Διατήρηση του ελέγχου των εργασιών και των σχεδίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ειδοποιήσεις

Διατήρηση του ελέγχου των εργασιών και των σχεδίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ειδοποιήσεις

Στο Planner, έχετε δύο τρόπους για να παραμείνετε ενημερωμένοι. Το Planner μπορεί να στέλνει ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδοποιήσεις εφαρμογών για κινητές συσκευές. Αναζητάτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις στο Planner; Ανατρέξτε σε αυτά τα άρθρα:

Διαφορά μεταξύ ειδοποιήσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδοποιήσεων ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδοποιήσεων εφαρμογών για κινητές συσκευές

Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Planner

Οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Planner είναι μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται μόνο σε εσάς και παραδίδονται στα Εισερχόμενά σας.

Σημείωση: Οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Planner δεν είναι διαθέσιμες στο Planner για το Office 365 GCC, Planner για το Office 365 GCC High ή Planner για το Office 365 DoD.

Ομαδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ομάδας είναι μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε όλα τα μέλη της ομάδας. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται από το Microsoft Planner στο γραμματοκιβώτιο της ομάδας.

Για τα άτομα που ακολουθούν την ομάδα του προγράμματος, αυτές οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν παραδίδονται στα Εισερχόμενά τους. Ωστόσο, εάν ένας χρήστης δημοσιεύσει ένα σχόλιο σε μια εργασία, ο χρήστης θα λαμβάνει ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα Εισερχόμενά του για κάθε επόμενο σχόλιο που γίνεται σε αυτή την εργασία (ακόμη και για σχόλια που έχουν γίνει από άλλους χρήστες).

Οι παρακάτω δύο εικόνες εμφανίζουν ομαδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πρώτο, ένα μέλος του προγράμματος είναι το πρώτο άτομο που σχολιάζει μια εργασία που ζητά την κατάσταση.

Καταγραφή οθόνης: εμφανίζει ένα παράδειγμα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ομάδας που ενδέχεται να λάβετε.

Στη δεύτερη εικόνα, ένα μέλος του προγράμματος έχει απαντήσει στην εργασία.

Καταγραφή οθόνης: εμφάνιση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ομάδας όπου ένας συνάδελφος απαντά στο πρώτο σχόλιο.

Ειδοποιήσεις εφαρμογών για κινητές συσκευές του Planner

Ο άλλος τύπος ειδοποιήσεων που μπορείτε να λάβετε είναι ειδοποιήσεις push στην εφαρμογή Planner για κινητές συσκευές. Οι ειδοποιήσεις εφαρμογών για κινητές συσκευές του Planner εμφανίζονται όπως και οποιεσδήποτε άλλες ειδοποιήσεις στο τηλέφωνο ή τη συσκευή σας. Όταν πατήσετε στην ειδοποίηση της εφαρμογής για κινητές συσκευές Planner, θα ανοίξει η εφαρμογή Planner.

Καταγραφή οθόνης: εμφάνιση της ειδοποίησης push του Planner που αποστέλλεται σε κινητά τηλέφωνα και συσκευές.

Σημείωση: Οι ειδοποιήσεις εφαρμογής για κινητές συσκευές του Planner δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμες για τις συνδρομές του Office 365 για Δημόσιους Οργανισμούς Community Cloud (GCC).

Για περισσότερες πληροφορίες ή για μια σύνδεση για να κάνετε λήψη των εφαρμογών για κινητές συσκευές, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τους τύπους των ειδοποιήσεων που θα λαμβάνετε, τις δραστηριότητες που τους ενεργοποιούν και το σημείο όπου μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Δραστηριότητες

Ποιος λαμβάνει;

Ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ειδοποιήσεις εφαρμογών για κινητές συσκευές του Planner

Αλλαγή ρυθμίσεων;

Μια εργασία έχει εκχωρηθεί σε κάποιον

Όλα τα μέλη του προγράμματος που ακολουθούν την ομάδα στα Εισερχόμενά τους

Ναι

Όχι

Ναι.

Μέλη του προγράμματος: Διαχείριση ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα προγράμματα του Planner

Μια εργασία έχει επισημανθεί ως ολοκληρωμένη

Όλα τα μέλη του προγράμματος που ακολουθούν την ομάδα στα Εισερχόμενά τους

Ναι

Όχι

Ναι

Κάτοχοι ομάδας: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη δραστηριότητα εργασιών για ένα σχέδιο

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σχέδιο

Όλα τα μέλη του προγράμματος

Ναι

Όχι

Όχι. Δεν μπορείτε να το απενεργοποιήσετε.

