γράφημα διασποράς με ομαλές γραμμές και δείκτες     Εμφανίζει μια εξομαλυμένη καμπύλη που συνδέει τα σημεία δεδομένων. Οι ομαλές γραμμές μπορούν να εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες. Χρησιμοποιήστε μια ομαλή γραμμή χωρίς δείκτες εάν υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων.

 • Γράφημα διασποράς με ευθείες γραμμές και γράφημα διασποράς με ευθείες γραμμές και δείκτες     Εμφανίζει ευθείες γραμμές σύνδεσης μεταξύ των σημείων δεδομένων. Οι ευθείες γραμμές μπορούν να εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα φυσαλίδας ή γράφημα φυσαλίδας με εφέ 3-Δ    Ένα γράφημα φυσαλίδων είναι ένα είδος γραφήματος XY (διασποράς), όπου το μέγεθος της φυσαλίδας αντιπροσωπεύει την τιμή μιας τρίτης μεταβλητής. Συγκρίνει σύνολα τριών τιμών αντί για δύο. Η τρίτη τιμή καθορίζει το μέγεθος του δείκτη φυσαλίδων. Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση των φυσαλίδων σε μορφή 2-Δ ή με εφέ 3-Δ.

  Γράφημα φυσαλίδων

περιοχή γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα περιοχών. Με την εμφάνιση του αθροίσματος των σχεδιασμένων τιμών, ένα γράφημα περιοχών εμφανίζει επίσης τη σχέση των μερών με ένα σύνολο.

Τα γραφήματα περιοχών τονίζουν το μέγεθος της αλλαγής στη διάρκεια του χρόνου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τραβήξουν την προσοχή στη συνολική τιμή σε μια τάση. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που εκφράζουν κέρδη στη διάρκεια του χρόνου μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα περιοχών για να δοθεί έμφαση στο συνολικό κέρδος.

Τα γραφήματα περιοχών έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα περιοχών     Εμφανίζει την τάση των τιμών στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Τα γραφήματα περιοχών 3-Δ χρησιμοποιούν τρεις άξονες (οριζόντιος, κατακόρυφος και βάθους) τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε. Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα γραμμών αντί για ένα γράφημα μη σωρευμένων περιοχών, επειδή τα δεδομένα μιας σειράς μπορούν να κρυφτούν από τα δεδομένα μιας άλλης σειράς.

 • Γράφημα σωρευμένων περιοχών     Εμφανίζει την τάση της συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Ένα γράφημα σωρευμένων περιοχών σε 3-Δ εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά χρησιμοποιεί προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμών (άξονας βάθους).

 • Γράφημα 100% σωρευμένων περιοχών     Εμφανίζει την τάση του ποσοστού συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων περιοχών σε 3-Δ εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά χρησιμοποιεί προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμών (άξονας βάθους).

Γράφημα μετοχών

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε μια συγκεκριμένη σειρά σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε ένα γράφημα μετοχών.

Όπως δηλώνει το όνομα, το γράφημα μετοχών χρησιμοποιείται συνήθως για να δείξει τη διακύμανση των τιμών μετοχών. Ωστόσο, το γράφημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επιστημονικά δεδομένα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα μετοχών για να δείξετε τη διακύμανση των ημερήσιων ή ετήσιων θερμοκρασιών.

Τα γραφήματα μετοχών έχουν τις ακόλουθες υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα μετοχών με υψηλό-χαμηλό-κλείσιμο     Απεικονίζει τιμές μετοχών. Απαιτεί τρεις σειρές τιμών στη σωστή σειρά: ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος.

 • Γράφημα μετοχών με άνοιγμα-υψηλό-χαμηλό-κλείσιμο     Απαιτεί τέσσερις σειρές τιμών με τη σωστή σειρά: άνοιγμα, υψηλό, χαμηλό και κλείσιμο.

 • Γράφημα μετοχών τόμου-High-Low-Close     Απαιτεί τέσσερις σειρές τιμών με τη σωστή σειρά: όγκος, υψηλό, χαμηλό και κλείσιμο. Μετρά τον όγκο των συναλλαγών χρησιμοποιώντας δύο άξονες τιμών: έναν για τις στήλες που μετρούν τον όγκο και έναν άλλο για τις τιμές των μετοχών.

 • Γράφημα μετοχών με όγκο-άνοιγμα-υψηλό-χαμηλό-κλείσιμο     Απαιτεί πέντε σειρές τιμών με τη σωστή σειρά: όγκος, άνοιγμα, υψηλό, χαμηλό και κλείσιμο.

