Διαφορές μεταξύ της μορφής υπολογιστικού φύλλου OpenDocument (.ods) και της μορφής Excel για Windows (.xlsx)

Όταν εργάζεστε με δύο μορφές αρχείων, όπως .xlsx και .ods, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στη μορφοποίηση και δεν θα είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες. Θα έχετε τη δυνατότητα να μετατρέψετε τα δεδομένα και το περιεχόμενο, αλλά ο τρόπος εργασίας με το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις μορφές που χρησιμοποιείτε.

Εναλλαγή της προεπιλεγμένης μορφής αρχείου

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 3. Στην περιοχή Αποθήκευση βιβλίων εργασίας, στη λίστα Αποθήκευση αρχείων σε αυτήν τη μορφή, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιείτε από προεπιλογή.

Τι υποστηρίζεται όταν αποθηκεύω ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument;

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες του Excel που υποστηρίζονται πλήρως, μερικώς ή καθόλου στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument (.ods).

 • Υποστηρίζεται     Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται τόσο από το Excel όσο και από τη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument. Το περιεχόμενο, η μορφοποίηση και η λειτουργικότητα δεν θα χαθούν.

 • Υποστηρίζεται μερικώς     Τόσο το Excel όσο και η μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, αλλά μπορεί να επηρεαστεί η μορφοποίηση και η λειτουργικότητα. Δεν χάνονται δεδομένα ή κείμενο, αλλά η μορφοποίησή τους και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε με το κείμενο ή τα γραφικά ενδέχεται να διαφέρουν.

 • Δεν υποστηρίζεται     Η δυνατότητα του Excel δεν υποστηρίζεται στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument. Εάν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument, μην χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χάσετε το περιεχόμενο, τη μορφοποίηση και τη λειτουργικότητα του συγκεκριμένου τμήματος του εγγράφου σας.

 • Δεν ισχύει    Η δυνατότητα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε νεότερη έκδοση του Excel για Windows.

Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες γραφικών, ανατρέξτε στον Πίνακα στοιχείων γραφικών στο τέλος αυτού του άρθρου.

Περιοχή

Υποπεριοχή

Επίπεδο υποστήριξης

Επίπεδο υποστήριξης

Excel 2013

Excel 2016

Μορφοποίηση

Ύψη γραμμών/Πλάτη στηλών

Υποστηρίζονται

Η εμφάνιση θα πρέπει να είναι παρόμοια.

Υποστηρίζονται

Η εμφάνιση θα πρέπει να είναι παρόμοια.

Μορφοποίηση

Κελί

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζονται

Υπερ-συνδέσεις

Υποστηρίζονται

Ενδέχεται να υπάρξουν θέματα με τα στυλ των υπερ-συνδέσεων.

Υποστηρίζονται

Ενδέχεται να υπάρξουν θέματα με τα στυλ των υπερ-συνδέσεων.

Μορφοποίηση

Στυλ κελιών

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζονται

Ημερομηνίες

Ημερομηνίες πριν από την 01-01-1900

Δεν υποστηρίζεται

Αν αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας με ημερομηνίες πριν από την 01-01-1900 ως .ods, οι ημερομηνίες πριν από το 1900 δεν θα αποθηκευτούν σωστά.

Δεν υποστηρίζεται

Αν αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας με ημερομηνίες πριν από την 01-01-1900 ως .ods, οι ημερομηνίες πριν από το 1900 δεν θα αποθηκευτούν σωστά.

Εκτύπωση

Περιοχές εκτύπωσης

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζονται

Εκτύπωση

Επανάληψη γραμμών/στηλών

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Εκτύπωση

Αλλαγές σελίδας

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζονται

Εκτύπωση

Κεφαλίδα/Υποσέλιδο

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, οι επιλογές "Εικόνα", "Πρώτη σελίδα" και "Μονές/ζυγές" δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, οι επιλογές "Εικόνα", "Πρώτη σελίδα" και "Μονές/ζυγές" δεν υποστηρίζονται.

Τύποι

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζονται

Τύποι

Ονόματα

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, τα "Τοπικά ονόματα", οι "Καθορισμένες παραστάσεις" και τα ονόματα ασυνεχών περιοχών δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, τα "Τοπικά ονόματα", οι "Καθορισμένες παραστάσεις" και τα ονόματα ασυνεχών περιοχών δεν υποστηρίζονται.

Τύποι

Κανονικές εκφράσεις (RegEx)

Δεν υποστηρίζεται

Χρησιμοποιήστε σύνθετα φίλτρα.

Δεν υποστηρίζεται

Χρησιμοποιήστε σύνθετα φίλτρα.

Σχόλια κελιού (ή σημειώσεις)

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα σχόλια με περιεχόμενο αποστέλλονται και επιστρέφουν. Η μορφοποίηση του σχολίου ενδέχεται να μην υποστηρίζεται όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel.

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα σχόλια με περιεχόμενο αποστέλλονται και επιστρέφουν. Η μορφοποίηση του σχολίου ενδέχεται να μην υποστηρίζεται όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel.

Σχόλια με νήματα κελιών

Δεν υποστηρίζεται

Τα σχόλια με νήματα θα μετατραπούν σε σχόλια παλαιού τύπου όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή. και το ανοίγετε ξανά στο Excel.

Δεν υποστηρίζεται

Τα σχόλια με νήματα θα μετατραπούν σε σχόλια παλαιού τύπου όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή. και το ανοίγετε ξανά στο Excel.