Προσθέτετε ένα σχέδιο

Από εσάς

Ναι

Όχι

Όχι. Δεν μπορείτε να το απενεργοποιήσετε.

Όλα τα μέλη του προγράμματος λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καλωσορίσματος από τη Microsoft, επιτρέποντάς τους να γνωρίζουν ότι έχουν προστεθεί στο σχέδιο, συμβουλές και τεχνάσματα σχετικά με τη χρήση προγραμμάτων και μια σύνδεση προς το πρόγραμμα.

Τυχόν σχόλια για τα μέλη του προγράμματος μετά το σχόλιό σας

Από εσάς

Ναι

Όχι

Όχι. Δεν μπορείτε να το απενεργοποιήσετε.

Κάποιος σας αναθέτει μια εργασία

Από εσάς

Ναι

Ναι

Ναι. Αυτή η ενέργεια είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Μέλη του προγράμματος: Διαχείριση ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα προγράμματα του Planner

Κάποιος σχολιάζει ένα σχέδιο

Όλα τα μέλη του προγράμματος που ακολουθούν την ομάδα στα Εισερχόμενά τους

Ναι

Όχι

Όχι. Δεν μπορείτε να το απενεργοποιήσετε.

Έχετε εργασίες που βρίσκονται κοντά ή πέρα από τις ημερομηνίες λήξης τους

Από εσάς

Ναι

Όχι

Ναι. Αυτή η ενέργεια είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Μέλη του προγράμματος: Διαχείριση ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα προγράμματα του Planner

Πότε αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις;

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται κάθε ημέρα της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων.

Σημείωση: Οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρατίθενται παρακάτω δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμες για τις συνδρομές του Office 365 για Δημόσιους Οργανισμούς Community Cloud (GCC).

Κάποιος σας αναθέτει μια εργασία

Θα αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εφαρμογής για κινητές συσκευές για κάθε εργασία που σας έχει ανατεθεί. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιέχει μια σύνδεση για την εργασία στο Planner. Και η ειδοποίηση της εφαρμογής για κινητές συσκευές εμφανίζεται ακριβώς όπως οι άλλες ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό σας. Όταν πατήσετε στην ειδοποίηση της εφαρμογής για κινητές συσκευές του Planner, θα ανοίξει την εργασία στην εφαρμογή Planner.

Έχετε εργασίες που βρίσκονται κοντά ή μετά την ημερομηνία λήξης τους

Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μία φορά την ημέρα, εάν έχετε τουλάχιστον μία εργασία που σας έχει ανατεθεί και πληροί τις εξής ενέργειες:

  • 7 ημέρες καθυστέρηση

  • Λόγω χθεσινής

  • Σημερινή ημερομηνία

  • Αναμένεται αύριο

  • Προθεσμία σε 7 ημέρες

Δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους ακόλουθους τύπους εργασιών:

  • Ολοκληρωμένες εργασίες

  • Εργασίες που έχουν καθυστερήσει περισσότερες από 7 ημέρες

  • Εργασίες που οφείλονται σε περισσότερες από 7 ημέρες στο μέλλον

Πάρα πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Όταν δημιουργείτε ένα σχέδιο στο Planner, δημιουργείται μια ομάδαMicrosoft 365. Είναι μέσα από την ομάδα Microsoft 365 που μπορείτε να δημοσιεύσετε σχόλια και να συνομιλήσετε με τις εργασίες. Έτσι, ορισμένες φορές θα λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο από το Planner όσο και από τις ομάδες σχετικά με την ίδια δραστηριότητα. Για να μειώσετε τον αριθμό των μηνυμάτων που λαμβάνετε, ανατρέξτε σε αυτό το θέμα: Προγραμματισμός μελών: Διαχείριση ομαδικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα προγράμματα του Planner

Δεν λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Planner;

Εάν οι άδειες χρήσης προϊόντος του οργανισμού σας περιλαμβάνουν το Exchange Online, μπορείτε να λαμβάνετε υπενθυμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν χρησιμοποιείτε τον Exchange Server εσωτερικής εγκατάστασης, ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας ή ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορώ να εξασφαλίσω ότι όλοι οι χρήστες μου μπορούν να παίρνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το Planner;

Αυτό το άρθρο απάντησε στην ερώτησή σας;

Εάν όχι, μπορείτε να παρέχετε σχόλια στο άκρο αυτής της σελίδας. Φροντίστε να μας πείτε τι αναζητάτε, ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε αυτό το άρθρο με τις ερωτήσεις σας.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×