επιφάνεια γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε ένα γράφημα επιφάνειας. Όπως και σε έναν τοπογραφικό χάρτη, τα χρώματα και τα μοτίβα δηλώνουν περιοχές που βρίσκονται στην ίδια περιοχή τιμών.

Ένα γράφημα επιφάνειας είναι χρήσιμο όταν θέλετε να βρείτε τους βέλτιστους συνδυασμούς ανάμεσα σε δύο σύνολα δεδομένων.

Τα γραφήματα επιφάνειας έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα επιφάνειας 3-Δ     Απεικονίζει τάσεις τιμών σε δύο διαστάσεις με συνεχή καμπύλη. Οι λωρίδες χρώματος σε ένα γράφημα επιφάνειας δεν αντιπροσωπεύουν τις σειρές δεδομένων. Αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των τιμών. Αυτό το γράφημα εμφανίζει μια προβολή 3-Δ των δεδομένων, την οποία μπορείτε να φανταστείτε ως ένα ελαστικό φύλλο που έχει απλωθεί πάνω σε ένα γράφημα στηλών 3-Δ. Χρησιμοποιείται συνήθως για την εμφάνιση των σχέσεων μεταξύ μεγάλων όγκων δεδομένων οι οποίες διαφορετικά δεν θα φαίνονταν εύκολα.

 • Γράφημα περιγράμματος επιφάνειας 3-Δ     Εμφανίζει μόνο τις γραμμές. Ένα γράφημα περιγράμματος επιφάνειας 3-Δ δεν είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστο, αλλά αυτός ο τύπος γραφήματος είναι χρήσιμος για πιο γρήγορη σχεδίαση μεγάλων συνόλων δεδομένων.

 • Γράφημα άποψης επιφάνειας     Γράφημα επιφάνειας που προβάλλεται σε κάτοψη και μοιάζει με τοπογραφικό χάρτη 2-Δ. Σε ένα γράφημα άποψης επιφάνειας, οι λωρίδες χρώματος αναπαριστούν συγκεκριμένες περιοχές τιμών. Οι γραμμές σε ένα γράφημα άποψης επιφάνειας συνδέουν παρεμβαλλόμενα σημεία ίσης τιμής.

 • Γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας     Γράφημα επιφάνειας που προβάλλεται σε κάτοψη. Χωρίς λωρίδες χρώματος στην επιφάνεια, το γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας εμφανίζει μόνο τις γραμμές. Η ανάγνωση των γραφημάτων άποψης περιγράμματος επιφάνειας δεν είναι εύκολη. Ίσως να χρησιμοποιήσετε καλύτερα ένα γράφημα επιφάνειας 3-Δ.

αραχνοειδές γράφημα

Σε ένα αραχνοειδές γράφημα, κάθε κατηγορία έχει τον δικό της άξονα τιμών που εκτείνεται από το κεντρικό σημείο. Όλες οι τιμές στην ίδια σειρά συνδέονται με γραμμές.

Χρησιμοποιήστε τα αραχνοειδή γραφήματα για να συγκρίνετε τις συγκεντρωτικές τιμές πολλών σειρών δεδομένων.

Τα αραχνοειδή γραφήματα έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Αραχνοειδές γράφημα     Εμφανίζει τις αλλαγές στις τιμές σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο.

 • Ραντάρ με δείκτες    Εμφανίζει τις αλλαγές στις τιμές σε σχέση με ένα κεντρικό θέμα με δείκτες.

 • Αραχνοειδές γράφημα με γέμισμα     Εμφανίζει τις αλλαγές στις τιμές σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο και γεμίζει με χρώμα την περιοχή που καλύπτεται από μια σειρά δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα χάρτη για να συγκρίνετε τιμές και να εμφανίσετε κατηγορίες σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Χρησιμοποιήστε το όταν έχετε γεωγραφικές περιοχές στα δεδομένα σας, όπως χώρες/περιοχές, νομούς, επαρχίες ή ταχυδρομικούς κώδικες.

Γράφημα χάρτη του Excel με δεδομένα τιμών Γράφημα χάρτη του Excel κατά κατηγορία

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία γραφήματος χαρτών.

Τα γραφήματα ομαδοποίησης εμφανίζουν τιμές σε πολλά στάδια σε μια διεργασία.