Εργαλεία δεδομένων

Ομαδοποίηση και διάρθρωση

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται

Αντικείμενα OLE

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις παραθύρου

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις φύλλου/βιβλίου

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Προστασία

Προστασία φύλλου

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, η προστασία χωρίς κωδικό πρόσβασης υποστηρίζεται. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να ανοίξετε αρχεία που περιέχουν φύλλα που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, η προστασία χωρίς κωδικό πρόσβασης υποστηρίζεται. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να ανοίξετε αρχεία που περιέχουν φύλλα που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

Προστασία

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM)

Δεν υποστηρίζεται

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αρχείων στα οποία είναι ενεργοποιημένη η Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών.

Δεν υποστηρίζεται

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αρχείων στα οποία είναι ενεργοποιημένη η Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών.

Προστασία

Κρυπτογράφηση

Δεν υποστηρίζεται

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αρχείων με προστασία τέτοιου τύπου.

Δεν υποστηρίζεται

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αρχείων με προστασία τέτοιου τύπου.

Εργαλεία δεδομένων

Επικύρωση δεδομένων

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ορισμένων τύπων επικύρωσης δεδομένων.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ορισμένων τύπων επικύρωσης δεδομένων.

Εξωτερικά δεδομένα

Ερωτήματα Web

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

Εξωτερικά δεδομένα

Πίνακες ερωτημάτων

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένες ρυθμίσεις, όπως οι εισαγόμενες στήλες, δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένες ρυθμίσεις, όπως οι εισαγόμενες στήλες, δεν υποστηρίζονται.

Πίνακες

Γραμμές αθροίσματος

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Πίνακες

Στυλ πινάκων

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Εργαλεία δεδομένων

Ταξινόμηση

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένες ρυθμίσεις για προχωρημένους δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένες ρυθμίσεις για προχωρημένους δεν υποστηρίζονται.

Εργαλεία δεδομένων

Μερικό άθροισμα

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, οι τύποι υποστηρίζονται, αλλά οι ρυθμίσεις για εκ νέου εφαρμογή δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, οι τύποι υποστηρίζονται, αλλά οι ρυθμίσεις για εκ νέου εφαρμογή δεν υποστηρίζονται.

Εργαλεία δεδομένων

Φίλτρο

Υποστηρίζεται μερικώς

Το βασικό φιλτράρισμα υποστηρίζεται, αλλά οι δυνατότητες των φίλτρων που προστέθηκαν στο Excel 2013 δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Το βασικό φιλτράρισμα υποστηρίζεται, αλλά οι δυνατότητες των φίλτρων που προστέθηκαν στο Excel 2013 δεν υποστηρίζονται.

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Στυλ

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Διάταξη

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες διατάξεις, όπως η συμπύκνωση άξονα, δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες διατάξεις, όπως η συμπύκνωση άξονα, δεν υποστηρίζονται.

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Υπολογιζόμενα πεδία

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Ομαδοποίηση

Υποστηρίζεται μερικώς

Υποστηρίζεται μερικώς

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Συγκεντρωτικοί Πίνακες IMBI

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Συγκεντρωτικοί Πίνακες

Συγκεντρωτικοί Πίνακες OLAP

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Εργαλεία δεδομένων

Συνένωση

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Κοινόχρηστα βιβλία εργασίας

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Ετικέτες δεδομένων

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες ετικέτες δεδομένων δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες ετικέτες δεδομένων δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Πίνακες δεδομένων

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γραμμές τάσης

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες γραμμές τάσης δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες γραμμές τάσης δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Γραμμές σφάλματος

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες γραμμές σφάλματος δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες γραμμές σφάλματος δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Γραμμές ύψους

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γραμμές ακραίων τιμών

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γραμμές-οδηγοί σε ετικέτες δεδομένων

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Αραχνοειδή γραφήματα με γέμισμα

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Υπομνήματα

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες ρυθμίσεις δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες ρυθμίσεις δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Συγκεντρωτικά Γραφήματα

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Φύλλα γραφημάτων

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Πίτα από πίτα ή ράβδος από πίτα

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Πλαίσιο και Whisker

Δεν ισχύει.

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Ιστόγραμμα

Δεν ισχύει.

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γράφημα Pareto

Δεν ισχύει.

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γράφημα Sunburst

Δεν ισχύει.

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γράφημα Treemap

Δεν ισχύει.

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γράφημα καταρρακτών

Δεν ισχύει.

Δεν υποστηρίζεται

Τύποι OLAP

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Σχήματα σε γραφήματα

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Στοιχεία γραφικών

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιες δυνατότητες γραφικών του IMBI υποστηρίζονται πλήρως, μερικώς ή καθόλου στη μορφή OpenDocument (.ods).

 • Υποστηρίζεται     Η μορφή Excel και η μορφή OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα. Τα γραφικά που χρησιμοποιούν αυτήν τη δυνατότητα έχουν γενικά την ίδια εμφάνιση και συμπεριφορά και στις δύο μορφές.

 • Υποστηρίζεται μερικώς     Η μορφή Excel και η μορφή OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, ωστόσο τα γραφικά μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση ανάλογα με τη μορφή. Γενικά, δεν χάνονται δεδομένα κατά τη μετατροπή ανάμεσα στις μορφές, ωστόσο η μορφοποίηση και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε με αυτά τα γραφικά μπορεί να διαφέρουν.