Γράφημα ομαδοποίησης που εμφανίζει μια διοχέτευση πωλήσεων: τα στάδια περιλαμβάνονται στην πρώτη στήλη, οι τιμές στη δεύτερη

Συνήθως, οι τιμές μειώνονται σταδιακά και οι ράβδοι μοιάζουν με χωνί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία γραφήματος διοχέτευσης.

Το γράφημα treemap παρέχει μια ιεραρχική προβολή των δεδομένων σας και έναν εύκολο τρόπο για να συγκρίνετε διαφορετικά επίπεδα κατηγοριοποίησης. Το γράφημα treemap εμφανίζει κατηγορίες κατά χρώμα και εγγύτητα και μπορεί εύκολα να εμφανίσει πολλά δεδομένα που θα ήταν δύσκολα με άλλους τύπους γραφημάτων. Το γράφημα treemap μπορεί να σχεδιαστεί όταν υπάρχουν κενά (κενά) κελιά εντός της ιεραρχικής δομής και τα γραφήματα Treemap είναι καλά για τη σύγκριση αναλογιών εντός της ιεραρχίας.

Παράδειγμα γραφήματος Treemap στο Office 2016 για Windows

Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα Treemap.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία γραφήματος treemap.

Το γράφημα ηλιοφάνειας είναι ιδανικό για την εμφάνιση ιεραρχικών δεδομένων και μπορεί να σχεδιαστεί όταν υπάρχουν κενά (κενά) κελιά εντός της ιεραρχικής δομής. Κάθε επίπεδο της ιεραρχίας αντιπροσωπεύεται από έναν δακτύλιο ή κύκλο, με τον εσωτερικό κύκλο να αντιπροσωπεύει το ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας. Ένα γράφημα Sunburst χωρίς ιεραρχική δομή δεδομένων (ένα επίπεδο κατηγοριών) μοιάζει με γράφημα δακτυλίου. Ωστόσο, ένα γράφημα Sunburst με πολλά επίπεδα κατηγοριών εμφανίζει τον τρόπο με τον οποίο οι εξωτερικοί δακτύλιοι σχετίζονται με τους εσωτερικούς δακτυλίους. Το γράφημα Sunburst είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό για την εμφάνιση του τρόπου με τον οποίο ένας δακτύλιος διασπάται στα μέρη που τον αποτελούν.

Εικόνα γραφήματος Sunburst στο Office 2016 για Windows

Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα Sunburst.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία γραφήματος ηλιοφάνειας.

Ένα γράφημα καταρράκτη εμφανίζει ένα τρέχον σύνολο των χρηματοοικονομικών δεδομένων σας, καθώς προστίθενται ή αφαιρούνται τιμές. Είναι χρήσιμο για την κατανόηση του τρόπου μια αρχική τιμή επηρεάζεται από μια σειρά από θετικές και αρνητικές τιμές. Οι στήλες έχουν χρωματική κωδικοποίηση, ώστε να μπορείτε να ξεχωρίζετε γρήγορα τους θετικούς από τους αρνητικούς αριθμούς.

Παράδειγμα γραφήματος καταρράκτη

Δεν υπάρχουν δευτερεύοντες τύποι γραφήματος για τα γραφήματα καταρράκτη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία γραφήματος καταρράκτη.

Τα δεδομένα που σχεδιάζονται σε ένα γράφημα ιστογράμματος δείχνουν τις συχνότητες μέσα σε μια κατανομή. Κάθε στήλη του γραφήματος ονομάζεται θέση αποθήκευσης και μπορεί να αλλάξει, για περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων σας.

Δείγμα ιστογράμματος

Τύποι γραφημάτων ιστογράμματος

 • Ιστόγραμμα    Το γράφημα ιστογράμματος εμφανίζει την κατανομή των δεδομένων σας ομαδοποιημένα σε θέσεις αποθήκευσης συχνότητας.

  Γράφημα ιστογράμματος στο δευτερεύοντα τύπο ιστογράμματος
 • Γράφημα Pareto    Ένα γράφημα Pareto είναι ένα ταξινομημένο γράφημα ιστογράμματος που περιέχει και τις δύο στήλες ταξινομημένες σε φθίνουσα σειρά, καθώς και μια γραμμή που αντιπροσωπεύει το αθροιστικό συνολικό ποσοστό.

  Δευτερεύων τύπος γραφήματος Pareto στα διαθέσιμα γραφήματα ιστογράμματος

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για γραφήματα ιστογράμματος και Pareto .

Ένα γράφημα "Πλαίσιο και Whisker" εμφανίζει την κατανομή δεδομένων σε τεταρτημόρια, επισημαίνοντας τον αριθμητικό μέσο και τα έκτοπα. Τα πλαίσια μπορεί να έχουν γραμμές που εκτείνονται κατακόρυφα, οι οποίες ονομάζονται "whisker". Αυτές οι γραμμές υποδεικνύουν τη μεταβλητότητα εκτός των επάνω και κάτω τεταρτημορίων και οποιοδήποτε σημείο εκτός αυτών των γραμμών ή whisker θεωρείται έκτοπο. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο γραφήματος, όταν έχετε πολλά σύνολα δεδομένων που σχετίζονται με κάποιον τρόπο μεταξύ τους.

Δείγμα γραφήματος πλαισίου και Whisker

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία πλαισίου και γραφήματος με μουστάκι.

Στήλη γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα στηλών. Στα γραφήματα στηλών, οι κατηγορίες οργανώνονται συνήθως κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και οι τιμές κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα.

Τα γραφήματα στηλών είναι χρήσιμα όταν θέλετε να δείξετε πώς αλλάζουν τα δεδομένα στη διάρκεια του χρόνου ή να εμφανίσετε συγκρίσεις μεταξύ στοιχείων.

Τα γραφήματα στηλών έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα ομαδοποιημένων στηλών     Συγκρίνει τις τιμές μεταξύ των κατηγοριών. Ένα γράφημα ομαδοποιημένων στηλών εμφανίζει τιμές σε κατακόρυφα ορθογώνια 2-Δ. Μια ομαδοποιημένη στήλη σε ένα γράφημα 3-Δ εμφανίζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προοπτική 3-Δ.

 • Γράφημα σωρευμένων στηλών     Απεικονίζει τη σχέση μεμονωμένων στοιχείων με το σύνολο, συγκρίνοντας μεταξύ των κατηγοριών τη συμβολή κάθε τιμής σε ένα σύνολο. Ένα γράφημα σωρευμένων στηλών εμφανίζει τιμές σε κατακόρυφα σωρευμένα ορθογώνια 2-Δ. Ένα γράφημα σωρευμένων στηλών με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμής (άξονας βάθους).

 • Γράφημα 100% σωρευμένων στηλών     Συγκρίνει μεταξύ των κατηγοριών το ποσοστό συμβολής κάθε τιμής σε ένα σύνολο. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων στηλών εμφανίζει τιμές σε κατακόρυφα 100% σωρευμένα ορθογώνια 2-Δ. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων στηλών με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα δεδομένα χρησιμοποιώντας προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμών (άξονας βάθους).

 • Γράφημα στηλών 3-Δ     Χρησιμοποιεί τρεις άξονες τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε (έναν οριζόντιο άξονα, έναν κατακόρυφο άξονα και έναν άξονα βάθους). Συγκρίνει σημεία δεδομένων κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και του άξονα βάθους.

 • Γράφημα κυλίνδρων, γράφημα κώνων και γράφημα πυραμίδων     Είναι διαθέσιμα για τους ίδιους τύπους γραφημάτων ομαδοποιημένων, σωρευμένων, 100% σωρευμένων στηλών και 3-Δ που υπάρχουν για τα γραφήματα ορθογώνιων στηλών. Απεικονίζουν και συγκρίνουν τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτοί οι τύποι γραφημάτων απεικονίζουν κυλίνδρους, κώνους και πυραμίδες αντί για ορθογώνια.

Γραμμή γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα γραμμών. Τα γραφήματα γραμμών μπορούν να εμφανίσουν συνεχή δεδομένα στη διάρκεια του χρόνου, τα οποία τοποθετούνται σε μια κοινή κλίμακα και είναι, επομένως, ιδανικά για την παρουσίαση τάσεων στα δεδομένα σε ίσα διαστήματα. Σε ένα γράφημα γραμμών, τα δεδομένα κατηγορίας ισοκατανέμονται κατά μήκος του οριζόντιου άξονα και όλα τα δεδομένα τιμών ισοκατανέμονται κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα.

Τα γραφήματα γραμμών λειτουργούν καλά όταν οι ετικέτες κατηγοριών είναι κείμενο και αντιπροσωπεύουν τιμές κατανεμημένες σε ίσα διαστήματα, όπως μήνες, τρίμηνα ή οικονομικά έτη.