 • Δεν υποστηρίζεται     Εξαιτίας των μοναδικών διαφορών των δυνατοτήτων και της υλοποίησης μεταξύ της μορφής Excel και της μορφής OpenDocument, αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται στη μορφή OpenDocument. Εάν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε το φύλλο εργασίας σας σε μορφή OpenDocument, μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες.

Βασικά σχήματα

Επίπεδο υποστήριξης

Επίπεδο υποστήριξης

Excel 2013

Excel 2016

Σχήματα

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται

Πλαίσια κειμένου

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζονται με εξαίρεση τα αντικείμενα εντός των πλαισίων κειμένου. Τα αντικείμενα εντός του πλαισίου κειμένου χάνονται όταν ανοίγετε ένα αρχείο OpenDocument.

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζονται με εξαίρεση τα αντικείμενα εντός των πλαισίων κειμένου. Τα αντικείμενα εντός του πλαισίου κειμένου χάνονται όταν ανοίγετε ένα αρχείο OpenDocument.

WordArt

Υποστηρίζεται μερικώς

Η μορφή OpenDocument δεν υποστηρίζει τις επιλογές WordArt του Excel. Ως αποτέλεσμα, κατά την αποθήκευση το WordArt μετατρέπεται σε πλαίσιο κειμένου. Το κείμενο και το χρώμα κειμένου βάσης διατηρούνται, αλλά τα εφέ και η μορφοποίηση του WordArt χάνονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Η μορφή OpenDocument δεν υποστηρίζει τις επιλογές WordArt του Excel. Ως αποτέλεσμα, κατά την αποθήκευση το WordArt μετατρέπεται σε πλαίσιο κειμένου. Το κείμενο και το χρώμα κειμένου βάσης διατηρούνται, αλλά τα εφέ και η μορφοποίηση του WordArt χάνονται.

Επιλογές σχημάτων 3Δ

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Εικόνες

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται με εξαίρεση τις επιλογές εισαγωγής και σύνδεσης που δεν υποστηρίζονται από τη μορφή OpenDocument.

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται με εξαίρεση τις επιλογές εισαγωγής και σύνδεσης που δεν υποστηρίζονται από τη μορφή OpenDocument.

Διαγράμματα SmartArt

Υποστηρίζονται

Μετατρέπονται σε ομάδα σχημάτων.

Υποστηρίζονται

Μετατρέπονται σε ομάδα σχημάτων.

Στοιχεία ελέγχου ActiveX

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Στοιχεία ελέγχου φόρμας του Excel

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Αντικείμενα σε γραφήματα

Υποστηρίζονται

Μετατρέπονται σε μια ομάδα που περιέχει το γράφημα και τα αντικείμενα.

Υποστηρίζονται

Μετατρέπονται σε μία ομάδα που περιέχει το γράφημα και τα αντικείμενα.

Αντικείμενο γραμμής υπογραφής

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Αντικείμενο σύνδεσης εργαλείου κάμερας/επικόλλησης ως εικόνας

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Σχόλιο μελανιού

Υποστηρίζονται

Το σχόλιο μελανιού μετατρέπεται σε μια εικόνα εμπλουτισμένου μετα-αρχείου (EMF).

Υποστηρίζονται

Το σχόλιο μελανιού μετατρέπεται σε μια εικόνα εμπλουτισμένου μετα-αρχείου (EMF).

Ομαδοποίηση αντικειμένων

Υποστηρίζονται

Ορισμένα αντικείμενα δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν μαζί στο Excel 2013, συνεπώς η ομαδοποίηση των αντικειμένων καταργείται όταν ανοίγετε το αρχείο OpenDocument. Περιλαμβάνει την ομαδοποίηση γραφήματος, εικόνας, σχήματος ή πλαισίου κειμένου με ένα αντικείμενο OLE.

Υποστηρίζονται

Ορισμένα αντικείμενα δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν μαζί στο Excel 2016, συνεπώς η ομαδοποίηση των αντικειμένων καταργείται όταν ανοίγετε το αρχείο OpenDocument. Περιλαμβάνει την ομαδοποίηση γραφήματος, εικόνας, σχήματος ή πλαισίου κειμένου με ένα αντικείμενο OLE.

Ορατότητα αντικειμένων

Δεν υποστηρίζεται

Τα αόρατα αντικείμενα γίνονται ορατά μετά την αποθήκευση του αρχείου σε .ods και το άνοιγμά του ξανά στο Excel 2013.

Δεν υποστηρίζεται

Τα αόρατα αντικείμενα γίνονται ορατά μετά την αποθήκευση του αρχείου σε .ods και το άνοιγμά του ξανά στο Excel 2016.

Περιγράμματα αντικειμένων

Υποστηρίζονται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ περιγράμματος. Τα στυλ περιγράμματος που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται ως προεπιλεγμένο στυλ περιγράμματος (μαύρη, συμπαγής γραμμή).

Υποστηρίζονται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ περιγράμματος. Τα στυλ περιγράμματος που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται ως προεπιλεγμένο στυλ περιγράμματος (μαύρη, συμπαγής γραμμή).

Γεμίσματα αντικειμένων

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται, αλλά τα γεμίσματα με διαβαθμίσεις με περισσότερες από δύο βαθμίδες χάνουν όλες τις βαθμίδες μετά τις δύο πρώτες.