Τα γραφήματα γραμμών έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα γραμμών με ή χωρίς δείκτες     Παρουσιάζει τάσεις στη διάρκεια του χρόνου ή σε κατηγορίες σε σειρά, ειδικά όταν υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων και η σειρά με την οποία παρουσιάζονται είναι σημαντική. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα γραμμών χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα σωρευμένων γραμμών με ή χωρίς δείκτες     Παρουσιάζει την τάση της συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε κατηγορίες σε σειρά. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα σωρευμένων γραμμών χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα 100% σωρευμένων γραμμών με ή χωρίς δείκτες     Εμφανίζει την τάση του ποσοστού συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή σε κατηγορίες σε σειρά. Εάν υπάρχουν πολλές κατηγορίες ή οι τιμές είναι κατά προσέγγιση, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα 100% σωρευμένων γραμμών χωρίς δείκτες.

 • Γράφημα γραμμών 3-Δ     Εμφανίζει κάθε γραμμή ή στήλη δεδομένων ως κορδέλα 3-Δ. Το γράφημα γραμμών 3-Δ έχει οριζόντιο άξονα, κατακόρυφο άξονα και άξονα βάθους τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε.

πίτα γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε μία στήλη ή γραμμή μόνο σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν σε ένα γράφημα πίτας. Τα γραφήματα πίτας εμφανίζουν το μέγεθος των στοιχείων σε μία σειρά δεδομένων, σε αναλογία με το άθροισμα των στοιχείων. Τα σημεία δεδομένων σε ένα γράφημα πίτας εμφανίζονται ως ποσοστό της συνολικής πίτας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα πίτας όταν έχετε μόνο μία σειρά δεδομένων που θέλετε να απεικονίσετε γραφικά, καμία από τις τιμές που θέλετε να απεικονίσετε γραφικά δεν είναι αρνητικός αριθμός, σχεδόν καμία από τις τιμές που θέλετε να απεικονίσετε γραφικά δεν είναι μηδενική, δεν έχετε περισσότερες από επτά κατηγορίες και οι κατηγορίες αντιπροσωπεύουν τμήματα της συνολικής πίτας.

Τα γραφήματα πίτας έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα πίτας     Εμφανίζει τη συμβολή κάθε τιμής σε ένα σύνολο σε μορφή 2-Δ ή 3-Δ. Μπορείτε να αποσπάσετε φέτες από ένα γράφημα πίτας με μη αυτόματο τρόπο για να τους δώσετε έμφαση.

 • Γράφημα πίτας από πίτα ή ράβδων από πίτα     Εμφανίζει γραφήματα πίτας με τιμές οριζόμενες από το χρήστη οι οποίες εξάγονται από το κύριο γράφημα πίτας και συνδυάζονται σε ένα δευτερεύον γράφημα πίτας ή σε ένα γράφημα σωρευμένων ράβδων. Αυτοί οι τύποι γραφημάτων είναι χρήσιμοι όταν θέλετε να είναι πιο ευδιάκριτες οι μικρές φέτες στο κύριο γράφημα πίτας.

 • Γράφημα πίτας με απομακρυσμένα τμήματα     Εμφανίζει τη συμβολή κάθε τιμής σε ένα σύνολο και παράλληλα τονίζει τις μεμονωμένες τιμές. Τα γραφήματα πίτας με απομακρυσμένα τμήματα μπορούν να εμφανίζονται σε μορφή 3-Δ. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση απομάκρυνσης των τμημάτων πίτας για όλες τις φέτες και για μεμονωμένες φέτες. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μετακινήσετε τις φέτες μιας πίτας με απομακρυσμένα τμήματα με μη αυτόματο τρόπο.

Γραμμή γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα ράβδων.

Χρησιμοποιήστε τα γραφήματα ράβδων για να εμφανίσετε συγκρίσεις μεταξύ μεμονωμένων στοιχείων.

Τα γραφήματα ράβδων έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων     Συγκρίνει τις τιμές μεταξύ των κατηγοριών. Σε ένα γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων, οι κατηγορίες οργανώνονται συνήθως κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα και οι τιμές κατά μήκος του οριζόντιου άξονα. Ένα γράφημα ομαδοποιημένων ράβδων με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα οριζόντια ορθογώνια σε μορφή 3-Δ. Δεν εμφανίζει τα δεδομένα σε τρεις άξονες.

 • Γράφημα σωρευμένων ράβδων     Εμφανίζει τη σχέση των μεμονωμένων στοιχείων με το σύνολο. Ένα γράφημα σωρευμένων ράβδων με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα οριζόντια ορθογώνια σε μορφή 3-Δ. Δεν εμφανίζει τα δεδομένα σε τρεις άξονες.