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται, αλλά τα γεμίσματα με διαβαθμίσεις με περισσότερες από δύο βαθμίδες χάνουν όλες τις βαθμίδες μετά τις δύο πρώτες.

Μορφοποίηση γραμμής

Υποστηρίζονται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ γραμμών και τέλους γραμμών στη μορφή ODF. Τα στυλ που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται ως προεπιλεγμένος τύπος, τύπος μαύρης συμπαγούς γραμμής και τύπος βέλους με ανοιχτή αιχμή, αντίστοιχα.

Υποστηρίζονται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ γραμμών και τέλους γραμμών στη μορφή ODF. Τα στυλ που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται ως προεπιλεγμένος τύπος, τύπος μαύρης συμπαγούς γραμμής και τύπος βέλους με ανοιχτή αιχμή, αντίστοιχα.

Περικοπή εικόνων

Υποστηρίζεται

Η κανονική περικοπή μιας εικόνας υποστηρίζεται. Ωστόσο, η περικοπή μιας εικόνας με ένα σχήμα δεν υποστηρίζεται.

Υποστηρίζεται

Η κανονική περικοπή μιας εικόνας υποστηρίζεται. Ωστόσο, η περικοπή μιας εικόνας με ένα σχήμα δεν υποστηρίζεται.

Επαναχρωματισμός εικόνων

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένοι επαναχρωματισμοί εικόνων έχουν αντιστοιχία στη μορφή ODF, όπως ο ασπρόμαυρος. Άλλοι επαναχρωματισμοί εικόνων δεν έχουν αντιστοιχία και τροποποιούνται. Η εικόνα εμφανίζεται ίδια, αλλά ο επαναχρωματισμός δεν μπορεί πλέον να αλλαχθεί ή να καταργηθεί.

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένοι επαναχρωματισμοί εικόνων έχουν αντιστοιχία στη μορφή ODF, όπως ο ασπρόμαυρος. Άλλοι επαναχρωματισμοί εικόνων δεν έχουν αντιστοιχία και τροποποιούνται. Η εικόνα εμφανίζεται ίδια, αλλά ο επαναχρωματισμός δεν μπορεί πλέον να αλλαχθεί ή να καταργηθεί.

Επιλογές εικόνων 3Δ

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Στυλ εικόνων

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα περιγράμματα υποστηρίζονται μερικώς, αλλά ενδέχεται να μην έχουν την ίδια εμφάνιση.

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα περιγράμματα υποστηρίζονται μερικώς, αλλά ενδέχεται να μην έχουν την ίδια εμφάνιση.

Θέματα

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Υπερ-σύνδεση ή σχήμα

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Εναλλαγή της προεπιλεγμένης μορφής αρχείου

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office Εικόνα κουμπιού του Office επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 3. Στην περιοχή Αποθήκευση βιβλίων εργασίας, στη λίστα Αποθήκευση αρχείων σε αυτήν τη μορφή, κάντε κλικ στη μορφή αρχείου που θέλετε να χρησιμοποιείτε από προεπιλογή.

Τι υποστηρίζεται όταν αποθηκεύω ένα φύλλο εργασίας του Excel στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument;

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις δυνατότητες του Excel που υποστηρίζονται πλήρως, μερικώς ή καθόλου στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument (.ods).

 • Υποστηρίζεται     Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται τόσο από το Excel όσο και από τη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument. Το περιεχόμενο, η μορφοποίηση και η χρηστικότητα δεν θα χαθούν.

 • Υποστηρίζεται μερικώς     Τόσο το Excel όσο και η μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, αλλά ενδέχεται να επηρεαστεί η μορφοποίηση και η χρηστικότητα. Δεν χάνονται δεδομένα ή κείμενο, αλλά η μορφοποίησή τους και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε με το κείμενο ή τα γραφικά ενδέχεται να διαφέρουν.

 • Δεν υποστηρίζεται     Η δυνατότητα του Excel δεν υποστηρίζεται στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument. Εάν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument, μην χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να χάσετε το περιεχόμενο, τη μορφοποίηση και τη χρηστικότητα του συγκεκριμένου τμήματος του εγγράφου σας.

Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες γραφικών, ανατρέξτε στα στοιχεία γραφικών στο άκρο αυτού του άρθρου.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Excel Starter 2010, δεν υποστηρίζονται όλες οι δυνατότητες που αναφέρονται για το Excel 2010 στο Excel Starter. 

Περιοχή

Υποπεριοχή

Επίπεδο υποστήριξης

Excel 2007

Excel 2010

Μορφοποίηση

Ύψη γραμμών/Πλάτη στηλών

Υποστηρίζονται

Η εμφάνιση θα πρέπει να είναι παρόμοια.

Υποστηρίζονται

Η εμφάνιση θα πρέπει να είναι παρόμοια.

Μορφοποίηση

Κελί

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται

Υπερ-συνδέσεις

Υποστηρίζονται

Ενδέχεται να υπάρξουν θέματα με τα στυλ των υπερ-συνδέσεων.

Υποστηρίζονται

Ενδέχεται να υπάρξουν θέματα με τα στυλ των υπερ-συνδέσεων.

Μορφοποίηση

Στυλ κελιών

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται

Ημερομηνίες

Ημερομηνίες πριν από την 01-01-1900

Δεν υποστηρίζεται

Αν αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας με ημερομηνίες πριν από την 01-01-1900 ως .ods, οι ημερομηνίες πριν από το 1900 δεν θα αποθηκευτούν σωστά.

Δεν υποστηρίζεται

Αν αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας με ημερομηνίες πριν από την 01-01-1900 ως .ods, οι ημερομηνίες πριν από το 1900 δεν θα αποθηκευτούν σωστά.

Εκτύπωση

Περιοχές εκτύπωσης

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται

Εκτύπωση

Επανάληψη γραμμών/στηλών

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Εκτύπωση

Αλλαγές σελίδας

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται

Εκτύπωση

Κεφαλίδα/Υποσέλιδο

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, οι επιλογές "Εικόνα", "Πρώτη σελίδα" και "Μονές/ζυγές" δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, οι επιλογές "Εικόνα", "Πρώτη σελίδα" και "Μονές/ζυγές" δεν υποστηρίζονται.

Τύποι

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται

Τύποι

Ονόματα

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, τα "Τοπικά ονόματα", οι "Καθορισμένες παραστάσεις" και τα ονόματα ασυνεχών περιοχών δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, τα "Τοπικά ονόματα", οι "Καθορισμένες παραστάσεις" και τα ονόματα ασυνεχών περιοχών δεν υποστηρίζονται.

Σχόλια κελιών

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα σχόλια με περιεχόμενο αποστέλλονται και επιστρέφουν. Η μορφοποίηση του σχολίου ενδέχεται να μην υποστηρίζεται όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel.

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα σχόλια με περιεχόμενο αποστέλλονται και επιστρέφουν. Η μορφοποίηση του σχολίου ενδέχεται να μην υποστηρίζεται όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel.

Εργαλεία δεδομένων

Ομαδοποίηση και διάρθρωση

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται

Αντικείμενα OLE

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις παραθύρου

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις φύλλου/βιβλίου

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Προστασία

Προστασία φύλλου

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, η προστασία χωρίς κωδικό πρόσβασης υποστηρίζεται. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να ανοίξετε αρχεία που περιέχουν φύλλα που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, η προστασία χωρίς κωδικό πρόσβασης υποστηρίζεται. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να ανοίξετε αρχεία που περιέχουν φύλλα που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

Προστασία

Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM)

Δεν υποστηρίζεται

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αρχείων στα οποία είναι ενεργοποιημένη η Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών.

Δεν υποστηρίζεται

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αρχείων στα οποία είναι ενεργοποιημένη η Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών.

Προστασία

Κρυπτογράφηση

Δεν υποστηρίζεται

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αρχείων με προστασία τέτοιου τύπου.

Δεν υποστηρίζεται

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αρχείων με προστασία τέτοιου τύπου.

Εργαλεία δεδομένων

Επικύρωση δεδομένων

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ορισμένων τύπων επικύρωσης δεδομένων.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, δεν είναι δυνατή η αποθήκευση ορισμένων τύπων επικύρωσης δεδομένων.

Εξωτερικά δεδομένα

Ερωτήματα Web

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

Εξωτερικά δεδομένα

Πίνακες ερωτημάτων

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένες ρυθμίσεις, όπως οι εισαγόμενες στήλες, δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένες ρυθμίσεις, όπως οι εισαγόμενες στήλες, δεν υποστηρίζονται.

Πίνακες

Γραμμές αθροίσματος

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Πίνακες

Στυλ πινάκων

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Εργαλεία δεδομένων

Ταξινόμηση

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένες ρυθμίσεις για προχωρημένους δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένες ρυθμίσεις για προχωρημένους δεν υποστηρίζονται.

Εργαλεία δεδομένων

Μερικό άθροισμα

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, οι τύποι υποστηρίζονται, αλλά οι ρυθμίσεις για εκ νέου εφαρμογή δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, οι τύποι υποστηρίζονται, αλλά οι ρυθμίσεις για εκ νέου εφαρμογή δεν υποστηρίζονται.

Εργαλεία δεδομένων

Φίλτρο

Υποστηρίζεται μερικώς

Το βασικό φιλτράρισμα υποστηρίζεται, αλλά οι δυνατότητες των φίλτρων που προστέθηκαν στο Excel 2007 δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Το βασικό φιλτράρισμα υποστηρίζεται, αλλά οι δυνατότητες φιλτραρίσματος που προστίθενται στο Excel 2010 δεν υποστηρίζονται.

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Στυλ

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Διάταξη

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες διατάξεις, όπως η συμπύκνωση άξονα, δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες διατάξεις, όπως η συμπύκνωση άξονα, δεν υποστηρίζονται.

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Υπολογιζόμενα πεδία

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Ομαδοποίηση

Υποστηρίζεται μερικώς

Υποστηρίζεται μερικώς

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Συγκεντρωτικοί Πίνακες IMBI

Συγκεντρωτικοί Πίνακες

Συγκεντρωτικοί Πίνακες OLAP

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Εργαλεία δεδομένων

Συνένωση

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Κουμπί "κοινή χρήση βιβλίου εργασίας" (καρτέλα "αναθεώρηση")

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Ετικέτες δεδομένων

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες ετικέτες δεδομένων δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες ετικέτες δεδομένων δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Πίνακες δεδομένων

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γραμμές τάσης

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες γραμμές τάσης δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες γραμμές τάσης δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Γραμμές σφάλματος

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες γραμμές σφάλματος δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες γραμμές σφάλματος δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Γραμμές ύψους

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γραμμές ακραίων τιμών

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γραμμές-οδηγοί σε ετικέτες δεδομένων

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Αραχνοειδή γραφήματα με γέμισμα

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Υπομνήματα

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες ρυθμίσεις δεν υποστηρίζονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, ορισμένες ρυθμίσεις δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Συγκεντρωτικά Γραφήματα

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

γραφήματα

Φύλλα γραφημάτων

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Πίτα από πίτα ή ράβδος από πίτα

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Τύποι OLAP

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

γραφήματα

Σχήματα σε γραφήματα

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Στοιχεία γραφικών

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιες δυνατότητες γραφικών του IMBI υποστηρίζονται πλήρως, μερικώς ή καθόλου στη μορφή OpenDocument (.ods).