 • γράφημα σωρευμένων ράβδων 100% και γράφημα σωρευμένων ράβδων 100% σε 3-δ     Συγκρίνει μεταξύ των κατηγοριών το ποσοστό συμβολής κάθε τιμής σε ένα σύνολο. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων ράβδων με απεικόνιση 3-Δ εμφανίζει τα οριζόντια ορθογώνια σε μορφή 3-Δ. Δεν εμφανίζει τα δεδομένα σε τρεις άξονες.

 • Γράφημα οριζόντιων κυλίνδρων, γράφημα κώνων και γράφημα πυραμίδων     Είναι διαθέσιμα για τους ίδιους τύπους γραφημάτων ομαδοποιημένων, σωρευμένων και 100% σωρευμένων ράβδων που υπάρχουν για τα γραφήματα ορθογώνιων ράβδων. Απεικονίζουν και συγκρίνουν τα δεδομένα με τον ίδιο τρόπο. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτοί οι τύποι γραφημάτων απεικονίζουν κυλίνδρους, κώνους και πυραμίδες αντί για οριζόντια ορθογώνια.

περιοχή γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα περιοχών. Με την εμφάνιση του αθροίσματος των σχεδιασμένων τιμών, ένα γράφημα περιοχών εμφανίζει επίσης τη σχέση των μερών με ένα σύνολο.

Τα γραφήματα περιοχών τονίζουν το μέγεθος της αλλαγής στη διάρκεια του χρόνου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να τραβήξουν την προσοχή στη συνολική τιμή σε μια τάση. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που εκφράζουν κέρδη στη διάρκεια του χρόνου μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα γράφημα περιοχών για να δοθεί έμφαση στο συνολικό κέρδος.

Τα γραφήματα περιοχών έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα περιοχών     Εμφανίζει την τάση των τιμών στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Τα γραφήματα περιοχών 3-Δ χρησιμοποιούν τρεις άξονες (οριζόντιος, κατακόρυφος και βάθους) τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε. Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιήστε ένα γράφημα γραμμών αντί για ένα γράφημα μη σωρευμένων περιοχών, επειδή τα δεδομένα μιας σειράς μπορούν να κρυφτούν από τα δεδομένα μιας άλλης σειράς.

 • Γράφημα σωρευμένων περιοχών     Εμφανίζει την τάση της συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Ένα γράφημα σωρευμένων περιοχών σε 3-Δ εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά χρησιμοποιεί προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμής (άξονας βάθους).

 • Γράφημα 100% σωρευμένων περιοχών     Εμφανίζει την τάση του ποσοστού συμβολής κάθε τιμής στη διάρκεια του χρόνου ή άλλα δεδομένα κατηγορίας. Ένα γράφημα 100% σωρευμένων περιοχών σε 3-Δ εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά χρησιμοποιεί προοπτική 3-Δ. Η προοπτική 3-Δ δεν είναι πραγματικό γράφημα 3-Δ, καθώς δεν χρησιμοποιείται τρίτος άξονας τιμών (άξονας βάθους).

γράφημα διασποράς

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες και γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε ένα γράφημα XY (διασποράς). Ένα γράφημα διασποράς έχει δύο άξονες τιμών. Εμφανίζει ένα σύνολο αριθμητικών δεδομένων κατά μήκος του οριζόντιου άξονα (άξονας Χ) και ένα άλλο σύνολο κατά μήκος του κατακόρυφου άξονα (άξονας Y). Συνδυάζει αυτές τις τιμές σε μεμονωμένα σημεία δεδομένων και τα εμφανίζει σε ακανόνιστα διαστήματα ή σε συμπλέγματα.

Τα γραφήματα διασποράς απεικονίζουν τις σχέσεις μεταξύ των αριθμητικών τιμών σε πολλές σειρές δεδομένων ή απεικονίζουν γραφικά δύο ομάδες αριθμών ως μία σειρά συντεταγμένων ΧY. Τα γραφήματα διασποράς χρησιμοποιούνται συνήθως για την εμφάνιση και τη σύγκριση αριθμητικών τιμών, όπως επιστημονικών, στατιστικών και μηχανολογικών δεδομένων.

Τα γραφήματα διασποράς έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα διασποράς με δείκτες μόνο     Συγκρίνει ζεύγη τιμών. Χρησιμοποιήστε ένα γράφημα διασποράς με δείκτες δεδομένων αλλά χωρίς γραμμές εάν έχετε πολλά σημεία δεδομένων και οι γραμμές σύνδεσης θα δυσκόλευαν την ανάγνωση των δεδομένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο γραφήματος όταν δεν χρειάζεται να δείξετε τη σύνδεση των σημείων δεδομένων.