 • Υποστηρίζεται     Η μορφή Excel και η μορφή OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα. Τα γραφικά που χρησιμοποιούν αυτήν τη δυνατότητα έχουν γενικά την ίδια εμφάνιση και συμπεριφορά και στις δύο μορφές.

 • Υποστηρίζεται μερικώς     Η μορφή Excel και η μορφή OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, ωστόσο τα γραφικά μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση ανάλογα με τη μορφή. Γενικά, δεν χάνονται δεδομένα κατά τη μετατροπή ανάμεσα στις μορφές, ωστόσο η μορφοποίηση και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε με αυτά τα γραφικά μπορεί να διαφέρουν.

 • Δεν υποστηρίζεται     Εξαιτίας των μοναδικών διαφορών των δυνατοτήτων και της υλοποίησης μεταξύ της μορφής Excel και της μορφής OpenDocument, αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται στη μορφή OpenDocument. Εάν σκοπεύετε να αποθηκεύσετε το φύλλο εργασίας σας σε μορφή OpenDocument, μην χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες.

Βασικά σχήματα

Επίπεδο υποστήριξης

Excel 2007

Excel 2010

Σχήματα

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται

Πλαίσια κειμένου

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζονται με εξαίρεση τα αντικείμενα εντός των πλαισίων κειμένου. Τα αντικείμενα εντός του πλαισίου κειμένου χάνονται όταν ανοίγετε ένα αρχείο OpenDocument.

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζονται με εξαίρεση τα αντικείμενα εντός των πλαισίων κειμένου. Τα αντικείμενα εντός του πλαισίου κειμένου χάνονται όταν ανοίγετε ένα αρχείο OpenDocument.

WordArt

Υποστηρίζεται μερικώς

Η μορφή OpenDocument δεν υποστηρίζει τις επιλογές WordArt του Excel. Ως αποτέλεσμα, κατά την αποθήκευση το WordArt μετατρέπεται σε πλαίσιο κειμένου. Το κείμενο και το χρώμα κειμένου βάσης διατηρούνται, αλλά τα εφέ και η μορφοποίηση του WordArt χάνονται.

Υποστηρίζεται μερικώς

Η μορφή OpenDocument δεν υποστηρίζει τις επιλογές WordArt του Excel. Ως αποτέλεσμα, κατά την αποθήκευση το WordArt μετατρέπεται σε πλαίσιο κειμένου. Το κείμενο και το χρώμα κειμένου βάσης διατηρούνται, αλλά τα εφέ και η μορφοποίηση του WordArt χάνονται.

Επιλογές σχημάτων 3Δ

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Εικόνες

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται με εξαίρεση τις επιλογές εισαγωγής και σύνδεσης που δεν υποστηρίζονται από τη μορφή OpenDocument.

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται με εξαίρεση τις επιλογές εισαγωγής και σύνδεσης που δεν υποστηρίζονται από τη μορφή OpenDocument.

Διαγράμματα SmartArt

Υποστηρίζονται

Μετατρέπονται σε ομάδα σχημάτων.

Υποστηρίζονται

Μετατρέπονται σε ομάδα σχημάτων.

Στοιχεία ελέγχου ActiveX

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Στοιχεία ελέγχου φόρμας του Excel

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Αντικείμενα σε γραφήματα

Υποστηρίζονται

Μετατρέπονται σε μια ομάδα που περιέχει το γράφημα και τα αντικείμενα.

Υποστηρίζονται

Μετατρέπονται σε μία ομάδα που περιέχει το γράφημα και τα αντικείμενα.

Αντικείμενο γραμμής υπογραφής

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Αντικείμενο σύνδεσης εργαλείου κάμερας/επικόλλησης ως εικόνας

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Σχόλιο μελανιού

Υποστηρίζονται

Το σχόλιο μελανιού μετατρέπεται σε σχήμα ελεύθερης σχεδίασης.

Υποστηρίζονται

Το σχόλιο μελανιού μετατρέπεται σε μια εικόνα εμπλουτισμένου μετα-αρχείου (EMF).

Ομαδοποίηση αντικειμένων

Υποστηρίζεται

Ορισμένα αντικείμενα δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν μαζί στο Excel 2007, συνεπώς η ομαδοποίηση των αντικειμένων καταργείται όταν ανοίγετε το αρχείο OpenDocument. Περιλαμβάνει την ομαδοποίηση γραφήματος, εικόνας, σχήματος ή πλαισίου κειμένου με ένα αντικείμενο OLE.

Υποστηρίζονται

Ορισμένα αντικείμενα δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν μαζί στο Excel 2010, ώστε τα αντικείμενα να μην ομαδοποιούνται όταν ανοίγετε το αρχείο OpenDocument. Περιλαμβάνει την ομαδοποίηση γραφήματος, εικόνας, σχήματος ή πλαισίου κειμένου με ένα αντικείμενο OLE.

Ορατότητα αντικειμένων

Δεν υποστηρίζεται

Τα αόρατα αντικείμενα γίνονται ορατά μετά την αποθήκευση του αρχείου σε .ods και το άνοιγμά του ξανά στο Excel 2007.

Δεν υποστηρίζεται

Τα αόρατα αντικείμενα γίνονται ορατά μετά την αποθήκευση του αρχείου σε. υπερβολική δόση και το άνοιγμά του ξανά στο Excel 2010.

Περιγράμματα αντικειμένων

Υποστηρίζονται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ περιγράμματος. Τα στυλ περιγράμματος που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται ως προεπιλεγμένο στυλ περιγράμματος (μαύρη, συμπαγής γραμμή).

Υποστηρίζονται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ περιγράμματος. Τα στυλ περιγράμματος που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται ως προεπιλεγμένο στυλ περιγράμματος (μαύρη, συμπαγής γραμμή).

Γεμίσματα αντικειμένων

Υποστηρίζονται

Υποστηρίζονται, αλλά τα γεμίσματα με διαβαθμίσεις με περισσότερες από δύο βαθμίδες χάνουν όλες τις βαθμίδες μετά τις δύο πρώτες

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζονται, αλλά τα γεμίσματα με διαβαθμίσεις με περισσότερες από δύο βαθμίδες χάνουν όλες τις βαθμίδες μετά τις δύο πρώτες.

Μορφοποίηση γραμμής

Υποστηρίζονται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ γραμμών και τέλους γραμμών στη μορφή ODF. Τα στυλ που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται ως προεπιλεγμένος τύπος, τύπος μαύρης συμπαγούς γραμμής και τύπος βέλους με ανοιχτή αιχμή, αντίστοιχα.

Υποστηρίζονται

Δεν υποστηρίζονται όλα τα στυλ γραμμών και τέλους γραμμών στη μορφή ODF. Τα στυλ που δεν υποστηρίζονται αποθηκεύονται ως προεπιλεγμένος τύπος, τύπος μαύρης συμπαγούς γραμμής και τύπος βέλους με ανοιχτή αιχμή, αντίστοιχα.

Περικοπή εικόνων

Υποστηρίζονται

Η κανονική περικοπή μιας εικόνας υποστηρίζεται. Ωστόσο, η περικοπή μιας εικόνας με ένα σχήμα δεν υποστηρίζεται.

Υποστηρίζονται

Η κανονική περικοπή μιας εικόνας υποστηρίζεται. Ωστόσο, η περικοπή μιας εικόνας με ένα σχήμα δεν υποστηρίζεται.

Επαναχρωματισμός εικόνων

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένοι επαναχρωματισμοί εικόνων έχουν αντιστοιχία στη μορφή ODF, όπως ο ασπρόμαυρος. Άλλοι επαναχρωματισμοί εικόνων δεν έχουν αντιστοιχία και τροποποιούνται. Η εικόνα εμφανίζεται ίδια, αλλά ο επαναχρωματισμός δεν μπορεί πλέον να αλλαχθεί ή να καταργηθεί.

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένοι επαναχρωματισμοί εικόνων έχουν αντιστοιχία στη μορφή ODF, όπως ο ασπρόμαυρος. Άλλοι επαναχρωματισμοί εικόνων δεν έχουν αντιστοιχία και τροποποιούνται. Η εικόνα εμφανίζεται ίδια, αλλά ο επαναχρωματισμός δεν μπορεί πλέον να αλλαχθεί ή να καταργηθεί.

Επιλογές εικόνων 3Δ

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Στυλ εικόνων

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα περιγράμματα υποστηρίζονται μερικώς, αλλά ενδέχεται να μην έχουν την ίδια εμφάνιση.

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα περιγράμματα υποστηρίζονται μερικώς, αλλά ενδέχεται να μην έχουν την ίδια εμφάνιση.

Θέματα

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Υπερ-σύνδεση ή σχήμα

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Τι συμβαίνει όταν επεξεργάζομαι ένα υπολογιστικό φύλλο στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument;

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιες δυνατότητες Excel για το Web υποστηρίζονται πλήρως, μερικώς ή καθόλου στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument (.).

 • Υποστηρίζονται    Και οι δύο Excel για το Web και η μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα. Το περιεχόμενο, η μορφοποίηση και η χρηστικότητα διατηρούνται.

 • Υποστηρίζεται μερικώς    Και οι δύο Excel για το Web και η μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα, αλλά ενδέχεται να επηρεαστεί η μορφοποίηση και η χρηστικότητα. Δεν χάνονται δεδομένα ή κείμενο, αλλά η μορφοποίησή τους και ο τρόπος με τον οποίο εργάζεστε με το κείμενο ή τα γραφικά ενδέχεται να διαφέρουν.

 • Δεν υποστηρίζεται    Η δυνατότητα στο Excel για το Web δεν υποστηρίζεται στη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument. Χρησιμοποιώντας τη μορφή υπολογιστικού φύλλου OpenDocument, κινδυνεύετε να χάσετε το περιεχόμενο, τη μορφοποίηση και τη χρηστικότητα αυτού του τμήματος του υπολογιστικού φύλλου σας.

 • Δεν ισχύει Η δυνατότητα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε νεότερη έκδοση του Excel για Windows.