 • Γράφημα διασποράς με ομαλές γραμμές και γράφημα διασποράς με ομαλές γραμμές και δείκτες     Εμφανίζει μια εξομαλυμένη καμπύλη που συνδέει τα σημεία δεδομένων. Οι ομαλές γραμμές μπορούν να εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες. Χρησιμοποιήστε μια ομαλή γραμμή χωρίς δείκτες εάν υπάρχουν πολλά σημεία δεδομένων.

 • Γράφημα διασποράς με ευθείες γραμμές και γράφημα διασποράς με ευθείες γραμμές και δείκτες     Εμφανίζει ευθείες γραμμές σύνδεσης μεταξύ των σημείων δεδομένων. Οι ευθείες γραμμές μπορούν να εμφανίζονται με ή χωρίς δείκτες.

Γράφημα φυσαλίδων

Ένα γράφημα φυσαλίδων είναι ένα είδος γραφήματος XY (διασποράς), όπου το μέγεθος της φυσαλίδας αντιπροσωπεύει την τιμή μιας τρίτης μεταβλητής.

Τα γραφήματα φυσαλίδων έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα φυσαλίδας ή γράφημα φυσαλίδας με εφέ 3-Δ     Συγκρίνει σύνολα τριών τιμών αντί για δύο. Η τρίτη τιμή καθορίζει το μέγεθος του δείκτη φυσαλίδων. Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση των φυσαλίδων σε μορφή 2-Δ ή με εφέ 3-Δ.

Γράφημα μετοχών

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε μια συγκεκριμένη σειρά σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε ένα γράφημα μετοχών.

Όπως δηλώνει το όνομα, το γράφημα μετοχών χρησιμοποιείται συνήθως για να δείξει τη διακύμανση των τιμών μετοχών. Ωστόσο, το γράφημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επιστημονικά δεδομένα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα γράφημα μετοχών για να δείξετε τη διακύμανση των ημερήσιων ή ετήσιων θερμοκρασιών.

Τα γραφήματα μετοχών έχουν τις ακόλουθες υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα μετοχών Υψηλό-Χαμηλό-Κλείσιμο     Απεικονίζει τιμές μετοχών. Απαιτεί τρεις σειρές τιμών στη σωστή σειρά: ανώτερη, κατώτερη και κλεισίματος.

 • Γράφημα μετοχών Άνοιγμα-Υψηλό-Χαμηλό-Κλείσιμο     Απαιτεί τέσσερις σειρές τιμών με τη σωστή σειρά: άνοιγμα, υψηλό, χαμηλό και κλείσιμο.

 • Γράφημα μετοχών Όγκος-Υψηλό-Χαμηλό-Κλείσιμο     Απαιτεί τέσσερις σειρές τιμών με τη σωστή σειρά: όγκος, υψηλό, χαμηλό και κλείσιμο. Μετρά τον όγκο των συναλλαγών χρησιμοποιώντας δύο άξονες τιμών: έναν για τις στήλες που μετρούν τον όγκο και έναν άλλο για τις τιμές των μετοχών.

 • Γράφημα μετοχών Όγκος-Άνοιγμα-Υψηλό-Χαμηλό-Κλείσιμο     Απαιτεί πέντε σειρές τιμών με τη σωστή σειρά: όγκος, άνοιγμα, υψηλό, χαμηλό και κλείσιμο.

επιφάνεια γραφήματος

Τα δεδομένα που τακτοποιούνται σε στήλες ή γραμμές σε ένα φύλλο του Excel μπορούν να απεικονιστούν γραφικά σε ένα γράφημα επιφάνειας. Όπως και σε έναν τοπογραφικό χάρτη, τα χρώματα και τα μοτίβα δηλώνουν περιοχές που βρίσκονται στην ίδια περιοχή τιμών.

Ένα γράφημα επιφάνειας είναι χρήσιμο όταν θέλετε να βρείτε τους βέλτιστους συνδυασμούς ανάμεσα σε δύο σύνολα δεδομένων.