Περιοχή

Υποπεριοχή

Επίπεδο υποστήριξης

Σχόλια

Αντικείμενο γραμμής υπογραφής

Δεν υποστηρίζεται

Η ψηφιακή υπογραφή καταργείται μόλις κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές στο αρχείο. Αποθήκευση αντιγράφου για επεξεργασία και η υπογραφή καταργείται από το αρχείο που έχει αντιγραφεί

Μορφοποίηση

Ύψη γραμμών/Πλάτη στηλών

Υποστηρίζονται

Η εμφάνιση θα πρέπει να είναι παρόμοια.

Μορφοποίηση

Κελί

Υποστηρίζονται

Μορφοποίηση

Στυλ κελιών

Υποστηρίζονται

Υπερ-συνδέσεις

Υποστηρίζονται

Τα στυλ υπερ-συνδέσεων ενδέχεται να αλλάξουν.

Τύποι

Υποστηρίζεται

Τύποι

Ονόματα

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο μορφής. σε Excel για το Web, τα τοπικά ονόματα, οι επώνυμες παραστάσεις και τα ονόματα σε ασυνεχείς περιοχές δεν υποστηρίζονται.

Τύποι

Κανονικές παραστάσεις

Δεν υποστηρίζεται

Χρησιμοποιήστε αντ ' αυτού σύνθετα φίλτρα.

Ημερομηνίες

Ημερομηνίες πριν από την 01-01-1900

Δεν υποστηρίζεται

 Αν αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας με ημερομηνίες πριν από την 01-01-1900 ως .ods, οι ημερομηνίες πριν από το 1900 δεν θα αποθηκευτούν σωστά.

Εργαλεία δεδομένων

Ομαδοποίηση και διάρθρωση

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, οι τύποι υποστηρίζονται, αλλά οι ρυθμίσεις για εκ νέου εφαρμογή δεν υποστηρίζονται.

Εργαλεία δεδομένων

Ταξινόμηση

Υποστηρίζεται μερικώς

Ορισμένες ρυθμίσεις για προχωρημένους δεν υποστηρίζονται.

Εργαλεία δεδομένων

Φίλτρο

Υποστηρίζεται μερικώς

Το βασικό φιλτράρισμα υποστηρίζεται, αλλά τα πιο σύνθετα φίλτρα, όπως τα φίλτρα ημερομηνίας, δεν υποστηρίζονται.
 

Εργαλεία δεδομένων

Μερικό άθροισμα

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, οι τύποι υποστηρίζονται, αλλά οι ρυθμίσεις για εκ νέου εφαρμογή δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Γραμμές τάσης

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο μορφής. σε Excel για το Web, ορισμένες γραμμές τάσης δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Υπομνήματα

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο μορφής. σε Excel για το Web, ορισμένες ρυθμίσεις δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Γραμμές σφάλματος

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο μορφής. σε Excel για το Web, ορισμένες γραμμές σφάλματος δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Ετικέτες δεδομένων

Δεν υποστηρίζεται

Όταν ανοίγετε ένα αρχείο μορφής. σε Excel για το Web, ορισμένες ετικέτες δεδομένων δεν υποστηρίζονται.

Γραφήματα

Πίνακες δεδομένων

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γραμμές ύψους

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Γραμμές ακραίων τιμών

Υποστηρίζονται

Γραφήματα

Γραμμές-οδηγοί σε ετικέτες δεδομένων

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Αραχνοειδή γραφήματα με γέμισμα

Υποστηρίζονται

Γραφήματα

Συγκεντρωτικά Γραφήματα

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Φύλλα γραφημάτων

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Πίτα από πίτα ή ράβδος από πίτα

Δεν υποστηρίζεται

Γραφήματα

Πλαίσιο και Whisker

Δεν ισχύει.

Γραφήματα

Ιστόγραμμα

Δεν ισχύει.

Γραφήματα

Γράφημα Pareto

Δεν ισχύει.

Γραφήματα

Γράφημα Sunburst

Δεν ισχύει.

Γραφήματα

Γράφημα Treemap

Δεν ισχύει.

Γραφήματα

Γράφημα καταρρακτών

Δεν ισχύει.

Συνεργασία

Σύνταξη από κοινού

Δεν υποστηρίζεται

Σχόλια κελιών

Υποστηρίζεται μερικώς

Τα σχόλια με περιεχόμενο αποστέλλονται και επιστρέφουν. Η μορφοποίηση του σχολίου ενδέχεται να μην υποστηρίζεται όταν αποθηκεύετε το αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel.

Προστασία

Προστασία φύλλου

Υποστηρίζεται μερικώς

Όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο σε μορφή .ods και το ανοίγετε ξανά στο Excel, η προστασία χωρίς κωδικό πρόσβασης υποστηρίζεται. Ωστόσο, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να ανοίξετε αρχεία που περιέχουν φύλλα που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

Πίνακες

Στυλ πινάκων

Δεν υποστηρίζεται

Τα στυλ πίνακα δεν αποθηκεύονται για τα αρχεία που ανοίγουν στη μορφή.

Πίνακες

Γραμμή αθροίσματος

Υποστηρίζεται μερικώς

Οι γραμμές πίνακα που προστίθενται στα αρχεία μορφής. από το Excel για το Web μετατρέπονται σε τύπους κατά το άνοιγμα του αρχείου ξανά.

Εκτύπωση

Περιοχές εκτύπωσης

Υποστηρίζεται

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×