Τα γραφήματα επιφάνειας έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα επιφάνειας 3-Δ     Απεικονίζει τάσεις τιμών σε δύο διαστάσεις με συνεχή καμπύλη. Οι λωρίδες χρώματος σε ένα γράφημα επιφάνειας δεν αντιπροσωπεύουν τις σειρές δεδομένων. Αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των τιμών. Αυτό το γράφημα εμφανίζει μια προβολή 3-Δ των δεδομένων, την οποία μπορείτε να φανταστείτε ως ένα ελαστικό φύλλο που έχει απλωθεί πάνω σε ένα γράφημα στηλών 3-Δ. Χρησιμοποιείται συνήθως για την εμφάνιση των σχέσεων μεταξύ μεγάλων όγκων δεδομένων οι οποίες διαφορετικά δεν θα φαίνονταν εύκολα.

 • Γράφημα περιγράμματος επιφάνειας 3-Δ     Εμφανίζει μόνο τις γραμμές. Ένα γράφημα περιγράμματος επιφάνειας 3-Δ δεν είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστο, αλλά αυτός ο τύπος γραφήματος είναι χρήσιμος για πιο γρήγορη σχεδίαση μεγάλων συνόλων δεδομένων.

 • Γράφημα άποψης επιφάνειας     Γράφημα επιφάνειας που προβάλλεται σε κάτοψη και μοιάζει με τοπογραφικό χάρτη 2-Δ. Σε ένα γράφημα άποψης επιφάνειας, οι λωρίδες χρώματος αναπαριστούν συγκεκριμένες περιοχές τιμών. Οι γραμμές σε ένα γράφημα άποψης επιφάνειας συνδέουν παρεμβαλλόμενα σημεία ίσης τιμής.

 • Γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας     Γράφημα επιφάνειας που προβάλλεται σε κάτοψη. Χωρίς λωρίδες χρώματος στην επιφάνεια, το γράφημα άποψης περιγράμματος επιφάνειας εμφανίζει μόνο τις γραμμές. Η ανάγνωση των γραφημάτων άποψης περιγράμματος επιφάνειας δεν είναι εύκολη. Ίσως να χρησιμοποιήσετε καλύτερα ένα γράφημα επιφάνειας 3-Δ.

γράφημα δακτυλίου

Όπως και το γράφημα πίτας, το γράφημα δακτυλίου εμφανίζει τη σχέση των μερών με ένα σύνολο. Ωστόσο, μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία σειρές δεδομένων. Κάθε δακτύλιος του γραφήματος δακτυλίου αντιπροσωπεύει μια σειρά δεδομένων.

Τα γραφήματα δακτυλίου έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Γράφημα δακτυλίου     Εμφανίζει δεδομένα σε δακτυλίους, όπου κάθε δακτύλιος αντιπροσωπεύει μια σειρά δεδομένων. Εάν εμφανίζονται ποσοστά στις ετικέτες δεδομένων, κάθε δακτύλιος θα έχει άθροισμα 100%.

 • Γράφημα δακτυλίου με απομακρυσμένα τμήματα     Εμφανίζει τη συμβολή κάθε τιμής σε ένα σύνολο και παράλληλα τονίζει τις μεμονωμένες τιμές. Ωστόσο, μπορεί να περιέχει περισσότερες από μία σειρές δεδομένων.

αραχνοειδές γράφημα

Σε ένα αραχνοειδές γράφημα, κάθε κατηγορία έχει τον δικό της άξονα τιμών που εκτείνεται από το κεντρικό σημείο. Όλες οι τιμές στην ίδια σειρά συνδέονται με γραμμές.

Χρησιμοποιήστε τα αραχνοειδή γραφήματα για να συγκρίνετε τις συγκεντρωτικές τιμές πολλών σειρών δεδομένων.

Τα αραχνοειδή γραφήματα έχουν τις παρακάτω υποκατηγορίες γραφημάτων:

 • Αραχνοειδές γράφημα     Εμφανίζει τις αλλαγές στις τιμές σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο.

 • Αραχνοειδές γράφημα με γέμισμα     Εμφανίζει τις αλλαγές στις τιμές σε σχέση με ένα κεντρικό σημείο και γεμίζει με χρώμα την περιοχή που καλύπτεται από μια σειρά δεδομένων.

Αλλαγή τύπου γραφήματος

Εάν έχετε ήδη ένα γράφημα, αλλά απλώς θέλετε να αλλάξετε τον τύπο του:

 1. Επιλέξτε το γράφημα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τύπου γραφήματος.

  Το δεξιό ήμισυ της καρτέλας "Σχεδίαση γραφήματος"
 2. Επιλέξτε έναν νέο τύπο γραφήματος στη συλλογή των διαθέσιμων επιλογών.

Δείτε επίσης

Δημιουργία γραφήματος με προτεινόμενα γραφήματα

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×